alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Daría Terradez Salom

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Directora general de Relacions amb la Unió Europea i l'Estat
 • Presidència de la Generalitat
 • Nomenament: 06/09/2016 DOGV
 • C/ Cavallers, 9. ( Palau de Castellfort ). 46001. València
 • dgrue@gva.es
 • 963 868 158
Agenda mar-abr
27 28 29 30 31 1 2
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció General de Relacions amb la Unió Europea i l'Estat exerceix les funcions de:

 • Suport al president de la Generalitat en l'execució de l'acció exterior, en especial en les relacions amb la Unió Europea, així com altres organitzacions d'àmbit europeu.
 • Direcció, coordinació i suport de les relacions dels diferents departaments amb els organismes de la Unió Europea i les organitzacions interregionals i internacionals.
 • Representació, defensa i promoció dels interessos multisectorials de la Comunitat Valenciana davant les institucions i els òrgans de la nió Europea. Amb aquesta finalitat, prestarà el suport necessari als membres del Consell i al personal de l'Administració de la Generalitat per a desenvolupar les seues funcions.
 • Assessorament a la resta de conselleries en l'elaboració de projectes normatius en relació amb el marc jurídic europeu, així com, si escau, notificació de projectes de normes en virtut de normativa europea.
 • Impuls de les actuacions necessàries per a fomentar el coneixement i informar la societat valenciana sobre el funcionament de la Unió Europea i les seues principals polítiques.
 • Participació en la Conferència per a Assumptes Relacionats amb la Unió Europea i els seus òrgans dependents.
 • Intermediació entre les institucions de la Unió Europea i els diferents departaments del Consell en els procediments, per eventual vulneració de la normativa europea.
 • Coordinació de les actuacions en l'exterior i dels viatges d'àmbit nacional i internacional de personal i alts càrrecs de la Generalitat.
 • Establiment de les vies per a facilitar als agents representants socials i institucionals valencians la relació amb les institucions i òrgans de la Unió Europea, així com entitats de l'exterior, organitzacions interregionals i organitzacions internacionals.
 • Assessorament en les relacions ordinàries amb l'Administració de l'Estat.
 • Desenvolupament i intervenció, si escau, en les iniciatives de col·laboració amb l'Estat.
 • Intermediació entre l'Estat i els diferents departaments del Consell en els procediments de defensa de les competències de la Generalitat, a través de la participació en els organismes que corresponga.
 • Qualssevol altres que li atribuïsca la legislació vigent o se li assignen reglamentàriament.

Fuente: Funciones

Directora General de Relacions amb la Unió Europea i l'Estat Llista completa d'obsequis

21/03/2023 - 22/03/2023

Viatge a Estrasburbo al Congrés del Consell d'Europa

13/03/2023 - 16/03/2023

Viatge a Cagliari per a participar en 1a Reunió Comitè seguiment del programa Interreg NEXT MED

09/03/2023 - 10/03/2023

Viatge a Cartagena per a assistir al CPRM Political Boureau

Costs
 • Allotjament
  110,00 €
 • Total 110,00 €
22/02/2023 - 24/02/2023

Participa en el Buró Polític de la Comissió intermediterrània de la CRPM

Costs
 • Manutenció
  16,25 €
 • Transport
  41,80 €
 • Total 58,05 €
14/02/2023 - 16/02/2023

Viatge a Roma - Programa INTERREG NEXT MED - Reunions entre l'Autoritat de Gestió i les antenes de València i Aqaba

Costs
 • Allotjament
  12,00 €
 • Manutenció
  64,95 €
 • Total 76,95 €
25/10/2022 - 29/10/2022

Creta. 50th CPMR GENERAL ASSEMBLY & SIDE EVENTS

Costs
 • Allotjament
  490,00 €
 • Manutenció
  26,35 €
 • Transport
  928,37 €
 • Total 1.444,72 €
10/10/2022 - 11/10/2022

Bruseles. Ponent en el Seminari "Empowering youth and strengthening digitalisation for territorial cohesion”, al marc de la Setmana Europea de les Regions

Costs
 • Allotjament
  380,59 €
 • Manutenció
  24,10 €
 • Transport
  368,33 €
 • Total 773,02 €
13/06/2022 - 15/06/2022

VENECIA. Includ-EU Third Regional Workshop.- Inclusión, creativity and human potential. Organitzat per IOM i AER

30/05/2022

MADRID. Reunió Representació Comissió Europea

Costs
 • Manutenció
  8,15 €
 • Transport
  141,10 €
 • Total 149,25 €
21/02/2022

MADRID. Reunió MAEC Programa ENI CBC MED

Costs
 • Manutenció
  27,25 €
 • Transport
  120,65 €
 • Total 147,90 €
22/11/2021 - 23/11/2021

BARCELONA: Inaugura la Sessió de llançament dels 16 projectes de capitalització i capacitació per a Beneficiaris Principals del programa ENI CBC Med

Costs
 • Manutenció
  10,00 €
 • Transport
  15,20 €
 • Total 25,20 €
16/11/2021 - 17/11/2021

ALACANT: Invitació a la Jornada "Pilar europeu de drets socials: implementació i repercussió"

Costs
 • Allotjament
  97,00 €
 • Transport
  54,19 €
 • Total 151,19 €
19/02/2020 - 20/02/2020

ROMA. Reunió amb l'autoritat de gestió per a negociar el nou programa ENI per al periode 2021-2027.

Costs
 • Allotjament
  85,00 €
 • Manutenció
  49,00 €
 • Transport
  403,15 €
 • Total 537,15 €
03/02/2020 - 05/02/2020

BRUSSEL·LES. Assistència a la Jornada de la Comissió Europea a Brussel·les: Conferència Internacional Boscos per a la Biodiversitat i Clima.

Costs
 • Allotjament
  421,26 €
 • Manutenció
  21,30 €
 • Transport
  265,75 €
 • Total 708,31 €
14/01/2020

MADRID. Reunió amb el Director de la Representació de la Comissió Europea a Espanya sobre el Projecte escena Erasmus.

Costs
 • Transport
  86,99 €
 • Total 86,99 €
03/12/2019 - 06/12/2019

AMMAN (Jordània): Assistir a la reunió del Comité de Seguiment de l'antena ENI-CBC-MED. Despeses abonades per part de l'organització.

Costs
 • Allotjament
  699,12 €
 • Manutenció
  74,87 €
 • Transport
  1.002,87 €
 • Total 1.776,86 €
30/11/2019

MADRID. Reunió amb el director general d'Integració i Coordinació d'Assumptes Generals de la Unió Europea.

Costs
 • Transport
  134,18 €
 • Total 134,18 €
12/11/2019 - 15/11/2019

ESTRASBURG- Assistir a les jornades "Redefinir el poder: Enfortir els drets dels xiquets com la clau per a una Europa a prova de futur"

Costs
 • Allotjament
  225,01 €
 • Transport
  623,39 €
 • Total 848,40 €
15/10/2019 - 19/10/2019

PALERMO. Assistir a l'Assemblea General de la CRPM.

Costs
 • Allotjament
  431,04 €
 • Manutenció
  72,12 €
 • Transport
  183,11 €
 • Total 686,27 €
25/09/2019 - 27/09/2019

BRUSSEL.LES. Reunió de la “European Education Summit” amb la REPER sobre Migració-Desenvolupament, amb la Network to Promote Linguistic Diversity (NPLD) amb l'ocasió de la celebració del dia Europeu de les llengües 2019 i amb el personal de la Fundació Comunitat Valenciana Regió Europea (FCVRE).

Costs
 • Allotjament
  580,43 €
 • Manutenció
  28,16 €
 • Transport
  257,65 €
 • Total 866,24 €
19/09/2019

MADRID.80a reunió de la Comissió de Coordinadors d'Assumptes de la Unió Europea.

Costs
 • Manutenció
  9,45 €
 • Transport
  127,63 €
 • Total 137,08 €
26/07/2019

MADRID. Consell rector de Casa Mediterrani.

Costs
 • Transport
  143,20 €
 • Total 143,20 €
23/04/2019 - 26/04/2019

MONTPELLIER. Jornada del dia d'autoritats locals celebrada a l'ajuntament de Montpellier, donada suport per l'Agència per a Ciutats i Territoris Mediterranis Sostenibles (AVITEM).

Costs
 • Allotjament
  107,56 €
 • Manutenció
  9,00 €
 • Transport
  283,20 €
 • Total 399,76 €
02/04/2019 - 03/04/2019

BRUSSEL.LES. Reunió de coordinació amb el personal de la FCVRE

Costs
 • Allotjament
  173,82 €
 • Manutenció
  6,00 €
 • Transport
  231,88 €
 • Total 411,70 €
01/03/2019

MADRID. Reunió informativa per a la preparació de les pròximes eleccions europees del 26 de maig de 2019.

Costs
 • Transport
  115,38 €
 • Total 115,38 €
28/01/2019 - 01/02/2019

EL CAIRO. Reunió del Comité de seguiment del programa ENI CBC MED.

Costs
 • Manutenció
  20,80 €
 • Transport
  893,44 €
 • Total 914,24 €
18/01/2019

MADRID. Reunió amb el representant del programa ENI a Espanya, per a coordinar el treball de l'Antena.

Costs
 • Manutenció
  8,30 €
 • Transport
  137,45 €
 • Total 145,75 €
04/12/2018

MADRID. Reunió de la Comissió de Coordinadors d'Assumptes de la Unió Europea.

Costs
 • Manutenció
  8,75 €
 • Transport
  117,00 €
 • Total 125,75 €
18/09/2018 - 19/09/2018

SEVILLA. IMC WG Water & Energy - Taller sobre la gestió de l'aigua en les regions.

Costs
 • Transport
  156,86 €
 • Total 156,86 €
10/09/2018

MADRID. Reunió sobre l'organització del 600 aniversari de la Generalitat valenciana.

Costs
 • Manutenció
  11,55 €
 • Transport
  124,26 €
 • Total 135,81 €
04/07/2018 - 05/07/2018

BRUSSEL·LES. Reunió del Grup Interregional del Cdr sobre salut i benestar.

Costs
 • Allotjament
  140,48 €
 • Manutenció
  37,69 €
 • Transport
  190,97 €
 • Total 369,14 €
27/06/2018 - 30/06/2018

PATRÁS (GRÈCIA). Assemblea General de la Comissió Intermediterrània de la CRPM.

Costs
 • Allotjament
  282,60 €
 • Manutenció
  28,60 €
 • Transport
  478,61 €
 • Total 789,81 €
03/05/2018

MADRID: Reunió Comissió de Coordinadors d'Assumptes de la UE.

Costs
 • Manutenció
  5,90 €
 • Transport
  147,85 €
 • Total 153,75 €
18/03/2018 - 19/03/2018

BRUSSEL.LES. Reunió del Consell Agrifish.

Costs
 • Allotjament
  113,74 €
 • Manutenció
  32,40 €
 • Transport
  363,22 €
 • Total 509,36 €
13/02/2018 - 15/02/2018

CARTAGENA: Reunió Buró Polític i grups de treball de la Comissió Intermediterrània de la CRPM.

Costs
 • Allotjament
  175,40 €
 • Manutenció
  29,63 €
 • Transport
  49,00 €
 • Total 254,03 €
10/01/2018 - 12/01/2018

BRUSSEL·LES. Reunió de coordinació personal de la FCVRE.

Costs
 • Allotjament
  245,36 €
 • Manutenció
  50,96 €
 • Transport
  189,55 €
 • Total 485,87 €
19/12/2017 - 21/12/2017

MARSELLA: Reunió conjunta del Comité de seguiment del programa ENI.

Costs
 • Manutenció
  87,61 €
 • Total 87,61 €
13/12/2017

MADRID: Comissió de Coordinadors dels comités de Comissió 2018-2021.

Costs
 • Transport
  129,10 €
 • Total 129,10 €
11/12/2017 - 12/12/2017

BRUSSEL·LES. Reunió de coordinació personal de la FCVRE.

Costs
 • Allotjament
  59,15 €
 • Manutenció
  27,25 €
 • Transport
  440,87 €
 • Total 527,27 €
25/09/2017 - 26/09/2017

BRUSSEL.LES. Reunió Comité Europeu de les regions.

Costs
 • Manutenció
  11,95 €
 • Transport
  342,74 €
 • Total 354,69 €
05/07/2017 - 07/07/2017

NÀPOLS. Assemblea General de la Comissió Intermediterrània (CPMR).

Costs
 • Allotjament
  213,62 €
 • Manutenció
  55,26 €
 • Transport
  401,43 €
 • Total 670,31 €
26/06/2017 - 28/06/2017

SARAJEVO. Invitació Conferència sobre "Drets socials i econòmics per als desplaçats forçosos durant els conflictes en l'ex Iugoslàvia" Sarajevo, 27-28 de juny de 2017.

Costs
 • Allotjament
  270,19 €
 • Manutenció
  12,53 €
 • Transport
  7,67 €
 • Total 290,39 €
11/06/2017 - 16/06/2017

BRUSSEL.LES-ESTRASBURG-LUXEMBURG. Assistir al Consell d'Ocupació i Assumptes Socials i acompanyar la Vicepresidenta en diverses reunions

Costs
 • Allotjament
  915,04 €
 • Manutenció
  105,10 €
 • Transport
  361,35 €
 • Total 1.381,49 €
04/05/2017 - 06/05/2017

BRUSSEL.LES. Assistir a diversos Actes i reunions com a directora de la Fundació Comunitat Valenciana Regió Europea.

Costs
 • Allotjament
  279,98 €
 • Manutenció
  7,51 €
 • Transport
  501,10 €
 • Total 788,59 €
03/04/2017 - 06/04/2017

LUXEMBURG (3-4). Acompanyar del personal de la Intervenció de la Generalitat al TJUE. BRUSSEL.LES (5-6). Acompanyar al president de les Corts en la seua visita.

Costs
 • Allotjament
  397,18 €
 • Manutenció
  63,08 €
 • Transport
  459,13 €
 • Total 919,39 €
27/02/2017 - 03/03/2017

BRUSSEL.LES. CORE RELEX, Workshop "How will Brexit impact regional policy in the UK and EU post-2020" i acompanyant a la Vicepresidenta en diverses reunions.

Costs
 • Manutenció
  9,98 €
 • Transport
  72,08 €
 • Total 82,06 €
07/02/2017

MADRID. Comissió coordinadors de la Conferència per a Assumptes Relacionats amb la Unió Europea. Madrid

Costs
 • Manutenció
  10,50 €
 • Transport
  129,40 €
 • Total 139,90 €
01/02/2017 - 02/02/2017

BARCELONA. Stakeholder Conference "towards An Initiative for the sustainable development of the blue economy in the western Mediterranean" Reunió de la Comissió Intermediterrània. Palau de Pedralbes (Sala de Música) Avinguda Diagonal, 686 - 08034 Barcelona

Acompanyant/s
 • Ana Enguídanos, Cap de Servei de Relacions amb la Unió Europea.
Costs
 • Allotjament
  65,96 €
 • Manutenció
  47,45 €
 • Transport
  101,05 €
 • Total 214,46 €
12/12/2016 - 15/12/2016

GRÈCIA. Joint Monitoring Committee (JMC). ENI CBC MED y ENPI.

06/12/2016 - 09/12/2016

BRUSSEL.LES. Assistir a diversos Actes i reunions com a directora de la Fundació Comunitat Valenciana Regió Europea i també per a acompanyar al president de la Generalitat.

Costs
 • Manutenció
  11,63 €
 • Transport
  261,94 €
 • Total 273,57 €
21/11/2016 - 24/11/2016

CAGLIARI (Itàlia) per a participar en les entrevistes per a la elecció de Secretari Tècnic de l'ENI CBC Mediterranean Sea Basin Programme 2014-2020.

02/11/2016 - 06/11/2016

Ponta Delgada (Portugal), assistència a la 44a Assemblea General de la Conferència de les Regions Maritimes Perifèriques (CRPM).

Costs
 • Allotjament
  304,00 €
 • Manutenció
  55,42 €
 • Transport
  418,50 €
 • Total 777,92 €
24/10/2016 - 25/10/2016

VIENA, assistència a la reunió de l'Assemblea Europea de les Regions (ARE).

Costs
 • Allotjament
  106,20 €
 • Manutenció
  36,50 €
 • Transport
  308,72 €
 • Total 451,42 €
17/10/2016 - 19/10/2016

BRUSSEL.LES, Participació i ponència en les Jornades de la Conferència Digital 2016, en representació de la Secretària Autonòmica de Transparència i reunió d'ARLEM.

Costs
 • Transport
  224,98 €
 • Total 224,98 €
03/10/2016 - 05/10/2016

BRUSSEL.LES, recepció a l'Ambaixada d'Alemanya, participació en el VIII Foro del Corredor Mediterrani i reunió de la CRPM de Transport.

Costs
 • Manutenció
  24,01 €
 • Transport
  330,08 €
 • Total 354,09 €
26/09/2016 - 29/09/2016

BRUSSEL.LES, reunió de Coordinació amb tot l'equip de la oficina de Brussel.les, amb el Delegat i la Vicepresidenta del Consell.

Acompanyant/s
 • Ana Enguiídanos, Jefa de Servicio de Relaciones con la Unión Europea
Costs
 • Allotjament
  479,50 €
 • Manutenció
  41,20 €
 • Transport
  398,31 €
 • Total 919,01 €
15/09/2016

MADRID, reunió preparatòria del Congrès de Poders Locals i Regionals d'Europa (CPLRE).

Costs
 • Manutenció
  7,70 €
 • Transport
  146,41 €
 • Total 154,11 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Directora General de Relacions amb la Unió Europea i amb l'Estat Llista completa d'obsequis

22/12/2022

Llibre de Poesia i Pintura d'Ucraïna "Un Grapat de Terra"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institut 9 de Maig

Destinatari de l'obsequi: DARIA TERRADEZ SALOM

Destinació: Ús propi

18/11/2022

Dos CD de música de "Capella de Ministrers"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Cultural Capella de Ministrers

Destinatari de l'obsequi: DARIA TERRADEZ SALOM

Destinació: Ús propi

16/02/2022

Llibre "Això no és (només) un llibre de receptes"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: CEMAS (Centre Mundial de València per a l'Alimentació Urbana Sostenible)

Destinatari de l'obsequi: DARIA TERRADEZ SALOM

Destinació: Ús propi

10/05/2021

Tassa de ceràmica

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació APSA

Destinatari de l'obsequi: DARIA TERRADEZ SALOM

Destinació: Ús propi

10/05/2021

Llibre "La Cuina de APSA II"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació APSA

Destinatari de l'obsequi: DARIA TERRADEZ SALOM

Destinació: Ús propi

10/05/2021

Calendari Solidari APSA 2021 sobretaula

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació APSA

Destinatari de l'obsequi: DARIA TERRADEZ SALOM

Destinació: Ús propi

24/03/2021

Llibre: "30 anys de cooperació en la Comunitat Valenciana"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Alberto Pla

Destinatari de l'obsequi: DARIA TERRADEZ SALOM

Destinació: Ús propi

22/03/2021

Llibre: "Tabarkinas" de Carma Casulá.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Casa Mediterraneo

Destinatari de l'obsequi: DARIA TERRADEZ SALOM

Destinació: Ús propi

27/11/2020

Llibre: "Bétera, els seus carrers i comerços en els segles XIX i XX".

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Juan Vicente Piá García

Destinatari de l'obsequi: DARIA TERRADEZ SALOM

Destinació: Ús propi

26/11/2019

Cupó commemoratiu "Les falles" de l'ONCE.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Delegació de l'ONCE

Destinatari de l'obsequi: DARIA TERRADEZ SALOM

Destinació: Despatx

12/03/2019

CD From East To West

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Berklee College of Music, Valencia campus

Destinatari de l'obsequi: DARIA TERRADEZ SALOM

Destinació: Ús propi

09/03/2019

LLibre: Un tros de paradís entre el riu Xúquer i la muntanya del Realenc.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: AJUNTAMENT DE CARCAIXENT

Destinatari de l'obsequi: DARIA TERRADEZ SALOM

Destinació: Ús propi

18/12/2018

Bloc de notes

Entitat/Persona que fa l'obsequi: CÒNSOL HONORARI DE LA REPÚBLICA FEDERAL D'ALEMANYA

Destinatari de l'obsequi: DARIA TERRADEZ SALOM

Destinació: Ús propi

11/12/2018

Borsa, estoig i paraigua

Entitat/Persona que fa l'obsequi: INTERACT

Destinatari de l'obsequi: DARIA TERRADEZ SALOM

Destinació: Ús propi

21/09/2018

Tres llibres: “ Flora de la Vall dels alcalans”, “I Certamen literari” i “II Certamen Literari”i una mistela.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: AJUNTAMENT DE MONTSERRAT

Destinatari de l'obsequi: DARIA TERRADEZ SALOM

Destinació: Ús propi

13/09/2018

Caixa de bombons

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Casa de la Mediterrània

Destinatari de l'obsequi: DARIA TERRADEZ SALOM

Destinació: Despatx

10/07/2018

Botella de vi varietat Farga d'olives mil·lenàries

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Corts Valencianes

Destinatari de l'obsequi: DARIA TERRADEZ SALOM

Destinació: propi

08/05/2018

Guia de recursos contra l'antigitanisme i un clauer

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federació autonòmica d'Associacions Gitanes de la Comunitat Valenciana.

Destinatari de l'obsequi: DARIA TERRADEZ SALOM

Destinació: Ús propi

08/05/2018

Cistella de sabons, arracades i polsera.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: APSA. Associació sense ànim de lucre en favor dels discapacitats psíquics a Alacant.

Destinatari de l'obsequi: DARIA TERRADEZ SALOM

Destinació: Ús propi

14/03/2018

Botella de vi negre "Aula d'autor".

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Bodegas coviñas. Requena.

Destinatari de l'obsequi: DARIA TERRADEZ SALOM

Destinació: Ús propi

14/12/2017

FOULARD

Entitat/Persona que fa l'obsequi: DIRECTOR GENERAL DE CASA MEDITERRANI

Destinatari de l'obsequi: DARIA TERRADEZ SALOM

Destinació: Ús propi

05/12/2017

BOSSA DE BOMBONS

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Funcionari de la Policia de la Generalitat

Destinatari de l'obsequi: DARIA TERRADEZ SALOM

Destinació: Despatx

15/11/2017

Estoig amb bolígraf

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Casa Mediterrani d'Alacant

Destinatari de l'obsequi: DARIA TERRADEZ SALOM

Destinació: Despatx

02/11/2017

Llibreta i tres bolígrafs.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: director general d'OBREMO, S.L

Destinatari de l'obsequi: DARIA TERRADEZ SALOM

Destinació: DESPATX

29/06/2017

Estoig amb un bolígraf

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Comité Europeu de Drets socials del Consell d'Europe

Destinatari de l'obsequi: DARIA TERRADEZ SALOM

Destinació: Ús propi

16/06/2017

Llibre: Libro: Mechelen. Kunst Van de Middeleewen toto heden.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Mechelen

Destinatari de l'obsequi: DARIA TERRADEZ SALOM

Destinació: Despatx

06/06/2017

Bloc de notes

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Valencia Plaza

Destinatari de l'obsequi: DARIA TERRADEZ SALOM

Destinació: Despatx

17/05/2017

CLAUER

Entitat/Persona que fa l'obsequi: UJI CASTELLÓ

Destinatari de l'obsequi: DARIA TERRADEZ SALOM

Destinació: DESPATX

23/02/2017

CD The best of Zarebski.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ambaixador de Polònia

Destinatari de l'obsequi: DARIA TERRADEZ SALOM

Destinació: Despatx

21/02/2017

Llibre "Investigar en Humanitats" - Actes de les IV jornades d'investigació de la Facultat de Filosofia i lletres. Universitat d'Alacant.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Degà de la Facultat de Filosofia i Lletres.

Destinatari de l'obsequi: DARIA TERRADEZ SALOM

Destinació: Despatx

11/01/2017

Tres llibres: Alternatives Feministes davant de la crisi Aprenent dels processos de pau Resistències civils i drets davant de les crisis globals i la seua reforma

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Mundubat

Destinatari de l'obsequi: DARIA TERRADEZ SALOM

Destinació: Despatx

19/12/2016

Bloc de notes

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Cònsol Honorari de la República Federal d'Alemanya València

Destinatari de l'obsequi: DARIA TERRADEZ SALOM

Destinació: Despatx

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 63.769,68 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 63.769,68 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec, des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València 213.926,89 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 12.332,68 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Descripció Import
Total: 39.387,40 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Total: 3.000,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
CREDITO HIPOTECARIO BANCO SANTANDER 123.421,03 €
Total: 123.421,03 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 54.904,54 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA INCLIVA INVESTIGACIÓN MÉDICA AUXILIAR ADMINISTRATIVA 16/01/2012 13/07/2015 NO
AYUNTAMIENTO DE BETERA Administración local CONCEJAL DELEGADA 20/07/2015 01/09/2016 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
CONSEJO DE CENTROS VALENCIANOS EN EL EXTERIOR (CEVEX) Vocal suplente VOCAL SUPLENTE 06/09/2016 Pública
CONSORCIO CASA DEL MEDITERRÁNEO Casa Mediteráneo forma parte de la red de diplomacia pública del Gobierno de España orientada a la cooperación política y económica, al diálogo intercultural, al mutuo conocimiento y al fortalecimiento de los lazos entre sociedades civiles en los distintos ámbitos geográficos en los que actúan. VOCAL DEL CONSEJO RECTOR 06/09/2016 Pública
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL DE ACCIÓN EXTERIOR Y RELACIONES CON LA UNIÓN EUROPEA Decreto 175/2012, de 30 de noviembre. Artículo 3. VOCAL 06/09/2016 Pública
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL DE SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DEL DESARROLLO DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA Y DE IMPULSO Y CONSOLIDACIÓN DEL MODELO VALENCIANO DE AUTOGOBIERNO COMISIÓN PENDIENTE DE CONSTITUCIÓN VOCAL 06/09/2016 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 17/01/2020

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae

cargando datos