alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Josep Miquel Moya Torres

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Director general de l'Esport
 • Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
 • Nomenament: 09/07/2015 DOGV
 • Avd. Campanar, 32. 46015. València
 • moya_jostorb@gva.es
 • 961 970 355

Agenda

La Direcció General d'Esport assumeix les competències previstes en l'article 70 de la Llei del Consell en matèria de foment i promoció de l'activitat esportiva, dinamització de la pràctica esportiva ciutadana, relació i col·laboració amb les entitats i organismes esportius, cooperació amb entitats privades que fomenten l'esport, especialment, per la seua singularitat les vinculades a la pilota valenciana, i coordinació d'esdeveniments de caràcter esportiu organitzats per la Generalitat.

Entre altres, exercirà les competències següents:

a) Fomentar, secundar, protegir i tutelar l'associacionisme esportiu, requerint el correcte funcionament de les competències públiques que per delegació de la Generalitat exerceixen les federacions esportives de la Comunitat Valenciana.

b) Autoritzar i revocar la inscripció i anotació en el Registre d'Entitats Esportives dels clubs esportius, federacions esportives, grups de recreació esportiva, agrupacions de recreació esportiva, seccions esportives d'altres entitats, seccions de recreació esportiva d'altres entitats, societats anònimes esportives i associacions de federacions esportives de la Comunitat Valenciana, tal com estableix la normativa vigent.

c) Fomentar i col·laborar en l'organització de l'esport en edat escolar i universitària.

d) Qualificar els esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana i col· laborar amb les federacions esportives en matèria d'esport d'elit.

e) Proposar la regulació i supervisar els centres de tecnificació esportiva i els programes de suport a l'esport d'elit en la Comunitat Valenciana.

f) El foment i potenciació, en tots els ordres, incloent-hi la construcció, reforma i millora d'infraestructures corresponents, de l'esport de pilota valenciana, així com la seua tutela, garantint el seu coneixement, desenvolupament, pràctica, difusió i projecció internacional, coordinant i prestant assistència a la Federació de Pilota Valenciana de la CV i a la Fundació de la CV per a la Pilota Valenciana.

g) Exercir la funció inspectora en matèria d'esport.

h) Qualsevol altra competència que li encomanen els titulars de la Conselleria o la secretaria autonòmica de la qual depén, o li conferisquen les disposicions vigents.

 

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Director General d'Esport Llista completa d'obsequis

25/05/2021 - 26/05/2021

ACOMPANYA Al CONSELLER EN LA REPRESENTACIÓ INSTITUCIONAL DE LA G.V EN LA FINAL DE LA UEFA QUE JUGARÀ EL VILA-REAL C.F A GDANSK (POLÒNIA)

04/04/2019

Reunió Programa esportiu estatal Pelota CETD Valencia

Costs
 • Transport
  121,26 €
 • Total 121,26 €
12/02/2019

Reunió de la Comissió Permanent del Comité Espanyol d'Esport Universitari en el CSD

Costs
 • Transport
  122,76 €
 • Total 122,76 €
05/11/2018 - 06/11/2018

Reunió Comissió Sectorial d'Esport

Costs
 • Allotjament
  140,00 €
 • Manutenció
  29,56 €
 • Transport
  160,06 €
 • Total 329,62 €
23/07/2018

Reunió constitutiva de la Conferència Sectorial d'Esport a Madrid

Costs
 • Transport
  124,36 €
 • Total 124,36 €
11/04/2018 - 13/04/2018

Reunió Conferència Interterritorial per a l'Esport a Lanzarote

Costs
 • Allotjament
  248,00 €
 • Transport
  290,00 €
 • Total 538,00 €
13/12/2017

Pleno Comité Espanyol Esport Universitari

Costs
 • Transport
  144,50 €
 • Total 144,50 €
17/11/2017 - 27/11/2017

Mundial de Pilota a Colòmbia

15/11/2017 - 16/11/2017

Conferència Interterritorial per a l'Esport en el Consell Superior d'Esports.

Costs
 • Allotjament
  104,00 €
 • Transport
  129,10 €
 • Total 233,10 €
31/03/2017 - 01/04/2017

Viatge a Màlaga i entrada al 2º partit de la final de la Copa de'Europa de Bàsquet

Costs
 • Transport
  302,00 €
 • Total 302,00 €
02/03/2017

Reunió President Consejo Superior de Deportes

Costs
 • Transport
  127,64 €
 • Total 127,64 €
09/02/2017

Conferencia Interterritorial para el deporte en Tarragona

01/04/2016 - 03/04/2016

Trobada Basca-Valencià de Pilota en el pais Basc.

Costs
 • Manutenció
  49,25 €
 • Transport
  330,59 €
 • Total 379,84 €
24/11/2015

Ple Comitè Espanyol Esport Universitari - lloc: Consejo Superior de Deportes (av. Martín Fierro s/n) - Madrid

Costs
 • Transport
  127,91 €
 • Total 127,91 €
20/10/2015

Comissió Permanent Comitè Espanyol Esport Universitari - lloc: Consell Superior d'Esports (av. Martín Fierro s/n) - Madrid

Costs
 • Transport
  126,50 €
 • Total 126,50 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 60.110,42 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 3.532,14 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 63.642,56 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2021

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Director General d'Esport Llista completa d'obsequis

04/03/2021

Caçadora commemorativa 35 edició Regata d'hivern "200 Milles a2" del Club Nàutic d'Altea

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Club Nàutic Altea

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: Dtr. Gral.

27/01/2021

100 anys d'atletisme

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federació Espanyola d'atletisme

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D. Gral.

18/12/2020

Placa a la Direcció General d'Esport en reconeixement al suport, foment i desenvolupament de l'Hoquei.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federació d'Hoquei

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D. Gral.

18/12/2020

Dessuadora i agenda de la Federació de Pilota Valenciana

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federació de Pilota Valenciana

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: Dtr. gral.

15/12/2020

Capseta de raïm

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Novelda

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D. Gral.

09/12/2020

Mascota i bufanda de la Fundació Llevant UD

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Director Àrea Social

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: Dtr. Gral.

11/11/2020

Dessuadora i placa en agraïment al Director del Club atletisme Running Castelló

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Club atletisme Running Castelló

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D. Gral.

02/10/2020

Mascareta, Samarreta i clauer

Entitat/Persona que fa l'obsequi: C. Tennis Almussafes

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: Dtr. Gral.

06/09/2020

Paleta Pàdel

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federació Valenciana de Pàdel

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D. Gral.

22/08/2020

Botella d'oli

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Sant Mateu

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D. Gral.

21/07/2020

Fullets turístics de l'Ajuntament d'Alboraia

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Alcalde

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D.G

03/03/2020

Mallot groc de la 71ª Volta a la Comunitat Valenciana Gran Premi Banc Sabadell

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Dtr. Gral de Banco Sabadell

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D. Gral.

03/03/2020

Parka commemorativa de la 34 edició Regata d'Hivern "200 Milles a2"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Club Nàutic d' Altea

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D. Gral.

29/02/2020

Rèplica d'una embarcació LLaut/Falucho entregada per la Federació de Rem a la Direcció General d'Esports pel seu suport a l'esport autòcton.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federació de Rem

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: Direcció General

01/02/2020

Placa de metall en agraïment a la Direcció General d'Esport pel seu suport i col·laboració amb l'Esport d'Orientació.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federació Espanyola d'Orientació

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D. Gral.

01/02/2020

Placa de metacrilat a la Direcció General de l'Esport pel suport a l'Automobilisme Valencià.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federació d'Automovilisme

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D. Gral.

18/01/2020

Placa de la Real Federació Colombófila Espanyola a la D.G d'Esports per la seua col·laboració en la XLV exposició nacional i II exposició Ibèrica llatí Americana i Mediterrània

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federació Espanyola Colombófila

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D. Gral.

26/12/2019

Producte Artesà

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de La Nucia

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D. Gral.

11/12/2019

Llibre oficial 2018 de la 52 Super Sèries (Vela)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Agusíin Zulueta Director General 52 Super Series

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D. Gral.

11/12/2019

Llibre oficial 2019 de la 52 Super Sèries (Vela)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Agustín Zulueta - Director General 52 Super Series

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D. Gral.

03/12/2019

Tauleta de fusta en agraïment per la col·laboració en la Copa d'Europa sub 23 de Paratriatló 2019

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federació de Triatló

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D.Gral.

12/10/2019

Plat decorat de ceràmica amb motiu del 12 th Padel World

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federació de Padel

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D. Gral.

15/05/2019

Placa de metacrilat en agraïment a la Generalitat Valenciana per la seua col·laboració amb el club

Entitat/Persona que fa l'obsequi: C.A. Playas de Castelló

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D. Gral.

14/05/2019

Samarreta, Dessuadora, got de plàstic i bossa dels campionats d'Espanya Universitaris.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat Jaume I

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: Dtr. Gral.

16/04/2019

Llibre de poesia "Celobert" de Mª Rosa Font Massot

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Alcalde Ajuntament de Beniarjó

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: Dtr. Gral.

10/04/2019

Placa a la Direcció General de l'Esport pel seu suport a l'automobilisme Valencià, temporada 2018.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federació d'automovilisme

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D.Gral

06/04/2019

Placa d'agraïment de la Federació d'Esport d'Orientació

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federació d'Esport d'Orientació

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D. Gral

03/04/2019

Botella de licor Xinés.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Vicepresident Federació de futbol del districte Pudong-Xangai (Xina)

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: Dtr. Gral.

30/03/2019

Placa a Josep Miquel Moya Torres en reconeixement i agraïment per suport rebut en la promoció i difusió del Ciclisme de la C.V

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federació de Ciclisme

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D.Gral.

29/03/2019

Placa d'agraïment de la Federació de Vela al Director General pel seu suport a la Vela.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President Federació de Vela

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D.Gral.

05/03/2019

Anorac commemoratiu Regata d'Hivern "200 Milles a2"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President Club Nàutic Altea

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: Dtr. Gral.

21/02/2019

Detall d'artesania en fusta.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ministre de Joventut i Esports de la República de Gambia

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: Direcció General d'Esport

19/12/2018

Placa de la Federació de Tennis a la Generalitat Valenciana, pel seu suport en la celebració de la Copa Davis 2018

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President Federació de Tennis

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D.Gral

06/10/2018

Placa agraïment al Director General d'Esports per la seua col·laboració en l'II Campionat Autonòmic d'Orientació per Equips de Centres Escolars

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federació d'Esport d'Orientació

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D. Gral.

15/09/2018

Placa reconeixement a la D.G d'Esports pel seu recolze en el XXXII Campionat d'Espanya de Menors.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Club de Campo Alicante

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D. Gral

13/09/2018

Pilota de Futbol Sala

Entitat/Persona que fa l'obsequi: LLiga Nacional de Futbol Sala

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D. Gral.

17/06/2018

Rajola commemorativa Inauguració Camp de Rugbi de Gandia.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Club Rugbi Gandia

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D. Gral.

07/06/2018

Trofeu commemoratiu Memorial Nacho Barbera

Entitat/Persona que fa l'obsequi: UD Alzira

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D. Gral.

30/05/2018

Llibre "El tercer Sector en España y en Europa"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Rafael Chavez / José Luis Monzón

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D. Gral.

30/05/2018

llibre "La Economía social Valenciana ante los conceptos emergentes relacionados en Europa"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Rafael Chaves / José Luis Monzón

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D. Gral.

14/05/2018

Tassa de Ceràmica

Entitat/Persona que fa l'obsequi: D.G Política Lingüística

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: Dtr. Gral.

09/05/2018

Pilota de rugbi signada per les jugadores de la selecció Valenciana de rugbi sub-18 femenina

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federació Valenciana de rugbi

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D.Gral

29/04/2018

Trofeu reconeixement a la Generalitat Valenciana amb motiu de la 85 Final Copa del Rei de Rugbi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federació de Rugbi

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D.Gral.

09/03/2018

Safata platejata de la Federació Espanyola d'Hoquei agraint al Director General d'Esport la seua col·laboració en la promoció i desenvolupament de l'hoquei.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federació Espanyola d'Hoquei

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D. Gral.

06/03/2018

Polo de la 32 edició Regata d'Hivern "200 Milles a2"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President Club Náutic Altea

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: Dtr. Gral.

22/02/2018

Mallot groc de la 69ª Volta a la Comunitat Valenciana - Gran Premi Banc Sabadell

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Banc Sabadell

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: Dtr. Gral.

04/02/2018

Placa de cristall de 13 x 10'30 cm. d'agraïment a la G.V i Direcció general d'Esport per la seua contribució a l'esport paralímpic i a l'I Campionat d'Espanya de Promeses Paralímpiques 2018

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federació d'Esports Adaptats

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D.Gral.

23/01/2018

Calendari anual de pilota.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Geoves

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D.Gral.

18/01/2018

Placa de suro i medalla de la Federació de Taekwondo en agraïment a l'organisme públic que mes ha col·laborat amb la Federació.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federació de Taekwondo

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D.Gral.

13/01/2018

Marco foto 30 x 25 amb fotografia de regatistas Enrique i Pablo Lujan en agraïment a la Generalitat Valenciana i especialment a Director General d'Esport.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Hermanos Lujan

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D.Gral.

22/12/2017

Làmina de 1x70 emmarcada

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Volvo Ocean Race

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D. Gral.

31/10/2017

Jupetí del Real Club Nàutic de València

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Club Nàutic de València

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: Dtr. Gral.

18/09/2017

2 Capsetes de peres del Rincón de Soto (La Rioja)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Empresa Rincón de Soto

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D. Gral.

11/09/2017

Samarreta

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federació d'esport d'orientació

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: Dtr. Gral.

20/07/2017

Pala pilota Basca

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Empresa pilota basca

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D. Gral.

19/07/2017

samarreta campus colombicultura

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federació Colombicultura

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: Dtr. Gral.

17/06/2017

Placa commemorativa 25 Aniversari del poliesportiu La Pedrera (El Puig de Santa Maria)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament El Puig de Santa Maria

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D.Gral.

10/06/2017

Botella de vi.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Club Frontó de Xest

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: Dtr. Gral.

25/05/2017

Placa metacrilat amb motiu de la candidatura Europea ciutat de l'Esport de l'Ajuntament de Paterna.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Paterna

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D.Gral.

20/05/2017

Quadre agraïment de la Federació d'Esports d'Hivern a la Direcció general d'Esport, pel seu suport als esports d'Hivern.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federació d'Esports d'Hivern

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D.Gral.

05/05/2017

Placa a la Generalitat Valenciana en reconeixement al desenvolupament de l'Atletisme Autonòmic.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federació d'Atletisme

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D.Gral.

21/04/2017

Placa del Campionat d'Espanya de Futbol Sala per a Sords, en agraïment a la Col·laboració de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ASORCAS

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D.Gral.

05/04/2017

Tarro de mel de Bocairent Bidó per a aigua per a la bicicleta

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Club Ciclista Dones Bicibles

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: Dtr. Gral.

31/03/2017

Lot de llibres

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat Politècnica de València

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D.Gral.

09/03/2017

Placa commemorativa en reconeixement al suport de la Direcció general d'Esport, a la Setmana ciclista Valenciana 2017

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Club Ciclista Escapada

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D.Gral.

03/03/2017

Mallot groc de la Volta a la Comunitat Valenciana - Gran Premi Banc Sabadell

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Banco Sabadell

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: Dtr. Gral.

28/02/2017

Jupetí del Club Nàutic d'Altea

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President Club Nàutic

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: Dtr. Gral.

08/02/2017

Llibre titulat "Les Bandes de Música" de la comunitat valenciana - Les societats musicals - edició enciclopèdica

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Juan de Dios Leal (Editorial Gules)

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D. Gral.

04/02/2017

Placa agraïment de la Federació Espanyola d'Orientació

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federació Espanyola d'Orientació

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D.Gral.

31/01/2017

Botella de vi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Club Ciclista Escapada

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: Dtr. Gral.

21/12/2016

Participació del sorteig Extraordinari de Nadal de 4'00 €, número 15902 , donada pel Club Esportiu Waterpolo Turia.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Club Deportivo Waterpolo Turia

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D. Gral.

04/11/2016

Petjapapers de cristall de la Universitat de València, amb anagrama del Programa UVCátedras.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat de València

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D. Gral.

04/11/2016

Diploma en reconeixement i agraïment a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per la seua participació icol·laboració com a patrocinador dins del Programa UVCátedras.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat de València

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D. Gral.

29/10/2016

LLibre Als peus de l'Aitana

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Sella

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D. Gral.

29/10/2016

LLibre El mas, un temps i una vida

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Sella

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D. Gral.

29/10/2016

LLibre Un poble, un esport: Sella i la pilota valenciana

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Sella

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D.Gral.

13/10/2016

Agenda Gençana 2016-2017 amb motiu del monogràfic "Els cinc sentits i algun sense sentit"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Direcció del Centre Educatiu Gençana

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D.Gral.

27/09/2016

2 LLibres "Les RODANES un paraje de cuevas y simas"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federació d'Espeleologia

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D. Gral.

07/09/2016

Llibre ESPORT TRADICIONAL VALENCIÀ I TERRITORI

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Vicerector Universitat de València

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D. Gral.

07/09/2016

Llibre LA PILOTA VALENCIANA Pràctica, ciència i codi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Vicerector Universitat de València

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D. Gral.

01/09/2016

Peluix Mascota Olimpíades Rio 2016

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Esportistes de Judo

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D. Gral.

27/06/2016

Barret Olímpic

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Comité Paralímpic Espanyol

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: Dtr. Gral.

16/06/2016

Stick hoquei commemoratiu Trofeu 6 Nacions

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federación de Hoquei

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: Dtr. Gral.

04/06/2016

Polo Torneig Infantil Pantera (Rugbi)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Club Rugby Les Abelles

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: Dtr. Gral.

17/05/2016

Samarretes del pilot Jorge Navarro

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Circuit de la Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: Dtr. Gral.

11/05/2016

Samarreta i medalla commemorativa

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Massamagrell

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: Dtr. Gral.

07/05/2016

Placa de fusta en agraïment a la Direcció general de l'Esport.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federació de Colombicultura de la C.V

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D.Gral.

30/04/2016

Botella de Mistela

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federació Valenciana de Rugbi

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: Dtr. Gral.

30/04/2016

Corbata

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federació Valenciana de Rugbi

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: Dtr. Gral.

30/04/2016

Pin Federació Colombicultura

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federació Espanyola de Colombicultura

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: Dtr. Gral.

30/04/2016

Botella Vi conmemoratiu

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federació Catalana de Rugbi

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: Dtr. Gral.

30/04/2016

Diploma concessió Emblema d'Or al Mèrit Colombicultor

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federació Espanyola de Colombicultura

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D. Gral.

28/04/2016

Placa Metacrilat

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Asociació Prociclisme

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D. Gral.

28/04/2016

Mallot ciclisme

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Asociación Prociclismo - Volta Ciclista C.V 2016

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D. Gral.

23/04/2016

2 llibres sobre la història del poble de Sueca

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Sueca

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D. Gral.

19/04/2016

Kit de Padel

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Organització del World Padel Tour

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: Dtr. Gral.

03/04/2016

Placa Federació de Pilota d'Euskadi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federació de pilota d'Euskadi

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D.G Esport

03/04/2016

Botella de sidra ajuntament Oirartzun

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament Oiartzun

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D.G Esport

30/03/2016

Samarreta Club Tennis Almussafes

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Club Tennis Almussafes

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D.G Esport

04/03/2016

Dessuadora

Entitat/Persona que fa l'obsequi: C. Nàutic Altea

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: Dtr. Gral.

23/02/2016

Placa Playas de Castellon Club atletisme a la G.V

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Playas de Castellón Club atletisme

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: Direcció General d'esport

02/02/2016

LLibre de poesia "Rosas de mi pasión" de Pedro Ramirez Casanova

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Pedro Ramirez Casanova

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: Direcció General d'Esport

22/12/2015

capseta de 23 x 9 cm. de fusta, decorada pels xiquets especials contenint una vela, una manzanita, un tac per a anotacions i un ocellet de tela.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federación de centres d'ensenyament

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D.Gral.

10/12/2015

Placa, Clauer

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federació Valenciana de Rugby

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D.Gral.

03/12/2015

LLibre resum edició 2014/2015, LLibre de fotografies de Dry Lensens

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Volvo Ocean Race

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D.Gral.

29/11/2015

Equipament de Padel

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federació Valenciana de Pàdel

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: Dtr. Gral.

23/11/2015

Samarreta

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federació Valenciana de Vela

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: Dtr. Gral.

13/11/2015

Samarretes Club Atletisme

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Club Atletisme Safor

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: Dtr. Gral.

01/11/2015

Clauer

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Trinquet Pelayo

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: Dtr. Gral.

31/10/2015

Insignia, Botella de moscatel

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Godelleta

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: Dtr. Gral.

27/10/2015

Llibre commemoratiu 100 anys de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President Federació de Futbol de la C.V

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: Direcció General d'Esport

27/10/2015

Banderin commemoratiu dels 100 anys de la Federació de futbol de la C.V

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President Federació de Futbol C.V

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: Direcció General d'Esport

01/09/2015

Placa Federació Espanyola de Taekwondo

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federació Espanyola de Taekwondo

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D.Gral.

01/09/2015

Placa Federació Valenciana d'Esgrima

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federació Valenciana d'Esgrima

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D.Gral.

08/08/2015

Samarreta, Clauer, Botella de cassalla, Llibre "El Tribunal de les Aigües de la Vega de València" de Daniel Sala

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Murla

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D.Gral.

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
AJUNTAMENT DE GANDIA FUNCIONARI DE CARRERA 01/01/1990 09/07/2015 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Consell Direcció Consorci Volvo Ocean Race Vocal 02/11/2015
Circuit del Motor SA Vicepresident del Consell Administració 04/09/2015 Pública
Consell Rector IVAJ Vocal 16/10/2015 Pública
Mesa Forestal Comunitat Valenciana Membre 13/06/2016 Pública
Comisión Sectorial de Deportes Consejo Superior de Deportes Membre 07/07/2015 Pública
Consell Consultiu Circuit del Motor Vicepresident 17/10/2016 Pública
Comité Español Deporte Universitario Membre 07/07/2015 Pública
Fundació Pilota Valenciana Patronat 11/08/2017 Privada

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València 83.856,00 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 8.718,70 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Descripció Import
Total: 0,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Total: 7.740,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 57.950,48 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 5,29 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos