FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Asunción Quinzá Alegre

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Secretària autonòmica d'Igualtat i Diversitat
 • Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
 • Nomenament: 26/07/2023 DOGV
 • Carrer de la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre - Torre 3 - 46018 - València
 • quinza_asuale@gva.es
 • 961247427
 

La Secretaria Autonòmica d'Igualtat i Diversitat exerceix les funcions atribuïdes per l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, en matèria de direcció, coordinació i implementació de les polítiques d'igualtat entre dones i homes, reconeixement dels drets de les dones, lluita contra la violència sobre la dona, reconeixement de la diversitat ètnica i cultural, i diversitat sexual, igualtat de tracte i no discriminació.

Fuente: Funciones

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 66.943,08 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 66.943,08 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024 - Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2024

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 28.490,42 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 28.490,42 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde la fecha de nombramiento hasta el 31 de diciembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 07/11/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 237.383,82 €
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 76.005,00 €
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 64.236,00 €
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 73.179,00 €
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 69.482,00 €
Ple domini 25 Vivendes Valencia/València Espanya 10.778,00 €
Ple domini 100 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 38.470,00 €
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 31.806,63 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
CAIXABANK S.A. 2.400,00 €
Total: 2.400,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
MERCEDES CLASE B 20.000,00 €
Total: 20.000,00 €
Fons d'inversió.
Descripció Import
LA CAIXA 284.000,00 €
Total: 284.000,00 €
Vehicle (Renting o similars)
Descripció Import
MERCEDES CLASE B MATRICULA 1716HTF 3.000,00 €
Total: 3.000,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 10/08/2023
Descripció Import
Rendiment de capital immobiliari 10.130,00 €
Rendiment d'activitats econòmiques (estimació directa) 222,49 €
Pèrdues patrimonials (B.I. estalvi) 0,36 €
Guanys patrimonials (B.I. estalvi) 153,59 €
Rendiment del treball 484,28 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 26,29 €
Guanys patrimonials (B.I. general) 627,83 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 04/08/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
ABOGADA ABOGACIA ABOGADA 01/01/2016 25/07/2023 NO

Presentada el 04/08/2023 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
POR CUENTA PROPIA ABOGACIA ABOGADA 01/02/2015 25/07/2023 NO

Presentada el 04/08/2023 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
ABOGADA 01/06/2015 25/07/2023 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 04/08/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL SUPORT A LA MATERNITAT PÚBLICA VICEPRESIDENTA 25/07/2023 Pública
CONSELL DE PARTICIPACIÓ DE L'ENTITAT PÚBLICA DE SANEJAMENT D'AIGÜES RESIDUALS DE LA CV (EPSAR) PÚBLICA CONSELLERA 25/07/2023 Pública
CONSELL D'ACCIÓ SOCIAL DEL EXCM. AJUNTAMENT DE VALÈNCIA PÚBLICA VOCAL 25/07/2023 Pública
TAULA DE LA SOLIDARITAT DE LA CV PÚBLICA VICEPRESIDENTA 25/07/2023 Pública
OBSERVATORI PERMANENT DE LA FAMÍLIA I INFÀNCIA DE LA CV - PLE I COMISSIÓ PERMANENT PÚBLICA VICEPRESIDENTA 25/07/2023 Pública
COMISSIÓ DEL PROTECTORAT DE FUNDACIONS DE LA CV PÚBLICA VOCAL 25/07/2023 Pública
CONSELL VALENCIÀ DE L'EMPRENDIMENT - COMISSIÓ EXECUTIVA PÚBLICA VOCAL 25/07/2023 Pública
CONSELL VALENCIÀ DE L'EMPRENDIMENT - PLE PÚBLICA VOCAL 25/07/2023 Pública
COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL PACTE VALENCIÀ CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE I MASCLISTA PÚBLICA VOCAL 25/07/2023 Pública
COMISSIÓ PROVINCIAL COORDINACIÓ CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE PÚBLICA VOCAL 25/07/2023 Pública
CONSELL VALENCIÀ COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT PÚBLICA VOCAL 25/07/2023 Pública
COMISSIÓ MIXTA DESENVOLUPAMENT DE L'ESTRATÈGIA VALENCIANA D'IGUALTAT DE TRACTE, LA NO DISCRIMINACIÓ I LA PREVENCIÓ DE DELICTES D'ODI PÚBLICA VICEPRESIDENTA SEGONA 25/07/2023 Pública
OBSERVATORI VALENCIÀ D'IGUALTAT DE TRACTE, LA NO DISCRIMINACIÓ I LA PREVENCIÓ DE DELICTES D'ODI PÚBLICA VICEPRESIDENTA SEGONA 25/07/2023 Pública
CONSELL VALENCIÀ LGTBI PÚBLICA VICEPRESIDENTA SEGONA 25/07/2023 Pública
COMISSIÓ MIXTA DE SEGUIMENT DE L'ESTRATÈGIA VALENCIANA PER LA IGUALTAT I LA INCLUSIÓ DEL POBLE GITANO PÚBLICA PRESIDENTA 25/07/2023 Pública
CONSELL VALENCIÀ DEL POBLE GITANO PÚBLICA VICEPRESIDENTA 25/07/2023 Pública
COMISSIÓ MIXTA D'ATENCIÓ I ACOLLIMENT A PERSONES REFUGIADES I DESPLAÇADES PÚBLICA VICEPRESIDENTA 25/07/2023 Pública
COMISSIÓ MIXTA SEGUIMENT DE L'ESTRATÈGIA VALENCIANA DE MIGRACIONS PÚBLICA VICEPRESIDENTA SEGONA 25/07/2023 Pública
CONSELL VALENCIÀ DE MIGRACIONS PÚBLICA VICEPRESIDENTA SEGONA 25/07/2023 Pública
COMISSIÓ DELEGADA DEL CONSELL DE TRANSICIÓ ECOLÒGICA I SOSTENIBILITAT AMBIENTAL PÚBLICA VOVAL 25/07/2023 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL DE TURISME DE LA CV PÚBLICA VOCAL 25/07/2023 Pública
CONSELL DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES (CFPA) PÚBLICA VOCAL 25/07/2023 Pública
COMISSIÓ D'AVALUACIÓ DE L'IMPACTE EN SALUT PÚBLICA VOCAL 25/07/2023 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL DE SUPORT A LES FAMÍLIES VIOLÒGIQUES DE BEBÉS ROBATS I A LES ASSOCIACIONS QUE LES REPRESENTEN PÚBLICA VOCAL 25/07/2023 Pública
CONSELL RECTOR CONSORCI CASA DEL MEDITERRANI PÚBLICA VOCAL SUPLENT 25/07/2023 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER A LA MILLORA DE LES INFRAESTRUCTURES URBANES MUNICIPALS PÚBLICA VOCAL 25/07/2023 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL D'ACCIÓ EXTERIOR I RELACIONS AMB LA UNIÓ EUROPEA PÚBLICA VOCAL 25/07/2023 Pública
CONSELL CONSULTIU TRANS DE LA CV PÚBLICA VICEPRESIDENTA SEGONA 25/07/2023 Pública
COMISSIÓ DELEGADA DEL CONSELL D'INCLUSIÓ I DRETS SOCIALS PÚBLICA VOCAL 25/07/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 09/11/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 13/11/2023

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Data Títol de la reunió Grup d'interés
30/04/2024 10:30Reunión con CLECE CLECE, S.A.
14/05/2024 11:00Reunión con WOMENALIAWomenalia de GEstion

Curriculum vitae

cargando datos