Visualització de contingut web

Històric d'alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms des de 29.06.2015

En aquest espai pot consultar l'històric de les persones que han ocupat un alt càrrec de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms des de juny de 2015. Pot ordenar la taula polsant en qualsevol criteri de la primera fila i descarregar el seu contingut en un fitxer CSV.

Consulte la composició dels governs anteriors.

* Alt càrrec no cessat des del seu nomenament en la IX legislatura. Per raons tècniques apareix com a data de cessament la del dia anterior al nomenament dels membres del Consell de la legislatura següent.
** Data del dia anterior al seu nomenament com a membre del Consell de la legislatura següent.
*** La data de cessament correspon al dia anterior al nomenament dels membres del Consell de la legislatura següent.

Exportar a CSV

LEGISLATURA DEPARTAMENT ORGANISME RANG CÀRREC COGNOMS I NOM SEXE DATA DE NOMENAMENT DATA DE CESSAMENT ENLLAÇ FITXA ALT CÀRREC
IX Legislatura Presidència de la Generalitat President de la Generalitat President de la Generalitat Valenciana Puig i Ferrer, Ximo** H 25/06/2015 14/06/2019 Veure fitxa
IX Legislatura Presidència de la Generalitat Sotssecretaria Sotssecretari Sampío Morales, Emili Josep * H 09/07/2015 16/06/2019 Veure fitxa
IX Legislatura Presidència de la Generalitat Direcció General  Director del Gabinet del President de la Generalitat España García, Arcadi H 02/07/2015 16/06/2019 Veure fitxa
IX Legislatura Presidència de la Generalitat Direcció General  Director general d'Anàlisi, Polítiques Públiques i Coordinació Zaragozá Pascual, Gustavo H 06/08/2016 14/11/2017 Veure fitxa
IX Legislatura Presidència de la Generalitat Direcció General  Director general d'Anàlisi, Polítiques Públiques i Coordinació López Milla, Julián H 15/11/2017 31/07/2018 Veure fitxa
IX Legislatura Presidència de la Generalitat Direcció General  Director general d'Anàlisi i Polítiques Públiques Flores Giménez, Fernando José H 07/08/2018 30/07/2019 Veure fitxa
IX Legislatura Presidència de la Generalitat Secretaria Autonòmica  Secretari autonòmic de Presidència Ferrer Bautistà, Andreu * H 06/07/2015 16/06/2019 Veure fitxa
IX Legislatura Presidència de la Generalitat Direcció General  Director general de l'Administració Local Such Botella, Antoni * H 09/07/2015 16/06/2019 Veure fitxa
IX Legislatura Presidència de la Generalitat Direcció General  Director general de Relacions amb les Corts Torres Salvador, Antonio * H 09/07/2015 16/06/2019 Veure fitxa
IX Legislatura Presidència de la Generalitat Secretaria Autonòmica  Secretaria autonòmica de Comunicació Canto Soriano, Lydia del D 06/07/2015 10/10/2015 Veure fitxa
IX Legislatura Presidència de la Generalitat Secretaria Autonòmica  Secretari autonòmic de Comunicació Vidal Beltrán, José María H 19/10/2015 23/07/2019 Veure fitxa
IX Legislatura Presidència de la Generalitat Direcció General  Director general de Relacions Informatives i Promoció Institucional Clemente Nebot, Joaquín H 11/09/2015 05/08/2016 Veure fitxa
IX Legislatura Presidència de la Generalitat Direcció General  Directora general de Relacions Informatives i Promoció Institucional Hortelano Rubio, Marta D 06/08/2016 20/05/2019 Veure fitxa
IX Legislatura Presidència de la Generalitat   Delegat del Consell per a la Unió Europea i Relacions Externes Calabuig Rull, Joan H 06/08/2016 26/06/2019 Veure fitxa
IX Legislatura Presidència de la Generalitat Direcció General  Directora general de Relacions per a la Unió Europea i l'Estat Laguna Mico, Regina D 27/07/2015 05/08/2016 Veure fitxa
IX Legislatura Presidència de la Generalitat Direcció General  Directora general de Relacions amb la Unió Europea i l'Estat Terradez Salom, Daría * D 06/09/2016 16/06/2019 Veure fitxa
IX Legislatura Presidència de la Generalitat Secretaria Autonòmica  Secretari autonòmic de l'Agència Valenciana del Turisme Colomer Sánchez, Francesc H 06/07/2015 24/09/2018 Veure fitxa
IX Legislatura Presidència de la Generalitat Secretaria Autonòmica  Secretari autonòmic de Turisme Colomer Sánchez, Francesc * H 25/09/2018 16/06/2019 Veure fitxa
IX Legislatura Presidència de la Generalitat Direcció General  Directora general de Turisme Huete Nieves, Raquel D 15/01/2016 27/11/2018 Veure fitxa
IX Legislatura Presidència de la Generalitat Direcció General  Director general de Turisme Gisbert Querol, José Manuel H 28/11/2018 06/08/2019 Veure fitxa
IX Legislatura Presidència de la Generalitat Direcció General  Director general de l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències Ángel Batalla, José María H 09/07/2015 26/06/2019 Veure fitxa
IX Legislatura Presidència de la Generalitat Direcció General  Directora general de l'Advocacia General de la Generalitat Rodríguez Blasco, María José * D 27/07/2015 16/06/2019 Veure fitxa
IX Legislatura Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives Titular de la conselleria Vicepresidenta i Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives Oltra Jarque, Mónica ** D 29/06/2015 16/06/2019 Veure fitxa
IX Legislatura Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives Sotssecretaria Sotssecretari Gamero Lluna, Francesc H 09/07/2015 16/04/2019 Veure fitxa
IX Legislatura Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives Sotssecretaria Sotssecretari Alfonso Jarque, David H 17/04/2019 23/07/2019 Veure fitxa
IX Legislatura Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives Direcció General  Director general de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Castañón Ortega, Jorge Iván H 08/12/2017 26/06/2019 Veure fitxa
IX Legislatura Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives Secretaria Autonòmica  Secretària autonòmica de Serveis Socials i Autonomia Personal Casas Molina, Sandra D 06/07/2015 01/01/2017 Veure fitxa
IX Legislatura Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives Secretaria Autonòmica  Secretària autonòmica de Serveis Socials i Autonomia Personal Ferrando Calatayud, María Elena D 01/01/2017 26/06/2019 Veure fitxa
IX Legislatura Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives Direcció General  Directora general de Serveis Socials i Persones en Situació de Dependència Martínez i Llopis, Mercé D 09/07/2015 16/07/2019 Veure fitxa
IX Legislatura Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives Direcció General  Director general de Diversitat Funcional Raya Álvarez, Antonio H 09/07/2015 16/07/2019 Veure fitxa
IX Legislatura Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives Secretaria Autonòmica  Secretari autonòmic d'Inclusió i de l'Agència Valenciana de la Igualtat Ibáñez Mezquita, Alberto H 06/07/2015 26/06/2019 Veure fitxa
IX Legislatura Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives Direcció General  Directora general d'Inclusió Social Ferrando Calatayud, María Elena D 09/07/2015 31/12/2016 Veure fitxa
IX Legislatura Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives Direcció General  Directora general d'Inclusió Social Carda Isach, Inmaculada D 01/01/2017 18/03/2019 Veure fitxa
IX Legislatura Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives Direcció General  Director general d'Inclusió Social Juan Alcocer, Enric H 19/03/2019 16/07/2019 Veure fitxa
IX Legislatura Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives Direcció General  Directora general de l'Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere Menguzzato García, Anaïs D 09/07/2015 05/08/2016 Veure fitxa
IX Legislatura Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives Direcció General  Directora general de l'Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere Such Palomares, María D 06/08/2016 23/07/2019 Veure fitxa
IX Legislatura Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives Direcció General  Director general de l'Agència Valenciana d'Igualtat en la Diversitat Lamo Pastor, José de H 09/07/2015 16/07/2019 Veure fitxa
IX Legislatura Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives Direcció General  Directora general d'Infància i Adolescència Molero Mañes, Rosa Josefa D 06/08/2016 16/07/2019 Veure fitxa
IX Legislatura Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives   Delegat del Consell per al Model Social Valencià Uceda i Maza, Francesc Xavier H 06/08/2016 26/06/2019 Veure fitxa
IX Legislatura Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives Direcció General  Director general de Planificació, Ordenació, Avaluació i Qualitat Zaragozá Pascual, Gustavo H 09/07/2015 05/08/2016 Veure fitxa
IX Legislatura Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives   Secretari general de l'Institut Valencià de la Joventut Martí Nadal, Jesús Damián H 15/07/2015 07/12/2017 Veure fitxa
IX Legislatura Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives Direcció General  Director general de l'Institut Valencià de la Joventut Martí Nadal, Jesús Damián * H 08/12/2017 16/06/2019 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic Titular de la conselleria Conseller d'Hisenda i Model Econòmic Soler i Marco, Vicent ** H 29/06/2015 16/06/2019 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic Sotssecretaria Sotssecretari López Estornell, Manuel H 09/07/2015 06/11/2015 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic Sotssecretaria Sotssecretària Martínez Ruíz, Eva D 06/11/2015 31/03/2018 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic Sotssecretaria Sotssecretària Pérez Seguí, Zulima D 03/05/2018 23/07/2019 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic Secretaria Autonòmica  Interventor general de la Generalitat Marinas Álvarez, Francisco Valentín de las H 24/12/2012 08/02/2016 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic Secretaria Autonòmica  Interventora general de la Generalitat Adam Llagües, Amparo * D 09/02/2016 16/06/2019 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic Direcció General  Directora general de la Intervenció Vila Bondia, Carmen D 27/07/2015 30/01/2017 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic Direcció General  Director general de la Intervenció Peral Bernat, Gonzalo * H 31/01/2017 16/06/2019 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic Secretaria Autonòmica  Secretari autonòmic de Model Econòmic i Finançament López Milla, Julián H 06/07/2015 09/11/2015 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic Secretaria Autonòmica  Secretària autonòmica de Model Econòmic i Finançament Cuenca García, Ángeles D 10/11/2015 05/08/2016 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic Secretaria Autonòmica  Secretària autonòmica de Model Econòmic i Finançament Mira Veintimilla, María José D 06/08/2016 26/06/2019 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic Direcció General  Directora general del Sector Públic, Model Econòmic i Patrimoni Cuenca García, Ángeles D 09/07/2015 06/11/2015 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic Direcció General  Directora general del Sector Públic, Model Econòmic i Patrimoni Martínez Bonafe, María Empar D 15/02/2016 27/03/2018 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic Direcció General  Director general del Sector Públic, Model Econòmic i Patrimoni Poyatos León, Juan Ángel H 28/03/2018 13/11/2018 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic Direcció General  Directora general del Sector Públic, Model Econòmic i Patrimoni Castelló García, Isabel D 14/11/2018 16/07/2019 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic Direcció General  Directora general de Finançament i Fons Europeus Fernández Herrerro, Miriam D 09/07/2015 19/06/2017 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic Direcció General  Director general de Finançament i Fons Europeus Iranzo Navarro, Andreu H 20/06/2017 17/09/2018 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic Direcció General  Director general de Fons Europeus Iranzo Navarro, Andreu * H 18/09/2018 16/06/2019 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic Secretaria Autonòmica  Secretària autonòmica d'Hisenda Ferrando Estrella, Clara D 09/07/2015 29/03/2019 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic Secretaria Autonòmica  Secretàri autonòmic d'Hisenda Gamero Lluna, Francesc H 17/04/2019 26/06/2019 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic Direcció General  Director general de Pressupostos Moreno Soler, José H 21/07/2015 31/03/2018 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic Direcció General  Directora general de Pressupostos Martínez Ruíz, Eva* D 01/04/2018 16/06/2019 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic Direcció General  Director general de Tributs i Jocs Roca Hernáiz, Eduardo H 21/07/2015 30/07/2019 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic Direcció General  Director general de Tecnologíes de la Informació i les Comunicacions Aguiló Lucia, Vicente H 04/09/2015 20/12/2017 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic Direcció General  Director general de Tecnologíes de la Informació i les Comunicacions Pernías Peco, Pedro Agustín H 22/12/2017 16/07/2019 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic Direcció General  Director general de l'Institut Valencià d'Administració Tributaria Roca Hernaiz, Eduardo H 22/01/2016 13/02/2019 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic Direcció General  Directora general de l'Agència Tributària Valenciana Díaz Español, Sonia Encarnación * D 14/02/2019 16/06/2019 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques Titular de la conselleria Consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques Bravo Sanestanislao, Gabriela ** D 29/06/2015 16/06/2019 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques Sotssecretaria Sotssecretari Martínez Martínez, Luís Felipe H 21/07/2015 04/04/2017 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques Sotssecretaria Sotssecretària López Ramón, Bárbara D 05/04/2017 17/07/2019 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques Secretaria Autonòmica  Secretari autonòmic de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques Puchades Vila, Ferran H 09/07/2015 26/06/2019 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques Direcció General  Directora general de Justicia García Vidal, María Àngels D 21/07/2015 04/04/2017 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques Direcció General  Directora general de Justicia López Ramón, Verónica D 05/04/2017 16/07/2019 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques Direcció General  Director general de Reformes Democràtiques García Añon, José H 04/09/2015 17/07/2017 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques Direcció General  Director general de Reformes Democràtiques i Accés a la Justicia García Añon, José* H 18/07/2017 16/06/2019 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques Direcció General  Directora general de Funció Pública Coscollá Grau, Eva María D 04/09/2015 02/07/2019 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport Titular de la conselleria Conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport Marzà Ibáñez, Vicent ** H 29/06/2015 16/06/2019 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport Sotssecretaria Sotssecretari Vidal Borrás, Josep Joan H 09/07/2015 15/11/2017 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport Sotssecretaria Sotssecretari Villar Rivera, José H 16/11/2017 02/07/2019 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport Secretaria Autonòmica  Secretari autonòmic d'Educació i Investigació Soler García, Miguel H 06/07/2015 26/06/2019 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport Direcció General  Director general de Política Educativa Fullana Mestre, Jaume H 09/07/2015 26/06/2019 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport Direcció General  Director general de Centres i Personal Docent Carrión Candel, Joaquín H 09/07/2015 16/07/2019 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport Direcció General  Director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme Trenzano Juan, Rubén * H 09/07/2015 16/06/2019 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport Direcció General  Directora general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial Sánchez Costas, Marina D 09/07/2015 30/06/2019 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport Direcció General  Directora general d'Universitat, Investigació i Ciència Bueno Alonso, Josefina D 27/07/2015 26/06/2019 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport   Presidenta del Consell Escolar Comunitat Valenciana Cuenca Carrión, Encarna * D 15/09/2015 16/06/2019 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport Secretaria Autonòmica  Secretari autonòmic de Cultura i Esport Girona Albuixech, Albert H 09/07/2015 26/06/2019 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport Direcció General  Directora general de Cultura i Patrimoni Amoraga Toledo, Carmen * D 09/07/2015 16/06/2019 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport Direcció General  Director general d'Esport Moya Torres, Josep Miquel * H 09/07/2015 16/06/2019 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública Titular de la conselleria Consellera de Sanitat Universal i Salut Publica Montón Giménez, Carmen D 29/06/2015 07/06/2018 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública Titular de la conselleria Consellera de Sanitat Universal i Salut Publica Barceló Chico, Ana** D 08/06/2018 16/06/2019 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública Sotssecretaria Sotssecretari Campos Fernández, Ricardo H 09/07/2015 08/06/2018 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública Sotssecretaria Sotssecretària Castelló Garcia, Isabel D 16/06/2018 13/11/2018 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública Sotssecretaria Sotssecretari Poyatos León, Juan Ángel H 14/11/2018 02/07/2019 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública Direcció General  Director general de Recursos Humans i Econòmics Herrera Gómez, Justo H 21/07/2015 29/03/2018 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública Direcció General  Director general de Recursos Humans Herrera Gómez, Justo H 30/03/2018 08/06/2018 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública Direcció General  Directora general de Recursos Humans López Delgado, Carmen * D 16/06/2018 16/06/2019 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública Direcció General  Directora general d'Eficiència i Règim Econòmic Pla Silvestre, Carmelina D 30/03/2018 16/07/2019 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública Direcció General  Directora general de l'Alta Inspecció Sanitària Roselló Pérez, María Luisa D 21/07/2015 13/03/2017 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública Direcció General  Directora general de l'Alta Inspecció Sanitària González Álvarez, Isabel D 14/03/2017 31/03/2018 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública Direcció General  Directora general de l'Alta Inspecció Sanitària Castelló García, Isabel D 01/04/2018 15/06/2018 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública Direcció General  Directora general de l'Alta Inspecció Sanitària Garrido Manzano, María Victoria D 16/06/2018 16/07/2019 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública Secretaria Autonòmica  Secretària autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic Salas Trejo, Dolores D 06/07/2015 11/07/2016 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública Secretaria Autonòmica  Secretari autonòmic de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic Vázquez Romero, Narcís H 06/08/2016 26/06/2019 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública Direcció General  Director general d'Assistència Sanitària Sotoca Covaleda, Rafael H 21/07/2015 15/06/2018 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública Direcció General  Directora general d'Assistència Sanitària García Layunta, María Amparo * D 16/06/2018 16/06/2019 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública Direcció General  Directora general de Farmàcia i Productes Sanitaris Lacruz Gimeno, Patricia D 21/07/2015 08/06/2018 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública Direcció General  Director general de Farmàcia i Productes Sanitaris Ventura Cerdá, José Manuel * H 16/06/2018 16/06/2019 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública Direcció General  Directora general de Salut Pública García García, Ana María D 21/07/2015 16/07/2019 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública Direcció General  Director general d'Investigació, Innovació, Tecnologia i Qualitat Zurriaga Lloréns, Óscar H 21/07/2015 10/09/2016 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública Direcció General  Directora general d'Investigació, Innovació, Tecnologia i Qualitat Ávila Peñalver, Ana María D 16/09/2016 16/07/2019 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball Conselleria Conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball Climent González, Rafael ** H 29/06/2015 16/06/2019 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball Sotssecretaria Sotssecretària Ruste Aguilar, Concepción del D 04/09/2015 02/07/2019 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball Secretaria Autonòmica  Secretària autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball Mira Ventimilla, María José D 06/07/2015 05/08/2016 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball Secretaria Autonòmica  Secretària autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius i Comerç Marín Ferreiro, Blanca D 06/08/2016 26/06/2019 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball Direcció General  Director general d'Economia, Emprenedoria i Cooperativisme Álvarez Molina, Francisco H 09/07/2015 02/07/2019 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball Direcció General  Directora general d'Indústria i Energia Company Sanus, Julia D 09/07/2015 05/08/2016 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball Direcció General  Director general d'Indústria i Energia Maciá Antón, Diego H 06/08/2016 13/11/2017 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball Direcció General  Directora general d'Indústria i Energia Martínez Bonafé, Maria Empar D 28/03/2018 16/07/2019 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball Direcció General  Directora general d'Internacionalització Cucarella Pérez, Mònica D 09/07/2015 15/07/2016 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball Direcció General  Directora general d'Internacionalització Parra Robles, María Dolores D 06/08/2016 27/06/2019 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball Direcció General  Director general de Comerç i Consum Costa Pina, Natxo H 09/07/2015 02/07/2019 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball Direcció General  Director general de Planificació i Servicis del SERVEF Poyatos León, Juan Ángel H 21/07/2015 05/08/2016 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball Secretaria Autonòmica  Secretari autonòmic d'Ocupació i Director general de LABORA - Servei Valencià d'Ocupació i Formació Nomdedéu i Biosca, Enric H 16/09/2016 26/06/2019 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball Direcció General  Directora general de Treball i Benestar Laboral i Directora de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT) Moreno Fernández, Cristina D 09/07/2015 16/07/2019 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball Direcció General  Directora general d'Ocupació i Formació de LABORA - Servei Valencià d'Ocupació i Formació Briones Morales, Rocío * D 09/07/2015 16/06/2019 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball Direcció General  Directora general de Planificació i Serveis de LABORA - Servei Valencià d'Ocupació i Formació Hernández López, Eva María * D 06/08/2016 16/06/2019 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural  Conselleria Consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural Cebrián Calvo, Elena *** D 29/06/2015 16/06/2019 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural Sotssecretaria Sotssecretari Moratal Sastre, José H 09/07/2015 05/03/2018 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural Sotssecretaria Sotssecretari Bernal i Giménez, Josep-Manuel H 06/03/2018 30/07/2019 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural Secretaria Autonòmica  Secretari autonòmic d'Agricultura i Desenvolupament Rural i Director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària Rodríguez Mulero, Francisco H 06/07/2015 26/06/2019 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural Direcció General  Director general d'Agricultura, Ramaderia i Pesca Llanes Ribas, Rogelio * H 09/07/2015 16/06/2019 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural Direcció General  Directora general de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna (PAC) Cháfer Nácher, María Teresa D 09/07/2015 16/07/2019 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural Secretaria Autonòmica  Secretari autonòmic de Medi Ambient i Canvi Climàtic Álvaro Prats, Julià H 06/07/2015 05/02/2018 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural Secretaria Autonòmica  Secretari autonòmic de Medi Ambient i Canvi Climàtic Quesada Ferre, Francisco Javier H 06/02/2018 26/06/2019 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural Direcció General  Director general de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental Marzo Pastor, Antoni H 09/07/2015 16/07/2019 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural Direcció General  Directora general del Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental Diago Giraldos, María D 09/07/2015 29/01/2016 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural Direcció General  Director general del Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental Piquer Huerga, Joan H 29/01/2016 16/07/2019 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural Direcció General  Director general de l'Aigua Aldeguer Sánchez, Manuel * H 09/07/2015 16/06/2019 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural Direcció General  Directora general de Prevenció d'Incendis Forestals Álvarez Alonso, Delia D 09/07/2015 23/07/2019 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori Conselleria Consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori Salvador Rubert, María José D 29/06/2015 16/05/2019 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori Sotssecretaria Sotssecretari Signes Núñez, Francesc de Borja H 09/07/2015 02/07/2019 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori Secretaria Autonòmica  Secretari autonòmic d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori Boira Maiques, Josep Vicent H 09/07/2015 23/07/2018 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori Secretaria Autonòmica  Secretari autonòmic d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori Ferrando Calatayud, José Luis H 07/08/2018 26/06/2019 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori Direcció General  Director general d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana Sanchis Cuesta, Alberto H 09/07/2015 18/04/2016 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori Direcció General  Directora general d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana Torró Soler, Rebeca D 19/04/2016 09/07/2018 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori Direcció General  Director general d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana Briet Seguí, Rafael H 10/07/2018 02/07/2019 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori Direcció General  Director general d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Domingo Soler, Carlos H 21/07/2015 16/07/2019 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori Direcció General  Director general d'Avaluació Urbanística, Territorial i Ambiental del Planejament Ferrando Calatayud, José Luis H 09/07/2015 18/09/2015 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori Direcció General  Director general d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge Ferrando Calatayud, José Luís H 18/09/2015 06/08/2018 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori Direcció General  Directora general d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge Pardo Marín, Rosa D 07/08/2018 16/07/2019 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori Direcció General  Directora gerent de l'Autoritat de Transport Metropolità de València Pérez Herrero, María D 03/10/2017 26/06/2019 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori   Director de l'Institut Cartogràfic Valencià Forcén Tárrega, Emilio H 24/06/2011 04/12/2015 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori   Director de l'Institut Cartogràfic Valencià Navarro i Garcia, Xavier * H 04/12/2015 16/06/2019 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació Conselleria Conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació Alcaraz Ramos, Manuel *** H 29/06/2015 16/06/2019 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació Sotssecretaria Sotssecretari Puncel Chornet, Alfonso H 09/07/2015 02/07/2019 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació Secretaria Autonòmica  Secretària autonòmica de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació Pérez Seguí, Zulima D 06/07/2015 02/05/2018 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació Secretaria Autonòmica  Secretària autonòmica de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació Cardona Rubert, María Belén D 11/09/2018 26/06/2019 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació Direcció General  Directora general de Transparència i Participació Mas Mas, Aitana Joana D 09/07/2015 18/03/2019 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació Direcció General  Director general de Transparència i Participació Gomis Fons, Andrés H 19/03/2019 16/07/2019 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació Direcció General  Director general de Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern Ochoa Monzó, Josep H 09/07/2015 16/07/2019 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació Direcció General  Director general de Cooperació i Solidaritat Buyolo García, Federico H 09/07/2015 24/08/2018 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació Direcció General  Directora general de Cooperació i Solidaritat Moreno Ruiz, Antonia D 11/09/2018 16/07/2019 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat Direcció General  Director general d'Obres Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible Domingo Soler, Carlos H 18/07/2019 12/09/2019 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica Sotssecretaria Sotssecretari Bernal i Giménez, Josep-Manuel H 31/07/2019 19/11/2019 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball Direcció General  Director general d'Economia Sostenible Lorente López, Miguel Ángel H 31/07/2019 15/12/2019 Veure fitxa
X Legislatura Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives Direcció General  Directora general de Diversitat Funcional i Salut Mental Hernández Recuenco, Ana María D 11/09/2019 17/12/2019 Veure fitxa
X Legislatura Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives Direcció General  Director general del Secretariat i de la Portaveu del Consell Puchades Vila, Ferran H 17/07/2019 19/12/2019 Veure fitxa
X Legislatura Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica Direcció General  Directora general d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i Observatori de l'Hàbitat i Segregació Urbana Sanz Aleixandre, Lorena D 31/07/2019 19/12/2019 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública Sotssecretaria Sotssecretari Llorente Ferreres, Antoni H 18/07/2019 15/01/2020 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica Secretaria Autonòmica  Secretari autonòmic de Participació i Transparència Blanco Giner, Ignacio H 27/06/2019 15/01/2020 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital Secretaria Autonòmica  Secretari autonòmic d'Universitats i Investigació Tabarés Seisdedos, Rafael  H 03/07/2019 24/01/2020 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital Direcció General  Directora general de Ciència i Investigació Beviá Baeza, Carmen D 17/07/2019 24/01/2020 Veure fitxa
X Legislatura Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica Direcció General  Directora general de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona Ballester Muñoz, Àngela D 17/07/2019 04/05/2020 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica Direcció General  Director general de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental Quesada Ferre, Francisco Javier H 17/07/2019 20/06/2020 Veure fitxa
X Legislatura Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives Secretaria Autonòmica  Secretaria autonòmica d'Atenció Primaria i Serveis Socials Ferrando Calatayud, Elena D 26/06/2019 03/08/2020 Veure fitxa
X Legislatura Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives Secretaria Autonòmica  Secretari Autonòmic d'Igualtat i Diversitat  Ibañez Mezquita, Alberto H 26/06/2019 03/08/2020 Veure fitxa
X Legislatura Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica Direcció General  Director general de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica Monfort i Signes, Jaume

 

H 17/07/2019 03/08/2020 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital Direcció General Director de l' Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana ISEACV García Company, Josep Manel H 31/07/2015 03/08/2020 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública Direcció General Directora general de Modernització i Relacions amb l'Administració de Justícia López Ramón, Bárbara D 18/07/2019 10/08/2020 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball Direcció General  Director general de Treball, Benestar i Seguretat Laboral Gardey Cardona, Gustavo José H 18/07/2019 30/08/2020 Veure fitxa
X Legislatura Presidència de la Generalitat  Secretaria Autonòmica  Secretària autonòmica de Prospectiva i Comunicació Marín Ferreiro, Blanca D 24/07/2019 07/09/2020 Veure fitxa
X Legislatura Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica Direcció General Director general d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i Observatori de l'Hàbitat i Segregació Urbana Vegara Rodríguez, David H 20/12/2019 07/09/2020 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública Sotssecretaria Sotssecretari Fernández Martínez, David  H 03/07/2019 07/09/2020 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat Direcció General  Director general de Ports, Aeroports i Costes Obiol Menero, Emilio Miguel H 31/07/2019 07/09/2020 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital Sotssecretaria Sotssecretari Villar Rivera, José Vicente H 13/07/2019 07/09/2020 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública Sotssecretaria Sotssecretari Olmo Martínez, José Gabriel H 24/01/2020 19/10/2020 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica Secretaria Autonòmica Secretària autonòmica de Cooperació i Qualitat Democràtica Cardona Rubert, María Belén D 27/06/2019 19/10/2020 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública Direcció General  Directora general de Planificació Estratègica, Qualitat i Modernització de l'Administració Pública Parrado Marcos, Yolanda D 31/07/2019 18/11/2020 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública Direcció General  Directora general de Règim Econòmic i Infraestructures Pla Silvestre, Carmelina D 17/07/2019 30/11/2020 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica Secretaria Autonòmica Secretari autonòmic d'Agricultura i Desenvolupament Rural Rodríguez Mulero, Francisco H 27/06/2019 30/11/2020 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica Direcció General  Director general d'Agricultura, Ramaderia i Pesca Llanes Ribas, Rogelio H 09/07/2015 14/12/2020 Veure fitxa
X Legislatura Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives Direcció General Directora general de Persones Majors Santiago Lozano, Mercedes D 07/08/2019 11/01/2021 Veure fitxa
X Legislatura Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives Direcció General Director general de l'Institut Valencià de Formació, Investigació i Qualitat dels Serveis Socials Ferrer Lorente, Enrique H 18/07/2019 11/01/2021 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria d'Educació, Cultura i Esport Direcció General Presidenta del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana Cuenca Carrión, Encarnación M 15/09/2015 11/02/2021 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica Direcció General Director general de Transició Ecològica García Diez, Antonio Vicente H 17/07/2019 24/02/2021 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública Direcció General Directora general d'Alta Tecnologia, Inversions i Infraestructura Pla Silvestre, Carmelina D 01/12/2020 31/03/2021 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital Direcció General Director general per a l'Avançament de la Societat Digital Pernías Peco, Pedro Agustín H 17/07/2019 19/05/2021 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria d'Hisenda i Model Económic Sotssecretaria Sotsscretaria Moreno Fernández, Cristina D 24/07/2019 24/05/2021 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria d'Hisenda i Model Económic Direcció General Direcció general de Model Econòmic, Finançament Autonòmic i Política Financera Pérez Ballester, Juan Salvador H 24/07/2019 24/05/2021 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública Secretaria Autonòmica Secretària autonòmica de Justícia i Administració Pública Llobera Vila, Mireia D 10/07/2019 31/05/2021 Veure fitxa
X Legislatura Vicepresidència segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica Secretaria Autonòmica Secretari autonòmic d'Habitatge i Funció Social Jiménez Doménech, César H 27/06/2019 01/07/2021 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública Direcció General Director general d'Operativa Sanmartín Besalduch, Adolf H 19/11/2020 11/08/2021 Veure fitxa
X Legislatura Vicepresidència segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica Conselleria  Conseller Martínez Dalmau, Rubén  H 17/06/2019 09/09/2021 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria d'Educació, Cultura i Esport Direcció General Directora general d'Innovació Educativa i Ordenació Castellano Sanz, Margarida D 07/08/2019 07/09/2021 Veure fitxa
X Legislatura Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica Direcció General Directora general de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona Guamán Hernández, Adoración M 05/05/2020 27/09/2021 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Trancisió Ecològica Direcció General Director general de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental Pérez Rocher, Benjamín H 21/06/2020 04/11/2021 Veure fitxa
X Legislatura Presidència de la Generalitat Secretaria Autonòmica Secretari autonòmic de Promoció Institucional i Cohesió Territorial Boix Pastor, Alfred H 27/06/2019 14/02/2022 Veure fitxa
X Legislatura Presidència de la Generalitat Secretaria Autonòmica Secretària autonòmica de Comunicació Gallardo Paúls, Beatriz D 08/09/2020 14/02/2022 Veure fitxa
X Legislatura Presidència de la Generalitat Direcció General Director general de Relacions amb Les Corts Torres Salvador, Antonio H 09/07/2015 14/02/2022 Veure fitxa
 
X Legislatura Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública Sotssecretaria Sotssecretària Cardona Rubert, María Belén D 20/10/2020 14/02/2022 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública Direcció General  Director general d'Operativa Paredes Mazón, Ángel H 12/08/2020 14/02/2022 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública Direcció General Director general d'Operativa Almenar Antón, Salvador H 15/02/2022 28/03/2022 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic Conselleria Conseller Soler i Marco, Vicent H 17/06/2019 14/05/2022 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria d'Educació, Cultura i Esport Conselleria Conseller Marzá Ibáñez, Vicent H 17/06/2019 14/05/2022 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública Conselleria Consellera Barceló Chico, Ana D 17/06/2019 14/05/2022 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat Conselleria Conseller España García, Arcadi H 17/06/2019 14/05/2022 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital Conselleria Consellera Pascual Villalobos, Carolina D 17/06/2019 14/05/2022 Veure fitxa
X Legislatura
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport Secretaria Autonòmica Secretària autonòmica de Cultura i Esport Tamarit Iranzo, Raquel D 27/06/2019 14/05/2022 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball Secretaria Autonòmica Secretària autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum Torró Soler, Rebeca Mariola D 03/07/2019  14/05/2022 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball Direcció General Directora general d'Indústria, EnergIa i Mines Martínez Bonafé, María Empar D 18/07/2019 23/05/2022 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica Direcció General Directora general de Cooperació Internacional al Desenvolupament Angulo Luna, Mª Consuelo D 24/07/2019 13/05/2022 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública Direcció General Director general d'Investigació i  Alta Inspecció Sanitària Burgos Muñoz, Javier Santos H 26/08/2022 31/05/2022 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic Direcció General Directora general de Model Econòmic, Finançament Autonòmic i Política Financera Furió Ortega, Mª Dolores D 25/05/2021 13/06/2022 Veure fitxa
X Legislatura Vicepresidència primera i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives Conselleria Vicepresidenta primera i Consellera  Oltra Jarque, Mónica D 17/06/2019 29/06/2022 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria d' Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital Secretaria Autonòmica Secretari Autonòmic d'Innovació i Transformació Digital Juan i Huguet, Jordi H 27/06/2019 12/09/2022 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria d' Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital Direcció General Director general de Ciència i Investigación Carbonell Barrachina, Ángel Antonio H 04/08/2020 05/10/2022 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Trancisió Ecològica Conselleria Consellera Mireia Mollà Herrera D 17/06/2019 25/10/2022 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública Direcció General Directora general de Salut Pública i Addiccions Ofèlia Gimeno Forner D 18/07/2019 26/10/2022 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública Secretaria Autonòmica Secretària autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic Isaura Navarro Casillas D 27/06/2019 26/10/2022 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Trancisió Ecològica Sotssecretaria Sotssecretari Puncel Chornet, Alfonso H 20/11/2019 28/10/2022 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Trancisió Ecològica Secretaria Autonòmica Secretària autonòmica d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica Tuzón Marco, Paula D 27/06/2019 28/10/2022 Veure fitxa
X Legislatura Vicepresidència primera i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives Direcció General Director general del Secretariat i de la Portaveu del Consell Santos Cerveró, Juan Vicente H 20/12/2019 28/10/2022 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital Secretària Autonómica Secretària autonòmica d'Universitats i Investigació Beviá Baeza, Carmen D 25/01/2020 05/12/2022 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital Direcció General Directora general de Ciència i Investigació Jordá Guijarro, Mª Auxiliadora D 17/10/2022 05/12/2022 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica Direcció General Director general de Transició Ecològica Fresco Torralba, Pedro H 25/02/2021 05/12/2022 Veure fitxa
X Legislatura Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives Direcció General Director general d'Infraestructures de Serveis Socials Juan Alcocer, Enric H 18/07/2019 05/12/2022 Veure fitxa
X Legislatura Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives Direcció General Directora general  de Persones Majors Pérez Magdalena, Mª José D 12/01/2021 05/12/2022 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica Sotssecretaria Sotssecretari Veses Donet, Cristian H 03/07/2019 03/01/2023 Veure fitxa

 

 

Leyenda histórico altos cargos

Font: dades obtingudes a partir de diferents sistemes d'informació i dels alts càrrecs
Data d'actualització: gener 2023
Periodicitat: cada vegada que es produïsca un cessament
Data de creació: novembre 2019
Fonament jurídic: art. 9.3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) de manera transitòria, fins a l'entrada en vigor de l'art. 14.1 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022) el dia 22.04.2023 i l'art. 30 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)