alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Jorge Alarte Gorbe

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Director general de Relacions amb les Comunitats Autònomes i Representació Institucional
 • Presidència de la Generalitat
 • Nomenament: 19/09/2020 DOGV
 • C/ Cavallers, 9. ( Palau de Castellfort ). 46001. València
 • dgrcari@gva.es
 • 963 868 231

Agenda

Agenda juny
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció General de Relacions amb les Comunitats Autònomes i Representació Institucional exerceix les funcions de:

 • Assessorament en les relacions ordinàries amb les altres comunitats autònomes.
 • Desenvolupament i intervenció, si escau, en les iniciatives de col·laboració amb les altres comunitats autònomes.
 • Qualssevol altres que li atribuïsca la legislació vigent o se li assignen reglamentàriament.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Direcció General de Relacions amb les Comunitats Autònomes i Representació Insitucional Llista completa d'obsequis

17/06/2021

Jornada de treball en la Delegació de la Comunitat Valenciana a Madrid

Costs
 • Manutenció
  10,45 €
 • Transport
  135,60 €
 • Total 146,05 €
14/06/2021

Acte en el Congrés dels Diputats en suport al Dret Civil Valencià

Costs
 • Manutenció
  15,50 €
 • Transport
  143,65 €
 • Total 159,15 €
10/06/2021

Jornada de treball en la Delegació de la Comunitat Valenciana a Madrid

Costs
 • Manutenció
  23,10 €
 • Transport
  158,30 €
 • Total 181,40 €
03/06/2021

Jornada de treball en la Delegació de la Comunitat Valenciana a Madrid

Costs
 • Manutenció
  3,45 €
 • Transport
  156,10 €
 • Total 159,55 €
20/05/2021

Jornada de treball en la Delegació de la Comunitat Valenciana a Madrid

Costs
 • Manutenció
  66,55 €
 • Transport
  151,20 €
 • Total 217,75 €
10/05/2021

Desdejuni-col·loqui Ministra Reyes Maroto i posterior reunió amb la Ministra, alcaldes d'Elda i Elx i la Presidenta de la Federació Indústries Calçat Espanyol a Alacant

Costs
 • Transport
  54,55 €
 • Total 54,55 €
29/04/2021

Jornada de treball en la Delegació de la Comunitat Valenciana a Madrid

Costs
 • Manutenció
  21,20 €
 • Transport
  133,85 €
 • Total 155,05 €
08/04/2021

Jornada de treball en la Delegació de la Comunitat Valenciana a Madrid

Acompanyant/s
 • Cap de Servei de Relacions amb l'Estat, CC.AA. i Acció Exterior
 • Cap de Secretaria del director general de Relacions amb CC.AA. i Representació Institucional
Costs
 • Manutenció
  45,25 €
 • Transport
  262,50 €
 • Total 307,75 €
25/03/2021

Jornada de treball en la Delegació de la Comunitat Valenciana a Madrid

Costs
 • Manutenció
  26,55 €
 • Transport
  145,60 €
 • Total 172,15 €
18/03/2021

Jornada de treball en la Delegació de la Comunitat Valenciana a Madrid

Costs
 • Manutenció
  6,50 €
 • Transport
  145,15 €
 • Total 151,65 €
04/03/2021

Jornada de treball en la Delegació de la Comunitat Valenciana a Madrid

Costs
 • Manutenció
  18,55 €
 • Transport
  143,65 €
 • Total 162,20 €
25/02/2021

Jornada de treball en la Delegació de la Comunitat Valenciana a Madrid

Costs
 • Manutenció
  20,00 €
 • Transport
  141,70 €
 • Total 161,70 €
11/02/2021

Jornada de treball en la Delegació de la Comunitat Valenciana a Madrid

Costs
 • Manutenció
  24,55 €
 • Transport
  139,35 €
 • Total 163,90 €
04/02/2021

Jornada de treball en la Delegació de la Comunitat Valenciana a Madrid

Costs
 • Manutenció
  20,00 €
 • Transport
  141,90 €
 • Total 161,90 €
28/01/2021

Jornada de treball en la Delegació de la Comunitat Valenciana a Madrid

Costs
 • Manutenció
  20,00 €
 • Transport
  154,75 €
 • Total 174,75 €
14/01/2021

Jornada de treball en la Delegació de la Comunitat Valenciana a Madrid

Costs
 • Manutenció
  40,00 €
 • Transport
  138,45 €
 • Total 178,45 €
15/12/2020

Jornada de treball en la Delegació de la Comunitat Valenciana a Madrid

Costs
 • Transport
  159,40 €
 • Total 159,40 €
14/12/2020

Reunió de treball amb la directora territorial de la Presidència de la Generalitat a Alacant

Costs
 • Transport
  45,15 €
 • Total 45,15 €
11/12/2020

Jornada de treball en la Delegació de la Comunitat Valenciana a Madrid

Costs
 • Manutenció
  20,00 €
 • Transport
  150,40 €
 • Total 170,40 €
03/12/2020

