alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Jeannette Segarra Sales

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Directora general de l'Agenda Valenciana Antidespoblament
 • Presidència de la Generalitat
 • Nomenament: 07/08/2019 DOGV
 • C/ Major, 78. 12001. Castelló de la Plana
 • segarra_joa@gva.es
 • 964 336 164
Agenda mai-jun
29 30 31 1 2 3 4
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció General de l'Agenda Valenciana Antidespoblament exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, relatives a l'estudi, disseny, impuls, aplicació i seguiment de totes les mesures que la Generalitat tinga al seu abast en l'àmbit del repte demogràfic i la lluita contra el despoblament.

La Direcció General de l'Agenda Valenciana Antidespoblament exerceix les funcions de:

a) Estudi, disseny, impuls, aplicació i seguiment de totes les mesures en l'àmbit del repte demogràfic i la lluita contra el despoblament.

b) Gestió de les mesures de foment i dels fons de la Generalitat destinats a la lluita contra el despoblament.

c) Qualsevol altra que li atribuïsca la legislació vigent o se li assignen reglamentàriament.

Fuente: Funciones

Directora general de l'Agenda Valenciana Antidespoblament Llista completa d'obsequis

16/02/2023 - 17/02/2023

Assistència a l'IV Congrés Nacional de Despoblació i Repte Demogràfic, Albacete

Costs
 • Manutenció
  38,52 €
 • Total 38,52 €
18/01/2023

Fira Internacional de Turisme, Madrid

Acompanyant/s
 • Evaristo Martí Vilaró
Costs
 • Transport
  200,58 €
 • Total 200,58 €
14/11/2022 - 15/11/2022

Reunió de la Comissió Sectorial del Repte Demogràfic (Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic), celebrada a Cáceres

Costs
 • Allotjament
  145,28 €
 • Transport
  158,92 €
 • Total 304,20 €
04/05/2022

Compareixença davant la Comissió de Despoblació i Repte Demogràfic del Senat

Costs
 • Transport
  160,64 €
 • Total 160,64 €
29/03/2022

Reunió a Madrid de la Comissió Sectorial del Repte Demogràfic (Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic)

Costs
 • Transport
  168,06 €
 • Total 168,06 €
18/01/2022 - 19/01/2022

Presentació de la RUTA 99 a Fitur

Costs
 • Allotjament
  105,00 €
 • Transport
  145,78 €
 • Total 250,78 €
27/09/2021 - 28/09/2021

Reunió Comissió Sectorial Repte Demogràfic i Seminari Cohesió Territorial (Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic) celebrat a Toledo

Costs
 • Allotjament
  91,16 €
 • Manutenció
  29,80 €
 • Transport
  128,20 €
 • Total 249,16 €
19/07/2021

Ponent taula redona, curs d'estiu "Cohesió Territorial i Transició Ecològica: Oportunitats en la dècada del desenvolupament sostenible" de la Universitat Complutense de Madrid. (El Escorial).

Acompanyant/s
 • Evaristo Martí Vilaró
11/02/2021

Reunió a Madrid amb el secretari general per al Repte Demogràfic

Costs
 • Transport
  116,54 €
 • Total 116,54 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Llista d'obsequis filtrada per alt carrec

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 63.769,68 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 8.927,76 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 72.697,44 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec, des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 16 Locals Valencia/València Espanya 73.685,46 €
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 66.658,10 €
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 153.132,33 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 34.906,85 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment d'activitats agrícoles, ramaderes i forestals 120,02 €
Rendiment del treball 63.404,20 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 1,69 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Col.legi Abecé de Gandia (València) Docència Directora 01/09/2016 08/08/2019 si NO
Col.legi Abecé de Gandia (València) Docència Mestra d'Anglès 01/09/2011 08/08/2019 si NO

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 27/01/2020

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Curriculum vitae

cargando datos