alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Maria Empar Martínez Bonafé

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Directora general d'Indústria, Energia i Mines
 • Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
 • Nomenament: 18/07/2019 DOGV
 • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre. Torre 2. 46018. València
 • martinez_marbonb@gva.es
 • 961 209 428

Agenda

La Direcció General d'Indústria, Energia i Mines exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei del Consell, en matèria d'indústria i seguretat industrial, l'elaboració, la gestió i l'execució d'actuacions per al desenvolupament i foment dels sectors energètic i miner.

Finalment, assumirà qualsevol altra competència que se li encomane o delegue o que li conferisquen les disposicions legals o reglamentàries.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Directora General d'Indústria, Energia i Mines Llista completa d'obsequis

03/03/2020

Delegació del President a la quarta edició de Advanced Factories

Costs
 • Manutenció
  2,10 €
 • Transport
  118,82 €
 • Total 120,92 €
19/02/2020

Grup de Treball sobre el futur de la indústria de l'acer a Espanya - Ministeri d'Indústria - MADRID

Costs
 • Manutenció
  24,00 €
 • Transport
  128,99 €
 • Total 152,99 €
17/02/2020 - 18/02/2020

Fira internacional del Calçat a Milà

Costs
 • Allotjament
  183,14 €
 • Transport
  356,15 €
 • Total 539,29 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 60.110,42 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 60.110,42 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2021

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Directora General d'Indústria, Energia i Mines Llista completa d'obsequis

28/12/2020

botella de vi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: GRUP MGP

Destinatari de l'obsequi: MARIA EMPAR MARTÍNEZ BONAFÉ

Destinació: Casa

23/12/2020

Brot d'arbre

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Tragsa

Destinatari de l'obsequi: MARIA EMPAR MARTÍNEZ BONAFÉ

Destinació: Domicili particular

22/12/2020

Caixa de dolços nadalencs

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament Xisona

Destinatari de l'obsequi: MARIA EMPAR MARTÍNEZ BONAFÉ

Destinació: Despatx

22/12/2020

Caixa de tres botelles de vi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Genia

Destinatari de l'obsequi: MARIA EMPAR MARTÍNEZ BONAFÉ

Destinació: Domicili particular

18/12/2020

Caixa de bombons

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Redexis

Destinatari de l'obsequi: MARIA EMPAR MARTÍNEZ BONAFÉ

Destinació: Personal de la Direcció General

14/12/2020

Caixa de raïm

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament Novetla

Destinatari de l'obsequi: MARIA EMPAR MARTÍNEZ BONAFÉ

Destinació: Casa

09/12/2020

Botella de vi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: VECTALIA

Destinatari de l'obsequi: MARIA EMPAR MARTÍNEZ BONAFÉ

Destinació: Despatx

27/12/2019

Nino de peluix

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Industrias MPG

Destinatari de l'obsequi: MARIA EMPAR MARTÍNEZ BONAFÉ

Destinació: Despatx

27/12/2019

Llibre, Terra Alta

Entitat/Persona que fa l'obsequi: La Viu

Destinatari de l'obsequi: MARIA EMPAR MARTÍNEZ BONAFÉ

Destinació: Despatx

27/12/2019

Peluix

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Industries MPG

Destinatari de l'obsequi: MARIA EMPAR MARTÍNEZ BONAFÉ

Destinació: Domicili particular

23/12/2019

Lot de botella de vi i 6 llandes de conserva

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Raorsa Plastic Technologies

Destinatari de l'obsequi: MARIA EMPAR MARTÍNEZ BONAFÉ

Destinació: Domicili particular

20/12/2019

Bonbons

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ampere

Destinatari de l'obsequi: MARIA EMPAR MARTÍNEZ BONAFÉ

Destinació: Despatx

18/12/2019

Brot d'arbre

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Tragsa

Destinatari de l'obsequi: MARIA EMPAR MARTÍNEZ BONAFÉ

Destinació: Despatx

18/12/2019

Bonbons

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Redexis

Destinatari de l'obsequi: MARIA EMPAR MARTÍNEZ BONAFÉ

Destinació: Despatx

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
CONSELLERIA HISENDA I MODEL ECONOMIC DG SECTOR PUBLIC, MODEL ECONOMIC I PATRIMONI 01/02/2016 23/03/2018 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
AITEX VICEPRESIDENTA 28/03/2019
AICE VICEPRESIDENTA 28/03/2018
CENTRE EUROPEU DE EMPRESES I INNOVACIO ALCOI VICEPRESIDENTA 02/07/2018
CENTRE EUROPEU DE EMPRESES I INNOVACIO CASTELLO VICEPRESIDENTA 02/07/2018
CENTRE EUROPEU DE EMPRESES I INNOVACIO ELX VICEPRESIDENTA 02/07/2018
CENTRE EUROPEU DE EMPRESES I INNOVACIO VALENCIA VICEPRESIDENTA 02/07/2018
COMISSIO DE COORDINACIO DE POLITIQUES DE CAMVI CLIMATIC DE LA CV VOCAL 28/03/2018
MESA DEL DIALOGO SOCIAL DE LA CV VOCAL SUPLENT 28/03/2018
MESA DE LA MINERIA MIEMBRO 28/03/2018
OPIDI VOCAL 28/03/2018
CITEC VOCAL 28/03/2018
AVAP VOCAL 28/03/2018
AINIA VICEPRESIDENTA 28/03/2019
AIMPLAS VICEPRESIDENTA 28/03/2018
CIDAM MIEMBRO 28/03/2018
COMISSIO DE SEGUIMIENT DEL PLA DIRECTOR SEGURETAT VIAL GV VOCAL 28/03/2018
PATRONAT FIRA VALENCIA VOCAL 28/03/2018
FUNDACIO CV PATRIMONI INDUSTRIAL SAGUNT VICEPRESIDENTA 28/03/2018
IFA VOCAL 28/03/2018
IBV VICEPRESIDENTA 28/03/2018
INESCOP VOCAL 28/03/2018
ITENE VICEPRESIDENTA 28/03/2018
IVACE DIRECTORA AD 28/03/2018
MESA DE LA MOVILIDAD ELECTRICA SECRETARIA GENERAL 28/03/2018
OBSERVATORI INDUSTRIA Y DE LOS SECTORES ECONOMICOS VALENCIANO SECRETARIA 28/03/2018
FUNDACION ETNOR VOCAL 28/03/2018

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València 92.728,19 €
Ple domini 100 Garatge Valencia/València 4.705,23 €
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València 34.612,40 €
Ple domini 100 Vivendes Alicante/Alacant 61.528,40 €
Ple domini 100 Immobles rústics Alicante/Alacant 2.505,21 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Descripció Import
Total: 40.175,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
PRESTEC HIPOTECARI VIVIENDA 48.000,00 €
Total: 48.000,00 €
Plans de pensions.
Descripció Import
ZURICH 124.000,00 €
Total: 124.000,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment de capital inmobiliari 1.417,29 €
Rendiment del treball 53.733,83 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 466,03 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament successiu   i Es produeix quan una mateixa persona és nomenada de forma successiva en diferents llocs, inclosos els canvis de denominació de el lloc i de legislatura. 30/12/2019
Nomenament 13/09/2018

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos