alts càrrecs

<< Ves enrere
  • Susana Camarero Benítez

  • XI legislatura (26/06/2023- )
  • Vicepresidenta Segona i
    Consellera de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
  • Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
  • Nomenament: 20/07/2023 DOGV
  • Plaça del Carme, 4 - 46003 - València
  • susana.camarero@gva.es
  • 963108838
 

S'assignen a la Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge les competències en matèria de polítiques de prestació social, serveis socials, dependència, persones amb diversitat funcional, igualtat, famílies, infància i adolescència, adopcions, joventut, dona, persones migrants, cooperació al desenvolupament, voluntariat social i habitatge.

La persona titular de la Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge exerceix de secretària del Consell.

La persona titular de la Vicepresidència segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge és l'òrgan jeràrquic superior el departament i exerceix totes les atribucions conferides per la Llei del Consell en l'àmbit de les competències que estableix l'article 4 del Decret 10/2023, de 19 de juliol, i qualsevol altra que li atorgue l'ordenament jurídic en l'esmentat àmbit competencial.

Fuente: Funciones

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

vicepresidenta segona i consellera de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge Llista completa d'obsequis

04/09/2023

Productes d'alimentació del municipi, mocador i bastó

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Segorbe

Destinatari de l'obsequi: SUSANA CAMARERO BENITEZ

Destinació: Vicepresidenta segona i consellera de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

30/08/2023

Caixa amb productes alimentaris de l'horta

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Alcaldessa de Meliana

Destinatari de l'obsequi: SUSANA CAMARERO BENITEZ

Destinació: Vicepresidenta segona i consellera de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

29/08/2023

Safata de xocolates variades

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Alcaldessa de Torrent

Destinatari de l'obsequi: SUSANA CAMARERO BENITEZ

Destinació: Vicepresidenta segona i consellera de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

27/08/2023

Llibre "La Cordà de Paterna"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Alcalde de Paterna

Destinatari de l'obsequi: SUSANA CAMARERO BENITEZ

Destinació: vicepresidenta segona i consellera de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

27/08/2023

Dolços típics de Paterna

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Alcalde de Paterna

Destinatari de l'obsequi: SUSANA CAMARERO BENITEZ

Destinació: vicepresidenta segona i consellera de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

27/08/2023

Sotagot de ceràmica

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Alcalde de Paterna

Destinatari de l'obsequi: SUSANA CAMARERO BENITEZ

Destinació: vicepresidenta segona i consellera de Serveis Socials,

15/08/2023

Peça de ceràmica "Alfabeguer"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Alcaldessa de Bétera

Destinatari de l'obsequi: SUSANA CAMARERO BENITEZ

Destinació: Vicepresidenta segona i consellera de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

11/08/2023

Caixa amb diversos productes alimentaris de la província de Castelló

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Presidenta de la Diputació de Castelló

Destinatari de l'obsequi: SUSANA CAMARERO BENITEZ

Destinació: Vicepresidenta segona i consellera de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

11/08/2023

Figura de bronze que representa L'arquer de la Valltorta

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Presidenta de la Diputació de Castelló

Destinatari de l'obsequi: SUSANA CAMARERO BENITEZ

Destinació: Vicepresidenta segona i consellera de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge.

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

No consta informació. Els alts càrrecs tenen un termini de 2 mesos des del seu nomenament per a presentar la declaració.

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No consta informació. Els alts càrrecs tenen un termini de 2 mesos des del seu nomenament per a presentar la declaració.

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No consta informació. Els alts càrrecs tenen un termini de 2 mesos des del seu nomenament per a presentar la declaració.

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No consta informació. Els alts càrrecs tenen un termini de 2 mesos des del seu nomenament per a presentar la declaració.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae