alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Gabriela Bravo Sanestanislao

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública
 • Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
 • Nomenament: 17/06/2019 DOGV
 • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre. Torre 4. 46018. València
 • secretaria_gab@gva.es
 • 961 209 028

Agenda

Agenda novembre
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La persona titular de la Conselleria, com a màxim òrgan superior del departament, exerceix totes les competències conferides per la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, així com qualsevol altra que li atorgue l'ordenament jurídic en l'àmbit competencial assignat a la Conselleria.

La persona titular de la Conselleria, sota la superior autoritat del Consell, assumeix la representació orgànica de la Conselleria, davant tota classe d'institucions públiques i privades.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública Llista completa d'obsequis

04/11/2021 - 05/11/2021

Viatge a Alacant per a assistir a la XLVI Nit de l'Economia Alacantina

Costs
 • Allotjament
  380,60 €
 • Total 380,60 €
28/10/2021 - 29/10/2021

Viatge a Madrid per a assistir a la Conferència Sectorial d'Administració de Justícia

Acompanyant/s
 • Carolina Cañizares Leal (Jefa de Prensa)
Costs
 • Allotjament
  76,09 €
 • Transport
  258,95 €
 • Total 335,04 €
13/10/2021 - 14/10/2021

Viatge a Barcelona per a assistir a una reunió bilateral entre la Generalitat Valenciana i la Generalitat de Catalunya en matèria de justícia.

Acompanyant/s
 • Salvador Almenar Antón (Director de Gabinete) y Carolina Cañizares Leal (Jefa de Prensa)
Costs
 • Allotjament
  557,92 €
 • Manutenció
  22,39 €
 • Transport
  299,30 €
 • Total 879,61 €
04/10/2021 - 05/10/2021

Viatge a Madrid per a assistir a l'acte de lliurament dels X Premis "Puñetas" ACIJUR 2020

Acompanyant/s
 • Carolina Cañizares Leal (Jefa de Prensa)
Costs
 • Manutenció
  157,75 €
 • Transport
  288,05 €
 • Total 445,80 €
01/10/2021

Viatge a Alacant per a assistir a la clausura de les IV Jornades sobre delictes econòmics i blanqueig de capitals

Acompanyant/s
 • Salvador Almenar Antón (Director de Gabinete) y Carolilna Cañizares Leal (Jefa de Prensa)
Costs
 • Manutenció
  193,30 €
 • Total 193,30 €
13/09/2021

Viatge a Gandia per a visitar les obres del Palau de Justícia

Acompanyant/s
 • Salvador Almenar Antón (Director de Gabinete, Carolina Cañizares Leal (Jefa de Prensa) y Angels Bixquert (D.G. de Modernización y Relaciones con la Ad. de Justicia)
Costs
 • Manutenció
  106,00 €
 • Total 106,00 €
20/07/2021 - 21/07/2021

Viatge a Madrid. Desdejuni informatiu Europa Press. Reunió amb la Fiscal de Sala de Violència de Gènere. Reunió amb Consell General de Procuradors d'Espanya.

Acompanyant/s
 • Salvador Almenar Antón (Jefe de Gabinete)
Costs
 • Allotjament
  126,72 €
 • Manutenció
  19,40 €
 • Transport
  351,90 €
 • Total 498,02 €
23/06/2021 - 26/06/2021

Viatge a Santa Cruz de Tenerife, assisteixen a la Reunió de la Conferencia sectorial d'Administració Pública i a la Reunió de treball amb la Conselleria d'Administracions Publiques, Justicia y Seguretat del Govern de Canàries

Acompanyant/s
 • Carolina Cañizares Leal (Assessora de Premsa de la consellera)
Costs
 • Allotjament
  600,00 €
 • Transport
  1.232,22 €
 • Total 1.832,22 €
18/05/2021

Viatge a Madrid reunió amb el Consell General de Procuradors d'Espanya

Costs
 • Transport
  120,55 €
 • Total 120,55 €
16/12/2020

Viatge a Madrid per a assistir al Lliurament de premis anuals de la Fundació Víctimes del Terrorisme.

Costs
 • Manutenció
  9,25 €
 • Transport
  142,00 €
 • Total 151,25 €
09/12/2020 - 10/12/2020

Viatge a Madrid per a assistir al Lliurament II edició dels Premis "Women in a Legal World"

Costs
 • Transport
  148,00 €
 • Total 148,00 €
02/03/2020 - 03/03/2020

Viatge a Madrid per a asistir al Desdejuni Fórum Social "Una societat sense Violencia Masclista". Reunió amb el Ministre de Justícia

Acompanyant/s
 • Alberto Muiños Paredes (director del Gabinet de la Consellera)
 • Carolina Cañizares Leal (asesora de Prensa)
Costs
 • Allotjament
  159,50 €
 • Manutenció
  112,45 €
 • Transport
  372,35 €
 • Total 644,30 €
19/02/2020

Viatge a Madrid, per a assistir a la Conferencia Sectorial per assumptes de Seguritat Nacional

Costs
 • Transport
  135,15 €
 • Total 135,15 €
10/02/2020

Viatge a Madrid per a assistir a la reunió de l'associació "Women in a legal World"

Costs
 • Transport
  147,05 €
 • Total 147,05 €
26/01/2020 - 27/01/2020

Viatge a Madrid per a ssistir al Desdedjuni informatiu del Fórum Europa amb Sr. Ximo Puig, President de la Generalitat Valenciana.

Costs
 • Transport
  124,25 €
 • Total 124,25 €
13/01/2020

Viatge a Madrid, per a asisstir a la Presa de possessió del Ministre d'Interior.

Acompanyant/s
 • Alberto Muiños Paredes (Director Gabinet Consellera)
Costs
 • Manutenció
  22,80 €
 • Transport
  252,95 €
 • Total 275,75 €
20/12/2019 - 21/12/2019

Viatge a Madrid, per a assistir als actes institucionals del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España i de la Fundació Justicia Social

Costs
 • Transport
  159,00 €
 • Total 159,00 €
10/12/2019

Viatge a Madrid, per a assistir a la reunió amb alts càrrecs del Ministeri d'Interior.

Costs
 • Transport
  128,05 €
 • Total 128,05 €
26/11/2019

Viatge a Madrid, per a assistir al lliurament del XV Edició del Premi de Reconeixement a la labor més destacada en l'erradicació de la Violència de Gènere.

Costs
 • Transport
  133,75 €
 • Total 133,75 €
12/11/2019

Viatge a Madrid, per a assistir a la reunió del Consell General del Poder Judicial.

Costs
 • Transport
  138,45 €
 • Total 138,45 €
30/10/2019

Viatge a Madrid, per a assistir al lliurament de Premis de la "Women in a Legal World".

Costs
 • Transport
  150,00 €
 • Total 150,00 €
17/10/2019 - 18/10/2019

Viatge a Alacant, per a assistir al Consell de Govern Valencia.

Costs
 • Allotjament
  179,30 €
 • Total 179,30 €
01/07/2019 - 02/07/2019

Viatge a Madrid, per a assitir al Desdejuni Informatiu del Molt. Hble. President de la Generalitat Sr. Ximo Puig.

Costs
 • Transport
  133,10 €
 • Total 133,10 €
27/06/2019 - 28/06/2019

Viatge a Madrid, per a assistir a la Festa Institucional de la Procura.

Costs
 • Transport
  126,65 €
 • Total 126,65 €
25/06/2019

Viatge a Madrid, assistir a la reunió de les Institucins de l'"Obsevatori contra la Volència Domèstica i de Gènere".

Costs
 • Transport
  125,80 €
 • Total 125,80 €
21/06/2019 - 22/06/2019

Viatge a Madrid, per a assistir als IPremis Policia Nacional per la Igualtat.

Costs
 • Allotjament
  192,50 €
 • Transport
  193,70 €
 • Total 386,20 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 62.506,20 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 9.843,12 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 72.349,32 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener al 31 de desembre de 2021

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública Llista completa d'obsequis

08/11/2021

Llibre: José Capuz. Escultor del classicisme modern

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Centre Cultural del Carme

Destinatari de l'obsequi: GABRIELA BRAVO SANESTANISLAO

Destinació: Despatx de la consellera

30/03/2021

Llibre "Des de la rotonda de Washington" i pin de l'Ajuntament de la Vila-joiosa.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de la Vila-joiosa

Destinatari de l'obsequi: GABRIELA BRAVO SANESTANISLAO

Destinació: Despatx de la consellera

16/03/2021

Kit faller

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de València

Destinatari de l'obsequi: GABRIELA BRAVO SANESTANISLAO

Destinació: Ús personal

10/03/2021

Llibre: "Edificant l'arquitectura técnica valenciana" 80 anys d'història del col·legi professional

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Col·legi oficial d'aparelladors, arquitectes técnics i enginyers d'edificació de València

Destinatari de l'obsequi: GABRIELA BRAVO SANESTANISLAO

Destinació: Despatx de la consellera

23/12/2020

Caixa de torrons i dolços de Xixona

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Artesanies Laura Colomina Masià

Destinatari de l'obsequi: GABRIELA BRAVO SANESTANISLAO

Destinació: Ús personal

21/12/2020

Un esqueix de surera

Entitat/Persona que fa l'obsequi: TRAGSA

Destinatari de l'obsequi: GABRIELA BRAVO SANESTANISLAO

Destinació: Ús personal

21/12/2020

Làmines d'art

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Baleària

Destinatari de l'obsequi: GABRIELA BRAVO SANESTANISLAO

Destinació: Ús personal

18/12/2020

Una agenda 2021

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell Valencià de Cultura

Destinatari de l'obsequi: GABRIELA BRAVO SANESTANISLAO

Destinació: Ús personal

18/12/2020

Una caixa d'ampolles de vi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Col·legi Gestors Administratius de València

Destinatari de l'obsequi: GABRIELA BRAVO SANESTANISLAO

Destinació: Ús personal

18/12/2020

Una llibreta

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consolat d'Alemanya

Destinatari de l'obsequi: GABRIELA BRAVO SANESTANISLAO

Destinació: Ús personal

15/12/2020

Una caixa de raïm

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Novelda

Destinatari de l'obsequi: GABRIELA BRAVO SANESTANISLAO

Destinació: Ús personal

07/12/2020

Llibre commemoratiu: XL aniversari del Consejo General del Poder Judicial

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consejo General del Poder Judicial

Destinatari de l'obsequi: GABRIELA BRAVO SANESTANISLAO

Destinació: Ús personal

30/11/2020

Ampolla de vi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Vectalia

Destinatari de l'obsequi: GABRIELA BRAVO SANESTANISLAO

Destinació: Ús personal

23/11/2020

Llibre del Consolat de Mar

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Càmera de Comerç de València

Destinatari de l'obsequi: GABRIELA BRAVO SANESTANISLAO

Destinació: Despatx de la Consellera

12/11/2020

Memòria sobre la situació socioeconòmica i laboral de la Comunitat Valenciana 2019

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Comité Econòmic i Social

Destinatari de l'obsequi: GABRIELA BRAVO SANESTANISLAO

Destinació: Despatx de la consellera

12/11/2020

Informe sobre el medi rural

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Comité Econòmic i Social

Destinatari de l'obsequi: GABRIELA BRAVO SANESTANISLAO

Destinació: Despatx de la consellera

11/11/2020

Llibre: La simplificació de la Justícia Penal i Civil

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ministeri de Presidencia

Destinatari de l'obsequi: GABRIELA BRAVO SANESTANISLAO

Destinació: Despatx de la consellera

07/10/2020

Llibre: Sonmiar és viatjar de Manuel Charlón

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Notariat

Destinatari de l'obsequi: GABRIELA BRAVO SANESTANISLAO

Destinació: Despatx de la Consellera

23/09/2020

Llibre: "El estigma republicano de la Magistratura"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat d'Alacant

Destinatari de l'obsequi: GABRIELA BRAVO SANESTANISLAO

Destinació: Despatx de la consellera

23/09/2020

Llibre: "Operación Balmis"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: General Cap Caserna General Terrestre d'Alta Disponibilitat

Destinatari de l'obsequi: GABRIELA BRAVO SANESTANISLAO

Destinació: Depatx de la consellera

14/09/2020

Llibre: "Operació Balmis"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: General Jefe del Cuartel General Terrestre de Alta disponibilidad

Destinatari de l'obsequi: GABRIELA BRAVO SANESTANISLAO

Destinació: Despatx de la consellera

14/09/2020

Llibre: "L'estigma republicà de la magistratura" de Glicerio Sánchez Recio

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat d'Alacant

Destinatari de l'obsequi: GABRIELA BRAVO SANESTANISLAO

Destinació: Despatx de la consellera

14/08/2020

2 màscares de tela amb filtres i fongues

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Villena

Destinatari de l'obsequi: GABRIELA BRAVO SANESTANISLAO

Destinació: Ús personal

12/08/2020

Jardí Zen o jardí sec de Karensui

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell Valencià de la Joventut

Destinatari de l'obsequi: GABRIELA BRAVO SANESTANISLAO

Destinació: Ús personal

03/01/2020

Llibre: El viatge de les delícies.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Accenture

Destinatari de l'obsequi: GABRIELA BRAVO SANESTANISLAO

Destinació: Despatx consellera.

27/12/2019

Agenda 2020

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell Valencià de Cultura

Destinatari de l'obsequi: GABRIELA BRAVO SANESTANISLAO

Destinació: Ús personal.

27/12/2019

Uns llibres sobre Dret.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Tirant Lo Blanch

Destinatari de l'obsequi: GABRIELA BRAVO SANESTANISLAO

Destinació: Ús personal.

27/12/2019

Una llibreta i uns xocolates

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Paterna

Destinatari de l'obsequi: GABRIELA BRAVO SANESTANISLAO

Destinació: Ús personal.

19/12/2019

Torrons de Xixona.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Artesanies Laura Colomina

Destinatari de l'obsequi: GABRIELA BRAVO SANESTANISLAO

Destinació: Ús personal.

19/12/2019

Cervesa amb sabor torró.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Amstel

Destinatari de l'obsequi: GABRIELA BRAVO SANESTANISLAO

Destinació: Ús personal.

18/12/2019

Llibre: La Constitució Espanyola al seu 40 aniversari.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Col·legi Notarial de València

Destinatari de l'obsequi: GABRIELA BRAVO SANESTANISLAO

Destinació: Despatx de la consellera.

18/12/2019

Esqueix d'arboç.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Tragsa

Destinatari de l'obsequi: GABRIELA BRAVO SANESTANISLAO

Destinació: Ús personal.

17/12/2019

Llibre: Litoral "Islas".

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Balearia

Destinatari de l'obsequi: GABRIELA BRAVO SANESTANISLAO

Destinació: Despatx de la consellera

17/12/2019

Volum I, II i III del Llibre de les Constitucions. Constitució de 2019.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Tribunal Suprem Popular de Cuba.

Destinatari de l'obsequi: GABRIELA BRAVO SANESTANISLAO

Destinació: Despatx de la Consellera.

16/12/2019

Agendes 2020.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Col·legi d'Advocats de València

Destinatari de l'obsequi: GABRIELA BRAVO SANESTANISLAO

Destinació: Gabinet.

11/12/2019

6 ampolles de vi negre.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Colegio Oficial Gestores Administratius València

Destinatari de l'obsequi: GABRIELA BRAVO SANESTANISLAO

Destinació: Ús personal.

25/10/2019

Llibre "El internamiento psiquiátrico involuntario y el tratamiento ambulatorio forzoso: Historia de una encrucijada"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Real Academia Valenciana de Jurisprudencia y Legislación

Destinatari de l'obsequi: GABRIELA BRAVO SANESTANISLAO

Destinació: Despatx de la Consellera

10/10/2019

Llibre "Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave 2019-2023"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Presidencia del Gobierno

Destinatari de l'obsequi: GABRIELA BRAVO SANESTANISLAO

Destinació: Despatx de la consellera

13/08/2019

Llibre "L'infern de Marta" de Pasqual Alapont que inclou el llibre "La màscara de l'amor" de Vicente Garrido.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Policia Local de Dènia

Destinatari de l'obsequi: GABRIELA BRAVO SANESTANISLAO

Destinació: Despatx de la consellera.

13/08/2019

Un USB en forma de cor.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Policia Local de Dènia.

Destinatari de l'obsequi: GABRIELA BRAVO SANESTANISLAO

Destinació: Ùs personal.

05/07/2019

Fermall de l'escut del poble de Serra

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Serra

Destinatari de l'obsequi: GABRIELA BRAVO SANESTANISLAO

Destinació: Despatx de la consellera

28/06/2019

Llibre "Diálogos".

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Gremi de Restauració de Barcelona

Destinatari de l'obsequi: GABRIELA BRAVO SANESTANISLAO

Destinació: Despatx de la consellera

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL VOCAL - PORTAVOZ 01/01/2008 31/12/2013 NO
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO FISCAL SECRETARIA TECNICA 01/01/2014 31/12/2015 NO
FISCALIA PROVINCIAL DE VALENCIA FISCAL SECCION VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Y EN SECCION DELITOS ECONOMICOS 01/01/2015 29/06/2015 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Fundación de la CV para la Atención Víctimas del Delito (FAVIDE) PRESIDENTA 17/06/2019
Comissió Delegada del Consell de Inclusión y Derechos Sociales VOCAL 17/06/2019 Pública
CONSELL SOCIAL DE LES LLENGÜES VOCAL 17/06/2019 Pública
Comisión Interdepartamental para la Coordinación, Apoyo y Seguimiento del Proceso Electoral a Les Corts Presidenta 17/06/2019 Pública
Alto Consejo Consultivo para el Desarrollo de la Agenda 2030 Vocal 17/06/2019 Pública
Comisión de Protección Civil de la Comunidad Valenciana Presidenta 17/06/2019 Pública
Comisión Mixta del Tribunal Superior de Justicia de la CV Presidenta 17/06/2019 Pública
Comisión Mixta de Fiscalia Presidenta 17/06/2019 Pública
Consejo Asesor de Asistencia Jurídica Gratuita Presidenta 17/06/2019 Pública
Mesa General de Negociación I y II Presidenta 17/06/2019 Pública
Protectorado de Fundaciones de la Generalitat Valenciana Presidenta 17/06/2019 Pública
Fundación Comunidad Valenciana-Región Europea (FCVRE) Patrona 17/06/2019 Pública

SI

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València 84.600,19 €
Ple domini 50 Altres immobles urbans Valencia/València 6.365,40 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 11.500,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 68.096,75 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 70,82 €
Guanys patrimonials (B.I. estalvi) 0,80 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament successiu   i Es produeix quan una mateixa persona és nomenada de forma successiva en diferents llocs, inclosos els canvis de denominació de el lloc i de legislatura. 29/11/2019
Nomenament 13/03/2019

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos