alts càrrecs

<< Ves enrere
  • Marciano Gómez Gómez

  • XI legislatura (26/06/2023- )
  • Conseller de Sanitat
  • Conselleria de Sanitat
  • Nomenament: 20/07/2023 DOGV
  • C/ Misser Mascó, 31-33 - 46010 - València
  • consellersanitat@gva.es
  • 961928025
 

S'assignen a la Conselleria de Sanitat les competències en matèria de sanitat, salut pública, salut mental, farmàcia, avaluació, investigació, qualitat i atenció al pacient.

Fuente: Funciones

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

conseller de Sanitat Llista completa d'obsequis

07/09/2023

ASSORTIT DE XOCOLATES

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ALCALDESSA DE TORRENT

Destinatari de l'obsequi: MARCIANO GÓMEZ GÓMEZ

Destinació: CONSELLER DE SANITAT

06/09/2023

bastó gaiata

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ALCALDE DE L'AJUNTAMENT DE SOGORB

Destinatari de l'obsequi: MARCIANO GÓMEZ GÓMEZ

Destinació: CONSELLER DE SANITAT

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

No consta informació. Els alts càrrecs tenen un termini de 2 mesos des del seu nomenament per a presentar la declaració.

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No consta informació. Els alts càrrecs tenen un termini de 2 mesos des del seu nomenament per a presentar la declaració.

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Conselleria de Sanidad Sanitaria Medico de Unidad Médica de Corta Estancia 09/12/2004 19/07/2023 SI

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No consta informació. Els alts càrrecs tenen un termini de 2 mesos des del seu nomenament per a presentar la declaració.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae