alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Vicent Soler i Marco

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Conseller d'Hisenda i Model Econòmic
 • Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
 • Nomenament: 17/06/2019 DOGV
 • C/ Palau, 14. 46003. València
 • soler_vicimar@gva.es
 • 961 613 207

Agenda

Agenda gener

La persona titular de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic és l'òrgan jeràrquic superior del departament i exerceix totes les atribucions conferides per la Llei del Consell en l'àmbit de les competències que estableix l'article 5 del Decret 5/2019, de 16 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determinen el nombre i la denominació de les conselleries, i les seues atribucions, i qualsevol altra que li atorgue l'ordenament jurídic en l'esmentat àmbit competencial.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 62.506,20 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 62.506,20 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener al 31 de desembre de 2021

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic Llista completa d'obsequis

03/01/2022

Set mini botelles d'oli

Entitat/Persona que fa l'obsequi: POGARMA 35 S.L.

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Gabinet del Conseller

28/12/2021

Llibre " La història Interminable"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Síndica GP Ciutadans

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Biblioteca Despatx

20/12/2021

Llibre " La Bestia"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Rectora de la Universitat VIU

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Biblioteca despatx

14/12/2021

Caixa de vi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Alicante plaza

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Gabinet

11/12/2021

productes de Nadal

Entitat/Persona que fa l'obsequi: AVE

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Gabinet

11/12/2021

Agenda

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Jaume I

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Gabinet

03/12/2021

Caixa de Torrons

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Xixona

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Gabinet

22/10/2021

Llibre "L'art i la vida" de Carmen Alborch

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Centre del Carmen Cultura Contemporània

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Biblioteca Gabinet

14/10/2021

Botella, gorra, agenda i boligraf amb publicitat

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Servei d'Higiene Integral

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Gabinet

05/10/2021

llibre "El que sé de mi" d'Antonio García Miralles

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat d'Alacant

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Gabinet del Conseller

15/09/2021

Llibre "Lo que sé de mí"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Antonio García Miralles

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Biblioteca despatx

09/08/2021

Llibre "8 diálogos sobre un mundo en combustión"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Ernest Lluch

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Biblioteca Gabinet

09/08/2021

Llibre "Memorial del contador Luis Ortiz a Felipe II"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Ernest Lluch

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Biblioteca Gabinet

09/08/2021

Llibre "Deporte, economía y salud: ¿unas nuevas reglas de juego?"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Ernest Lluch

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Biblioteca Gabinet

02/08/2021

Llibre "Diálogos. En busca de la prosperidad: Los desafíos de las migraciones"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Ernest Lluch

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Biblioteca despatx Conseller

02/08/2021

Llibre "8 diálogos sobre democracias perplejas"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Ernest Lluch

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Biblioteca despatx Conseller

02/08/2021

Llibre "Romà i Rosell, el primer de tots" d'Ernest Lluch

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Ernest Lluch

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Biblioteca despatx Conseller

23/07/2021

Llibre Descobreix Culla

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament Culla

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Biblioteca despatx

22/07/2021

Catifa ratolí ordinador

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Cofides

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Gabinet del Conseller

24/06/2021

obsequi de productes

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Empresa Marie Claire

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Ús personal

24/06/2021

Llibre de Vilafranca

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ayuntament de Vilafranca

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Biblioteca gabinete

22/06/2021

Llibre " La Pintura de la C.V. en el Museu del Prado"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Conexus

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Biblioteca despatx

11/05/2021

Botella de vi i una copa

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Mérida

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Gabinet

07/05/2021

Llibre la Flor de Guardamar

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Guardamar

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Biblioteca despatx

01/04/2021

Llibre "Semana Santa marinera de Valencia 2021"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Junta Major de la Setmana Santa Marinera de València

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Gabinet del Conseller

31/03/2021

Llibre "Historia de Buñol"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Buñol

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Gabinet del Conseller

31/03/2021

DVD Concert "Mano a Mano" Buñol 2019

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Buñol

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Gabinet del Conseller

31/03/2021

Llibre "La Tomatina de Buñol"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Buñol

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Gabinet del Conseller

23/03/2021

planta orquídea

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Verdnatura Levante, SL

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Gabinet del Conseller

16/03/2021

Llibre "Diarios de José Manaut Viglietti-Madrid, 1939-1944"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Lliria

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Gabinet del Conseller

22/12/2020

Caixa regale degustació de torró i massapà

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Xixona

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Gabinet del Conseller

22/12/2020

Sis toms del Museu de la Universitat d'Alacant de Antonio Miró

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Museu

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Gabinet del Conseller

21/12/2020

Safata de productes típics nadalencs (una pastilla de torró i bossa de confits)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Les Corts

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Gabinet del Conseller

18/12/2020

Agenda 2021

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell Valencià de Cultura

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Gabinet del Conseller

17/12/2020

Porta documents

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Premis Jaume I + FVEA

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Gabinet del Conseller

17/12/2020

Una Caixa de raïm

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Novelda

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Gabinete del Conseller

17/12/2020

Mascaretes

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Centre del Carme

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Gabinet del Conseller

14/12/2020

Caixa de persimons

Entitat/Persona que fa l'obsequi: AVA

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Gabinet del Conseller

02/10/2020

Pot de mel i productes típics

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Aiora

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Gabinet

18/08/2020

Dues Mascaretes

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Villena

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Conseller

06/08/2020

Mascareta

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Corts

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Gabinet

06/08/2020

Botella per a aigua de vidre

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Corts

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Gabinet

03/08/2020

Litografia de Sant Vicent del Raspeig

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de San Vicent del Raspeig

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Gabinet

10/07/2020

Llibres de la Fundació CAM

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació CAM

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Biblioteca Gabinet

29/06/2020

gorra, bossa de tela, boli i un got

Entitat/Persona que fa l'obsequi: System

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Gabinet

01/01/2020

Llibre " La Catedral de Valencia"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Arquebisbat

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: biblioteca despatx

19/12/2019

Botella d' Oli

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Premis Jaume I

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Gabinet del Conseller

19/12/2019

LLibre "ISLAS"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Balearia

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Biblioteca Despatx

19/12/2019

botella de vi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: alfas del Pi

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Aperitiu de Nadal

19/12/2019

Torróns

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ayunt. Xixona

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Aperitiu de Nadal

19/12/2019

Productes típics de Nadal

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Diputació de València

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Aperitiu de Nadal

18/12/2019

botella de cava

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Assessors Fiscals

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Aperitiu Conselleria

14/12/2019

Productes de Nadal

Entitat/Persona que fa l'obsequi: AVE

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: aperitiu de nadal

10/12/2019

Agenda

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació d'Empreses i Components per al calçat

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Despatx

26/09/2019

socarrat

Entitat/Persona que fa l'obsequi: GB Consultors

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Gabinet

21/09/2019

Marc amb ceràmica amb motiu musicals

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ajuntament de Llíria

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Arxiu Gabinet

15/09/2019

Llibres de la Associació Memoria Històrica

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Quart de les Valls

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Biblioteca despatx

30/08/2019

botelles de vi de Novelda

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Cambra de comerç

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Gabinet

20/08/2019

Llibre de la Fira d'agost 2019 de Xàtiva

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Xàtiva

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Gabinet

05/07/2019

Llibre "Sumar per a gobernar-nos el territorio"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Bellreguard

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Biblioteca despatx

28/06/2019

Botella de Vi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Xaló

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Gabinet

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Universitat de València Degà de la Facultat d'Economia 09/03/2012 29/06/2015 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Societat Pública de Proyectes Tamàtics President del Consell d'Administraciò
Fundación Ivie Presidente Patronato
Consorcio 2007 Vicepresidente Consejo Rector
Alto Consejo Consultiu I+D+i Miembro
Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, S.A. Presidente Consejo de Administración
Instituto Valenciano de Finanzas Presidente Consejo Rector Comisión de Inversiones
Fundación C.V. Región Europea Patrono Patronato
Fundación Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo Patrono Patronato
Comisión Interdepartamental para el seguimiento e impulso de las políticas de racionalización y austeridad en el gasto en el ámbito de la Generalitat Vicepresidente
Comisión Mixta de cooperación entre la Generalitat y la Federacón Valenciana de Municipios y Provincias Vocal
Comisión Interdepartamental para la integración social de las personas con discapacidad Vocal
Comisión Delegada del Consell de Hacienda y Presupuestos Presidente
Comisión Interdepartamental para la Modernización Tecnológica, la calidad y la sociedad del conocimiento en la C.V. Presidente
Instituto Valenciano de Administración Tributaria-Consejo Rector Presidente
Comisión de Juego de la Comunitat Valenciana Presidente
Junta Superior de Contratación Administrativa de la Generalitat Valenciana-Pleno Presidente
Comisión Delegada del Consell para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación Vocal
Mesa de Diàleg Social de la Comunitat Valenciana Titular
Comissió Delegada del Consell d'Inclusió i Drets Socials Vocal
Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas Miembro Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Multipropietat 50 Garatge Valencia/València 4.534,07 €
Multipropietat 50 Vivendes Valencia/València 68.912,63 €
Multipropietat 50 Garatge Valencia/València 7.324,78 €
Multipropietat 50 Vivendes Valencia/València 61.135,22 €
Multipropietat 50 Vivendes Alicante/Alacant 26.264,68 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 32.500,00 €
Valors representatius de la participació en els fons propis en qualsevol tipus d'entitat, indicant la seua denominació i el seu objecte social.
Descripció Import
ACCIONES: BBVA . Títulos 20776 52.900,00 €
ACCIONES: ENDESA - Títulos 59 643,00 €
ACCIONES: REPSOL - Títulos 534 3.800,00 €
ACCIONES: TELEFÓNICA - Títulos 342 1.217,00 €
Total: 58.560,00 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Descripció Import
Total: 209.000,00 €
Fons d'inversió.
Descripció Import
BBVA - cta Reinv. dividendos 5.000,00 €
Total: 5.000,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment de capital immobiliari 1.232,47 €
Rendiment del treball 57.380,21 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 3.582,89 €
Guanys patrimonials (B.I. estalvi) 9,96 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament successiu   i Es produeix quan una mateixa persona és nomenada de forma successiva en diferents llocs, inclosos els canvis de denominació de el lloc i de legislatura. 29/11/2019
Nomenament 25/10/2018

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos