alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Miguel Soler Gracia

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional
 • Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
 • Nomenament: 27/06/2019 DOGV
 • Av. Campanar, 32. 46015. València
 • soler_josgra@gva.es
 • 961 970 710

Agenda

Agenda juliol
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional és l'òrgan superior de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport que assumeix, sota la superior direcció de la persona titular de la Conselleria, les competències que li atribueix l'article 68 de la Llei del Consell en matèria de política educativa, formació professional, política lingüística, personal docent, personal no docent d'atenció educativa en centres docents i el foment de la participació dels diferents sectors de la comunitat educativa.

La Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional dirigirà, impulsarà i coordinarà les relacions institucionals amb altres entitats públiques o privades, sense perjudici de les atribucions legals i reglamentàries d'altres òrgans de l'administració de la Generalitat.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Secretari Autonòmic d'Educació i Formació Professional Llista completa d'obsequis

13/05/2021

Visita al Centre d'Educació Especial el Somni i reunions amb els directors de Centres de Primaria i Secundària

Costs
 • Allotjament
  125,00 €
 • Total 125,00 €
21/04/2021

Visita a les obres de l'IES Vicent Verdú d'Elx i al CEIP Párroco Francisco Más de Crevillent (Alacant).

Costs
 • Manutenció
  25,00 €
 • Total 25,00 €
13/04/2021 - 14/04/2021

viatge a Alacant, per a participar en el Congrés Nacional "La Nova Formació Professional en la Comunitat Valenciana: Descobreix el Futur", que tindrà lloc els diez 14 i 15 d'abril, despeses a càrrec de l'organització del Congrés

31/03/2021 - 01/04/2021

Visita als punts de vacunació de Benidorm, Alacant i San Joan el dia 31-3-2021 i Visita als punts de Vacunació de Torrevieja, Orihuela, Elx i Elda el día 1-4-2021

Costs
 • Allotjament
  136,00 €
 • Manutenció
  41,00 €
 • Total 177,00 €
23/02/2021

reunió amb la Ministra d'Educació i Formació Professional en el Ministeri d'Educació, a Madrid, viatja en AVE - VALÈNCIA-MADRID-VALÈNCIA

Costs
 • Manutenció
  15,00 €
 • Transport
  139,00 €
 • Total 154,00 €
16/12/2020 - 17/12/2020

Reunió el dia 16 -12-2020 amb el directors de Primària y el dia 17-12-2020 reunió en el CEFIRE d'Alacant ( desplaçament en cotxe Oficial - Alacant-

Costs
 • Allotjament
  67,00 €
 • Total 67,00 €
02/12/2020 - 03/12/2020

Reunió amb el directors i directores dels centres d'Alacant, el dia 3-12-2020, trasl·lat amb cotxe oficial

Costs
 • Allotjament
  88,00 €
 • Total 88,00 €
13/10/2020 - 14/10/2020

Reunió en la sede de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciencia i Societat Digital en la Ciutat de la Llum a Alacant

Costs
 • Allotjament
  90,00 €
 • Total 90,00 €
09/03/2020

Reunió amb la Secretaria General de Formació Professional del Ministeri d'Educació i Formació Professional a Madrid

Costs
 • Transport
  140,00 €
 • Total 140,00 €
19/02/2020 - 20/02/2020

Reunió en Alacant, -AMPA Almadraba i AMPA IES Ràdio Exterior a Alacant, de vesprada visita a la Ciutat de la Llum d'Alacant, amb el director general de FPERE, traslado con cotxe oficial

Costs
 • Allotjament
  125,00 €
 • Total 125,00 €
05/02/2020

Reunió amb el Consell Territorial de la Inspecció d'Educació a Alacant

03/02/2020

Reunió amb la ministra d'Educació i Formació Professional acompanyant al Conseller d'Educació, Cultura i Esport - transport - AVE- València-Madrid-València

Costs
 • Manutenció
  11,00 €
 • Transport
  122,00 €
 • Total 133,00 €
31/01/2020

Reunió amb la Secretaria General de Formació Professional en el Ministeri d'Educació i Formació Professional a Madrid

Costs
 • Transport
  129,00 €
 • Total 129,00 €
29/01/2020

Reunió en el Ministeri d'Educació i Formació Professional a Madrid

Costs
 • Transport
  143,00 €
 • Total 143,00 €
23/01/2020

desdejuni de treball en la Ministra d'Educació i Formació Professional en la sede del Ministeri a Madrid ( transport AVE - València-Madrid-València)

Costs
 • Transport
  121,00 €
 • Total 121,00 €
15/01/2020 - 16/01/2020

entrevistes amb Mitjans de comunicación en Orihuela (Alicante)

Costs
 • Allotjament
  87,00 €
 • Total 87,00 €
14/01/2020

Reunió en el Ministeri d'Educació i Formació Professional a Madrid ( transport - AVE- València-Madrid-València)

Costs
 • Transport
  128,00 €
 • Total 128,00 €
14/11/2019 - 15/11/2019

Asistència al Congrés de Formació Professional Dual ", organitzar per la Comunitat de Castilla - La Mancha a Toledo (Despeses a càrrec de l'organització del Congrés)

11/11/2019

Comissió General d'Educació de la Conferència d'Educació, en el Ministeri d'Educació i Formació Professional

Costs
 • Manutenció
  20,00 €
 • Transport
  121,00 €
 • Total 141,00 €
21/10/2019

Comissió General d'Educació de la Conferència de Educació, Ministeri d'Educació i Formación Professional

Costs
 • Manutenció
  9,00 €
 • Transport
  136,00 €
 • Total 145,00 €
10/10/2019 - 11/10/2019

Comisión de Formació Professional de la Conferència d'Educació a San Sebastián

Costs
 • Manutenció
  12,00 €
 • Transport
  780,00 €
 • Total 792,00 €
26/09/2019 - 27/09/2019

Reunió amb els director generals d'Avaluació i Cooperació Territorial i Formació Professional en el Ministeri d'Educació i Formació Professional

Costs
 • Allotjament
  231,00 €
 • Manutenció
  23,00 €
 • Transport
  145,00 €
 • Total 399,00 €
24/09/2019 - 25/09/2019

Inaguració del Curs de Formació Professional, en el IES Severo Ochoa d'Elx

Costs
 • Allotjament
  101,00 €
 • Total 101,00 €
16/09/2019

visita a la localitat de Orihuela per a visitar els centres educatius afectats per les pluges

Costs
 • Manutenció
  13,00 €
 • Total 13,00 €
02/09/2019

Reunió amb la directora general de Formació Professional en el Ministeri d'Educació i Formació Professional

Costs
 • Transport
  144,00 €
 • Total 144,00 €
31/07/2019

Reunión en la Directora General de Formació Professional en el Ministeri d'Educació i Formació Professional en Madrid

Costs
 • Manutenció
  48,00 €
 • Transport
  175,00 €
 • Total 223,00 €
25/07/2019

Reunió en la Direcció Territorial d'Educación d'Alacant

Costs
 • Transport
  137,00 €
 • Total 137,00 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 62.492,04 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 7.969, 26€

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 70.461,30 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2021

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Secretari Autonòmic d'Educació i Formació Professional Llista completa d'obsequis

07/06/2021

llibre "La tutoría afectiva. una propuesta desde la ética del cuidado".

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Juan carlos Castelló Melía - Decano - Col·legi de dosctos i Llicenciatsd en Filosofia i Lletres de València i Castelló

Destinatari de l'obsequi: MIGUEL SOLER GRACIA

Destinació: per a consulta i treball

12/05/2021

llibre Eines Revista de cultura i ensenyament Dossier- Alcoi catastròfic : un repàs històric per diverses calamitats que ha patit la ciutat

Entitat/Persona que fa l'obsequi: IES Pare Victòria d'Alcoi

Destinatari de l'obsequi: MIGUEL SOLER GRACIA

Destinació: per a consulta

29/04/2021

cuaderno de memorias DEL CORONAVIRUS- IES Jérica- Viver

Entitat/Persona que fa l'obsequi: IES Jérica - Viver

Destinatari de l'obsequi: MIGUEL SOLER GRACIA

Destinació: per a consulta i treball

29/04/2021

llibre Dona i Esport a la Comunitat Valenciana - gènere, desigualtats esportives i bones practiques per ala igualtat

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Conselleria d'Educació, Cultura i Esports - Antonio Santos - UPV- Càtedra d'Estudis Esportius

Destinatari de l'obsequi: MIGUEL SOLER GRACIA

Destinació: per a Treball i consulta

22/04/2021

llibre "El primer ciclo de la Educación infantil en las CC.AA. a través de la revisión normativa, editat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional - actors: Consuleo Velàz-de- Mendarano,nuria manzano- soto i Daniel Turienzo

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ministeri d'Educació i Formació Professional

Destinatari de l'obsequi: MIGUEL SOLER GRACIA

Destinació: Per a consulta i Treball educatiu

08/03/2021

El primer ciclo de la Educación Infantil en las CC.AA. a través de la revisión normativa

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ministeri d'Educació i Formació Professional

Destinatari de l'obsequi: MIGUEL SOLER GRACIA

Destinació: per a consulta i informació

23/12/2020

agenda per a l'any 2021 de Acenture

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ACENTURE

Destinatari de l'obsequi: MIGUEL SOLER GRACIA

Destinació: per al seu us al despatx

03/03/2020

llibre 40 anys d'Educació Popular a Xàtiva - educació popular, ciutadania i emancipació un moviment perenne, Edició de Paqui Borox López i Pep aparició guadas

Entitat/Persona que fa l'obsequi: CPFPA Frances Bosch i Morata - Xativa

Destinatari de l'obsequi: MIGUEL SOLER GRACIA

Destinació: per al despatx

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
CORTS VALENCIANES ASESSOR VICEPRESIDENT 01/07/2012 01/06/2015 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Comisión de Acreditación de Niveles de Competencia en Lenguas Extranjeras - Conselleria de Educación, Cultura y Deporte Vicepresidente 27/06/2019 Pública
Consejo Valenciano de Formación Profesional- órgano compartido con las Consellerias de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo y la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte - Comisión Permanente Presidente 27/06/2019 Pública
Consejo Valenciano de Formación Profesional- órgano compartido con las Consellerias de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo y Educación, Cultura y Deporte - PLENO Vicepresidente 27/06/2019 Pública
Mesa Sectorial de Educación - Conselleria de Educación, Cultura y Deporte Presidente 27/06/2019 Pública
Observatorio para la Convivencia Escolar en los Centros de la Comunidad Valenciana - Conselleria de Educación, Cultura y Deporte Vicepresidente 27/06/2019 Pública
Organismos Autonómos - Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunidad Valenciana (ISEACV) - Consejo de Dirección Vicepresidente 27/06/2019 Pública
Administración General del Estado - Conferencia de Educación - Comisión General Miembro 27/06/2019 Pública
Mesa de las Organizaciones de Padres /Madres de Alumnos y Administración Educativa - Conselleria de Educación, Cultura y Deporte Presidente 27/06/2019 Pública
Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana S.A. (CIEGSA)- En proceso de extinción/fusión- Consejo de Administración- Sociedades Mercantiles de la Generalitat Miembro 31/07/2015 Pública
Consell Social de les Llengües (CSL) - pendiente constitución/desarrollo- Pleno- Conselleria de Educación, Cultura y Deporte Vocal 27/06/2019 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València 40.571,06 €
Ple domini 50 Altres immobles urbans Valencia/València 5.135,94 €
Ple domini 50 Vivendes Alicante/Alacant 18.750,25 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 150.078,88 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Descripció Import
Total: 44.407,16 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Total: 7.500,00 €
Plans de pensions.
Descripció Import
BANKIA 6.691,84 €
BANKIA 34.243,27 €
GENERALI PPA 49.460,27 €
GENERALI PPA 3.235,36 €
GENERALI PPA 13.448,25 €
Total: 107.078,99 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 64.606,54 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 13,19 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament successiu   i Es produeix quan una mateixa persona és nomenada de forma successiva en diferents llocs, inclosos els canvis de denominació de el lloc i de legislatura. 29/11/2019
Nomenament 03/12/2018

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos