FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Mª José Mira Veintimilla

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Secretària autonòmica d'Economia
 • Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
 • Cessament: 28/02/2024 DOGV
 • Nomenament: 21/09/2023 DOGV

La Secretaria Autonòmica d'Economia exerceix les funcions establides en l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, en matèria de promoció econòmica i impuls de la transformació del model econòmic, estadística, responsabilitat social, patrimoni, fons europeus i sector públic instrumental de la Generalitat, exceptuats els organismes autònoms i els consorcis sanitaris.

Així mateix, dirigeix i coordina els centres directius adscrits sota la seua dependència, així com les unitats administratives integrades en aquests, i respon davant la persona titular de la conselleria de la gestió d'aquelles matèries que té atribuïdes, duent a terme les següents competències executives:

 • Impulsar i coordinar la consecució dels programes i l'execució dels projectes que exercisquen els centres directius sota la seua dependència, controlant i supervisant el compliment dels objectius que fixe la persona titular de la conselleria.
 • Qualssevol altres que li atribuïsca la vigent legislació, o se li assigne reglamentàriament.

Fuente: Funciones

Agenda Alto Cargo

 
 • 27/02/2024 Reunió amb el Director General de Fons Europeus i Sector Públic.
 • 26/02/2024 Reunió amb la Directora d'Espais Econòmics Empresarials S.L.
 • 23/02/2024 Consell Executiu del Fons de Fons per a la gestió dels instruments financers del Programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana.
 • 22/02/2024 Reunió amb el Director General d'Economia
 • 22/02/2024 Reunió Comissió de Seguiment EEE i GV
 • 21/02/2024 Reunió amb SEPIDES de seguiment de projectes d'Espais Econòmics Empresarials S.L.
 • 20/02/2024 Reunió amb el Director General d'Economia
 • 19/02/2024 Reunió amb la Secretària Autonòmica d'Administració Pública i el Director General de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
 • 19/02/2024 Reunió amb el Director General de Fons Europeus i Sector Públic.
 • 16/02/2024 Consell de Direcció de la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública.
 • 16/02/2024 Reunió amb el Sotssecretari de la Conselleria de Sanitat.
 • 15/02/2024 Reunió amb el DG de Fons Europeus i Sector Públic.
 • 15/02/2024 Comissió Seguiment obres Parc Sagunt II.
 • 14/02/2024 Consell d'Administració d'Espais Econòmics Empresarials S.L.
 • 14/02/2024 Reunió amb l'Autoritat Portuària de València i Espais Econòmics Empresarials S.L.
 • 14/02/2024 Participació en Taula Rodona del Congrés eMobility World Congress.
 • 13/02/2024 Comissió de Seguiment del VI Acord de la Comissió de Diàleg Social del Sector Públic Instrumental
 • 13/02/2024 Reunió amb el Director General de Fons Europeus i Sector Públic.
 • 12/02/2024 Reunió GVA - EEE - PowerCo - Steering Committee.
 • 12/02/2024 Reunió amb el Director General de Patrimoni
 • 12/02/2024 Reunió amb el Director General de Fons Europeus i Sector Públic.
 • 09/02/2024 Consell de Direcció de la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública.
 • 09/02/2024 Reunió amb la Secretària Autonòmica d'Administració Pública i el Director General d'Economia
 • 08/02/2024 Reunió amb el DG de Projectes Estratègics.
 • 07/02/2024 Reunió amb la Directora d'Espais Econòmics Empresarials S.L.
 • 06/02/2024 Reunió amb la Directora d'Espais Econòmics Empresarials S.L.
 • 06/02/2024 Reunió de l'Observatori Valencià per la Igualtat de Tracte.
 • 05/02/2024 Reunió amb la Consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública.
 • 02/02/2024 Reunió amb el DG Economia.
 • 02/02/2024 Consell de Direcció de la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública.
 • 02/02/2024 Reunió amb la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, CONCOVAL.
 • 01/02/2024 Reunió amb la Directora d'Espais Econòmics Empresarials S.L.
 • 31/01/2024 Reunió amb la Consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública
 • 31/01/2024 Reunió PowerCo.
 • 30/01/2024 I Nit de Líders de l'Energia.
 • 30/01/2024 Reunió amb el DG de Projectes Estratègics.
 • 30/01/2024 Reunió amb el Director General de Fons Europeus i Sector Públic.
 • 30/01/2024 Reunió de la Comissió Delegada d'Hisenda i Assumptes Econòmics.
 • 29/01/2024 Reunió amb el Director General de Fons Europeus i Sector Públic.
 • 29/01/2024 Reunió PowerCo.
 • 26/01/2024 Consell de Direcció de la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública.
 • 26/01/2024 Reunió amb l'Associació AMICA.
 • 26/01/2024 Reunió amb el DG de Finançament.
 • 25/01/2024 Reunió amb la Directora de l'oficina d'EEE.
 • 25/01/2024 Trobades anuals Programes Operatius FSE 2014-2020.
 • 25/01/2024 Reunió amb la Directora de l'oficina d'EEE.
 • 24/01/2024 Reunió GVA - EEE - PowerCo - Steering Committee.
 • 23/01/2024 Reunió amb la Secretària Autonòmica d'Universitats i el Director General de Patrimoni
 • 23/01/2024 Visita del Primer Ministre de Baixa Saxònia.
 • 23/01/2024 Reunió amb el Director General de Fons Europeus i Sector Públic.
 • 19/01/2024 Reunió amb la Subdirecció General de l'AVSRE i el Director General de Fons Europeus i Sector Públic
 • 18/01/2024 Reunió amb PowerCo.
 • 18/01/2024 Reunió amb el Director General de Fons Europeus i Sector Públic
 • 18/01/2024 Reunió amb el DG Patrimoni.
 • 17/01/2024 Consell d'Administració d'Espais Econòmics Empresarials S.L.
 • 17/01/2024 Junta General Ordinària d'Espais Econòmics Empresarials S.L.
 • 17/01/2024 Reunió de seguiment obres Parc Sagunt.
 • 16/01/2024 Reunió amb SEPIDES i EEE.
 • 16/01/2024 Reunió amb la Presidenta de la Comissió de Responsabilitat Social de la CEV.
 • 16/01/2024 Reunió amb el DG Economia.
 • 16/01/2024 Reunió amb el SA d'Hisenda i Finançament.
 • 15/01/2024 Visita obres Parc Sagunt.
 • 12/01/2024 Consell de Direcció.
 • 11/01/2024 Reunió amb SEPIDES de seguiment de projectes d'Espais Econòmics Empresarials S.L.
 • 11/01/2024 Consell d'Administració de SGISE.
 • 10/01/2024 Reunió PowerCo
 • 10/01/2024 Consell d'Administració SITVAL.
 • 09/01/2024 Reunió amb el Director General de Fons Europeus i Sector Públic
 • 09/01/2024 Despatxe assumptes Espais Econòmics Empresarials SL
 • 08/01/2024 Reunions Oficines Espais Econòmics Empresarials, SL
 • 08/01/2024 Reunió amb el Director General de Fons Europeus i Sector Públic.
 • 04/01/2024 Consell d'Administració de SGISE.
 • 29/12/2023 Reunió amb la Secretària autonòmica d'Administració Pública
 • 29/12/2023 Reunió amb el Sotssecretari de la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
 • 29/12/2023 Reunió amb el Director General de Fons Europeus i Sector Públic
 • 28/12/2023 Reunió amb empresa.
 • 28/12/2023 Reunió amb la Fundació d'Estudis Borsaris.
 • 27/12/2023 Reunió amb la Directora d'Espais Econòmics Empresarials SL
 • 26/12/2023 Reunió amb la Directora d'Espais Econòmics Empresarials, SL
 • 22/12/2023 Reunió amb el Sotssecretari de la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública i el Director General d'Economia
 • 22/12/2023 Reunió del Consell d'Administració d'EPSAR.
 • 22/12/2023 Consell d'Administració de SGISE.
 • 22/12/2023 Reunió del Consell de Participació d'EPSAR.
 • 21/12/2023 Reunió amb PowerCo.
 • 21/12/2023 Reunió amb José Luis Díez, DG de Projectes Estratègics.
 • 20/12/2023 Reunió amb el Director General de Patrimoni
 • 19/12/2023 Reunió del Consell d'Administració d'Espais Econòmics Empresarials, S.L.
 • 19/12/2023 Reunió amb el Director General de Fons Europeus i Sector Públic.
 • 19/12/2023 Reunió amb Santiago Llumeneres, SA de Relacions Institucionals i Transparència
 • 18/12/2023 Reunió empresa
 • 18/12/2023 Reunió amb Tragsatec
 • 18/12/2023 Reunió amb els Sotssecretaris del Consell.
 • 18/12/2023 Reunió de la Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris
 • 16/12/2023 Reunió amb el Director General de Fons Europeus i Sector Públic
 • 15/12/2023 Reunió del Consell de Direcció.
 • 15/12/2023 Reunió amb el DG Patrimoni.
 • 15/12/2023 Reunió amb el DG de Fons Europeus i Sector Públic, i els Directors de Programes de Fons Europeus.
 • 15/12/2023 Visita representants de la Delegació de la Comunitat Valenciana a Brussel·les.
 • 14/12/2023 Junta General extraordinària d'accionistes de TRAGSA.
 • 14/12/2023 Reunió amb el DG Patrimoni.
 • 14/12/2023 Reunió amb Analistes Financers Internacions, AFI
 • 13/12/2023 Reunió GVA - EEE - PowerCo - Steering Committee.
 • 13/12/2023 Reunió del Consell Valencià de Responsabilitat Social.
 • 13/12/2023 Reunió amb la Consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública.
 • 13/12/2023 Jornada I+DAY FORD 2023.
 • 12/12/2023 Reunió PowerCo
 • 12/12/2023 II Cimera empresarial Comunitat de Madrid-Comunitat Valenciana, Fundació Conexus.
 • 11/12/2023 Reunió amb SEPIDES de seguiment de projectes d'Espais Econòmics Empresarials S.L.
 • 11/12/2023 Reunió Grup Tècnic de treball aliança de regions per l'automoció (ARA).
 • 11/12/2023 Reunió amb la directora d'Espais Econòmics Empresarials S.L
 • 05/12/2023 Reunió amb el representants del BEI, Banc Europeu d'Inversions.
 • 05/12/2023 Reunió amb PowerCo.
 • 05/12/2023 Reunió amb el Director General de Fons Europeus i Sector Públic.
 • 04/12/2023 Reunió amb el DG de Projectes Estratègics.
 • 04/12/2023 Reunió amb la Consellera d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, i el sotssecretari de la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública.
 • 04/12/2023 Reunió amb el Director General de Fons Europeus i Sector Públic.
 • 01/12/2023 Reunió amb el Comissionat Especial per al PERTE VEC, Ministeri d'Indústria i Turisme.
 • 30/11/2023 Jornada Confederació Empresarial de la CV i PoWerco.
 • 29/11/2023 Acte de final del curs “Managing Product Development" del Center for Digital Technology and Management (CDTM)
 • 29/11/2023 Reunió amb el DG de Fons Europeus i Sector Públic.
 • 29/11/2023 Reunió empresa
 • 29/11/2023 Reunió empresa
 • 29/11/2023 Reunió amb la Consellera d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, i el sotssecretari de la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública.
 • 28/11/2023 Reunió amb el DG Patrimoni.
 • 28/11/2023 Reunió Plataforma punts GVANEXT 2027 de Fons Europeus.
 • 28/11/2023 Consell Administració d'Espais Econòmics Empresarials S.L.
 • 27/11/2023 Reunió empresa.
 • 27/11/2023 Reunió amb el Director General de Fons Europeus i Sector Públic
 • 24/11/2023 Reunió del Consell de Direcció de la Consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública
 • 24/11/2023 Reunió amb la Consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, i amb el DG Economia.
 • 24/11/2023 Reunió empresa
 • 23/11/2023 Assistència a la XVIII Edició dels Premis Onda Cero Sagunt
 • 23/11/2023 Reunió empresa
 • 23/11/2023 Reunió empresa.
 • 23/11/2023 Assistència a la Inauguració del Curs sobre Mecanismes Específics de Control, Verificació i Supervisió dels Expedients de Despesa del Pla de Recuperació, Transformació i resilencia.
 • 22/11/2023 Jornades Innovation Talks @ Ford de FDI
 • 21/11/2023 Reunió amb la SA Administració Pública.
 • 21/11/2023 Reunió amb l'Alcaldessa de Vallada
 • 21/11/2023 Reunió amb la Directora de la Càtedra de Responsabilitat Social de la Generalitat Valenciana en la Universitat d'Alacant
 • 21/11/2023 Reunió amb la Directora de la Càtedra d'Economia Feminista de la Universitat de València
 • 20/11/2023 Reunió amb el DG de Projectes Estratègics.
 • 20/11/2023 Reunió amb el Secretari General d'Hisenda i Finançament
 • 20/11/2023 Reunió de Coordinació DG Economia.
 • 20/11/2023 Reunió amb el Director General de Fons Europeus i Sector Públic.
 • 20/11/2023 Reunió amb SGISE
 • 17/11/2023 Consell de Direcció.
 • 17/11/2023 Reunió amb el Viceinterventor General de Control Financer i Auditories, Ignacio Pérez López.
 • 16/11/2023 Assistència al 7è Acte Empresarial pel Corredor Mediterrani #QuieroCorredor.
 • 15/11/2023 Reunió amb SEPIDES de seguiment de projectes d'Espais Econòmics Empresarials S.L.
 • 15/11/2023 Reunió amb la Directora d'Espais Econòmics Empresarials S.L.
 • 14/11/2023 Reunió GVA - EEE - PowerCo - Steering Committee.
 • 14/11/2023 Esmorzar de treball amb SEPIDES.
 • 14/11/2023 Reunió amb la DGTIC.
 • 13/11/2023 Reunió amb PowerCo.
 • 13/11/2023 Reunió amb el Director General de Fons Europeus i Sector Públic
 • 13/11/2023 Reunió amb Tragsatec.
 • 10/11/2023 Reunió amb el Sotssecretari de la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública.
 • 09/11/2023 Segona Trobada de l'Aliança de Regions d'Automoció. Visita a la planta de Volkswagen Navarra.
 • 09/11/2023 Segona Trobada de l'Aliança de Regions d'Automoció. Conferència Anual Automoció.
 • 08/11/2023 Segona Trobada de l'Aliança de Regions d'Automoció. Benvinguda i Recepció a convidats.
 • 08/11/2023 Reunió telemàtica amb la Comissió Europea, el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, i òrgans gestors PO FEDER (PO2).
 • 07/11/2023 Reunió amb SEPIDES de seguiment de projectes d'Espais Econòmics Empresarials S.L.
 • 07/11/2023 Consell d'Administració de SGISE.
 • 06/11/2023 Reunió amb l'AVSRE, Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències.
 • 06/11/2023 Consell de Direcció d'Espais Econòmics Empresarials S.L.
 • 06/11/2023 Reunió amb la Directora d'Espais Econòmics Empresarials S.L.
 • 03/11/2023 Reunió del Consell de Direcció de la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
 • 03/11/2023 Videoconferència amb el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.
 • 02/11/2023 Assistència a la Sessió Plenària de l'Alt Consell Consultiu en I+D+i
 • 02/11/2023 Reunió amb la Consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública.
 • 02/11/2023 Assistència al Fòrum Europa. Tribuna Mediterrània.
 • 31/10/2023 Reunió amb TRAGSATEC.
 • 31/10/2023 Reunió amb el SA d'Hisenda i Finançament.
 • 31/10/2023 Reunió amb el Secretari Autonòmic d'Ocupació i Director General de LABORA.
 • 31/10/2023 Reunió amb el DG de Projectes Estratègics.
 • 31/10/2023 Reunió de la Comissió de Secretaris i Sotssecretaris.
 • 30/10/2023 Reunió amb el DG d'Economia.
 • 30/10/2023 Reunió amb el DG de Fons Europeus i Sector Públic.
 • 30/10/2023 Reunió de la Comissió Delegada del Consell d'Hisenda i Assumptes Econòmics.
 • 30/10/2023 Reunió de la Comissió de Secretaris i Sotssecretaris.
 • 27/10/2023 Reunió amb el Cònsol General Adjunt d'Alemanya.
 • 27/10/2023 Reunió amb l'Associació AMICA.
 • 26/10/2023 Consell d'Administració d'Espais Econòmics Empresarials S.L.
 • 26/10/2023 Reunió amb els Directius de Programes de Fons Europeus.
 • 25/10/2023 Reunió amb el DG Fons Europeus i Sector Públic.
 • 25/10/2023 Reunió amb el Director General d'Administració Local
 • 25/10/2023 Reunió empresa
 • 24/10/2023 Reunió del Consell d'Administració d'EPSAR
 • 24/10/2023 Reunió amb la Societat de Projectes de Transformació Digital
 • 23/10/2023 Reunió amb el Regidor de Grans Projectes de l'Ajuntament de València
 • 23/10/2023 Reunió de la Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris.
 • 23/10/2023 Consell Direcció AVI, Agència Valenciana d'Innovació.
 • 19/10/2023 Reunió amb la Directora d'Espais Econòmics Empresarials SL
 • 17/10/2023 Reunió amb els Directors de Programes de Fons Europeus
 • 17/10/2023 Reunió amb el Director General de Projectes Estratègics
 • 16/10/2023 Reunió amb el Director General de Fons Europeus i Sector Públic
 • 13/10/2023 Reunió amb el Director General de Gestió Econòmica, Contractació i Infraestructures de la Conselleria de Sanitat
 • 10/10/2023 Comitè Directiu Espais Econòmics Empresarials.
 • 10/10/2023 Consell d'Administració d'Espais Econòmics Empresarials.
 • 10/10/2023 Reunió de coordinació Sector Públic.
 • 10/10/2023 Reunió de coordinació Fons Europeus.
 • 06/10/2023 Consell de Direcció Conselleria.
 • 06/10/2023 Consell Rector de l'IVE.
 • 06/10/2023 Reunió amb el DG Economia.
 • 05/10/2023 Visita a Parc Sagunt acompanyant al DG Projectes Estratègics.
 • 04/10/2023 Reunió amb PowerCo.
 • 04/10/2023 Consell d'Administració de VAERSA.
 • 04/10/2023 Reunió amb el Director de l'Institut Valencià d'Estadística.
 • 04/10/2023 Reunió amb el Secretari Autonòmic d'Hisenda i Finançament.

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 66.619,68 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 66.619,68 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024 - Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2024

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 66.296,28 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 66.296,28 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 06/03/2024

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Garatge Valencia/València 5.215,58 €
Ple domini 50 Garatge Valencia/València 5.215,58 €
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València 20.647,39 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Triodos Bank 4.188,52 €
UNICAJA (ANTES CAJASTUR) 2.672,00 €
Banc Sabadell 423,08 €
Total: 7.283,60 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Descripció Import
SEGURO DE VIDA (BANSABADELL VIDA) 32.285,16 €
Total: 32.285,16 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
VEHICULO CITROEN C8 (VALOR DE ADQUISICIÓN 2009) 28.100,00 €
Total: 28.100,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
PRESTAMO HIPOTECARIO BANCO SABADELL, SA 90.922,55 €
PRESTAMO HIPOTECARIO CAJA ASTUR 39.371,25 €
Total: 130.293,80 €

Presentada el 23/11/2018 >>

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Garatge Valencia/València 5.215,58 €
Ple domini 50 Garatge Valencia/València 5.215,58 €
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València 20.647,39 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Triodos Bank 2.425,00 €
CAJASTUR 2.855,35 €
Banc Sabadell 1.059,00 €
Total: 6.339,35 €
Valors representatius de la participació en els fons propis en qualsevol tipus d'entitat, indicant la seua denominació i el seu objecte social.
Descripció Import
ACCIONES AC REPSOL SA (123) 2.283,29 €
Total: 2.283,29 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Descripció Import
SEGURO DE VIDA 50.228,60 €
Total: 50.228,60 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
VEHICULO CITROEN C8 (VALOR DE ADQUISICIÓN 2009) 28.100,00 €
Total: 28.100,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
PRESTAMO HIPOTECARIO BANCO SABADELL, SA 90.922,55 €
PRESTAMO HIPOTECARIO CAJA ASTUR 39.371,25 €
Total: 130.293,80 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 06/03/2024
Descripció Import
Rendiment del treball 59.500,24 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 80,81 €
Rendiment de capital immobiliari 576,72 €

Renda 2021 >>

Renda 2021 - Presentada el 04/07/2022
Descripció Import
Guanys patrimonials (B.I. general) 6,52 €
Rendiment de capital immobiliari -339,06 €
Rendiment del treball 57.366,16 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 17,73 €

Renda 2020 >>

Renda 2020 - Presentada el 26/11/2021
Descripció Import
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) -29,28 €
Rendiment de capital immobiliari 591,40 €
Rendiment del treball 57.366,05 €

Renda 2019 >>

Renda 2019 - Presentada el 25/09/2020
Descripció Import
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) -29,24 €
Rendiment del treball 55.828,36 €
Rendiment de capital inmobiliari 505,77 €

Renda 2018 >>

Renda 2018 - Presentada el 24/07/2019
Descripció Import
Rendiment de capital immobiliari 654,14 €
Rendiment del treball 54.742,06 €
Guanys patrimonials (B.I. estalvi) 1,58 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) -18,14 €

Renda 2017 >>

Renda 2017 - Presentada el 23/11/2018
Descripció Import
Interessos de comptes, depòsits i actius financers en general 0,28 €
Rendiment net reduït 53.863,12 €
Suma de guanys patrimonials (B.I. estalvi) 12,73 €
Suma de rendiments reduïts del capital immobiliari 408,85 €
Suma de rendiments reduïts del capital mobiliari a integrar en la base imposable de l'estalvi -24,82 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 23/11/2018

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
GENERALITAT VALENCIANA SECRETARIA AUTONÓMICA DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO 06/07/2015 05/08/2015 NO
CORTS VALENCIANES DIPUTADA AUTÓNOMICA 11/06/2015 06/07/2015 NO
Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE) Sector atención a la dependencia DIRECTORA GENERAL 01/10/2010 28/04/2015 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 05/10/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Consejo Ejecutivo del Fondo de Fondos para la gestión de los instrumentos financieros del Programa Operativo FSE de la Comunitat Valenciana 2014-2020 Presidenta 27/06/2019
Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias (SGISE) Vocal 02/10/2023 Pública
Valenciana d'Estratègies i Recursos per a la Sostenibilitat Ambiental (VAERSA) Vocal 12/11/2019 Pública
Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana (EPSAR) Vocal 03/09/2020 Pública
Sociedad Valenciana de Inspección Técnica de Vehículos, S.A. (SITVAL) Vocal 26/09/2023 Pública
Autoridad de Transporte Metropolitano de Valencia (ATMV) Vocal 04/12/2019 Pública
Comisión Mixta de Cooperación entre la Generalitat y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias Vocal 27/06/2019 Pública
Comisión para el Seguimiento de los Procesos de Venta y Externalización de Activos y de Entidades del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat (COVE) Vocal 27/06/2019 Pública
Comisión Permanente de Inversiones del Punto de Aceleración de la Inversión Miembro 06/11/2018 Pública
Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) Miembro del Consejo Rector 02/05/2018 Pública
Agencia Valenciana d l'Innovació Miembro del Consejo de Dirección 03/08/2017 Pública
Central de Compras de la Generalitat Vocal 27/06/2019 Pública
Consorcio Valencia 2007 Vocal Suplente del Consejo Rector 31/07/2015 Pública
Consorcio Alicante 2011-2014 Vuelta al Mundo a Vela Vocal de la Junta de Gobierno 13/10/2016 Pública
Consejo Ejecutivo del Fondo de Fondos para la gestión de los instrumentos financieros del Programa Operativo FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020 Presidenta 27/06/2019 Pública
Comisión de Diálogo Social del Sector Público Instrumental de la Generalitat Presidenta 27/06/2019 Pública
Agencia Valenciana de Evaluación y Prospectiva (AVAP) Vocal del Comité de Dirección 27/06/2019 Pública
Espacios Económicos Empresariales SL / Parque Empresarial Sagunto SL Presidenta del Consejo de Administración 01/10/2015 Pública
Comisión Interdepartamental para la Estrategia de Desarrollo Sostenible de la Generalitat vocal 27/06/2019 Pública
Comisión Técnica de Control, Planificación y Ordenación del Sector Público Empresarial Presidente 27/06/2019 Pública
COMISIÓN DELEGADA DEL CONSELL DE HACIENDA Y ASUNTOS ECONÓMICOS vocal 27/06/2019 Pública
Comisión Interdepartamental para la Reforma de las Administraciones Públicas vocal 27/06/2019 Pública
Comisión Interdepartamental de Turismo vocal 27/06/2019 Pública
Comisión Interdepartamental de Acción Exterior y Relaciones con la U.E. vocal 27/06/2019 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 29/09/2023 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Consejo Ejecutivo del Fondo de Fondos para la gestión de los instrumentos financieros del Programa Operativo FSE de la Comunitat Valenciana 2014-2020 Presidenta 27/06/2019
Valenciana d'Estratègies i Recursos per a la Sostenibilitat Ambiental (VAERSA) Vocal 12/11/2019 Pública
Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana (EPSAR) Vocal 03/09/2020 Pública
Sociedad Valenciana de Inspección Técnica de Vehículos, S.A. (SITVAL) Vocal 26/09/2023 Pública
Autoridad de Transporte Metropolitano de Valencia (ATMV) Vocal 04/12/2019 Pública
Comisión Mixta de Cooperación entre la Generalitat y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias Vocal 27/06/2019 Pública
Comisión para el Seguimiento de los Procesos de Venta y Externalización de Activos y de Entidades del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat (COVE) Vocal 27/06/2019 Pública
Comisión Permanente de Inversiones del Punto de Aceleración de la Inversión Miembro 06/11/2018 Pública
Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) Miembro del Consejo Rector 02/05/2018 Pública
Agencia Valenciana d l'Innovació Miembro del Consejo de Dirección 03/08/2017 Pública
Central de Compras de la Generalitat Vocal 27/06/2019 Pública
Consorcio Valencia 2007 Vocal Suplente del Consejo Rector 31/07/2015 Pública
Consorcio Alicante 2011-2014 Vuelta al Mundo a Vela Vocal de la Junta de Gobierno 13/10/2016 Pública
Consejo Ejecutivo del Fondo de Fondos para la gestión de los instrumentos financieros del Programa Operativo FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020 Presidenta 27/06/2019 Pública
Comisión de Diálogo Social del Sector Público Instrumental de la Generalitat Presidenta 27/06/2019 Pública
Agencia Valenciana de Evaluación y Prospectiva (AVAP) Vocal del Comité de Dirección 27/06/2019 Pública
Espacios Económicos Empresariales SL / Parque Empresarial Sagunto SL Presidenta del Consejo de Administración 01/10/2015 Pública
Comisión Interdepartamental para la Estrategia de Desarrollo Sostenible de la Generalitat vocal 27/06/2019 Pública
Comisión Técnica de Control, Planificación y Ordenación del Sector Público Empresarial Presidente 27/06/2019 Pública
COMISIÓN DELEGADA DEL CONSELL DE HACIENDA Y ASUNTOS ECONÓMICOS vocal 27/06/2019 Pública
Comisión Interdepartamental para la Reforma de las Administraciones Públicas vocal 27/06/2019 Pública
Comisión Interdepartamental de Turismo vocal 27/06/2019 Pública
Comisión Interdepartamental de Acción Exterior y Relaciones con la U.E. vocal 27/06/2019 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 24/07/2019 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Consejo Ejecutivo del Fondo de Fondos para la gestión de los instrumentos financieros del Programa Operativo FSE de la Comunitat Valenciana 2014-2020 Presidenta 27/06/2019
Comisión Permanente de Inversiones del Punto de Aceleración de la Inversión Miembro 06/11/2018 Pública
Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) Miembro del Consejo Rector 02/05/2018 Pública
Agencia Valenciana de Seguridad y Respuestas a las Emergencias (AVSRE) Vocal 02/03/2017 Pública
Agencia Valenciana d l'Innovació Miembro del Consejo de Dirección 03/08/2017 Pública
Circuito del Motor y Promoción Deportiva, S.A. Miembro del Consejo de Acministración 11/10/2016 Pública
Fundación CV per a la Societat de la Informació (OVSI) - en liquidación Presidenta del Patronato 02/09/2016 Pública
Fundación Centro de Estudios Ciudad de la Luz de la Comunitat Valenciana Presidenta del Patronato 08/09/2016 Pública
Central de Compras de la Generalitat Vocal 27/06/2019 Pública
Consorcio Valencia 2007 Vocal Suplente del Consejo Rector 31/07/2015 Pública
Ciudad de la Luz Consejera y Secretaria del Consejo de Administración 13/09/2016 Pública
Consorcio Alicante 2011-2014 Vuelta al Mundo a Vela Vocal de la Junta de Gobierno 13/10/2016 Pública
Consorcio Alicante 2011-2014 Vuelta al Mundo a Vela Presidenta de la Comisión Ejecutiva 13/10/2016 Pública
Consejo Ejecutivo del Fondo de Fondos para la gestión de los instrumentos financieros del Programa Operativo FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020 Presidente 27/06/2019 Pública
Comisión de Diálogo Social del Sector Público Instrumental de la Generalitat Presidenta 27/06/2019 Pública
Agencia Valenciana de Evaluación y Prospectiva (AVAP) Vocal del Comité de Dirección 27/06/2019 Pública
Parque Empresarial Sagunto SL Presidenta del Consejo de Administración 01/10/2015 Pública
Comisión Interdepartamental para la Estrategia de Desarrollo Sostenible de la Generalitat vocal 27/06/2019 Pública
Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) vocal del Congejo General 27/06/2019 Pública
Comisión Técnica de Control, Planificación y Ordenación del Sector Público Empresarial Presidente 27/06/2019 Pública
COMISIÓN DELEGADA DEL CONSELL DE HACIENDA Y ASUNTOS ECONÓMICOS vocal 27/06/2019 Pública
Comisión pra el Seguimiento de los Procesos de Venta y Externalización de Activos y de Entidades del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat vocal 27/06/2019 Pública
Comisión Interdepartamental para la Reforma de las Administraciones Públicas vocal 27/06/2019 Pública
Comisión Interdepartamental de Turismo vocal 27/06/2019 Pública
Comisión Interdepartamental de Acción Exterior y Relaciones con la U.E. vocal 27/06/2019 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 23/11/2018 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Consejo Ejecutivo del Fondo de Fondos para la gestión de los instrumentos financieros del Programa Operativo FSE de la Comunitat Valenciana 2014-2020 Presidenta 06/08/2016
Comisión Permanente de Inversiones del Punto de Aceleración de la Inversión Miembro 06/11/2018 Pública
Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) Miembro del Consejo Rector 02/05/2018 Pública
Agencia Valenciana de Seguridad y Respuestas a las Emergencias (AVSRE) Vocal 02/03/2017 Pública
Agencia Valenciana d l'Innovació Miembro del Consejo de Dirección 03/08/2017 Pública
Circuito del Motor y Promoción Deportiva, S.A. Miembro del Consejo de Acministración 11/10/2016 Pública
Fundación CV per a la Societat de la Informació (OVSI) - en liquidación Presidenta del Patronato 02/09/2016 Pública
Fundación Centro de Estudios Ciudad de la Luz de la Comunitat Valenciana Presidenta del Patronato 08/09/2016 Pública
Central de Compras de la Generalitat Vocal 06/08/2016 Pública
Consorcio Valencia 2007 Vocal Suplente del Consejo Rector 31/07/2015 Pública
Ciudad de la Luz 13/09/2016 Pública
Consorcio Alicante 2011-2014 Vuelta al Mundo a Vela Vocal de la Junta de Gobierno 13/10/2016 Pública
Consorcio Alicante 2011-2014 Vuelta al Mundo a Vela Presidenta de la Comisión Ejecutiva 13/10/2016 Pública
Consejo Ejecutivo del Fondo de Fondos para la gestión de los instrumentos financieros del Programa Operativo FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020 Presidente 06/08/2016 Pública
Comisión de Diálogo Social del Sector Público Instrumental de la Generalitat Presidenta 06/08/2016 Pública
Agencia Valenciana de Evaluación y Prospectiva (AVAP) Vocal del Comité de Dirección 06/08/2016 Pública
Parque Empresarial Sagunto SL Presidenta del Consejo de Administración 01/10/2015 Pública
Comisión Interdepartamental para la Estrategia de Desarrollo del Estatut d'Autonomía y de Promoción del Autogobierno vocal del Pleno 06/08/2016 Pública
Comisión Interdepartamental para la Estrategia de Desarrollo Sostenible de la Generalitat vocal 06/08/2016 Pública
Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) vocal del Congejo General 06/08/2016 Pública
Comisión Técnica de Control, Planificación y Ordenación del Sector Público Empresarial Presidente 06/08/2016 Pública
COMISIÓN DELEGADA DEL CONSELL DE HACIENDA Y ASUNTOS ECONÓMICOS vocal 06/08/2016 Pública
Comisión pra el Seguimiento de los Procesos de Venta y Externalización de Activos y de Entidades del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat vocal 06/08/2016 Pública
Comisión Interdepartamental para la Reforma de las Administraciones Públicas vocal 06/08/2016 Pública
Comisión Interdepartamental de Turismo vocal 06/08/2016 Pública
Comisión Interdepartamental de Acción Exterior y Relaciones con la U.E. vocal 06/08/2016 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 08/03/2024

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Cese 13/03/2024 Per compte d'altri INGENIERIA Y MARKETING, S.A.

Presentada el 16/10/2023 >>

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament successiu   i Es produeix quan una mateixa persona és nomenada de forma successiva en diferents llocs, inclosos els canvis de denominació de el lloc i de legislatura. 18/10/2023

Presentada el 25/11/2019 >>

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament successiu   i Es produeix quan una mateixa persona és nomenada de forma successiva en diferents llocs, inclosos els canvis de denominació de el lloc i de legislatura. 29/11/2019

Presentada el 01/10/2018 >>

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 01/10/2018

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae