HISTÒRIC D'ALTS CÀRRECS DES DE 29.06.2015

<< Ves enrere
 • Manuel Civera Salvador

 • X legislatura (17/06/2019-25/06/2023)
 • Director gerent de l'Agència Valenciana de Protecció del Territori
 • Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
 • Cessament: 24/11/2023 DOGV
 • Nomenament: 04/08/2021 DOGV

La Direcció Gerència té les funcions següents:

a) La representació i les relacions ordinàries de l'Agència amb altres administracions o entitats públiques o privades.

b) Exercir, amb caràcter general, les competències atribuïdes a l'Agència 

c) Dirigir i impulsar l'activitat de l'Agència, en el marc de les directrius del Pla plurianual de gestió i del Programa anual d'actuació.

d) Exercir la direcció, inspecció i règim intern dels serveis de l'organisme, així com dictar instruccions sobre organització i funcionament efectiu, en desplegament del que preveuen aquests estatuts.

e) Exercir la direcció superior del seu personal i elaborar les propostes en matèria de personal, de provisió de llocs de treball, de relacions de llocs de treball i d'oferta d'ocupació pública.

f) Executar els acords adoptats pel Consell de Direcció.

g) Prestar assistència tècnica al Consell de Direcció, per a la qual cosa assistirà a les seues sessions, amb veu però sense vot.

h) Elaborar els acords que hagen de sotmetre's a l'aprovació del Consell de Direcció.

i) Proposar al Consell de Direcció l'estructura organitzativa de l'organisme.

j) Confirmar l'acord d'adhesió dels ajuntaments a l'Agència.

k) Subscriure convenis de col·laboració amb altres entitats, públiques o privades.

l) Impugnar davant de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu les llicències municipals presumptament il·legals.

m) Actuar com a òrgan de contractació, amb totes les funcions que hi siguen inherents, i l'adquisició de béns i drets.

n) La gestió econòmica i pressupostaria de l'Agència.

o) Autoritzar les despeses per un import menor a 600.000,00 euros.

p) Disposar, reconéixer les obligacions econòmiques i ordenar els pagaments de despeses.

q) Elaborar la proposta de pressupost de l'organisme.

r) Remetre al Consell de Direcció els comptes anuals de l'organisme.

s) Proposar al Consell de Direcció el Pla plurianual de gestió i el Programa anual d'actuació, que inclouran la planificació de la inspecció urbanística a la Comunitat Valenciana.

t) Formular propostes de millora de la planificació i programació de les activitats de l'Agència per a elevar-les al Consell de Direcció

u) Elevar a l'òrgan competent en matèria de tecnologies de la informació, propostes relatives a la planificació de la gestió de recursos informàtics i d'administració electrònica necessaris per al desenvolupament de les funcions de l'organisme.

v) Contestar a les queixes pel funcionament dels serveis de l'organisme i resoldre les peticions d'informació i accés a la documentació que es puguen presentar a l'empara de la normativa en matèria de transparència.

w) L'elaboració de propostes en els assumptes la resolució dels quals corresponga a l'òrgan col·legiat superior.

y) Totes les competències de l'Agència no atribuïdes expressament al Consell de Direcció. 

Agenda Alto Cargo

 
 • 13/07/2023 Reunió de treball Ajuntament d'Oliva
 • 12/07/2023 Reunió amb l'Associació de Municipis Forestals de la CV (AMUFOR) i Ajuntament de Xàtiva
 • 05/07/2023 Reunió Servei Territorial d'Urbanisme de Castelló
 • 04/07/2023 Assistència a la jornada "Present i futur de l'hidrogen renovable"
 • 27/06/2023 Reunió amb Vicente Joaquín García Nebot, director general d'Urbanisme
 • 27/06/2023 Reunió amb Francisco Molina, director territorial de Presidència de la Generalitat
 • 27/06/2023 Reunió en la Diputació de València relativa a cooperació municipal
 • 26/06/2023 Dependències AVPT en el Complex Educatiu Xest
 • 23/06/2023 Seminari "LA PROTECCIÓ DEL TERRITORI I LA GESTIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL"
 • 21/06/2023 Assistència al concert "La música activa emocions" commemoratiu del Dia Europeu de la Música.
 • 16/06/2023 Celebració del 25 aniversari de Balearia
 • 16/06/2023 Reunió de treball amb el director-gerent del Complex Educatiu Xest, Lucas Ferrando
 • 15/06/2023 Curs dirigit a policies locals Institut Valencià de Seguretat Pública (IVASPE) i l'Agència Valenciana de Protecció del Territori (AVPT)
 • 15/06/2023 Sessió ordinària del Consell de Direcció de l'Agència Valenciana de Protecció del Territori
 • 13/06/2023 Curs dirigit a policies locals Institut Valencià de Seguretat Pública (IVASPE) i l'Agència Valenciana de Protecció del Territori (AVPT)
 • 12/06/2023 Reunió telemàtica amb la Confederació Hidrogràfica del Xúquer
 • 02/06/2023 Reunió de treball Ajuntament de Tuéjar
 • 01/06/2023 Reunió de treball amb el director general d'Urbanisme, Vte. Joaquín Gª. Nebot
 • 01/06/2023 Reunió de treball amb el director-gerent del Complex Educatiu de Xest, Lucas Ferrando
 • 30/05/2023 Curs dirigit a policies locals Institut Valencià de Seguretat Pública (IVASPE) i l'Agència Valenciana de Protecció del Territori (AVPT)
 • 25/05/2023 Assistència a conferència d'Irene Ballester "Memòries d'oblit: coratge i esperança en l'art dels exiliades valencianes"
 • 25/05/2023 Reunió de treball amb els tècnics de l'AVPT en el Servei Territorial d'Urbanisme de Castelló
 • 19/05/2023 Desdejuni informatiu Fòrum Europa Tribuna Mediterrània, President Generalitat Altres València (València/València)
 • 18/05/2023 Visita a les instal·lacions de la cooperativa agrícola de Llíria
 • 18/05/2023 Assistència a la presentació vídeo Tribunal de les Aigües de València
 • 16/05/2023 Reunió de treball Ajuntament de Salem
 • 12/05/2023 Reunió de treball amb el director-gerent del Complex Educatiu Xest, Lucas Ferrando
 • 12/05/2023 Reunió de treball Ajuntament de Requena
 • 11/05/2023 Reunió de treball Ajuntament de Tavernes Blanques
 • 09/05/2023 Reunió de treball Ajuntament de Bunyol
 • 06/05/2023 Romeria al Santuari de la Cova Santa (les Alcubles) i dinar institucional
 • 05/05/2023 Reunió de treball Ajuntament de Vilamarxant
 • 04/05/2023 Entrevista al Levante-EMV
 • 03/05/2023 Participació en la jornada "La Gestió Forestal Sostenible (GFS) com a base dels mercats de compensació de carboni" taula rodona núm. 1 "La ciència forestal al servei de l'Administració"
 • 01/05/2023 Visita Ajuntament de Benissanó
 • 30/04/2023 Visita Ajuntament de Godelleta
 • 28/04/2023 Reunió de treball amb la secretària autonòmica de Política Territorial, Urbanisme i Paisatge, Immaculada Orozco Ripoll
 • 27/04/2023 XVIII Biennal Teatre ONCE "Una hora amb Lorca"
 • 27/04/2023 Reunió de treball Diputació d'Albacete
 • 26/04/2023 Reunió amb el gerent de PIMESA, Antonio Martínez
 • 25/04/2023 Assistència a la jornada "La delimitació del domini públic" UPV
 • 25/04/2023 Assistència a l'acte institucional DIA DE LES CORTS VALENCIANES
 • 25/04/2023 Reunió de treball amb el director del C. Educatiu Xest, Lucas Ferrando
 • 21/04/2023 IV Congrés Internacional d'Enginyeria Energètica
 • 20/04/2023 IV Congrés Internacional d'Enginyeria Energètica
 • 19/04/2023 Reunió de treball amb la presidenta de la Mancomunitat de la Serranía i alcaldessa d'Andilla, Consuelo Alfonso
 • 19/04/2023 Festes patronals de Sant Vicent Ferrer, encontre amb el Conseller d'Hisenda i Model Econòmic, Arcadi España
 • 17/04/2023 Romeria acompanyant a la confraria de Sant Vicent Ferrer. Assistirà la consellera de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Sra. Rebeca Mariola Torró Soler, i el conseller de Sanitat Universal i Salut Pública, Sr. Miguel Mínguez Pérez.
 • 15/04/2023 Assistència concert Banda UDP Llíria - Camp de Túria - Serrans. Llar Persones Majors
 • 14/04/2023 Presentació del núm. 13 de la revista "Lauro: Quaderns d'Història i Societat". Biblioteca l'Almodí
 • 14/04/2023 Reunió de treball amb l'alcaldessa de les Alcubles
 • 13/04/2023 Reunió de treball amb el Sotssecretari Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat - IV Congrés Internacional d'Ingenieria Energètica
 • 11/04/2023 Moderador Mesa del sector públic en la jornada "Eines per a la regularització d'habitatges en SNU" Ajuntament de Marines
 • 06/04/2023 Reunió Ajuntament d'Altura
 • 04/04/2023 Reunió de treball amb el president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer
 • 04/04/2023 Reunió de treball amb l'Agència Valenciana Antifrau
 • 03/04/2023 Jornada: propostes polítiques davant el repte energètic
 • 31/03/2023 Invitació 3r aniversari BNI Experts Llíria. Networking i dinar
 • 31/03/2023 Assistència a Jornada de Memòria Històrica Ajuntament de les Alcubles
 • 30/03/2023 Reunió amb el regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Novelda
 • 29/03/2023 Assistència a la Jornada "L'Espanya despoblada. El repte demogràfic" amb el director territorial de Presidència, Francisco Molina Agulló
 • 28/03/2023 visita al Complex Educatiu de Xest
 • 28/03/2023 Entrevista al Levante Mercantil Valenciano
 • 27/03/2023 Reunió amb el sotssecretari Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Rafael Briet
 • 27/03/2023 Visita a la passarel·la del camí de Safareig acompanyant a la DG d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat
 • 27/03/2023 Reunió coorganització IV Congrés Internacional d'Enginyeria Energètica
 • 24/03/2023 Assistència a la jornada "Música: festivals i bandes" al Camp de Túria - Casa de la Cultura Ajuntament de Vilamarxant
 • 24/03/2023 Invitació a la inauguració de l'exposició "EL TRAGALUZ DEMOCRÁTICO"
 • 23/03/2023 Assistència a l'eMobility Expo World Congress
 • 22/03/2023 Assistència a l'eMobility Expo World Congress
 • 21/03/2023 Reunió preparació jornada formativa de l'AVPT a la comarca del Camp de Túria
 • 13/03/2023 Reunió amb el director general de Transició Ecològica, Enric Juan Alcocer
 • 09/03/2023 Jornada formativa de l'AVPT "La disciplina urbanística: l'ús racional i sostenible del sòl no urbanitzable"
 • 09/03/2023 Sessió ordinària del Consell de Direcció de l'AVPT
 • 07/03/2023 Jornada divulgativa de l'Agència Valenciana de Protecció del Territori. Impartirà la jornada Sr. Manuel Civera, director gerent de l'AVPT
 • 06/03/2023 Dinar de treball amb el secretari autonòmic de Seguretat i Emergències i el director general d'Urbanisme
 • 03/03/2023 Assistència al FORO MUNICIPALISMO organitzat pel diari LEVANTE - EMV
 • 02/03/2023 Assistència al FORO MUNICIPALISMO organitzat pel diari LEVANTE - EMV
 • 28/02/2023 Reunió amb la Mancomunitat del Camp del Túria
 • 28/02/2023 Reunió amb el director general de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències (AVSRE)
 • 28/02/2023 Reunió amb el DT de València de la Presidència de la Generalitat, Fco. Molina Agulló
 • 24/02/2023 Reunió amb l'Ajuntament de Bunyol
 • 24/02/2023 Assistència a l'acte NEURODRETS. DECLARACIÓ DE VALÈNCIA organitzat pel Consell Valencià de Cultura
 • 24/02/2023 Reunió amb l'Ajuntament de Rafelbunyol
 • 23/02/2023 Invitació al documental "Montesinos, les altres cares del mite"
 • 23/02/2023 Assistència al lliurament I Premis Tribunal dels Aigües de la Vega de València
 • 21/02/2023 reunió Ajuntament Benigànim
 • 17/02/2023 Assistència a la presentació de la maqueta del monument 2023 i el projecte "Convent molt més verd" de la falla Convent Jerusalem - Matemàtic Marzal - Xàtiva - Sant Vicent
 • 16/02/2023 reunió Ajuntament d'Énguera i Associació de Municipis Forestals (AMUFOR)
 • 15/02/2023 Presentació "Modernització de l'Urbanisme per als municipis de la Vega Baixa"
 • 14/02/2023 Coorganització IV Congrés Internacional d'Enginyeria Energètica
 • 14/02/2023 Reunió amb el director general del Medi Natural, acompanya al director general d'Urbanisme
 • 09/02/2023 Reunió informativa amb el representant del col·lectiu d'estrangers propietaris d'habitatges susceptibles de minimització d'impacte territorial. Acudeix premsa Alex Watkins (Costa Blanca News)
 • 08/02/2023 Reunió de coordinació de l'Agència Valenciana de Protecció del Territori amb l'assistència de la presidenta de l'AVPT
 • 07/02/2023 Coorganització IV Congrés Internacional d'Enginyeria Energètica
 • 07/02/2023 Reunió amb la FVMP
 • 06/02/2023 Reunió amb el director general d'Urbanisme, Vicente J. García Nebot
 • 06/02/2023 Reunió amb la FVMP
 • 03/02/2023 Reunió amb la secretària general de la FVMP
 • 02/02/2023 Reunió coordinació adhesió a l'AVPT de l'Ajuntament de Vilamarxant
 • 31/01/2023 Visita al Complex Educatiu de Xest acompanyant a la secretària autonòmica de Política Territorial, Urbanisme i Paisatge
 • 31/01/2023 Assistència a la jornada participativa de plantació amb motiu del "Dia internacional dels boscos" Ajuntament de Llíria
 • 31/01/2023 Reunió amb el tècnic de medi ambient de l'Ajuntament de les Alcubles
 • 30/01/2023 Dinar de treball amb el director territorial de Presidència de la Generalitat i la Fundació General Universitat de València
 • 26/01/2023 Assistència al congrés ENERGY REVOLUTION
 • 25/01/2023 Reunió amb l'Agència Valenciana Antifrau
 • 19/01/2023 Reunió amb la secretària autonòmica de Política Territorial, Urbanisme i Paisatge
 • 11/01/2023 Reunió de coordinació de l'Agència Valenciana de Protecció del Territori
 • 16/12/2022 Jornada "La regeneració i rehabilitació urbana: programes d'actuació aïllada y actuacions de dotació"
 • 14/12/2022 Reunió amb l'alcaldia de l'Ajuntament d'Oriola
 • 13/12/2022 Reunió de coordinació de l'Agència Valenciana de Protecció del Territori
 • 30/11/2022 Jornades Canvi Climàtic: el repte dels incendis forestals
 • 29/11/2022 Visita a bodegues Vegamar
 • 28/11/2022 Jornada Participativa de Presentació dels Treballs de l'Agenda Urbana Valenciana: Ciutat Connectada i Territori i Ciutat
 • 26/11/2022 X Jornada Anual 2022. Vectores de Cambio del Urbanismo Español
 • 25/11/2022 Presentació de la plantilla i dels nous efectius de la Policia Local de Llíria
 • 25/11/2022 X Jornada Anual 2022. Vectores de Cambio del Urbanismo Español
 • 23/11/2022 Plataforma digital de localització d'habitatges irregulars en sòl no urbanitzable
 • 22/11/2022 Jornada Divulgativa i Informativa de l'Agència Valenciana de Protecció del Territori
 • 14/11/2022 Alliança Valenciana contra la Inflació
 • 11/11/2022 IV Congrès Forestal de la Comunitat Valenciana
 • 10/11/2022 Reunió amb les alcaldies de Albuixech i Puig
 • 10/11/2022 IV Congrès Forestal de la Comunitat Valenciana
 • 09/11/2022 II Congrès d'Urbanisme Productiu
 • 08/11/2022 Reunió amb la Secretària Autonòmica de Política Territorial, Urbanisme i Paisatge i l'alcaldia de Altea
 • 08/11/2022 II Congrès d'Urbanisme Productiu
 • 07/11/2022 Reunió amb el Director General de Transparència
 • 02/11/2022 Reunió de coordinació de l'Agència Valenciana de Protecció del Territori
 • 01/11/2022 Comissió d'Obres Públiques, Urbanisme, Desenvolupament del Territori, Infraestructures Viàries, Trànsit, Seguretat, Protecció Civil, Transport i Serveis Bàsics de la FVMP
 • 29/10/2022 Reunió amb l'alcalde d'Olocau
 • 28/10/2022 IX Premis Mardel d'Arts Visuals
 • 28/10/2022 Reunió amb el Director Territorial de la Conselleria de Presidència a Valencia
 • 26/10/2022 Consell de Direcció de l'Agència Valenciana de Protecció del Territori
 • 14/10/2022 Reunió amb la Federació d'Esports Aeris de la Comunitat Valenciana
 • 14/10/2022 Reunió amb l'Ajuntament de Salem
 • 14/10/2022 Reunió telemàtica amb el coordinador d'operacions en la Comunitat Valenciana del Grup TRAGSA
 • 13/10/2022 Presentació de l'obra Atles Temàtic de la Comunitat Valenciana
 • 12/10/2022 Missa en honor a la Mare de Déu del Pilar
 • 09/10/2022 Recepció del Dia de la Comunitat Valenciana
 • 07/10/2022 Jornada Mancomunitats La Serrania, Alt Túria, Racó d'Ademuz i Ajuntament d'Alpuente
 • 06/10/2022 Concert acústic deSeguridad Social. Actes de celebració del 9 d'octubre
 • 06/10/2022 Reunió amb el Director Gerent del Complex Educatiu de Cheste
 • 05/10/2022 Reunió de coordinació de l'Agència Valenciana de Protecció del Territori
 • 04/10/2022 Reunió amb l'alcaldia de Cases Baixes i la presidència del Racó d'Ademús
 • 03/10/2022 Reunió amb el Director General de Transparència
 • 03/10/2022 Jornada de Gastronomia Sostenible
 • 29/09/2022 Actes de la festivitat de Sant Miquel a Llíria
 • 28/09/2022 Visita a la ciutat de Llíria amb la Vicepresidenta del Consell i Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusivas, la Delegada del Govern a la Comunitat Valenciana i l'alcalde de Llíria
 • 28/09/2022 Jornada Crisi Climàtica i Acció al Territori. Riscos i oportunitats
 • 23/09/2022 Presentació del llibre "La Constància fa Història 1956-2022"
 • 23/09/2022 Reunió amb Eduardo Rojas, Profesor UPV i Degà del Col·legi Oficial d'Enginyers Forestals
 • 23/09/2022 V Jornada d'Investigació Universitària alvoltant del Canvi Climàtic
 • 22/09/2022 V Jornada d'Investigació Universitària alvoltant del Canvi Climàtic
 • 21/09/2022 Celebrant el Dia Internacional de la Pau
 • 20/09/2022 Concert per la custòdia del territori
 • 20/09/2022 Visita al Agromuseu de Vera-UPV
 • 20/09/2022 Reunió amb el Director Territorial de Presidència de València
 • 19/09/2022 Reunió amb l'Ajuntament de Dénia
 • 18/09/2022 Concert Sant Miquel
 • 16/09/2022 Reunió amb l'Ajuntament d'Altura
 • 16/09/2022 Reunió amb la Federació Valenciana de Municipis i Províncies
 • 15/09/2022 Reunió amb el Director General d'Urbanisme i amb el Secretari Autonòmic de Seguretat i Emergències
 • 15/09/2022 Reunió amb l'Ajuntament d'Altea
 • 09/09/2022 Concert Banda Guàrdia Civil
 • 07/09/2022 Reunió Ajuntament d'Alcublas
 • 03/09/2022 Pregó Institucional de les Festes Majors de Xirivella 2022
 • 02/09/2022 Reunión amb l'alcaldessa d'Altura
 • 01/09/2022 Festes patronals
 • 31/08/2022 Festes patronals
 • 07/08/2022 Visita festes patronals ajuntament de Sacanyet
 • 04/08/2022 Reunión amb el director de projectes de la Casa del Mediterrani
 • 03/08/2022 Reunió amb representants de l'institut ITACA de la UPV
 • 03/08/2022 Reunió amb la secretaria general de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies
 • 13/07/2022 Jornada Urbanística Mancomunitat Camp de Túria
 • 11/07/2022 El desafiament renovable en la Comunitat Valenciana
 • 08/07/2022 CIACC 2022. I Congrés Internacional d'Acció Climàtica
 • 07/07/2022 CIACC 2022. I Congrés Internacional d'Acció Climàtica
 • 06/07/2022 iENER'22 III Congrés Internacional d'Enginyeria Energètica
 • 01/07/2022 Inauguració exposició fotogràfica Levante-EMV al Camp de Túria i Los Serranos
 • 01/07/2022 Reunió amb alcaldia de l'Ajuntament de Massamagrell
 • 01/07/2022 Reunió amb el director de la Casa del Mediterrani
 • 29/06/2022 Reunió amb el Director General d'Urbanisme
 • 28/06/2022 Reunió amb el Director General d'Urbanisme
 • 28/06/2022 Reunió amb l'alcalde d'Almussafes
 • 27/06/2022 Reunió amb el Director Territorial de Presidencia en Valencia
 • 15/06/2022 Jornada Tècnica d'Urbanisme en l'Ajuntament d'Asp
 • 09/06/2022 Jornada sobre el cicle integral de l'aigua en sòl urbà no consolidat i en el sòl no urbanitzable
 • 06/06/2022 Instal·lacions fotovoltaiques unifamiliars per a l'autoconsum en sòl no urbanitzable
 • 02/06/2022 Jornada sobre el paper de l'Agenda Urbana Valenciana en el benestar del entorns habitats
 • 01/06/2022 Reunió amb la secretària autonòmica de Política Territorial, Urbanisme i Paisatge i la vicepresidenta de la Diputació de València
 • 01/06/2022 Commemoració del 40 anniversari de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana
 • 31/05/2022 I Jornada Instruments autonòmics en matèria de disciplina urbanística: el paper de l'Agència Valenciana de Protecció del Territori
 • 27/05/2022 Comissió especial d'estudi sobre les mesures de prevenció dels riscos derivats dels forts temporals
 • 26/05/2022 I Jornada Instruments autonòmics en matèria de disciplina urbanística: el paper de l'Agència Valenciana de Protecció del Territori
 • 25/05/2022 Càtedra del Calçat de la UMH. Jornada del Calçat: sector de producció i patrimoni (en qualitat d'oïdor)
 • 19/05/2022 I Jornada Instruments autonòmics en matèria de disciplina urbanística: el paper de l'Agència Valenciana de Protecció del Territori
 • 13/05/2022 Reunió amb la Secretària Autonòmica de Política Territorial, Urbanisme i Paisatge i el Regidor d'Emergència Climàtica de l'Ajuntament de València
 • 06/05/2022 Reunió amb l'alcaldesa de Alpuente
 • 06/05/2022 Reunió amb President de la Mancomunitat de l'Alt Túria
 • 02/05/2022 Reunió amb l'alcaldessa de Bunyol
 • 27/04/2022 Reunió amb la Federació Valenciana de Municipis i Províncies per a organitzar les Jornades d'Instruments autonòmics en matèria de disciplina urbanística i el paper de l'Agència Valenciana de Protecció del Territori
 • 13/04/2022 Reunió amb l'alcalde de Domeño i tècnics municipals
 • 12/04/2022 Reunió amb l'equip de govern de l'Ajuntament de Cocentaina i tècnics municipals
 • 11/04/2022 Reunió amb el Director Territorial de Presidència de València
 • 08/04/2022 Reunió amb la Secretària Autonòmica de Política Territorial, Urbanisme i Paisatge i representants de l'ajuntament d'Oliva.
 • 08/04/2022 Reunió de treball amb la Secretària Autonòmica de Política Territorial, Urbanisme i Paisatge
 • 07/04/2022 V Sessió "Diàlegs". Presentació del llibre "Tots els futurs perduts: converses sobre el final d'ETA"
 • 07/04/2022 Reunió amb representants de l'ajuntament de Torrebaja
 • 05/04/2022 Reunió amb COEVAL (Confederació Empresarial de la Vall d'Albaida)
 • 05/04/2022 Reunió amb el Conseller de Política Territorial, Obres Públiques y Mobilitat
 • 05/04/2022 Jornada Tècnica d'Urbanisme de l'Ajuntament d'Elx
 • 31/03/2022 Reunió amb l'alcaldessa d'Enguera
 • 31/03/2022 Reunió amb AMUFOR (Associació de Municipis Forestals de la Comunitat Valenciana)
 • 10/03/2022 Reunió del Consell de Direcció de l'Agència Valenciana de Protecció del Territori
 • 09/03/2022 Presentació del llibre Viatges per la memòria. Lletres d'estima i gratitud
 • 04/03/2022 Reunió amb el Director General d'Urbanismo
 • 04/03/2022 Acte lliurament VI Edició de Premis Urbanisme, Mobilitat, Paisatge, Habitatge i Arquitectura amb Perspectiva de Gènere
 • 01/03/2022 Inauguració de la seu de l'ONCE a Elx
 • 25/02/2022 Reunió amb l'alcaldessa de Marines i presidenta de la Mancomunitat del Camp de Túria
 • 23/02/2022 Reunió telemática de coordinació amb la Secretària Autonòmica de Política Territorial, Urbanisme i Paisatge i el Director General d'Urbanisme
 • 17/02/2022 Reunió amb el Tribunal de les Aigües de la Vega de València
 • 16/02/2022 Reunió telemàtica de coordinació amb laSecretària Autonòmica de Política Territorial, Urbanisme i Paisatge i el Director General d'Urbanisme
 • 10/02/2022 Reunió telemàtica amb l'alcalde de Montserrat
 • 04/02/2022 Reunió amb el Director Territorial de Presidència a València
 • 04/02/2022 Reunió amb el Regidor d'Urbanisme de l'ajuntament d'Alacant i la Secretària Autonòmica de Política Territorial, Urbanisme i Paisatge
 • 03/02/2022 IV Congrés Forestal de la Comunitat Valenciana
 • 27/01/2022 Reunió amb el cap de Gabinet del Conseller de Política Territorial, Obres Publiques i Mobilitat; amb el Vicerector de Projecció Territorial i Societat de la Universitat de València i amb el Director de l'Institut Cartogràfic Valencià
 • 26/01/2022 Reunió amb el representant de l'il·lustre Col·legi d'Advocats d'Elx
 • 26/01/2022 Reunió director general d'Urbanisme i l'alcalde d'Elx
 • 21/01/2022 Reunió amb el Director General d'Urbanisme
 
 

No s'ha registrat obsequis

No s'ha registrat obsequis

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 63.769,68 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 5.882,32 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 69.652,00 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2023

Presentada el 28/11/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Immobles rústics Valencia/València Espanya 5.956,00 €
Ple domini 100 Immobles rústics Valencia/València Espanya 8,53 €
Ple domini 100 Immobles rústics Valencia/València Espanya 0,92 €
Ple domini 100 Immobles rústics Valencia/València Espanya 171,40 €
Ple domini 100 Immobles rústics Valencia/València Espanya 98,60 €
Ple domini 100 Immobles rústics Valencia/València Espanya 656,54 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 35.000,00 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
LA CAIXA 8.532,18 €
Total: 8.532,18 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Descripció Import
LA CAIXA - CABK 19.519,70 €
Total: 19.519,70 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
TURISME PEUGEOT 308 6.000,00 €
Moto Honda Transalp 2.000,00 €
Total: 8.000,00 €

Presentada el 22/12/2022 >>

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Immobles rústics Valencia/València Espanya 5.956,00 €
Ple domini 100 Immobles rústics Valencia/València Espanya 8,53 €
Ple domini 100 Immobles rústics Valencia/València Espanya 0,92 €
Ple domini 100 Immobles rústics Valencia/València Espanya 171,40 €
Ple domini 100 Immobles rústics Valencia/València Espanya 98,60 €
Ple domini 100 Immobles rústics Valencia/València Espanya 656,54 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 35.000,00 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
LA CAIXA 31.470,91 €
Total: 31.470,91 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Descripció Import
LA CAIXA - CABK 19.519,70 €
Total: 19.519,70 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
TURISME PEUGEOT 308 6.000,00 €
Moto Honda Transalp 2.000,00 €
Total: 8.000,00 €

Presentada el 28/09/2021 >>

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Immobles rústics Valencia/València Espanya 5.956,00 €
Ple domini 100 Immobles rústics Valencia/València Espanya 8,53 €
Ple domini 100 Immobles rústics Valencia/València Espanya 0,92 €
Ple domini 100 Immobles rústics Valencia/València Espanya 171,40 €
Ple domini 100 Immobles rústics Valencia/València Espanya 98,60 €
Ple domini 100 Immobles rústics Valencia/València Espanya 656,54 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
LA CAIXA 31.470,91 €
Total: 31.470,91 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Descripció Import
LA CAIXA - CABK 19.519,70 €
Total: 19.519,70 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
TURISME PEUGEOT 308 6.000,00 €
Moto Honda Transalp 2.000,00 €
Total: 8.000,00 €

Rentas

Renda 2022 - Presentada el 28/11/2023
Descripció Import
Rendiment del treball 68.481,58 €

Renda 2021 >>

Renda 2021 - Presentada el 07/12/2022
Descripció Import
Rendiment del treball 50.543,83 €

Renda 2020 >>

Renda 2020 - Presentada el 23/09/2021
Descripció Import
Rendiment del treball 45.980,77 €

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 23/09/2021

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
M.I.Ajuntament de Llíria Administració Local Alcalde - President 15/06/2019 23/06/2021 No NO

Presentada el 23/09/2021 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
M.I.Ajuntament de Llíria Administració Local Alcalde - President 15/06/2019 23/06/2021 No NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 01/10/2021

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Sense activitats inherents al càrrec (les que corresponen amb caràcter institucional o per a les quals haja sigut designat per raó del càrrec). 01/10/2021 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 04/12/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Cese 12/12/2023 Per compte d'altri Generalitat Valenciana

Presentada el 04/10/2021 >>

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 05/10/2021
No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae