alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Aitana Mas Mas

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Vicepresidenta del Consell
  Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives
 • Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
 • Nomenament: 30/06/2022 DOGV
 • Palau de Valeriola - Plaça de Nules, 2 - 46003 - València
 • mas_ait@gva.es
 • 963 424 700

Agenda

Agenda set-oct
26 27 28 29 30 1 2

La persona titular de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives és l'òrgan jeràrquic superior del departament i exerceix totes les atribucions conferides per la Llei del Consell, exerceix de portaveu i secretària del Consell, i com a vicepresidenta s'encarregarà dels assumptes que el president de la Generalitat li encomane que formen part de la competència d'aquest, en especial, la representació del Consell per a la defensa dels seus interessos dins i fora del territori de la Comunitat Valenciana. També n'exercirà qualsevol altra que li atorgue l'ordenament jurídic en l'àmbit competencial assignat a la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

Correspon a la persona titular de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives la presidència de l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) i la presidència de l'Institut Valencià d'Atenció Social i Sanitària (IVASS).

Fuente: Funciones

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 32.055,28 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 4.487,71 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 36.542,99 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec, des de la data de nomenament fins al 31 de desembre de 2022

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Vicepresidenta i Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives Llista completa d'obsequis

26/09/2022

CAIXA AMB DIVERSOS OBSEQUIS

Entitat/Persona que fa l'obsequi: APSA ALACANT

Destinatari de l'obsequi: AITANA JOANA MAS I MAS

Destinació: VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

15/09/2022

Dos fascicles de Berlanga i diversos CD,s

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institut Valencià de Cultura

Destinatari de l'obsequi: AITANA JOANA MAS I MAS

Destinació: Vicepresidencia i conselleria d'Igualtat i Politiques Inclusives

14/09/2022

Detalls À punt

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Àpunt

Destinatari de l'obsequi: AITANA JOANA MAS I MAS

Destinació: Vicepresidencia i conselleria d'Igualtat i Politiques Inclusives

13/09/2022

Socarrat de loseta del Palau Ducal de Gandía

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Gandía

Destinatari de l'obsequi: AITANA JOANA MAS I MAS

Destinació: Vicepresidencia i conselleria d'Igualtat i Políticas Inclusivas

09/09/2022

Llibres: "La Carta de Població de Les Valls de Gallinera i Ebo"; "Pego, un mon de sendes i Un Parc Natural". Un saquet d'arros de Pego, botella d'oli i tassa

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Pego i Les Valls

Destinatari de l'obsequi: AITANA JOANA MAS I MAS

Destinació: Vicepresidencia i Conselleria d'Igualtat i Politiques Inclusives

11/08/2022

"Título de Ciudad en Favor de la Villa de Denia en el Reyno de Valencia"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Dénia

Destinatari de l'obsequi: AITANA JOANA MAS I MAS

Destinació: VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

01/08/2022

Tapis solidari

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Serveis Socials Gata de Gorgos

Destinatari de l'obsequi: AITANA JOANA MAS I MAS

Destinació: VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

01/08/2022

Cistella amb productes autòctons, llibreta i llibre institucional "Gata de Gorgos.Geografía, història, patrimoni"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Gata de Gorgos

Destinatari de l'obsequi: AITANA JOANA MAS I MAS

Destinació: VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

29/07/2022

Entrades Low Festival Banidorm

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Organització Low Festival Benidorm

Destinatari de l'obsequi: AITANA JOANA MAS I MAS

Destinació: VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

27/07/2022

"ELCA. Feliz Vida" llibre homenatge al poeta valencià Francisco Brines

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President Diputació de València

Destinatari de l'obsequi: AITANA JOANA MAS I MAS

Destinació: VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

20/07/2022

Estatueta Xiqueta llegint. 1973 (obra d'Adrià García Civera)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President de la Diputació de València

Destinatari de l'obsequi: AITANA JOANA MAS I MAS

Destinació: VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

19/07/2022

CUPÓ DE L'ONCE 10º ANIVERSARI FUNDACIÓ TRINIDAD ALONSO

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ONCE

Destinatari de l'obsequi: AITANA JOANA MAS I MAS

Destinació: VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

18/07/2022

Llibre "El regadío en la Comunitat Valenciana"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: FECOREVA

Destinatari de l'obsequi: AITANA JOANA MAS I MAS

Destinació: VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

12/07/2022

2 baralles de cartes sobre la igualtat

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Guillermina Cano Gascón ejecutiva CONSUM

Destinatari de l'obsequi: AITANA JOANA MAS I MAS

Destinació: VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

04/07/2022

Catàleg exposició Josep Renau i el temps de les imatges

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Presdient Diputació de València, Antoni F. Gaspar Ramos

Destinatari de l'obsequi: AITANA JOANA MAS I MAS

Destinació: VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

01/07/2022

Borsa amb detalls institucionals Ajuntament de Benicàssim

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Benicàssim

Destinatari de l'obsequi: AITANA JOANA MAS I MAS

Destinació: VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Corts Valencianes Diputada i portaveu adjunta del Grup Parlamentari Compromís 16/05/2019 30/06/2022 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Corts Valencianes Diputada Grup Parlamentari Compromís 16/05/2019 Pública
VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES COMISSIO DELEGADA DEL CONSELL D'INCLUSIÓ I DRETS SOCIALS PRESIDENTA 30/06/2022 Pública
CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA COMISSIÓ D'AVALUACIÓ DE L'IMPACTE EN SALUT VOCAL 30/06/2022 Pública
VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INLCUSIVES COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL D'INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA PRESIDENTA 30/06/2022 Pública
PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER A LA LLUITA CONTRA EL DESPOBLAMENT DELS MUNICIPIS VALENCIANS VOCAL 30/06/2022 Pública
CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA, COOPERACIÓ I QUALITAT DEMOCRÀTICA COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER A LA RECUPERACIÓ DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA PRESIDENTA 30/06/2022 Pública
VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES COMISSIÓ VALENCIANA DE TUTELES I DEFENSA JUDICIAL - PLE PRESIDENTA 30/06/2022 Pública
VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL DE LA RENDA VALENCIANA D'INCLUSIÓ - pendent constitució/desenvolupament PRESIDENTA 30/06/2022 Pública
PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT MESA INTERDEPARTAMENTAL PER A LA PREVENCIÓ I ACTUACIÓ FRONT AL CORONAVIRUS, COVID-19 VOCAL 30/06/2022 Pública
PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT ALT CONSELL CONSULTIU PER AL DESENVOLUPAMENT DE L'AGENDA 2030 - pendetn constitució/desenvolupament - Òrgan compartit entre la Presidència de la Generalitat i la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica Vocal 30/06/2022 Pública
CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA, COOPERACIÓ I QUALITAT DEMOCRÀTICA ALT CONSELL CONSULTIU PER AL DESENVOLUPAMENT DE L'AGENDA 2030.- Pendent constitució/desenvolupament.- Òrgan compartit amb Presidència de la Generalitat i la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica Vocal 30/06/2022 Pública
VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES PÚBLIQUES COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL PACTE VALENCIÀ CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE I MASCLISTA PRESIDENTA 30/06/2022 Pública
VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES PÚBLIQUES COMISSIÓ MIXTA D'ATENCIÓ I ACOLLIDAA PERSONES REFUGIADES I DESPLAÇADES PRESIDENTA 30/06/2022 Pública
VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES PÚBLIQUES COMISSIÓ MIXTA PER AL DESENVOLUPAMENTDE L'ESTRATEGIA VALENCIANA DE MIGRACIONS 2021-2026 PRESIDENTA 30/06/2022 Pública
VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES PÚBLIQUES COMISSIÓ MIXTA PER AL DESENVOLUPAMENT DE L'ESTRATÈGIA VALENCIANA PER A la IGUALTAT DE TRACTE, LA NO DISCRIMINACIÓ I LA PREVENCIÓ DELS DELICTES D'ODI 2019-2024 PRESIDENTA 30/06/2022 Pública
CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL , OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT COMITÉ ESTRATÈGIC DE POLÍTICA TERRITORIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA VOCAL 30/06/2022 Pública
CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA, COOPERACIÓ I QUALITAT DEMOCRÀTICA COMMEMORACIÓ DEL QUARANTÉ ANIVERSARI DE L'ESTATUT D'AUTONOMIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA.- Pendent de constitució/desenvolupment - COMITÉ D'HONOR Vocal 30/06/2022 Pública
VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES CONSELL CONSULTIU TRANS DE LA COMUNITAT VALENCIANA Presidenta 30/06/2022 Pública
VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES CONSELL DE COOPERACIÓ DE LA GENERALITAT VALENCIANA AMB CREU ROJA ESPANYOLA EN LA COMUNITAT VALENCIANA.- Inactiu Vicepresidenta 30/06/2022 Pública
VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES CONSELL VALENCIÀ D'INCLUSIÓ I DRETS SOCIALS.- Pendent de desenvolupament/constitució Presidenta 30/06/2022 Pública
VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES CONSELL VALENCIÀ DEL POBLE GITANO Presidenta 30/06/2022 Pública
VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES CONSELL VALENCIÀ LGTBI Presidenta 30/10/2062 Pública
VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES CONSELL VALENCIÀ DE LES DONES Presidenta 30/06/2022 Pública
VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES OBSERVATORI VALENCIÀ PER LA IGUALTAT DE TRACTE, LA NO DISCRIMINACIÓ I LA PREVENCIÓ DELS DELICTES D'ODI.- Pendent consitució/Desenvolupament - PLE Presidenta 30/06/2022 Pública
VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES ÒRGAN DE COORDINACIÓ I COL·LABORACIÓ INTERADMINISTRATIVA EN SERVEIS SOCIALS Presidenta 30/06/2022 Pública
VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES INSTITUT VALENCIÀ DE SERVEIS SOCIALS (IVASS) - CONSELL DE DIRECCIÓ Presidenta 30/06/2022 Pública
PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT FUNDACIÓ COMUNITAT VALENCIANA - REGIÓ EUROPEA (FCVRE) - PATRONAT Vicepresidenta 30/06/2022 Pública
VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT (IVAJ) - CONSELL RECTOR Presidenta 30/06/2022 Pública
PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT COMISSIÓ BILATERAL DE COOPERACIÓ ADMINISTRACIO GENERAL ESTAT-GENERALITAT VALENCIANA Membre 30/06/2022 Pública
PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT CONSORCI CASA MEDITERRÁNEO - CONSELL RECTOR Vocal 30/06/2022 Pública
VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES PREMIS ISABEL FERRER,- Inactiva - JURAT Presidenta 30/06/2022 Pública
VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL DE JOVENTUT Presidenta 30/06/2022 Pública

SI

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 44.000,00 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 57.971,24 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Total: 25.000,00 €
Assegurances de vida.
Descripció Import
surne seguros & pensiones 120.000,00 €
Total: 120.000,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 68.995,79 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 2,09 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 07/09/2022
Cese 07/01/2020 Per compte d'altri Corts Valencianes
Cese 07/01/2020 Desocupació
Nomenament 17/10/2018

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos