Visualització de contingut web

Guies i recursos

Recursos informatius sobre transparència elaborats en el marc col·laboratiu amb els convenis de la Generalitat Valenciana amb diferents administracions públiques.

 

Accedisca a infografies i altres materials audiovisuals publicats en GVA Oberta 

 

Font: òrgan competent en matèria de transparència
Data d'actualització: febrer 2021
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data de creació: setembre 2020
Fonament: iniciativa del departament amb competències en transparència