Formació i sensibilització

Formació i sensibilització

Recursos informatius sobre transparència elaborats en el marc col·laboratiu amb els convenis de la Generalitat Valenciana amb diferents administracions públiques.

 

Guies

Guies de transparència i bon govern

 • Les tres claus de la transparència (2016) [PDF]
 • Guia per a la implementació de la transparència en les entitats locals de la Comunitat Valenciana (2015). Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació [PDF]
 • Guia sobre les obligacions de transparència a incloure en les subvencions en aplicació de la Llei 1/2022 de transparència i bon govern de la Comunitat Valenciana (maig 2022). [PDF]
 • Guia de transparència de les federacions esportives (2020). Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. Acció 6.2.84 del I Pla Biennal de Transparència 2019-2021 [PDF]
 • Guia d'educació en govern obert per a primària, secundària i batxillerat. Institut Nacional de Tecnologies Educatives i de Formació del Professorat, INTEF (Ministeri d'Educació i Formació Professional) i la Direcció General de Governança Pública (Ministeri de Política Territorial i Funció Pública) (2018)  [Pàgina web externa]
 • Guia d'obligacions de transparència per a les entitats del sector públic instrumental (gener 2024) [PDF] NOVA VERSIÓ!

Guies de GVAGIP

 • Guia de GVAGIP, tramitador electrònic de sol·licituds d'informació pública, per a les unitats de transparència de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic (2020) [PDF]
 • Guia de GVAGIP, tramitador electrònic de sol·licituds d'informació pública, per al perfil tramitador de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic (2020) [PDF]

Publicacions

 • Pautes de com enllaçar la normativa a les fonts oficials, DOGV i BOE (octubre 2020). Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica. Acció 1.1.12 del I Pla Biennal de Transparència 2019-2021 [PDF]
 • Recomanacions per millorar la presentació de documents i webs (maig 2020). Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica. Acció 1.1.1 del I Pla Biennal de Transparència 2019-2021 [PDF]

Infografies

Imatges i infografies informatives sobre GVA Oberta i l'accés a la informació pública.[Accés a la pàgina]

Materials audiovisuals

Recursos audiovisuals com ara spots, píndoles formatives o peces divulgatives de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica [Accés a la pàgina]

 

Cursos, jornades, tallers i seminaris web

 • Jornada "Com elaborar un codi ètic perquè siga un veritable marc d'integritat institucional" (Cartell) (12.03.2024)
 • "Trobada sobre el futur de les dades obertes" (Cartell) [Vídeo] (07.03.2024)
 • Jornada "La gestió del sistema intern d'informació en l'administració pública" (Cartell de la jornada) [Vídeo] (08.05.2023)
 1. Metodologia per a la gestió del sistema intern d'informació, propostes d'actuació (PDF)
 2. Qüestions tècniques a tindre en compte en la implantació d'una bústia de denúncies (PDF)
 3. Preguntes plantejades de manera prèvia al desenvolupament de la jornada (PDF)
 • Jornada "La Llei 2/2023, un canvi de paradigma en la lluita contra la corrupció. Impacte a la Comunitat Valenciana" (Cartell de la jornada) [Vídeo] (29.03.2023)
 • Taller "Claus per a millorar la transparència del teu ajuntament" (Cartell de la jornada) [Vídeo] (23.03.2023)
 • Jornada "Comunicació clara i llenguatge administratiu" (Cartell de la jornada) [Vídeo] (22.03.2023)
 • Jornada de presentació de l'Estratègia de Dades Obertes de la Generalitat (01.06.2022)
 1. Estratègia de Dades Obertes [PDF] 01.06.2022
 2. Jornada de presentació [Vídeo] 15.07.2022
 3. Presentació del Portal de Dades Obertes [Vídeo]
 1. Presentació [Vídeo] (44 s)
 2. Presentació en llenguatge de signes [part 1] [part 2] [part 3]
 3. Guia Tansparència Entitats Privades [PDF]
 4. Manual plataforma TEP [PDF]
 5. Píndoles formatives plataforma TEP [Vídeos]
 6. Jornada presentació [Vídeos] 02.02.2022
 • Cicle de Tallers sobre Transparència i Dades Obertes dirigit a entitats locals (27.10.2021)
 1. Criteris del Consell de Transparència de la Comunitat Valenciana: bones i males pràctiques en l'accés a la informació pública / Lorenzo Cotino Hueso [Vídeo] [Presentació en castellà] 27.10.2021.
 2. Avaluació de l'impacte de govern obert: metodologia i mètriques per poder prende decisions / Sergio Jiménez Meroño [Vídeo] [Presentació en castellà]. 17.11.2021.
 3. Generació de valor a partir de les dades obertes / Núria Portillo [Vídeo] [Presentació en castellà] 15.12.2021.
 4. Elaboració d'un Pla Antifrau en l'Àmbit Local [Vídeo]. Ponents. 21.12.2021.

       - La Guia d'Integritat Pública de l'AVAF / Irene Bravo Rey [Presentació en castellà]

       - Aplicació dels Plans Antifrau en la Gestió Municipal / Carmen Vilanova Menero [Presentació en castellà]
 5. El Pla d'Integritat en la Contractació de l'Ajuntament de Vigo / Margarita Parajó Calvo [Vídeo] [Presentació en castellà]. 08.02.2022

      - Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència [PDF en castellà]

      - Tipus de pla de mesures antifrau en el marc de l'ordre HFP/1030/2021 per a la gestió de fons europeus [PDF en castellà]

      - Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència [PDF en castellà]
 • Cicle de webinars Una nova governança pública pròxima a la ciutadania organitzats (14.09.2020)
 1. Avaluació de polítiques públiques en matèria de transparència (14.09.2020)
 2. Llenguatge senzill i criteris qualitatius de publicitat de la informació (19.10.2020)
 3. Les dades obertes en el disseny de polítiques públiques per a la reconstrucció post COVID (9.11.2020)
 4. Transparència des del disseny (14.12.2020)

 

Altres recursos sobre transparència elaborats en el marc dels convenis amb diferents administracions públiques.

 

 

Font: òrgan competent en matèria de transparència
Data d'actualització: abril 2024
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data de creació: setembre 2020
Fonament: art. 7.3 i disposició addicional cinquena apartat 4º de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022)