FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Vicente José Barrera Simó

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Vicepresident Primer i Conseller de Cultura i Esport
 • Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport
 • Nomenament: 20/07/2023 DOGV
 • Plaça de Nules, 2 - 46003 - València
 • vicepresidencia@gva.es
 • 963424700
 
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

S'assignen a la Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport les competències en matèria de cultura, promoció cultural, patrimoni cultural i esport.

Fuente: Funciones

 

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 66.634,68 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 66.634,68 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 - Retribucions de l'1 de gener al 31 de desembre de 2024

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 29.840,08 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 29.840,08 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde la fecha de nombramiento hasta el 31 de diciembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 10/10/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Barcelona Espanya 80.493,00 €
Ple domini 100 Garatge Barcelona Espanya 6.941,11 €
Ple domini 100 Vivendes Barcelona Espanya 50.691,04 €
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 52.836,00 €
Ple domini 100 Garatge Valencia/València Espanya 25.408,00 €
Ple domini 100 Garatge Valencia/València Espanya 126.666,00 €
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 24.578,21 €
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 202.103,75 €
Ple domini 100 Garatge Valencia/València Espanya 27.638,00 €
Ple domini 100 Altres immobles urbans Valencia/València Espanya 9.817,81 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Cuenta Corriente 279.650,00 €
Total: 279.650,00 €
Valors representatius de la participació en els fons propis en qualsevol tipus d'entitat, indicant la seua denominació i el seu objecte social.
Descripció Import
Union Vitivinicola SA 248.098,00 €
Formavil 672.814,00 €
Imporpesca 1.500,00 €
Borja Barrera Simo 7.533,00 €
Vicente Barrera Simo Sl 167.000,00 €
Total: 1.096.945,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
Préstamos 377.045,55 €
Total: 377.045,55 €
Fons d'inversió.
Descripció Import
Fondos de inversion 1.180.263,94 €
Total: 1.180.263,94 €

Presentada el 09/10/2023 >>

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Barcelona Espanya 80.493,00 €
Ple domini 100 Garatge Barcelona Espanya 6.941,11 €
Ple domini 100 Vivendes Barcelona Espanya 50.691,04 €
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 52.836,00 €
Ple domini 100 Garatge Valencia/València Espanya 25.408,00 €
Ple domini 100 Garatge Valencia/València Espanya 126.666,00 €
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 24.578,21 €
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 202.103,75 €
Ple domini 100 Garatge Valencia/València Espanya 27.638,00 €
Ple domini 100 Altres immobles urbans Valencia/València Espanya 9.817,81 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Cuenta Corriente 279.650,00 €
Total: 279.650,00 €
Valors representatius de la participació en els fons propis en qualsevol tipus d'entitat, indicant la seua denominació i el seu objecte social.
Descripció Import
Union Vitivinicola SA 248.098,00 €
Formavil 672.814,00 €
Imporpesca 1.500,00 €
Borja Barrera Simo 7.533,00 €
Total: 929.945,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
Préstamos 377.045,55 €
Total: 377.045,55 €
Fons d'inversió.
Descripció Import
Fondos de inversion 1.180.263,94 €
Total: 1.180.263,94 €

Presentada el 04/10/2023 >>

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Barcelona Espanya 80.493,00 €
Ple domini 100 Garatge Barcelona Espanya 6.941,11 €
Ple domini 100 Vivendes Barcelona Espanya 50.691,04 €
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 52.836,00 €
Ple domini 100 Garatge Valencia/València Espanya 25.408,00 €
Ple domini 100 Garatge Valencia/València Espanya 126.666,00 €
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 24.578,21 €
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 202.103,75 €
Ple domini 100 Garatge Valencia/València Espanya 27.638,00 €
Ple domini 100 Altres immobles urbans Valencia/València Espanya 9.817,81 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Cuenta Corriente 279.650,00 €
Total: 279.650,00 €
Valors representatius de la participació en els fons propis en qualsevol tipus d'entitat, indicant la seua denominació i el seu objecte social.
Descripció Import
Marqués de Cáceres 248.098,00 €
Formavil 672.814,00 €
Imporpesca 1.500,00 €
Borja Barrera Simo 7.533,00 €
Total: 929.945,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
Préstamos 377.045,55 €
Total: 377.045,55 €
Fons d'inversió.
Descripció Import
Fondos de inversion 1.180.263,94 €
Total: 1.180.263,94 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 18/09/2023
Descripció Import
Rendiment de capital immobiliari 3.905,40 €
Rendiment d'activitats econòmiques (estimació directa) 4.185,51 €
Rendiment del treball 22.303,50 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 24.775,77 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 18/09/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Union Vitivinicola SA Consejero 08/09/2015 18/09/2023 NO
Imporpesca Valencia Administrador 12/09/2013 18/09/2023 NO
Borja Barrera Simo Administrador 04/09/2019 18/09/2023 NO
Naves Industriales VIATOR Administrador 15/09/2017 18/09/2023 NO
Clariflor Administrador 14/09/2016 18/09/2023 NO
Basiespai Administrador 02/09/2015 18/09/2023 NO
Edificaciones Formabil Administrador 02/09/2015 18/09/2023 NO
Vicente Barrera Simo SL Administrador 13/09/2000 18/09/2023 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 04/10/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Consorcio de Museos Presidencia 19/07/2023 Pública
Fundacion Palau de les Arts Reina Sofia Vicepresidencia 19/07/2023 Pública
Circuito del Motor Presidencia 19/07/2023 Pública
Patronato Misterio D'Elx Presidencia 19/07/2023 Pública
Instituto Valenciano de Conservacion Presidencia 19/07/2023 Pública
Instituto Valenciano de Cultura Presidente 19/07/2023 Pública
Instituto Valenciano de Arte Moderno Presidente 19/07/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 13/10/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 16/10/2023

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae

cargando datos