alts càrrecs

<< Ves enrere
 • José Vicente Soler Gironés

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Director general d'Economia Sostenible
 • Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
 • Nomenament: 16/01/2020 DOGV
 • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre. Torre 2. 46018. València
 • soler_josgir@gva.es
 • 961 209 444

Agenda

Agenda novembre
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció General d'Economia Sostenible exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei del Consell, en matèria d'estudi i avaluació de l'economia valenciana, d'orientació, planificació i seguiment de les polítiques econòmiques generals i de competitivitat sectorials i territorials, i la promoció de l'economia sostenible.

Així mateix, establirà les directrius generals de la política creditícia en l'àmbit de les seues competències i promourà els instruments financers relacionats amb l'economia sostenible que a este efecte es constituïsquen, en coordinació amb l'Institut Valencià de Finances, d'acord amb les previsions pressupostàries oportunes.

A més, exercirà les competències relatives a la supervisió de mediació d'assegurances i reassegurances privades, i les que, derivades de la normativa estatal en matèria d'assegurances, afecten la Comunitat Valenciana.

Igualment, li correspon assumir les competències en matèria de responsabilitat social que la legislació vigent atribuïsca a esta conselleria.

Finalment, assumirà qualsevol altra competència que se li encomane o delegue o que li conferisquen les disposicions legals o reglamentàries.

Fuente: Funciones

Director General d'Economia Sostenible Llista completa d'obsequis

25/11/2022

Assistència Seminari "Empresas y derechos humanos: Hacia una ley española de debida diligencia empresarial"

11/11/2022

Reunió Comissió Sectorial per a la Millora Reguladora i el Clima de Negocis.

Costs
 • Manutenció
  13,40 €
 • Transport
  183,22 €
 • Total 196,62 €
15/06/2022

Seminari Airef sobre "Las inversiones del PRTR: impacto económico, retos de gestión e implicaciones presupuestarias".

Costs
 • Manutenció
  18,23 €
 • Transport
  189,35 €
 • Total 207,58 €
22/07/2021

Assistència a la Conferència Sectorial amb el Ministeri d'Assumptes Econòmics.

Costs
 • Manutenció
  18,50 €
 • Transport
  167,55 €
 • Total 186,05 €
11/02/2020 - 12/02/2020

Reunió amb "Instituto Aragonés de Fomento".

Costs
 • Allotjament
  86,40 €
 • Manutenció
  12,50 €
 • Transport
  127,72 €
 • Total 226,62 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 61.312,68 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 61.312,68 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2022

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Director General d'Economia Sostenible Llista completa d'obsequis

24/11/2022

Portadocuments

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Col.legi d'Economistes de València

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ VICENTE SOLER GIRONÉS

Destinació: José Vicente Soler Gironés. Director General d'Economia Sostenible.

28/10/2022

Llibre. Títol "Pràctiques de Responsabilitat Social Empresarial a l'Horta Nord".

Entitat/Persona que fa l'obsequi: PACTEM NORD-CONSORCIO PARA LA CREACIÓN DE EMPLEO

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ VICENTE SOLER GIRONÉS

Destinació: José Vicente Soler Gironés. Director General d'Economia Sostenible

21/10/2022

Placa-quadre de cerámica "Asegurada de Incendios"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació de Corredors de Segurs de la Comunitat Valenciana ACS-CV

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ VICENTE SOLER GIRONÉS

Destinació: José Vicente Soler Gironés. Director General d'Economia Sostenible

03/10/2022

Tassa

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Jose Carlos Ferrer - Your Chief Sustainability Officer

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ VICENTE SOLER GIRONÉS

Destinació: José Vicente Soler Gironés. Director General d'Economia Sostenible

20/09/2022

Borsa de tela

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Nova Feina

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ VICENTE SOLER GIRONÉS

Destinació: José Vicente Soler Gironés. Director General d'Economia Sostenible

07/02/2022

Borsa de creïlles ecològiques.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Almacenes Lázaro, S.L

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ VICENTE SOLER GIRONÉS

Destinació: José Vicente Soler Gironés. Director General d'Economia Sostenible.

01/02/2022

Calendari amb les més importants festivitats xineses i valencianes.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institut Confuci de la Universitat de València

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ VICENTE SOLER GIRONÉS

Destinació: José Vicente Soler Gironés. Director General d'Economia Sostenible.

13/01/2022

Motxilla negra marca Gábol.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: IVACE

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ VICENTE SOLER GIRONÉS

Destinació: Director General d'Economia Sostenible.

20/12/2021

Dues botelles de vi "El Miracle"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació Intramurs

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ VICENTE SOLER GIRONÉS

Destinació: José Vicente Soler Gironés. Director General d'Economia Sostenible

10/12/2021

Llibre. Títol: "Bones pràctiques de l'Economia del Bé Comú". Publicat per l'Associació Valenciana per al foment de l'Economia del Bé Comú. Es regalen dos exemplars del mateix títol.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació Valenciana per al foment de l'Economia del Bé Comú

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ VICENTE SOLER GIRONÉS

Destinació: José Vicente Soler Gironés, Director General d'Economia Sostenible

21/10/2021

Llibre: "Las empresas sociales en la Comunitat Valenciana: tipología, perfiles e impacto".

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Florida Universitària

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ VICENTE SOLER GIRONÉS

Destinació: José Vicente Soler Gironés. Director General d'Economia Sostenible.

24/09/2021

Llibre:"El model de creixement econòmic valencià".

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Nexe

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ VICENTE SOLER GIRONÉS

Destinació: Jose Vicente Soler Gironés. Director General d'Economia Sostenible.

16/07/2021

LLibre. La innovación territorial y el empleo en la Comunidad Valenciana.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Vicerectorat de Projecció Territorial UV

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ VICENTE SOLER GIRONÉS

Destinació: José Vicente Soler Gironés. Director General d'Economia Sostenible.

13/07/2021

Llibre. Los cuidados en la era COVID-19

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Càtedra Economia Feminista

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ VICENTE SOLER GIRONÉS

Destinació: José Vicente Soler Gironés. Director General d'Economia Sostenible.

01/06/2021

Llibre. Títol: "Fact Energy. La sostenibilidad que viene". Autor: Pablo Foncillas

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Naturgy

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ VICENTE SOLER GIRONÉS

Destinació: José Vte. Soler Gironés. Director General d'Economia Sostenible.

10/03/2021

Llibre. Títol: Reptes i Problemàtiques del Sector Marítim-Recreatiu en la Comunitat Valenciana.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Càtedra d'Economia Blava i del Sector Marítim Recreatiu.

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ VICENTE SOLER GIRONÉS

Destinació: Director General d'Economia Sostenible.

10/12/2020

Llibre. Títol: Nigèria, Costa de Marfil, Senegal. Cap al camí de l'emergència. Autor: Jean-Yves Regis Naka.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Divaika Kiemba. President del Centre Euro Àfrica.

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ VICENTE SOLER GIRONÉS

Destinació: José Vicente Soler Gironés. Director General d'Economia Sostenible.

26/11/2020

Catàlegs descriptius de l'activitat de l'Associació Valenciana per al Foment de l'Economia del Bé Comú. Onze exemplars.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació Valenciana per al Foment de l'Economia del Bé Comú.

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ VICENTE SOLER GIRONÉS

Destinació: José Vicente Soler Gironés. Director General d'Economia Sostenible.

26/11/2020

Tres borses de teixit reciclat amb el logo "Objectius de Desenvolupament Sostenible" de l'Associació Valenciana per al Foment de l'Economia del Bé Comú.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació Valenciana per al Foment de l'Economia del Bé Comú.

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ VICENTE SOLER GIRONÉS

Destinació: José Vicente Soler Gironés. Director General d'Economia Sostenible.

26/11/2020

Libro. Título: "Introducción a la Economía del Bien Común. Un sistema económico con rostro humano". Tres ejemplares.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació Valenciana per al Foment de l'Economia del Bé Comú.

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ VICENTE SOLER GIRONÉS

Destinació: José Vicente Soler Gironés. Director General d'Economia Sostenible.

17/11/2020

Llibreta grandarària quartilla amb fulles en blanc i cuquet lateral amb logo i llegenda "Coopertivas Agroalimentarias".

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Antonia Sjardo. Unitat Investigació Polibienestar de Universitat de València.

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ VICENTE SOLER GIRONÉS

Destinació: José Vicente Soler Gironés. Director General d'Economia Sostenible.

23/10/2020

Distintiu en metall, sobre peanya, de l'Associació de Corredors d'Assegurances de la Comunitat Valenciana.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació de Corredors d'Assegurances de la Comunitat Valenciana. (ACS-CV)

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ VICENTE SOLER GIRONÉS

Destinació: José Vicente Soler Gironés. Director General d'Economia Sostenible.

16/09/2020

kit màscara i gel hidroalcohólico.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació de Comerciants de Villena.

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ VICENTE SOLER GIRONÉS

Destinació: Director General d'Economia Sostenible.

08/09/2020

Llibre. Títol: "Emprendimiento sostenible. Emprendiendo desde la cocreación de valor y el bien común". Cinc exemplars.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Càtedra Economia del Bé Comú. Universitat de València.

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ VICENTE SOLER GIRONÉS

Destinació: Director General d'Economia Sostenible. José Vicente Soler Gironés.

27/07/2020

Un bolígraf

Entitat/Persona que fa l'obsequi: FEPEVAL

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ VICENTE SOLER GIRONÉS

Destinació: Director General d'Economia Sostenible

23/06/2020

pen drive

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Observatori Valencià del Treball Decent

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ VICENTE SOLER GIRONÉS

Destinació: Director General d'Economia Sostenible

12/03/2020

Llibre. Títol "No sigues rata". Autors Teresa Broseta i Toni *Cabo. Vincle editorial

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Càtedra Economia del Bé Comú

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ VICENTE SOLER GIRONÉS

Destinació: Director General d'Economia Sostenible

12/03/2020

Llibre. Títol: "Inteligencia Artificial y desempleo tecnológico". Autor: Arturo Gradolí. Luhu Editorial.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Càtedra Economia del Bé Comú

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ VICENTE SOLER GIRONÉS

Destinació: Director General d'Economia Sostenible

12/03/2020

Llibre. Títol: "Caixa Ontinyent. Más que palabras, hechos". Autors: José Pla Barber, Cristina Villar García i Ana Botella Andreu. Vincle Editorial

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Càtedra Economia del Bé Comú

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ VICENTE SOLER GIRONÉS

Destinació: Director General d'Economia Sostenible

12/03/2020

Llibre. Títol: "El modelo Baleària". Autors: Vicente Safón i María Iborra. Vincle Editorial.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Càtedra Economia del Bé Comú.

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ VICENTE SOLER GIRONÉS

Destinació: Director General d'Economia Sostenible

12/03/2020

Llibre. Títol: "Economia del Bé Comú i Transformació del Model Economic". Autor:Joan Ramon Sanchis i Palacio. Vincle Editorial.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Càtedra Economia del Bé Comú.

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ VICENTE SOLER GIRONÉS

Destinació: Director General d'Economia Sostenible.

12/03/2020

Llibre. Títol: "El modelo Consum". Autors: Vanessa Campos i Climent i Joan Ramon Sanchis-Palacio. Vincle Editorial.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Càtedra Economia del Bé Comú.

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ VICENTE SOLER GIRONÉS

Destinació: Director General d'Economia Sostenible.

12/03/2020

Llibre. Títol:" Caixa Popular. Un model de banca cooperativa, social i diferent". Autors: Vanessa Campos i Climent i Joan Ramon Sanchis-Palacio. Vincle Editorial

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Càtedra Economia del Bé Comú.

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ VICENTE SOLER GIRONÉS

Destinació: Director General d'Economia Sostenible.

12/03/2020

Llibre. Títol: "La desfeta del sistema financer valencià". Autor: Joan Ramon Sanchis i Palacio. Vincle Editorial.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Càtedra Economia del Bé Comú.

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ VICENTE SOLER GIRONÉS

Destinació: Director General d'Economia Sostenible.

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
ENTITAT VALENCIANA D'HABITATGE I SÒL GESTIÓ PARC PÚBLIC HABITATGE GVA TÈCNIC SUPERIOR NIVELL 2 01/04/2004 15/01/2020 NO
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA EDUCACIÓ SUPERIOR PROFESSOR ASSOCIAT 17/11/2008 15/01/2020 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
PATRONAT FUNDACIO TAL REPRESENTANT DE LA GENERALITAT VALENCIANA 16/01/2020 Pública
INSTITUT VALENCIÀ DE FINANCES VOCAL DEL CONSELL GENERAL DEL IVF 16/01/2020 Pública
CONSELL VALENCIÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT VOCAL DEL CONSELL VALENCIÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 16/01/2020 Pública
Comissió de Gestió del Fons Valencià de Resilencia Conseller suplent 12/05/2021 Pública
Comité de Partes de IVACE- Entidad de Certificación Vocal 20/04/2022 Pública
Observatori Valencià del Treball Decent Vocal 17/06/2020 Pública
Comisión Sectorial para la Mejora Regulatoria y el Clima de Negocios Representant de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Producitus, Comerç i Treball 28/07/2021 Pública
CEEI Castelló Membre Junta directiva en representació de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball 06/03/2020 Pública
Comissió Permanent d’Inversions del Punt d’Acceleració de la Inversió Vocal suplent 08/06/2020 Pública
Societat Valenciana d'Inspecció Tècnica de Vehicles, S.A. Membre del Consell d'administració 05/08/2022 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 78.250,11 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Total: 8.988,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 54.844,25 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 05/03/2020

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos