alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Rebeca Mariola Torró Soler

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Secretària autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum
 • Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
 • Nomenament: 03/07/2019 DOGV
 • C/ Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre. Torre 2. Planta 4ª. 46018. València
 • sa_economia@gva.es
 • 961 209 426

Agenda

La Secretaria Autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum assumeix les funcions que li atribueix l'article 68 de la Llei del Consell, en matèria d'economia sostenible, planificació econòmica; estadística d'interés de la Generalitat, emprenedoria, foment del cooperativisme i de l'economia social; indústria i seguretat industrial, energia i mineria; comerç exterior; comerç interior, artesania i consum.

Així mateix, li correspon la coordinació i supervisió de l'actuació de les direccions generals sota la seua dependència amb competències per a establir les directrius generals de la política creditícia i promoure els instruments financers relacionats amb l'economia sostenible, el cooperativisme i l'economia social que amb esta finalitat es constituïsquen,en coordinació amb l'Institut Valencià de Finances, d'acord amb les previsions pressupostàries oportunes.

Finalment, assumirà qualsevol altra competència que se li encomane o delegue o que li conferisquen les disposicions legals o reglamentàries.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Secretària Autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum Llista completa d'obsequis

26/07/2021 - 27/07/2021

Grup de Treball d'AAPP en el marc del projecte tractor de Vehicle Connectat

Acompanyant/s
 • ASSESSOR D'ASSUMPTES GENERALS
Costs
 • Allotjament
  88,00 €
 • Transport
  244,30 €
 • Total 332,30 €
16/06/2021 - 17/06/2021

Reunió Delegació de la Comunitat Valenciana a Madrid

Costs
 • Transport
  120,20 €
 • Total 120,20 €
18/03/2021

Reunió en Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme - MADRID

Acompanyant/s
 • ASSESSOR D'ASSUMPTES GENERALS
Costs
 • Transport
  116,54 €
 • Total 116,54 €
15/12/2020 - 16/12/2020

Reunió en el Alt Comissionat per a Espanya Nació Emprenedora i en la Direcció General del Treball Autònom - MADRID

Costs
 • Allotjament
  99,80 €
 • Transport
  104,82 €
 • Total 204,62 €
03/12/2020

Reunió Ministeri de Ciència i Innovació - MADRID

Costs
 • Transport
  116,54 €
 • Total 116,54 €
06/11/2020

Reunió Ministeri Transició Ecològica - MADRID

Costs
 • Transport
  116,54 €
 • Total 116,54 €
09/03/2020

Reunió en Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme - MADRID

Acompanyant/s
 • ASSESSOR D'ASSUMPTES GENERALS
Costs
 • Transport
  116,54 €
 • Total 116,54 €
24/02/2020 - 26/02/2020

Visita al Govern d'Euskadi amb CONCOVAL

Costs
 • Allotjament
  196,67 €
 • Transport
  376,94 €
 • Total 573,61 €
19/02/2020 - 20/02/2020

Grup de Treball sobre el futur de la indústria de l'acer a Espanya - Ministeri d'Indústria - MADRID

Costs
 • Allotjament
  182,09 €
 • Manutenció
  16,40 €
 • Transport
  116,54 €
 • Total 315,03 €
17/02/2020 - 18/02/2020

Feria internacional del calzado en Milán

Acompanyant/s
 • ASSESOR D'ASSUMPTES GENERALS
Costs
 • Allotjament
  188,14 €
 • Manutenció
  7,60 €
 • Transport
  321,96 €
 • Total 517,70 €
26/01/2020 - 27/01/2020

Desdejuni informatiu del Fòrum Europa amb Ximo Puig, MH President de la Generalitat Valenciana - Madrid

Costs
 • Allotjament
  124,58 €
 • Transport
  116,54 €
 • Total 241,12 €
08/01/2020 - 09/01/2020

Visita a la Fira internacional Heimtextil a Frankfurt

Costs
 • Allotjament
  268,41 €
 • Manutenció
  16,80 €
 • Transport
  446,18 €
 • Total 731,39 €
29/10/2019

Visita a RED ELÉCTRICA - Madrid

Costs
 • Transport
  115,38 €
 • Total 115,38 €
24/10/2019

Conferència sectorial consum - Ministeri de Consum - Madrid

Costs
 • Transport
  115,38 €
 • Total 115,38 €
15/10/2019

Ple del Consell PIME - Ministeri d'Indústria - Madrid

Acompanyant/s
 • ASSESOR D'ASSUMPTES GENERALS
Costs
 • Transport
  308,36 €
 • Total 308,36 €
26/09/2019 - 27/11/2019

Gala Premis Jovempa y FIRAMACO+ENERGY+EDIFICA 2019 - Alacant

Acompanyant/s
 • ASSESOR D'ASSUMPTES GENERALS
Costs
 • Allotjament
  146,22 €
 • Total 146,22 €
11/09/2019

Fira comercial Hometextil - Madrid

Costs
 • Transport
  116,38 €
 • Total 116,38 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 62.492,04 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 8.556,36 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 71.048,40 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2021

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Secretària Autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum Llista completa d'obsequis

05/10/2021

Llibre "Tal como éramos. La Valencia de los años 70" de Francisco Pérez Puche

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Gentilesa d'El Corte Inglés

Destinatari de l'obsequi: REBECA TORRÓ SOLER

Destinació: Secretaria Autonòmica

28/09/2021

Llibre "Una dulce historia" de Rafa Juan

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Autor

Destinatari de l'obsequi: REBECA TORRÓ SOLER

Destinació: Secretària Autonòmica

14/06/2021

Ventall artesans d'Aldaia

Entitat/Persona que fa l'obsequi: C.C. Bonaire

Destinatari de l'obsequi: REBECA TORRÓ SOLER

Destinació: Secretària Autonòmica

18/05/2021

3 botelles de vi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Celler del Roure

Destinatari de l'obsequi: REBECA TORRÓ SOLER

Destinació: Secretària Autonòmica

12/05/2021

Llibre "Bosc Viu"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ferran Gandia - Acció Ecologista Agró

Destinatari de l'obsequi: REBECA TORRÓ SOLER

Destinació: Secretària Autonòmica

22/03/2021

Llibre "Todo lo que debes saber sobre el coche eléctrico" de Javier Tomás Catalá

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Autor

Destinatari de l'obsequi: REBECA TORRÓ SOLER

Destinació: Secretaria Autonòmica

04/01/2021

Caixa 3 botelles de vi Murviedro

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Genia Global Energy

Destinatari de l'obsequi: REBECA TORRÓ SOLER

Destinació: Secretaria autonòmica

04/01/2021

Caixa conserves

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Cambra de Comerç d'Oriola

Destinatari de l'obsequi: REBECA TORRÓ SOLER

Destinació: Secretaria autonòmica

04/01/2021

Llibre "El desarrollo sostenible en el arte"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Balearia

Destinatari de l'obsequi: REBECA TORRÓ SOLER

Destinació: Secretaria autonòmica

04/01/2021

Assortit de torrons

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Xixona

Destinatari de l'obsequi: REBECA TORRÓ SOLER

Destinació: Secretaria autonòmica

15/12/2020

Caixa de raïms moscatell

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Novelda

Destinatari de l'obsequi: REBECA TORRÓ SOLER

Destinació: Personal planta 8ª - T2

14/12/2020

Estrela de ceràmica

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació Valenciana Ceràmica, Ceràmica de Manises i Associació Espanyola de Ciutats de la Ceràmica

Destinatari de l'obsequi: REBECA TORRÓ SOLER

Destinació: Secretaria autonòmica

04/12/2020

Botella de vi blanc

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Vectalia

Destinatari de l'obsequi: REBECA TORRÓ SOLER

Destinació: Secretaria autonómica

04/12/2020

Llibre "Origen y desarrollo de la cuenca industrial del río Molinar de Alcoy" de Gilberto Olcina Llorens

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Autor

Destinatari de l'obsequi: REBECA TORRÓ SOLER

Destinació: Secretaria autonòmica

01/12/2020

Cremes RNB

Entitat/Persona que fa l'obsequi: RNB

Destinatari de l'obsequi: REBECA TORRÓ SOLER

Destinació: Secretària autonòmica

27/11/2020

Llibre "Olcina Miró. Una Industria Legendaria" de Gilberto y Eloy Olcina

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Autors

Destinatari de l'obsequi: REBECA TORRÓ SOLER

Destinació: Secretaria autonòmica

15/10/2020

Mascareta corporativa IVEFA

Entitat/Persona que fa l'obsequi: IVEFA

Destinatari de l'obsequi: REBECA TORRÓ SOLER

Destinació: Secretària Autonòmica

08/10/2020

4 paquets de bosses de fem, 1 bolígraf i 1 portamines corporatiu

Entitat/Persona que fa l'obsequi: PICDA, S.L.

Destinatari de l'obsequi: REBECA TORRÓ SOLER

Destinació: Secretaria autonòmica

10/02/2020

Calendari elaborat per ASPRODIS

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Alcalde d'Elda

Destinatari de l'obsequi: REBECA TORRÓ SOLER

Destinació: Despatx

17/12/2019

Plançó d'arboç

Entitat/Persona que fa l'obsequi: TRAGSA

Destinatari de l'obsequi: REBECA TORRÓ SOLER

Destinació: Secretària Autonòmica

12/12/2019

Llibre Litoral Illes

Entitat/Persona que fa l'obsequi: BALEARIA

Destinatari de l'obsequi: REBECA TORRÓ SOLER

Destinació: Secretaria Autonòmica

21/11/2019

Làmina gravat de Carmen Lindo

Entitat/Persona que fa l'obsequi: UPV - I Conferència Càtedra Transició Energètica

Destinatari de l'obsequi: REBECA TORRÓ SOLER

Destinació: Secretaria Autonòmica

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
AJUNTAMENT ONTINYENT ADMINISTRACIÓ PÚBLICA REGIDORA 1ª TINENT ALCALDE 13/06/2015 15/06/2019 NO
GENERALITAT VALENCIANA ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DIRECTORA GENERAL HABITATGE, REHABILITACIÓ I REGENERACIÓ URBANA 16/04/2016 06/07/2018 NO
DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA ADMINISTRACIÓ PÚBLICA VICEPRESIDENTA 2ª I DIPUTADA HISENDA 17/07/2018 02/07/2019 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
CONSORCI CONSELL DE L'HORTA DE VALÈNCIA VOCAL 19/09/2019
CONSELL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE LA COMUNITAT VALENCIANA VOCAL SUPLENT 01/10/2019
AGENCIA VALENCIANA DE SEGURETAT I RESPONSTES A LES EMERGÈNCIES VOCAL 27/09/2019
FUNDACIÓ INSTITUT PORTUARI DE ESTUDIS I COOPERACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA - FEPORTS PATRONA 08/11/2019
CONSELL DE PARTICIPACIÓ EPSAR VOCAL 12/12/2019
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER AL SEGUIMENT I LA COORDINACIÓ DE LA POSTEMERGÈNCIA VOCAL 09/03/2020
COMITÉ DE PARTS D'IVACE - ENTITAT DE CERTIFICACIÓ VOCAL 04/05/2020
CONSELL VALENCIÀ DE RESPONSABILITAT SOCIAL VOCAL 10/06/2020
CONSELL VALENCIÀ DEL COOPERATIVISME MEMBRE NAT 03/07/2019
COMISSIÓ TÈCNICA DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS VOCAL SUPLENT 17/05/2021
ALT CONSELL CONSULTIU PER AL DESENVOLUPAMENT DE L'AGENDA 2030 SUPLENT 17/05/2021
COMISSIÓ DELEGADA DEL CONSELL D'HISENDA I ASSUMPTES ECONÒMICS VOCAL 03/07/2019 Pública
COMISSIÓ DELEGADA DEL CONSELL D'INCLUSIÓ I DRETS SOCIALS VOCAL 03/07/2019 Pública
COMISSIÓ DELEGADA DEL CONSELL PER A LA CIÈNCIA, LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ SECRETÀRIA 03/07/2019 Pública
COMISSIÓ D'AVALUACIÓ DE L'IMPACTE EN SALUT VOCAL 03/07/2019 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL D'ACCIÓ EXTERIOR I RELACIONS AMB LA UNIÓ EUROPEA VOCAL 03/07/2019 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL DE TURISME DE LA COMUNITAT VALENCIANA VOCAL 03/07/2019 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER A LA RECUPERACIÓ DE LA MEMÒRIA DEMOCRÀTICA VOCAL 03/07/2019 Pública
ALT CONSELL CONSULTIU EN INVESTIGACIÓ, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT (ACC I+D+I) VOCAL 03/07/2019 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER A LA MILLORA DE LES INFRAESTRUCTURES URBANES MUNICIPALS VOCAL 03/07/2019 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER A LA PREVENCIÓ I RESPOSTA ENFRONT DE LA POSSIBLE PANDÈMIA DE GRIP AVIARIA VOCAL 03/07/2019 Pública
COMISSIÓ DE SEGURETAT ALIMENTÀRIA VOCAL 03/07/2019 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL D'ESTADÍSTICA VICEPRESIDENTA 03/07/2019 Pública
COMISSIÓ MIXTA DE COOPERACIÓ ENTRE LA GENERALITAT I LA FEDERACIÓ VALENCIANA DE MUNICIPIS I PROVÍNCIES - PLE VOCAL 03/07/2019 Pública
CONSELL VALENCIÀ D'ESTADÍSTICA VICEPRESIDENTA 03/07/2019 Pública
CONSELL VALENCIÀ DE L'EMPRENEDORIA - PLE VICEPRESIDENTA 03/07/2019 Pública
MESA DE DIÀLEG SOCIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA - PLE VOCAL SUPLENTE 03/07/2019 Pública
MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ DEL PERSONAL FUNCIONARI I ESTATUTARI (II) VOCAL 03/07/2019 Pública
OBSERVATORI DE LA INDÚSTRIA I DELS SECTORS ECONÒMICS VALENCIANS VOCAL 03/07/2019 Pública
OFICINA DE PROJECTES EMPRESARIALS I+D+i (OPIDI) VOCAL 03/07/2019 Pública
INSTITUT VALENCIÀ DE COMPETITIVITAT EMPRESARIAL (IVACE) - COMITÈ DE FINANÇAMENT EMPRESARIAL PRESIDENTA 03/07/2019 Pública
INSTITUT VALENCIÀ DE COMPETITIVITAT EMPRESARIAL (IVACE) - CONSELL DE DIRECCIÓ VOCAL 03/07/2019 Pública
FUNDACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT I LA INNOVACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA - PATRONAT PATRONA 03/07/2019 Pública
ENTITAT VALENCIANA D'HABITATGE I SÒL (EVha) VOCAL 01/08/2019 Pública
ASSOCIACIÓ INDUSTRIAL D'ÒPTICA, COLOR I IMATGE (AIDO) - CONSELL RECTOR VICEPRESIDENTA 03/07/2019 Privada

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 5.000,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Total: 45.000,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
FINANÇAMENT COTXE 21.000,00 €
Total: 21.000,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 68.719,81 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 29/11/2019

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos