alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Carlos Mazón Guixot

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • President de la Generalitat
 • Presidència de la Generalitat
 • Nomenament: 15/07/2023 DOGV
 • C/ Cavallers, 2. 46001. València
 • sec.pre@gva.es
 • 963424615
 
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

S'assignen a la Presidència de la Generalitat les competències en matèria d'assessorament al president i impuls de l'acció interdepartamental del Consell, anàlisi, prospectiva i projectes estratègics, relacions amb la Unió Europea, l'Estat i altres comunitats autònomes, comunicació institucional de la Generalitat, promoció institucional, administració local, relacions amb els mitjans de comunicació social, simplificació administrativa, participació i transparència, així com les competències en matèria de relacions amb les Corts, publicacions, representació i defensa en judici i assessorament en dret a la Generalitat.

Fuente: Funciones

President de la Generalitat Valenciana Llista completa d'obsequis

14/09/2023

És rebut en audiència per Sa Majestat el Rei

Costs
 • Transport
  125,80 €
 • Total 125,80 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

President de la Generalitat Valenciana Llista completa d'obsequis

07/09/2023

SAMARRETA ELIT FEMENINA FEDERACIÓ DE PILOTA VALENCIANA. ACTE D'AGENDA

Entitat/Persona que fa l'obsequi: FEDERACIÓ DE PILOTA VALENCIANA

Destinatari de l'obsequi: CARLOS ARTURO MAZÓN GUIXOT

Destinació:

04/09/2023

LLIBRE "CAP DE NOSALTRES TINDRÀ COMPASSIÓ", DE PAZ CASTELLÓ

Entitat/Persona que fa l'obsequi: PAZ CASTELLÓ

Destinatari de l'obsequi: CARLOS ARTURO MAZÓN GUIXOT

Destinació:

28/08/2023

TAULELL MANISES PINTAT A mà PER ASMISAF. ACTE D'AGENDA

Entitat/Persona que fa l'obsequi: AJUNTAMENT DE GANDIA

Destinatari de l'obsequi: CARLOS ARTURO MAZÓN GUIXOT

Destinació:

18/08/2023

LLIBRE "RAFAEL SERRALLET. CLASSICAL GUITARIST"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: INSTITUT INTERNACIONAL DE MÚSICA IBÈRICA. ANNA SCHUBERT

Destinatari de l'obsequi: CARLOS ARTURO MAZÓN GUIXOT

Destinació:

15/08/2023

LLIBRE DE FESTES I BASTÓ FIRA DE XÀTIVA 2023. ACTE D'AGENDA

Entitat/Persona que fa l'obsequi: AJUNTAMENT DE XÀTIVA

Destinatari de l'obsequi: CARLOS ARTURO MAZÓN GUIXOT

Destinació:

01/08/2023

LLIBRETA I BOLÍGRAF

Entitat/Persona que fa l'obsequi: EQUIP HUMÀ

Destinatari de l'obsequi: CARLOS ARTURO MAZÓN GUIXOT

Destinació:

01/08/2023

LLIURO "EXPOSICIÓ COL·LECCIÓ MASAVEU" DE SOROLLA

Entitat/Persona que fa l'obsequi: MUSEU DE BELLES ARTS DE VALÈNCIA

Destinatari de l'obsequi: CARLOS ARTURO MAZÓN GUIXOT

Destinació:

01/08/2023

2 LLIBRETES GRAVADES AMB NOM PRESIDENT

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ASSOCIACIÓ ESPANYOLA D'EMRPESAS DE COMPONENETES PER Al CALÇAT. MANUEL ROMÁN, PRESIDENT

Destinatari de l'obsequi: CARLOS ARTURO MAZÓN GUIXOT

Destinació:

26/07/2023

VENTALL, MOCADOR, LÀMINA EMMARCADA, SAMARRETA, QUADRE MOROS I CRISTIANS BATHC NUMBER MARCH 2021. ACTE D'AGENDA

Entitat/Persona que fa l'obsequi: AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Destinatari de l'obsequi: CARLOS ARTURO MAZÓN GUIXOT

Destinació:

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 99.335,89 €
Ple domini 20 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 82.066,80 €
Ple domini 20 Garatge Alicante/Alacant Espanya 5.661,85 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 30.974,75 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Total: 24.000,00 €
Plans de pensions.
Descripció Import
MAPFRE 40.999,68 €
Total: 40.999,68 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 95.521,04 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL PRESIDENTE 19/07/2019 12/07/2023 NO
AYUNTAMIENTO DE ALICANTE ADMINISTRACIÓN PUBLICA LOCAL CONCEJAL 15/06/2019 16/06/2023 NO
CÁMARA DE COMERCIO DE ALICANTE (DIRECTOR-GERENTE) Actualmente en situación de excedencia forzosa 26/06/2023 26/06/2023 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
LES CORTS Diputado Autonómico 26/06/2023 Pública
COMISIÓN DELEGADA DEL CONSELL DE INCLUSIÓN Y DERECHOS SOCIALES Vocal 19/07/2023 Pública
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PARA EL SEGUIMIENTO E IMPULSO DE LAS POLÍTICAS DE RACIONALIZACIÓN Y AUSTERIDAD EN EL GASTO EN EL ÁMBITO DE LA GENERALITAT Presidente 15/07/2023 Pública
COMISIÓN DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO EN SALUD Vocal 19/07/2023 Pública
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL DE ACCIÓN EXTERIOR Y RELACIONES CON LA UNIÓN EUROPEA Presidente 15/07/2023 Pública
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL DE TURISMO DE LA COMUNITAT VALENCIANA Presidente 15/07/2023 Pública
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PARA EL SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE LA POSTEMERGENCIA Presidente 15/07/2023 Pública
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO Presidente 19/07/2023 Pública
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PARA LA COORDINACIÓN, APOYO Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO ELECTORAL A LES CORTS Vicepresidente 19/07/2023 Pública
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PARA LA LUCHA CONTRA EL DESPOBLAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS VALENCIANOS Presidente 15/07/2023 Pública
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PARA LA LUCHA CONTRA EL DESPOBLAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS - GRUPO DE TRABAJO Presidente 15/07/2023 Pública
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA DEMOCRÁTICA Vicepresidente 19/07/2023 Pública
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PARA LA REFORMA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Presidente 15/07/2023 Pública
MESA INTERDEPARTAMENTAL PARA LA PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN ANTE EL CORONAVIRUS, COVID-19 Presidente 15/07/2023 Pública
ALTO CONSEJO CONSULTIVO EN INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT (ACC I+D+I) Presidente 15/07/2023 Pública
COMISIÓN ASESORA DE DERECHO CIVIL VALENCIANO Presidente 19/07/2023 Pública
COMISIÓN BILATERAL DE COOPERACIÓN ENTRE LA GENERALITAT Y LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE Presidente 15/07/2023 Pública
COMISIÓN BILATERAL DE COOPERACIÓN ENTRE LA GENERALITAT Y LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CASTELLÓN Presidente 15/07/2023 Pública
COMISIÓN BILATERAL DE COOPERACIÓN ENTRE LA GENERALITAT Y LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA Presidente 15/07/2023 Pública
COMISIÓN CONSULTIVA DE FESTEJOS TAURINOS TRADICIONALES (BOUS AL CARRER) DE LA COMUNITAT VALENCIANA Presidente 15/07/2023 Pública
COMISIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, ACTIVIDADES RECREATIVAS Y ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES DE LA COMUNITAT VALENCIANA Presidente 15/07/2023 Pública
COMITÉ CIENTÍFICO DEL PROGRAMA VALENCIANO DE INVESTIGACIÓN VACUNAL COVID-19 Presidente 15/07/2023 Pública
COMITÉ ESTRATÉGICO DE POLÍTICA TERRITORIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA Presidente 15/07/2023 Pública
COMITÉ PERMANENTE DE ACCIÓN HUMANITARIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA Presidente 19/07/2023 Pública
CONSEJO DE CENTROS VALENCIANOS EN EL EXTERIOR (CEVEX) Presidente 19/07/2023 Pública
CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA COMUNITAT VALENCIANA Presidente 19/07/2023 Pública
CONSEJO VALENCIANO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO Presidente 19/07/2023 Pública
CONSEJO VALENCIANO DE TRANSPARENCIA - COMISIÓN CONSULTIVA Presidente 19/07/2023 Pública
CONSEJO VALENCIANO DEL TURISMO Presidente 15/07/2023 Pública
FONDO DE COOPERACIÓN MUNICIPAL DE MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES MENORES C.V - COMISIÓN DE COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN Presidente 15/07/2023 Pública
MESA DE DIÁLOGO SOCIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA - PLENO Presidente 15/07/2023 Pública
CONSORCIO DE MUSEOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA - CONSEJO GENERAL Presidente 15/07/2023 Pública
AGENCIA VALENCIANA DE LA INNOVACIÓN (AVI) - CONSEJO DE DIRECCIÓN Presidente 15/07/2023 Pública
PATRONATO DEL MISTERI D'ELX - PATRONATO RECTOR Presidente de Honor 15/07/2023 Pública
FUNDACIÓN COMUNIDAD VALENCIANA -REGIÓN EUROPEA (FCVRE) - PATRONATO Presidente 15/07/2023 Pública
FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA PARA EL FOMENTO DE ESTUDIOS SUPERIORES (FFES) Presidente de Honor 15/07/2023 Pública
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA INNOVACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA - PATRONATO Presidente de Honor 15/07/2023 Pública
FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA DE INVESTIGACIÓN DE EXCELENCIA (ValER) - PATRONATO Presidente de Honor 15/07/2023 Pública
PALAU DE LES ARTS REINA SOFIA, FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA - PATRONATO Presidente de Honor 15/07/2023 Pública
INSTITUTO VALENCIANO DE LA MEMORIA DEMOCRÁTICA, LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS LIBERTADES PÚBLICAS - CONSEJO RECTOR Presidente 15/07/2023 Pública
COMISIÓN BILATERAL DE COOPERACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL ESTADO-GENERALITAT VALENCIANA Miembro 15/07/2023 Pública
CONFERENCIA PARA ASUNTOS RELACIONADOS CON LA UNIÓN EUROPEA (CARUE). - PLENO Miembro 15/07/2023 Pública
CONFERENCIA SECTORIAL DE COOPERACIÓN Miembro 19/07/2023 Pública
CONSEJO ESPAÑOL DE TURISMO Vocal 15/07/2023 Pública
CONSORCIO CASA DEL MEDITERRÁNEO - CONSEJO RECTOR Vicepresidente 15/07/2023 Pública
PATRONATO DEL MUSEO DE BELLAS ARTES SAN PIO V - PLENO Vicepresidente 15/07/2023 Pública
CONSEJO ASESOR DEL PLAN RECUPERA.T BEJÍS Presidente 15/07/2023 Pública
CONSEJO ASESOR DEL PLAN RECUPERA.T VALL D'EBO Presidente 15/07/2023 Pública
FUNDACIÓN PREMIOS REY JAIME I - PATRONATO Presidente 15/07/2023 Pública
PREMIO VALENCIANO A LA SOLIDARIDAD Y EL VOLUNTARIADO - JURADO 19/07/2023 Pública
FUNDACIÓN CULTURAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA MIGUEL HERNÁNDEZ Presidente 15/07/2023 Pública

SI

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 14/09/2023

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae