HISTÒRIC D'ALTS CÀRRECS DES DE 29.06.2015

<< Ves enrere
 • Adolf Sanmartín Besalduch

 • Director General d'Operativa
 • Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
 • Cessament: 11/08/2021 DOGV
 • Nomenament: 19/11/2020 DOGV

La Direcció General Operativa, sota la dependència de la Secretaria Autonòmica de Seguretat i Emergències, exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria d'espectacles, establiments públics, activitats recreatives i socioculturals; i en la resta de matèries relatives a interior, seguretat pública, coordinació de policies locals, gestió de la Unitat del Cos Nacional de Policia adscrita a la Comunitat Valenciana, protecció civil, extinció d'incendis i gestió d'emergències, ho farà en virtut de delegació adoptada d'acord amb l'article 12 de la Llei 4/2017, de 3 de febrer, de la Generalitat, per la qual es crea l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències.

Agenda Alto Cargo

 
 • 17/05/2021 Reunió Monogràfica d'Emergències i Seguretat
 • 05/05/2021 Reunió Coordinació cursos IVASPE
 • 28/04/2021 Comissió executiva AEROCAS
 • 28/04/2021 Reunió amb el Director d'Operacions del Llevant UD
 • 27/04/2021 Comissió de valoració de l'IVASPE
 • 26/04/2021 Comitè de Direcció
 • 21/04/2021 Reunió Monogràfic Emergències
 • 14/04/2021 Assemblea General del Consorci Provincial de Bombers de Castelló
 • 25/03/2021 Llançament conveni amb UPV Drons
 • 25/03/2021 Reunió conveni amb Universitat de València i Subdirector General d'Emergències
 • 24/03/2021 Campanya de Pasqua Incendis forestals
 • 18/03/2021 Comissió de Govern del Consorci de Bombers de Castelló
 • 15/03/2021 Reunió amb Subdirector General d'Emergències i Universitat Jaume I
 • 11/03/2021 Comitè de direcció
 • 03/03/2021 Reunió convenis Universitats Plans Vigilància Radiològica Ambiental i en Emergències (Videoconferència)
 • 02/03/2021 Reunió amb FOTUR - Registre Establiments Públics
 • 25/02/2021 Comissió Executiva AEROCAS
 • 24/02/2021 Reunió sancions COVID-Cap Servei Espectacles - Cap Secció Castelló
 • 24/02/2021 Sessió informativa. Fons Europeus
 • 18/02/2021 Reunió amb el consorci de Bombers de Castelló i el Subdirector General d'Emergències
 • 18/02/2021 Comitè de Direcció
 • 18/02/2021 Reunió Espectacles
 • 16/02/2021 Reunió amb Directora General de Pressupostos
 • 15/02/2021 Reunió conveni extinció incendis forestals UPV
 • 11/02/2021 Reunió Conveni Centre Mediterrani
 • 04/02/2021 Reunió Comitè de Direcció
 • 03/02/2021 Emergències carreteres amb D.G. Obres Públiques Rosser Obrer
 • 03/02/2021 Reunió amb el DG de Formació Professional i Complex Educatiu de Xest José Pascual
 • 02/02/2021 Reunió empresa sancions
 • 27/01/2021 Comissió Executiva Aeroport de Castelló
 • 26/01/2021 Reunió amb Director General d'Administració Local i FVMP Programa Resistirem
 • 26/01/2021 Reunió municipis afectats per limitació mobilitat provincial d'Alacant
 • 26/01/2021 Reunió Municipis afectats per limitació de mobilitat provincial de València
 • 26/01/2021 Reunió municipis afectats per limitació mobilitat provincia de Castelló
 • 26/01/2021 Reunió amb la Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, President de la FVMP i els 16 regidors de Seguretat i Caps de PL dels municipis perimetrats
 • 26/01/2021 Reunió Vicente Cuenca (Insp) + Castelló
 • 21/01/2021 Reunió pobles confinats. Comissió interdepartamental
 • 21/01/2021 Reunió balanç Filomena
 • 20/01/2021 Reunió sobre dispositius noves mesures COVID-19
 • 20/01/2021 Reunión medidas COVID-19 Castellón - videoconferencia
 • 20/01/2021 Reunió mesures COVID-19 Alacant- videoconferència
 • 20/01/2021 Reunió amb la Cap del Servei d'extinció d'incendis, Manuela Roldán sobre retribucions personal de guàrdia
 • 19/01/2021 Reunió amb Toni Serrano representant d'UGT
 • 19/01/2021 Reunió municipis confinats- videoconferència
 • 18/01/2021 Reunió Telemàtica sobre dispositiu del tancament perimetral dels municipis (Delegació del Govern)
 • 18/01/2021 PTE MESA OCI NOCTURN - Videoconferència convoca SA Turisme
 • 15/01/2021 Reunió municipis confinats sense policia local - videoconferència
 • 15/01/2021 Reunió municipis confinats amb policia local - videoconferència
 • 14/01/2021 Comitè de direcció
 

No s'ha registrat viatges

 

No s'ha registrat obsequis

No s'ha registrat obsequis

Presentada el 11/12/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Castellón/Castelló Espanya 25.919,78 €
Ple domini 17 Garatge Castellón/Castelló Espanya 11.664,09 €
Ple domini 100 Immobles rústics Castellón/Castelló Espanya 589,75 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
BANCO SABADELL 1.243,00 €
Total: 1.243,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
TURISME FORD KA 1.000,00 €
MERCEDES- BENZ GLA 250 4 MATIC 35,00 €
Total: 1.035,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
PRÈSTEC HIPOTECARI 35.029,12 €
Total: 35.029,12 €
Assegurances de vida.
Descripció Import
BANCO SABADELL 3.000,00 €
Total: 3.000,00 €

Presentada el 04/11/2021 >>

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Castellón/Castelló Espanya 25.919,78 €
Ple domini 17 Garatge Castellón/Castelló Espanya 11.664,09 €
Ple domini 100 Vivendes Castellón/Castelló Espanya 19.536,51 €
Ple domini 100 Immobles rústics Castellón/Castelló Espanya 589,75 €
Ple domini 100 Immobles rústics Castellón/Castelló Espanya 212,92 €
Ple domini 100 Immobles rústics Castellón/Castelló Espanya 99,82 €
Ple domini 100 Immobles rústics Castellón/Castelló Espanya 178,52 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
BANCO SABADELL 1.243,00 €
Total: 1.243,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
TURISME AUDI A6 2.0 3.000,00 €
TURISME FORD KA 1.000,00 €
Total: 4.000,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
PRÈSTEC HIPOTECARI 35.029,12 €
Total: 35.029,12 €
Assegurances de vida.
Descripció Import
BANCO SABADELL 3.000,00 €
Total: 3.000,00 €

Presentada el 09/03/2021 >>

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Castellón/Castelló Espanya 25.919,78 €
Ple domini 17 Garatge Castellón/Castelló Espanya 11.664,09 €
Ple domini 100 Vivendes Castellón/Castelló Espanya 19.536,51 €
Ple domini 100 Immobles rústics Castellón/Castelló Espanya 589,75 €
Ple domini 100 Immobles rústics Castellón/Castelló Espanya 212,92 €
Ple domini 100 Immobles rústics Castellón/Castelló Espanya 99,82 €
Ple domini 100 Immobles rústics Castellón/Castelló Espanya 178,52 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
BANCO SABADELL 1.243,00 €
Total: 1.243,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
TURISME AUDI A6 2.0 3.000,00 €
TURISME FORD KA 1.000,00 €
Total: 4.000,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
PRÈSTEC HIPOTECARI 35.029,12 €
Total: 35.029,12 €
Assegurances de vida.
Descripció Import
BANCO SABADELL 3.000,00 €
Total: 3.000,00 €

Rentas

Renda 2022 - Presentada el 07/11/2023
Descripció Import
Rendiment del treball 53.723,55 €

Renda 2021 >>

Renda 2021 - Presentada el 07/12/2022
Descripció Import
Rendiment del treball 66.551,35 €

Renda 2020 >>

Renda 2020 - Presentada el 08/11/2021
Descripció Import
Rendiment del treball 70.380,74 €
Rendiment d'activitats agrícoles, ramaderes i forestals 40,88 €

Renda 2019 >>

Renda 2019 - Presentada el 03/03/2021
Descripció Import
Rendiment del treball 60.804,48 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 1,92 €

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 26/02/2021

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Generalitat Valenciana Director Territorial Presidència 01/05/2016 18/11/2020 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 09/03/2021

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
AEROPUERTO DE CASTELLÓN, S.L. SECRETARIO DEL CONSEJO Y DE LA COMISIÓN EJECUTIVA Pública
Ajuntament de Cervera del Maestre Alcalde President 22/05/2011 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 18/12/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Cese 20/12/2023 Jubilació total AYUNTAMIENTO DE CERVERA DEL MAESTRE
Cese 20/12/2023 Jubilació total

Presentada el 05/11/2021 >>

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Cese 05/11/2021 Per compte d'altri GVA

Presentada el 11/03/2021 >>

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 11/03/2021
No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae