alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Carmen Amoraga Toledo

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Directora general de Cultura i Patrimoni
 • Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
 • Nomenament: 09/07/2015 DOGV
 • Avd. Constitució, 284. 46019. València
 • dgcultura@gva.es
 • 963 874 014

Agenda

Agenda juny
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció General de Cultura i Patrimoni assumeix les competències previstes en l'article 70 de la Llei del Consell en matèria de conservació, protecció, enriquiment, restauració, difusió i foment del patrimoni cultural valencià, tant moble com immoble, museus, polítiques de foment del llibre i la lectura, patrimoni bibliogràfic, gestió de biblioteques, arxius, suport tècnic i promoció cultural, així com la promoció, impuls i investigació de les tradicions i institucions tradicionals del poble valencià. Entre altres, exercirà les competències següents:

 • Promoure, difondre, protegir i fomentar la política cultural valenciana, així com l'activitat de creadors i artistes, en les matèries de la seua competència i en coordinació amb la secretaria autonòmica.
 • La protecció, difusió, enriquiment, estudi i la investigació, conservació i restauració dels béns integrants del patrimoni cultural valencià, tant moble com immoble i immaterial, així com la promoció, planificació i difusió del seu coneixement i la incorporació d'aquests a usos actius, respectuosos i adequats a la seua naturalesa, sense perjudici de les competències atribuïdes als ens públics adscrits a la Conselleria.
 • L'exercici de les facultats de vigilància i tutela legal del patrimoni cultural valencià, conforme amb el que es preveu en l'ordenament jurídic.
 • Elaboració i manteniment de l'Inventari general del patrimoni cultural valencià.
 • La proposta de creació i regulació de museus i altres centres de depòsit cultural.
 • La promoció i ajuda a la creació literària, a l'activitat editorial valenciana i a totes les manifestacions de caràcter anàleg que es desenvolupen en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
 • L'estudi, enriquiment, conservació i restauració del patrimoni bibliogràfic i documental de la Comunitat Valenciana, així com l'exercici de les facultats per a la seua vigilància i tutela, conforme amb el que es preveu en l'ordenament jurídic.
 • Exercir les competències en matèria de manteniment, custòdia, exhibició, investigació i digitalització de tots els arxius de la Generalitat, de l'Arxiu Històric de la Comunitat Valenciana, de l'Arxiu del Regne i de la resta d'arxius de titularitat estatal gestionats per la Conselleria.
 • Qualsevol altra que li atribuïsquen les disposicions vigents o li encomanen els o les titulars de la Conselleria o de la secretaria autonòmica de la qual depén.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Directora General de Cultura i Patrimoni Llista completa d'obsequis

29/01/2020 - 31/01/2020

Assistència al Festival Internacional de Còmics- Angoulême

Acompanyant/s
 • Cap del Servei del Llibre i Biblioteques
Costs
 • Allotjament
  425,76 €
 • Manutenció
  123,01 €
 • Transport
  489,98 €
 • Total 1.038,75 €
16/01/2020

Assistència al funeral de l'escriptora valenciana Isabel-Clara Simó (cotxe oficial)

Costs
 • Manutenció
  12,90 €
 • Total 12,90 €
19/12/2019

Reunions amb el director general de Bellas Artes i amb la directora general de l'Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música ( Madrid)

Acompanyant/s
 • Subdirector general de Patrimoni Cultural i Museus
Costs
 • Transport
  121,26 €
 • Total 121,26 €
27/11/2019 - 27/12/2019

Reunió del Real Ple del Patronat de la Biblioteca Nacional a Madrid

Costs
 • Manutenció
  12,00 €
 • Transport
  126,26 €
 • Total 138,26 €
11/11/2019 - 17/11/2019

Participació de la Generalitat Valenciana en els actes del 500 Aniversari de la Fundació de L'Havana

Acompanyant/s
 • Subdirectora del IVCR+i
Costs
 • Allotjament
  900,00 €
 • Manutenció
  251,65 €
 • Transport
  1.747,00 €
 • Total 2.898,65 €
28/10/2019 - 30/10/2019

Lliurament Premis de Patrimoni Europeu Europa Nostra per "La portada dels Apòstols de la basílica de Morella" a París (no hay gastos de alojamiento)

Acompanyant/s
 • Subdirectora del IVCR+i
Costs
 • Manutenció
  34,30 €
 • Transport
  460,18 €
 • Total 494,48 €
21/10/2019

Assistència al Consell de Patrimoni Històric a Cuenca (cotxe oficial)

Acompanyant/s
 • Subdirector general de Patrimoni Cultural i Museus
Costs
 • Manutenció
  24,87 €
 • Total 24,87 €
15/10/2019 - 17/10/2019

Assistència a la Fira del Llibre de Frankfurt

Acompanyant/s
 • Cap del servei del Llibre i Biblioteques
Costs
 • Allotjament
  598,00 €
 • Manutenció
  67,75 €
 • Transport
  484,75 €
 • Total 1.150,50 €
18/09/2019 - 19/09/2019

Reunions a Madrid

Acompanyant/s
 • Subdirector de Patrimoni Cultural
 • Subdirector del Llibre, Arxius i Biblioteques
Costs
 • Allotjament
  202,40 €
 • Manutenció
  21,98 €
 • Transport
  165,10 €
 • Total 389,48 €
05/03/2019 - 06/03/2019

Assistència a l'acte d'homenatge a Carmen Alborch i reunió amb el director general de Belles Arts i el secretari tècnic d'Infraestructures del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport

Acompanyant/s
 • Subdirector del Llibre, Arxius i Biblioteques
Costs
 • Allotjament
  164,00 €
 • Transport
  32,80 €
 • Total 196,80 €
18/12/2018

Reunió amb la directora general del Llibre i Foment de la Lectura Madrid

Acompanyant/s
 • Subdirector del Llibre, Arxius i Biblioteques
Costs
 • Transport
  130,96 €
 • Total 130,96 €
13/12/2018

Reunió amb el Director General de Belles Arts del Ministeri de Cultura i Esport

Acompanyant/s
 • Directora Museo de Bellas Artes
Costs
 • Manutenció
  22,20 €
 • Transport
  135,46 €
 • Total 157,66 €
09/12/2018 - 11/12/2018

Acte conmemoratiu 600 aniversari de la Generalitat Valenciana. Londres

Acompanyant/s
 • Subdirector de Patrimoni Cultural i Museus
Costs
 • Allotjament
  360,00 €
 • Manutenció
  100,11 €
 • Transport
  541,14 €
 • Total 1.001,25 €
21/11/2018

Reunió amb la directora del institut Ramon Llull. Reunió amb el director de la institució Lletres Catalanes. Coche oficial. Barcelona

Acompanyant/s
 • Subdirector del LLibre, Arxius i Biblioteques.
08/11/2018

Reunió amb el director de Cultura del Instituto Cervantes. Reunió a l'ambaixada d'Eslovaquia. Reunió amb la directora general de Industries Culturals i Cooperació del Ministeri. Madrid

Acompanyant/s
 • Subdirector de Patrimoni Cultural i Museus
 • Subdirector del Llibre, Arxius i Biblioteques
Costs
 • Manutenció
  19,90 €
 • Transport
  195,41 €
 • Total 215,31 €
30/10/2018

Reunió amb el director del Instituto de Patrimonio Cultural Español i reunió amb el subdirector de Museos Estatales Madrid

Acompanyant/s
 • Subdirector de Patrimoni Cultural i Museus
Costs
 • Manutenció
  5,70 €
 • Transport
  161,81 €
 • Total 167,51 €
25/10/2018 - 27/10/2018

Inauguració i assistència al Consejo de Patrimonio Histórico Nacional en Elx

Acompanyant/s
 • Subdirector de Patrimoni Cultural i Museus
Costs
 • Allotjament
  208,00 €
 • Total 208,00 €
10/10/2018 - 12/10/2018

Assistència a la Fira Internacional del Llibre de Frankfurt

Acompanyant/s
 • Subdirector del Llibre, Arxius i Biblioteques
Costs
 • Allotjament
  602,00 €
 • Manutenció
  54,95 €
 • Transport
  435,10 €
 • Total 1.092,05 €
06/10/2018 - 07/10/2018

Assistència a les Jornades El Maquis en Santa Cruz de Moya (Cuenca)

27/09/2018

Reunió amb el president d'Acción Cultural Española (AC/E) i reunió amb el director general de Belles Arts Madrid

Acompanyant/s
 • Subdirector de Patrimoni Cultural i Museus
Costs
 • Manutenció
  24,00 €
 • Transport
  143,41 €
 • Total 167,41 €
12/09/2018

Reunions al Ministeri d'Educació i Cultura i al Institut Cervantes Madrid

Acompanyant/s
 • Subdirector de Patrimonio Cultural i Museus
Costs
 • Transport
  138,60 €
 • Total 138,60 €
25/08/2018 - 26/08/2018

Assistència a l’Homenatge als espanyols de La Nueve a París (74 aniversari) Paris

Costs
 • Allotjament
  212,84 €
 • Manutenció
  19,50 €
 • Transport
  499,27 €
 • Total 731,61 €
05/07/2018

Reunió amb tècnics del Ministeri de Cultura i Esport Madrid

Acompanyant/s
 • Subdirector de Patrimoni Cultural i Museus
Costs
 • Manutenció
  4,00 €
 • Transport
  133,60 €
 • Total 137,60 €
20/06/2018 - 23/06/2018

Lliurament dels premis Europa Nostra. Premio Unió Europea de Patrimoni Berlín

Acompanyant/s
 • Subdirectora del IVCR+i
Costs
 • Allotjament
  369,00 €
 • Manutenció
  109,60 €
 • Transport
  572,00 €
 • Total 1.050,60 €
19/04/2018 - 20/04/2018

Reunió en el Victoria and Albert Museum de Londres

Acompanyant/s
 • Subdirectora del IVCR+i
Costs
 • Allotjament
  120,00 €
 • Manutenció
  27,45 €
 • Transport
  496,19 €
 • Total 643,64 €
11/04/2018 - 12/04/2018

Assistència al Consejo de Patrimonio Histórico en Madrid

Acompanyant/s
 • Subdirector de Patrimoni Cultural i Museus
Costs
 • Allotjament
  158,00 €
 • Transport
  169,60 €
 • Total 327,60 €
20/02/2018 - 21/03/2018

Assistència a la Fira d'Art Contemporani ARCO, organitzada per IFEMA Madrid

Acompanyant/s
 • Gerent del Consorci de Museus
Costs
 • Allotjament
  130,00 €
 • Manutenció
  30,55 €
 • Transport
  175,50 €
 • Total 336,05 €
30/01/2018

Assistència a la Comisió Sectorial de Assumptes Culturals en Madrid

Acompanyant/s
 • Subdirector de Patrimoni Cultural i Museus
Costs
 • Transport
  137,60 €
 • Total 137,60 €
08/01/2018 - 09/01/2018

Reunió amb representant de l'ambaixada i direcció del Museum Victoria and Albert (Londres)

Acompanyant/s
 • Subdirectora del IVCR+i
Costs
 • Allotjament
  178,00 €
 • Manutenció
  103,64 €
 • Transport
  300,42 €
 • Total 582,06 €
21/11/2017 - 22/12/2017

Visita al Victoria and Albert Museum de Londres (Retaule del centenar de la Ploma) reunió amb representant de la ambaixada Londres

Acompanyant/s
 • Subdirector de Patrimoni Cultural i Museus
Costs
 • Allotjament
  172,00 €
 • Manutenció
  72,70 €
 • Transport
  426,42 €
 • Total 671,12 €
07/11/2017

Reunió amb el director general de Belles Arts i Patrimoni Cultural i representants de la Comissió bilateral Generalitat- Ajuntament d'Elx ( Madrid)

Acompanyant/s
 • Subdirector de Patrimoni Cultural i Museus
Costs
 • Transport
  133,60 €
 • Total 133,60 €
05/10/2017

Fira Liber. Madrid

Acompanyant/s
 • Subdirectora del Llibre, Arxius i Bliblioteques
Costs
 • Manutenció
  8,40 €
 • Transport
  127,60 €
 • Total 136,00 €
19/06/2017

Reunions a Madrid amb el director del Instituto Cervantes i amb el director general de Belles Arts i Patrimoni Cultural

Acompanyant/s
 • Subdirectora del Llibre, Arxius i Biblioteques
 • Subdirector de Patrimoni Cultural i Museus
Costs
 • Manutenció
  17,27 €
 • Transport
  140,30 €
 • Total 157,57 €
09/05/2017 - 11/05/2017

Bienal Venècia 2017

Costs
 • Allotjament
  400,00 €
 • Manutenció
  117,50 €
 • Transport
  543,04 €
 • Total 1.060,54 €
03/05/2017

Reunions a Madrid Ministeri d'Educació, Cultura i Esport

Acompanyant/s
 • Subdirectora General del Llibre, Arxius i Biblioteques
Costs
 • Manutenció
  11,00 €
 • Transport
  276,80 €
 • Total 287,80 €
02/04/2017 - 04/04/2017

Fira Internacional del Llibre Bolonya 2017

Acompanyant/s
 • Subdirectora General del Llibre, Arxius i Biblioteques
Costs
 • Allotjament
  919,00 €
 • Manutenció
  48,50 €
 • Transport
  492,50 €
 • Total 1.460,00 €
08/02/2017

Reunió a Barcelona amb la Directora Àrea de Mercats. Institut Català de les empreses Culturals. Cotxe oficial.

Acompanyant/s
 • Subdirectora General del Llibre, Arxius i Biblioteques
13/10/2016

Fira del Llibre. Barcelona. Cotxe oficial.

Acompanyant/s
 • Cap de servei del Llibre i Biblioteques
08/06/2016

Reunió a Barcelona amb representants del Institut de les Lletres Catalanes i de la Fundació Ramón Llull. Cotxe oficial.

Acompanyant/s
 • Subdirectora General del Llibre, Arxius i Biblioteques
 • Subdirector General de Patrimoni Cultural i Museus
08/06/2016 - 09/06/2016

Reunions a Madrid amb la Subdirecció General de Cooperació Cultural amb les Comunitats Autònomes, amb el Instituto Cervantes i amb Acción Cultural Española. I visita exposició el Bosco

Acompanyant/s
 • Subdirector de Patrimoni Cultural i Museus
Costs
 • Allotjament
  150,00 €
 • Manutenció
  19,60 €
 • Transport
  381,11 €
 • Total 550,71 €
07/10/2015

Fira Liber. Madrid.

Acompanyant/s
 • Cap de servei del Llibre i Biblioteques
Costs
 • Transport
  255,82 €
 • Total 255,82 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 60.110,42 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 60.110,42 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2021

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Directora General de Cultura i Patrimoni Llista completa d'obsequis

07/06/2021

Llibres: "Martin Parr Parrathon", "Art Contemporani de la Generalitat Valenciana- 3 Anys d'adquisicions"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

02/06/2021

Llibres: "Víctimes per violència i repressió als Ports durant la Segona República i la Guerra Civil ( 1931-1941), "Estudio etnobotánico de la provincia de Castellón"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Diputació de Castelló

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

01/06/2021

Llibres: "Ramón Sijé del periodismo al ensayo", "El gallo crisis. Libertad y Tiranía", "Adolfo Lizón y los de su tiempo", "El Palmeral de Orihuela a la luz de la poesía de Miguel Hernández"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Cultural Miguel Hernández de la Comunitata Valenciana

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

12/05/2021

Llibre: "Berlanguiana" Vicente Muñoz Puelles

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell Valencià de Cultura

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

05/05/2021

Llibre: "Dona i esport a la Comunitat Valenciana"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Direcció General d'Esport

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

03/05/2021

Llibre: " Joaquín Agrasot. Un pintor internacional"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Centre del Carme Cultura Contemporània

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

23/04/2021

Llibre: " Bejís una mirada histórica" de José Ramón Hinojosa Montalvo

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Diputació de Castelló

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

23/04/2021

Llibre: "La predicació de sant Vicent Ferrer per les comarques de Castelló" Tomás Martínez Romero

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Diputació de Castelló

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

19/04/2021

Llibre: "Refugio" José Fonollosa

Entitat/Persona que fa l'obsequi: José Fonollosa

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

16/04/2021

Llibre:" Cultura Politècnica. Habitar el present, construir el futur"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat Politècnica de València

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

14/04/2021

Llibre: "Comercio interior del libro en España 2019"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federación de gremios de editores de España

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

14/04/2021

Llibre: "Comercio exterior del libro 2019"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Asociación de las Cámaras del libro de España

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

09/04/2021

Llibres: " Diarios de José Manaut Viglietti, Madrid, 1939-1944" i " José Manaut De l'exili, a Edeta"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Llíria

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

01/04/2021

Llibre: "El léxico disponible de los jóvenes de Castellón" Manuela Casanova Ávalos

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Diputació de Castelló

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

01/04/2021

Llibre: "Conservación y restauración de pintura rupestre" Gemma Barreda Usó

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Diputació de Castelló

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

10/02/2021

Llibre: "Berlanguiana" Vicente Muñoz Puelles

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell Valencià de Cultura

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

10/02/2021

Llibre: "ENVIAME UNHA POSTAL"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Xunta de Galicia

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu.

03/02/2021

Publicitat: Dues samarretes de l'Exposició Art i Moda i una Coca Cola dissenyades per Francis Montesinos

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Francis Montesinos

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Directora General

28/01/2021

Llibre "Desde Elca (Antología)" Francisco Brines

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament d'Oliva

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

26/01/2021

Llibre:"LA MAQBARA DE MAYRIT. La muerte en el Madrid Islámico"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Museo Arqueológico Regional

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

25/01/2021

Llibre: "Concepción Arenal. La pasión humanista"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Biblioteca Nacional de España

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

22/01/2021

Llibre: "Terrenos baldíos. Comunicado urgente contra el despilfarro"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consorci de Museus de la Generalitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

31/12/2020

Llibre: "Cercant la pedra filosofal: del mite a la utopia. 125 anys creant química en la Universitat de València"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat de València

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

30/12/2020

Llibre: "Cien años de Telecomunicación en primera persona" Vicent Miralles Segarra i Vicent Miralles Mora

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat Politècnica de València

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

30/12/2020

Llibre: "Crímenes Ejemplares " Max Aub

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundación Max Aub Segorbe

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

30/12/2020

Llibre: Edició facsímil del LLibre del Sent Soví

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat de València

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

30/12/2020

Llibre: "Antoni Miró de Museu"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Mua. Museu Universitat d'Alacant

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

29/12/2020

Caixa de bombons Lindt 345gr

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Instituto 9 de Mayo

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Consum en la Secretaria

18/12/2020

Llibre: XIV Premio Literario 2020 Hospital Universitari i Politècnic LA FE Associació José Luis Sampedro per a la Salut i la Cultura

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació José Luis Sampedro per a la Salut i la Cultura

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

17/12/2020

Agenda 2021

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell Valencià de Cultura

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

16/12/2020

Llibre "Transcuerpo 2010-2020"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Centre del Carmen Cultura Contemporània

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

16/12/2020

Caixa de raïm aprox 2kg

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Novelda

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Consum particular

14/12/2020

Llibres "El castillo de Morella y la obra de arquitectura castrense en Els Ports" i "vol 14 de Monografies de prehistòria i arqueología castellonenques"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Diputació de Castelló

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

27/11/2020

Llibre: Prohibit Fixar carteles.REA Cartells Valencians 2000_2020

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu

20/11/2020

Promoció comercial 55 Fira del Llibre de València:tassa, mascareta, samarreta, pin de nevera, xapes

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Gremi de Llibrers

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Consum particular

13/11/2020

Llibre "El apartamento" Fermín Jiménez Landa

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Director Gerent del Centre del Carme

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

13/11/2020

Llibre "Más Museo Últimas adquisiciones del Museo de Bellas Artes de Valencia"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Museu de Belles Arts de València

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direccció General

04/11/2020

Llibre "A prueba de fuego" Javier Moro

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Espasa

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Colecció particular

28/10/2020

Llibre Revista "Agoa- La ciudad Fluvial"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Global Omnium

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

28/10/2020

Llibre "Spectre- Hacia un lenguaje visual desde lo auditivo" Edu Comelles

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consorci de Museus

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

27/10/2020

Llibre XXI Concurso Literario de Narrativa de Mujeres. Las mujeres cuentan

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institut Valencià de les Dones

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

27/10/2020

Llibre "Fuego de San Telmo" Sandro Luna i Revista de poesía contemporánea 21veintiúnversos 9

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Banda Legendaria

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

23/10/2020

Llibre "Prohibit fixar cartells. REA Cartells Valencians 2000-2020"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consorci de Museus

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

22/10/2020

Llibre "Acciones cotidianas" Maribel Domènech

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consorci de Museus

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

22/10/2020

Llibre "Alfaro a Xàtiva Diàleg amb la història"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Xàtiva

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

02/10/2020

Llibre: "Actas Jornadas Arte Rupestre Patrimonio Mundial" en Quesada

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Quesada

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

02/10/2020

Llibres: "Historia de Jalance", "A tranchas marranchas" i "Imágenes en la piedra" I productes típics de Jalance

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Jalance

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General y Consum particular

02/10/2020

Llibre "Delibes"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Biblioteca Nacional de España

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

02/10/2020

Llibre: "Des Carrières en Archipel au pays de la Dame D'Elche (Alicante , Espagne)"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Casa de Velázquez

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

17/09/2020

Llibre: "Quaderns de Prehistòria i Arqueologia de Castelló "

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Diputació de Castelló

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

17/09/2020

Llibre: "El retablo barroco en las comarcas castellonenses de la diócesis de Tortosa" Ester Forner Caballero

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Diputació de Castellón

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

02/09/2020

Llibre: "Quaderns d'Investigació d'Alaquàs" 2020

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament d'Alaquàs

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

20/07/2020

Llibres:"València ciudad de barrios" ( 9 vol)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de València

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

18/06/2020

Llibres: "Viatge a Corfú" de Carlos Pérez. L'home -museu, "Totalidad e Infinito" proyecto de Diana Guijarro i "Acciones Cotidianas" de Maribel Domènech

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consorci de Museus

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

17/06/2020

Llibres: "Historia de la Música Disco" y "Conversaciones con Gonzalo García Pelayo " de Luis Lapuente, "19 días y 500 noches Sabina fin de siglo" Juan Puchades, "Jimi Hendrix El espíritu santo", "Cuadernos Efe Eme"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Editorial Efe Eme

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Col·lecció Particular

13/02/2020

Llibre XXXIII Premi Internacional de Contes Max Aub 2019 "Escalera de color (Negro)" Andrés Morales Rotger

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Max Aub

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

13/02/2020

Llibre "Una vida infancia y juventud" Federico Álvarez Arregui

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Max Aub

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

13/02/2020

Caixa amb tres llibres Obras completas IX de Max Aub "La narrativa apócrifa"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Max Aub

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

13/02/2020

Llibre XXXIII Premi Internacional de Contes Max Aub 2019 "Sommelier"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Max Aub

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

12/02/2020

Llibre "Acte d'homenatge a Joan F. Mira en el seu aniversari"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institució de les Lletres Catalanes

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

12/02/2020

Llibre "La cerámica decorada del Bronce Final en Peña Negra"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Municipal "José M. Soler" Villena

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

10/02/2020

Llibre "Los baños en el al-Andalus"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació El Legado Andalusí

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

13/01/2020

Llibres:"La unión europea y Rusia cara a cara" y "Resistencia civil y conflicto violento en latinoamérica"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Editorial Tirant

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

20/12/2019

Llibre "XIII Premio Literario Hospital Universitari i Politècnic LA FE 2019"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació José Luis Sampedro per a la Salut i la Cultura

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

16/12/2019

Llibre "Comercio Interior del Libro en España 2018"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federació de Gremis de Editors de Espanya

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

15/12/2019

Llibre "El legado cartográfico valenciano de la mirada de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de València" Lourdes Bóix

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Cátedra Demetrio Ribes

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

15/12/2019

Llibre "Arquerías de Acueductos en Suelo Valenciano" Pablo Camarasa

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Cátedra Demetrio Ribes

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

15/12/2019

Llibre "Los poblados marítimos" Inmaculada Aguilar

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Cátedra Demetrio Ribes

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

15/12/2019

Llibre "Correrá un ferrocarril cerca del litoral mediterráneo. València, 1918"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Cátedra Demetrio Ribes

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

15/12/2019

Llibre "Rius per l'aire"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Cátedra Demetrio Ribes

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

12/12/2019

Llibre "Alondra de ceniza" José Luis Parra i Revista de poesía contemporánea 21veintiúnversos 8

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Banda Legendaria

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

03/12/2019

Llibre "La misma sombra" Isidro López- Aparicio

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Centre del Carme Cultura Contemporània

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

28/10/2019

Llibre "L'Homme Postmoderne" de Antonio Camaró

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Albatros Ediciones Artes Gráficas Soler, S.L.

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

21/10/2019

Llibre "Fotoalimentació" Luis Gordillo

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Centre del Carme Cultura Contemporània

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

21/10/2019

Llibre "15.600 Días" Xisco Mensua

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Centre del Carme Cultura Contemporània

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

18/10/2019

Llibre "Picasso- Cela"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Museu Belles Arts de València

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Dirección General

19/09/2019

Llibre "Genaro Palau Romero El encuentro con un artista"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Torrent

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

31/07/2019

Llibre "La memoria necesaria. Historia de Puerto de Sagunto III"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Buenaventura Navarro

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

26/06/2019

Llibre "La política de BIENES CULTURALES del Gobierno republicano durante la guerra civil española" de José Alvarez Lopera

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ministeri de Cultura, Subdirecció General de Publicacions

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

22/05/2019

Llibre "Ferits pels llibres Fons de bibliòfils a la Universitat de València"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Biblioteca Històrica de la Universitat de València

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

07/05/2019

Llibre "Taulelleria devocional d'Alcoi (segles XVIII i XIX)"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Museu d'Alcoi

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

07/05/2019

Llibre "FERNAND LÉGER Y LA VIDA MODERNA"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: IVAM

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

10/03/2019

Marc de fusta de 32x 23 cm amb diploma. Llibret 2019 Falla Pere Cabanes Comte de Lumiares

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Club Alpine Renault València. Falla Pere Cabanes Comte de Lumiares

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

05/03/2019

Llibre "encuadrArte, Un proyecto de arte e inclusión"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Col·legi Torre Pinos

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

27/02/2019

Llibre "Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Departament Prehistòria i Arqueologia de la Universitat de Granada

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

25/02/2019

Llibre "Francis Montesinos" Catálogo razonado 1972-2003

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Francis Montesinos

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

22/02/2019

Llibre "Temps convulsos, Històries i microhistòries en la col·lecció de l'Ivam"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: IVAM

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

20/02/2019

Llibre "Recerques del Museu d'Alcoi"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Museu Arqueològic d'Alcoi

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

24/01/2019

Llibre "Guía Flora del Macizo del Caroig", Oli d'Oliva Verge Extra i mel de Romero de Bicorp.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Bicorp

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

21/01/2019

Llibre " Apunts per a una fuga", Maria Jacarilla

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

08/01/2019

Llibre "Las mujeres cuentan" XVIII Premi Literari de Narrativa de Dones

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Direcció G de l'Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

27/12/2018

Caixa de cartó amb fullet i làmines:"Lejanías, Arte joven polaco en la colección K. Musial"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consorcio de Museos de la Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

27/12/2018

Llibre " Habitar el Mediterrani"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: IVAM

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

21/12/2018

Llibre "Vicente Rodes Aries, El estudio natural"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

21/12/2018

Llibre "La catedral de Valencia Historia, Cultura y Patrimonio"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Real Academia de Bellas Artes de San Carlos

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

20/12/2018

Dues samarretes infantils i una bufanda

Entitat/Persona que fa l'obsequi: TVON PRODUCCIONES

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

19/12/2018

Llibre fitxes "Millorar la situació de la lectura en valencià. Propostes d'acció del CECV"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell Escolar de la Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

05/12/2018

Revista Valenciana d'estudis autonòmics nº63 "40 anys d'autogovern valencià"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

22/11/2018

Llibre "Hijos de la piedra", de Guillermo Fernández Rojano

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Guillermo Fernández Rojano

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

22/11/2018

Revista d'Història Moderna 2018 (n. 44), del Departament d'Història Moderna de la Universitat de València

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Departament d'Història Moderna, UV

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

22/10/2018

Llibres "Comercio exterior del libro 2017" y "Comercio interior del libro en España 2017"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació de les Càmares del Llibre d'Espanya

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

19/10/2018

Llibre "Laietania Estudis d'aqueologia i d'història"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Mataró

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

02/10/2018

Llibre "Arquitecturas pintadas"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ministeri d'Educació, Cultura i Esport

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

01/10/2018

Llibre "El Ejército en el convento de Santo Domingo de Valencia 175 aniversario"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Cuartell General Terrestre d'Alta Disponibilitat

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

25/09/2018

Llibres 1 Els colors de l'aire, 2 Arquitectura i art cristià a Aldaia i 3 Fumerals d'Aldaia, de la "Col·lecció Llotgeta de Patrimoni Local"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament d'Aldaia

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Desptax de la direcció general

13/09/2018

Llibre "Livres rares, Libraire Camille Sourget"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Llibreria Camille Sourget de Paris

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

10/08/2018

Llibres: "Historias de Bombas Gens, Exposición 1" i "Proyecto fotogràfico Bombas Gens, Frank Gómez 2"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Per Amor a l'Art

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

11/07/2018

Llibre "Elogio de la procras. Elogi de la procrastinació. In praise of procrastination" de Paula Valero

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

28/06/2018

Dvd "Arquitecturas para la defensa de la costa Mediterránea (1936-1939)" de Andrés Martínez -Medina

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat d'Alacant

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

26/06/2018

Llibre " L'Alcúdia d'Elx. Plan Director 2017-2029" de Sonia Gutiérrez i Miguel Louis Cereceda (eds.)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat d'Alacant

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

24/05/2018

Llibre "reinventar el possible accionar l'imaginable"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

24/05/2018

Llibre "Notificaciones" un projecte de Isaías Griñolo

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

24/05/2018

Llibre "1956/2018 Trajectòria Monika Buch"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

17/05/2018

Llibre "Llibre Mordassa"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació de Professionals de la Il·lustració Valenciana

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

14/05/2018

Llibre "De l'Hospital Sueconoruec d'Alcoi a l'Hospital Militar Base de la Vila Joiosa"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de La Vila Joiosa

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

14/05/2018

Llibre "L'Hospital Sueco-Noruec d'Alcoi. Antoni Miró"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de La Vila Joiosa

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

13/04/2018

Llibre "Ceràmica en mans de dona, mirades diverses"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Vicerector de Cultura i Igualtat de la Universitat de València

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

21/03/2018

Còmic "El nostre Arxiu"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Vila-real

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

20/03/2018

Dos Cds 2018-4716 Institut Confucio de la Universitat València

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institut Confucio de la Universitat de València

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

13/03/2018

LLibre "Moros y cristianos un Patrimonio Mundial IV Congreso Nacional y I Internacional sobre fiestas de Moros y Cristianos TOMO I y TOMO II"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Gabino P Dpto Geografía Hª Universidad de Alicante

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

12/03/2018

Llibre Fidelitats a Contracorrent. El món dels Martínez Guerricabeitia

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat de València. Fundació G Col·lecció martínez Guerricabeitia

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

09/03/2018

Llibre "Arcana Imperii" Investigacions en Burocràcia"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

26/02/2018

Llibre "Parelles de Tiepolo, Rafael Armengol"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Rafael Arrmengol

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

20/02/2018

Llibre " Algo que decir XXXIX" de varios autors

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ateneo Blasco Ibañez

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

14/02/2018

Llibre "Shadi Ghadirian, Com tots els dies"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

09/02/2018

Llibre "Memoria 2016" del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitata Valenciana

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell Jurídic Consultiu, direcció

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despax de la Direcció General

02/02/2018

Llibre " Arte Rupestre en la Sierra de las Cuerdas" de Juan F. Ruiz López

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha, Viceconsejero de Cultura

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

24/01/2018

Llibre "Mutxamel Patrimonio Hidráulico" Aula Riusec

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Mutxamel

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

24/01/2018

Llibre "Església El Salvador de Mutxamel 500 Anys d'Història" de Assumpció Brotons Boix

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Mutxamel

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

24/01/2018

Llibre "Arquitectura religiosa en el municipio de Mutxamel. La Iglesia Arciprestal de El Salvador"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Mutxamel

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

24/01/2018

Llibre "Art, Arquitectura i Memòria (1954-1974)" de Arcadi Blasco

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Mutxamel

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

18/01/2018

Llibre "JOC" de Vinz Feel Free i Txema Rodríguez

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

18/01/2018

Llibre "ON TRANSLATION"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

18/01/2018

Llibre "IV Convocatòria Premis MARDEL 2016"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

18/01/2018

Llibre "Joan Castejón retrospectiva"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

18/01/2018

Revista "Intermedios" de Acción Cultural Española

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

18/01/2018

Llibre "La deriva de un gesto Post- Romántico" de Hugo Martínez-Tormo

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

18/01/2018

Libro "Actes de comunicació" Pablo Bellot

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

18/01/2018

Llibre "De paisatges, passejos i paisans" de Porcar Lahuerta Varela

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

02/01/2018

Llibre "Jusep Torres Campalans" de Max Aub

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Presidenta de la Fundació Max Aub

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

02/01/2018

Llibre " Homenaje a Blasco Ibáñez, varios autores"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ateneo Blasco Ibáñez

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

11/12/2017

Llibre " Taula redona una nova Ràdio Televisió Pública Valenciana"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell Valencià de Cultura

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

05/12/2017

Llibre- catàleg de l'exposició " Intacta Maria -UNBLEMISHED MARY"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Museu de Belles Arts de València

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

05/12/2017

Dos publicacions: una de recopilació dels 30 anys de Premis Max Aub i altra un follet facsímil de Lira Perpetua de Max Aub

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Max Aub Segorbe

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

05/12/2017

Llibre "El santuario Ibérico y romano de La Serreta", de Ignasi Grau Mira i altres

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Museu Arqueològic Municipal Camil Visedo Moltó

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

23/11/2017

Llibres "Cuadernos del Museo de Transporte nº 22,23 y 24"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Cátedra Demetrio Ribes

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

23/11/2017

Llibre "Paseando por vías y caminos", de César Jiménez Alcañiz

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Cátedra Demetrio Ribes

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

23/11/2017

Llibre "Guía de Puentes de la Comunitat Valenciana 2016"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Cátedra Demetrio Ribes

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

23/11/2017

Llibre" Encontres en l'estació" Inmaculada Aguilar Civera

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Cátedra Demetrio Ribes

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

22/11/2017

Llibre "Informe sobre la situació del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana. Cursos 2013/14 i 2014/2015"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Presidenta del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

22/11/2017

Libro "Consell Escolar de la Comunitat Valencina. Memòria 2015"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Presidenta del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

10/11/2017

Llibre "Comercio Exterior del Libro 2016"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Secretari general de la Asociación de las Cámaras del Libro de España

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

10/11/2017

Llibre "Comercio interior del Libro en España 2016"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Secretari general de la Asociación de las Cámaras del Libro de España

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

09/11/2017

Cd Música programàtica

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federació de Societats Musicals de la CV

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

31/08/2017

Llibre "Cuentos y Leyendas de las Matemáticas" de Vicente Muñoz Puelles

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Vicente Muñoz Puelles

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Directora G de Cultura i Patrimoni

11/07/2017

Llibre "Trampas Max Aub", de Pedro Tejada Tello

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Pedro Tejada Tello

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

04/07/2017

Llibre "IL·LUSTRE ANECTOTARI. Vida i extraordinàries i portentoses aventures dels i de les professionals de la il·lustració gràfica", pel 20é aniversari d'APIV

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació Professional d'Il·lustradors Valencians

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

03/07/2017

Llibre "Projecte 3, CMCV", de Manu Blàzquez, Vicente Aguado i Silvia Martí Marí, del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

03/07/2017

Llibre "IV Convocatòria Premis Mardel 2016"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

31/05/2017

Llibre"Memoria del poder municipal en Villena", de César López Hurtado

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Villena

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

18/05/2017

Llibre "Cien años de Administración de las Bellas Artes"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

18/05/2017

Llibre "Com es viu una guerra? La vida quotidiana d'una ciutat de rereguarda", de la Col·lecció València Capital de la República, de Javier Navarro i Sergio Valero

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de València

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

03/02/2017

Rèplica en escaiola del bust de la Dama d'Elx. mesures 13 cm x 8 cm

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament d'Elx

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Directora de Cultura i Patrimoni

18/03/2016

Palma blanca treballada de aprox. 2 m

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Comunidad de la Acequia Mayor del Pantano de Elche i Comunidad de la Acequia de Marchena

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx en Sant Miquel dels Reis

18/12/2015

Caja de pastissos de rovell de aprox. 20x15 cm

Entitat/Persona que fa l'obsequi: emr Restauración y Conservación

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Directora General de Cultura i Patrimoni

19/11/2015

Cistella de mimbre de 25 cm. de diàmetre aproximat amb dàtils madurs de la palmera recol·lectats en el Palmerar Il·licità

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Comunidad de la Acequia Mayor del Pantano de Elche

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Directora General de Cultura i Patrimoni, es comparteix amb el personal de la Direcció General

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
EDICIONES DESTINO EDICION LIBRO 01/01/2014 01/01/2014 NO
FUNDACIÓN TELEFONICA CHARLA 23/04/2014 23/04/2014 NO
AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ CHARLAS 01/05/2014 01/05/2014 NO
DIPUTACIÓN DE VALENCIA JURADO 01/10/2014 01/10/2014 NO
UNIVERSITAT DE VALENCIA PERSONAL EVENTUAL 15/04/2010 03/04/2015 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
COMISION INTERDEP FORMACIÓN DE PERSONAS ADULTAS VOCAL 09/07/2015
CONSEJO ASESOR DEL LIBRO VICEPRESIDENTA 09/07/2015
JUNTA CALIFICADORA DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS PRESIDENTA 09/07/2015
COMISIÓN MIXTA IGLESIA (Inactivo) VICEPRESIDENTA 09/07/2015
CONSEJO ASESOR DE ARCHIVOS VICEPRESIDENTA 09/07/2015
CONSEJO ASESOR DE ARQUEOLOGÍA Y PALEONTOLOGÍA (Inactivo) PRESIDENTA 09/07/2015
CONSEJO ASESOR DE TEATRO Y DANZA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (Inactivo) MIEMBRO 09/07/2015
CONSEJO ASESOR DE BIBLIOTECAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA VICEPRESIDENTA 09/07/2015
CULTURARTS GENERALITAT - CONSEJO DE DIRECCIÓN VOCAL 09/07/2015
INSTITUTO VALENCIANO DE ARTE MODERNO (IVAM) - CONSEJO RECTOR VOCAL 09/07/2015
PATRONATO DEL MISTERI D'ELX - JUNTA RECTORA PRESIDENTA 09/07/2015
PATRONATO DEL MISTERI D'ELX - PATRONATO RECTOR VOCAL 09/07/2015
FUNDACIÓ DE LA C V LA LLUM DE LES IMATGES VOCAL 09/07/2015
FUNDACIÓ DE LA C V JAUME II EL JUST VOCAL 09/07/2015
FUNDACIÓN BLASCO DE ALAGÓN PRESIDENTA 09/07/2015
FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA DE PATRIMONIO INDUSTRIAL DE SAGUNTO VICEPRESIDENTA 09/07/2015
FUNDACIÓN PARA LA RESTAURACIÓN DE LA INSIGNE COLEGIATA DE GANDÍA VOCAL 09/07/2015
FUNDACIÓN PERE COMPTE VOCAL 09/07/2015
COMISIÓN DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE CATEDRALES PRESIDENTA 09/07/2015
PATRONATO DEL ARCHIVO DE LA CORONA DE ARAGÓN VOCAL 09/07/2015
PATRONATO DEL MUSEO DE BELLAS ARTES SAN PIO V - PLENO VOCAL 09/07/2015
PATRONATO DEL MUSEO DE BELLAS ARTES SAN PIO V - COMISIÓN PERMANENTE VOCAL 09/07/2015
PALAU DE LA MÚSICA DE VALENCIA - CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN VOCAL 09/07/2015
CONSORCIO DE MUSEOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA - CONSEJO GENERAL VOCAL 09/07/2015
CONSORCIO DE MUSEOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA - COMISIÓN EJECUTIVA VOCAL 09/07/2015
CONSORCIO PARA LA RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y UTILIZACIÓN DE SAN MIGUEL DE LOS REYES - COMISIÓN EJECUTIVA MIEMBRO 09/07/2015
CONSORCIO PARA LA RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y UTILIZACIÓN DE SAN MIGUEL DE LOS REYES - PLENO VOCAL 09/07/2015
LLUÍS GUARNER - PATRONATO VOCAL 09/07/2015
BIBLIOTECA NICOLAU PRIMITIU - PATRONATO VICEPRESIDENTA 09/07/2015
MARTÍNEZ GUERRICABEITIA - PATRONATO VICEPRESIDENTA 09/07/2015
PALMERAL D'ELX - PATRONATO VOCAL 09/07/2015
REAL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE LA VALLDIGNA.- ALTO PATRONATO VOCAL 09/07/2015
PREMIO DE LAS LETRAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA PRESIDENTA 09/07/2015
CACSA .CONSEJO ADMINISTRACIÓN "CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS" MIEMBRO 09/07/2015
EPSAR. CONSEJO DE PARTICIPACIÓN. CONSEJERA 09/07/2015
OBSERVATORIO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CV REPRESENTANTE 09/07/2015

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València 40.979,99 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Total: 6.250,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 53.965,86 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 4,30 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos