alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Andreu Iranzo Navarro

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Director general de Fons Europeus
 • Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
 • Nomenament: 18/09/2018 DOGV
 • Plaça Nàpols i Sicilia, 10, 1. 46003. València
 • iranzo_and@gva.es
 • 961 207 161

Agenda

Agenda juny
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia
La Direcció General de Fons Europeus exerceix les competències establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria de coordinació de finançament europeu, control i coordinació d'ajudes europees a la Generalitat, promoció del desenvolupament regional en el marc de polítiques regionals de la Unió Europea, fons europeus, així com la seua verificació i control, i el coneixement, seguiment i control de la participació de la Generalitat i el seu sector públic instrumental en projectes europeus.
 
Així mateix, li correspon dirigir i coordinar les unitats administratives que s'adscriuen sota la seua dependència, impulsant i coordinant la consecució dels programes i l'execució dels projectes que tinguen assignats, controlant i supervisant el compliment dels objectius.
 
Sota la coordinació, control i supervisió de la persona titular de la Secretaria Autonòmica de Model Econòmic i Finançament, i adscrita a aquesta, la Direcció General de Fons Europeus, exerceix, entre altres, les següents competències:
 
a) Planificar, aplicar i avaluar la política regional que acorde el Consell en el marc establit per la Unió Europea, l'Administració general de l'Estat i el propi de la Generalitat, així com el que es desprenga dels acords i convenis que s'aconseguisquen amb altres administracions i entitats públiques o privades.
 
b) Preparar i presentar els projectes d'inversió susceptibles de ser cofinançats amb fons europeus.
 
c) Conéixer, difondre, planificar i realitzar el seguiment dels fons estructurals de la Unió Europea gestionats pels centres directius de la Generalitat, incloent els corresponents a la cooperació territorial europea.
 
d) Definir i gestionar els programes d'incentius regionals i autonòmics a la inversió.
 
e) Definir i gestionar el Programa de desenvolupament local.
 
f) Dirigir el programa «*Eurodisea», de l'Assemblea de Regions d'Europa, com a membre del comité de direcció d'aquest, i la seua gestió.
 
g) Planificar la participació de la Generalitat en el Fons Social Europeu i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional, en la seua qualitat d'organisme intermedi dels programes operatius, així com la gestió d'una part d'aquesta.
 
h) Dirigir i controlar les ajudes públiques concedides per la Generalitat, en el marc de la política de competència de la Unió Europea.
 
i) Conéixer, estudiar i coordinar les diferents fonts de finançament comunitàries a través de la presència i participació en les corresponents comissions delegades o altres estructures, i la seua difusió als diferents òrgans gestors de la Generalitat.
 
j) Autoritzar i realitzar el seguiment de la participació de la Generalitat Valenciana en iniciatives i projectes europeus de gestió directa, indirecta i compartida amb finançament europeu, a través de la seua notificació a aquesta direcció general.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Director General de Fons Europeus Llista completa d'obsequis

04/02/2020

Assistència al curs de formació "Igualtat i no discriminació en el marc dels Fons Estructurals i d'Inversió Europeus 2014-2020", a Madrid

Costs
 • Transport
  116,54 €
 • Total 116,54 €
29/01/2020 - 31/01/2020

Assistència a la 4th CITIES FORUM 2020 “Together we shape a sustainable urban future”

Acompanyant/s
 • Subdirectora General de Projectes i Fons Europeus
Costs
 • Allotjament
  107,74 €
 • Manutenció
  16,80 €
 • Transport
  190,48 €
 • Total 315,02 €
16/12/2019

Assistència a les Trobades Anuals del Fons Social Europeu, a Madrid

Acompanyant/s
 • Subdirectora General de Projectes i Fons Europeus
 • Cap de Servei del Fons Social Europeu
Costs
 • Transport
  151,63 €
 • Total 151,63 €
02/12/2019 - 05/12/2019

Assistència al 9th INTERACT Monitoring Committee meeting i al 1st INTERACT IV Programming, a Bucarest

Costs
 • Allotjament
  95,29 €
 • Manutenció
  34,39 €
 • Transport
  305,01 €
 • Total 434,69 €
21/11/2019 - 22/11/2019

Assistència al Fórum d'Economia i Política Regional, a Conca

Acompanyant/s
 • Subdirectora General de Projectes i Fons Europeus
 • Cap del Servei de Política Regional de la UE i la CV
Costs
 • Allotjament
  39,00 €
 • Transport
  70,35 €
 • Total 109,35 €
19/11/2019 - 20/11/2019

Assistència al Curs d'Ajudes d'Estat, dins del Plà de Formació Permanent 2019 del Ministeri d'Hisenda, a Madrid

Costs
 • Allotjament
  36,60 €
 • Manutenció
  20,70 €
 • Transport
  145,73 €
 • Total 203,03 €
24/10/2019 - 25/10/2019

Assistència a l'IV Fòrum del Fons Social Europeu a Santiago de Compostel·la

Acompanyant/s
 • Subdirectora General de Projectes i Fons Europeus i la Cap del Servei del Fons Social Europeu
Costs
 • Allotjament
  38,80 €
 • Manutenció
  3,60 €
 • Transport
  214,52 €
 • Total 256,92 €
07/10/2019 - 08/10/2019

Assistència a la Setmana Europea de les Regions a Brussel·les

Costs
 • Allotjament
  93,24 €
 • Manutenció
  28,50 €
 • Transport
  276,18 €
 • Total 397,92 €
01/10/2019

Assistència a la reunió de programació *SE+ 2021-2027 a Madrid

Acompanyant/s
 • Cap de Secció del Fons Social Europeu
Costs
 • Manutenció
  17,30 €
 • Transport
  181,13 €
 • Total 198,43 €
26/09/2019

Assistència a la primera reunió conjunta del Grup de Treball de la Xarxa d'Autoritats Ambientals i la Xarxa d'Economia Baixa en Carboni a Madrid

Costs
 • Manutenció
  9,95 €
 • Transport
  151,63 €
 • Total 161,58 €
25/09/2019

Assistència a la reunió de CORE Group Meeting de la CPMR a Brussel·les

Costs
 • Manutenció
  19,80 €
 • Transport
  236,74 €
 • Total 256,54 €
11/09/2019

Assistència al Seminari de Llançament de la IV convocatòria INTERREG-SUDOE a Madrid

Acompanyant/s
 • Tècnic de Cooperació Territorial
Costs
 • Manutenció
  9,95 €
 • Transport
  178,38 €
 • Total 188,33 €
18/06/2019

Assistència al Comité de Seguiment del PO FSE del POEJ 2014-2020 a Madrid

Acompanyant/s
 • Subdirectora General de Projectes i Fons Europeus i la Cap de Servei del Fons Social Europeu
Costs
 • Manutenció
  11,30 €
 • Transport
  161,08 €
 • Total 172,38 €
10/06/2019 - 11/06/2019

Participació i assistència a la Jornada “Innovative Financial Instruments in support to the social economy with the use of European Structural and Investment Funds” (ESIF), dins del Projecte Europeu IFISE a Brusel.les

Acompanyant/s
 • Cap de Servei d'Anàlisi, Ordenació i Suport Tècnic a Procediments del Programes Operatius
 • Tècnic de Cooperació Territorial
Costs
 • Allotjament
  147,17 €
 • Manutenció
  7,39 €
 • Transport
  186,64 €
 • Total 341,20 €
10/06/2019 - 11/06/2019

Assistència i participació en la Jornada "Innovate Financial Instruments in support to the social economy with the use of European Structural and Investment Funds ESIF_Projecte IFISE, a Brussel.les

Acompanyant/s
 • Jefe del Servicio de Análisis, Ordenación y Apoyo Técnico a Procedimientos de los Programas Operativos
 • Técnico de Cooperación Territorial
Costs
 • Allotjament
  147,17 €
 • Manutenció
  7,39 €
 • Transport
  186,64 €
 • Total 341,20 €
06/06/2019

Assistència a la Jornada "El nou marc financer pluriennal"- Acte sobre la política de cohesió 2021-2027 a Espanya a Madrid

Acompanyant/s
 • Secretaria Autonòmica de Model Econòmic i Finançament
 • Subdirectora General de Projectes i Fons Europeus
 • Subdirector General de Model Econòmic
Costs
 • Transport
  148,93 €
 • Total 148,93 €
06/06/2019

Asisstència a la Jornada "El nou marc financer plurianual" Acte sobre la política de cohesió 2021-2027 a España, a Madrid

Costs
 • Transport
  148,93 €
 • Total 148,93 €
23/05/2019

Assistència a la reunió preparatoria del Comité de Seguiment d'INTERACT III a Madrid

Costs
 • Manutenció
  10,90 €
 • Transport
  161,38 €
 • Total 172,28 €
23/05/2019

Assistència a la reunió preparatoria del Comité de Seguiment INTERACT III, a Madrid

Costs
 • Manutenció
  10,90 €
 • Transport
  161,00 €
 • Total 171,90 €
27/02/2019

Assistència a la reunió de la Comissió Delegada de Seguiment i Evaluació del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, a Madrid

Costs
 • Manutenció
  17,00 €
 • Transport
  167,08 €
 • Total 184,08 €
17/12/2018

Assistència i participació en el debat sobre Present i futur dels fons europeus en la Comunitat Valenciana a Alacant

Costs
 • Transport
  69,25 €
 • Total 69,25 €
12/12/2018

Assistència a les trobades anuals del Fons Social Europeu a Madrid

Costs
 • Transport
  173,45 €
 • Total 173,45 €
04/12/2018

Trobades anuals 2018 amb la Comissió Europea a Madrid

Costs
 • Manutenció
  8,60 €
 • Transport
  183,90 €
 • Total 192,50 €
20/11/2018

Assistència a la X conferència del programa "Marc d'investigació i innovació de la Unió Europea en Espanya" a Toledo

Costs
 • Transport
  177,84 €
 • Total 177,84 €
30/10/2018

Assistència a la Jornada informativa nacional H2020 repte 6 "Europa en un món canviant" i Consell d'Administració de TRAGSA a Madrid

Costs
 • Manutenció
  11,90 €
 • Transport
  196,20 €
 • Total 208,10 €
08/10/2018 - 10/10/2018

Assistència i participació en els Open Days a Brussel·les

Costs
 • Allotjament
  180,00 €
 • Manutenció
  66,00 €
 • Transport
  336,92 €
 • Total 582,92 €
01/10/2018

Reunió amb el Servici de Suport a les Reformes Estructurals a Madrid

Costs
 • Transport
  181,45 €
 • Total 181,45 €
25/09/2018

Consell d'Administració de TRAGSA a Madrid

Costs
 • Transport
  176,85 €
 • Total 176,85 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 60.110,42 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 60.110,42 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2021

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Director General de Fons Europeus Llista completa d'obsequis

02/06/2021

Borsa amb material promocional de Euroaltea

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntamente d'Altea

Destinatari de l'obsequi: ANDREU IRANZO NAVARRO

Destinació: Director General

09/05/2021

Borsa amb material promocional (màscara, llibreta)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Europe Direct CV

Destinatari de l'obsequi: ANDREU IRANZO NAVARRO

Destinació: Director

01/04/2021

Alfabeguer Calat

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Manises

Destinatari de l'obsequi: ANDREU IRANZO NAVARRO

Destinació: Director

21/12/2020

Borsa amb branca de surera

Entitat/Persona que fa l'obsequi: TRAGSA

Destinatari de l'obsequi: ANDREU IRANZO NAVARRO

Destinació: Director

13/08/2020

Llibre "El CEMAS davant els reptes globals de l'Alimentació Urbana Sostenible"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Director de CEMAS

Destinatari de l'obsequi: ANDREU IRANZO NAVARRO

Destinació: Director

05/03/2020

Corbata

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Cambra de Comerç de València

Destinatari de l'obsequi: ANDREU IRANZO NAVARRO

Destinació: Director General

28/01/2020

Borsa amb material promocional. Programa LIFE/FEDER

Entitat/Persona que fa l'obsequi: EPSAR

Destinatari de l'obsequi: ANDREU IRANZO NAVARRO

Destinació: Director

18/12/2019

Bossa amb branca d'arboç

Entitat/Persona que fa l'obsequi: TRAGSA

Destinatari de l'obsequi: ANDREU IRANZO NAVARRO

Destinació: Director

16/12/2019

Botella de plàstic reutilitzable

Entitat/Persona que fa l'obsequi: UAFSE

Destinatari de l'obsequi: ANDREU IRANZO NAVARRO

Destinació: Director

13/12/2019

Borsa de tela amb llibreta

Entitat/Persona que fa l'obsequi: JOVESÓLIDES

Destinatari de l'obsequi: ANDREU IRANZO NAVARRO

Destinació: Director

10/12/2019

Borsa amb llibreta i bolígraf

Entitat/Persona que fa l'obsequi: XXI Congrés Estatal de Voluntariat en la Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: ANDREU IRANZO NAVARRO

Destinació: Director General

04/12/2019

Material promocional del Programa INTERACT

Entitat/Persona que fa l'obsequi: INTERACT

Destinatari de l'obsequi: ANDREU IRANZO NAVARRO

Destinació: Director

03/12/2019

Material promocional del Programa Interact

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Interact

Destinatari de l'obsequi: ANDREU IRANZO NAVARRO

Destinació: Director General

25/10/2019

Caixa amb productes típics

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Xunta de Galícia

Destinatari de l'obsequi: ANDREU IRANZO NAVARRO

Destinació: Director

24/10/2019

Borsa amb material promocional

Entitat/Persona que fa l'obsequi: UAFSE

Destinatari de l'obsequi: ANDREU IRANZO NAVARRO

Destinació: Director

15/10/2019

Borsa amb material promocional

Entitat/Persona que fa l'obsequi: INTERACT València

Destinatari de l'obsequi: ANDREU IRANZO NAVARRO

Destinació: Director

30/09/2019

Bolígraf. Marca Cross

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institut d'Economia Internacional_Universitat de València

Destinatari de l'obsequi: ANDREU IRANZO NAVARRO

Destinació: Director

25/02/2019

Bossa amb productes de promoció

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Europe Direct Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: ANDREU IRANZO NAVARRO

Destinació: Desptax del director

18/12/2018

Branca de llorer

Entitat/Persona que fa l'obsequi: TRAGSA

Destinatari de l'obsequi: ANDREU IRANZO NAVARRO

Destinació: Ús personal

09/10/2018

Bateria mòbil externa

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Comité de les Regions

Destinatari de l'obsequi: ANDREU IRANZO NAVARRO

Destinació: Despatx del director general

09/10/2018

Memòria externa

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Comité de les Regions

Destinatari de l'obsequi: ANDREU IRANZO NAVARRO

Destinació: Despatx del director general

24/09/2018

Portafolis de pell

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Valenciana d'Estudis Avançats

Destinatari de l'obsequi: ANDREU IRANZO NAVARRO

Destinació: despatx del director general

21/09/2018

Bossa amb material promocional

Entitat/Persona que fa l'obsequi: INTERREG, amb motiu de la celebració del dia de la Cooperació Europea

Destinatari de l'obsequi: ANDREU IRANZO NAVARRO

Destinació: Despatx del director general

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
INSTITUT VALENCIÀ D'INVESTIGACIONS ECONÒMIQUES (Ivie) Tècnic d'Investigació 21/05/2015 31/12/2015 NO
INSTITUT VALENCIÀ D'INVESTIGACIONS ECONÒMIQUES (Ivie) Col·laborador en el desenvolupament d'obra científica 01/01/2016 31/12/2016 NO
FUNDACIÓ ACM (ASSEMBLEA DE CIUTADANS I CIUTADANES DEL MEDITERRANI) Director 11/03/2016 19/06/2017 NO
CONSELL CONSULTIU D'ASSUMPTES EUROPEUS D'ETTERBEEK - CCAE (Bélgica) Membre (voluntari i no remunerat) 03/09/2015 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
INSTITUT VALENCIÀ D'ACCIÓ SOCIAL (IVAS) Representant de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic en el Consell de Direcció 21/06/2017
ENTITAT PÚBLICA DE SANEJAMENT D'AIGÜES RESIDUALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA (EPSAR) Representant de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic en el Consell de Direcció 21/06/2017
EMPRESA VALENCIANA D'APROFITAMENT ENERGÈTIC DE RESIDUS, S.A. (VAERSA) Representant de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic en el Consell de Direcció 21/06/2017 12/11/2019
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT Representant de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic en el Consell de Direcció 21/06/2017
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA INNOVACIÓN DE LA CV Representant de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic en el Consell de Direcció 27/09/2017
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR Representant de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic en el Consell de Direcció 27/02/2018
EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA SA, SME, MP (TRAGSA) Representant de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic en el Consell de Direcció 23/12/2017 30/10/2018 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 3 Altres immobles urbans Valencia/València 174.549,71 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València 45.632,24 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 10.962,28 €
Valors representatius de la participació en els fons propis en qualsevol tipus d'entitat, indicant la seua denominació i el seu objecte social.
Descripció Import
Depósito de custodia en Banco Santander 15,33 €
Total: 15,33 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Total: 10.304,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
PRECTEC HIPOTECARI AL 50% 60.000,00 €
Total: 60.000,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment d'activitats econòmiques (estimació directa) 4.002,68 €
Rendiment del treball 49.309,04 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 91,70 €
Guanys patrimonials (B.I. estalvi) 7,93 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos