FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
  • X legislatura (17/06/2019-25/06/2023)
  • Direcció general d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible
  • Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

La Direcció General d'Obres Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible exerceix les competències establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria d'infraestructures públiques viàries i ferroviàries, seguretat viària, planificació i logística del transport; planificació, coordinació i execució de l'oferta intermodal del transport a la Comunitat Valenciana, seguretat i ordenació del transport, gestió de la xarxa de transports i mobilitat metropolitana, excepte aquelles competències que tinga atribuïdes l'Autoritat de Transport Metropolità de València.

Fuente: Funciones

Curriculum vitae

cargando datos