FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Antonio Galvañ Díez

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Secretari autonòmic d'Ocupació i director general de LABORA
 • Conselleria de Educació, Universitats i Ocupació
 • Nomenament: 26/07/2023 DOGV
 • Avinguda Navarro Reverter, 2 - 46004 - València
 • galvany_ant@gva.es
 • 963868997
 

La Secretaria Autonòmica d'Ocupació exerceix les funcions establides en l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, en matèria de treball, seguretat i salut laboral, foment de l'ocupació, conciliació laboral, inspecció de treball, intermediació en el mercat laboral i relacions laborals, cooperativisme i economia social, activitat i funcionament de LABORA (Servei Valencià d'Ocupació i Formació), i exerceix la superior direcció d'aquesta entitat.

Fuente: Funciones

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 66.619,68 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 9.326,76 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 75.946,44 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024 - Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2024

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 28.728,39 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 4.021,99 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 32.750,38 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde la fecha de nombramiento hasta el 31 de diciembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 02/04/2024

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 66.714,65 €
Ple domini 50 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 34.387,66 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Ruralvia 3.500,00 €
Cajamar 500,00 €
Total: 4.000,00 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Descripció Import
Mutualidad de la Abogacía 2.215,00 €
Total: 2.215,00 €
Vehicle (Renting o similars)
Descripció Import
BMW X1 SDRIVE 18I 52.000,00 €
Total: 52.000,00 €
Embarcacions i aeronaus
Descripció Import
Velero Hanse 370 80.000,00 €
Total: 80.000,00 €

Presentada el 15/01/2024 >>

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 66.714,65 €
Ple domini 50 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 34.387,66 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Ruralvia 3.500,00 €
Cajamar 500,00 €
Total: 4.000,00 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Descripció Import
Mutualidad de la Abogacía 2.215,00 €
Total: 2.215,00 €
Vehicle (Renting o similars)
Descripció Import
Moto BMW R 1250 GS 15.000,00 €
Total: 15.000,00 €
Embarcacions i aeronaus
Descripció Import
Velero Hanse 370 80.000,00 €
Total: 80.000,00 €

Presentada el 05/09/2023 >>

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 66.714,65 €
Ple domini 50 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 34.387,66 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Ruralvia 3.500,00 €
Cajamar 500,00 €
Total: 4.000,00 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Descripció Import
Mutualidad de la Abogacía 2.215,00 €
Total: 2.215,00 €
Embarcacions i aeronaus
Descripció Import
Velero Hanse 370 80.000,00 €
Total: 80.000,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 25/08/2023
Descripció Import
Rendiment de capital immobiliari 1.134,75 €
Rendiment del treball 13.239,92 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 10.861,45 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 25/08/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Abogado Servicios de consultoría y gestión 01/05/2023 07/08/2023 NO
Cultivos Marinos de Guardamar, S.L. Acuicultura Polígono Industrial Santa Ana, calle Forjadors. Guardamar del Segura 04/06/2018 06/02/2022 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 25/08/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
SECRETARÍA AUTONÓMICA DE TURISMO COMISIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, ACTIVIDADES RECREATIVAS Y ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES DE LA COMUNITAT VALENCIANA SECRETARIO AUTONÓMICO

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 13/09/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 13/09/2023

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Data Títol de la reunió Grup d'interés
04/10/2023 12:00Reunión REDITRed de Institutos Tecnológicos de la C. V. (REDIT)

Curriculum vitae

cargando datos