FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
  • X legislatura (17/06/2019-25/06/2023)
  • Direcció general d'Investigació i Alta Inspecció Sanitària
  • Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

La Direcció General d'Investigació i Inspecció Sanitària, sota la dependència de la Secretaria Autonòmica d'Eficiència i Tecnologia Sanitària, exerceix les competències establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, així com les restants previstes en l'ordenament jurídic, en matèria d'investigació i innovació sanitària, inspecció de la cartera de serveis del sistema sanitari, acreditació, autorització i registre de centres, serveis i establiments sanitaris i d'investigació sanitària, tutela dels drets i deures de la ciutadania en matèria de salut i la inspecció de centres i serveis sanitaris públics i privats, el control i la inspecció de les prestacions de la seguretat social i farmacèutiques, així com el control i vigilància de l'activitat dels departaments de salut en règim de concessió.

Fuente: Funciones

Curriculum vitae

cargando datos