alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Carolina Clara Punset Bannel

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Secretària autonòmica per a la Unió Europea i Relacions Externes
 • Presidència de la Generalitat
 • Nomenament: 04/04/2023
 • C/ Cavallers,9 - 46001 - València
 • punset_car@gva.es
 • 963868159
Agenda mai-jun
29 30 31 1 2 3 4
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Secretaria Autonòmica per a la Unió Europea i Relacions Externes assumeix les funcions que li atribueix l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, en matèria de relacions externes i amb la Unió Europea, l'Administració de l'Estat i la de les comunitats autònomes.

Fuente: Funciones

secretària autonòmica per a la Unió Europea i Relacions Externe Llista completa d'obsequis

11/05/2023 - 12/05/2023

Viatge a Madrid per a realitzar diverses reunions

Costs
 • Transport
  70,00 €
 • Total 70,00 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

secretària autonòmica per a la Unió Europea i Relacions Externe Llista completa d'obsequis

16/05/2023

Lliuro "Relats sobre dones que van lluitar per la independència" i caixa miniatura de fusta

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consolat del Perú a València

Destinatari de l'obsequi: CAROLINA CLARA PUNSET BANNEL

Destinació: Secretària Autonòmica per a la Unió Europea i Relacions Externes

11/05/2023

Dos llibres: "Història de l'Art Comunitat Valenciana" de Felipe Mª Garín Ortiz de Tarancón i " La Pintura de la Comunitat valenciana en el Museu del Prado"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: fundació Conexus

Destinatari de l'obsequi: CAROLINA CLARA PUNSET BANNEL

Destinació: Secretària Autonòmica per a la Unió Europea i Relacions Externes

02/05/2023

Obsequis varis d'escàs valor relacionats amb l'esport: banderola i samarreta d'equip de futbol de Tianjin, pot de et verd i pergamí

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Delegació d'esports de Tianjin

Destinatari de l'obsequi: CAROLINA CLARA PUNSET BANNEL

Destinació:

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 49.169,74 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 49.169,74 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de la data de nomenament fins al 31 de desembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Informació pendent de validació pel Registre de Control de Conflictes d'Interessos (RECCI)

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 47.582,86 €
Guanys patrimonials (B.I. general) 183,41 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Informació pendent de validació pel Registre de Control de Conflictes d'Interessos (RECCI)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Informació pendent de validació pel Registre de Control de Conflictes d'Interessos (RECCI)

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae

cargando datos