alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Rubén Sancho Martínez

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Secretari autonòmic d'Igualtat i Diversitat
 • Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
 • Nomenament: 03/08/2020 DOGV
 • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre. Torre 3. 46018. València
 • said@gva.es
 • 961 247 427

Agenda

Agenda octubre
3 4 5 6 7 8 9
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

Sota l'autoritat de la persona titular de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, la Secretaria Autonòmica d'Igualtat i Diversitat es l'òrgan superior que exerceix les competències que li atribueix l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell en matèria de direcció, coordinació i implementació de les polítiques d'igualtat de gènere, reconeixement dels drets de les dones i promoció de masculinitats igualitàries, lluita contra la violència de gènere i masclista, reconeixement de la diversitat ètnica i cultural, diversitat sexual i familiar, igualtat de tracte i no-discriminació, programes d'atenció a persones amb diversitat funcional, foment de l'autonomia personal i reconeixement dels seus drets, promoció de l'envelliment actiu i prevenció de la soledat no escollida, atenció i protecció a persones majors i política residencial.

Fuente: Funciones

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 63.741,84 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 1.615,92 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 65.357,75 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2022

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Secretari Autonòmic d'Igualtat i Diversitat Llista completa d'obsequis

29/09/2022

Tassa metàl·lica

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ONCE

Destinatari de l'obsequi: RUBEN SANCHO MARTÍNEZ

Destinació: Secretari Autonòmic d'Igualtat i Diversitat

31/05/2022

Borsa de yute, Paquet de bombons, Paquet de café, Llibre "Memoria 20 aniversario"Memoria 20 aniversario Comisión de Género Poder Judicial de Costa Rica 2001-2021", Tassa amb ansa gran amb motius de Costa Rica, Pin de la Comissió de Gènere del Poder Judicial i Fullet de la Secretaria Tècnica de Gènere i Accés a la Justicia, del Poder Judicial de Costa Rica.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Delegació de Costa Rica

Destinatari de l'obsequi: RUBEN SANCHO MARTÍNEZ

Destinació: SA d'IGUALTAT I DIVERSITAT

27/08/2021

Tovallora de bany, raspall de dents de fusta i termo de líquids de 790 m.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: TEIKA

Destinatari de l'obsequi: RUBEN SANCHO MARTÍNEZ

Destinació: SA d'igualtat i Diversitat

08/07/2021

Tassa de porcellana de 33 cl.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ASSOCIACIÓ TRENCA-DIS DE DISLÈXIA

Destinatari de l'obsequi: RUBEN SANCHO MARTÍNEZ

Destinació: SA d'Igualtat i Diversitat

30/04/2021

Bossa de roba, tovallola i bolígraf

Entitat/Persona que fa l'obsequi: GRUP ELIS

Destinatari de l'obsequi: RUBEN SANCHO MARTÍNEZ

Destinació: Secretaria Autonòmica d'Igualtat i Diversitat

03/03/2021

Calendari Xinès tradicional 4719-2021

Entitat/Persona que fa l'obsequi: INSTITUT CONFUCI DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Destinatari de l'obsequi: RUBEN SANCHO MARTÍNEZ

Destinació: SA d'Igualtat i Diversitat

16/02/2021

Revista nº 137 Estiu 2020 "Pandemia Covid-19"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: MOVIMENT PER LA PAU

Destinatari de l'obsequi: RUBEN SANCHO MARTÍNEZ

Destinació: SA d'Igualtat i Diversitat

16/02/2021

Revista núm. 132 Primavera 2019 "Desafiaments de l'agenda 2030, Objectius de Desenvolupament Sostenible"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: MOVIMENT PER LA PAU

Destinatari de l'obsequi: RUBEN SANCHO MARTÍNEZ

Destinació: SA d'Igualtat i Diversitat

16/02/2021

Borsa de teixit amb Fullets informatius varis

Entitat/Persona que fa l'obsequi: MOVIMENT PER LA PAU

Destinatari de l'obsequi: RUBEN SANCHO MARTÍNEZ

Destinació: SA d'Igualtat i Diversitat

22/12/2020

Calendari 2021

Entitat/Persona que fa l'obsequi: SANT JOAN DE DÈU - SERVEIS SOCIALS - VALÈNCIA

Destinatari de l'obsequi: RUBEN SANCHO MARTÍNEZ

Destinació: SA D'IGUALTAT I DIVERSITAT

22/12/2020

CAIXA DE NEULES

Entitat/Persona que fa l'obsequi: SANT JOAN DE DÈU - SERVEIS SOCIALS - VALÈNCIA

Destinatari de l'obsequi: RUBEN SANCHO MARTÍNEZ

Destinació: SA D'IGUALTAT I DIVERSITAT

18/12/2020

LLIBRE "Cercle de dones" Edit.Ángela Nzambi, CEAR PV

Entitat/Persona que fa l'obsequi: CEAR Comissió d'Ajuda al Refugiat-PV

Destinatari de l'obsequi: RUBEN SANCHO MARTÍNEZ

Destinació: SA D'IGUALTAT I DIVERSITAT

18/12/2020

Borsa de teixit

Entitat/Persona que fa l'obsequi: CEAR Comissió d'Ajuda al Refugiat-PV

Destinatari de l'obsequi: RUBEN SANCHO MARTÍNEZ

Destinació: SA D'IGUALTAT I DIVERSITAT

18/12/2020

Calendari 2021 de paret

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació Dones Gitanes ROMI

Destinatari de l'obsequi: RUBEN SANCHO MARTÍNEZ

Destinació: SA D'iGUALTAT I DIVERSITAT

18/12/2020

Revista/Dossier de fotografies

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació Dones Gitanes ROMI

Destinatari de l'obsequi: RUBEN SANCHO MARTÍNEZ

Destinació: SA D'IGUALTAT I DIVERSITAT

22/09/2020

Pack de llibrets: - Poble Gitano, Línia del temps i protagonistes - LGTBI+, Línia del temps i protagonistas -Protocol d'atenció a la identitat i expressió de gènere -Persones trans: identitat, llibertat i respecte. guia de bones practiques -Código Ètic

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat Politècnica de València

Destinatari de l'obsequi: RUBEN SANCHO MARTÍNEZ

Destinació: despatx del Secretari Autonòmic.

15/09/2020

Borsa motxilla amb els següents elements: - fullet informatiu de l'Once. - estoig amb bateria i diferents carregadors. - teclat bluetooth

Entitat/Persona que fa l'obsequi: grup social ONCE

Destinatari de l'obsequi: RUBEN SANCHO MARTÍNEZ

Destinació: despatx del Secretari Autonòmic.

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Vicepresidència i conselleria d'Igualtat i Polítiques Incluisves Assessor d’Assumptes Generals 03/03/2017 01/08/2020 SI
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
COMISSIÓ MIXTA D'ATENCIÓ I ACOLLIMENT A PERSONES REFUGIADES I DESPLAÇADES VICEPRESIDENT 28/10/2015
COMISSIÓ MIXTA PER AL DESENVOLUPAMENT DE L'ESTRATÈGIA VALENCIANA PER LA IGUALTAT I LA INCLUSIÓ DEL POBLE GITANO VICEPRESIDENT 01/04/2017
FÒRUM CONTRA LA VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA VICEPRESIDENT 01/07/2015
FÒRUM VALENCIÀ DE LA IMMIGRACIÓ VICEPRESIDENT 01/07/2015
CONSELL RECTOR DE L'INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT VICEPRESIDENT 16/10/2015
OBSERVATORI DE GÈNERE DE LA CV VICEPRESIDENT 01/07/2015
OBSERVATORI PERMANENT DE LA FAMÍLIA I INFÀNCIA DE LA CV - PLE I COMISSIÓ PERMANENT VICEPRESIDENT 06/07/2015
TAULA DE LA SOLIDARITAT DE LA CV VICEPRESIDENT 01/07/2015
COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL PACTE VALENCIÀ CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE I MASCLISTA VOCAL 24/10/2017
CONSELL D'ACCIÓ SOCIAL DEL EXCM. AJUNTAMENT DE VALÈNCIA VOCAL 22/12/2015
CONSELL VALENCIÀ DE L'EMPRENDIMENT - PLE VOCAL 01/06/2018
CONSELL VALENCIÀ DE L'EMPRENDIMENT - COMISSIÓ EXECUTIVA SECRETARI GENERAL 01/06/2018
CONSELL DE PARTICIPACIÓ DE L’ENTITAT PÚBLICA SANEJAMENT AIGÜES RESIDUALS DE LA CV (EPSAR) CONSELLER 15/01/2016
COMISSIÓ DEL PROTECTORAT DE FUNDACIONS DE LA GV VOCAL 28/10/2015
COMISSIÓ DELEGADA DEL CONSELL D'INCLUSIÓ I DRETS SOCIALS VOCAL 29/12/2015 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL DE FAMÍLIA I IGUALTAT D'OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES VICEPRESIDENT 01/07/2015 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL D'IMMIGRACIÓ VICEPRESIDENT 01/07/2015 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL DE SUPORT A LA MATERNITAT VICEPRESIDENT 06/07/2015 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER LA INTEGRACIÓ SOCIAL DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT VOCAL 01/07/2015 Pública
CONSELL INTERTERRITORIAL DE SERVEIS SOCIALS, PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA, PERSONAL I ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA DE LA CV - PLE VICEPRESIDENT SEGON 01/07/2015 Pública
CONSELL CONSULTIU TRANS DE LA CV VICEPRESIDENT SEGON 01/09/2018 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL D'ACCIÓ EXTERIOR I RELACIONS AMB LA UNIÓ EUROPEA VOCAL 01/07/2015 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER LA MILLORA DE LES INFRAESTRUCTURES URBANES MUNICIPALS VOCAL 06/07/2015 Pública
CONSELL RECTOR CONSORCI CASA DEL MEDITERRANI VOCAL SUPLENT 01/07/2015 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL DE SUPORT A LES FAMÍLIES BIOLÒGIQUES DE BEBÉS ROBATS I A LES ASSOCIACIONS QUE LES REPRESENTEN VOCAL 01/07/2015 Pública
COMISSIÓ D'AVALUACIÓ DE L'IMPACTE EN SALUT VOCAL 15/07/2016 Pública
CONSELL DE LA FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES (CFPA) VOCAL 29/12/2015 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL DE TURISME DE LA CV VOCAL 01/07/2015 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER A COMBATRE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE EN LA CV VICEPRESIDENT 01/07/2015 Pública
FUNDACIÓ SANTA ELENA PATRÓ 24/02/2016 Privada

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 29.087,28 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 5.655,07 €
Valors representatius de la participació en els fons propis en qualsevol tipus d'entitat, indicant la seua denominació i el seu objecte social.
Descripció Import
Consum, S.Coop.V. Aportació voluntària al Capital Social 9.000,00 €
Total: 9.000,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Total: 3.400,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
Prèstec Hipotecari 21.524,63 €
Total: 21.524,63 €
Plans de pensions.
Descripció Import
Vidacaixa 2.305,30 €
SECI Pensiones 893,72 €
Total: 3.199,02 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 49.848,06 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 112,19 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 29/09/2020

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos