alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Sonia Tirado González

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Directora general d'Innovació
 • Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
 • Nomenament: 17/07/2019 DOGV
 • Av. Jean Claude Combaldieu, S/N. 03008. Alacant
 • tirado_son@gva.es
 • 965 318 519

Agenda

La Direcció General d'Innovació exerceix les competències establides en l'article 70 de la Llei 5/1983 i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria de definició i seguiment de l'estratègia d'innovació de la Comunitat Valenciana; polítiques de suport al Sistema Valencià de la Innovació; parcs tecnològics; coordinació en matèria d'innovació tecnològica dels instituts tecnològics; instituts d'investigació i infraestructures d'investigació i transferència de ciència i tecnologia que no depenguen de les universitats, de les conselleries de Sanitat Universal i Salut Pública, i d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica; desenvolupament de la innovació tecnològica, i gestió i seguiment d'accions d'R+D+I previstes en programes i iniciatives de la Unió Europea.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Directora General d'Innovació Llista completa d'obsequis

07/01/2020 - 08/01/2020

Reunió amb “DG. de Planificació en l'àmbit d'Universitats i Recerca” i DG. d'Indústria del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

Costs
 • Allotjament
  111,41 €
 • Manutenció
  21,65 €
 • Transport
  108,57 €
 • Total 241,63 €
17/12/2019 - 18/12/2019

Reunió amb el Departament d'Universitat, Innovació i Transformació Digital del Govern de Navarra

Costs
 • Allotjament
  125,65 €
 • Manutenció
  23,50 €
 • Transport
  228,57 €
 • Total 377,72 €
16/10/2019

Assistència a Grup de Treball de CCAA per a la EECTI

Costs
 • Manutenció
  6,00 €
 • Transport
  137,72 €
 • Total 143,00 €
10/09/2019

Assistència a Grup de Treball de CCAA per a la EECTI

Costs
 • Manutenció
  7,60 €
 • Transport
  138,21 €
 • Total 145,81 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 60.110,42 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 3.677,92 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 63.788,34 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2021

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Directora General d'Innovació Llista completa d'obsequis

16/06/2021

Llibre de Pablo Foncillas "FACT ENERGY" La Sostenibilidad que viene.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació NATURGY

Destinatari de l'obsequi: SONIA TIRADO GONZÁLEZ

Destinació: Biblioteca Direcció General d'Innovació

08/06/2021

Quadre

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació Alzheimer Perales de València

Destinatari de l'obsequi: SONIA TIRADO GONZÁLEZ

Destinació: Direcció General d'Innovació

08/06/2021

Orquidia

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació Alzheimer Perales de València

Destinatari de l'obsequi: SONIA TIRADO GONZÁLEZ

Destinació: Direcció General d'Innovació

26/05/2021

Lliure Publicació Institucional Universitat Politècnica de València

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Rector Universitat Politècnica de València

Destinatari de l'obsequi: SONIA TIRADO GONZÁLEZ

Destinació: Biblioteca DG Innovació

16/04/2021

Objecte de decoració ceràmica UJI

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat Jaume I UJI

Destinatari de l'obsequi: SONIA TIRADO GONZÁLEZ

Destinació: DG Innovació

31/03/2021

Borsa promocional "LAS NAVES"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: LAS NAVES

Destinatari de l'obsequi: SONIA TIRADO GONZÁLEZ

Destinació: DG. Innovació

05/03/2021

Lliure "LLigams" Manual per a la prevenció de l'extremisme violent a través de la informació juvenil.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institut Valencià de la Joventud. IVAJ

Destinatari de l'obsequi: SONIA TIRADO GONZÁLEZ

Destinació: Biblioteca DG d'Innovació

03/03/2021

Calendari Xinès

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institut Confuci de la Universitat de València

Destinatari de l'obsequi: SONIA TIRADO GONZÁLEZ

Destinació: Direcció General d'Innovació

04/01/2021

Power Bank

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ITE. Institut Tecnológic de l'Energia

Destinatari de l'obsequi: SONIA TIRADO GONZÁLEZ

Destinació: Direcció General d'Innovació

23/12/2020

Article de decoració per a col·leccionistes (Tintin)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institut Tecnològic del Producte Infantil i Oci (AIJU)

Destinatari de l'obsequi: SONIA TIRADO GONZÁLEZ

Destinació: Direcció General d'Innovació

23/12/2020

Una Caixa amb productes d'alimentació típics de Nadal

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Alacant Port

Destinatari de l'obsequi: SONIA TIRADO GONZÁLEZ

Destinació: Ús personal i personal de la Direcció General

18/12/2020

Llibre "Un propósito, mil miradas"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institut Tecnològic de l'Alimentació (AINIA)

Destinatari de l'obsequi: SONIA TIRADO GONZÁLEZ

Destinació: Biblioteca de la Direcció General d'Innovació

10/12/2020

Guia per a garantir la sostenibilitat d'envasos i embalatges. Valor i aplicació de les normes harmonitzades.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ITENE. Institut Tecnològic de l'embalatge, Transport i Logística.

Destinatari de l'obsequi: SONIA TIRADO GONZÁLEZ

Destinació: Biblioteca de la Direcció General d'Innovació

30/11/2020

Botella de vi "Heretat de Cesilia"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: CORPORACIÓ EMPRESARIAL VECTALIA

Destinatari de l'obsequi: SONIA TIRADO GONZÁLEZ

Destinació: Direcció General d'Innovació

25/11/2020

Borsa amb botella de licor de mandarina de Vila-real

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Vila-real

Destinatari de l'obsequi: SONIA TIRADO GONZÁLEZ

Destinació: Direcció General d'Innovació

25/11/2020

Borsa amb bolígraf, agenda i gel hidroalcohólico.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Vila-real

Destinatari de l'obsequi: SONIA TIRADO GONZÁLEZ

Destinació: Direcció General d'Innovació

09/11/2020

Llibre digital "La petjada de l'Univers. Estratègies de prevenció i afrontament del dèficit de la Naturalesa" de l'autor Javier Urra.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Presidenta del Col·legi oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Graduats de València i Castelló. COITAVC

Destinatari de l'obsequi: SONIA TIRADO GONZÁLEZ

Destinació: Direcció General d'Innovació

03/11/2020

I Pla d'Innovació del cooperativisme agroalimentari de la Comunitat Valenciana. Borsa de ràfia amb bolígraf, llibreta, pendrive i material divulgatiu de la Federació de cooperatives agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federació de Cooperatives agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: SONIA TIRADO GONZÁLEZ

Destinació: Biblioteca de la Direcció General d'Innovació

22/09/2020

2 Llibres versió en castellà i valencià. "La Innovació Territorial i l'Ocupació a la Comunitat Valenciana" Desenvolupament Territorial i Mercat Laboral Valencià. AVALEM TERRITORI

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Director del Màster DELEITE de l'Universitat d'Alacant

Destinatari de l'obsequi: SONIA TIRADO GONZÁLEZ

Destinació: Biblioteca de la Direcció General d'Innovació

18/09/2020

Bolígraf

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Teulada

Destinatari de l'obsequi: SONIA TIRADO GONZÁLEZ

Destinació: Direcció General d'Innovació

23/07/2020

Lliure "PREVINDRE EL DECLIVI EN L'ERA DE LA INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL" Europa enfront dels EUA i la Xina

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Andrés Pedreño

Destinatari de l'obsequi: SONIA TIRADO GONZÁLEZ

Destinació: Biblioteca Direcció General d'Innovació

11/06/2020

Cinc màscares de Tèxtil Ontinyent

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Empresa Mila Rosa d'Ontinyent

Destinatari de l'obsequi: SONIA TIRADO GONZÁLEZ

Destinació: Direcció General d'Innovació

11/06/2020

Caixa especialitats artesanes de dolços Fill T. Mora Casa Fundada en 1793

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Empresa Mila Rosa d'Ontinyent

Destinatari de l'obsequi: SONIA TIRADO GONZÁLEZ

Destinació: Direcció General d'Innovació

13/02/2020

Llibreta notes i bossa de roba

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Centre de Gastronomia del Mediterrani- Gasterra

Destinatari de l'obsequi: SONIA TIRADO GONZÁLEZ

Destinació: D.G. Innovació

03/02/2020

Lliure "Transmissió de calor en la Indústria Ceràmica"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institut Tecnològic de la Ceràmica ITC

Destinatari de l'obsequi: SONIA TIRADO GONZÁLEZ

Destinació: Biblioteca de la Direcció General d'Innovació

23/12/2019

Caixa Vi Selecció Thyssen

Entitat/Persona que fa l'obsequi: AIJU

Destinatari de l'obsequi: SONIA TIRADO GONZÁLEZ

Destinació: Personal Conselleria

28/11/2019

Llibres: "Premis ADCV 2017", "Premis ADCV 2019" i "L'economia del disseny a la Comunitat Valenciana

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: SONIA TIRADO GONZÁLEZ

Destinació: Biblioteca de la Direcció General d'Innovació

24/10/2019

Garrafa 2 litres d'oli i 2 botifarres

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Relleu

Destinatari de l'obsequi: SONIA TIRADO GONZÁLEZ

Destinació: Personal Direcció General d'Innovació

21/08/2019

Llibre "Empreses que canvien el món"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Xarxa d'Instituts Tecnològics REDIT

Destinatari de l'obsequi: SONIA TIRADO GONZÁLEZ

Destinació: Biblioteca de la Dirección General de Innovación

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Ajuntament d'Alacant Administració Local Regidora 13/06/2015 16/07/2019 NO
UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE Docencia e Investigación PROFESOR CONTRATADO DOCTOR. METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS DEL COMPORTAMIENTO. FACULTAD DE CIENCIAS SOCIOSANITARIAS. 01/01/2008 12/06/2015 NO
Institució Ferial Alacantina (IFA) Membre del Patronat (Vocal) 15/12/2015 NO
Mercalicante Membre del Consell d'Administració (Vocal) 06/10/2015 16/07/2019 NO
Aguas de Alicante Membre del Consell d'Administració (Vocal) 14/07/2015 16/07/2019 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
GENERALITAT VALENCIANA DIRECTORA GENERAL D'INNOVACIÓ 17/07/2019 Pública
Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (AVAP) Vocal del Comité de Direcció 04/09/2019 Pública
Autoridad Portuaria de Alicante Vocal del Consell d'Administració 23/02/2020 Pública
ITC - Instituto Tecnológico de Cerámica Vocal del Consell Rector 08/10/2019 Privada
AIDIMME - Instituto Tecnológico Metalmecánico Vocal del Consell Rector 08/10/2019 Privada
AIJU - Instituto Tecnológico de Producto Infantil y Ocio Vocal del Consell Rector 08/10/2019 Privada
AIMPLAS - Instituto Tecnológico del Plástico Vocal del Consell Rector 08/10/2019 Privada
AINIA - Instituto Tecnológico de la Alimentación Vocal del Consell Rector 08/10/2019 Privada
ITENE - Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística Vocal de la Junta Directiva 08/10/2019 Privada
IBV - Instituto de Biomecánica Vocal de la Junta Directiva 08/10/2019 Privada
ITE - Instituto Tecnológico de la Energía Vocal del Consell Rector 08/10/2019 Privada
ITI - Instituto Tecnológico de la Información y las Comunicaciones Vocal del Consell Rector 08/10/2019 Privada

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 48.957,24 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 8.556,64 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
PRESTEC HIPOTECARI ADQUISICIO VIVENDA HABITUAL 74.458,58 €
Total: 74.458,58 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 46.061,74 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 20,93 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos