FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
  • José Manuel Camarero Benítez

  • XI legislatura (26/06/2023- )
  • Director general de Turisme
  • Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
  • Nomenament: 04/04/2024

La Direcció General de Turisme exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei del Consell, en matèria de promoció i ordenació del turisme, així com les competències administratives en l'àmbit normatiu, inspector i sancionador de l'activitat turística.

Finalment, assumirà qualsevol altra competència que se li encomane o delegue o que li conferisquen les disposicions legals o reglamentàries.

Fuente: Funciones

Curriculum vitae

cargando datos