Fitxa alta direcció Fons UE

<< Ves enrere
  • Ignacio Vicente Chanzá Bango

  • Director de programes de fons europeus
  • Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
  • Nomenament: 10/10/2022 DOGV
  • C/ Pare Orfes, 8. 46003. València
  • chanza_ign@gva.es
 
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

Bienes

Presentada el 01/03/2024

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 299.000,00 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
ING 3.513,25 €
EVO Banco 4.327,39 €
Total: 7.840,64 €
Valors representatius de la cessió a tercers de capitals propis (deute públic; obligacions, bons i la resta de valors negociats o no en mercats organitzats; certificats de depòsit o pagarés no negociats en mercats organitzats).
Descripció Import
Grupo de acciones de diversas entidades 5.902,85 €
Grupo de acciones de diversas entidades 1.168,43 €
Total: 7.071,28 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Descripció Import
Generali 2.371,11 €
Total: 2.371,11 €

Presentada el 18/01/2023 >>

Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
ING 620,91 €
EVO Banco 34.583,36 €
Total: 35.204,27 €
Valors representatius de la cessió a tercers de capitals propis (deute públic; obligacions, bons i la resta de valors negociats o no en mercats organitzats; certificats de depòsit o pagarés no negociats en mercats organitzats).
Descripció Import
Acciones META PLATFORM (10 títulos) 1.238,33 €
Total: 1.238,33 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Descripció Import
Generali 718,81 €
Total: 718,81 €

Presentada el 12/01/2023 >>

Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
ING 620,91 €
EVO Banco 34.583,36 €
Total: 35.204,27 €
Valors representatius de la cessió a tercers de capitals propis (deute públic; obligacions, bons i la resta de valors negociats o no en mercats organitzats; certificats de depòsit o pagarés no negociats en mercats organitzats).
Descripció Import
Acciones META PLATFORM (10 títulos) 1.238,33 €
Total: 1.238,33 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Descripció Import
Generali 718,81 €
Total: 718,81 €

Presentada el 12/01/2023 >>

Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
ING 620,91 €
EVO Banco 34.583,36 €
Total: 35.204,27 €
Valors representatius de la cessió a tercers de capitals propis (deute públic; obligacions, bons i la resta de valors negociats o no en mercats organitzats; certificats de depòsit o pagarés no negociats en mercats organitzats).
Descripció Import
Acciones META PLATFORM (10 títulos) 1.238,33 €
Total: 1.238,33 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Descripció Import
Generali 718,81 €
Total: 718,81 €

Rentas

Renda 2022 - Presentada el 02/11/2023
Descripció Import
Guanys patrimonials (B.I. general) 292,00 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 3,13 €
Rendiment del treball 59.594,32 €

Renda 2021 >>

Renda 2021 - Presentada el 02/01/2023
Descripció Import
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 9,99 €
Rendiment del treball 58.588,89 €

Actividades

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 18/01/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Climate-KIC Holding B.V. Sucursal en España Innovación en la mitigación y adaptación en cambio climático Director de Innovación para el Sur, Este y Centro Europa, Director de Desarrollo para el Sur de Europa 01/09/2020 08/01/2023 NO

Presentada el 17/01/2023 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Climate-KIC Holding B.V. Sucursal en España Innovación en la mitigación y adaptación en cambio climático Director de Innovación para el Sur, Este y Centro Europa, Director de Desarrollo para el Sur de Europa 01/09/2020 08/01/2023 NO

Presentada el 12/01/2023 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Climate-KIC Holding B.V. Sucursal en España Innovación en la mitigación y adaptación en cambio climático Director de Innovación para el Sur, Este y Centro Europa, Director de Desarrollo para el Sur de Europa 01/09/2020 08/01/2023 NO

Presentada el 12/01/2023 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Climate-KIC Holding B.V. Sucursal en España Innovación en la mitigación y adaptación al cambio climático Director de Innovación para el Sur, Este y Centro Europa y Director de Desarrollo para el Sur de Europa 01/09/2020 08/01/2023 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 18/01/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Sin actividades del mandato inherentes al cargo Sin actividades del mandato inherentes al cargo Director de Programa del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia, y los Fondos REACT-EU 09/01/2023 Pública
Global StartupCities initiative Interconectar los ecosistemas de innovación para acelerar nuevas oportunidades económicas a través del intercambio entre start-ups, inversores y empresas en Europa. Miembro del equipo de Innovación en Startup City Valencia 01/10/2020 Altres
Comisión Europea Difundir, inspirar y apoyar la acción por el clima Embajador del Pacto Europeo por el Clima 07/01/2022 Altres
The Climate Reality Project Organización sin ánimo de lucro que tiene el propósito de impulsar soluciones ante el cambio climático Miembro del Comité Ejecutivo, mentor y líder de cambio climático 29/06/2018 Altres

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 12/01/2023 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Sin actividades del mandato inherentes al cargo Sin actividades del mandato inherentes al cargo Director de Programa del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia, y los Fondos REACT-EU 09/01/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Compatibilidades

Presentada el 16/01/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 17/01/2023
No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae