alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Roser Obrer Marco

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Directora general d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible
 • Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
 • Nomenament: 13/09/2019 DOGV
 • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre. Torre 1. 46018. València
 • dgotm@gva.es
 • 961 208 379

Agenda

Agenda maig
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció General d'Obres Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible exerceix les competències establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria d'infraestructures públiques viàries i ferroviàries, seguretat viària, planificació i logística del transport; planificació, coordinació i execució de l'oferta intermodal del transport a la Comunitat Valenciana, seguretat i ordenació del transport, gestió de la xarxa de transports i mobilitat metropolitana, excepte aquelles competències que tinga atribuïdes l'Autoritat de Transport Metropolità de València.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Directora General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible Llista completa d'obsequis

16/01/2020

Assistència a la reunió de la Comissió de Directors Generals de Transport de l'Estat i de les Comunitats Autonòmces al Ministeri de Foment. Madrid

Costs
 • Manutenció
  4,48 €
 • Transport
  134,10 €
 • Total 138,58 €
19/12/2019

Assistència a reunió de Parc Empresarial Sagunt al Ministeri de Foment. Madrid.

Costs
 • Manutenció
  8,70 €
 • Transport
  144,19 €
 • Total 152,89 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 60.110,42 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 60.110,42 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2021

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Directora General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible Llista completa d'obsequis

30/04/2021

Llibre "La maquinista valenciana"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: UJI i PUV

Destinatari de l'obsequi: ROSER OBRER MARCO

Destinació: Llibreria despatx directora general

18/12/2020

Caixa de bombos

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ferrovial

Destinatari de l'obsequi: ROSER OBRER MARCO

Destinació: Entre el personal de la Direcció General

18/12/2020

Estoig 3 botelles de vi de Navarrés Cellerer (*Utiliel-Requena)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Valencia

Destinatari de l'obsequi: ROSER OBRER MARCO

Destinació: Entre el personal de la Direcció General

18/12/2020

botella de vi Heretat de Cesilia

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Vectalia

Destinatari de l'obsequi: ROSER OBRER MARCO

Destinació: Entre el personal de la Direcció General

18/12/2020

Caixa de raïm del Vinalopo

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament Novelda

Destinatari de l'obsequi: ROSER OBRER MARCO

Destinació: Uso particular

02/01/2020

Llibre "El Hospital regional Dr. Leonardo Guzmán de Antofogasta"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Sacyr

Destinatari de l'obsequi: ROSER OBRER MARCO

Destinació: Lliberia despatx directora general

17/12/2019

Agenda 2020

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Autovía del Turia

Destinatari de l'obsequi: ROSER OBRER MARCO

Destinació: Uso particular

17/12/2019

Caixa de bombons

Entitat/Persona que fa l'obsequi: FERROVIAL

Destinatari de l'obsequi: ROSER OBRER MARCO

Destinació: Entre el personal de la direcció general

16/12/2019

Caixa amb tres botelles de vi Ahillas

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Col·legi Oficial de Gestors Administratius de València

Destinatari de l'obsequi: ROSER OBRER MARCO

Destinació: Entre el personal de la direcció general

18/10/2019

Llibre: 50 Anys Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de València. 1968-2018.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Eugenio Pellicer, director de l'Escola

Destinatari de l'obsequi: ROSER OBRER MARCO

Destinació: Llibreria despatx directora general

18/10/2019

Llibre: Memòria Anual 2017-2018. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de València

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Eugenio Pellicer - Director de l'Escola

Destinatari de l'obsequi: ROSER OBRER MARCO

Destinació: Llibrería despatx directora general

17/10/2019

Llibre: Proyectar Vías Ciclistas

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Francisco Selma

Destinatari de l'obsequi: ROSER OBRER MARCO

Destinació: Llibreria despatx directora general

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
INGENIERIA Y ECONOMIA DEL TRANSPORTE S. A. Ingeniería Responsable Logística y Relación con Puertos en oficina del Comisionado del Gobierno para el Corredor Mediterráneo 17/09/2018 13/09/2019 NO
Universitat Politécnica de València Enseñanza superior Profesora asociada Departamento de Transporte 22/09/2014 12/09/2019 NO
Logitren Ferroviaria S.A. Transporte mercancías por ferrocarril Directora de Desenvolupament 01/01/2013 06/09/2018 NO
Fundacion Valenciaport investigación, innovación, formación, cooperación e internacionalización en la comunidad logístico-portuaria Miembro del claustro de profesores 14/04/2018 02/06/2018 NO
Fundación Valenciaport investigación, innovación, formación, cooperación e internacionalización en la comunidad logístico-portuaria Miembro del claustro de profesores 25/06/2018 01/07/2018 NO
Fundación Valenciaport investigación, innovación, formación, cooperación e internacionalización en la comunidad logístico-portuaria Miembro del claustro de profesores 02/03/2019 30/03/2019 NO
Industria y Comunicación SA Edición de periódicos columnista en la revista Transporte XXI 01/09/2017 30/09/2018 NO

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 114.500,00 €
Plans de pensions.
Descripció Import
Indexa Capital 5.602,76 €
BBVA-UPV 603,95 €
Total: 6.206,71 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 48.112,46 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 62,98 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos