alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Marc Aparisi Martí

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Director general de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona
 • Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica
 • Nomenament: 28/09/2021 DOGV
 • Plaça del Carme, 4 (Palau de Pineda). 46003 València
 • aparisi_marmar@gva.es
 • 961607681

Agenda

Agenda set-oct
26 27 28 29 30 1 2
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona és l'òrgan de suport d'aquesta Vicepresidència, que exerceix les funcions de coordinació en les matèries que el president de la Generalitat encomane o delegue al Vicepresident Segon, de conformitat amb el que preveu l'article 15.1 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i en totes aquelles que li encarregue la persona titular de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica en el seu àmbit competencial.

Fuente: Funciones

Director General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona Llista completa d'obsequis

29/06/2022

Assistència a la Jornada Espanya Pais Accesible.

Costs
 • Transport
  229,95 €
 • Total 229,95 €
13/06/2022

Reunió amb el conseller de Mobilitat i Habitatge del Govern de les Illes Balears.

Costs
 • Transport
  77,36 €
 • Total 77,36 €
05/04/2022 - 06/04/2022

Reunió en Madrid amb el director de Negoci Estratègic e Institucions de Deutsche Bank i amb el secretari general del Tresor i finançament Internacional de la Vicepresidència Primera del Govern i Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital.

Costs
 • Allotjament
  145,78 €
 • Transport
  149,57 €
 • Total 295,35 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 61.312,68 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 61.312,68 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2022

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Director General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona Llista completa d'obsequis

13/04/2022

Una botella de vi, dues tasses i dos paraigües.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Monòver

Destinatari de l'obsequi: MARC APARISI MARTI

Destinació: Ús personal.

13/04/2022

Llibre: "La biodiversidad en la torre del pirata de Godella".

Entitat/Persona que fa l'obsequi: “Salvem la Torreta del Pirata. Pulmón verde Godella”

Destinatari de l'obsequi: MARC APARISI MARTI

Destinació: Despatx director general.

09/03/2022

Caixa de productes tradicionals artesans d'Alberic.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Alcalde d'Alberic.

Destinatari de l'obsequi: MARC APARISI MARTI

Destinació: Despatx de la direcció general.

15/02/2022

Llibres: "L'Entrellat del color" i "Alfaro a Xàtiva".

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Xàtiva.

Destinatari de l'obsequi: MARC APARISI MARTI

Destinació: Despatx del director general.

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Generalitat Valenciana Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica Director de Gabinete de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática 02/07/2021 10/09/2021 NO
Generalitat Valenciana Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica Assessor d'Assumptes Parlamentaris del Consell 29/07/2019 01/07/2021 NO
Generalitat Valenciana Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica Assessor d'Assumptes Generals del Consell 10/09/2021 25/09/2021 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Generalitat Valenciana Comissió de Seguiment de l'Estratègia Valenciana per a la Recuperació Membre 28/09/2021 Pública
Generalitat Valenciana Comissió Permanent d'inversions del punt d'acceleració de la inversió Membre 28/09/2021 Pública
Generalitat Valenciana Consell de Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana Membre 28/09/2021 Pública
Generalitat Valenciana Consell de participació de l'EPSAR Membre 28/09/2021 Pública
Generalitat Valenciana Consell de participació de l'Hàbitat Sostenible Vicepresident 28/09/2021 Pública
Generalitat Valenciana Comissió Tècnica d'Inversions Membre 28/09/2021 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 24.268,45 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Total: 14.000,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 42.366,40 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 28/03/2022

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos