alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Isaura Navarro Casillas

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Secretària autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic
 • Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
 • Nomenament: 27/06/2019 DOGV
 • C/ Misser Mascó, 31 - 33. 46010. València
 • sas@gva.es
 • 961 928 050

Agenda

Agenda juny

La persona titular de la Secretaria Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic, sota la dependència de la persona titular de la conselleria, i de conformitat amb el que es disposa per l'article 68 de la Llei 5/1983, assumeix les competències en matèria de salut pública, assistència sanitària, gestió i administració del sistema de salut, dirigint i coordinant en matèria sanitària els centres directius i les unitats administratives que s'adscriguen sota la seua dependència; així com les funcions relatives a recursos farmacèutics, a la racionalització de l'ús del medicament i la coordinació de les actuacions i aplicació dels plans de salut de la Comunitat Valenciana.

A la persona titular de la Secretaria Autonòmica li correspon així mateix resoldre els recursos que s'interposen contra les resolucions dels centres directius que estiguen sota la seua dependència i els actes de la qual no esgoten la via administrativa.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Secretària Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic Llista completa d'obsequis

08/10/2019

Reunió de la Comissió Delegada del Consell Interterritorial del Servici Nacional de Salut a Madrid

Costs
 • Manutenció
  16,85 €
 • Transport
  115,38 €
 • Total 132,23 €
01/10/2019 - 03/10/2019

Assistència a la “I Jornada Internacional sobre alimentació escolar sana i sostenible GOZO” en Bilbao

Costs
 • Allotjament
  125,97 €
 • Manutenció
  96,09 €
 • Transport
  229,52 €
 • Total 451,58 €
15/09/2019 - 19/09/2019

Assistència a la trobada anual de l'Escola de Salut Publica de Menorca i commemoració del 30 aniversari de l'Escola

Costs
 • Allotjament
  598,20 €
 • Manutenció
  178,05 €
 • Transport
  347,00 €
 • Total 1.123,25 €
02/09/2019

Reunió amb la Consellera de Salut I Consum i la Directora General de Salut Pública I Participació de Les Illes Balears

Costs
 • Manutenció
  11,90 €
 • Transport
  153,91 €
 • Total 165,81 €
15/07/2019 - 16/07/2019

Assistència als desdejunis Socio-Sanitarios De press amb la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública a Madrid

Costs
 • Allotjament
  105,00 €
 • Manutenció
  30,00 €
 • Transport
  117,00 €
 • Total 252,00 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 62.492,04 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 62.492,04 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2021

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Secretària Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic Llista completa d'obsequis

16/06/2021

Botella de vidre per a aigua

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institut ITACA. Universitat Politécnica de València

Destinatari de l'obsequi: ISAURA NAVARRO CASILLAS

Destinació: Ús personal de la Secretària Autonòmica

31/05/2021

Rellotge d'arena

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Col·legi oficial de Dietistes i Nutricionistes de la Comunitat Valenciana (CODiNuCoVa)

Destinatari de l'obsequi: ISAURA NAVARRO CASILLAS

Destinació: personal

04/05/2021

Dues motxilles i dos paraigües

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federació de Sanitat i Sectors Sociosanitaris de CCOO PV

Destinatari de l'obsequi: ISAURA NAVARRO CASILLAS

Destinació: Us personal

26/03/2021

Llavors de menta

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Danone Iberia. Campanya "Alguna cosa ha de canviar"

Destinatari de l'obsequi: ISAURA NAVARRO CASILLAS

Destinació: Ús personal

23/12/2020

Un llibre de Cheste, un calendari, cinc màscares de l'Ajuntament de Cheste i tres botelles de vi del Mediterrani

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Cheste

Destinatari de l'obsequi: ISAURA NAVARRO CASILLAS

Destinació: Personal

21/12/2020

Un libro titulado El Foc i La Roda del Temps

Entitat/Persona que fa l'obsequi: L'Ajuntament de Canals

Destinatari de l'obsequi: ISAURA NAVARRO CASILLAS

Destinació: Personal

17/12/2020

Llibre: "El desenvolupament sostenible en art". Reproducció obres de l'exposició Els ODS Baleàrics

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Balearia

Destinatari de l'obsequi: ISAURA NAVARRO CASILLAS

Destinació: Secretària Autonòmica de Salut Pública i Sistema Sanitari Públic

11/12/2020

una marmola, 4 carxofes, una bossa de tela de la guia hendonista i una botella de vi.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Valencia Plaza

Destinatari de l'obsequi: ISAURA NAVARRO CASILLAS

Destinació: Personal

04/12/2020

Dos bosses amb Botella d'Herbero i botella d'oli d'oliva

Entitat/Persona que fa l'obsequi: AJUNTAMENT DE BANYERES DE MARIOLA

Destinatari de l'obsequi: ISAURA NAVARRO CASILLAS

Destinació: Personal

16/11/2020

1 coca saginosa, dolç típic de la localitat

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Alcaldessa de Carlet

Destinatari de l'obsequi: ISAURA NAVARRO CASILLAS

Destinació: compartida amb el personal del despatx

13/11/2020

2 torrons i 1 bossa de confits

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Alcalde del municipi de Casinos

Destinatari de l'obsequi: ISAURA NAVARRO CASILLAS

Destinació: Ús personal

11/11/2020

2 bosses de roba amb l'escut de l'ajuntament

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Alcalde del municipi Cases de Bárcenas

Destinatari de l'obsequi: ISAURA NAVARRO CASILLAS

Destinació: Ús personal

14/10/2020

Paraigües i llapis

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Col·legi Alfa i Omega de Dénia

Destinatari de l'obsequi: ISAURA NAVARRO CASILLAS

Destinació: personal

14/08/2020

Kit Platja Gandia

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Gandia

Destinatari de l'obsequi: ISAURA NAVARRO CASILLAS

Destinació: ús personal --- valor 4 €

03/08/2020

Ulleres de sol amb l'anagrama d'Ajuntament de Cullera

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Cullera

Destinatari de l'obsequi: ISAURA NAVARRO CASILLAS

Destinació: ús personal

11/12/2019

Llibre "Illes" de Litoral, revista de poesia, art i pensament

Entitat/Persona que fa l'obsequi: BALEARIA-ALACANT

Destinatari de l'obsequi: ISAURA NAVARRO CASILLAS

Destinació: Despatx Secretaria Autonómica

30/11/2019

Dos samarretes esportives. Entrega en la inauguració "III Jornada de Salut, Marxa Nòrdica i Dóna"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Balneari de Montanejos, S.Rehabiltación S,Rafael-Hermanas Hospitalàries de Barcelona

Destinatari de l'obsequi: ISAURA NAVARRO CASILLAS

Destinació: Ús personal

24/11/2019

Dos samarretes. Entrega de trofeus en el "I Gran Fons Trencant Barreres Per la Salut Mental" organitzat por la Fundació SASM-Sueca

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació SASM de Sueca

Destinatari de l'obsequi: ISAURA NAVARRO CASILLAS

Destinació: Ús personal

20/11/2019

Cistella d'aliments i bossa d'Aliments CHURRUCA. Entrega en la inauguració de la XV Jornada de fibromiàlgia del Dpto. De Salut la Ribera

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ADAFIR

Destinatari de l'obsequi: ISAURA NAVARRO CASILLAS

Destinació: Ús personal de la Secretària autonòmica

20/11/2019

Llibre "Una vida de patiment i lluita.La fibromiàlgia, relats i poemes. Autora, Rosa Martinez Mondéjar.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: L'autora, Rosa Martinez Mondéjar

Destinatari de l'obsequi: ISAURA NAVARRO CASILLAS

Destinació: Personal de la secreetària autonòmica

11/11/2019

2 molinets de sal i 2 davantals

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Empresa CARMENCITA

Destinatari de l'obsequi: ISAURA NAVARRO CASILLAS

Destinació: Ús personal de la secretària autonòmica

11/11/2019

Pot de caldo de peix

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Cofradia de pescadors de Cullera

Destinatari de l'obsequi: ISAURA NAVARRO CASILLAS

Destinació: ús personal de la secretària autonòmica

25/10/2019

Xafapapers de metacrilat

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ADACAM, Associació de Dany cerebral adults i menors

Destinatari de l'obsequi: ISAURA NAVARRO CASILLAS

Destinació: Despatx

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
CONFEDERACIÓN SINDICAL CCOO SINDICATO DE CLASE 13/05/2019 27/06/2019 SI NO
CORTS VALENCIANES PARLAMENT DIPUTADA 11/06/2015 16/05/2019 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
CSUiSP SANIDAD SECRETARIA AUTONOMICA 27/06/2019 Pública
CSUiSP SANIDAD SECRETARIA AUTONOMICA 27/06/2019 Pública
CSUiSP SANIDAD SA 27/06/2019 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 32.102,17 €
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 55.874,94 €
Ple domini 100 Garatge Valencia/València Espanya 5.234,42 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 46.446,27 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Descripció Import
Total: 10.977,00 €
Assegurances de vida.
Descripció Import
catalana 21.218,00 €
catalana 7.199,00 €
catalana 27.477,00 €
catalana 25.281,00 €
CATALANA 38.931,00 €
CATALANA 5.851,00 €
MAPFRE 9.300,00 €
Total: 135.257,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 49.176,93 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 527,81 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. general) 74,91 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos