alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Rosa Pardo Marín

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Directora general de Política Territorial i Paisatge
 • Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
 • Nomenament: 17/07/2019 DOGV
 • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre. Torre 1. 46018. València
 • territori.paisatge@gva.es
 • 961 208 063

Agenda

Agenda juny
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció General de Política Territorial i Paisatge exerceix les competències establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria de l'estratègia territorial de la Comunitat Valenciana, ordenació del territori i del litoral, paisatge, definició i coordinació de fórmules de governança territorial, planificació i desenvolupament d'actuacions en matèria de sòl, i impuls i coordinació dels projectes d'inversió estratègica sostenible, elaboració, supervisió, gestió i tramitació dels instruments previstos en la normativa de paisatge, foment de la participació pública i la coordinació amb altres administracions públiques en matèria de paisatge, cooperació amb els ajuntaments en l'elaboració, tramitació i aplicació dels instruments de paisatge, delimitació de la infraestructura verda en la cartografia temàtica de l'Institut Cartogràfic Valencià, elaboració de cartografies territorials, gestió dels plans d'ordenació del territori aprovats i avaluació dels riscos naturals i induïts sobre el territori, elaboració d'indicadors i propostes per al seguiment de les polítiques sectorials que tinguen una projecció sobre el territori.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Directora General de Política Territorial i Paisatge Llista completa d'obsequis

29/09/2020 - 30/09/2020

Participació Taula Treball Congrès ISUF a Barcelona

Costs
 • Allotjament
  40,70 €
 • Manutenció
  54,30 €
 • Transport
  111,44 €
 • Total 206,44 €
17/09/2020

Presentació PLAN VEGA RENHACE

11/09/2020

Presentació PAT Castelló (Argelita)

11/09/2020

Presentació PAT Catelló (Villafranca)

Costs
 • Manutenció
  62,00 €
 • Total 62,00 €
09/09/2020

Presentació PAT Castelló (Vilafames)

09/09/2020

Presentació PAT Castelló (Vall d'Uixo)

04/09/2020

Presentació PAT Muntanya-Alacnt-Aitana (Benifato)

02/09/2020

Presentació PAT Rincón d'Ademuz (Casa Altas)

30/06/2020 - 01/07/2020

Alacant:Subcomissió Mobilitat Sostenible + Guardamar del segura Presentació Projectes prioritaris del C. Participació Ciutadana

Costs
 • Allotjament
  62,00 €
 • Transport
  100,00 €
 • Total 162,00 €
20/02/2020

Madrid: Urbanisme amb enfocament de genere

Costs
 • Manutenció
  13,25 €
 • Transport
  172,12 €
 • Total 185,37 €
21/11/2019 - 23/11/2019

Albacete: Jornades "reptes de l'urbanisme en l'àmbit Rural"

Costs
 • Allotjament
  197,68 €
 • Transport
  32,34 €
 • Total 230,02 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 60.110,42 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 60.110,42 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2021

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Directora General de Política Territorial i Paisatge Llista completa d'obsequis

17/06/2021

Llibre "Noves ruralitats, empoderament i capital social" de ´Xavier Delgado

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Nexe

Destinatari de l'obsequi: ROSA PARDO MARIN

Destinació: Despatx DG

05/06/2021

Llibre "Plantas medicinales de Villar del Arzobispo y su entorno"de Vicente Estaban Gómez

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Villar del Arzobipso

Destinatari de l'obsequi: ROSA PARDO MARIN

Destinació: Despatx DG

05/06/2021

2 botelles de vi de Celler El Villar

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Villar del Arzobispo

Destinatari de l'obsequi: ROSA PARDO MARIN

Destinació: DG

28/05/2021

Llibreta i bolígraf

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Benissa

Destinatari de l'obsequi: ROSA PARDO MARIN

Destinació: DG

22/05/2021

Invitació dinar Directora General i familia

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Salvador Arenere. Mas de Cebrián

Destinatari de l'obsequi: ROSA PARDO MARIN

Destinació: .

20/04/2021

Invitació a dinar de l'Ajuntament de Gandia

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Gandia

Destinatari de l'obsequi: ROSA PARDO MARIN

Destinació: .

13/04/2021

Llibres y DVD del taller d'audiovisuals de la Universitat de València

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Taller d'audiovisuals de la UV

Destinatari de l'obsequi: ROSA PARDO MARIN

Destinació: Despatx Directora

07/04/2021

Lot de 9 botelles de vi (Sympathy for the devil,Light my fire,Highway to hell,Parcela 0,Arcos,Malvasía ,Bala perdida,Vividor) de Cellers Arraez

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Cellers Arraez La Font de la Figuera

Destinatari de l'obsequi: ROSA PARDO MARIN

Destinació: DG

07/04/2021

Botella de vi Fondillol i botella de licor de sorolletes i dàtils de margalló

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de la Font de la Figuera

Destinatari de l'obsequi: ROSA PARDO MARIN

Destinació: DG

07/04/2021

Llibre "la Font de la Figuera" de Manuel Asensi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de la Font de la Figuera

Destinatari de l'obsequi: ROSA PARDO MARIN

Destinació: Despatx Directora General

07/04/2021

Botella de vi "Vividora" Cellers Arraez

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Cellers Arraez La Font de la Figuera

Destinatari de l'obsequi: ROSA PARDO MARIN

Destinació: Per a compartir amb la Direcció General

16/12/2020

Planta Poisentia de Nadal

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació Asfplant

Destinatari de l'obsequi: ROSA PARDO MARIN

Destinació: Planta 11 Direcció General de Política Territorial i Paisatge

15/12/2020

Caixa de raïm blanc

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Novelda

Destinatari de l'obsequi: ROSA PARDO MARIN

Destinació: Directora General

11/12/2020

Llibreta A5 i bolígraf Pierre Cardin amb inscripció Ajuntament de Vila-Real

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Emili Obiol Ajuntament de Vila-Real

Destinatari de l'obsequi: ROSA PARDO MARIN

Destinació: Despatx Directora General

23/11/2020

Llibre "Els noms dels éssers naturals" del Institut d'Estudis de la Vall d'Albaida (IEVA)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: José Canto. Coordinador Universitat de Tardor d'Ontinyent

Destinatari de l'obsequi: ROSA PARDO MARIN

Destinació: Despatx Directora

23/11/2020

LLibre "Clima i oratge a Ontinyent" de Pablo Guerra Ángel. Editorial Universitat de València

Entitat/Persona que fa l'obsequi: José Cantó. Coordinador Universitat Tardor Ontinyent

Destinatari de l'obsequi: ROSA PARDO MARIN

Destinació: Despatx Directora

23/11/2020

Una motxilla, dues mascaretes i un bolígraf dela Universitat de València

Entitat/Persona que fa l'obsequi: José Cantó, Coordinador de la Universitat Estacional de Tardor d'Ontinyent

Destinatari de l'obsequi: ROSA PARDO MARIN

Destinació: Particular

23/11/2020

Llibre "Dana Ontinyent. Un any d'una tempesta histórica" de l'Ajuntament d'Ontinyent

Entitat/Persona que fa l'obsequi: José Cantó. Coordinador Universitat Tardor Ontinyent

Destinatari de l'obsequi: ROSA PARDO MARIN

Destinació: Despatx Directora

10/11/2020

Invitació desdejuni amb motiu visita municipis del PAT Vega Baixa

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Alcalde Formentera del Segura. Francisco Cano

Destinatari de l'obsequi: ROSA PARDO MARIN

Destinació: .

28/10/2020

2 pots de mel

Entitat/Persona que fa l'obsequi: José Manuel Butrón Sánchez, Alcalde de Los Montesinos

Destinatari de l'obsequi: ROSA PARDO MARIN

Destinació: Personal

28/10/2020

Invitació a dinar en Oriola durant la visita a municipis de la Vega Baja

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Nacho Diez (CERCLE)

Destinatari de l'obsequi: ROSA PARDO MARIN

Destinació: .

21/10/2020

Lliure arquitectura recent a Castelló 2010-2019

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Col·legi d'arquitectes de castelló

Destinatari de l'obsequi: ROSA PARDO MARIN

Destinació: Despatx directora

17/09/2020

Invitació dinar en "Silvino Restaurante" d'Almoradí

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Cristobal Ruiz

Destinatari de l'obsequi: ROSA PARDO MARIN

Destinació: Almoradí

17/09/2020

Llibre "Una Estrategia Integral para la Resilencia de la Comarca de la Vega Baja del Segura"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President de la Generalitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: ROSA PARDO MARIN

Destinació: Direcció General de Política Territorial i Paisatge (despatx de la Directora)

27/07/2020

Llibre "Directrices de ordenación territorial de la CAPV-EAEko LUrralde ANtolamenduaren Gidaleroak"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Govern Basc

Destinatari de l'obsequi: ROSA PARDO MARIN

Destinació: Despatx directora

13/07/2020

Col.lecció Llibres Ciutat de Barris (10 llibres)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Glòria Tello, Regidora Patrimoni Ajuntament de València

Destinatari de l'obsequi: ROSA PARDO MARIN

Destinació: Depatx Directora General

15/06/2020

Llibre "Horizonte Mediterráneo Sostenible" Jornades d'Arquitectura i Desenvolupament sostenibles

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Col.legi Territorial d'Arquitectes d'Alacant

Destinatari de l'obsequi: ROSA PARDO MARIN

Destinació: Desptx de la Directora General

03/03/2020

Edición fotográfica de Alejandro Gómez Vives tomadas en Ronchamp i llibreta

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Col·legi Territorial de Arquitectes de Castelló

Destinatari de l'obsequi: ROSA PARDO MARIN

Destinació: Despatx DG

18/02/2020

2 Calendaris xinès tradional 4718-2020

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institut Confuci de la Universitat de València

Destinatari de l'obsequi: ROSA PARDO MARIN

Destinació: Direcció General

27/01/2020

DVD Hispania (Banda simfònica de la Societat Unió Musical "La Constancia" de Catral

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Catral

Destinatari de l'obsequi: ROSA PARDO MARIN

Destinació: Despatx Directora General

27/01/2020

Llibre "Cuadernos Historia de Catral- Recopilación "

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació Investigadors Castrum Altum de Catral

Destinatari de l'obsequi: ROSA PARDO MARIN

Destinació: Despatx Directora General

01/01/2020

2 Calendaris de la junta de Extremadura

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Junta de Extremadura

Destinatari de l'obsequi: ROSA PARDO MARIN

Destinació: Direcció General

18/12/2019

Llibre "Paisaje, Urbanismo y Arquitectura"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat d'Alacant

Destinatari de l'obsequi: ROSA PARDO MARIN

Destinació: Despatx Direcció General

11/12/2019

Planta "flor de Nadal" i targeta de felicitació

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ASSOCIACIÓ PROFESIONAL DE FLORS, PLANTES (ASFPLANT)

Destinatari de l'obsequi: ROSA PARDO MARIN

Destinació: Despatx Direcció General

06/12/2019

Llibre "Udalplan 2019. Sistema d'informació geogràfica i banc de dades territorials de la CAPV"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Director de Planificacion Territorial, Urbanismo y Regeneración Urbana Del Gobierno Vasco

Destinatari de l'obsequi: ROSA PARDO MARIN

Destinació: Despatx Direcció General

06/12/2019

Llibre "Los Carrizales de Elche", Quadern "La Matruca" i Cd "Azares, Cauces de vida

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Sergio Arroyo (Associació d'amics dels aiguamolls del sud d'Alacant)

Destinatari de l'obsequi: ROSA PARDO MARIN

Destinació: Personal

18/11/2019

Botella reutilitzable d'acer i llibre "Startup guide valencia"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Participació jornades VCL- Startup Week 2019

Destinatari de l'obsequi: ROSA PARDO MARIN

Destinació: Despatx Dirección

15/10/2019

Llibre amb el titol: "Informe sobre la evolución y la situación territorial de la Comunitat Valenciana".

