HISTÒRIC D'ALTS CÀRRECS DES DE 29.06.2015

<< Ves enrere
 • José Joaquín Carrión Candel

 • X legislatura (17/06/2019-25/06/2023)
 • Director general de Centres Docents
 • Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
 • Cessament: 28/07/2023
 • Nomenament: 18/07/2019 DOGV

La Direcció General de Centres Docents exercirà les competències previstes en l'article 70 de la Llei del Consell en matèria de centres docents, serveis educatius, tot això referit a educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat, educació a distància i educació de persones adultes, així com la planificació educativa ordinària. Entre altres, exercirà les competències següents:

a) Proposar l'ordenació del règim jurídic, administratiu i econòmic dels centres docents no universitaris i la dotació dels mitjans materials dels centres i dels serveis de suport educatiu.

b) Planificar la xarxa de centres educatius d'acord amb les necessitats d'escolarització, així com l'ordenació i execució d'actuacions relatives al transport i menjador escolar, serveis escolars, escola llar i altres de naturalesa anàloga.

c) La proposta d'autorització, reconeixement, homologació, transformació, modificació o supressió de centres educatius privats.

d) La tramitació, proposta i gestió dels concerts educatius amb els titulars dels centres privats.

e) El registre dels centres educatius, així com l'autorització i la supressió dels ensenyaments a impartir en els centres públics i privats.

f) Ordenar l'oferta educativa en cada curs escolar, establir els processos d'admissió de l'alumnat en tots els ensenyaments i coordinar els processos d'atenció a l'alumnat i les seues famílies.

g) L'edició, la gestió i el registre de l'historial acadèmic de l'alumnat i, si és el cas, dels llibres d'escolaritat acreditatius dels estudis dels diferents nivells i etapes.

h) L'expedició de títols i diplomes acadèmics i professionals d'ensenyaments no universitaris, la competència dels quals corresponga en la conselleria competent en matèria d'educació. Gestió del registre dels títols acadèmics i professionals de la Comunitat Valenciana.

i) La gestió en matèria de beques i ajudes a l'estudi en l'àmbit no universitari, així com les ajudes i subvencions a concedir, dins de l'àmbit funcional d'aquesta direcció general.

j) Estudiar, elaborar i proposar les condicions tecnicopedagògiques que ha de reunir l'equipament escolar i el material didàctic.

k) Planificar, organitzar i gestionar l'educació a distància i emetre informes sobre la seua autorització.

Agenda Alto Cargo

 
 • 04/07/2023 Reunió de l'Equip de direcció de la Conselleria.
 • 29/06/2023 Acompanyant a la Consellera d'Educació, Cultura i Esport en la trobada amb representants dels sindicats educatius, de les associacions de famílies i de directores i directors i també de les entitats cíviques vinculades a l'educació. Sala d'actes.
 • 26/06/2023 COMITE INTERCENTRES
 • 22/06/2023 GAL·LA NIT DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL. Multiespai l'Androna, port de Dénia.
 • 21/06/2023 Associació de directors i directores de Secundària (ADIES)
 • 21/06/2023 Reunió amb l'Associació de directors i directores d'Infantil i Primària (ADIP)
 • 20/06/2023 COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL DOCUMENT SOBRE LA IMPLANTACIÓ DE LA REFORMA EDUCATIVA EN ELS CENTRES CONCERTATS DELA C.V. SALA 3
 • 20/06/2023 MESA SECTORIAL D'EDUCACIÓ. SALA 3
 • 13/06/2023 CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE CIEGSA
 • 08/06/2023 Mesa d'Alumnat
 • 08/06/2023 Mesa de Mares i Pares
 • 08/06/2023 Comissió de Seguiment del document sobre la implantació de la reforma educativa en els centres concertats de la Comunitat Valenciana
 • 08/06/2023 Mesa Sectorial d'Educació
 • 26/05/2023 Comissió de Seguiment del document sobre la implantació de les reforma educativa en els centres concertats de la C.V.
 • 23/05/2023 Reunió amb la Secretària General de FECCOOPV
 • 19/05/2023 FÒRUM EUROPA. Tribuna Mediterrània amb Sr. Ximo Puig. President de la Generalitat Valenciana i candidat a reelecció.
 • 17/05/2023 Reunió amb l'alcalde de Polinyà de Xùquer.
 • 16/05/2023 Reunió amb la directora del CEED
 • 12/05/2023 Reunió amb Serunión i Aercov
 • 11/05/2023 Reunió amb la directora i el secretari del CEIP Torrefiel.
 • 10/05/2023 Reunió amb UGT-PV
 • 10/05/2023 Comissió de Seguiment del document sobre la implantació de la reforma educativa en els centres concertats de la Comunitat Valenciana
 • 09/05/2023 Comissió Gestora dels processos d'accés i preinscripció universitària.
 • 09/05/2023 Reunió amb l'alcalde, la TAG de Contractació de l'Ajuntament d'Onda i el President dela Unió Musical Santa Cecilia d'Onda.
 • 08/05/2023 COVAPA
 • 05/05/2023 XII JORNADES D'ADIP-PV. Palacio de Congressos de Castelló
 • 04/05/2023 SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL DE LA FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES
 • 03/05/2023 Directora i AMPA del CEIP Núm. 2 de Sant Antoni de Benaixeve.
 • 28/04/2023 Reunió amb el director general Florida Grup Educatiu i la directora d'Estudis Superiors.
 • 26/04/2023 Reunió amb el regidor d'Educació de l'Ajuntament de la Vila Joiosa.
 • 25/04/2023 Reunió amb el Regidor d'Educació de l'Ajuntament d'Alberi. Despatx del director general.
 • 12/04/2023 Representants d'ANELE i directius de l'Associació d'Editors del País Valencià.
 • 11/04/2023 Regidora d'Educació de l'Ajuntament del Pinós. Formació de persones adultes.
 • 05/04/2023 Alcaldessa i regidora d'Educació de l'Ajuntament de Xeresa. Escolarització 2-3 anys.
 • 05/04/2023 Alcaldessa de Rafelguaraf. Escola infantil
 • 05/04/2023 Comissió delegada del Consell d'Inclusió i Drets Socials.
 • 04/04/2023 Alcalde i regidor d'Educació de l'Ajuntament de Benaguasil.
 • 04/04/2023 Presidents de les associacions AERCOV I AERSOCOV
 • 31/03/2023 Reunió amb el President del Col·legi Oficial de Pedagogs i Psicopedagogs de la C.V.
 • 29/03/2023 Reunió amb representants d'ABACUS
 • 28/03/2023 Campionat Autonòmic de Formació Professional Comunitat Valenciana Skills. FIRA VALÈNCIA
 • 28/03/2023 Consell d'Administració de la Societat Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana (CIEGSA)
 • 28/03/2023 Fòrum Europa. Tribuna Medriterránea amb Sandra Gómez. Hotel Les Arenes.
 • 27/03/2023 Reunió amb les Associacions de professors ADIP I ADIES. Sala 3
 • 27/03/2023 Reunió de l'equip de direcció d'Educació.
 • 24/03/2023 Reunió equipo directiu del CEIP Pablo Neruda de València.
 • 24/03/2023 Reunió amb la Sotssecretària, DG de Personal Docent i DG de Formac. Professional i ERE de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.
 • 23/03/2023 Reunió amb el Director de l'IES Francesc Gil
 • 22/03/2023 Federació Associacions veïnals VLC. Ús dotacional del sòl escolar
 • 21/03/2023 Mesa d'alumnes i alumnes.
 • 21/03/2023 Mesa de pares i mares d'Educació.
 • 21/03/2023 Comissió de Seguiment del document sobre la implantació de la reforma educativa en els centres concertats de la C.V.
 • 21/03/2023 Mesa Sectorial d'Educació.
 • 20/03/2023 Comissió de Pagament Delegat d'ensenyament concertat.
 • 16/03/2023 Reunió amb representants de l'Escola Infantil Mestre Enric de Sant Miquel de les Salines
 • 15/03/2023 Reunió amb l'alcaldessa de Tuéjar. Escoleta infantil.
 • 15/03/2023 Reunió amb l'alcalde d'Aielo de Malferit. Despatx del director general de Centres Docents. Implantació Batxillerat
 • 14/03/2023 COMISSIÓ DE PAGAMENT DELEGAT. Despatx del director general.
 • 13/03/2023 Reunió amb la Sotssecretària de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
 • 07/03/2023 Reunió amb el Cònsol del Marroc. Despatx director general.
 • 07/03/2023 Reunió amb el SAEFP i la Confederació Empresarial de la CV. Contractes transporti escolar. Sala de Juntes
 • 02/03/2023 REUNIÓ AMB L'EQUIP DIRECTIU DE L'IES LA SERRANÍA
 • 01/03/2023 Sortejo lletres desempati admissió d'alumnes curso 2023-2024. Sala d'actes
 • 24/02/2023 XIII Jornades de directores i directors de Secundària del País Valencià. Museo Arqueològic d'Alacant.
 • 22/02/2023 Constitució del Ple de l'Observatori de la Igualtat i la Convivència. Sala d'actes
 • 21/02/2023 Reunió amb el President de la Unió de Cooperatives d'Ensenyaments Valencians.
 • 20/02/2023 Reunió amb representants de la Confederació Valenciana d'APAS/AMPAS (COVAPA)
 • 17/02/2023 Reunió amb el Secretari d'ensenyament privat i serveis socioeducatius de CCOO-PV
 • 16/02/2023 REUNIÓ EMPRESA FISSA VALÈNCIA G.I.S., S.L.
 • 15/02/2023 50 aniversari del centre ESCOLA 2 a la Canyada.
 • 14/02/2023 II CONGRÉS NACIONAL DE FORMACIÓ PROFESSIONAL
 • 11/02/2023 CLAUSURA DE L'I CONGRÉS D'EDUCACIÓ I ENTORN RURAL
 • 09/02/2023 Menjadors escolars
 • 08/02/2023 Reunió amb l'equip de direcció del Centre Específic d'Educació a Distància CEED
 • 01/02/2023 Representant d'UGT ensenyament concertat.
 • 01/02/2023 Responsable Institucional i Grans Comptes d'Abacus Cooperativa.
 • 31/01/2023 Mesa Sectorial d'Educació. Sala de videoconferència núm.3
 • 30/01/2023 Regidora d'Educació de l'Ajuntament d'Oliva. Centre FPA Joanot Martorell.
 • 30/01/2023 Directora i un tècnic del Col·legi concertat Claret-Fuensanta.
 • 24/01/2023 Reunió amb els alcaldes dels municipis de la Mancomunitat Rincón d'Ademuz.Escola Infantil Comarcal. Ajuntament d'Ademuz.
 • 23/01/2023 Reunió de l'Equip de direcció d'Educació. Saló d'actes.
 • 20/01/2023 II Congrés Estatal COEDUCA. Teatre Serrano de Gandía.
 • 20/01/2023 Visita nou centre educatiu del municipi de Palmera amb l'alcalde.
 • 19/01/2023 Reunió de la Comissió Tècnica de Pagament Delegat. FECEVAL i Escoles Catòliques.
 • 18/01/2023 Reunió amb el SAEFP i FECEVAL. Centre Camarena Canet.
 • 17/01/2023 Regidora d'Educació de l'Ajuntament de València. Bono i xec escolar. Despatx del SAEFP.
 • 10/01/2023 Reunió amb el SAEFP i el gerent de la UTE 16. Transport escolar.
 • 23/12/2022 Consell d'Administració de la Societat CIEGSA.
 • 21/12/2022 Mesa Sectorial d'Educació. Sala de videoconferencia núm 3.
 • 21/12/2022 Comissió de Seguiment del document sobre la implantació de la reforma educativa en els centres concertats de la C.V. Sala de videoconferencia 3.
 • 20/12/2022 Equip de Direcció. Sala de reunions del Gabinet
 • 16/12/2022 Jornada Educar per a la Participació. Saló d'actes de la CECE.
 • 12/12/2022 Equip de Direcció. Sala d'actes
 • 02/12/2022 Representant de l'empresa Recolim Serveis.
 • 01/12/2022 Reunió amb l'alcalde de la Font d'en Carròs.
 • 25/11/2022 Alcaldessa de Marines, regidor d'Educació de Marines, alcalde d'Olocau, alcalde de Gatova, alcalde de Domeño i directora de l'IES Camp del Tùria. Transport escolar.
 • 24/11/2022 Comissió de Seguiment del document sobre la implantació de la reforma educativa en els centres concertats de la C.V Sala de videoconfèrencia 3.
 • 22/11/2022 Alcaldesa de Borriana i el regidor delegat d'Educació amb el SAEFP.
 • 21/11/2022 Regidor d'esports de l'Ajuntament de València, SAEFP, director general d'Infraestructures educatives i el subdirector general de Planificació Educativa i centres privats i concertats.
 • 18/11/2022 Comissió de Pagament Delegat. Sala de videoconferència 3
 • 18/11/2022 Directora-Gerent de FECEVAL
 • 16/11/2022 XVI Congrés Estatal de la Inspecció d'Educació. Palau de les Arts Reina Sofia
 • 15/11/2022 Reunió amb ADIP-PV
 • 11/11/2022 Directius de la Volkswagen, DG d'Internacionalització de la Conselleria d'Economia Sostenible i el SAEFP.
 • 11/11/2022 Comissió de Seguiment del document sobre la implantació de la reforma educativa en els centres concertats de la C.V, Sala 3
 • 10/11/2022 Mesa Sectorial d'Educació. Sala de videoconferència 3.
 • 08/11/2022 Comissió Gestora PAU. Videoconfèrencia
 • 08/11/2022 Reunió amb el Secretari Autonòmic i la directora general d'Innovació Educativa i Ordenació. Despatx SAEFP.
 • 07/11/2022 Reunió de l'Equip de Direcció d'Educació. Saló d'actes.
 • 04/11/2022 Alcalde de la Vila d'Olocau i la regidora d'Educació, Cultura i Joventut. Transport escolar.
 • 04/11/2022 Alcaldessa i Regidor d'Educació de l'Ajuntament d'Enguera i el director de l'IES Enguera.
 • 03/11/2022 Reunió amb el SAEFP i representants de FECEVAL.
 • 28/10/2022 Associació Veïnal de Benicalap-Entrecamins.Camp de Fútbol.
 • 27/10/2022 Alcalde i regidora d'Educació de l'Ajuntament de Rafelbunyol. Dotació de material al CEIP Els Germanells.
 • 26/10/2022 Fundació Mira'm. Hores orientació al programa de formació professional.
 • 20/10/2022 Reunió amb el SAEFP i representants d'Escoles Catòliques.
 • 19/10/2022 Reunió extraordinària telemàtica de la Comissió de Seguiment del document sobre la implantació de la reforma educativa en els centres concertats de la C.V.
 • 19/10/2022 Reunió amb la Mancomunitat Horta Sud, Centre d'Educació Especial La Unió de Torrent
 • 17/10/2022 Equip de Direcció. Sala d'Actes.
 • 14/10/2022 Homenatge a Vicent Bagguetto i Torres. Sala d'actes de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.
 • 13/10/2022 Representants del sindicat FSIE.
 • 13/10/2022 Directora i secretari de l'IES Dr. Faustí Barberá. Petició ingressos addicionals
 • 07/10/2022 Comissió de Seguiment del document sobre la implantació de la reforma educativa en els centres concertats de la Comunitat Valenciana. Sala de juntes de l'Ermita.
 • 05/10/2022 Representants de SERUNION. Menjadors escolars. VIDEOCONFERÈNCIA
 • 05/10/2022 Directora general de'Internalització de la Conselleria d'Economía Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball i el SAEFP i directius de la factoria Volkswagen . VIDEOCONFERÈNCIA
 • 04/10/2022 CEV, Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana. Transport escolar.
 • 03/10/2022 Representant de l'Escoleta Infantil Privada de Puçol
 • 30/09/2022 Regidors d'Educació i Cultura i la directora d'Educació i Benestar Social de l'Ajuntament de Alaquàs.
 • 27/09/2022 Reunió amb l'Alcalde de l'Ajuntament de Càrcer i la Directora de l'Escola.
 • 22/09/2022 Alcalde de Massalfassar, regidor d'Urbanisme i regidora d'Educació. Escoleta infantil.
 • 20/09/2022 Reunió amb representants de l'empresa Global Omnium.
 • 15/09/2022 Reunió amb el Director del CIPFP Vicente Blasco Ibañez.
 • 13/09/2022 Reunió amb l'alcalde de Palmera.
 • 12/09/2022 Reunió Equip de Direcció. Sala d'Actes
 • 09/09/2022 Reunió amb la Directora del Col·legi Claret Fuensanta.
 • 07/09/2022 Roda de premsa de inici de curs. Saló d'actes.
 • 29/08/2022 Comissió de Seguiment del document sobre la implantació de la reforma educativa en els centres concertats de la Comunitat Valenciana. Sala 3.
 • 29/08/2022 Reunió de l'equip de direcció d'Educació. Sala d'actes.
 • 28/07/2022 Gremi de Llibrers de València. Assisteix la directora general d'Innovació Educativa i Ordenació. VIDEOCONFERÈNCIA.
 • 26/07/2022 Alcalde de La Font d'en Carròs, regidor d'Urbanisme i la regidora d'Educació. Manteniment i neteja del nou centre CEIPSO Francesc Carròs.
 • 26/07/2022 Reunió amb l'alcalde de Benagéber. Transport escolar
 • 25/07/2022 Reunió amb la Consellera d'Educació, Cultura i Esport i SAEFP. Contractes transporte escolar.
 • 25/07/2022 Equip de Direcció. Sala d'Actes.
 • 25/07/2022 Firma de l'Acord d'Orientació entre la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i les organitzacions sindicals i empesarials de l'ensenyament privat concertat.
 • 21/07/2022 AMPA del Col·legi Públic Amadeo Tortajada de Mislata.
 • 21/07/2022 Reunió amb l'alcaldessa de Canals. Cessió titularitat Escola Infantil.
 • 20/07/2022 Direcció del centre concertat Aire Lliure. Concert educatiu.
 • 20/07/2022 Representants de Creu Roja. Centre de Formació de Persones adultes.
 • 19/07/2022 Convocatòria Grup Educació i Cultura. Estratègia Poble Gitano. Sala d'actes.
 • 14/07/2022 Directora del CEEDCV.
 • 13/07/2022 Gala nit de la Formació Professional. Veles e Vents.
 • 11/07/2022 SAEFP, Alcalde, Regidora d'Educació del Ajuntament de Montitxelvo i representants de l'AMPA del CRA Serra de Benicadell.
 • 11/07/2022 Reunió de l'equip de direcció d'Educació. Saló d'actes.
 • 08/07/2022 Directora General de l'Agenda Valenciana de Despoblament i representant de la Federació de Municipis i Províncies.
 • 06/07/2022 Reunió per VIDEOCONFERÈNCIA amb el SAEFP i la directora general d'Avaluació i Cooperació Territorial del Ministeri d'Educació i Formació Professional.
 • 29/06/2022 Comissió de Seguiment del document sobre la implantació de la reforma educativa en els centres concertats de la C.V. VIDEOCONFERÈNCIA
 • 22/06/2022 Comissió de Seguiment del document sobre la implantació de la reforma educativa en els centres concertats de la C.V. VIDEOCONFERÈNCIA.
 • 22/06/2022 Mesa Sectorial d'Educació. VIDEOCONFERÈNCIA.
 • 21/06/2022 Seminari d'Entitats Vinculades, CEED i Centre de Persones Adultes Vicent Ventura. Saló d'actes.
 • 16/06/2022 Directora del CFPA Vicent Ventura.
 • 13/06/2022 Reunió de l'Equip de direcció d'Educació. Saló d'actes.
 • 09/06/2022 President de AERCOV i director regional Llevant de SERUNION.
 • 08/06/2022 Reunió extraordinària de Mares i Pares. VIDEOCONFERÈNCIA.
 • 07/06/2022 Mesa de Mares i Pares. VIDEOCONFERENCIA.
 • 06/06/2022 Mesa d'Alumnes. VIDEOCONFERÈNCIA.
 • 02/06/2022 Comissió de Seguiment del document sobre la implantació de la reforma educativa en els centres concertats de la C.V. VIDEOCONFERÉNCIA.
 • 02/06/2022 Mesa Sectorial d'Educació. Sala de videoconferencia 3.
 • 01/06/2022 Commemoració del 40 aniversari de l'Estatut d'Autonomía de la Comunitat Valenciana. Palau de les Comunicacions.
 • 31/05/2022 I Trobada Nacional de Càtedres i Centres d'Estudis sobre Despoblació. Universitat Jaume I de Castelló.
 • 30/05/2022 Jornada "Claus per a entendre l'adolescència. Cap a una comunicaficó eficaç". Consell Escolar de la CV. Saló d'actes .
 • 26/05/2022 Jornada "Del camp al menjador escolar". Palau de l'Exposició, València.
 • 25/05/2022 Compareixença a Les Corts de la Consellera.
 • 23/05/2022 Reunió de l'Èquip de Direcció de la Conselleria. Sala d'Actes.
 • 20/05/2022 Ajuntament de l'Olleria. VIDEOCONFERÈNCIA.
 • 19/05/2022 Director del CEIP Sant Ángel de la Guarda i representant de l'STEP-PV.
 • 19/05/2022 Presidenta i Vicepresidenta de l'AMPA CEIP 8 D'ABRIL de Sant Antoni de Benagéber.
 • 17/05/2022 Direcció General de Planificació i Gestió Educativa. Ministeri d'Educació i Formació Professional. Grup de treball escolarització alumnes ucraïnesos. VIDEOCONFERÈNCIA.
 • 17/05/2022 Representants de FEMPA (Federació d'Empresaris del Metall de la Província d'Alacant) i el director general d'FP i ERE.
 • 16/05/2022 Intercanvi de cartera de Consellera d'Educació, Cultura i Esport. Terrassa de Les Palmeres del Palau de les Arts.
 • 16/05/2022 Consellera d'Educació, Cultura i Esport. Palau de la Generalitat
 • 12/05/2022 12a Cumbre Internacional sobre la Professió docent. Palau de les Arts
 • 11/05/2022 Comissió Gestora dels Processos d'Accés i Preinscripció PAU. VIDEOCONFERENCIA
 • 11/05/2022 12a Cumbre Internacional sobre la Professió docent. Palau de les Arts
 • 10/05/2022 Secretària d'Acció Sindical FSC-CCOO-PV, SAEFP i SG de Planificació Educativa i Centres Privats i Concertats.
 • 06/05/2022 President de la Mancomunitat de municipis Rincón d'Ademuz, i l'alcalde d'Ademuz. Guarderia comarcal.
 • 06/05/2022 Representants del Col.legi The Lady Elizabeth School Senior. Autorització educativa.
 • 05/05/2022 Directora del Col·legi Claret Fuensanta de València.
 • 03/05/2022 Reunió IVACE. Campus UPV. edifici 8G 4º pis
 • 02/05/2022 Secretaria Autonómica de Cohesió Territorial i Politiques contra el Despoblament i SAEFP. VIDEOCONFERÈNCIA
 • 26/04/2022 Ple del Consell Valencià de Formació Professional. LABORA.
 • 26/04/2022 Entrevista A PUNT.
 • 21/04/2022 Alcalde de San Antonio de Benagéber. Trasllat CEIP 8 d'Abril.
 • 20/04/2022 Representants d'UTES d'autobusos de transport escolar.
 • 13/04/2022 Alcalde-President i Primer Tinent d'Alcalde de l'Ajuntament de Càrcer. Escola Municipal Infantil.
 • 07/04/2022 Visita al Complex Educatiu de Xest, amb la directora general de Personal Docent.
 • 05/04/2022 Mesa Sectorial d'Educació. VIDEOCONFERÈNCIA
 • 31/03/2022 President d'UCEV, Unió de Cooperatives d'Ensenyaments Valencianes.
 • 29/03/2022 Comissió de Seguiment del document sobre la implantació de la reforma educativa en els centres concertatas de la C.V. VIDEOCONFERÈNCIA.
 • 29/03/2022 Consell d'Administració de la Societat CIEGSA. Sala de juntes, escala 3, baix.
 • 28/03/2022 Reunió de l'Equip de Direcció d'Educació. Saló d'actes.
 • 23/03/2022 Alcalde de Crevillent. VIDEOCONFERÈNCIA.
 • 09/03/2022 Comissió Delegada del Consell d'Inclusió i Drets Socials.
 • 08/03/2022 Presidenta, vicepresident, secretari general i coordinadora general tècnica de COVAPA.
 • 08/03/2022 Alcalde, regidora d'Educació i responsable área d'Educació del Ajuntament de Sant Antoni de Benaixeve.
 • 07/03/2022 Acte de Presentació de l'Aula del Futur a la Comunitat Valenciana. CEFIRE de CTEM, Inclusiva i FP.
 • 04/03/2022 APELVA, Associació Provincial d'Empreses de Neteja de València.
 • 03/03/2022 SA d'Universitats i Investigació.
 • 03/03/2022 President de l'Associació CEITA. Bo infantil.
 • 02/03/2022 Representants del Col.legi Oficial de Psicología de la Comunitat Valenciana, DG d'Inclusión Educativa i DG de Personal Docent.
 • 25/02/2022 SAEFP i la Regidora d'Educació de l'Ajuntament de València. Gratuïtat de 2 a 3 anys.
 • 24/02/2022 Reunió amb SAEFP i la DG d'Inclusió Educativa.
 • 18/02/2022 SAEFP, President i Directora-Gerente de FECEVAL.
 • 15/02/2022 Reunió amb Escoles Catòliques. Sala Planta baixa- esc. 3
 • 14/02/2022 SAEFP, DGFPIERE, DGTIC, SG Planificació Educativa i Centres Privats i Concertats i SG d'Informàtica per a Educació i Innovació. Sala de juntes.
 • 14/02/2022 Reunió de l'Equip de Direcció d'Educació. Saló d'actes.
 • 11/02/2022 Reunió amb l'editorial Bromera.
 • 10/02/2022 Reunió amb l'Alcalde de Gavarda. Escola Infantil La Milotxa.
 • 09/02/2022 Reunió amb el director general de Desenvolupament rural. VIDEOCONFERÈNCIA
 • 08/02/2022 Reunió amb la Unió Gremial de Llibreries i Papereries.
 • 08/02/2022 Reunió amb el SAEFP i el Subdirector General de Planificació educativa, Centres privats i concertats.
 • 04/02/2022 APELVA, Associació Provincial d'Empreses de Neteja de València.
 • 04/02/2022 Alcaldessa i regidor d'Educació i Mediambient del l'Ajuntament de Manuel. Escola Infantil.
 • 03/02/2022 Alcalde de l'Ajuntament de Bocairent. VIDEOCONFERÈNCIA
 • 02/02/2022 Alcaldessa i regidora d'Educació de l'Ajuntament de Villar del Arzobispo. Escola Infantil.
 • 02/02/2022 Alcaldessa i Secretària-Interventora de l'Ajuntament de Beneixida. Escola Infantil.
 • 01/02/2022 Licitacions Pharmediq. Assiteix la SG de Centres Docents. VIDEOCONFERÈNCIA
 • 01/02/2022 Licitacions Atles.Assisteix la SG de Centres Docents. VIDEOCONFERÈNCIA.
 • 27/01/2022 Reunió amb el SAEFP i la Subdirectora General de Centres Docents. Al·legacions control financer.
 • 26/01/2022 Comissió de Seguiment del document sobre la implantació de la reforma educativa en els centres concertats de la C.V. VIDEOCONFERÈNCIA.
 • 25/01/2022 Centres concertats d'Alcoi.
 • 24/01/2022 Reunió de l'equip de direcció d'Educació. Saló d'actes.
 • 19/01/2022 Director General, directora Estudis Superiors i director Cicles Formatius de La Florida Universitària. Nous cicles formatius.
 • 14/01/2022 Comissió de Seguiment del document sobre la implantació de la reforma educativa en els centres concertats de la Comunitat Valenciana.Videoconferència
 • 13/01/2022 Reunió amb la directora general de Cultura i Patrimoni i el subdirector general de Patrimoni cultural i Museus.
 • 13/01/2022 Mesa Sectorial d'Educació. Videoconferència
 • 12/01/2022 SAEFP, Sotssecretaria, DG de Personal Docent i cap de Servei de Coordinació normativa en Educació. Sala de videconferència 3.
 • 29/12/2021 Presentació telemàtica del Pla de Mobilitat Metropolità de València. Videoconferència
 • 22/12/2021 Reunió amb la Federació d'Ensenyament de CCOO del País Valencià. Sala de personal docent, escala 2-1º
 • 21/12/2021 Conseller i Federacions Esportives. Proposta de Col.laboració. Saló d'Actes de la Conselleria.
 • 21/12/2021 Reunió amb el President i Vicepresident de ACADE, Presidenta de ADEIV i el SAEFP. Gratuïtat xiquets de 2 anys.
 • 21/12/2021 Comissió de Seguiment del document sobre la implantació de la reforma educativa en els centres concertats de la C.V. VIDEOCONFERÈNCIA
 • 20/12/2021 Equip de Direcció. Sala de videoconferències 3.
 • 17/12/2021 Reunió amb el director de l'IES Juan de Garay i el DG d'Infraestructures. Sala 1
 • 17/12/2021 Representants de AERCOV, Associació Empresarial de Restauració col·lectiva de la C.V.
 • 17/12/2021 Comissió de Seguiment del document sobre la implantació de la reforma educativa en els centres concertats de la C.V. Sala Videoconferencia 3.
 • 16/12/2021 Consell d'Administració de CIEGSA. Sala de juntes, escala 3 baix.
 • 15/12/2021 Reunió amb el director del Col·legi Mare Sacramento Fasta de Torrent. Batxiller concertat.
 • 13/12/2021 Junta Directiva d'ADIP, Associació de directores i directors d'Infantil i Primària.
 • 03/12/2021 Alcalde, regidor d'Educació, assessor de l'alcalde, coordinadora d'Educació de l'Ajuntament de Sagunt i directora de l'IES Jorge Juan de Sagunt. Aforaments i ràtios del nou IES Núm. 5. VIDEOCONFERÈNCIA.
 • 03/12/2021 Directora general d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible.
 • 02/12/2021 Comissió Interdepartamental per a la Modernització Tecnològica i les Comunicacions a la Comunitat Valenciana (CITEC). CA90.
 • 02/12/2021 Alcalde de l'Ajuntament de Dénia.Projecte de menjar i cuina a les escoles.
 • 01/12/2021 Directora del CEEDCV i el SAEFP. Projecte de Transició cap a l'Educació a Distancia virtual en el CEEDCV.
 • 26/11/2021 III Congrés d'Educació Inclusiva. Edifici Nexus de la Universitat Politècnica de València. Campus de Vera.
 • 26/11/2021 SAEFP, DGTIC, SG d'Informàtica per a Educació i Innovació.
 • 23/11/2021 Directora general del Professorat i director general de Centres Públics del departamento d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Calendari Escolar.
 • 23/11/2021 Alcaldessa de l'Ajuntament de Quesa i el director del CEIP Luis Vives de Quesa. Aula de dos anys.
 • 23/11/2021 Titular del Col·legi Concertat La Monsina i representant legal.
 • 19/11/2021 SA d'Hisenda, SG de la Tresoreria, Assesor de la SA d'Hisenda, Subsecretaria de la CECE, cap de Gabinet del Conseller d'Educació.
 • 19/11/2021 Alcaldessa de l'Ajuntament de Tuéjar. Aules de 2 anys.
 • 12/11/2021 Comissió de Seguiment del document sobre la implantació de la reforma educativa en els centres concertats de la C.V. VIDEOCONFERÈNCIA.
 • 11/11/2021 Mesa d'Alumnes. VIDEOCONFERÈNCIA
 • 11/11/2021 Mesa de Mares i Pares. VIDEOCONFÈNCIA.
 • 11/11/2021 Mesa Sectorial d'Educació. VIDEOCONFERÈNCIA
 • 10/11/2021 Comissió de Seguiment del document sobre la implantació de la reforma educativa en els centres concertats de la Comunitat Valenciana. VIDEOCONFERÈNCIA.
 • 10/11/2021 Mesa Sectorial d'Educació. VIDEOCONFERÈNCIA.
 • 09/11/2021 Pressupostos de la Generalitat 2022 de la Secció 9. Corts Valencianes.
 • 08/11/2021 Mesa Intersectorial de Nutrició. VIDEOCONFERÈNCIA.
 • 08/11/2021 Representants de FECEVAL i Escoles Catòliques.
 • 04/11/2021 Associació CEITA. Bo Infantil.
 • 04/11/2021 Representant de l'empresa RECOLIM Serveis. Contractes.
 • 03/11/2021 Comissió Gestora PAU.Videoconfèrencia
 • 03/11/2021 Alcaldessa-Presidenta de l'Ajuntament de Jacarilla. Aula 2 a 3 anys.
 • 28/10/2021 Sindicat FSIE-CV. Sala de juntes.
 • 26/10/2021 Alcaldessa i regidora d'Educació de l'Ajuntament de Monforte del Cid. Escola Infantil Municipal.
 • 22/10/2021 XII Jornades de directores i directors de Secundària del País Valencià. ADIES-PV. Palau de Congressos de València.
 • 21/10/2021 XII Jornades de directores i directors de Secundària del País Valencià. ADIES-PV. Palau de Congressos de València.
 • 20/10/2021 ADIESPV, Associació de directores i directors de Secundària del País Valencia. Sala de juntes
 • 20/10/2021 Reunió amb les Entitats vinculades (EEVV al CCEED)
 • 19/10/2021 ADIES-PV, Associació de Directores i Directos de Secundària del País Valencià.
 • 19/10/2021 Directora de l'Escola Oficial d'Idiomes de Xàtiva. Modificació dades del centre.
 • 18/10/2021 Reunió de l'equip de Direcció d'Educació.
 • 15/10/2021 ADIESPV, Associació de Directores i Directors de Secundària del País Valencia.
 • 15/10/2021 Reunió amb SAEFP, SG Coordinació i Normalització de processos en Educació, SA d'Igualtat i Diversitat, DG d'Igualtat en la Diversitat i la DG d'Inclusió Educativa.
 • 15/10/2021 Alcalde i regidor d'Educació de l'Ajuntament de Càrcer. Escola infantil.
 • 14/10/2021 Reunió amb el director del centre la Unió Musical d'Onda i dos arquitectes. Trasllat d'instal·lacions
 • 08/10/2021 Comissió de Seguiment del document sobre la implantació de la reforma educativa en els centres concertats de la Comunitat Valenciana. VIDEOCONFERÈNCIA.
 • 08/10/2021 Representants d'Escoles Catòliques i Col·legis Diocesans.
 • 07/10/2021 Comissió de Seguiment del document sobre la implantació de la reforma educativa en els centres concertats de la Comunitat Valenciana. VIDEOCONFERÈNCIA
 • 07/10/2021 Directora General de l'Agenda Valenciana Antidespoblament i el SAEFP.
 • 06/10/2021 Alcaldessa i Tinenta d'Alcalde de l'Ajuntament d'Alpuente. Problemàtica de l'IES Alpuente.
 • 05/10/2021 Reunió amb Serunion. Videoconferència
 • 01/10/2021 Directora-Gerent i President de FECEVAL.
 • 30/09/2021 II jornada sobre absentisme escolar. Saló d'actes de la Consellería d'Educació, Cultura i Esport.
 • 28/09/2021 Alcaldessa i Cap de l'Àrea de Foment de l'Ajuntament d'Almoradí. Ampliació ofereix EPA.
 • 21/09/2021 Presentació centres pilot. Pla de digitalització dels centres educatius. Sala de Videoconferència
 • 14/09/2021 Director de l'IES Canonge Manchón de Crevillent. Finançament del centre.
 • 07/09/2021 Representants del centre LADY ELIZABETH SCHOOL de Poble Nou de Benitaxell. Trasllat del centre.
 • 06/09/2021 Roda de premsa inicie de curs escolar. Sala d'actes
 • 30/08/2021 Reunió de l'Equip de Direcció d'Educació. Saló d'actes.
 • 28/07/2021 Ple del Consell Valencia de Formació Professional. VIDEOCONFERÈNCIA.
 • 26/07/2021 Reunió amb SAEFP, DGTIC, SG d'Innovació Tecnològica en els àmbits d'Educació i SG de Formació Professional.
 • 26/07/2021 Equip de Direcció.
 • 23/07/2021 Director Titular del centre concertat Oratori Festiu de San Miguel d'Orihuela (Alacant). Autorització del centre.
 • 22/07/2021 Reunió amb el SAEFP i representants de la Plataforma d'Infermeria Escolar (DUEDUCA)
 • 15/07/2021 Comissió de Seguiment del document sobre la implantació de la reforma educativa en els centres concertats de la C.V. VIDEOCONFERÈNCIA.
 • 13/07/2021 Mesa Sectorial d'Educació. VIDEOCONFERÈNCIA
 • 12/07/2021 Reunió amb ADIES-PV Associació de directores i directors de Secundària i Batxillerat. VIDEOCONFERÈNCIA.
 • 09/07/2021 Reunió amb el Conseller i Edicions Bromera.
 • 09/07/2021 Signatura de l'Acord del permís de lactància. Sala de Videoconferència 3, escala 3.
 • 06/07/2021 Comissió de Seguiment del document sobre la implantació de la reforma educativa en els centres concertats de la C.V. VIDEOCONFERÈNCIA.
 • 06/07/2021 Mesa Sectorial d'Educació. VIDEOCONFERÈNCIA
 • 05/07/2021 Associació de directors i directores d'Infantil i Primària. VIDEOCONFERÈNCIA
 • 01/07/2021 Despatx Conseller. Titulacions esportives.
 • 30/06/2021 Reunió amb el SAEFP i SALVEM 0-3
 • 29/06/2021 Consell d'Administració de CIEGSA.
 • 29/06/2021 Directors i directores dels centres públics que imparteixen Educació Infantil, Primària i ESO. Necessitats i dubtes. Sala de reunions de la Direcció General de Personal docent.
 • 28/06/2021 Alcalde i regidoría d'Educació de l'Ajuntament de Godelleta.
 • 18/06/2021 President de ACADE, CV, Presidenta de la sectorial d'infantil privada de la CV i SAEFP. Sala de juntes, escala 3, planta Baixa.
 • 15/06/2021 Reunió amb ADIP. Menjadors escolars.
 • 15/06/2021 SAEFP, sotssecretària, DG de Innovació Educativa i Ordenació, SG de Formació del Professorat, SG d'Innovació Tecnológica, DG de FPIERE i DG de Personal docent. Pressupostos
 • 11/06/2021 President i Directora-Gerent de FECEVAL.
 • 11/06/2021 Alcaldessa i regidora d'Educació del Ajuntament de La Pobla Llarga.
 • 10/06/2021 Reunió amb el SA d'Igualtat i Diversitat, SAEFP, DG Innovació Educativa, DG de FP i ERE, DG Inclusió Educativa, DG Politica Lingüística, DG Institut de les dones i Presidenta del Consell Escolar de la CV.
 • 07/06/2021 Reunió Coordinació EBAU. VIDEOCONFERENCIA
 • 04/06/2021 Directora i representant del departament d'orientació del Col·legi Jesús María Fuensanta.
 • 02/06/2021 President i Vicepresident de UCEV, Unió de Cooperatives d'Ensenyament Valencianes.
 • 01/06/2021 Reunió amb la DG de Personal docent, directora de la DT de València, directora del CEED i directora del CFPA Vicent Ventura. Sala de juntes de la DG de Personal docent.
 • 28/05/2021 Reunió amb l'equip directiu del Centre Aire Lliure, Cooperativa d'ensenyament d'Alacant. Despatx del director.
 • 28/05/2021 Alcaldessa i regidora d'Educació del Ajuntament d'Enguera. VIDEOCONFERÈNCIA
 • 27/05/2021 Jornada Compra Pública Alimentària Sostenible.Organitzada per CERAI, Centre d'Estudis Rurals i d'Agricultura Internacional de la UPV. Mercavalencia.
 • 27/05/2021 Mesa Intersectorial d'Alimentació Saludable i Sostenible. VIDEOCONFERÈNCIA.
 • 26/05/2021 Reunió Coordinació EBAU. VIDEOCONFERENCIA.
 • 24/05/2021 Equip de direcció. VIDEOCONFERÈNCIA.
 • 21/05/2021 Mesa d'Alumnes. VIDEOCONFERÈNCIA.
 • 20/05/2021 Mesa de Mares i Pares. VIDEOCONFERÈNCIA
 • 20/05/2021 Comissió de Seguiment del document sobre la implantació de la reforma educativa en els centres concertats de la C.V. VIDEOCONFERÈNCIA.
 • 20/05/2021 Mesa Sectorial d'Educació. VIDEOCONFERÈNCIA.
 • 19/05/2021 Reunió relativa a la Mesa de Nutrició. VIDEOCONFERÈNCIA.
 • 18/05/2021 Visita al Complex Educatiu de Xest.
 • 17/05/2021 Reunió amb SAEFP, DG Personal docents, SG de Centres Concertats, SG de Coordinació i Normalització de Processos en Educació i Cap de Servei de Plantilles. Sala de juntes, escala3 .
 • 14/05/2021 Reunió amb l'alcalde del l'Ajuntament de Polop. Infraestructures educatives. Videoconferència
 • 14/05/2021 Representants d'UGT, ensenyament concertat.
 • 12/05/2021 Comissió Gestora de la PAU. VIDEOCONFERÈNCIA
 • 11/05/2021 Reunió amb associació CEITA. Bono infantil, Places gratuïtes, Adscripcions. Despatx del director general
 • 07/05/2021 Reunió amb el representant de FECEVAL. Concerts educatius.
 • 06/05/2021 Reunió amb Waldorf La Marina. Sol·licitud autorització. Despatx del director general
 • 06/05/2021 Reunió amb el STEPV. Arranjament escolar. Despatx del director general
 • 06/05/2021 Reunió amb la responsable del centre de Jesús-María a Orihuela. Futur del centre. Despatx del director general
 • 30/04/2021 Comissió de Seguiment del document sobre la Implantació de la Reforma Educativa en els centres concertats de la CV. VIDEOCONFERÈNCIA.
 • 29/04/2021 Nutricionista de Salut Pública de la Mesa Intersectorial d'alimentació saludable i sostenible. VIDEOCONFERÈNCIA
 • 28/04/2021 Presidenta i representants de AERCOV ( Associació Empresarial de Restauració Col·lectiva de la C.V). Menjadors escolars. VIDEOCONFERÈNCIA
 • 28/04/2021 Alcalde de l'Ajuntament de Rotglà i Corberà. Arranjament escolar curs 2021-2022.
 • 27/04/2021 Alcalde, regidor d'Educació i Técnic departament d'Educació de l'Ajuntament de La Vilajoiosa. VIDEOCONFERÈNCIA
 • 27/04/2021 Reunió amb Ajuntament i CEIP San Juan de Ribera de Burjassot. Sala de Videoconfrèncias 3, escala 3 Baix.
 • 26/04/2021 Reunió amb SAEFP, DG Personal docent, directors i inspectors territorials i inspecció general. Planificació curs 2021-2022. VIDEOCONFERÈNCIA
 • 23/04/2021 DG de Personal docent Y directora del CEEDCV. Escala 4, planta Baixa. Sala: B46
 • 22/04/2021 Mesa Intersectorial de Nutrició. VIDEOCONFERÈNCIA.
 • 22/04/2021 Reunió amb: Secretari Autonómic d'Educació i FP, DG de Tecnologíes de la Informació, DG de FPEERE, SG de Formació del Professorat, SG d'Innovació Tecnològica i Cap de Servei d'Informàtica per a la Gestió Educativa. Sala de juntes.
 • 22/04/2021 Director general del Grupo Planeta i la directora general d'Innovació Educativa i Ordenació.
 • 19/04/2021 Reunió de l'Equip de direcció d'Educació. VIDEOCONFERÈNCIA
 • 15/04/2021 Presentació Institucional del Projecte del Centre a Casa i Centre Digital Col.laboratiu. VIDEOCONFERÈNCIA.
 • 15/04/2021 Directora General del Grup Sorolla Educació.
 • 14/04/2021 Alcalde i Regidora d'Educació del Ajuntament de Manises. Planificació centres educatius de Manises.
 • 08/04/2021 Mesa Intersectorial de Nutrició. D.G Salut Pública. VIDEOCONFERÈNCIA.
 • 08/04/2021 Direcció de la UTE València 16. Transport escolar dies lectius del curs 2021-2021
 • 06/04/2021 Reunió amb el SAEFP i la Subdirectora Gral. de Centres Docents. Informe definitiu control financer. Despatx SAEFP
 • 31/03/2021 Consell d'Administració de la Societat CIEGSA. Sala de juntes.
 • 25/03/2021 Mesa Intersectorial de Nutrició. VIDEOCONFERÈNCIA
 • 22/03/2021 Reunió de l'Equip de Direcció d'Educació. VIDEOCONFERÈNCIA.
 • 16/03/2021 Alcalde de l'Ajuntament de Villar del Arzobispo. VIDEOCONFERÈNCIA.
 • 16/03/2021 Alcalde de Náquera. Ubicació del nou IES.
 • 12/03/2021 Comissió de Seguiment del document sobre la implantació de la reforma educativa en els centres concertats de la C.V. VIDEOCONFERÈNCIA.
 • 12/03/2021 Reunió amb l'Alcalde d'Alaquàs. Arranjament escolar. Projecte pilot educatiu.
 • 11/03/2021 Mesa Sectorial d'Educació. VIDEOCONFERÈNCIA.
 • 09/03/2021 Mesa de Mares i Pares. VIDEOCONFERÉNCIA.
 • 09/03/2021 Comissió de Seguiment del document sobre la implantació de la reforma educativa en els centres concertats de la C.V. VIDEOCONFERÈNCIA.
 • 09/03/2021 Mesa Sectorial d'Educació. VIDEOCONFERÈNCIA
 • 05/03/2021 Directora CEEDCV. (Centre Específic d'Educació a Distancia de la C.V).
 • 04/03/2021 Mesa de Mares i Pares.VIDEOCONFERÈNCIA.
 • 04/03/2021 Comissió de Seguiment del document sobre la implantació de la reforma educativa en els centres concertats de la C.V. VIDEOCONFERÈNCIA.
 • 04/03/2021 Mesa Sectorial d'Educació. VIDEOCONFERÈNCIA.
 • 03/03/2021 Reunió amb la Directora General d'Innovacíó Educativa i Ordenació. TEAMS
 • 01/03/2021 Reunió amb l'Associació de Driectores i Directors de Secundària (ADIESPV). VIDEOCONFERÈNCIA.
 • 01/03/2021 Reunió amb l'Associació de Directores i Directors d'Infantil i Primària (ADIP-PV). VIDEOCONFERÈNCIA
 • 26/02/2021 Director d'Investigació i Desenvolupament de la Institució Internacional SEK i el director del Col·legi internacional de Llevant.
 • 25/02/2021 Reunió amb SAEF, DG Personal docent, SG Centres privats concertats i cap servei d'Informàtica a la Gestió Educativa.
 • 24/02/2021 ADIESPV (Associació de Directores i Directors de Secundària del País Valencia.
 • 22/02/2021 Reunió de l'Equip de Direcció d'Educació. VIDEOCONFERÈNCIA
 • 19/02/2021 Representant del centre d'adults CEP INAV. Projecte educatiu.
 • 17/02/2021 Comissió Interdepartamental per a la Modernització Tecnològica, la Qualitat i la Societat del Coneixement de la C.V. (CITEC). VIDEOCONFERÈNCIA.
 • 16/02/2021 Reunió amb la DG de Personal Docent, DG d'Universitats, directora del ISEACV i el subdirector general de Personal Docent. ROF i capacitació de la tutela. Sala reunions DG Personal Docent.
 • 16/02/2021 Alcalde del Genovés. Escoles d'Adults. VIDEOCONFERÈNCIA.
 • 12/02/2021 Director del CIPFP Cheste i el Gerent del Complex Educatiu de Xest. Residencia alumnat d'FP.
 • 11/02/2021 Representatants de FECCOOPV. Situació centres d'Educació Especial Específics concertas.
 • 05/02/2021 Director IES d'ORBA, Alacant
 • 04/02/2021 Comissió de Seguiment del document sobre la implantació de la reforma educativa en els centres concertats de la C.V. VIDEOCONFERÈNCIA
 • 03/02/2021 Directora general de Gestió i Organització del Sistema. Videoconferencia.
 • 01/02/2021 Equip de Direcció. Videoconferència.
 • 28/01/2021 Reunió amb els directors dels centres CEIP Els Dolses i CEIP Platges d'Orihuela. Situació actual dels Centres.
 • 26/01/2021 Representants del Sindicat STEPV i la directora general de Personal docent. VIDEOCONFERÈNCIA.
 • 20/01/2021 Reunió amb el viceinterventor de Control Financer i la subdirectora general de Centres docents.
 • 20/01/2021 Inspector de Treball.
 • 19/01/2021 Comissió Gestora dels Processos d'Accés i Preinscripció PAU. VIDEOCONFERÈNCIA.
 • 19/01/2021 Director IES Les Alfàbegues. Situació de l'IES.
 • 18/01/2021 Reunió de l'Equip de Direcció d'Educació. Videoconferencia.
 • 15/01/2021 Reunió amb el director de CIPFP Canastell, el Secretari Autonòmic d'Educació i Formació Professional i el director general de Formació Professional i Ensenyaments de Régimen Especial. Despatx SAEFP.
 • 15/01/2021 Directora-Gerent del centre Campus Aula. Autorització cicles formatius.
 • 23/12/2020 Reunió amb l'AMPA de l'IES els Alfábegues de Bétera. Semipresencialidad dels alumnes.
 • 23/12/2020 Directora del Centre Claret Fuensanta de València. Situació actual del centre.
 • 22/12/2020 Representants d'Escoles Catòliques. Concerts educatius. Sala de juntes.
 • 22/12/2020 Alcalde de La Punta i La Font d'En Corts i la Regidora de Pobles de València. Problemàtica en l'escoralització del xiquets i xiquetes.
 • 22/12/2020 Presentació del material pilot d'Educació Primària del Programa Experimental del CEEDCV. Saló d'Actes (Edif. Central PB).
 • 21/12/2020 Reunió extraordinària de la Comissió de Seguiment del document sobre la implantació de la reforma educativa en els centres concertats de la C.V. Sala juntes.
 • 21/12/2020 Director general de Coordinació de l'Acció del Govern. Projecte europeu de menjadors.VIDEOCONFERÈNCIA
 • 18/12/2020 Comissió de Seguiment del document sobre la implantació de la reforma educativa en els centres concertats de la C.V. VIDEOCONFERÈNCIA.
 • 17/12/2020 Mesa Sectorial d'Educació. VIDEOCONFERÈNCIA.
 • 16/12/2020 Mesa Intersectorial per una Alimentació Escolar Saludable i Sostenible. Biblioteca de la DG de Salut Pública i Addicions.
 • 16/12/2020 Reunió de l'Equip de Direcció d'Educació. Videoconferència.
 • 15/12/2020 Reunió amb la direcció del Centre de Formació Folgado. Concerts educatius.
 • 15/12/2020 Reunió amb Iniciatives solidàries. Entitats vinculades al CEED. Subvenciones per a corporacions locals i entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupa la formació de persones adultes.
 • 11/12/2020 Federació d'Entitats Titulars de Centres i Serveis d'Atenció a Persones amb Discapacitat Intel·lectual i les seues famílies. Finançament del concert
 • 10/12/2020 Reunió telemàtica amb representants de l'empresa SERUNION. Menjadors escolars.
 • 04/12/2020 Coordinador Autonòmic de Cruz Roja Espanyola. Provincial d'Alacant. Activitat de Cruz Roja en els Centres docents de la Comunitat Valenciana i informació sobre concerts educatius. VIDEOCONFERÈNCIA.
 • 27/11/2020 Equip directiu del CFPA Vicent Ventura de València.
 • 25/11/2020 Reunió amb l'AMPA de l'IES Juan de Garay. Presencialitat d'alumnes i dotació de recursos humans i materials per al centre.
 • 25/11/2020 Reunió del Consell d'Administració de la mercantil CIEGSA. Sala de juntes.
 • 24/11/2020 Reunió de la Comissió Gestora de la EBAU. VIDEOCONFERÈNCIA.
 • 24/11/2020 Reunió amb l'AMPA de l'IES Luis Vives. Presencialitat d'alumnes.
 • 20/11/2020 Reunió amb representants de AERCOV i AERSOCOV. Menjadors escolars.
 • 19/11/2020 Alcaldessa i Regidor de Cultura i Esports de l'Ajuntament de Camporrobles. Possible adhesió del CEIP Maestro Aguilar de Camporrobles a un CRA.
 • 18/11/2020 Reunió amb la Directora General d'Universitats i la Directora General del ISEACV. Catalogació Centres i Equips directius.
 • 18/11/2020 Reunió amb l'alcaldessa i regidora d'Educació de l'Ajuntament de Monforte del Cid. Possibilitat d'incloure a l'Escola Infantil "El Petit Príncep" en la Xarxa de la Generalitat. VIDEOCONFERÈNCIA.
 • 17/11/2020 Reunió amb el Regidor d'Educació i el d'Urbanisme d'Orihuela. Assumpte: Centre Concertat Oratori Festiu San Miguel d'Orihuela.
 • 13/11/2020 Reunió en el despatx del Conseller, amb el SAEFP i la Sotssecretària.
 • 13/11/2020 Reunió amb la directora general d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible i UTE València 16. Transport escolar. VIDEOCONFERENCIA.
 • 11/11/2020 Representants de ADIP. Associació de directors i directores d'Infantil i Primària.
 • 10/11/2020 Reunió de la Comissió Gestora de la PAU. VIDEOCONFERENCIA.
 • 10/11/2020 Reunió amb la directora general de Obres Publiques, Transports i Mobilitat sostenible. UTE transport escolar. VIDEOCONFERÈNCIA.
 • 10/11/2020 Reunió amb el Director del Centre Col·legi Europa COOP. V.. Situació del Centre
 • 06/11/2020 Reunió amb representants de AERCOV i AERSOCOV. Menjadors escolars.
 • 05/11/2020 4ª reunió del Fòrum de la Mobilitat de la Comunitat Valenciana. Videoconferència.
 • 05/11/2020 Mesa Sectorial d'Educació. VIDEOCONFERENCIA.
 • 04/11/2020 Videoconferència amb la directora i coordinadora de FESORD . Conveni amb el centre Lluis Fortich_IVAF.
 • 03/11/2020 Alcalde de l'Ajuntament de la Font d'En Carròs i la directora del CEIP Francesc Carròs. Rehabilitació de l'IES
 • 30/10/2020 Reunió telemática de la Comissió de Seguiment del document sobre la implantació de la reforma educativa en els centres concertats de la C.V.
 • 29/10/2020 Representants de FECEVAL i Escoles Catòliques. Pagament delegat. Sala de juntes.
 • 29/10/2020 Mesa Sectoria d'Educació. VIDEOCONFERÈNCIA
 • 26/10/2020 Reunió de l'Equip de Direcció d'Educació. Saló d'Actes.
 • 21/10/2020 Reunió amb representants de la UTE València 16. Facturació curse escolar
 • 14/10/2020 Representant de FeSP UGT PV. Dubtes sobre concessió subvenciones a centres concertats, accés alumnes a cicles formatius.
 • 13/10/2020 Equip de Direcció. Saló d'Actes.
 • 06/10/2020 Acte oficial d'Inauguració del curs 2020-21 del CEEDCV. Saló d'Actes.
 • 06/10/2020 President de la UCEV, Unió de Cooperatives d'Ensenyament Valencianes. Inici de curs en l'Educació Infantil 0-3.
 • 06/10/2020 Representants d'ACADE , Educació Privada. Problemàtica dels centres associats d'Educació Infantil.
 • 29/09/2020 Associació SALVEM 0-3 centres d'Educació Infantil. Bo infantil
 • 28/09/2020 Reunió de l'Equip de Direcció d'Educació. Saló d'Actes.
 • 28/09/2020 Reunió telemàtica Comissió de Seguiment de l'Acord per a l'organització i el desenvolupament del curs 2020-2021.
 • 24/09/2020 Representants de l'Associació CEITA. Bono Infantil.
 • 22/09/2020 Alcalde i Regidora d'Educació de l'Ajuntament Los Montesinos. Possibilitat d'ampliació nova línia en el CEIP Verge del Pilar. VIDEOCONFERÈNCIA.
 • 21/09/2020 Reunió de l'Equip de Direcció d'Educació. Saló d'Actes.
 • 15/09/2020 Secretària General de AERCOV (Associació Empresarial de Restauració Col·lectiva de la C.V.). Servei menjador en centres.
 • 14/09/2020 Reunió de l'Equip de Direcció de Educació. Saló d'Actes.
 • 03/09/2020 Roda de premsa d'inici de curs. Saló d'Actes.
 • 31/08/2020 Comissió Gestora de la PAU. Videoconferència.
 • 28/08/2020 Reunió de l'Equip de Direcció d'Educació i FP. Saló d'Actes de la Conselleria.
 • 25/08/2020 Reunió de l'Equip de Direcció d'Educació i FP. Saló d'Actes.
 • 31/07/2020 USO. Substitució alliberat
 • 31/07/2020 Creu Roja Espanyola. Pagament delegat
 • 28/07/2020 Reunió telemàtica amb representants de l'Associació Escoles Waldorf GEA Alacant i La Marina de Benidorm. Situació de la Comunitat Educativa.
 • 27/07/2020 Reunió amb el viceinterventor de Control Financer. Treballs de control.
 • 27/07/2020 Reunió telemàtica amb el president de la Mancomunitat, de Municipis Rincón d'Ademuz. Projecte de futur de l'Escola infantil Comarcal.
 • 24/07/2020 Reunió telemática de la Mesa de Negociació de l'Ensenyament Privat Concertat.
 • 24/07/2020 Reunió telemàtica de la Comissió de Seguiment del document sobre la implantació de la reforma educativa en els centres concertats de la C.V.
 • 20/07/2020 Ple del Consell Valencià de Formació Professional. Videoconferència.
 • 16/07/2020 Reunió telemàtica de la Comissió de Seguiment del document sobre la implantació de la reforma educativa en els centres concertats de la C.V.
 • 15/07/2020 Mesa Sectorial d'Educació. Videoconferencia.
 • 15/07/2020 Reunió telemática de la Comissió de Seguiment de l'Acord per a l'organització i el desenvolupament del curs 2020-2021 i per a la reducció de la part lectiva de la jornada setmanal en el cus 2021-2022.
 • 13/07/2020 Reunió telemática amb els directors de Secundària. (ADIES)
 • 13/07/2020 Reunió telemàtica de l'Equip de direcció.
 • 10/07/2020 Reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació.
 • 09/07/2020 Reunió telemàtica amb ADIP, Associació de directors i directores d'Infantil i Primària.
 • 09/07/2020 Comissió de Seguiment de l'Acord per a l'organització i el desenvolupament del curs 2020-2021 i per a la reducció de la part lectiva de la jornada setmanal en el curs 2021-2022. Reunió telemàtica.
 • 07/07/2020 Amb l'alcaldessa, regidor d'Educació i representants de l'Ajuntament de Puçol. Tancament del centre "La Barraca"
 • 07/07/2020 Seguiment Proves EBAU. Centre de Coordinació d'Emergències. L'Eliana
 • 02/07/2020 Comissió Gestora de la PAU. Videoconferencia.
 • 30/06/2020 Comissió Coordinació Proves EBAU. Per videoconferencia.
 • 30/06/2020 Simulacre proves PAU. IES Mariano Benlliure de València.
 • 23/06/2020 Representants de la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV). Transport escolar. Sala 4, escala 4 planta baixa.
 • 16/06/2020 Associació d'Editors del País Valenciá. Programa Xarxa Llibres. Sala 4, escala 4 Baix.
 • 16/06/2020 Reunió per videoconferencia amb la Directora Técnica del Gremi de Llibrers de València.
 • 11/06/2020 Reunió de la Comissió Gestora de les PAU. Videoconferència
 • 05/06/2020 Reunió per videoconferència amb el Secretari autonòmic d'emergència
 • 03/06/2020 Calendari d'actuació de la Direcció General. Sala reunions Gabinet Conseller.
 • 02/06/2020 President i representants de l'Associació de directors i directores de les Escoles Oficials d'Idiomes. Assisteix el director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme
 • 28/05/2020 Mesa d'alumnes. Videoconferència
 • 28/05/2020 Mesa de pares i mares. Videoconferencia.
 • 28/05/2020 Comissió de Seguiment del document sobre la implantació de la reforma educativa en els centres concertats de la C.V. Videoconferencia.
 • 28/05/2020 Mesa Sectorial d'Educació. Videoconferència.
 • 26/05/2020 Reunió per Videoconferència per a tractar assumpte relacionats amb les Proves d'Accés a la Universitat.
 • 25/05/2020 Comissió de Coordinació d'Educació per videoconferencia.
 • 21/05/2020 Reunió extraordinaria telemática de la Mesa de Mares i Pares .
 • 21/05/2020 Reunió per videoconferència de les proves d'Accés majors 25,40 i 45 anys.
 • 14/05/2020 Reunió EBAU de coordinació de Conselleries. Videoconferencia.
 • 13/05/2020 Comissió de Seguiment del document sobre la implantació de la reforma educativa en els centres concertats de la CV. Videoconferencia.
 • 13/05/2020 Mesa Sectorial d'Educació. Videoconferència.
 • 12/05/2020 Comissió Gestora de la PAU, per videoconferència.
 • 08/05/2020 Comissió Seguiment del document sobre la implantació de la reforma educativa en els centres concertats de la C.V. Videoconferencia.
 • 06/05/2020 Comissió de Coordinació d'Educació.
 • 05/05/2020 Reunió per videoconferència amb el gerent de FECEVAL.
 • 05/05/2020 Reunió per videoconferència amb representants d'Escoles Catòliques.
 • 30/04/2020 Comissió Gestora dels Processos d'Accés i Preinscripció de la PAU, per videoconferència.
 • 27/04/2020 Reunió de l'Equip de direcció.
 • 16/04/2020 Reunió de l'Equip de Direcció per Videoconferència.
 • 06/04/2020 Reunió de l'Equip de direcció.
 • 30/03/2020 Reunió de l'Equip de Direcció d'Educació. saló d'actes.
 • 26/03/2020 Modificació Calendari Escolar. Saló d'actes.
 • 23/03/2020 Reunió de l'Equip de direcció.
 • 16/03/2020 Comissió de Coordinació d'Educació SAEFP. Sala de juntes.
 • 12/03/2020 Representants de la Associació de Directors i Directores d'Ensenyament Secundari del PV (ADIESPV). Diversos temes. Sala de juntes.Assisteix el SAEFP.
 • 12/03/2020 Associació de directors i directores d'Infantil i Primària del País Valencià (ADIP). Arranjament esolar, despeses mejador i transport escolar. Sala 4, escala 4 baix.
 • 10/03/2020 Directora general de Gestió i Organització del Sistema. Acció concertada.
 • 05/03/2020 Directora general d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible. Transport escolar.
 • 04/03/2020 Mesa de Negociació de l'Ensenyament Privat Concertat. Sala de Juntes (escala 3, planta baixa)
 • 02/03/2020 Reunió de l'Equip de direcció d'Educació. Sala de juntes
 • 02/03/2020 Comissió de Coordinació d'Educació SAEFP. Sala de juntes.
 • 27/02/2020 Alcalde de La Font d'en Carròs. l'IES de Bellreguard i de l'IES Vilallonga. Instal·lació aules prefabricades.
 • 25/02/2020 ADEEP, Associació de Directors i Directores dels CEE Públics.Assisteixen les directores generals d'Inclusió Educativa i Personal docent. Diversos temes.
 • 25/02/2020 Compareixença del SAEFP
 • 19/02/2020 Ple de la Comissió Interdepartamental per a la Modernització Tecnològica, la Qualitat i la Societat del Coneixement de la C.V. (CITEC). Sala de premsa de la Conseleria d'Hisenda i Model Econòmic.
 • 17/02/2020 Reunió de l'Equip de direcció d'Educació. Sala de juntes.
 • 17/02/2020 Comissió de Coordinació d'Educació. Sala de juntes.
 • 14/02/2020 Representants de famílies els fills de les quals estudien a l'Escola Internacional Waldorf.Situació actual del centre.
 • 12/02/2020 Alcaldessa de Castellar-Oliveral, associació de veïns i veïnes i l'AMPA del CEIP Castellar-Oliveral. Petició Aula de 2 anys.
 • 12/02/2020 Comissió de Seguiment del documents sobre la implantació de la reforma educativa en els centres concertats de la CV. Sala 4, escala 4 baix.
 • 07/02/2020 Reunió amb la titular de l'Escola Infantil Giorgeta i el director del col·legi Sant Tomàs de Villanueva-Agustinos de València.Concert educatiu per a curs escolar 2020-2021.
 • 06/02/2020 Reunió amb els representants de les empreses de neteja en els centres públics: SOLDENE, FOVASA, FISSA i RECOLIM. Despatx de la Sotssecretaria.
 • 05/02/2020 Comissió de Seguiment del document sobre la implantació de la reforma educativa en els centres concertats de la CV. Sala de juntes.
 • 04/02/2020 Directora general de Salut Pública i Addicions. Menjadors escolars
 • 04/02/2020 Seminari de directors dels centres d'Educació Especial Concertada. Beques de menjador i transport, gabinets d'orientació.
 • 31/01/2020 Coordinadora d'Ensenyament Privat Concertat STEPV-Iv. Seguiment i avaluació de l'addenda del 13 de març de 2017.
 • 28/01/2020 Reunió de l'Equip de Direcció. Sala de juntes.
 • 28/01/2020 Associació CEITA. Bono infantil.
 • 28/01/2020 Directora del centre concertat Claret-Fuensanta de València. Situació del centre.
 • 27/01/2020 Reunió de l'Equipo de Direcció. Sala de juntes.
 • 27/01/2020 Comissió de Coordinació d'Educació. Sala de juntes.
 • 24/01/2020 I Jornades FEDEIP, Federació de directives i directius de Centres Públics d'Educació Infantil i Primària. Palau de Benicarló, seu de les Corts Valencianes.
 • 21/01/2020 Reunió amb l'Alcalde i Regidora d'Educació del Tavernes Blanques. Reformes a realitzar en els col·legis de la població.
 • 20/01/2020 Reunió de l'Equip de direcció d'Educació. Sala de juntes.
 • 20/01/2020 Comissió de Coordinació d'Educació. Sala de juntes.
 • 17/01/2020 Reunió amb el Alcalde de Moixent. Escoleta Municipal.
 • 16/01/2020 Mesa Sectorial d'Educació. Sala de juntes.
 • 15/01/2020 Reunió amb el director general d'Infraestructures de Servei Socials. Gestió econòmica de Centres Públics i manteniment.
 • 15/01/2020 Comissió de Seguiment del document sobre la implantació de la reforma educativa en els centres concertats de la Comunitat Valenciana. Sala 4 (Esc. 4, planta baixa)
 • 14/01/2020 Representant d'UGT d'Alacant. Borses de centres en crisis.
 • 13/01/2020 Equip de Direcció. Sala de Juntes (escala 3).
 • 13/01/2020 Comissió de Coordinació d'Educació. Sala de juntes de l'escala 3 - planta baixa.
 • 10/01/2020 Alcalde de l'Ajuntament d'Higueruelas. Funcionament d'una Escola Infantil per a xiquets de 0-3 anys.
 • 10/01/2020 Regidora d'Educació de l'Ajuntament de Mislata. Reorganització alumnat del CEIP Maestro Serrano. Batxillerat artístic.
 • 09/01/2020 Comissió General d'Educació de la Conferència d'Educació. Secretaria d'Estat d'Educació i Formació Professional. MADRID
 • 08/01/2020 Representant de STEP. Grup combinada CEE Sant Cristòfol/IES Jaume I.
 • 07/01/2020 Reunió amb la directora general de Gestió i Organització del Sistema de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. Acció concertada.
 • 20/12/2019 Comissió de Seguiment del document sobre la implantació de la reforma educativa en els centres concertats de la CV. Sala de juntes.
 • 20/12/2019 Mesa d'alumnes. Sala de juntes.
 • 19/12/2019 Mesa de Mares i Pares. Sala de Videoconferències.
 • 19/12/2019 Mesa Sectorial d'Educació. Sala de juntes.
 • 17/12/2019 Acte "Diputats per un dia en les Corts Valencianes". Organitzat per Aldeas Infantils SOS
 • 17/12/2019 Regidor d'Hisenda i Serveis Econòmics, Festes, Esports i Comunicació. Instal·lació de desfibril·ladors en els centres educatius.
 • 13/12/2019 Representants de la UTE VALÈNCIA 16. Transport escolar a la província de València.
 • 12/12/2019 Mesa Sectorial d'Educació. Sala de juntes.
 • 10/12/2019 Alcalde de l'Ajuntament del Palomar. Escolarització de 0 a 3 anys.
 • 10/12/2019 Representants de les empreses de neteja en centres educatius. Grupo Fissa S.L., REcolim S.L., Soldene S.L., Fovasa S.L., Apelva.
 • 09/12/2019 Reunió de l'Equip de direcció d'Educació. Sala de juntes
 • 09/12/2019 Comissió de Coordinació d'Educació SAEFP.
 • 03/12/2019 Alcalde-President, i Regidora d'Educació de l'Ajuntament de Burjassot. Escoles infantils municipals.
 • 03/12/2019 Comité Tècnic Permanent de Seguiment i Avaluació del Pla d'Acció per a la Transformació del Model Econòmic Valencià. CA90
 • 02/12/2019 Reunió de l'Equip de direcció d'Educació.
 • 02/12/2019 Comissió d'Educació i Formació Professional. Sala de juntes.
 • 29/11/2019 President i Patrons de la Fundació Waldorf València. Situació actual del centre com a privat estranger
 • 28/11/2019 Jornada de presentació "Unitats didàctiques sobre la Història i la Cultura del Poble Gitano". Saló d'actes.
 • 26/11/2019 Representant de la Fundació Col·legis Diocesans Sant Vicent Màrtir. Col·legi la Baronia de Gilet.
 • 26/11/2019 Desdejuni informatiudel "Fórum Europa Tribuna Mediterránea".
 • 23/11/2019 40é Congrés de FEDADI, Federació d'Associacions de directius de centres educatius públics.
 • 22/11/2019 40é Congrés de FEDADI, Federació d'Associacions de directius de centres educatius públics.
 • 21/11/2019 40é Congrés de FEDADI, Federació d'Associacions de directius de centres educatius públics.
 • 20/11/2019 Comissió de Seguiment del document sobre la implantació de la reforma educativa en els centres concertats de la C.V. Sala de juntes.
 • 19/11/2019 Directora general d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible, i el subdirector general de Transport. Transport escolar en les futures concessions. CA90.
 • 19/11/2019 Representants d'Escoles Catòliques. Seguretat Social.
 • 18/11/2019 Reunió de l'Equip de direcció d'Educació.
 • 18/11/2019 Comissió de Coordinació d'Educació. Sala de juntes.
 • 14/11/2019 Alcalde i regidor d'Educació de l'Ajuntament de La Nucia.Necessitat de construcció d'un 3r col·legi i un 2n institut.
 • 13/11/2019 Reunió amb UNISCA, Associació d'alumnes "Unió deEstudiantes de l'IES Consuelo Aranda d'Alberic. Plantilles secundària
 • 12/11/2019 Reunió de la Junta de Portaveus de la Mesa Sectorial d'Educació.
 • 11/11/2019 Representants de les Entitats Vinculades al CEED. Ordre d'ajudes de FPA. Conveni Pluriennal.
 • 08/11/2019 Regidora d'Educació, psicòloga del departament d'Educació i director d'Organització, Qualitat i Recursos Humans del Ajuntament de Llíria. EOI, centre FPA, Gabinet Psicopedagògic.
 • 07/11/2019 President i Vicepresident de COVAPA. Comence curs acadèmic.
 • 06/11/2019 Reunió de l'Equip de direcció d'Educació.
 • 06/11/2019 Representant de l'Associació CEITA. Bono infantil, aules de 2-3 anys.
 • 31/10/2019 Secretari del Col.legi "Vicente Ferrer-PP Dominicos" de València.Concert educatiu.
 • 31/10/2019 Regidores de les àrees de Sanitat i Educació de l'Ajuntament de Gandia i representant de la Fundació Mira'm. Cessió d'una escoleta.
 • 29/10/2019 València Laica. Associació defensa escola pública laica i de qualitat.
 • 29/10/2019 Reunió de la Comissió Gestora de la PAU
 • 29/10/2019 Sector d'Ensenyament de CSIF València. Estat dels centres educatius i plans d'actuació.
 • 25/10/2019 XI Jornades de directores i directors de Secundària ADIES-PV. Palau de Congressos de Peñíscola.
 • 24/10/2019 XI Jornades de directores i directors de Secundària ADIES-PV. Palau de Congressos de Peñíscola.
 • 24/10/2019 Reunió amb la Sotssecretària i representants de les empreses de neteja: RECOLIM, FISSA, FOVASA i SOLDENE. Impagament salaris anterior contractista.
 • 22/10/2019 Secretària Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic, la DG de Salut Pública i la DG d'Innovació Educativa i Ordenació. Salut en els menjadors escolars
 • 22/10/2019 Junta General de AERCOV (Associació Empresarial de Restauració Col·lectiva de la CV). Contractes de menjador escolar.
 • 18/10/2019 Representant d'UGT de la provinciua d'Alacant. Ensenyament concertat.
 • 17/10/2019 Comissió de Seguiment del document sobre la implantació de la reforma educativa en els centres concertats de la CV. Sala Xicoteta de l'Ermita (edifici de Cultura).
 • 15/10/2019 Alcalde de Xàtiva, Interventora municipal i la directora de l'Àrea social del Ajuntament. Cambi titularitat de l'escola infantil.
 • 15/10/2019 Alcalde i regidora d'Educació del Ajuntament d'Alboraia.Col.legi Cervantes i evolució del programa Edificant.
 • 14/10/2019 Reunió de l'Equip de direcció d'Educació.
 • 14/10/2019 Comissió coodinació d'Educació SAEFP. Sala de juntes.
 • 09/10/2019 Acte Institucional del 9 d'octubre. Palau de la Generalitat.
 • 08/10/2019 Alcalde del Ajuntament de Polop de la Marina. Futura implantació de l'Institut. Assisteix el subdirector general de Centres Privats, Concerts Educatius i Finançament de centres concertats.
 • 07/10/2019 Reunió de l'Equip de direcció. Sala de juntes.
 • 07/10/2019 Comissió de Coordinació d'Educació SAEFP. Sala de juntes.
 • 04/10/2019 Assistència a l'obra de teatre documente "Vides Enterrades", en el Monestir de San Miguel dels Reis.
 • 04/10/2019 Acte d'obertura del curs acadèmic 2019-2020 a l'Escola Europea d'Alacant.
 • 02/10/2019 Comissió de Seguiment del document sobre la implantació de la reforma educativa en els centres concertats de la CV. Sala de juntes.
 • 01/10/2019 ADIESPV. Propostas millores a la renovació de les direccións de les centres. Sala de reunions de la DG de Personal docent.
 • 01/10/2019 Reunió amb la NEASC- Col·legis Americans. Subdirector Gral. Centres Privats i Cap de Servei de Autorizacciones.
 • 01/10/2019 Directora del Col·legi Sant Patrici de Bétera. Problemàtica del centre.
 • 30/09/2019 Reunió de l'Equip de direcció. Sala de juntes
 • 30/09/2019 Comissió de Coordinació d'Educació SAEFP. Sala de juntes.
 • 27/09/2019 Tinent d'alcalde i regidor d'Obres Públiques i regidor d'Educació de l'Ajuntament de Palma de Gandia. Canvi de titularitat de l'escola infantil de privada a municipal.
 • 27/09/2019 Representant del centre concertat "Lysmon Group". Concert per al centre de Santa Pola
 • 24/09/2019 Alcaldes dels municipis de Palmera, Potries i Barx (formen un CRA). Menjadors escolars.
 • 23/09/2019 Reunió de l'Equip de direcció d'Educació. Sala de juntes.
 • 23/09/2019 Comissió de Coordinació d'Educació. SAEFP. Sala de juntes.
 • 20/09/2019 President de AVAPACE, Associació valenciana d'ajuda a la Paràlisi Cerebral. Financiació del Col·legi concertat d'educació especial.
 • 19/09/2019 Compareixença Conseller inici Legislatura.
 • 19/09/2019 Gerent d'Inspeccions Zorde, S.L. Seguretat dels equipaments esportius en els Centres Educatius Públics.
 • 17/09/2019 Taula Redona en defensa de l'Escola Pública i laica. Aula Magna. Centre Cultural La Nau. Organitza: Europa Laica. València Laica i vicerectorat de Cultura i Esport.
 • 17/09/2019 Familiars dels alumnes amb diversitat motriu. Situació de l'alumnat.
 • 17/09/2019 Reunió amb el Regidor d'Educació de l'Ajuntament de Bunyol. Previsió escolarització de xiquets de 2 a 3 anys.
 • 16/09/2019 Reunió de l'Equip de direcció de SAEFP.
 • 16/09/2019 Comissió de Coordinació d'Educació. Sala de juntes.
 • 11/09/2019 Reunió amb l'alcaldessa de Villar del Arzobispo. Escoleta Municipal de 0-2 anys.
 • 10/09/2019 Equip de Direcció.
 • 09/09/2019 Visita al CEIP 103 de València, amb motiu de l'inici del Curs Escolar 2019-20. Assisteix el Conseller i el SAEFP.
 • 05/09/2019 Roda de premsa de l'inici del curs. Sala d'actes,
 • 04/09/2019 Reunió amb el Conseller, alts càrrecs i subdirectors. La Mesquita.
 • 04/09/2019 Acte de presentació dels alts càrrecs a totes i tots els treballadors d'aquesta Conselleria. Sala d'actes.
 • 03/09/2019 Reunió amb l'Interventor General. Centres Concertats
 • 29/08/2019 Director del Centre de Formació Professional *XABEC. Concerts.
 • 27/08/2019 Reunió de l'Equip de Direccion d'Educació i FP. Sala de Reunions del Gabinet CECiE
 • 02/08/2019 Representant de la permanent sindical del STEPV. Situació de la direcció del CEIP Nuestra Señora del Carmen d'Aldaia.
 • 02/08/2019 Reunió amb el Director-Gerent del Complex Educatiu de Xest. 50 aniversari
 • 29/07/2019 Reunió de l'Equip de direcció de la Conselleria.
 • 26/07/2019 Representant del Centre privat d'adults INAV. Instruccions d'inici de curs de FPA.
 • 22/07/2019 Reunió de l'Equip de direcció de la Conselleria.
 • 19/07/2019 Representants de la Fundació AUXILIA. Concert educatiu.
 

No s'ha registrat obsequis

No s'ha registrat obsequis

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 63.769,68 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 9.188,20 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 72.957,88 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2023

Presentada el 18/09/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Multipropietat 50 Vivendes Valencia/València 58.158,72 €
Multipropietat 50 Garatge Valencia/València 3.134,90 €
Multipropietat 50 Garatge Valencia/València 3.134,90 €
Multipropietat 50 Vivendes Alicante/Alacant 22.798,57 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
CaixaBank 50% 85.277,78 €
Unicaja Banco 50% 744,92 €
BBVA 50% 1.976,61 €
CaixaBank 50% 429,10 €
CaixaBank 50% 10.000,00 €
Total: 98.428,42 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Descripció Import
CaixaBank 43.455,50 €
CaixaBank 752,69 €
Total: 44.208,19 €

Presentada el 03/09/2019 >>

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Multipropietat 50 Vivendes Valencia/València 46.076,68 €
Multipropietat 50 Garatge Valencia/València 2.483,66 €
Multipropietat 50 Garatge Valencia/València 2.483,66 €
Multipropietat 50 Vivendes Alicante/Alacant 17.096,23 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
BANKIA 50% 25.764,82 €
CAJA DUERO 50% 1.027,02 €
BBVA 33% 2.473,57 €
BBVA 50% 625,00 €
BANKIA 50% 8.958,22 €
Total: 38.848,64 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Descripció Import
PLAN DE PENSIONES BANKIA CAUTO 37.220,36 €
PLANES DE PENSIONES GENERALITAT 726,40 €
Total: 37.946,76 €

Rentas

Renda 2022 - Presentada el 27/07/2023
Descripció Import
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 68,60 €
Rendiment del treball 66.858,45 €

Renda 2021 >>

Renda 2021 - Presentada el 12/09/2022
Descripció Import
Rendiment del treball 64.497,03 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 15,68 €

Renda 2020 >>

Renda 2020 - Presentada el 29/11/2021
Descripció Import
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 32,70 €
Rendiment del treball 64.439,10 €

Renda 2019 >>

Renda 2019 - Presentada el 25/09/2020
Descripció Import
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 105,47 €
Rendiment del treball 63.008,86 €
Guanys patrimonials (B.I. general) 293,37 €

Renda 2018 >>

Renda 2018 - Presentada el 05/11/2019
Descripció Import
Rendiment del treball 60.780,12 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 129,04 €

Renda 2017 >>

Renda 2017 - Presentada el 30/01/2019
Descripció Import
Dividends i rendiments per la participació en fons propis d'entitats 33,08 €
Rendiment net reduït 59.776,76 €
Suma de guanys patrimonials (B.I. estalvi) 3,94 €

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 30/01/2019

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
IES JUAN DE GARAY DE VALENCIA DIRECTOR 01/07/2001 07/07/2015 NO
JUNTA DIRECTIVA DE L'ASOCIACIÓ DE DIRECTORAS I DIRECTORS D'IES (ADIES PV) MEMBRE 01/01/2003 07/07/2015 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 01/08/2019

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Consejo de administración CIEGSA Miembro 31/07/2015 Pública
Conferencia de educación - Comisión de centros educativos Miembro 18/07/2019 Pública
Observatorio para la convivencia escolar en los centros de la CV Vocal 18/07/2019 Pública
Consejo de la formación de personas adultas (cfpa) Vocal 18/07/2019 Pública
Comisión mixta de salud escolar Miembro 18/07/2019 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 30/01/2019 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
COMISSIO SECTORIAL DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL DE L'AMBIT DE JUSTICIA, ADMON. PUBLICA I DOCENT VOCAL 21/01/2016
MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ DEL PERSONAL FUNCIONARI, ESTATURARIO I LABORAL (I) VOCAL 05/10/2015
COMISSIO DE CONTROL DEL PLA DE PENSIONS PER ALS EMPLEATS DE LA GV VOCAL 05/10/2015
CONSELL D'ADMINISTRACIO DE CONSTRUCCIONS I INFRAESTRUCTURES EDUCATIVES DE LA GV MEMBRE 31/07/2015
CONSELL VALENCIÀ D'UNIVERSITATS I FORMACIÓ SUPERIOR VOCAL 12/07/2015
COMISSIÓ DE PERSONAL DE LA CONFERENCIA D'EDUCACIÓN DE MADRID MEMBRE 09/07/2015
COMISSIO DE CENTRES EDUCATIUS DE LA CONFERENCIA D'EDUCACIO DE MADRID MEMBRE 09/07/2015
OBSERVATORI DE DRET CIVIL VALENCIA VOCAL 09/07/2015
COMISSIO MIXTA DE SALUT ESCOLAR MEMBRE 09/07/2015
COMISSIO INTERDEPARTAMENTAL DE LA FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES SECRETARI 09/07/2015
CONSELL DE FORMACIO DE PERSONES ADULTES VOCAL 09/07/2015
OBSERVATORI PER LA CONVIVÈNCIA ESCOLAR ALS CENTRES DE LA CV VOCAL 09/07/2015

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 16/10/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Cese 18/10/2023 Jubilació total

Presentada el 28/11/2019 >>

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament successiu   i Es produeix quan una mateixa persona és nomenada de forma successiva en diferents llocs, inclosos els canvis de denominació de el lloc i de legislatura. 29/11/2019

Presentada el 18/09/2018 >>

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 18/09/2018
No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae