alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Paula Tuzón Marco

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Secretària autonòmica d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica
 • Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
 • Nomenament: 27/06/2019 DOGV
 • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre. Torre 1. 46018. València
 • secretaria_sama@gva.es
 • 961 247 140

Agenda

Agenda juny
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Secretaria Autonòmica d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica exerceix les funcions que se li atribueixen en l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, en matèria de residus, canvi climàtic i, particularment, la coordinació de les polítiques en aquest àmbit que puguen recaure en centres directius a càrrec seu, espais naturals i biodiversitat; avaluació ambiental, qualitat ambiental; protecció de sòls i lluita contra l'erosió i prevenció d'incendis forestals; recursos hídrics i les funcions que corresponguen a la Generalitat en matèria d'aigües; així com la integració de les consideracions ambientals en les polítiques sectorials en matèria de prevenció i control integrat de la contaminació.

En concret, assumeix les funcions executives següents: impuls i coordinació dels programes i l'execució dels projectes que exerceixen els centres directius que estan sota la seua dependència, controlant i supervisant el compliment dels seus objectius; resolució dels recursos que s'interposen contra les resolucions dels centres directius que estan sota la seua dependència i els actes dels quals no esgoten la via administrativa i qualssevol altres que li atribuïsca la vigent legislació o se li assignen reglamentàriament.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Secretària Autonòmica d'Emergència Climática i Transició Ecològica Llista completa d'obsequis

03/02/2020 - 05/02/2020

Assistència al Forest for Biodiversity and Climate conference a Bruseles

Costs
 • Allotjament
  367,74 €
 • Manutenció
  101,95 €
 • Transport
  226,36 €
 • Total 696,05 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 62.492,04 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 62.492,04 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2021

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Secretària Autonòmica d'Emergència Climática i Transició Ecològica Llista completa d'obsequis

28/05/2021

Llibre: "Fact Energy - la sostenibilidad de viene" de Pablo Foncillas"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Naturgy

Destinatari de l'obsequi: PAULA TUZÓN MARCO

Destinació: Secretaria Autonòmica

05/05/2021

bossa amb els llibres: "llibre del rellotges de sol", "Otos, Geografía, història, patrimoni" "Ciutats" de Antoni Miró, CD Rellotges de sol a la Vall d'Albaida, CD comemoratiu bicentenari festes patronals d'Otos, bosseta de compost.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament d'Otos

Destinatari de l'obsequi: PAULA TUZÓN MARCO

Destinació: Secretaria Autonòmica

20/01/2021

Bossa amb llibre Fora Endèmica Riba-roja de Túria, llibre Catàleg d'arbratge monumental i singular de Riba-roja de Túria i tassa Ajuntament de Riba-roja de Túria

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Riba-roja de Túria

Destinatari de l'obsequi: PAULA TUZÓN MARCO

Destinació: Secretaria Autonòmica

04/01/2021

Caixa amb: 2 Botelles de vi, 1 copa vidre, botella d'oli (250 ml), potet sal Himalaya (25 gr.) i sal natural (12gr.) i mascareta

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Manuel García Portillo del Grupo MGP

Destinatari de l'obsequi: PAULA TUZÓN MARCO

Destinació: Secretària Autonòmica

22/12/2020

Caixa de tres ampolles de vi "SERICIS CEPAS VIEJAS"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Genia Global Energy

Destinatari de l'obsequi: PAULA TUZÓN MARCO

Destinació: Secretària Autonòmica

22/12/2020

Bossa amb ampolla d'Oli d'Oliva, paquet datils i boligràf el Palmeral d'Elx

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament d'Elx

Destinatari de l'obsequi: PAULA TUZÓN MARCO

Destinació: Secretària Autonòmica

22/12/2020

Llibre: DESFEM. Amb poc que fer, amb poc que col·laborem, podem canviar el futur

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consorsi ribera i valldigna

Destinatari de l'obsequi: PAULA TUZÓN MARCO

Destinació: Secretaria Autonòmica

18/12/2020

Caixa amb ampolla de vi, d'oli i pot de mèl

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Global Omnium

Destinatari de l'obsequi: PAULA TUZÓN MARCO

Destinació: Secretària Autonòmica

15/12/2020

Flor de Pascua

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Asociación Profesional de Flores y Plantas

Destinatari de l'obsequi: PAULA TUZÓN MARCO

Destinació: Despatx de la S.A.

07/12/2020

Caixa sortida amb productes ecològics

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Agricultores de la Vega de Valencia

Destinatari de l'obsequi: PAULA TUZÓN MARCO

Destinació: Secretària Autonòmica

03/03/2020

2 calendaris

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institut Confuci de la Universitat de València

Destinatari de l'obsequi: PAULA TUZÓN MARCO

Destinació: Secretaria Autonòmica d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica

18/12/2019

Cistella de productes ecològics

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ecologicval cultiu ecològic

Destinatari de l'obsequi: PAULA TUZÓN MARCO

Destinació: Secretaria Autonòmica d'Emergència Climàtica i Transiciò Ecològica

17/12/2019

Caixa amb varietat de productes ampolla de vi, torró, mèl, melmelada

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Agricultores de la Vega de Valencia

Destinatari de l'obsequi: PAULA TUZÓN MARCO

Destinació: Secretaria Autonòmica d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica

17/12/2019

Caixa de Fruites i Verdures amb dos ampolles de vi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Junta Central de Usuarios del Vinalopó, l'Alacantí y Consorcio de Aguas de la Marina Baja

Destinatari de l'obsequi: PAULA TUZÓN MARCO

Destinació: Secretaria Autonòmica d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica

16/12/2019

Llibre de agraïments, del XIV Congrés Nacional de Comunitats de Regants

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Comunitat de Regants Riegos de Llevant Marge Dreta

Destinatari de l'obsequi: PAULA TUZÓN MARCO

Destinació: Secretaria Autonòmica

11/12/2019

Flor de Pasqüa

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ASFPLANT, Associació Profesional de Flors i Plantes

Destinatari de l'obsequi: PAULA TUZÓN MARCO

Destinació: Despatx S.A.

09/12/2019

Llibre 50 anys de la Comunitat de Regants Recs de Llevant Marge Dreta Riu Segura

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Comunitat de Regants Recs de Llevant Marge Dreta Riu Segura

Destinatari de l'obsequi: PAULA TUZÓN MARCO

Destinació: Secretaria Autonòmica

09/12/2019

Llibre: XIV Congrés Nacional de Comunitats de Regants 2018. Memòria fotogràfica

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Comunitat de Regants Recs de Llevant Marge Dreta Riu Segura

Destinatari de l'obsequi: PAULA TUZÓN MARCO

Destinació: Secretaria Autonòmica

09/12/2019

Llibre: XIV Congrés Nacional de Comunitats de Regants 2018

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Comunitat de Regants Recs de Llevant Marge Dreta Riu Segura

Destinatari de l'obsequi: PAULA TUZÓN MARCO

Destinació: Secretaria Autonòmica

09/12/2019

Tres caixes de raïm

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Comunitat General d'Usuaris del Mig Vinalopó i L'Alacantí

Destinatari de l'obsequi: PAULA TUZÓN MARCO

Destinació: Ús personal

09/12/2019

Dos caixes de cartxofes, dos Llaunes de conserva, un sac de taronjes i un sac de llimes

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Comunitat de Regants Recs de Llevant Marge Dreta

Destinatari de l'obsequi: PAULA TUZÓN MARCO

Destinació: Ús personal

04/11/2019

Llibre: "Didín Puig. Una dona decidida, de Vicent Climent i Ferrando"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Benimodo

Destinatari de l'obsequi: PAULA TUZÓN MARCO

Destinació: Despatx de la Secretaria Autonòmica

04/11/2019

CD Patrimoni Musical de Benimodo

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ayuntament de Benimodo

Destinatari de l'obsequi: PAULA TUZÓN MARCO

Destinació: Despatx de la Secretària Autonòmica

04/11/2019

Llibre "Temps a Benimodo" Recopilació de deu anys de Premis literaris Vicent Andrés Estellés"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ayuntament de Benimodo

Destinatari de l'obsequi: PAULA TUZÓN MARCO

Destinació: Despatx Secretària Autonòmica

04/11/2019

Socarrat amb escut municipal de Benimodo

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Benimodo

Destinatari de l'obsequi: PAULA TUZÓN MARCO

Destinació: Secretaria Autonòmica d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica

02/10/2019

Socarrat

Entitat/Persona que fa l'obsequi: SORAIN CECCHINI TECNO

Destinatari de l'obsequi: PAULA TUZÓN MARCO

Destinació: Secretaria Autonòmica d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica

02/10/2019

Llibre "El Llarg viatge de Nanuq"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Planta de RSU de Guadassuar

Destinatari de l'obsequi: PAULA TUZÓN MARCO

Destinació: Secretaria autonómica d'Emergència Climática i Transició Ecológica

08/07/2019

Exemplar de "La Diputació Provincial de València i el patrimoni cultural. Quinze anys d'història"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Diputat-delegat de l'Àrea de Cooperació Municipal de la Diputació de València

Destinatari de l'obsequi: PAULA TUZÓN MARCO

Destinació: Despatx de la Secretària

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Universitat de València Docència i investigació Porfessor Ajudant Doctor (Personal Docent Investigador) 14/09/2014 14/09/2019 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Comissió d'avaluació ambiental Presidenta 21/06/2019 Pública
Consell assessor i de participació del medi ambient (CAPMA) Vocal 21/06/2019 Pública
Comissió de coordinació de polítiques de canvi climàtic Presidenta 21/06/2019 Pública
Comissió de seguretat alimentària Vocal 21/06/2019 Pública
Consell d'administració de l'EPSAR Vicepresidenta 13/07/2019 Pública
Consell de participació de l'EPSAR Consellera 13/07/2019 Pública
CEAM Vicepresidenta del patronato de la fundación 01/08/2019 Pública
CH Ebro, Consejo del agua de la demarcación Miembro nato 21/06/2019 Pública
CH Júcar, Consejo del agua de la demarcación Miembro nato 21/06/2019 Pública
CH Segura, Consejo del agua de la demarcación Miembro nato 21/06/2019 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Multipropietat 9 Altres immobles urbans Valencia/València Espanya 50.976,38 €
Multipropietat 9 Altres immobles urbans Valencia/València Espanya 47.761,90 €
Multipropietat 9 Altres immobles urbans Valencia/València Espanya 24.300,39 €
Ple domini 100 Altres immobles urbans Castellón/Castelló Espanya 1.367,87 €
Ple domini 100 Immobles rústics Castellón/Castelló Espanya 155,95 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 32.760,88 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Total: 17.695,00 €
Plans de pensions.
Descripció Import
Bankia 42,69 €
Total: 42,69 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 41.751,45 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 0,01 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos