alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Héctor Illueca Ballester

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Vicepresident Segon del Consell
  Conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica
 • Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica
 • Nomenament: 10/09/2021 DOGV
 • Plaça del Carme, 4. 46003. València
 • gabinet_vschab@gva.es
 • 963108838

Agenda

La persona titular de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, és el màxim òrgan responsable del Consell en matèria d'habitatge, de regeneració urbana i sostenibilitat energètica habitacional.

A la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica li corresponen les següents competències:

 • Establir els objectius del Consell en matèria de polítiques habitacionals i urbanístiques associades, basats en l'habitatge i la seua funció social com a dret bàsic fonamental.
 • Impulsar projectes, iniciatives i reglamentacions dirigides a fer efectiu el dret a l'habitatge assequible, digne i adequat, així com el dret a la ciutat com a espai col·lectiu inclusiu lliure de desigualtats.
 • Atendre les emergències habitacionals amb l'objectiu final de declarar la Comunitat un territori lliure de desnonaments, amb la col·laboració de les administracions locals i agents socials i jurídics implicats.
 • Controlar la gestió, ampliació i millora del parc públic i subvencionat d'habitatges de la Generalitat, impulsant el lloguer assequible.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Vicepresident segon del Consell i Conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica Llista completa d'obsequis

14/09/2021

Una tassa, un bolígraf, una agenda, 3 màscares, una bossa de roba i un fullet informatiu.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: À Punt

Destinatari de l'obsequi: HÉCTOR ILLUECA BALLESTER

Destinació: Ús personal.

13/09/2021

Exemplars "Memòria sobre la situació socioeconòmica i laboral de la Comunitat Valenciana 2020" i " Resum Executiu Valoracions i Recomanacions".

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Comité Económic i Social

Destinatari de l'obsequi: HÉCTOR ILLUECA BALLESTER

Destinació: Despatx Vicepresident.

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos