alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Juan Ángel Poyatos León

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Director general de Coordinació de l'Acció del Govern
 • Presidència de la Generalitat
 • Nomenament: 08/09/2020 DOGV
 • Plaça Manises, S/N. 46003. València
 • poyatos_jua@gva.es
 • 963 424 670
Agenda mai-jun
29 30 31 1 2 3 4
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció General de Coordinació de l'Acció del Govern exerceix, sense perjudici del que estableix l'article 24 del Decret 105/2019, de 5 de juliol, del Consell, les funcions de:

 • Establiment de les directrius generals de l'acció del Consell.
 • Preparació i seguiment del Pla normatiu de la Generalitat i coordinació de la seua avaluació.
 • Coordinació de l'execució dels acords del Consell, sense perjudici de les competències que puguen correspondre en aquesta matèria a altres departaments del Consell.
 • Coordinació de les unitats administratives que incideixen en l'acció política, legislativa i administrativa del Consell.
 • Qualssevol altres que li atribuïsca la legislació vigent o se li assignen reglamentàriament.

Fuente: Funciones

Director General de Coordinació de l'Acció del Govern Llista completa d'obsequis

23/05/2023

Reunió amb la Secretària d'Estat de Pressupostos del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública.

Costs
 • Manutenció
  16,30 €
 • Transport
  6,05 €
 • Total 22,35 €
22/02/2023

Consell Assessor de l'eMobility Expo World Congress

Acompanyant/s
 • Miguel Trigo, director de Programa de la OVR
Costs
 • Manutenció
  11,80 €
 • Transport
  114,36 €
 • Total 126,16 €
18/01/2023

FITUR

Costs
 • Transport
  42,49 €
 • Total 42,49 €
16/01/2023

Convocatòria SGFFEE de reunió de seguiment del PRTR

Costs
 • Manutenció
  17,95 €
 • Transport
  66,63 €
 • Total 84,58 €
24/11/2022

Segona Jornada amb les Administracions Públiques AIREF

Costs
 • Manutenció
  13,95 €
 • Transport
  191,07 €
 • Total 205,02 €
22/11/2022

Invitació del President de la GVA a les Presentació de les candidatures d'Alacant i d'Elx

Costs
 • Manutenció
  12,50 €
 • Transport
  145,78 €
 • Total 158,28 €
29/09/2022 - 30/09/2022

Reunions de treball amb la Comissió Europea a Brussel·les

Costs
 • Allotjament
  275,02 €
 • Manutenció
  53,15 €
 • Transport
  685,29 €
 • Total 1.013,46 €
13/09/2022

Reunió amb la directora general de MRR i amb el subdirector de Polítiques Sectorials, a Madrid

Costs
 • Manutenció
  13,35 €
 • Transport
  223,70 €
 • Total 237,05 €
07/07/2022

Jornada Fons Next Generation organitzada per Broseta a Barcelona

Costs
 • Manutenció
  41,40 €
 • Transport
  113,04 €
 • Total 154,44 €
05/07/2022 - 06/07/2022

Mes de la Comunitat Valenciana a Madrid. Diàlegs: Un nou temps

Costs
 • Allotjament
  200,14 €
 • Manutenció
  6,60 €
 • Transport
  151,53 €
 • Total 358,27 €
30/06/2022 - 01/07/2022

Reunió directores i directors generals de Fons Next Generation de diverses CCAA a Bilbao. Presentació pública Pla d'Agroalimentació en Sant Adrián, Navarra

Costs
 • Allotjament
  98,97 €
 • Manutenció
  41,45 €
 • Transport
  334,09 €
 • Total 474,51 €
21/06/2022

Visita Finca El Valencià - Rural Innovation Hub en Carmona, Sevilla

Costs
 • Transport
  395,01 €
 • Total 395,01 €
24/05/2022

Reunió amb el cap d'Unitat Planejament Pla de Recuperació

Costs
 • Manutenció
  55,00 €
 • Transport
  150,28 €
 • Total 205,28 €
16/05/2022

Participa en la jornada Experiències en la gestió dels fons en el marc del Pla de Recuperació per a Europa

Costs
 • Transport
  27,80 €
 • Total 27,80 €
31/03/2022

Reunió amb la secretària general de Fons Europeus

Costs
 • Transport
  174,55 €
 • Total 174,55 €
22/02/2022

Reunió amb la secretària d'Economia de la Generalitat Catalana

Costs
 • Transport
  122,91 €
 • Total 122,91 €
10/02/2022

Reunió amb la directora general del Pla MRR

Costs
 • Manutenció
  13,10 €
 • Transport
  146,07 €
 • Total 159,17 €
08/02/2022

Reunió de treball Digitalitzadora Agrària

Costs
 • Transport
  217,67 €
 • Total 217,67 €
22/12/2021

Reunió amb la directora general del Pla MRR

Costs
 • Manutenció
  6,40 €
 • Transport
  186,38 €
 • Total 192,78 €
15/12/2021

Jornada sobre Fons de Recuperació organitzada per KPMG i Agència EFE

Costs
 • Transport
  217,57 €
 • Total 217,57 €
08/11/2021

Reunió en la delegació de la CV a Madrid

Costs
 • Manutenció
  19,80 €
 • Transport
  238,97 €
 • Total 258,77 €
01/09/2021

Reunió amb el director general del Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI).

Costs
 • Transport
  174,05 €
 • Total 174,05 €
28/07/2021

Reunió sobre el Projecte Digitalitzadora Agrària de la Comunitat Valenciana

Costs
 • Manutenció
  8,80 €
 • Transport
  150,00 €
 • Total 158,80 €
05/07/2021 - 06/07/2021

I Cumbre Illes Balears - Comunitat Valenciana

Costs
 • Allotjament
  145,00 €
 • Transport
  332,00 €
 • Total 477,00 €
17/06/2021

Reunió delegació Comunitat Valenciana

Costs
 • Transport
  172,00 €
 • Total 172,00 €
11/02/2021

Reunió amb el secretari general per al Repte Demogràfic

Costs
 • Transport
  131,00 €
 • Total 131,00 €
03/12/2020

Reunió amb el sotssecretari del Ministeri de Ciència i Innovació

Costs
 • Manutenció
  14,00 €
 • Transport
  146,00 €
 • Total 160,00 €
06/11/2020

Reunió amb el sotssecretari del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic

Costs
 • Manutenció
  7,00 €
 • Transport
  133,00 €
 • Total 140,00 €
21/09/2020

Reunió amb el director general d'Assumptes Económics en el Gabinet de la Presidència del Govern

Costs
 • Manutenció
  22,00 €
 • Transport
  137,00 €
 • Total 159,00 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Director General de Coordinació de l'Acció del Govern Llista completa d'obsequis

10/02/2023

Gorra, bolígraf i carretó de joguet

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Toyota

Destinatari de l'obsequi: Juan Ángel Poyatos León

Destinació: Direcció General de Coordinació de l'Acció del Govern

20/12/2022

Plançó de Mirto

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Tragsa

Destinatari de l'obsequi: JUAN ANGEL POYATOS LEON

Destinació: Personal

29/06/2022

Gravat emmarcat de l'artista Marina Anaya

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fòrum Premis Afectiu Efectiu

Destinatari de l'obsequi: JUAN ANGEL POYATOS LEON

Destinació: Personal

20/12/2021

Plançó d'alzina

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Tragsa

Destinatari de l'obsequi: JUAN ANGEL POYATOS LEON

Destinació: Personal

26/11/2021

Caixa amb canyes de pa, tac de formatge, pot d'ametles i 70 gr. de pernil

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Exponentia

Destinatari de l'obsequi: JUAN ANGEL POYATOS LEON

Destinació: Despatx

01/10/2021

Trolley

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació Assessors Fiscals CV

Destinatari de l'obsequi: JUAN ANGEL POYATOS LEON

Destinació: Personal

29/06/2021

Bossa per a ordinador portàtil

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Valenciana d'Estudis Avançats

Destinatari de l'obsequi: JUAN ANGEL POYATOS LEON

Destinació: Despatx

21/12/2020

Plançó de surera

Entitat/Persona que fa l'obsequi: TRAGSA

Destinatari de l'obsequi: JUAN ANGEL POYATOS LEON

Destinació: Director general

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 63.769,68 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 63.769,68 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València 61.719,83 €
Ple domini 50 Locals Valencia/València 10.299,38 €
Ple domini 50 Locals Valencia/València 2.516,45 €
Nua propietat 10 Vivendes Cuenca 48.215,22 €
Multipropietat 20 Locals Cuenca 42.274,71 €
Nua propietat 10 Vivendes Valencia/València 30.588,31 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 51.700,83 €
Béns i drets afectats activitats empresarials i professionals.
Descripció Import
33% de la sociedad voluntariado y estrategia SL 112.020,00 €
Total: 112.020,00 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 40.450,00 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Descripció Import
Total: 81.500,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Total: 7.714,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
PRESTAMO HIPOTECARIO 71.450,00 €
Total: 71.450,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 54.984,54 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 3.061,24 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública 14/11/2018 02/07/2019 NO
Voluntariado y Estrategia Consultoría 01/10/2019 07/09/2020 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Presidència Director General de Coordinació de l'Acció del Govern 08/09/2020 Pública
Presidència Secretario Comisión de Seguimiento de la EVR 16/10/2021 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 19/10/2020
Cese 19/02/2020 Per compte propi Autonomo
Cese 19/02/2020 Desocupació
Nomenament 01/04/2019
Nomenament 13/09/2018

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae

cargando datos