alts càrrecs

<< Ves enrere
 • María Muñoz Blanco

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Directora general per a la Lluita contra la Bretxa Digital
 • Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
 • Nomenament: 11/09/2019 DOGV
 • Av. Jean Claude Combaldieu, S/N (Ciutat de la Llum). 03008. Alacant
 • dglbd@gva.es
 • 965 318 512

Agenda

La Direcció General per a la Lluita contra la Bretxa Digital exerceix les competències establides en l'article 70 de la Llei 5/1983 i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria de desenvolupament d'indicadors i diagnosi, així com impuls de projectes per a la reducció de la bretxa digital en col·laboració amb entitats i organismes de la Generalitat amb competència en el desenvolupament de la societat digital i altres projectes tecnològics.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Directora General per a la Lluita contra la Bretxa Digital Llista completa d'obsequis

04/03/2020 - 05/03/2020

Assistència "18 trobada Associació Somos Digital, xarxa centres competències digitals" Tudela.

Costs
 • Allotjament
  64,90 €
 • Manutenció
  9,90 €
 • Transport
  64,96 €
 • Total 139,76 €
05/02/2020

Trobada amb Govern Basc i Govern Navarrés sobre competències digitals Derio-Bizkaia

Costs
 • Manutenció
  9,16 €
 • Transport
  342,10 €
 • Total 351,26 €
22/01/2020

Reunió amb Centre 42 Fundació Telefónica Madrid y Fira Internacional de Turisme Madrid

Costs
 • Manutenció
  12,50 €
 • Transport
  70,10 €
 • Total 82,60 €
17/12/2019 - 18/12/2019

Reunió amb Direcció General de Transformació Digital Govern de Navarra-Pamplona

Costs
 • Allotjament
  125,65 €
 • Manutenció
  34,20 €
 • Transport
  199,45 €
 • Total 359,30 €
18/11/2019 - 19/11/2019

Assistència "Smart City Congress" Barcelona

Costs
 • Allotjament
  253,89 €
 • Manutenció
  28,52 €
 • Transport
  90,80 €
 • Total 373,21 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 60.110,42 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 60.110,42 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2021

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Directora General per a la Lluita contra la Bretxa Digital Llista completa d'obsequis

19/04/2021

Una bossa reutilitzable, amb tres bolígrafs i dues caixes de dolç amb roques de xocolate.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ONCE

Destinatari de l'obsequi: MARÍA MUÑOZ BLANCO

Destinació: Despatx

16/03/2021

Exemplar del llibre "Estratègia AVANT 20-30, Pla Estratègic Valencià Antidespoblament"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Agencia Valenciana Antidespoblament

Destinatari de l'obsequi: MARÍA MUÑOZ BLANCO

Destinació: Despatx

15/03/2021

Exemplar del llibre "Lligams"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: IVAJ

Destinatari de l'obsequi: MARÍA MUÑOZ BLANCO

Destinació: Despatx

02/03/2021

Calendari 2021

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institut Confuci de la Universitat de València

Destinatari de l'obsequi: MARÍA MUÑOZ BLANCO

Destinació: Despatx

02/09/2020

2 màscares de tela higièniques reutilitzables per Covid 19

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat Miguel Hernández Elx

Destinatari de l'obsequi: MARÍA MUÑOZ BLANCO

Destinació: Despatx

28/02/2020

Llibre "Innovació i intel·ligència artificial al servei del desenvolupament rural"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Vicerectorat de Projecció Territorial i Societat Universitat de València i Ajuntament Aras de los Olmos

Destinatari de l'obsequi: MARÍA MUÑOZ BLANCO

Destinació: Despatx

24/02/2020

Calendari amb festivitats xineses i valencianes

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institut Confuci de la Universitat de València

Destinatari de l'obsequi: MARÍA MUÑOZ BLANCO

Destinació: Despatx

06/02/2020

Llibre "Informe sobre l'evolució i la situació territorial de la Comunitat Valenciana"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat de València

Destinatari de l'obsequi: MARÍA MUÑOZ BLANCO

Destinació: Despatx

10/12/2019

Bolígraf

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Diari Alacant Plaça

Destinatari de l'obsequi: MARÍA MUÑOZ BLANCO

Destinació: Despatx

10/12/2019

Agenda 2020

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Diari Alacant Plaça

Destinatari de l'obsequi: MARÍA MUÑOZ BLANCO

Destinació: Despatx

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Solidaridad Internacional PV Desarrollo de proyectos en cooperación para el desarrollo y educación para el desarrollo Técnica de proyectos 14/02/2018 11/09/2019 NO
UNESCO Cooperación al desarrollo Responsable de programa 04/04/2016 28/02/2017 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Consell de Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana Miembro Pública
Representante en comisión interdepartamental de la juventud (IVAJ) Representante 10/03/2020 Pública
Comisión interdepartamental para la lucha contra el despoblamiento de municipios de la CV ( AVANT) Representante 10/03/2020 Pública
Comité de programas reto 6 H2020 - Comisión Europea Representante Comunidades Autónomas 12/02/2020 Pública
Comisión Interdepartamental para la Cooperación Internacional al Desarrollo Asesoramiento y participación en materia de ODS Vocal 22/03/2021 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 15.651,20 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 26.761,36 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. general) 9,46 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos