alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Alberto Rubio Garrido

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Director general de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica
 • Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica
 • Nomenament: 04/08/2020 DOGV
 • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre. Edifici A. 46018. València
 • rubio_albgar@gva.es
 • 961 208 369

Agenda

Agenda jul-ago
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i la resta prevista en l'ordenament jurídic, en matèria d'arquitectura i qualitat en l'edificació, rehabilitació del parc edificat, amb especial atenció a la sostenibilitat, a la millora de l'accessibilitat i a l'eficiència energètica, així com la formació per a l'ocupació verda lligada a aquestes actuacions.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 60.110,42 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 60.110,42 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2021

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Director General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica Llista completa d'obsequis

31/05/2021

Llibre Fact Energy, "La Sostenibilitat que Ve" de Pablo Foncillas

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Naturgy

Destinatari de l'obsequi: ALBERTO RUBIO GARRIDO

Destinació: Ús Personal

13/05/2021

Quatre llibres d'història de la ciutat de Jacarilla (Alacant)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Alcaldessa Ajuntament Jacarilla

Destinatari de l'obsequi: ALBERTO RUBIO GARRIDO

Destinació: Ús personal

11/03/2021

Llibre "Edificant l'Arquitectura Tècnica Valenciana".

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Col·legi Oficial d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l'Edificació

Destinatari de l'obsequi: ALBERTO RUBIO GARRIDO

Destinació: Us Personal

01/03/2021

Calendari xinés any 2021 dedicar al Bou d'Or

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institut Confucio València

Destinatari de l'obsequi: ALBERTO RUBIO GARRIDO

Destinació: Despatx del Director General

28/12/2020

Caixa de pastissos d'ametla

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Xaló

Destinatari de l'obsequi: ALBERTO RUBIO GARRIDO

Destinació: Ús personal

28/12/2020

Material de difusió turística del municipi de Calp i un pin del Penyal d'Ifac

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Calp

Destinatari de l'obsequi: ALBERTO RUBIO GARRIDO

Destinació: Ús personal

28/09/2020

quadern i boligrafo

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ayuntamiento de la Vila-Real (Castelló)

Destinatari de l'obsequi: ALBERTO RUBIO GARRIDO

Destinació: personal

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Instituto Valenciano de la edificación desarrollo de proyectos i+D+i en materia de fomento de la calidad y sostenibilidad de la edificación y el espacio urbano técnico 30/01/2019 04/08/2020 Efectiva desde el 04/08/2020 NO
Universidad Internacional de Valencia (VIU) Universidad de educación a distancia Consultor externo 25/10/2018 04/08/2020 NO
Asesoramiento y diseño de proyectos de rehabilitación 01/01/2015 04/08/2020 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático de la Comunitat Valenciana Miembro 04/08/2020 Pública
Comisión Interdepartamental para el Seguimiento y la Coordinación de la Postemergencia Miembro 04/08/2020 Pública
Comisión de Accesibilidad Miembro 04/08/2020 Pública
Instituto Valenciano de la Edificación Vicepresidente 04/08/2020 Altres

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Multipropietat 33 Vivendes Valencia/València Espanya 114.159,75 €
Multipropietat 33 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 35.912,58 €
Multipropietat 33 Vivendes Valencia/València Espanya 123.833,25 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 8.287,72 €
Control i gestió de valors i actius financers.
Descripció Import
acciones arquia bank 1.312,92 €
Total: 1.312,92 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment d'activitats econòmiques (estimació directa) 1.485,19 €
Rendiment del treball 29.574,13 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. general) 10,43 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 21/10/2020

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos