alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Xavier Navarro i Garcia

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Director de l'Institut Cartogràfic Valencià
 • Conselleria de Politica Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
 • Nomenament: 04/12/2015 DOGV
 • C/ De la Democracia, 77. Ciudad Administrativa 9 de Octubre. Torre 1. Planta 1. 46018. València
 • navarro_xav@gva.es
 • 961 208 687
Agenda mai-jun
29 30 31 1 2 3 4
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció de l'Institut Cartogràfic Valencià assumeix la direcció, la gestió ordinària i l'execució de les competències que desenvolupa l'organisme.

En particular, corresponen a la persona titular de la Direcció de l'Institut Cartogràfic Valencià les funcions següents:

 1. La representació ordinària de l'ens.
 2. Les relacions ordinàries amb altres administracions o entitats públiques o privades.
 3. Dirigir l'actuació de l'Institut Cartogràfic Valencià.
 4. Desenvolupar els plans i programes d'actuació cartogràfics de l'Institut Cartogràfic Valencià.
 5. L'elaboració de les instruccions sobre l'organització i el funcionament efectiu de l'Institut Cartogràfic Valencià.
 6. Proposar a la Presidència la subscripció d'instruments de col·laboració amb altres entitats, i l'acceptació de les delegacions de competències o encàrrecs de gestió de funcions d'altres administracions públiques, o de les seues entitats dependents a favor de l'Institut Cartogràfic Valencià.
 7. L'exercici de la direcció superior del personal de l'Institut Cartogràfic Valencià i l'elaboració de les propostes en matèria de personal a l'òrgan competent de la Generalitat en matèria de funció pública.
 8. L'elaboració de l'avantprojecte de pressupost de l'Institut Cartogràfic Valencià, per a la seua elevació al Consell Rector.
 9. L'elaboració de la memòria justificativa i econòmica del Pla cartogràfic i del Programa anual d'actuació i, a iniciativa pròpia, de les propostes de millora de la planificació i programació de les activitats de l'Institut Cartogràfic Valencià per a la seua elevació al Consell Rector.
 10. Aprovar les despeses i ordenar els pagaments de l'Institut Cartogràfic Valencià, dins dels límits legals i pressupostaris.
 11. Retre els comptes de l'organisme.
 12. La facultat de subscriure contractes en nom de l'Institut Cartogràfic Valencià.
 13. L'elaboració dels acords que hagen de sotmetre's a l'aprovació del Consell Rector.
 14. L'organització dels serveis dependents de l'Institut Cartogràfic Valencià, dins del marc de la normativa sobre funció pública que resulte d'aplicació.
 15. Gestionar els recursos econòmics de l'ens.

Fuente: Funciones

Director de l' Institut Cartogràfic Valencià Llista completa d'obsequis

05/06/2018

Jornada en Saló Internacional de la Logística i Manutenció (SIL 2018) - Barcelona

Costs
 • Transport
  82,35 €
 • Total 82,35 €
06/10/2017

Reunió amb personal de la "Universidad Politécnica de Madrid" (xarxa sísmica)

Acompanyant/s
 • Subdtor.Departament Eng. Cartogràfica, Geodèsia i Fotogrametria de la UPV
Costs
 • Transport
  491,00 €
 • Total 491,00 €
06/10/2017

Reunió amb personal de la "Universidad Politécnica de Madrid" (xarxa sísmica)

Acompanyant/s
 • Director Departament Enginyeria Cartogràfica, Geodèsia i Fotogrametria de la UPV
Costs
 • Transport
  491,00 €
 • Total 491,00 €
07/03/2017

Reunió en el Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

Costs
 • Transport
  118,90 €
 • Total 118,90 €
04/05/2016

Reunió del CODIIGE en l'Institut Geogràfic Nacional - Madrid

Costs
 • Transport
  129,80 €
 • Total 129,80 €
29/03/2016

Visita a l'Institut Geogràfic Nacional a Madrid

Costs
 • Transport
  78,20 €
 • Total 78,20 €
23/02/2016

Reunió en el Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

Costs
 • Transport
  59,40 €
 • Total 59,40 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Director de l'Institut Cartogràfic Valencià Llista completa d'obsequis

27/09/2022

Llibre d'Il·lustració, Mapes i Infografia ANYFORMS de Luis Miguel Taklim

Entitat/Persona que fa l'obsequi: UPV

Destinatari de l'obsequi: XAVIER NAVARRO I GARCIA

Destinació: Biblioteca de l'ICV

12/09/2022

Llibre Vinoleum del Massís del Caroig i botella de vi Juan de Juanes

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Membre de l'associació Massís del Caroig

Destinatari de l'obsequi: XAVIER NAVARRO I GARCIA

Destinació: Director ICV

05/04/2022

Premi a l'excel·lència GIS

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Empresa ESRI

Destinatari de l'obsequi: XAVIER NAVARRO I GARCIA

Destinació: Institut Cartogràfic Valencià

03/01/2022

Agenda 2022

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Col·legi oficial d'Enginyeria Geomàtica i Topogràfica

Destinatari de l'obsequi: XAVIER NAVARRO I GARCIA

Destinació: Director de l'Institut Cartogràfic Valencià

03/12/2021

Memoria sobre la situación socioeconómica i laboral de la Comunitat Valenciana

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ángeles Cuenca García CESCV

Destinatari de l'obsequi: XAVIER NAVARRO I GARCIA

Destinació: Biblioteca de l'ICV

24/05/2021

Llibre "Recursos Territorials Turístics Valencians"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Vicerector de Proyecció Territorial i Societat, Jorge Hermosilla

Destinatari de l'obsequi: XAVIER NAVARRO I GARCIA

Destinació: ICV

10/11/2020

Exemplar de l'Informe sobre el Medi rural en la Comunitat Valenciana

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Comité Econòmic i Social Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: XAVIER NAVARRO I GARCIA

Destinació: Institut Cartogràfic Valencià

26/10/2020

Revista "aGOa" Aigua, Medi Ambient i Territori Núm. 1 Setembre 2020

Entitat/Persona que fa l'obsequi: José Sierra Herrero-Dtor aGOa

Destinatari de l'obsequi: XAVIER NAVARRO I GARCIA

Destinació: INSTITUT CARTOGRÀFIC VALENCIÀ

07/10/2020

Toponimia Pobles Valencians: Cabanes, Castelló de la Plana, Les Coves de Vinromà

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Acadèmia Valenciana de la Llengua

Destinatari de l'obsequi: XAVIER NAVARRO I GARCIA

Destinació: Institut Cartogràfic Valenciá

09/03/2020

Lliure EL SÒL RURAL PERIURBÀ Estudi del cas: L'horta de Valencia- Editorial Aranzadi 2019

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Reyes Marzal Raga-Departament de Dret Administratiu Universitat de València

Destinatari de l'obsequi: XAVIER NAVARRO I GARCIA

Destinació: INSTITUT CARTOGRÀFIC VÀLENCIA

01/01/2020

Agenda any 2020

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Col.legi oficial Topògrafs CV

Destinatari de l'obsequi: XAVIER NAVARRO I GARCIA

Destinació: Cap secció observació territori - ICV

15/11/2019

Llibre ISBN 978-84-9133-247-3 "INFORME SOBRE LA EVOLUCIÓN Y LA SITUACIÓN TERRITORIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA" - Edició 2019. Publicacions de la Universitat de València.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Joaquín Farinós Dasí - UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Destinatari de l'obsequi: XAVIER NAVARRO I GARCIA

Destinació: INSTITUT CARTOGRÀFIC VALENCIÀ

04/09/2019

Mapa i Guia excursionista (diverses escales): "Alto Turia, Serra d'Espadà, PuertoMingalvo, Teulada, Serra Calderona, Carrascal de la Font Roja, la Tinença de Benifassà"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: EL TOSSAL CARTOGRAFIES - En reunió en l'Ajuntament de Loriguilla.

Destinatari de l'obsequi: XAVIER NAVARRO I GARCIA

Destinació: Biblioteca ICV

02/01/2019

Agenda 2019

Entitat/Persona que fa l'obsequi: AEMET - AGÈNCIA ESTATAL METEOROLOGIA - Delegació Territorial Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: XAVIER NAVARRO I GARCIA

Destinació: Ús general en l'ICV

04/12/2018

Llibre revista valenciana d'estudis autonòmics 2018 nº 63 "40 Anys d'autogovern valencià"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació.

Destinatari de l'obsequi: XAVIER NAVARRO I GARCIA

Destinació: Biblioteca ICV

02/02/2018

Llibre "VARELA" - ISBN 987-84-9970-300-8

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Degà de la Reial Acadèmia de Cultura Valenciana

Destinatari de l'obsequi: XAVIER NAVARRO I GARCIA

Destinació: Us general biblioteca ICV.

02/02/2018

Llibre "CONOCER EL ARTE VALENCIANO: LA PINTURA DEL SIGLO XIX" - ISBN 978-84-96068-19-3

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Degà de la Reial Acadèmia de Cultura Valenciana

Destinatari de l'obsequi: XAVIER NAVARRO I GARCIA

Destinació: Us general biblioteca ICV.

15/01/2018

Llibre "EL PORT DE VALÈNCIA - Historia gráfica/ Graphic history / Historia gràfica, 1249-2017"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Autoritat Portuària de València

Destinatari de l'obsequi: XAVIER NAVARRO I GARCIA

Destinació: Us general biblioteca ICV.

01/01/2018

Agenda anual 2018 - grandària A5

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Col.legi Oficial Enginyers Tècnics en Topografia (Del. Com. Val.)

Destinatari de l'obsequi: XAVIER NAVARRO I GARCIA

Destinació: Despatx del Director de l'ICV

01/01/2018

Agenda AEMET - llibreta anual 2018 grandària A5

Entitat/Persona que fa l'obsequi: AEMET - AGÈNCIA ESTATAL METEOROLOGIA - Delegació Territorial Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: XAVIER NAVARRO I GARCIA

Destinació: Administració ICV

27/10/2017

Llapis de memòria USB amb accessori.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics en Informàtica de la Comunitat Valenciana.

Destinatari de l'obsequi: XAVIER NAVARRO I GARCIA

Destinació: Ús general en l'ICV.

26/05/2017

Mapa Físic de la Comunitat Valenciana. (3ª edició, setembre 2016)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Alonso Editor, S.L.

Destinatari de l'obsequi: XAVIER NAVARRO I GARCIA

Destinació: Ús general biblioteca ICV

02/05/2017

Llibre "VOCABULARI DE NOMS DE PERSONA" (21cm x 15 cm) - ref. recopilació de noms de persones com a recurs de consulta.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA

Destinatari de l'obsequi: XAVIER NAVARRO I GARCIA

Destinació: Despatx del Director de l'ICV.

07/03/2017

Llibre "Joan Binimelis: Descripció particular de l'illa de Mallorca e viles" - (27cm x 19cm)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Destinatari de l'obsequi: XAVIER NAVARRO I GARCIA

Destinació: Despatx del Director de l'ICV

07/03/2017

Planisferi El Món 1:22.000.000 (en 1 full) - (94 x 182 cm)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Destinatari de l'obsequi: XAVIER NAVARRO I GARCIA

Destinació: Ús general ICV

28/12/2016

Agenda 2017

Entitat/Persona que fa l'obsequi: AEMET

Destinatari de l'obsequi: XAVIER NAVARRO I GARCIA

Destinació: Ús general en l'ICV

16/12/2016

Agenda anual.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Il.lustre Col.legi Oficial d'Enginyeria Geomàtica i Topogàfica - Delegació Territorial de la Comunitat Valenciana i Murcia.

Destinatari de l'obsequi: XAVIER NAVARRO I GARCIA

Destinació: Ús general en l'ICV

29/01/2016

Llibre "ELS PORTOLANS DE L'EDAT MITJANA" (36'5cm x 28,5cm) - ref. Història de la Cartografia i la Nàutica.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Vicent Roselló i Verger, professor de la Fac. Geografia e Història de València.

Destinatari de l'obsequi: XAVIER NAVARRO I GARCIA

Destinació: Despatx del Director de l'ICV.

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 63.769,68 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 3.919,32 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 67.689,00 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València 65.806,71 €
Valors representatius de la cessió a tercers de capitals propis (deute públic; obligacions, bons i la resta de valors negociats o no en mercats organitzats; certificats de depòsit o pagarés no negociats en mercats organitzats).
Descripció Import
Total: 3.844,88 €
Valors representatius de la participació en els fons propis en qualsevol tipus d'entitat, indicant la seua denominació i el seu objecte social.
Descripció Import
QUOTES CAM 0,00 €
Total: 0,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
PRÉSTEC HIPOTECARI IBERCAJA 131.600,00 €
Total: 131.600,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 58.958,91 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA Tècnic de laboratori 01/10/2000 03/12/2015 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Institut Cartogràfic Valencià Comissió cartogràfica assessora i de coordinació institucional 02/12/2020 Pública
Institut Cartogràfic Valencià Comissió científica de l'Institut Cartogràfic Valencià 02/12/2020 Pública
Centro Nacional de Información Geográfica Comissió Permanent del Consell Superior Geogràfic 01/01/2015 Pública
Agència Valenciana de Protecció del Territori Consell de Direcció 01/01/2022 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 07/01/2020

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae

cargando datos