Formació i sensibilització

Formació i sensibilització

Recursos informatius sobre transparència elaborats en el marc col·laboratiu amb els convenis de la Generalitat Valenciana amb diferents administracions públiques.

Guies

Guies de transparència i bon govern

Guies de GVAGIP

Publicacions

Accedisca a infografies i altres materials audiovisuals publicats en GVA Oberta 

Cursos, jornades, tallers i webinars

 • Jornada de presentació de l'Estratègia de Dades Obertes de la Generalitat 
 1. Estratègia de Dades Obertes [PDF] 01.06.2022
 2. Jornada de presentació [Vídeo] 15.07.2022
 1. Presentació [Vídeo] (44 s)
 2. Presentació en llenguatge de signes [part 1] [part 2] [part 3]
 3. Guia Tansparència Entitats Privades [PDF]
 4. Manual plataforma TEP [PDF]
 5. Píndoles formatives plataforma TEP [Vídeos]
 6. Jornada presentació [Vídeos] 02.02.2022
 • Cicle de Tallers sobre Transparència i Dades Obertes dirigit a entitats locals
 1. Criteris del Consell de Transparència de la Comunitat Valenciana: bones i males pràctiques en l'accés a la informació pública / Lorenzo Cotino Hueso [Vídeo] [Presentació en castellà] 27.10.2021.
 2. Avaluació de l'impacte de govern obert: metodologia i mètriques per poder prende decisions / Sergio Jiménez Meroño [Vídeo] [Presentació en castellà]. 17.11.2021.
 3. Generació de valor a partir de les dades obertes / Núria Portillo [Vídeo] [Presentació en castellà] 15.12.2021.
 4. Elaboració d'un Pla Antifrau en l'Àmbit Local [Vídeo]. Ponents. 21.12.2021.

       - La Guia d'Integritat Pública de l'AVAF / Irene Bravo Rey [Presentació en castellà]

       - Aplicació dels Plans Antifrau en la Gestió Municipal / Carmen Vilanova Menero [Presentació en castellà]
 5. El Pla d'Integritat en la Contractació de l'Ajuntament de Vigo / Margarita Parajó Calvo [Vídeo] [Presentació en castellà]. 08.02.2022

      - Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència [PDF en castellà]

      - Tipus de pla de mesures antifrau en el marc de l'ordre HFP/1030/2021 per a la gestió de fons europeus [PDF en castellà]

      - Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència [PDF en castellà]
 • Cicle de webinars Una nova governança pública pròxima a la ciutadania organitzats
 1. Avaluació de polítiques públiques en matèria de transparència (14.09.2020)
 2. Llenguatge senzill i criteris qualitatius de publicitat de la informació (19.10.2020)
 3. Les dades obertes en el disseny de polítiques públiques per a la reconstrucció post COVID (9.11.2020)
 4. Transparència des del disseny (14.12.2020)

Altres recursos: Recursos informatius sobre transparència elaborats en el marc col·laboratiu amb els convenis de la Generalitat Valenciana amb diferents administracions públiques.

 • Càtedra Pagoda (UV)
 • Observatori de transparència UPV
 • Observatori de transparència i bon govern UJI
 • Congrés internacional de transparència
 • Universitat Miguel Hernández d'Elx

Consulta ací

 

Font: òrgan competent en matèria de transparència
Data d'actualització: maig 2022
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data de creació: setembre 2020
Fonament: art. 7.3 i disposició addicional cinquena apartat 4º de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022)