Jornada de treball en la Delegació de la Comunitat Valenciana a Madrid

Costs
 • Manutenció
  14,00 €
 • Transport
  155,20 €
 • Total 169,20 €
13/11/2020

Jornada de treball en la Delegació de la Comunitat Valenciana a Madrid

Costs
 • Manutenció
  17,60 €
 • Transport
  137,60 €
 • Total 155,20 €
06/11/2020

Jornada de treball en la Delegació de la Comunitat Valenciana a Madrid

Costs
 • Manutenció
  20,00 €
 • Transport
  135,00 €
 • Total 155,00 €
27/10/2020

Jornada de treball en la Delegació de la Comunitat Valenciana a Madrid

Costs
 • Manutenció
  46,50 €
 • Transport
  122,70 €
 • Total 169,20 €
21/09/2020

Reunió amb el director general d'Assumptes Econòmics en el Gabinet de la Presidència del Govern a Madrid

Costs
 • Manutenció
  21,84 €
 • Transport
  124,45 €
 • Total 146,29 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 60.110,42 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 60.110,42 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2021

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Direcció General de Relacions amb les Comunitats Autònomes i Representació Insitucional Llista completa d'obsequis

28/01/2021

Llibre Volcanic Xperience - Local Product

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Delegació del Govern de Canàries a Madrid

Destinatari de l'obsequi: JORGE ALARTE GORBE

Destinació: Despatx director general

28/01/2021

Llibre 365 DÍAS para recargar tu energía o cómo el mejor clima del mundo influye en nuestro estado de ánimo

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Delegació del Govern de Canàries a Madrid

Destinatari de l'obsequi: JORGE ALARTE GORBE

Destinació: Despatx director general

15/12/2020

Ampolla d'oli d'oliva verge extra D.O.P. Serra de Cazorla (500ml)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Delegació de la Junta d'Andalusia a Madrid

Destinatari de l'obsequi: JORGE ALARTE GORBE

Destinació: Ús propi

15/12/2020

Dos llibres: NOCTURNAS mientras la ciudad duerme 1900-1960 // ¿Pintas o dibujas? Un paseo por el arte de la mano del cómic

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Acció Cultural Espanyola, AC/E - Societat Estatal d'Acció Cultural, S.A.

Destinatari de l'obsequi: JORGE ALARTE GORBE

Destinació: Despatx director general

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Jorge Alarte Abogado. servicios juridicos Titular del depacho 19/10/2012 17/09/2020 no NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Sense activitats del mandat inherents al cárrec

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Nua propietat 12 Altres immobles urbans Valencia/València Espanya 100.778,31 €
Nua propietat 12 Locals Valencia/València Espanya 98.480,26 €
Nua propietat 12 Locals Valencia/València Espanya 96.995,84 €
Nua propietat 12 Altres immobles urbans Valencia/València Espanya 66.931,94 €
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 57.272,44 €
Nua propietat 12 Vivendes Valencia/València Espanya 40.533,06 €
Nua propietat 12 Altres immobles urbans Valencia/València Espanya 31.695,12 €
Nua propietat 12 Locals Valencia/València Espanya 31.109,77 €
Nua propietat 12 Vivendes Valencia/València Espanya 14.631,89 €
Nua propietat 12 Vivendes Valencia/València Espanya 14.631,89 €
Nua propietat 12 Garatge Valencia/València Espanya 10.418,41 €
Nua propietat 12 Vivendes Valencia/València Espanya 9.214,58 €
Nua propietat 12 Immobles rústics Valencia/València Espanya 1.406,97 €
Nua propietat 12 Immobles rústics Valencia/València Espanya 1.751,45 €
Nua propietat 12 Vivendes Valencia/València Espanya 54.000,00 €
Nua propietat 12 Immobles rústics Valencia/València Espanya 2.117,00 €
Nua propietat 12 Immobles rústics Valencia/València Espanya 2.967,00 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 5.683,13 €
Valors representatius de la participació en els fons propis en qualsevol tipus d'entitat, indicant la seua denominació i el seu objecte social.
Descripció Import
Automóviles Santos S.L.-Rep. Vehículos-(transmisión causa muerte art.4.4 L.8/2016) 135.255,16 €
Maria Gorbe Flores S.L.-venta de vehiculos 35,00 €
Alarte y Cruz Asociados S.L.-asesoria 1.803,00 €
Total: 137.093,16 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Total: 5.000,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
Préstamo Hipotecario-vivienda 100.809,16 €
Préstamo ICO 6.000,00 €
Préstamo personal 5.900,00 €
Préstamo master 6.820,60 €
Total: 119.529,76 €
Plans de pensions.
Descripció Import
Mutua General de la Abogacia 25.000,00 €
Total: 25.000,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment de capital inmobiliari 1.234,78 €
Rendiment d'activitats econòmiques (estimació directa) 37.571,12 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 36,11 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos