HISTÒRIC D'ALTS CÀRRECS DES DE 29.06.2015

<< Ves enrere
 • María Muñoz Blanco

 • X legislatura (17/06/2019-25/06/2023)
 • Directora general per a la Lluita contra la Bretxa Digital
 • Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
 • Cessament: 04/08/2023 DOGV
 • Nomenament: 11/09/2019 DOGV

La Direcció General per a la Lluita contra la Bretxa Digital exerceix les competències establides en l'article 70 de la Llei 5/1983 i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria de desenvolupament d'indicadors i diagnosi, així com impuls de projectes per a la reducció de la bretxa digital en col·laboració amb entitats i organismes de la Generalitat amb competència en el desenvolupament de la societat digital i altres projectes tecnològics.

Agenda Alto Cargo

 
 • 13/07/2023 Reunió seguiment i coordinació amb operadors: Bono Digital
 • 13/07/2023 Jornada de Transferència de la Càtedra de Bretxa Digital Generacional de la UA
 • 11/07/2023 Reunió de coordinació amb Servei de Programes de la DGLBD
 • 11/07/2023 Reunió de coordinació i seguiment Serveis de Programes i Observatori de la DGLBD
 • 10/07/2023 Reunió de coordinació amb DG de Fons Europeus i Servei de Programes de la DGLBD
 • 06/07/2023 Reunió de seguiment Càtedra UA
 • 04/07/2023 Reunió de seguiment Càtedra UJI
 • 04/07/2023 Reunió de seguiment Càtedra UV
 • 03/07/2023 Reunió de seguiment Càtedra UMH
 • 29/06/2023 Webinar “Videojocs. De l'ociós al social” de la Càtedra Bretxa Digital i Bon Ús de les TIC de la UMH
 • 26/06/2023 Presentació de l'estudi "Iniciatives de foment de les vocacions STEAM en dones" de la Càtedra de Bretxa digital de gènere de la UV
 • 15/06/2023 Sessió informativa accessibilitat
 • 14/06/2023 Comissió de seguiment en línia Conveni Competències Digitals entre CCAA
 • 12/06/2023 Reunió amb la DGTIC per a gestió Bo Digital
 • 12/06/2023 Reunió amb el Director de Fons Europeus
 • 06/06/2023 Reunió de l'equip de la DGLBD
 • 05/06/2023 Consell de Direcció de la Conselleria
 • 02/06/2023 Reunió amb la DGTIC per a gestió Bono Digital
 • 02/06/2023 Reunió DIGISOST
 • 31/05/2023 Activitat formativa sobre la revisió dels subprojectes del C15 i C19 en Coffee
 • 22/05/2023 Comissió Mixta de la Càtedra de Bretxa Digital i Diversitat Funcional de la UPV
 • 19/05/2023 Reunió amb la DGTIC per a gestió Bo Digital
 • 19/05/2023 Reunió coordinació equip de Bo Digital
 • 18/05/2023 Reunió amb la Vicerectora d'Art, Ciència, Tecnologia i Societat de la UPV
 • 18/05/2023 Convocatòria de la Comissió Mixta de la Catedra de Bretxa Digital de Gènere de la UV
 • 18/05/2023 Reunió amb el Director de Fons Europeus
 • 17/05/2023 Reunió amb associacions col·laboradores de CERMI
 • 16/05/2023 Consell Rector de l'IVAJ
 • 16/05/2023 Premis STEAM UEV 2023
 • 12/05/2023 Reunió revisió millores Bono Digital amb la DGTIC
 • 10/05/2023 Reunió coordinació Bono Digital amb la DGTIC
 • 10/05/2023 Sessió de seguiment I1 C19 amb Comunitats Autònomes
 • 09/05/2023 Comissió Mixta amb l'UJI
 • 08/05/2023 Comissió de seguiment en línia Conveni Competències Digitals entre CCAA
 • 05/05/2023 Reunió DIGISOST
 • 04/05/2023 Reunió grup de treball de l'IVAJ
 • 04/05/2023 Reunió de coordinació del Bo Digital
 • 02/05/2023 Comissió Mixta amb la FVMP
 • 27/04/2023 Reunió tècnica amb la Càtedra de Bretxa Digital i Diversitat Funcional de la UPV
 • 26/04/2023 Reunió amb Prodigiós Volcà
 • 25/04/2023 Comissió Mixta de la Càtedra de Bretxa Digital i Bon Ús de les TICs de la UMH
 • 24/04/2023 Reunió amb la Consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital i la Sotssecretària.
 • 24/04/2023 Jornada de formació docents cursos conveni CERMI
 • 21/04/2023 Reunió de coordinació Servei de Programes
 • 20/04/2023 Comissió Interdepartamental per a la Lluita Contra el Despoblament
 • 20/04/2023 Xat GPT - Gartner
 • 19/04/2023 Comissió Mixta conveni CERMI
 • 18/04/2023 Reunió de coordinació amb el Servei de l'Observatori i CERMI
 • 18/04/2023 Reunió de coordinació amb les DG de Formació i Ocupació, DGTIC, DG Coordinació Acció del Govern i SDG de Formació del Professorat
 • 18/04/2023 Reunió de coordinació amb Gartner: Principals Tendències Digitals i d'Innovació
 • 17/04/2023 Reunió d'Alts Càrrecs de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital.
 • 14/04/2023 Pacte per la Generació D - Sessió Informativa
 • 13/04/2023 Reunió amb la DG de Societat Digital de Catalunya
 • 13/04/2023 Reunió amb la Directora general de Política Agrària Comuna (PAC)
 • 13/04/2023 Reunió de coordinació amb Servei de Programes
 • 12/04/2023 Òrgan de Governança Pla de Connectivitat CV 2022-25
 • 12/04/2023 Reunió de coordinació amb Servei de Programes i Observatori
 • 06/04/2023 Reunió amb DG de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions i DG d'Igualtat en la Diversitat
 • 05/04/2023 Reunió amb les directores i els directors de les cinc Càtedres de Bretxa Digital
 • 04/04/2023 Comissió Mixta de la Càtedra de Bretxa Digital Generacional de la UA
 • 04/04/2023 Signa conveni entre la Generalitat, a través de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital i el Comitè d'Entitats de Representants de Persones amb Discapacitat de la Comunitat Valenciana (CERMI CV)
 • 03/04/2023 Reunió de coordinació amb el Director de Fons Europeus i els Caps de Servei de Programes i Observatori
 • 31/03/2023 Reunió informativa programa de formació competències digitals CERMI CV - COCEMFE CV
 • 31/03/2023 Reunió amb la DG d'Acció Comunitària i Barris Inclusius
 • 30/03/2023 IV Jornada per a la Igualtat de Gènere Digital de la Càtedra de Bretxa Digital de Gènere de la UV
 • 29/03/2023 Jornada Smart Villages, els futurs del rural amb eines digitals, de la Càtedra de Bretxa Digital i Territori de UJI
 • 28/03/2023 Reunió en la Mancomunitat de la Marina Baixa amb els Ajuntament i la FVMP
 • 23/03/2023 Reunió Mancomunitat de l'Interior Terra del Vi
 • 21/03/2023 Reunió Mesa de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals
 • 20/03/2023 Recepció institucional nova seu Generalitat Valenciana a Alacant
 • 15/03/2023 Reunió Mancomunitat Rincón d'Ademús
 • 15/03/2023 Reunió telemàtica amb la DGADS, ISTEC, DGAVANT, FVMP i les empreses AOTEC i DIGITALS.
 • 14/03/2023 Asisténcia a l'esdeveniment Startu Europe Week Ciutat de València
 • 10/03/2023 Participació taula rodona "Digitial gap, youth and COVID-19" a Rafelbunyol
 • 10/03/2023 III Webinar de la Càtedra de Bretxa Digital Generacional "De les dades al coneixement. Indicadors, diàlegs i propostes".
 • 09/03/2023 Reunió coordinació equipo DGLBD
 • 09/03/2023 Reunió seguiment Servei Observatori
 • 08/03/2023 Reunió seguiment Servei de Programes
 • 08/03/2023 Reunió coordinació amb Servei de Programes i Observatori de Bretxa Digital
 • 07/03/2023 Reunió amb els Ajuntaments de la Mancomunitat Els Ports: formació en competències digitals
 • 07/03/2023 Reunió amb els Ajuntaments pertanyents a la Mancomunitat Alt Maestrat: formació en competències digitals
 • 06/03/2023 Reunió de coordinació de la Secretària Autonòmica amb les Direccions Generals
 • 02/03/2023 Reunió sessió coordinació Component 19
 • 01/03/2023 Acte de lliurament Premis Nacionals de Recerca 2022
 • 01/03/2023 Reunió coordinació i seguiment amb Directora Càtedra Bretxa Digital Generacional de la UA
 • 28/02/2023 Reunió de coordinació i seguiment amb els Serveis de Programes i Observatori
 • 27/02/2023 Reunió seguiment Fons MRR
 • 23/02/2023 Consell Rector de l'IVAJ
 • 21/02/2023 Reunió de coordinació i seguiment amb el Servei d'Observatori de Bretxa Digital
 • 17/02/2023 Reunió coordinació amb Servei de Programes per a la lluita contra la bretxa digital
 • 16/02/2023 Lliurament de premiso 38è Gal·la dels Importants de l'Informació
 • 16/02/2023 Reunió amb DT Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, DG d'Universitats i Directora de la Càtedra de Bretxa Digital de Gènere.
 • 15/02/2023 Presentació Informe de recerca sobre necessitats TIC en el territori rural-Fundació l'Olmo
 • 15/02/2023 Reunió coordinació amb el Servei de Programes per a la reducció de la bretxa digital i Servei de l'Observatori de bretxa digital
 • 14/02/2023 Curs MF 6.07 Oportunidades y amenazas de la digitalización en la vida de jóvenes y adolescentes (segunda edición)
 • 13/02/2023 Reunió de coordinació amb la Càtedra Bretxa Digital i Diversitat Funcional
 • 13/02/2023 Reunió de coordinació amb la Càtedra de Bretxa Digital de Gènere
 • 09/02/2023 Reunió d'equip de la DGBLD
 • 09/02/2023 Reunió de seguiment RSC amb el Servei Observatori de Bretxa Digital
 • 09/02/2023 Reunió coordinació amb servei de Programes per a la reducció de la Bretxa Digital i servei d'Observatori de la Bretxa Digital
 • 08/02/2023 Reunió de coordinació amb la Càtedra de Bretxa Digital de Generacional
 • 08/02/2023 Reunió de coordinació amb el Servei de Programes per a la reducció de la bretxa digital i Servei d'Observatori de la bretxa digital.
 • 08/02/2023 Reunió de seguiment contractes amb el Servei d'Observatori de la bretxa digital.
 • 07/02/2023 Reunió amb DT Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital i DG Universitats
 • 07/02/2023 Comissió Interdepartamental per a la Cooperació Internacional al Desenvolupament
 • 03/02/2023 Reunió coordinació amb DG d'Universitats
 • 03/02/2023 Reunió de coordinació amb el Servei de Programes per a la reducció de la Bretxa Digital
 • 03/02/2023 Reunió Digisost
 • 02/02/2023 Reunió coordinació amb Servei de l'Observatori de Bretxa Digital
 • 02/02/2023 Reunió coordinació amb Servei de Programes per a la reducció de la Bretxa Digital
 • 01/02/2023 Reunió de coordinació amb el Servei de l'Observatori de Bretxa Digital
 • 31/01/2023 Reunió coordinació amb Servei de Programes per a la reducció de la Bretxa Digital
 • 31/01/2023 Reunió de coordinació amb el Servei de l'Observatori de la Societat Digital i el Servei de Programes per a la reducció de la Bretxa Digital
 • 30/01/2023 Consell de Direcció de la Conselleria
 • 27/01/2023 Reunió coordinació amb Càtedra Bretxa Digital Generacional UA
 • 27/01/2023 Reunió Secretària Autonòmica d'Innovació i Transformació Digital amb Direccions Generals
 • 26/01/2023 Reunió coordinació amb Càtedra Bretxa Digital i Territori UJI
 • 25/01/2023 Reunió coordinació amb Càtedra Bretxa Digital de Génere UV
 • 25/01/2023 Reunió de seguiment del Pla Nacional de Competències Digitals
 • 24/01/2023 Reunió coordinació amb Càtedra Bretxa Digital i Diversitat Funcional UPV
 • 20/01/2023 Reunió amb el DG Director General per a l'Avançament de la Societat Digital I Redi For You
 • 20/01/2023 Reunió coordinació amb la FVMP
 • 19/01/2023 Reunió amb GARTNER, DG l'Avanç de la Societat Digital, AVI, SPTDCV, i DG d'Innovació
 • 19/01/2023 Reunió coordinació amb Càtedra Bretxa Digital i bon us de les TIC
 • 18/01/2023 Reunió seguiment Bo Digital amb Servei de Programes
 • 17/01/2023 Reunió telemàtica Òrgan de Governança Pla Connectivitat.
 • 16/01/2023 Reunió amb Gabniet de Prensa de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciencia i Societat Digital
 • 16/01/2023 Reunió amb ODILO
 • 13/01/2023 Reunió de coordinació i seguiment convenis Càtedres 2023
 • 13/01/2023 Reunió coordinació i seguiments convenis 2023
 • 12/01/2023 Reunió de coordinació amb FVMP
 • 12/01/2023 Reunió amb el Ministeri i CCAA programa ÚNIC, fons MRR
 • 12/01/2023 Reunió de coordinació amb el Servei de Programes C19
 • 11/01/2023 Entrevista - reunió selecció personal Director/a de Fons Europeus
 • 11/01/2023 Entrevista - reunió selecció personal Director/a de Fons Europeus
 • 11/01/2023 Entrevista - reunió selecció personal Director/a de Fons Europeus
 • 11/01/2023 Entrevista - reunió selecció personal Director/a de Fons Europeus
 • 11/01/2023 Reunió DIGISOST
 • 10/01/2023 Reunió amb la Secretària Autonòmica d'Universitats i Recerca, amb la DG d'Universitats i equip tècnic de la Conselleria d'Innovació.
 • 10/01/2023 Entrevista - reunió selecció personal Director/a de Fons Europeus
 • 10/01/2023 Entrevista - reunió selecció personal Director/a de Fons Europeus
 • 10/01/2023 Entrevista - reunió selecció personal Director/a de Fons Europeus
 • 30/12/2022 Grup de treball DIGISOST.
 • 28/12/2022 Reunió amb la FVMP
 • 27/12/2022 Reunió amb Salesforce
 • 27/12/2022 Reunió amb ODILO
 • 27/12/2022 Reunió amb ADECCO
 • 21/12/2022 Comisió Mixta amb CERMI
 • 21/12/2022 Ple de l'Observatori de Bretxa Digital, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
 • 20/12/2022 Reunió amb Telefónica
 • 20/12/2022 Sessió informativa Som Digital
 • 20/12/2022 Comissió Mixta Càtedra bretxa digital i bon ús de les Tics de la UMH
 • 19/12/2022 Reunió de Seguiment de CCAA Component 19
 • 15/12/2022 Comissió Mixta Càtedra bretxa digital generacional de la UA
 • 15/12/2022 Reunió coordinació amb GFK
 • 15/12/2022 Reunió de coordinació amb el Servei de l'Observatori de la Societat Digital
 • 15/12/2022 Comissió Mixta Càtedra bretxa digital i territori de l'UJI
 • 13/12/2022 Moderació i participació en esdeveniment Twitch de l'IVAJ “La nostra empremta digital”
 • 13/12/2022 Comissió Mixta Càtedra bretxa digital de gènere de la UV
 • 13/12/2022 Comissió Mixta Càtedra bretxa digital i diversitat funcional de la UPV
 • 12/12/2022 Reunió de seguiment campanya Clàusula 42 amb Utopicum i Hawkx
 • 07/12/2022 Reunió de seguiment campanya Clàusula 42 amb Utopicum i Hawkx
 • 02/12/2022 Grup de treball DIGISOST.
 • 01/12/2022 Reunió informativa Bono Digital ONG's
 • 01/12/2022 Reunió informativa Bono Digital Ajuntaments
 • 30/11/2022 Presentació "Pacte per la Generació Digital"
 • 29/11/2022 Reunió de seguiment Càtedres de Bretxa Digital amb el Servei de l'Observatori de la Societat Digital
 • 29/11/2022 Comissió Mixta amb FVMP
 • 28/11/2022 Reunió de seguiment campanya Clàusula 42 amb Utopicum i Hawkx
 • 28/11/2022 Reunió de coordinació amb Servei de Contractació de la Conselleria d'Innovació i Inlicitando
 • 24/11/2022 Pariticipació en les activitats departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la UA
 • 24/11/2022 Reunió amb Asindown
 • 23/11/2022 Reunió cursos i campanya d'accessibilitat amb INSUIT
 • 23/11/2022 Primer Congrès Nacional de Polítiques Públiques de Discapacitat
 • 22/11/2022 Comissió Interdepartamental de lluita contra el despoblament
 • 22/11/2022 Jornada de presentació informe violència digital de gènere de la UMH
 • 18/11/2022 Visita curs de formació conveni amb CERMI Villena (Alicante)
 • 17/11/2022 Lliurament premis TFG i TFM del Vicerectorat d'Igualtat, Inclusió i Responsabiltitat Social, Càtedra de Bretxa Digital Generacional, Càtedra de Cultura Gitana i Càtedra de Responsabilitat Social de la Universitat d'Alacant
 • 14/11/2022 Visita curs de formación conveni amb CERMI a Castelló de la Plana
 • 11/11/2022 Visita curs de formación conveni amb FVMP a Alpuente
 • 11/11/2022 Jornada de presentació de cursos per a combatre la bretxa digital de gènere de la UV
 • 10/11/2022 Sessió de seguiment I1 C19
 • 10/11/2022 Reunió coordinació amb Servei de Programes i Servei d'Observatori.
 • 10/11/2022 Reunió seguiment amb Utopicum i Hawkx
 • 09/11/2022 Visita curs de formació conveni amb CERMI a Paterna
 • 09/11/2022 3a Jornada Bretxa Digital i Discapacitat. Cap a una societat digital i inclusiva de la UPV
 • 08/11/2022 Visita curs de formación conveni amb FVMP a Aín
 • 07/11/2022 Reunió amb la UV
 • 07/11/2022 Reunió coordinació amb Mdosb
 • 07/11/2022 Comissió Mixta CERMI
 • 04/11/2022 Grup de treball DIGISOST.
 • 03/11/2022 Visita curs de formació conveni amb FVMP a Benifato (Alacant)
 • 28/10/2022 Reunió de coordinació amb l'equip de Bono *Digital
 • 25/10/2022 Webinar “Tecnologia i salut mental en l'adolescència” UMH
 • 25/10/2022 Reunió de coordinació amb Hawks i Utopicum
 • 24/10/2022 Reunió de coordinació amb l'equip de Bo Digital
 • 21/10/2022 Congrés Smart Villages
 • 21/10/2022 Reunió de coordinació amb l'equip de Bo Digital
 • 21/10/2022 Reunió amb Vodafone
 • 21/10/2022 Congrés Smart Villages
 • 20/10/2022 Congrés Smart Villages
 • 20/10/2022 Reunió de coordinació amb el Servei d'Observatori de Bretxa Digital
 • 19/10/2022 Reunió amb InSuit
 • 18/10/2022 Reunió amb Inlicitando
 • 18/10/2022 Entrevista amb À Punt
 • 13/10/2022 Reunió amb la Secretaria Autonòmica d'Innovació i Transformació Digital
 • 11/10/2022 Reunió amb operadors Bo Digital
 • 10/10/2022 Trobades co-disseny Auditoria Ciutadana
 • 07/10/2022 Grup de treball DIGISOST.
 • 07/10/2022 Reunió amb la Sotssecretària, la DG per a l'Avançament de la Societat Digital i el S.G.A.
 • 04/10/2022 Reunió amb Telefónica
 • 04/10/2022 Reunió amb la Sotssecretària, la DG per a l'Avançament de la Societat Digital i el S.G.A.
 • 04/10/2022 Reunió informativa amb Serveis Socials de la Comunitat Valenciana per a Bono Digital
 • 29/09/2022 Premis Solidaris Grup Social ONCE Comunitat Valenciana 2022
 • 29/09/2022 Reunió seguimient I JORNADA DE REFLEXIÓ DE LES VOCACIONS FEMENINES
 • 29/09/2022 Reunió seguiment Bono Digital: procediment INBAYU
 • 28/09/2022 Reunió amb NUNSYS
 • 28/09/2022 Reunió coordinació amb HAWKX y UTOPICUM
 • 27/09/2022 Reunió de seguiment Càtedra UV
 • 26/09/2022 Reunió seguiment Bono Digital: procediment INBAYU
 • 23/09/2022 Reunió de seguiment Càtedra UJI
 • 23/09/2022 Reunió de seguiment Càtedra UA
 • 22/09/2022 Assistència a la III Trobada de la Càtedra de Bretxa Digital Generacional de la UA
 • 21/09/2022 Consell de l'IVAJ
 • 21/09/2022 Reunió amb el regidor de l'Ajuntament d'Alacant
 • 21/09/2022 Assistència a la III Trobada de la Càtedra de Bretxa Digital Generacional de la UA
 • 20/09/2022 Reunió amb el Servei de Contratació i Assumptes Generals de la CIUCSD
 • 20/09/2022 Reunió amb la Secretaria Autonòmica d'Innovació i Transformació Digital
 • 19/09/2022 Reunió de seguiment Càtedra UPV
 • 19/09/2022 Reunió amb la Sotssecretària, la DG per a l'Avançament de la Societat Digital.i el S.G.A.
 • 19/09/2022 Reunió de seguiment Càtedra UMH
 • 19/09/2022 Reunió seguiment Bono Digital: procediment INBAYU
 • 16/09/2022 Reunió seguiment Bono Digital: procediment INBAYU
 • 16/09/2022 Reunió amb TRAGSA: Bono digital
 • 14/09/2022 Reunió amb DT de València i la DG d'Universitats
 • 13/09/2022 Reunió coordinació amb InLicitando
 • 13/09/2022 Reunió amb Alegria Activity
 • 13/09/2022 Reunió amb PwC
 • 12/09/2022 Reunió tècnica Conveni FVMP
 • 12/09/2022 Reunió seguiment Bono Digital: procediment INBAYU
 • 09/09/2022 Grup de treball DIGISOST.
 • 01/09/2022 Reunió seguiment Contracte Component 19
 • 31/08/2022 Reunió amb la Consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
 • 31/08/2022 Reunió coordinació Campanya Identitat Digital
 • 30/08/2022 Reunió de seguiment contractes *DGLB
 • 30/08/2022 Reunió de seguiment Bono Digital
 • 10/08/2022 Reunió de coordinaíó CNME22 DGLBD 24 C19
 • 09/08/2022 Reunió de coordinaíó CNME22 DGLBD 24 C19
 • 08/08/2022 Reunió de coordinaíó CNME22 DGLBD 24 C19
 • 05/08/2022 Reunió amb altres CCAA: projecte RETECH
 • 29/07/2022 Reunió de seguiment procés INBOPE amb ISTEC
 • 29/07/2022 Reunió de seguiment CNME Difusió Identitat Digital amb UTOPICUM i HAWKX
 • 27/07/2022 Sessió Estratègia per al Pla de Transformació Digital de la Comunitat Valenciana
 • 27/07/2022 Reunió amb el Secretari Autonòmic d'Innovació i Transformació Digital
 • 27/07/2022 Reunió coordinació amb UA: Càtedra Bretxa Digital Generacional
 • 25/07/2022 Reunió amb el Secretari Autonòmic d'Innovació i Transformació Digital i NUNSYS
 • 22/07/2022 Reunió de seguiment campanya difusió identitat digital
 • 21/07/2022 Comissió Sectorial de Digitalització i Intel·ligència Artificial
 • 21/07/2022 Reunió coordinació amb UMH: curs de formació
 • 20/07/2022 Reunió seguiment adhesió Bons Col·lectius Vulnerables
 • 19/07/2022 Reunió coordinació Campanya Identitat Digital
 • 14/07/2022 Estratègia per al Pla de Transformació Digital de la Comunitat Valenciana AMB Gartner, AVI, SPTCV, DGASD, DGTIC I D.G. INNOVACIÓ.
 • 13/07/2022 Reunió coordinació Xarxa de Càtedres: UMH, UA, UV, UPV, UJI
 • 12/07/2022 Reunió seguiment Adhesió Operadores amb ISTEC
 • 12/07/2022 Reunió amb servei d'Observatori de la Societat Digital
 • 12/07/2022 Reunió coordinació amb UMH - Curs de formació
 • 11/07/2022 Reunió amb el Secretari Autonòmic d'Innovació i Transformació Digital
 • 06/07/2022 Sessió de treball i seguiment - I1 Component 19 CCAA
 • 06/07/2022 Reunió seguiment CNME difusió identitat digital
 • 05/07/2022 Reunió telemática amb Secretari Autonòmic d'Innovació i Transformació Digital i Consultoría PwC
 • 05/07/2022 Reunió grup de treball Operadors Telecomunicacions
 • 04/07/2022 Consell de Direcció de la Conselleria
 • 30/06/2022 Reunió coordinació Bo Digital amb ISTEC
 • 29/06/2022 Comissió Mixta amb FVMP
 • 28/06/2022 Reunió amb el Secretari Autonòmic d'Innovació i Transformació Digital
 • 27/06/2022 Consell de Participació Ciutadana. Sessió plenaria.
 • 27/06/2022 Reunió formació Competències Digitals
 • 21/06/2022 Reunión amb DG d'Acció Comunitària i Barris Inclusius
 • 21/06/2022 Reunió planificació contracte Identitat Digital
 • 21/06/2022 Webinar Bretxa Digital i Territori: presentació d'informe (UJI)
 • 21/06/2022 Reunió amb IN-SUIT
 • 20/06/2022 Reunió amb DG de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica i DG de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona
 • 20/06/2022 Reunió amb la ST de València i ST de Castelló
 • 17/06/2022 Comissió Mixta UMH: Càtedra bretxa digital i bon us de les TIC
 • 16/06/2022 Reunió amb UTOPICUM
 • 16/06/2022 Reunió de coordinació amb la DG de Telecomunicaciones y Administración Digital de la Junta de Castilla y León
 • 10/06/2022 Reunió amb Secretaria General i Serv. de coordinació i suport tècnic: BONO DIGITAL
 • 10/06/2022 Reunió amb DG per a l'Avançament de la Societat Digital
 • 10/06/2022 Reunió de coordinació amb la FVMP
 • 10/06/2022 Reunió de seguiment Servei Programes
 • 08/06/2022 Reunió de coordinació Servei Programes: Convenis CERMI i FVMP
 • 08/06/2022 ComissiÓ Mixta CERMI
 • 08/06/2022 Comissió Mixta UV: Càtedra bretxa digital de gènere
 • 07/06/2022 Reunió coordinació DGLBD: Bono Digital
 • 07/06/2022 Reunió coordinació Servei de Programes: convenis CERMI i FVMP
 • 07/06/2022 Reunió de coordinació amb oficina tècnica DGTIC
 • 06/06/2022 Reunió de coordinació DGLBD: Fondos MRR
 • 06/06/2022 Comissió Mixta UPV: Càtedra bretxa digital i diversitat funcional
 • 03/06/2022 Reunió de coordinació amb DG d'Universitats i DT de València
 • 03/06/2022 Grup de treball Digisost València.
 • 02/06/2022 Reunió amb Secretària General Administrativa i Servei de coordinació i suport tècnic tramitació fons MRR
 • 02/06/2022 Reunió amb Geekshubs
 • 02/06/2022 Reunió coordinació amb CERMI
 • 01/06/2022 Reunió comissió de seguiment Component 19
 • 30/05/2022 Reunió coordinació amb DGTIC tramitació fons MRR
 • 30/05/2022 Comissió Mixta UA: Càtedra bretxa digital de generacional
 • 30/05/2022 Reunió coordinació amb INSUITE
 • 30/05/2022 Reunió coordinació DGLBD anàlisi i estat fons MRR
 • 27/05/2022 Reunió de coordinació amb UTOPICUM
 • 26/05/2022 Fòrum Drets Digitals i Tercera Trobada de Dinamitzadors Som Digital
 • 25/05/2022 Fòrum Drets Digitals i Tercera Trobada de Dinamitzadors Som Digital
 • 25/05/2022 Taula Redona Nit Telecomunicacions: Línies estratègiques de les AA.PP. en la reducció de la bretxa digital.
 • 24/05/2022 Reunió amb la Consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
 • 24/05/2022 Comissió Mixta de la Càtedra de Bretxa Digital i Territori UJI
 • 24/05/2022 Reunió de coordinació amb DGTIC
 • 23/05/2022 Ruenió amb Gabient Consellera d'Innovació
 • 20/05/2022 Reunió amb el Secretari Autonómic d'Innovació i Transformació Digital
 • 19/05/2022 Webinar: Digitalització a les aules. Competències i capacitats de l'estudiantat, de la UMH
 • 17/05/2022 Reunió de coordinació amb UTOPICUM
 • 16/05/2022 Assisteix al traspàs de cartera de la nova consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
 • 16/05/2022 Reunión con el Secretario Autonómica de Innovación y la Secretaría Autonómica Cohesión Territorial y Pol. Contra Despoblamiento.
 • 12/05/2022 Webinar de la Càtedra de Bretxa Digital i bon ús de les TICs de la UMH: Les dues cares de les xarxes socials.
 • 12/05/2022 Reunió presencial amb DGTIC
 • 11/05/2022 Reunió de coordinació amb FVMP, CERMI y Oficina Tècnica de la DGTIC
 • 11/05/2022 Coordinació Trobada Dinamitzadors Som Digital amb FVMP, CERMI y Oficina Tècnica DGTIC
 • 10/05/2022 Reunió de coordinació amb DGTIC
 • 06/05/2022 Reunió de coordinació amb DGTIC i ISTEC
 • 05/05/2022 CHALLENGE: Encuentre virtual participants Universitats
 • 04/05/2022 Consell Rector de l'Institut Valencià de la Joventut
 • 04/05/2022 Reunió amb DG AVANCE i VODAFONE
 • 03/05/2022 Reunió amb el Secretari Autonomic d'Innovació i Transformació Digital
 • 02/05/2022 Reunió de coordinació amb UTOPICUM
 • 02/05/2022 Entrevista - reunió selecció personal
 • 27/04/2022 Reunió de coordinació amb DGTIC i ISTEC
 • 27/04/2022 Entrevista - reunió selecció personal
 • 27/04/2022 Entrevista - reunió selecció personal
 • 26/04/2022 Jornada UPV: TEC per a emprendiment amb (DIS)capacitat
 • 26/04/2022 Reunió de coordinació amb FVMP, CERMI i DGTIC
 • 26/04/2022 Reunió coordinació DGLBD
 • 22/04/2022 Reunió de coordinació amb FVMP i CERMI
 • 21/04/2022 Reunió de coordinació amb la Càtedra de Bretxa Digital Diversitat Digital
 • 21/04/2022 Reunió sesió formativa DIGCOMP-CV
 • 20/04/2022 Reunió revisió bono digital amb el Servei d'Informàtica per a Innovació, Universitat, Cultura i Esport
 • 12/04/2022 Presentació PROGRAMA CIUTATANIA DIGITAL i programa INTINERANT a Benasal
 • 12/04/2022 Jornada Bretxa Digital Generacional: Serveis Digitals i la veu dels adults majors. Propostes per l'investigació sobre bretxa digital
 • 11/04/2022 Presentació PROGRAMA CIUTATANIA DIGITAL i programa INTINERANT a Villar del Arzobispo
 • 11/04/2022 Reunió Formació Digital
 • 08/04/2022 Reunión grup de treball Digisost València
 • 07/04/2022 Presentació PROGRAMA CIUTATANIA DIGITAL i programa INTINERANT a Alcoleja
 • 07/04/2022 Reunió coordinació amb serv Secretaria General Administrativa i serv. de Contratació
 • 06/04/2022 III Jornades per a la Igualtat de Gènere Digital
 • 05/04/2022 Jornada de la Cátedra de Brexta Digital i Diversitat Funcional
 • 05/04/2022 Reunió coordinació amb GFK
 • 04/04/2022 Reunió telemática amb la UNICC
 • 04/04/2022 Reunió coordinación Servici de Programes: Component 19
 • 04/04/2022 Reunió de coordinació amb DG Avançament de la Societat Digital y Vodafone
 • 01/04/2022 Reunió de coordinació amb ISTEC
 • 01/04/2022 Reunión amb el Secretari Autonómic d'Innovació i Transformació Digital
 • 01/04/2022 Reunió de coordinació amb el DG de Avançament de la Societat Digital
 • 31/03/2022 Reunió de coordinació DGLBD, IVAJ i Cátedra Bretxa Digital i bon us de les TIC (UMH)
 • 30/03/2022 Primera sesió de seguiment I1 C19 con CCAA
 • 29/03/2022 Reunió de coordinación amb Servici Observatori URAS
 • 29/03/2022 Reunió amb Secretaria General Administrativa de la Conselleria d'Iinovació: Componente 15
 • 28/03/2022 Reunió de coordinación amb la Direcció de la Cátedra Bretxa Digital de Gènere - UV
 • 25/03/2022 Reunió amb el Secretari Autonòmic d'Innovació i Transformació Digital
 • 25/03/2022 Reunió coordinació DIGISOST
 • 24/03/2022 Reunió coordinació amb TRAGSATEC
 • 22/03/2022 Reunió de coordinación amb ISTEC
 • 17/03/2022 Reunió coordinació amb CISCO
 • 16/03/2022 Conferència Sectorial per a la Transformació Digital
 • 16/03/2022 Reunió coordinació amb A Punt
 • 16/03/2022 Reunió coordinación amb el Servei de Programes
 • 15/03/2022 Reunió de coordinación amb el Servei del Observatori de Bretxa Digital
 • 09/03/2022 Reunió amb el DG per a l'Avançament de la Societat Digital
 • 08/03/2022 Reunió de coordinació de la DGLBD
 • 07/03/2022 Reunió telemàtica MRR Innovació
 • 07/03/2022 Reunió presencial de coordinació amb la Xarxa de Càtedres
 • 07/03/2022 Consell de Direcció de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
 • 03/03/2022 Reunió amb la Consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
 • 03/03/2022 Reunió informativa amb AOTEC
 • 03/03/2022 Reunió departamental Servici Observatori
 • 02/03/2022 Reunió departamental Servici de Programes
 • 01/03/2022 Reunió de coordinació amb Secretaria General i Servicis Econòmics MRR
 • 01/03/2022 Reunió coordinació Departaments DGLBD
 • 28/02/2022 Reunió de coordinació amb Servicis Socials Ajuntament de València
 • 28/02/2022 Reunió del Comité de Seguiment de la S3-CV
 • 24/02/2022 Reunió de coordinació amb ADECCO
 • 24/02/2022 Reunió de coordinació Departaments DGLBD
 • 23/02/2022 I Comissió de seguiment del Conveni de Competencies Digitals
 • 22/02/2022 Reunió de coordinació de la DGLBD
 • 22/02/2022 Reunió amb Secretari Autonòmic
 • 22/02/2022 Reunió operadores Bono Social de connectivitat per a col·lectius vulnerables
 • 21/02/2022 Reunió de coordinació amb Programes i Observatori de la DGLBD
 • 18/02/2022 Reunió de coordinació amb SCAT
 • 18/02/2022 Reunión amb DG per a l'Avançament de la Societat Digital i Ajuntaments zona Rincón d'Ademuz: problemas de connexió
 • 17/02/2022 Reunió amb Plena Inclusió CV
 • 16/02/2022 Reunió amb l'Assesor Assumptes Generals i la DG Universitats
 • 15/02/2022 Presentació del Pla de Digitalització de la Comunitat Valenciana
 • 15/02/2022 Reunió amb el Secretari Autonómic d'Innovació, Universitats, Ciènciai Societat Digital
 • 14/02/2022 Consell de Direcció de la Conselleria
 • 11/02/2022 Reunió de coordinació equip DGLBD
 • 11/02/2022 Reunió amb Assesora assumptes parlamentaris de la Conselleria d'Innovació
 • 10/02/2022 Reunió informativa Bono Digital amb Aotec, Telefónica, Orange, Vodafone i MásMovil
 • 09/02/2022 Reunió de coordinació Càtedra bretxa digital i territori GVA - UJI
 • 09/02/2022 Visita i reunió amb l'Associació de veïns de la Zona Nord d'Alacant
 • 09/02/2022 Reunió Fons MRR amb Save the Children
 • 08/02/2022 Reunió de coordinació Càtedra bretxa digital de gènere GVA - UV
 • 08/02/2022 Reunió de coordinació amb el Regidor de Servicis Socials Ajuntament de València
 • 08/02/2022 Sessió de treball "Formació en competències digitals per a la ciutadania" SGTED - CCAA
 • 07/02/2022 Reunió coordinació Càtedra bretxa digital generacional GVA-UA
 • 07/02/2022 Reunión coordinació amb Telefònica
 • 07/02/2022 Reunió coordinació Càtedra bretxa digital diversitat funcional GVA-UPV
 • 04/02/2022 Reunió coordinació càtedra RSC GVA-UA
 • 04/02/2022 Reunió telemática Grup de Treball Digisot València.
 • 03/02/2022 Reunió de coordinació amb la DG d'Universitats per a formació col·lectius vulnerables
 • 03/02/2022 Reunió coordinació projecte Kumpania
 • 03/02/2022 Reunió coordinació càtedra bretxa digital GVA-UV
 • 02/02/2022 Webinar sobre Reial decret 989/2021 Bons Digitals - Fons MRR
 • 28/01/2022 Reunió de coordinació Departament Programes
 • 28/01/2022 Reunió telemática Grup de Treball Digisot València.
 • 27/01/2022 Reunió amb el SA d'Innovació i Transformació Digital
 • 27/01/2022 Reunió amb el Secretari Autonòmic d'Innovació i Transformació Digital
 • 27/01/2022 1a Reunió Grup Operadores Telecomunicacions
 • 27/01/2022 1a Reunió Grup Operadores Telecomunicacions.
 • 27/01/2022 Presentació Estudi FAD Baròmetre Joves i Tecnologia a la Comunitat Valenciana 2021
 • 26/01/2022 Reunió de coordinació amb el Regidor de la Agenda Digital del Ajuntament de València
 • 26/01/2022 Reunió amb el Regidor Agenda Digital i Admin. Electr. Ajuntament de València
 • 26/01/2022 Reunió de coordinació Departament Observatori
 • 25/01/2022 Reunió de coordinació Departament Observatori
 • 25/01/2022 Reunió de coordinació Departament Programes
 • 24/01/2022 Reunió de coordinació amb CERMI
 • 21/01/2022 Reunió de coordinació Departament Programes
 • 20/01/2022 Mesa experts preparació i elaboració reglament Pressupostos Participatius
 • 19/01/2022 Webminar sobre qüestions comunes i actuacions en la implantació dels Reials decrets de concessió directa d'ajudes en matèria de telecomunicacions en el marc del PRTR.
 • 18/01/2022 Reunió de coordinació DGLBD
 • 18/01/2022 Reunió de coordinació amb GFK
 • 18/01/2022 Reunió de coordinación Departament de Programes
 • 17/01/2022 Reunió de coordinació amb el CERMI
 • 17/01/2022 Reunió coordinació amb la DGTIC Bo Digital
 • 14/01/2022 Reunió de coordinació amb el Director General per a l'Avançament de la Societat Digital
 • 14/01/2022 Reunió de coordinació amb la FVMP
 • 13/01/2022 Reunión amb el Representant en el Consell Social de la ciutat d'Alacant i el president de l'associació de veïns districte 2
 • 13/01/2022 Reunió coordinació amb Oficina Tècnica DIGCOMP
 • 13/01/2022 Consell de Direcció
 • 13/01/2022 Comissió Mixta Conselleria d'Innovació, Diputació de València i l'Ajuntament de València DIGISOST
 • 12/01/2022 Presentació processe participatiu Estratègia Valenciana d'Envelliment Actiu i Lluita contra la Soledat no Desitjada.
 • 11/01/2022 Reunió departament Servei Programes
 • 10/01/2022 Reunió coordinació Servei d'Observatori
 • 10/01/2022 Reunió coordinació Servei de Programes
 • 10/01/2022 Entrevista al periòdic Mediterrani
 • 04/01/2022 Entrevista Ràdio València Cadena Ser
 • 30/12/2021 Entrevista Ràdio Gandia
 • 28/12/2021 Entrevista Ràdio València Cadena Ser
 • 27/12/2021 Reunió de coordinación amb Imaginarte
 • 27/12/2021 Reunió coordinació amb DG Igualdad Diversidad i DGTIC
 • 23/12/2021 Reunió de coordinació amb el Director General d'Igualtat en la Diversitat
 • 23/12/2021 Reunió amb TRAGSA
 • 20/12/2021 Reunió amb el Secretari Autonòmic d'Innovació i Transformació Digital
 • 17/12/2021 Reunió de coordinación de la DG amb Imaginarte i JCDecaux
 • 17/12/2021 Comisió Mixta Conveni amb FVMP
 • 17/12/2021 Comisió Mixta Cátedra de Bretxa Digital Gerenacional
 • 17/12/2021 Comisió Mixta Conveni amb UA per a la posada en marxa d'un marc de polítiques responsables per a la creació d'ecosistemes digitals inclusius de lluita contra la bretxa digital a la Comunitat Valenciana
 • 16/12/2021 Checkpoint Fòrum Responsables Tics Autonòmics
 • 16/12/2021 Reunió de coordinació amb els tècnis de la delegació de la CV a Brussel·les
 • 15/12/2021 Comissió Mixta Càtedra Bretxa Digital de Gènere
 • 15/12/2021 Comissió Mixta Càtedra de Bretxa Digital i Territori.
 • 14/12/2021 Presentació Campanya "Mai és tard per a viure millor"
 • 14/12/2021 Comissió Mixta de Seguiment de la Càtedra de Bretxa Digital i bon ús de les Tics
 • 13/12/2021 Comissió Mixta Càtedra Bretxa Digital i Diversitat Funcional
 • 13/12/2021 Comissió Mixta CERMI CV
 • 10/12/2021 Reunió amb la D.G. per a l'Avanç de la Societat Digital i l'empresa Opinno.
 • 03/12/2021 Reunió de coordinació equipe DGLBD
 • 02/12/2021 Reunión de coordinació gestió de subvencions - Conselleria Innovació
 • 01/12/2021 Reunió de coordinació amb Sotssecretària i DG d'Avanç i Innovació
 • 01/12/2021 Reunió de seguiment equipe Servei Observatori
 • 30/11/2021 Visita curs de formació a Benifato- conveni CONV2021-DGLBD-07
 • 30/11/2021 Reunió de coordinació amb GFK
 • 30/11/2021 Reunió de seguiment Servei Programes: Som Digital, Oficina Tècnica, CED, DICOMP
 • 29/11/2021 Reunió de seguiment URAS
 • 26/11/2021 Reunió de seguiment Servei Programes - CONV2021-DGLBD-07
 • 26/11/2021 Reunió de coordinació tramitació ordre de subvencions
 • 26/11/2021 IV Congrés d'Intel·ligència Artificial
 • 25/11/2021 Visita curs de formació a Teresa- conveni CONV2021-DGLBD-07
 • 25/11/2021 Reunió i visita instal·lacions GFK
 • 25/11/2021 Reunió amb el President de l'ONCE CV
 • 25/11/2021 Reunió de seguiment Servei Observatori- Contractes
 • 24/11/2021 Reunió de seguiment Servei Programes - CONV2021-DGLBD-06
 • 23/11/2021 Consell Rector de l'IVAJ
 • 23/11/2021 Visita curso de formació a Villena - conveni CONV2021-DGLBD-06
 • 22/11/2021 Reunió de seguiment Servei Programes - Bono social
 • 22/11/2021 Reunió amb el Secretari Autonómic d'Innovació i Transformació Digital
 • 19/11/2021 Reunió de seguiment Servei Obesrvatori - Contractes
 • 18/11/2021 Reunió de seguiment Servei Observatori- CONV2021-DGLBD-08
 • 18/11/2021 Editatona de traducció per a dones STEM seniors
 • 17/11/2021 Reunió de seguiment Servei Observatori- Xarxa de càtedres
 • 16/11/2021 Lliurament de premis Consell Social de la Universitat d'Alacant
 • 12/11/2021 Bretxa Digital: Competències Transversals, Ocupació i Inclusió de Digital Jove
 • 10/11/2021 Reunió de coordinació amb GFK
 • 09/11/2021 Jornada Brecha Digital i Cohesió del Territori
 • 08/11/2021 Reunió amb el Secretari Autonòmic d'Innovació i Transformació Digital
 • 05/11/2021 Reunió de coordinació equip DGBD
 • 05/11/2021 Reunió amb CFN - Posada en comú entorn a Components Next Gen Bretxa Digital
 • 04/11/2021 Reunió amb les DD.GG. d'Avanç i Inovació
 • 04/11/2021 Reunió de coordinació amb l'oficina tècnica DIGCOMP
 • 03/11/2021 Reunió de coordinació amb FESABID i COBDCV
 • 03/11/2021 Reunió de coordinació amb LABORA
 • 28/10/2021 Jornada d'Innovació en el sistema rural valencià. Experiències d'èxit contra el despoblament.
 • 27/10/2021 Jornades de Bretxa Digital i bon ús de les TIC de la UMH
 • 26/10/2021 Comissió de Seguiment Interdepartamental de la Generalitat Valenciana per a la lluita contra el despoblament dels Municipis Valencians
 • 22/10/2021 Jornades de Bretxa Digital i Territori de la UJI: "Smart Villages contra la Bretxa Digital"
 • 22/10/2021 Reunió Ajuntaments Estudi de Cobertura (Videoconferència).
 • 21/10/2021 Reunió coordinació conveni RSC - UA
 • 20/10/2021 Comisió Mixta conveni CERMI
 • 20/10/2021 Inauguració actes Setmana del Grup social ONCE a Alacant
 • 19/10/2021 Reunió telemàtica: Estudi de cobertura Municipis de Castelló i València.
 • 18/10/2021 Firma de conveni amb CERMI
 • 18/10/2021 Reunió amb CECAP CV i COEV
 • 14/10/2021 II Jornades de Bretxa Digital i Diversitat Funcional de la UPV
 • 13/10/2021 Reunió amb Secretari Autonòmic d'Innovació i Transformació Digital
 • 08/10/2021 Entrevista a la UMH
 • 06/10/2021 Comissió mixta convenio FVMP
 • 06/10/2021 Conferència Sectorial per a la Transformació Digital
 • 05/10/2021 Consell de Direcció de la Conselleria
 • 01/10/2021 Reunió de coordinación equipo DGLBD
 • 01/10/2021 II Trobada Càtedra de Bretxa Digital Generacional - Dia Internacional de les persones d'edat
 • 01/10/2021 Reunió de coordinació amb Cátedra UPV
 • 30/09/2021 II Trobada Càtedra de Bretxa Digital Generacional - Generacions i competències digitals.
 • 29/09/2021 Reunió amb la Sotssecretària i la D.G. per a l'Avanç de la Societat Digital. Fons MRR.
 • 28/09/2021 Reunió de coordinació amb el Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Generalitat Valenciana.
 • 27/09/2021 Reunió amb el Secretari Autonòmic d'Innovació i Transformació Digital
 • 24/09/2021 Reunió de coordinació amb l'equip DGLBD
 • 24/09/2021 Entrevista al Diari Informació
 • 23/09/2021 Lliurament Premis Solidaris 2021 ONCE Comunitat Valenciana 2021
 • 23/09/2021 Reunió de coordinació amb la Xarxa de Càtedres Universitàries: UA, UMH, UV, UPV i UJI
 • 22/09/2021 Taller en línia sobre Principis Digitals de la UE “Identificar les necessitats, desafiaments i oportunitats per als ciutadans europeus en l'entorn digital"
 • 21/09/2021 Visita Beniardà para supervisión Campaña Mayores
 • 20/09/2021 Firma de conveni amb FVMP
 • 17/09/2021 Reunió de coordinació amb Cátedra RSC
 • 16/09/2021 Reunió Comité Seguiment S3-CV
 • 13/09/2021 Reunió coordinació equip DG per a la Lluita contra la Bretxa Digital
 • 13/09/2021 Reunió de coordinació amb la DGTIC
 • 10/09/2021 Comissió técnica de valoració dels Pressupostos Participatius
 • 10/09/2021 Reunió de coordinació amb Telefónica
 • 10/09/2021 Reunió de coordinació amb CERMI
 • 09/09/2021 Reunió de coordinació amb Imaginarte
 • 08/09/2021 Consell de Direcció de la Conselleria
 • 08/09/2021 Reunió amb Secretari Autonòmic d'Innovació i Transformació Digital
 • 07/09/2021 Reunió coordinació "Projecte Casandra" amb UMH
 • 01/09/2021 Reunió coordinació pressupostos participatius amb Subdirecció General de Participació Ciutadana i TRAGSA.
 • 30/08/2021 Reunió coordinació equip DG per a la Lluita contra la Bretxa Digital
 • 30/08/2021 Entrevista amb Ràdio Sant Vicent
 • 30/08/2021 Reunió de coordinació - DG Participació Ciutatana, DG Ciencia i Incestigació, DG Avançament de la Societat Digital i DG per a la Lluita contra la Bretxa Digital
 • 30/08/2021 Reunió coordinació amb el DG d'Avançament de la Societat Digital
 • 10/08/2021 Reunió amb gerent de Tragsatec
 • 30/07/2021 Reunió a l'Ajuntament de Caudiel amb l'Alcalde, D.G. per a l'Avançament de la Societat Digital, D.T. Castelló i Gerent del Istec.
 • 29/07/2021 Reunió amb el S.A. Innovació i les Direccions Generals.
 • 28/07/2021 Comissió mixta Càtedra UV
 • 27/07/2021 Comissió mixta Càtedra UA
 • 27/07/2021 Signa Càtedra Bretxa Digital Generacional
 • 27/07/2021 Reunió amb el President de la Generalitat, el Vicepresident Executiu de l'AVI i la Secretària General de l'AVI
 • 27/07/2021 Comissió mixta Càtedra UMH
 • 26/07/2021 Comissió mixta Càtedra UA RSC
 • 23/07/2021 Visita Atzaneta del Maestrat
 • 22/07/2021 Reunió telemática de coordinació amb la D.G. Agenda antidespoblament i la D.G. per a l'Avançament de la Societat Digital.
 • 22/07/2021 Comissió técnica de valoració dels Pressupostos Participatius
 • 22/07/2021 Presentació de la Matinals a l’'IVAP “DIGCOMP-CV”
 • 21/07/2021 Comissió mixta Càtedra UJI
 • 21/07/2021 Jornada CERMI CV "Avançant en la responsabilitat social corporativa"
 • 20/07/2021 Reunió de coordinació amb la Càtedra Bretxa Digital i Bon ús de les TIC de la UMH
 • 20/07/2021 Comissió mixta Càtedra UPV
 • 19/07/2021 Reunió telemàtica de coordinació amb D.G. d'Innovació Educativa i Ordenació i D.G. de Persones Majors: DISCOMP
 • 19/07/2021 Signatura del conveni Càtedra Bretxa Digital i bon us de les TIC amb la Universitat Miguel Hernández d'Elx
 • 19/07/2021 Consell de Direcció de la Conselleria
 • 16/07/2021 Signatura del conveni Càtedra Bretxa Digital i diversitat funcional amb la Universitat Politècnica de València
 • 14/07/2021 Jornada Mentoria i Inslusió Social, format virtual
 • 12/07/2021 Reunió amb el Secretari Autòmic d'Innovació i Transformació Digital
 • 07/07/2021 Reunió de coordinació amb la DG d'Innovació Educativa i Ordenació
 • 02/07/2021 Comissió Tècnica de Valoració - Pressupostos Participatius GVA
 • 02/07/2021 Reunió de coordinació amb Sotssecretària d'Innovació, Universitats, Ciències i Societat Digital
 • 01/07/2021 Reunió amb l'Alcalde de Sant Vicent del Raspeig
 • 30/06/2021 Reunió amb el Secretari Autonòmic D'Innovació i Transformació Digital
 • 30/06/2021 Reunió de coordinació amb Imaginarte
 • 29/06/2021 Reunió telemàtica de coordinació amb LAS NAVES
 • 28/06/2021 Webinar “Neurobiologia de les xarxes socials” de la Càtedra de Bretxa Digital i Bon Ús de les Tics de la Universitat Miguel Hernández.
 • 22/06/2021 Consell de Direcció de la Conselleria (Telemàtic)
 • 21/06/2021 III Workshop Tecnologia i Treball
 • 18/06/2021 Webinar Cátedra Bretxa Digital i Territori - Presentació Informe 2020 UIJI
 • 17/06/2021 Reunió telemàtica coordinació UA
 • 17/06/2021 Reunió telemàtica de coordinació cátedra UA
 • 16/06/2021 Reunió telemàtica de coordinació cátedra UV
 • 15/06/2021 Reunió telemàtica de coordinació cátedra UJI
 • 15/06/2021 Reunió telemàtica de coordinació cátedra UMH
 • 15/06/2021 Reunió telemàtica de coordinació cátedra UPV
 • 14/06/2021 Acte Unitat Ellis Alacant: Referent espanyol de IA a Europa
 • 11/06/2021 Presentació Pla Estratègic Valencià Antidespoblament "Estratègia AVANT 20-30"
 • 10/06/2021 Consell de la Secretaria Autonòmica d'Innovació i Transformació Digital
 • 08/06/2021 Entrevista juntament amb CERMI CV en ràdio València Plaza-Programa Les vesprades amb Marina
 • 08/06/2021 Reunió de coordinació amb la Direcció Territorial de Castelló de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciencia i Societat Digital
 • 28/05/2021 Constitució de la Comissió Interdepartamental per a la Cooperació Internacional al Desenvolupament
 • 27/05/2021 Conferència Sectorial de Telecomunicacions, Societat de la Informació i Audiovisual.
 • 27/05/2021 Reunió presencial amb GIRO CREATIVO S.L.
 • 27/05/2021 Reunió amb el Director General per a l`Avançament de la Societat Digital
 • 26/05/2021 Reunió presencial amb Las Naves de l'Ajuntament de València
 • 25/05/2021 Webinar presentación d'estudi - Càtedra UPV "Bretxa Digital i Diversitat Funcional"
 • 25/05/2021 Reunió telemàtica bilateral D.G. Lluita Bretxa Digital+DGRUE+FCVRE
 • 24/05/2021 Reunió telemàtica Constitució Comissió Tècnica de valoració dels Pressupostos Participatius
 • 20/05/2021 Reunió telemàtica de treball comissió interdepartamental per a la lluita contra el despoblament
 • 18/05/2021 Webinar "Les apostes esportives com a producte de la societat digital de consum" - Càtedra UMH
 • 17/05/2021 Reunió telemàtica Projecte Bretxa Digital amb el Coordinador Autonòmic de Creu Roja Espanyola. CV.
 • 17/05/2021 Consell Secretaria Autonómica d'Innovació i Transformació Digital
 • 12/05/2021 Reunió telemàtica de coordinació amb CERMI i ILUNION
 • 12/05/2021 Reunió telemàtica amb AlbertoPla Proyectos de Comunicación Social
 • 12/05/2021 Reunió telemàtica de coordinació amb UA - RSC
 • 11/05/2021 Reunió amb EVANGELISTI
 • 10/05/2021 Reunió "Coach STEM"
 • 07/05/2021 Webinar II Jornades per a la igualtat de gènere digital - Càtedra UV
 • 06/05/2021 Consell de Participació Ciutadana C.V. - Taller explicatiu pressupostos participatius
 • 05/05/2021 Reunió telemàtica de coordinació amb Cátedra de UJI
 • 05/05/2021 Reunió de treball "Projecte pilot dels pressupostos participatius per a 2022" de Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana
 • 04/05/2021 Presentació esdeveniment organitzat per Càmera Franc-Espanyola
 • 04/05/2021 Reunió telemàtica "Projectes Europeus" amb KPMG.
 • 03/05/2021 Reunió telemática amb Fujitsu
 • 03/05/2021 Reunió amb el Secretari Autonòmic d'Innovació i Transformació Digital.
 • 30/04/2021 Reunió telemàtica de "Coordinació de la Societat Digital"
 • 28/04/2021 Consell Rector IVAJ
 • 28/04/2021 Reunió telemàtica de coordinació Càtedra UJI
 • 28/04/2021 Reunió telemàtica de coordinació Càtedra UV
 • 27/04/2021 Webinar sobre Teletreball - Càtedra UPV "Bretxa Digital i Diversitat Funcional"
 • 27/04/2021 Reunió telemàtica de coordinació Cátedra UPV
 • 27/04/2021 Reunió telemàtica de coordinació Càtedra UMH, IVAJ i FAD.
 • 26/04/2021 Visita Laboratori Nbio (UMH) – Sala de robots "Activitats STEAM"
 • 23/04/2021 Reunió telemàtica de coordinació Càtedra UA
 • 23/04/2021 Reunió telemàtica de coordinació Càtedra UMH
 • 21/04/2021 Consell de Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana
 • 20/04/2021 Reunió telemàtica de Coordinació Bretxa Digital amb l'Ajuntament d'Alacant.
 • 19/04/2021 Reunió telemàtica Càtedra Bretxa Digital i bon ús de les TI amb UMH/ FAD-CRS/OVJ
 • 19/04/2021 Reunió amb ONCE: projecte Bretxa Digital
 • 19/04/2021 Reunió telemàtica: Conveni Marc CCAA Competències Digitals amb la Junta de Castilla y León.
 • 13/04/2021 Reunió amb el Secretari Autonòmic d'Innovació i Transformació Digital
 • 13/04/2021 Reunió telemàtica Comité de Seguiment del RIS3-CV
 • 12/04/2021 Reunió telemàtica amb la Regidora de Noves Tecnologies de l’Ajuntament d’Alacant.
 • 09/04/2021 Reunió telemàtica Projecte Bretxa Digital amb el Coordinador Autonòmic de Creu Roja Espanyola. CV.
 • 08/04/2021 Reunió telemàtica amb la Fundació Orange
 • 30/03/2021 Reunió telemàtica amb la UPV.
 • 30/03/2021 Webinar "Tecnologia, persones majors i societat digital. Diferents enfocaments, nous desafiaments"
 • 25/03/2021 Reunió telemàtica de coordinació amb DG Ocupació i Formació de Labora per a estudi Bretxa Digital
 • 24/03/2021 Reunió telmàtica amb la Càtedra RSC de la UA
 • 24/03/2021 Sessió de treball telemàtica: Transformació del model productiu (sostenibilitat social)
 • 23/03/2021 Reunió telemàtica amb la Oficina Tècnica de la DGTIC.
 • 17/03/2021 Reunió telemàtica amb la Fundació Vodafone
 • 16/03/2021 Reunió telemàtica de coordinació amb DG Innovació Educativa per a Estudi de Bretxa Digital
 • 16/03/2021 Reunió telemàtica de coordinació amb la Càtedra de Bretxa Digital i Bon Ús de les TIC
 • 16/03/2021 Consell Secretaria Autonómica d'Innovació i Transformació Digital
 • 15/03/2021 Reunió telemàtica Consell de Direcció de la Conselleria
 • 11/03/2021 Reunió telemàtica amb DG Diversitat Funcional i Salut Mental
 • 11/03/2021 Reunió telemàtica amb la DG de d'Habitatge i Regeneració Urbana i EVAH
 • 09/03/2021 Reunió telemàtica amb la FVMP
 • 09/03/2021 Reunió telemàtica amb el S.A. d'Innovació, D.G. Innovació i D.G. Avanç de la Societat Digital
 • 08/03/2021 Reunió telemàtica amb CERMI
 • 05/03/2021 Reunió amb ADEIT i la DG Avanç de la Societat Digital
 • 04/03/2021 Reunió Telemàtica amb la D.G. Innovació, D.G. Bretxa Digital, AVI, SPTCV i Gabinet
 • 04/03/2021 Reunió telemàtica amb Digital Jove & Digital B2B Forum
 • 03/03/2021 Reunió telemàtica projectes Europeus
 • 03/03/2021 Sessió de treball telemàtica: Transformació del model productiu (sostenibilitat social)
 • 02/03/2021 Reunió Telemàtica amb la D.G. Innovació, D.G. Bretxa Digital, AVI, SPTCV i Gabinet
 • 01/03/2021 Consell Secretaria Autonómica d'Innovació i Transformació Digital
 • 01/03/2021 Consell telemàtic de Direcció de la Conselleria
 • 26/02/2021 Reunió telemàtica amb la Xarxa de Càtedres de Bretxa Digital
 • 26/02/2021 Reunió telemàtica amb CERMI CV
 • 25/02/2021 Reunió telefònica amb el periòdic La Vanguardia
 • 25/02/2021 Reunió telemàtica amb CES CV
 • 24/02/2021 Reunió telemàtica amb la Càtedra UPV
 • 24/02/2021 Reunió Pla de Transferència Digital
 • 18/02/2021 Reunió telemàtica amb Gartner, empresa Consultora i d'Investigació de les Tecnologies de la Informació.
 • 18/02/2021 Reunió telemàtica de coordinació amb la Direcció General de Innovació Educativa i Ordenació
 • 17/02/2021 Reunió amb Evangelisti, empresa de Disseny Gràfic Estratègic
 • 16/02/2021 Reunió telemàtica de coordinació amb la Càtedra de Bretxa Digital i bon ús de les TICS
 • 15/02/2021 Consell S.A.
 • 12/02/2021 Reunió amb la cátedra de responsabilitat social coorporativa de la U.A.
 • 11/02/2021 Obertura dia de la dona i la xiqueta i la ciència
 • 10/02/2021 Reunió telemàtica amb CERMI CV
 • 09/02/2021 Reunió telemática amb Empresa Experta en Estrategia Digital i les Direccions Generals de la S.A.
 • 05/02/2021 Reunió monográfica D.G. Avance Digital i Equip Directiu i S.A.
 • 01/02/2021 Reunió amb la càtedra de bretxa digital de gènere
 • 01/02/2021 Consell S.A.
 • 28/01/2021 Reunió de coordinació amb la DGTIC
 • 27/01/2021 Consell de direcció
 • 27/01/2021 Reunió de coordinació amb l'Equip de Programes
 • 26/01/2021 Reunió amb la Cátedra de Bretxa Digital i Territori
 • 22/01/2021 Reunió amb la Càtedra de Bretxa Digital Generacional
 • 21/01/2021 Reunió amb EVERIS
 • 21/01/2021 Reunió amb la DGTIC per a posada en marxa web observatori bretxa digital
 • 20/01/2021 Reunió amb la Càtedra de Bretxa Digital i bon ús de les TICS
 • 19/01/2021 Reunió amb la Consultora Zabala
 • 19/01/2021 Reunió amb la Federació Valenciana de Municipis i Províncies
 • 19/01/2021 Reunió coordinació Servei observatori
 • 19/01/2021 Reunió de coordinació amb el Servei de Programes
 • 18/01/2021 Consell de la S.A.
 • 15/01/2021 Reunió entrevista per a estudis Intel·ligència Artificial i Gènere de la U.A de Madrid
 • 15/01/2021 Reunió de coordinació amb la Red de Catèdres de Bretxa Digital
 • 15/01/2021 Reunió amb la Diputació i Ajuntament de València i la DG de Avanç per a la Societat Digital - Inclusio de les les xiquetes en carreres STEM
 • 14/01/2021 Reunió amb la Federació Valenciana de Municipis i Provincies
 • 14/01/2021 Reunió con el FERMI C.V.
 • 12/01/2021 Consell S.A.
 • 23/12/2020 Reunió Comissió Mixta Bretxa Digital i de gènere UV
 • 22/12/2020 Reunió Comissió Mixta Bretxa Digital i Bon Ús de les Tic UMH
 • 21/12/2020 Reunió Comissió Mixta Bretxa Digital i Diversitat Funcional UPV
 • 21/12/2020 Reunió Comissió Mixta Càtedra Bretxa Digital i Territori UJI
 • 21/12/2020 Reunió Comissió Mixta Càtedra Bretxa digital generacional UA
 • 18/12/2020 Reunió per videoconferència amb Evangelisti i Cia. Graphic Design Studio sobre maquetació DIGCOM-CV
 • 18/12/2020 Reunió telemàtica amb DG Agenda Valenciana Antidespoblament i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies
 • 17/12/2020 Reunió telemàtica Coordinació problemàtica banda ampla amb la DG d'Avanç per a la Societat Digital, la DG de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions i IDOM.
 • 16/12/2020 Convocatòria de reunió del Comité de seguiment del RIS3-CV per videoconferència
 • 14/12/2020 Participació en el fòrum online "Cap a la innovació a través de la igualtat", organitzat per AEPA i la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
 • 14/12/2020 Consell de Direcció de la Conselleria per videoconferència
 • 14/12/2020 Assistència a activitat formativa entorn de la Responsabilitat Social Empresarial, vinculada a la sostenibilitat, la inclusió i els ODS, impartida per la Càtedra RS GVA-UA
 • 10/12/2020 Reunió telemàtica amb la D.G. de l'Agenda Valenciana Antidespoblament i la D.G. d'Avanç per a la Societat Digital
 • 10/12/2020 Visita virtual als tallers de formació en competències digitals del CEAM Parc Galícia, de la Fundació Bancària La Caixa.
 • 10/12/2020 Entrevista telefónica amb Alicante Plaza
 • 06/12/2020 Assistència acte Institucional 6 de desembre Dia de la Constitució Gran Teatre Elx
 • 04/12/2020 Reunió amb el Regidor d'Agenda Digital i Administració Electrònica de l'Ajuntament de València, la D. G. d'Innovació i la D. G. d'Avanç per a la Societat Digital
 • 04/12/2020 Reunió de treball Servei Observatori Direcció General
 • 03/12/2020 Asistencia a la reunión por videoconferencia convocada por la Dirección General de Participación Ciudadana
 • 03/12/2020 Assistència online a la presentació a Espanya del Programa Marc d'Investigació i Innovació de la Unió Europea per al període 2021-2027 "Horitzó Europa"
 • 02/12/2020 Reunió del grup de treball de la Comissió Interdepartamental de seguimiento para la Lucha contra el despoblamiento de los municipios valencianos.
 • 02/12/2020 Reunió telemàtica de treball amb responsable càtedra Bretxa Digital i Bon Ús de les TIC de la UMH
 • 02/12/2020 Assistència online a la presentació a Espanya del Programa Marc d'Investigació i Innovació de la Unió Europea per al període 2021-2027 "Horitzó Europa"
 • 01/12/2020 Reunió amb la D.G. d´Universitats
 • 30/11/2020 Assistència al grup de treball del taller "Ocupació, emprenedoria i societat del coneixement" convocat per la DG de Coordinació de l'Acció del Govern, Presidència de la Generalitat
 • 30/11/2020 Reunió amb la Secretaria Autonòmica d´Innovació i Transformació Digital
 • 27/11/2020 Reunió telemàtica sobre bretxa digital amb D. G. de Planificació, Eficiència Tecnològica i Atenció al Pacient, D. G. Avanç de la Societat Digital, D. G. Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.
 • 27/11/2020 Reunió per videoconferència amb D.G. Universitats i representants Projecte Dona i Enginyeria Reial Acadèmia d'Enginyeria Madrid
 • 27/11/2020 Reunió amb DG Universitats i COITAVC
 • 26/11/2020 Cloenda jornada "Reptes i oportunitats de la docència online en l'educació superior", emmarcada dins la Càtedra de Bretxa Digital i Bon Ús de les TIC de la Universitat Miguel Hernández d'Elx.
 • 26/11/2020 Assistència a les Jornades en línia "ComMujeres. Reptes i oportunitats de la dona en l'entorn digital. Trencant bretxes", dins de la Càtedra de Bretxa Digital de gènere de la Universitat de València
 • 25/11/2020 Reunió telemàtica de treball amb Proximia Havas, S.L. i Larga Vida a la Idea, S.L.
 • 24/11/2020 Reunió telemática de treball amb municipis d'Alacant, València i Castelló sobre problemàtica banda ampla
 • 24/11/2020 Reunió telemàtica amb docent del Departament de Didàctica General i Didàctiques Específiques, de la Universitat d'Alacant.
 • 24/11/2020 Reunió de treball Servei Programes Direcció General
 • 23/11/2020 Reunió telemática de treball amb municipis d'Alacant, València i Castelló sobre problemàtica banda ampla
 • 23/11/2020 Reunió de treball Servei Observatori Direcció General
 • 20/11/2020 Entrevista telefònica amb València Plaza
 • 20/11/2020 Reunió telemàtica de treball amb We Are Small, S.L.
 • 20/11/2020 Reunió telemàtica de treball amb Proximia Havas, S.L. i Larga Vida a la Idea, S.L.
 • 19/11/2020 Consell de Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (videoconferencia)
 • 19/11/2020 Cloenda Jornada on line "Bretxa Ditital i Discapacitat", dins de la Cátedra de Bretxa Digital i Diversitat Funcional de la Universitat Politècnica de València.
 • 13/11/2020 Reunió telemàtica de treball amb municipis de València sobre problemàtica de banda ampla
 • 13/11/2020 Reunió telemàtica de treball amb municipis de València sobre problemàtica de banda ampla
 • 12/11/2020 Obertura jornada I Trobada on line de la Càtedra de Bretxa Digital Generacional de la Universitat d'Alacant
 • 12/11/2020 Reunió telemàtica de treball amb municipis de Castelló sobre problemàtica de banda ampla
 • 12/11/2020 Reunió telemàtica de treball amb municipis de Castelló sobre problemàtica de banda ampla
 • 11/11/2020 Assistència a la I Trobada on line de la Càtedra de Bretxa Digital Generacional de la Universitat d'Alacant
 • 11/11/2020 Reunió telemática de treball amb Quatre Films Audiovisuals
 • 11/11/2020 Reunió telemática de treball amb municipis de Castelló sobre problemàtica banda ampla
 • 11/11/2020 Reunió telemática de treball amb municipis d'Alacant sobre problemàtica banda ampla
 • 10/11/2020 Apertura jornada telemática de la UMH "Porno, internet y adoslescentes" de la cátedra de Brecha Digital y buen uso de las TIC
 • 10/11/2020 Presentació webinar de la Universitat Jaume I Castelló:"L'educació digital en majors de zones rurals. Models d'èxit en la consecució de competències digitals. L'educació digital en majors de zones rurals. Models d'èxit a Europa"
 • 10/11/2020 Reunió telemática amb FESORD CV
 • 09/11/2020 Reunió telemática de treball amb responsable de IDOM
 • 09/11/2020 Reunió telemàtica de treball amb responsables de càtedra de bretxa digital generacional, diversitat funcional i bon ús de les TIC, de la Universitat d'Alacant, l' U. Politècnica de València i la UMH, respectivament.
 • 05/11/2020 Assistència a les Jornades telemàtiques "Dones i Digitalització" de la càtedra de Bretxa Digital de gènere (Universitat de València)
 • 05/11/2020 Reunión telemática de trabajo con Directora General de Análisis y Políticas Públicas
 • 04/11/2020 Obertura Jornades telemàtiques "Educació Digital en igualtat" de la càtedra de Bretxa Digital de gènere (Universitat de València)
 • 04/11/2020 Reunió telemàtica de treball amb la directora de la Càtedra de Responsabilitat Social de la Generalitat Valenciana en la UA
 • 03/11/2020 Reunió telemàtica de treball amb responsables de càtedra de bretxa digital de gènere i de territori de la Universitat de València i la Universitat Jaume I Castelló, respectivament.
 • 03/11/2020 Assistència a l'acte de clausura per videoconferència organitzat per la Xarxa de Càtedres de Transformació del Model Econòmic, Direcció General de Model Econòmic, Finançament i Política Financera.
 • 02/11/2020 Reunió telemàtica amb ADEIT i la Direcció General d'Avanç de la Societat Digital
 • 02/11/2020 Consell de la Secretaria Autonòmica d'Innovació i Transformació Digital
 • 02/11/2020 Consell de Direcció de la Conselleria per videoconferència
 • 29/10/2020 Inauguració de la Jornada Tècnica Transferència de Coneixement Universitat-Societat: Reptes Formatius, organitzada per UCIE Ars Innovatio de la Universitat d'Alacant.
 • 29/10/2020 Obertura Jornades telemàtiques sobre Bretxa Digital i Territori (UJI)
 • 28/10/2020 Reunió amb presidenta COITAVC
 • 26/10/2020 Reunió de treball equip de la Direcció General
 • 26/10/2020 Consell de Direcció de la Conselleria per videoconferència
 • 23/10/2020 Reunió per videconferencia amb Director General de Transparència, Atenció a la Ciutadania i Bon Govern
 • 22/10/2020 Esdeveniment online "Joves i acompliment digital durant confinament" del Centre Reina Sofia sobre adolescència i joventut de FAD, Telefónica i Banc Santander.
 • 22/10/2020 Reunió telemàtica del Consell Valencià de la Innovació
 • 21/10/2020 Reunió telemática amb Directora General de Planificació, Eficiència Tecnològica i Atenció al Pacient, sobre accessibilitat i bretxa digital
 • 20/10/2020 Reunió amb Direcció General de l'IVAJ
 • 20/10/2020 Reunió amb la Secretaria General Administrativa de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
 • 19/10/2020 Consell Secretaria Autonòmica Innovació i Transformació Digital
 • 15/10/2020 Reunió amb Creu Roja Alacant
 • 15/10/2020 Reunió de treball equip Direcció General
 • 14/10/2020 Reunió telemática amb Sotssecretaria i Secretaria General Administrativa Conselleria Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital.
 • 13/10/2020 Reunió telemática del Consell Rector de l´IVAJ
 • 09/10/2020 23a reunió telemàtica del Comité europeu del Programa per al programa específic d'aplicació d'Horitzó 2020 - Programa Marc d'Investigació i Innovació (2014-2020) -
 • 08/10/2020 Reunió per videoconferència Conselleria Innovació, DGTIC i Telefónica: problemes connexió banda ampla
 • 08/10/2020 Reunió telemàtica de treball amb Utopicum
 • 07/10/2020 Reunió de treball equip Direcció General
 • 07/10/2020 Reunió per videoconferencia amb IBERDROLA i l´equip directiu de la Secretaria Autonòmica
 • 06/10/2020 Jornada online: Generacions de dones STEM
 • 05/10/2020 Reunió amb Sotssecretaria de la Conselleria d'Innovació
 • 05/10/2020 Participació en el webinar "Contractació de talent. Professionals amb discapacitat"
 • 02/10/2020 Reunió amb els directors de càtedres convenis col·laboració amb la Universitat d'Alacant, València, Politècnica de València, Miguel Hernández d'Elx i Jaume I Castelló
 • 02/10/2020 Reunión telemática de la Comisión Mixta cátedra brecha digital y territorio de la Universidad Jaume I de Castellón
 • 01/10/2020 Reunió telemàtica de la Comissió Mixta càtedra bretxa digital de gènere de la Universitat de València
 • 30/09/2020 Reunió de la Comissió Interdepartamental de la Joventut de la Generalitat
 • 29/09/2020 Reunió telemática de treball amb DG Universitats
 • 29/09/2020 Reunió telemática de la Comissió Mixta càtedra bretxa digital i diversitat funcional de la Universitat Politècnica de València
 • 28/09/2020 Reunió telemàtica de treball amb DG Universitats
 • 28/09/2020 Consell Secretaria Autonòmica d¨Innovació i Transformació Digital
 • 28/09/2020 Consell de Direcció de la Conselleria per videoconferència
 • 25/09/2020 Assistència a l'acte de signatura del conveni de col·laboració amb la Universitat Jaume I de Castelló
 • 24/09/2020 Reunió telemática de treball amb Utopicum
 • 23/09/2020 Reunió telemática de treball amb Directora General de Universitats
 • 23/09/2020 Reunió telemàtica de treball amb DG Universitats, Presidenta Consell Escolar Comunitat Valenciana i SubDG Formació del Professorat
 • 23/09/2020 Reunió equip de treball de la Direcció General
 • 22/09/2020 Reunió telefónica amb Baukunst Arquitectura e Virtualizaçao
 • 22/09/2020 Reunió equip de treball de la Direcció General
 • 22/09/2020 Assistència a l'edició en línia 2020 de les Jornades Europees d'Investigació i Innovació: European Research and Innovation Days-Virtual Event European Comission
 • 21/09/2020 Reunió telemática de la Comissió Mixta càtedra bretxa digital generacional de la Universitat d´Alacant
 • 18/09/2020 Assistència a l'acte de signatura del conveni de col·laboració amb la Universitat de València
 • 18/09/2020 Assistència a l'acte de signatura del conveni de col·laboració amb la Universitat Politècnica de València
 • 17/09/2020 Reunió telemática amb Subdirecció Gral. de Producció i Consolidació TIC-DGTIC
 • 16/09/2020 Reunió telemàtica de treball amb Utopicum
 • 15/09/2020 Reunió telemàtica de treball amb Consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital i Secretari Autonòmic d'Innovació i Transformació Digital
 • 15/09/2020 Reunió amb la responsable de la càtedra de Responsabilitat Social Corporativa de la Universitat d'Alacant per a establir estratègies comunes de reducció de la bretxa digital
 • 15/09/2020 Reunió telemàtica de treball amb Consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
 • 15/09/2020 Reunió telemática de la Comissió Mixta càtedra bretxa digital i bon ús de les TIC Universitat Miguel Hernández Elx
 • 14/09/2020 Reunió telemática de treball amb personal tècnic de la DGTIC
 • 14/09/2020 Reunió telemática amb Écija Abogados
 • 14/09/2020 Consell de Direcció per videoconferència
 • 11/09/2020 Entrevista telefónica amb Cadena Ser
 • 10/09/2020 Reunió equip Direcció General
 • 10/09/2020 Reunió telemática de treball amb personal tècnic de la DGTIC
 • 09/09/2020 Reunió telemàtica de treball amb Vicerectora Estudis i representants d'alumnes de la Universitat de València, i director càtedra bretxa digital de la Universitat Miguel Hernández d'Elx.
 • 09/09/2020 Reunió telemàtica de treball amb DG Universitats, Presidenta Consell Escolar Comunitat Valenciana i SubDG Formació del Professorat
 • 08/09/2020 Reunió telemàtica de treball amb Vicerectora Estudis i representants d'alumnes de la Universitat Jaume I de Castelló, i director càtedra bretxa digital de la Universitat Miguel Hernández d´Elx.
 • 08/09/2020 Reunió Secretaria Autonómica d´Innovació i Transformació Digital
 • 08/09/2020 Reunió telemática de treball amb CERMI-CV i ILUNION
 • 07/09/2020 Reunió coordinació Direcció General per a la Lluita contra la Bretxa Digital
 • 07/09/2020 Consell de direcció per videoconferència
 • 04/09/2020 Assistència a l´acte de signatura del conveni de col.laboració amb la Universitat d´Alacant
 • 04/09/2020 Reunió telemática de treball amb CERMI-CV
 • 03/09/2020 Reunió telemàtica de treball amb FMPCV i DG Agenda Valenciana Antidespoblament
 • 02/09/2020 Reunió telemática de treball amb universitats: UMH, UA, UPV, UV y UJI.
 • 02/09/2020 Reunió telemática de treball amb DG Universitats, Presidenta Consell Escolar Comunitat Valenciana i SubDG Formació del Professorat
 • 02/09/2020 Assistència a l'acte de signatura del conveni de col·laboració amb la Universitat Miguel Hernández d´Elx
 • 01/09/2020 Reunió amb responsable càtedra bretxa digital i bon ús de les TIC de la UMH
 • 31/08/2020 Reunió coordinación Direcció General per a la Lluita contra la Bretxa Digital
 • 28/08/2020 Reunió Pla RSC Districte Digital
 • 27/08/2020 Reunió telemàtica amb Associació d'Empresàries, Professionals i Directives de la Província d'Alacant i Direcció General per a l'Avanç de la Societat Digital.
 • 27/08/2020 Reunió telemàtica de treball amb Utopicum-Llarga vida a la idea.
 • 26/08/2020 Reunió telemàtica amb Daas Group per a tractar temes d'accessibilitat i conéixer aplicacions Web inSuit
 • 05/08/2020 Reunió amb COCEMFE CV
 • 03/08/2020 Reunió coordinació amb serveis de la Direcció General per a la Lluita contra la Bretxa Digital
 • 03/08/2020 Consell de direcció per videoconferència
 • 31/07/2020 Reunió telemática de treball amb Directora General d´Universitats
 • 31/07/2020 Reunió amb responsable Fundació PuntCat
 • 31/07/2020 Reunió telemàtica de treball amb Viicerrectorat Estudiants i Coordinació UMH
 • 30/07/2020 Reunión telemàtica de treball amb responsable càtedra Universitat Politècnica de Valéncia
 • 30/07/2020 Reunió telemàtica de treball amb responsable càtedra Universitat de València
 • 30/07/2020 Reunió coordinació Direcció General per a la Lluita contra la Bretxa Digital
 • 29/07/2020 Reunió telemàtica de treball amb responsable càtedra Universitat Miguel Hernández Elx
 • 29/07/2020 Reunió telemàtica de treball amb responsable càtedra UJI
 • 28/07/2020 Reunión Secretaria Autonòmica Innovació i Transformació Digital: preparació pressupostos
 • 28/07/2020 Reunión telemática de trabajo con responsable cátedra Universidad de Alicante
 • 27/07/2020 Reunió coordinació Direcció General per a la Lluita contra la Bretxa Digital
 • 27/07/2020 Reunió telemàtica de treball amb Directora General d´Universitats
 • 27/07/2020 Consell de Direcció per vidoeconferència
 • 22/07/2020 Reunió coordinació Direcció General per a la Lluita contra la Bretxa Digital
 • 21/07/2020 Reunió coordinació Direcció General per a la Lluita contra la Bretxa Digital
 • 21/07/2020 Reunió telemàtica amb responsables plataforma E-Formació
 • 17/07/2020 Reunió coordinació Direcció General de Lluita contra la Bretxa Digital
 • 16/07/2020 Reunió amb Directora General Universitats
 • 15/07/2020 Presentació Programa Formació "42Alacant"
 • 15/07/2020 Reunió telemàtica de treball amb responsables plataforma E-Formació
 • 15/07/2020 Reunió per videoconferència amb directora general de l'Agència Valenciana Antidespoblament i director general per a l'Avanç de la Societat Digital.
 • 14/07/2020 Convocatoria Consell Rector de l´IVAJ per videoconferència
 • 14/07/2020 Reunió telemàtica Grup de Treball Comissió Interdepartamental per a la Lluita contra el Despoblament dels Municipis Valencians.
 • 13/07/2020 Reunió Pla RSC Districte Digital
 • 13/07/2020 Consell Secretaria Autonòmica Innovació i Transformació Digital
 • 08/07/2020 Reunió telemática de treball amb personal tècnic de la DGTIC.
 • 08/07/2020 Convocatoria telemática Grup de Treball d'Innovació i Digitalització per al Diàleg Social en la C.V
 • 07/07/2020 Reunió telemática de treball amb UMH, UA, UPV, UV i UJI.
 • 07/07/2020 Grup tècnic de treball telemàtic de Noves Tecnologies (taula sectorial de diàleg social de Polítiques públiques-grup de treball d'Hisenda i Model Econòmic)
 • 07/07/2020 Reunió telemàtica de treball sobre competències digitals amb personal tècnic de la DGTIC i del Govern de Castella i Lleó i la Junta d'Andalusia
 • 02/07/2020 Webinar sobre" Bones pràctiques en les polítiques públiques per a afavorir el desplegament de xarxes de banda ampla en els centres històrics"
 • 01/07/2020 Comissió telemàtica de treball de la FVMP: modernització de l'Administració, noves tecnologies, telecomunicacions, formació i assessorament jurídic
 • 29/06/2020 Grup tècnic de treball de Noves tecnologies (Mesa sectorial de diàleg social de Politiques públiques - Grup de treball d'Hisenda i Model Econòmic)
 • 29/06/2020 Consell Secretaria Autonòmica Innovació i Transformació Digital
 • 26/06/2020 Assistència telemàtica al taller Play and Make it! de la Fundació Everis
 • 22/06/2020 Assistència per videoconferencia a la VIII Convocatòria del Consell de Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana
 • 22/06/2020 Comissió telemàtica de treball sobre "Innovació i Digitalització per al diàleg social en la Comunitat Valenciana"
 • 19/06/2020 Reunió telemática de treball amb personal tècnic de la DGTIC
 • 17/06/2020 Reunió telemàtica de treball sobre competències digitals amb personal tècnic de la DGTIC i del Govern de Castella i Lleó i la Junta d'Andalusia.
 • 16/06/2020 Reunió telemática de treball amb personal docent de l¨Universitat d´Alacant
 • 16/06/2020 Reunió telemàtica amb alcalde Cortes de Pallás
 • 15/06/2020 Comissió de treball de la FVMP: modernització de l'Administració, noves tecnologies, telecomunicacions, formació i assessorament jurídic
 • 15/06/2020 Consell de direcció per videoconferència
 • 15/06/2020 Reunió de treball amb la Consellera d¨Innovació, Universitats, Ciencia i Societat Digital
 • 15/06/2020 Consell Secretaria Autonòmica Innovació i Transformació Digital per videoconferència
 • 12/06/2020 Reunió telemática de treball amb personal docent de la UJI Castelló
 • 09/06/2020 Reunió telemàtica de treball amb personal tècnic de la DGTIC
 • 08/06/2020 Assistència telemàtica a la presentació de l'Estratègia d'Especialització Intel·ligent RIS3-CV
 • 05/06/2020 Reunió telemàtica de treball amb directora general Agenda Valenciana Antidespoblament
 • 04/06/2020 Reunió telemàtica de treball amb personal docent Universitat Politècnica València
 • 03/06/2020 Reunió amb el Director General de Tecnologies de la Informació i Comunicació, Director General per a l'Avanç de la Societat Digital, Directora General de l'Agència Valenciana Antidespoblament, ISTEC i l'empresa Idon
 • 03/06/2020 Reunió telemàtica de treball amb cap servei Estadístiques Econòmiques, Demogràfiques i Socials
 • 02/06/2020 Reunió coordinació Districte Digital
 • 01/06/2020 Consell de Direcció per videoconferència
 • 01/06/2020 Consell Secretaria Autonòmica Innovació i Transformació Digital per videoconferència
 • 29/05/2020 Reunió telemática de treball amb personal docent de l'UJI i Secretari Autonòmic d'Innovació i Transformació Digital Conselleria IUCSD
 • 29/05/2020 Reunió telemàtica de treball amb Direcció General d'Innovació Educativa i Ordenació
 • 26/05/2020 Reunió telemàtica de treball amb personal docent Universitat Miguel Hernández Elx
 • 26/05/2020 Reunió telemàtica de treball amb Secretari Autonòmic d'Innovació i Transformació Digital
 • 26/05/2020 Seminari digital Fòrum Alacant a càrrec del president de la Diputació d'Alacant
 • 25/05/2020 Consell de Direcció per videoconferència
 • 25/05/2020 Reunió coordinació Districte Digital
 • 22/05/2020 Reunió telemática de treball amb DG Universitats i Presidenta Consell Escolar Comunitat Valenciana
 • 19/05/2020 Convocatòria de la Comissió Interdepartamental de Joventut de la Generalitat
 • 19/05/2020 Assistència seminari online "Intel·ligència artificial i inclusió social" Fundació ONCE
 • 19/05/2020 Consell de Direcció per videoconferència
 • 19/05/2020 Reunió coordinació Districte Digital
 • 18/05/2020 Reunió telemàtica de treball amb secretari general de la FVMPCV i director general per a l´Avanç de la Societat Digital
 • 18/05/2020 Reunió telemática de treball amb personal docent Universitat de València
 • 15/05/2020 Reunió telemàtica de treball amb vicerectora d'Innovació i Transferència de la Universitat de València
 • 14/05/2020 Reunió telemàtica de treball amb personal de la Universitat Jaume I
 • 14/05/2020 Reunió telemàtica de treball sobre competències digitals amb personal tècnic de la DGTIC i del Govern de Castella i Lleó i la Junta d'Andalusia.
 • 14/05/2020 Reunió telemàtica de treball amb Ajuntament de Xixona i director general per a l'Avanç de la Societat Digital
 • 13/05/2020 Assistència al webinar sobre "Presentació de projectes Innovació i Investigació emergència contra el Covid-19"
 • 13/05/2020 Reunió telemàtica de treball amb responsable xarxa formació centres persones adultes del Servei d'Ordenació Acadèmica de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, i personal tècnic de la DGTIC
 • 12/05/2020 Reunió telemàtica de treball amb cap secció Ciutats Intel·ligents Diputació de València
 • 12/05/2020 Reunió coordinació Districte Digital
 • 07/05/2020 Reunió telemàtica de treball amb responsable xarxa formació centres persones adultes del Servei d'Ordenació Acadèmica de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, i personal tècnic de la DGTIC
 • 06/05/2020 Reunió telemàtica de treball amb responsable xarxa formació centres persones adultes del Servei d'Ordenació Acadèmica de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, i personal tècnic de la DGTIC
 • 06/05/2020 Reunió coordinació Districte Digital
 • 05/05/2020 Reunió telemática de treball amb la directora general de la Agenda Valenciana Antidespoblament
 • 05/05/2020 Reunió telemàtica de treball amb personal tècnic de la DGTIC
 • 05/05/2020 Reunió telemàtica amb els Vicerectors d'Innovació de les Universitats de la Comunitat Valenciana, el Secretari Autonòmic d'Innovació i Trans. Digital i la D.G. d'Innovació
 • 04/05/2020 Consell de Direcció per videoconferència
 • 04/05/2020 Consejo de la Secretaria Autonómica de Innovación y Transformación Digital por videoconferencia
 • 29/04/2020 Reunió telemàtica de treball amb Vicepresident Segon del Consell i Conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica i diverses alcaldies
 • 28/04/2020 Asistencia por streaming a la presentación de la iniciativa "FUNCION@gva"
 • 28/04/2020 Reunió coordinació Districte Digital
 • 27/04/2020 Reunió telemàtica de treball amb personal tècnic de la DGTIC
 • 27/04/2020 Consell de Direcció per videoconferència
 • 27/04/2020 Consell de la Secretaria Autonòmica d´Innovació i Transformació Digital per videoconferència
 • 22/04/2020 Reunió telemàtica de treball sobre competències digitals amb personal tècnic de la DGTIC i del Govern de Castella i Lleó.
 • 20/04/2020 Consell de Direcció per videoconferència
 • 20/04/2020 Consell de la Secretaria Autonòmica d'Innovació i Transformació Digital per videoconferència
 • 17/04/2020 Reunió telemática de treball amb Directora General d´Universitats
 • 17/04/2020 Reunió telemàtica de treball amb personal técnic de la DGTIC
 • 15/04/2020 Reunió telemàtica de treball sobre competències digitals amb personal tècnic de la DGTIC i del Govern de Castella i Lleó.
 • 14/04/2020 Reunió telemàtica de treball amb Direcció General d'Innovació i Direcció General d'Innovació Educativa i Ordenació
 • 08/04/2020 Reunió telemàtica de treball amb Consellera d'Innovació i Vicepresidència Segona del Consell i Conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica
 • 07/04/2020 Reunió telemàtica de treball amb personal de la DGTIC
 • 06/04/2020 Reunió telemàtica de treball amb Consellera d'Innovació, Vicepresidència Segona del Consell i Conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Director General de la DGTIC, Director General d'Avanç per a la Societat Digital
 • 06/04/2020 Consell de Direcció per videoconferència
 • 06/04/2020 Consell de la Secretaria Autonòmica d´Innovació i Transformació Digital per videoconferència
 • 02/04/2020 Reunió telemàtica de treball amb responsable xarxa formació persones adultes del Servei d'Ordenació Acadèmica de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, i personal de la DGTIC
 • 02/04/2020 Reunió telemática de treball amb president de la FVMPCV
 • 01/04/2020 Reunió telemàtica de treball amb la Direcció General d'Innovació Educativa i Ordenació i amb la Direcció General d'Innovació
 • 30/03/2020 Reunió telemàtica de treball amb responsable xarxa formació persones adultes del Servei d'Ordenació Acadèmica de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, i personal de la DGTIC
 • 30/03/2020 Consell de Direcció per videoconferència
 • 30/03/2020 Consell de la Secretaria Autonòmica d´Innovació i Transformació Digital per videoconferència
 • 26/03/2020 Reunió telemàtica de treball amb personal de la DGTIC
 • 25/03/2020 Reunió telemàtica de treball amb la FVMP, la AVI i la DG Innovació.
 • 23/03/2020 Consell de Direcció per videoconferència.
 • 23/03/2020 Consell de la Secretaria Autonòmica d´Innovació i Transformació Digital per videoconferència.
 • 18/03/2020 Consell de la Secretaria Autonòmica d´Innovació i Transformació Digital per videoconferència
 • 17/03/2020 Reunió mitjançant videoconferència amb investigadors i experts en IA sobre solucions crisis coronavirus.
 • 09/03/2020 Consell de Direcció
 • 09/03/2020 Consell de la Secretaria Autonòmica d´Innovació i Transformació Digital
 • 09/03/2020 Reunió amb responsable xarxa formació persones adultes del Servei d'Ordenació Acadèmica de la Conselleria Educació, Cultura i Esport
 • 06/03/2020 Reunió amb Director General SPTCV
 • 05/03/2020 Assistència 18 trobada "Som Digital", Centres en Competències Digitals
 • 04/03/2020 Assistència 18 trobada "Som Digital", Centres en Competències Digitals
 • 03/03/2020 Reunió amb Vicerectorat de Tecnologies de la Informació Universitat Miguel Hernández
 • 03/03/2020 Reunió amb Secretari Autonòmic d´Innovació i Transformació Digital
 • 02/03/2020 Consell de Direcció
 • 02/03/2020 Consell de la Secretaria Autonòmica
 • 28/02/2020 Reunió amb responsable de NaviLens
 • 27/02/2020 Reunió amb Alcalde i ADL de l'Ajuntament d'Ademuz
 • 27/02/2020 Reunió amb Director General TIC (GVA)- Coordinador del Projecte UJI-LliureX (UJI)
 • 27/02/2020 Reunió amb personal tècnic de la DGTIC
 • 25/02/2020 Consell Direcció
 • 25/02/2020 Assistència presentació de GEN10S: trencant la bretxa digital de gènere
 • 21/02/2020 Reunió amb personal tècnic de la DGTIC
 • 21/02/2020 Trobada amb Direccions Generals per fer seguiment de les Estratègies Pla VICS
 • 20/02/2020 Assistència 35ª edició Gal·la dels Premis Importants Diari Informació
 • 19/02/2020 Reunió amb personal de Semanticbots
 • 19/02/2020 Reunió amb personal Departament Pedagogia i Didàctica C. Socials Universitat Jaume I
 • 19/02/2020 Reunió amb personal del Departament de CC. Humanes i Socials de la Universitat Jaume I
 • 18/02/2020 Reunió de la Secretaria Autonòmica
 • 13/02/2020 Reunió amb personal tècnic app Navilens
 • 12/02/2020 Reunió amb personal tècnic de la Biblioteca Municipal de Vila-Real
 • 11/02/2020 Reunió amb Vicerectora Transferència i Intercanvi de Coneixement de UMH
 • 11/02/2020 Consell de Direcció
 • 10/02/2020 Reunió de la Secretaria Autonòmica amb la Secretaria General Administrativa
 • 10/02/2020 Reunió de la Secretaria Autonòmica
 • 07/02/2020 Reunió amb la Directora General Antidespoblament Castelló de la Plana i Director General i tècnics de la DGTIC
 • 07/02/2020 Reunió amb la Directora General de Diversitat Funcional i Salut Mental
 • 06/02/2020 Reunió amb director del CERMI-CV
 • 05/02/2020 Visita a Tecnalia amb Direcció General de Transformació Digital Govern de Navarra
 • 04/02/2020 Reunió amb personal Departament Pedagogia i Didàctica C. Socials Universitat Jaume I
 • 04/02/2020 Reunió amb personal Departament Enginyeria i Ciències de les Computadores Universitat Jaume I
 • 03/02/2020 Consell de Direcció
 • 03/02/2020 Reunió amb la Secretaria Autonòmica
 • 31/01/2020 Reunió amb Director General de Tecnologies de la Informació i Comunicació
 • 31/01/2020 Reunió amb personal tècnic de la DGTIC
 • 31/01/2020 Reunió amb la Secretaria Autonòmica d'Igualtat i Diversitat
 • 30/01/2020 Assistència Col·loqui sobre “La cohesió territorial com a factor de competitivitat” FÒRUM ALACANT
 • 29/01/2020 Assistència a reunió en la AVI del Comité d'Innovació enfront de la Soledat no desitjada en col·lectius vulnerables
 • 28/01/2020 Consell de Direcció
 • 27/01/2020 Reunió de la Secretaria Autonòmica
 • 23/01/2020 Reunió amb Direcció General de Planificació Estratègica, Qualitat i Modernització
 • 23/01/2020 Assistència Jornada "Nou període programació de la UE 2021-2027"Conselleria Haciencia i Model Econòmic
 • 22/01/2020 Reunió Centre 42 Fundació Telefònica
 • 22/01/2020 Fira Internacional de Turisme
 • 20/01/2020 Reunió amb Diputat Corts Valencianes grup parlamentari socialista
 • 20/01/2020 Reunió de la Secretaria Autonòmica
 • 17/01/2020 Reunió amb personal tècnic de la DGTIC
 • 16/01/2020 Reunió amb Departament Sociologia Universitat d'Alacant
 • 16/01/2020 Reunió amb Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics Universitat d'Alacant
 • 15/01/2020 Reunió amb Àrea de Psicologia Social Universitat Miguel Hernández Elx
 • 13/01/2020 Reunió Secretaria Autonòmica per videoconferència
 • 13/01/2020 Consell de Direcció
 • 07/01/2020 Consell de Direcció
 • 07/01/2020 Reunió de la Secretaria Autonòmica
 • 20/12/2019 Assistència esdeveniment "Nadal amb Raicex"
 • 20/12/2019 Reunió en ajuntament de Benissa
 • 19/12/2019 Reunió Departament Comunicació i Psicologia Social Universitat Alacant
 • 18/12/2019 Reunió amb Direcció General de Transformació Digital Govern de Navarra
 • 17/12/2019 Reunió amb Direcció General de Transformació Digital Govern de Navarra
 • 14/12/2019 Ponència en jornades "Intel·ligència Artificial i el seu ús social Technovation Families 2019"
 • 13/12/2019 Consell de Direcció
 • 13/12/2019 Reunió de la Secretaria Autonòmica
 • 13/12/2019 Reunió amb Creu Roja
 • 12/12/2019 Reunió amb Direcció General de Tecnologíes de l´Informació i Comunicació
 • 12/12/2019 Reunió amb Alcalde d'Aras de los Olmos
 • 11/12/2019 Reunió amb Departament de Sociología Universitat de València
 • 11/12/2019 Reunió amb diputada Corts Valencianes grup parlamentari Unides Podem
 • 10/12/2019 Assistència esdeveniment "Tercer Aniversari Diari Alacant Plaza"
 • 10/12/2019 Reunió amb Departament de Sociologia Universitat d´Alacant
 • 09/12/2019 Reunió de la Secretaria Autonòmica
 • 06/12/2019 Assistència a l'acte de Commemoració del DIA DE LA CONSTITUCIÓ
 • 05/12/2019 Reunió amb la Directora General de Participació Ciutadana
 • 04/12/2019 Reunió amb la Secretària Territorial d'UGT l´Alacantí
 • 03/12/2019 Assistència a la convocatòria del Comité Tècnic Permanent de Seguiment i Avaluació del Pla d'Acció per a la Transformació del Model Econòmic Valencià 2027
 • 02/12/2019 Reunión del Consell de Direcció
 • 29/11/2019 Reunió amb D.G. de Planificació Estratègica, Qualitat i Modernització de l'Administració Pública
 • 28/11/2019 Reunió amb "Artefinal"
 • 27/11/2019 Reunió amb representants de Brussel·les
 • 26/11/2019 Assistència esdeveniment "Nit de l'Economia Alacantina"
 • 26/11/2019 Reunió amb "Economía 3"
 • 22/11/2019 Reunió Fundació Bancària la Caixa
 • 21/11/2019 Reunió de la Secretaría Autonómica
 • 19/11/2019 Congrés Smart City Congress
 • 18/11/2019 II Congrés Internacional d' Intel·ligència Artificial ADA
 • 16/11/2019 Projecte Power to code
 • 14/11/2019 Reunió amb representant de "Verne group"
 • 12/11/2019 Jornada "Llançament Estratègia sobre Intel·ligència Artificial de la CV"
 • 11/11/2019 Reunió Consell Direcció
 • 08/11/2019 Jornades Tehcnovacion
 • 08/11/2019 Reunió "Associació videojocs ALFAS"
 • 07/11/2019 Associació Canal Sènior
 • 07/11/2019 Diàleg Empresarial "Generant oportunitats en l'era digital"
 • 06/11/2019 Projecte europeu "Digital Acces", amb l'Associació Tradigenia
 • 04/11/2019 Reunió Consell de Direcció
 • 31/10/2019 Reunió amb l´equip de tiflotecnologia ONCE
 • 30/10/2019 Reunió amb COCEMFE
 • 28/10/2019 Reunió del Consell de Direcció
 • 28/10/2019 Reunió amb ACCENTURE
 • 25/10/2019 Mesa Igualtat "Ponts cap a l'ocupació" de Creu Roja
 • 24/10/2019 Reunió Associació Canal Senior
 • 23/10/2019 Trobada "Dones i Mediterrani" Casa Mediterrani
 • 23/10/2019 Presentació programa Smartbus Huawei
 • 22/10/2019 Fòrum Innovació i Transformació Digital
 • 18/10/2019 Reunió amb el Director General de Fons Europeus
 • 18/10/2019 Reunió amb la Secretaría Autonòmica
 • 17/10/2019 Reunió amb D. General Transparència, Atenció a la Ciutadania i Bon Govern, Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica
 • 17/10/2019 Jornades de reflexió al voltant dels nous reptes TIC en l'àmbit rural: una visió desde la eonomia social
 • 16/10/2019 Agenda 2030: reptes i compromisos
 • 16/10/2019 Clausura Jornades Fake & Business Universitat d'Alacant
 • 15/10/2019 Gala de premis solidaris ONCE (Gran Teatre)
 • 15/10/2019 Jornades Fake & Business
 • 14/10/2019 Reunió Consell de Direcció
 • 08/10/2019 Assistència Celebracions del dia 9 d'Octubre
 • 03/10/2019 XXI JOrnades Formatives COCEMFE Alicante
 • 02/10/2019 XXI Jornades Formatives COCEMFE Alacant
 • 30/09/2019 Conferència "El paper de l'empresa en la societat"
 • 30/09/2019 Reunió amb el Secretari Autonòmic
 • 25/09/2019 Jornades INNOV Alacant
 • 24/09/2019 Consell de Direcció
 • 24/09/2019 Fòrum Alacant
 • 20/09/2019 Reunió amb Sotssecretari
 • 19/09/2019 Compareixença en les Corts de la Consellera
 • 16/09/2019 Reunió del Consell de Direcció

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 63.769,68 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 63.769,68 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2023

Presentada el 04/12/2023

Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
ING DIRECT 13.873,79 €
Arquia 1.777,41 €
Total: 15.651,20 €

Presentada el 30/06/2023 >>

Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
ING DIRECT 13.873,79 €
Arquia 1.777,41 €
Total: 15.651,20 €

Presentada el 30/05/2023 >>

Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
ING DIRECT 13.873,79 €
Arquia 1.777,41 €
Total: 15.651,20 €

Presentada el 10/03/2020 >>

Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
ING DIRECT 13.873,79 €
Arquia 1.777,41 €
Total: 15.651,20 €

Presentada el 05/12/2019 >>

Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
ING DIRECT 13.873,79 €
Arquia 1.777,41 €
Total: 15.651,20 €

Rentas

Renda 2022 - Presentada el 04/12/2023
Descripció Import
Rendiment del treball 57.035,36 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 25,84 €

Renda 2021 >>

Renda 2021 - Presentada el 30/06/2023
Descripció Import
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 15,83 €
Rendiment del treball 54.984,54 €

Renda 2020 >>

Renda 2020 - Presentada el 02/12/2021
Descripció Import
Rendiment del treball 54.984,20 €

Renda 2019 >>

Renda 2019 - Presentada el 30/06/2023
Descripció Import
Rendiment de capital mobiliari (B.I. general) 9,46 €
Rendiment del treball 26.761,36 €

Renda 2018 >>

Renda 2018 - Presentada el 12/11/2019
Descripció Import
Rendiment del treball 9.830,61 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 9,17 €

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 10/03/2020

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
UNESCO Cooperación al desarrollo Responsable de programa 04/04/2016 28/02/2017 NO
Solidaridad Internacional PV Desarrollo de proyectos en cooperación para el desarrollo y educación para el desarrollo Técnica de proyectos 14/02/2018 11/09/2019 NO

Presentada el 12/11/2019 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
UNESCO Cooperación al desarrollo Responsable de programa 04/04/2016 28/02/2017 NO
Solidaridad Internacional PV Desarrollo de proyectos en cooperación para el desarrollo y educación para el desarrollo Técnica de proyectos 14/02/2018 11/09/2019 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 23/03/2021

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Comisión Interdepartamental para la Cooperación Internacional al Desarrollo Asesoramiento y participación en materia de ODS Vocal 22/03/2021 Pública
Comité de programas reto 6 H2020 - Comisión Europea Representante Comunidades Autónomas 12/02/2020 Pública
Comisión interdepartamental para la lucha contra el despoblamiento de municipios de la CV ( AVANT) Representante 10/03/2020 Pública
Representante en comisión interdepartamental de la juventud (IVAJ) Representante 10/03/2020 Pública
Consell de Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana Miembro Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 14/07/2020 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Comité de programas reto 6 H2020 - Comisión Europea Representante Comunidades Autónomas 12/02/2020 Pública
Comisión interdepartamental para la lucha contra el despoblamiento de municipios de la CV ( AVANT) Representante 10/03/2020 Pública
Representante en comisión interdepartamental de la juventud (IVAJ) Representante 10/03/2020 Pública
Consell de Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana Miembro Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 10/12/2019 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Consell de Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana Miembro Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 18/12/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Cese 20/12/2023 Desocupació

Presentada el 18/12/2019 >>

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 18/12/2019

Curriculum vitae