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Joaquin Farinós Dasí

Destinatari de l'obsequi: ROSA PARDO MARIN

Destinació: Despatx de la directora

18/09/2019

Llibre: "Renovación urbana y actividad económica - Propuesta de intervención en un enclave logístico"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Carmen Blasco i Paco Mtez. (Departament d'urbanisme) U.P.V.

Destinatari de l'obsequi: ROSA PARDO MARIN

Destinació: Despatx direcció

18/09/2019

Llibre: Accesos urbanos - Escenarios de oportunidad

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Carmen Blasco i Paco Mtez. (Departament d'urbanisme) U.P.V.

Destinatari de l'obsequi: ROSA PARDO MARIN

Destinació: Despatx direcció

18/09/2019

Llibre: "Renovación urbana y actividad económica – Propuesta de intervención en un entorno territorial estratégico"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Carmen Blasco i Paco Mtez.(Departament d'urbanisme) U.P.V.

Destinatari de l'obsequi: ROSA PARDO MARIN

Destinació: Despatx direcció

18/09/2019

Llibre: "Territorio y actividades económicas"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Carmen Blasco i Paco Mtez (Departament d'urbanisme) U.P.V.

Destinatari de l'obsequi: ROSA PARDO MARIN

Destinació: Despatx direcció

17/09/2019

Llibre "Ordenanzas de la Real Acequia de Moncada y comentarios históricos"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Partcipació en jornades Mediterranean Horta

Destinatari de l'obsequi: ROSA PARDO MARIN

Destinació: Despatx direcció

17/09/2019

Real acequia de Moncada 750 aniversario

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Participar en jornades Mediterranean Horta

Destinatari de l'obsequi: ROSA PARDO MARIN

Destinació: Despatx direcció

28/08/2019

Llibre "Para comprender el urbanismo español (de una vez por todas)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Gerardo Roger Fernández

Destinatari de l'obsequi: ROSA PARDO MARIN

Destinació: Despatx directora

27/08/2019

Llibre "El murmullo del agua" Edita Ajuntament de Carreño

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Donat per Daniel Cueli Canto

Destinatari de l'obsequi: ROSA PARDO MARIN

Destinació: Donació a la Biblioteca del Museu Valencià d'Etnologia

01/08/2019

Llibre "Hacia una nueva inteligencia territorial en la C. V."

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ximo Farinós Universitat de València

Destinatari de l'obsequi: ROSA PARDO MARIN

Destinació: Despatx de la Directora

29/07/2019

Pin agenda 20/30 Nacions Unides

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Degà Col·legi Arquitectes C. V.

Destinatari de l'obsequi: ROSA PARDO MARIN

Destinació: Particular

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Ajuntament de Castelló Serveis municipals públics Arquitecta interina 31/05/2017 05/08/2018 NO
TALP SLP Arquitectura, urbanisme i paisatge Arquitecta 01/03/2016 30/06/2017 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Comissió de coordinació de politíques de canvi climàtic CV Vocal 17/07/2019 Pública
Comissió d'avaluació ambiental Vocal 17/07/2019 Pública
Comissió Permanet d'Inversions del Punt d'Aceleració i Mobilitat Vocal 06/11/2019 Pública
Consell de Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana Vocal Titular 06/11/2019 Pública
Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA) Vocal 29/04/2020 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 47.425,56 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 814,12 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Total: 20.205,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 53.935,92 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 32,92 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos