alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Rubén Martínez Dalmau

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Vicepresident Segon del Consell
  Conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica
 • Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica
 • Nomenament: 17/06/2019 DOGV
 • Plaça del Carme, 4. 46003. València
 • gabinet_vschab@gva.es
 • 963 108 840

Agenda

Agenda juny

La persona titular de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, és el màxim òrgan responsable del Consell en matèria d'habitatge, de regeneració urbana i sostenibilitat energètica habitacional.

A la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica li corresponen les següents competències:

 • Establir els objectius del Consell en matèria de polítiques habitacionals i urbanístiques associades, basats en l'habitatge i la seua funció social com a dret bàsic fonamental.
 • Impulsar projectes, iniciatives i reglamentacions dirigides a fer efectiu el dret a l'habitatge assequible, digne i adequat, així com el dret a la ciutat com a espai col·lectiu inclusiu lliure de desigualtats.
 • Atendre les emergències habitacionals amb l'objectiu final de declarar la Comunitat un territori lliure de desnonaments, amb la col·laboració de les administracions locals i agents socials i jurídics implicats.
 • Controlar la gestió, ampliació i millora del parc públic i subvencionat d'habitatges de la Generalitat, impulsant el lloguer assequible.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica Llista completa d'obsequis

30/03/2021 - 31/03/2021

Assistència presa possessió membres govern de l'Estat

Acompanyant/s
 • Jefe de Gabinete
Costs
 • Allotjament
  232,80 €
 • Manutenció
  22,75 €
 • Transport
  246,09 €
 • Total 501,64 €
26/01/2020 - 27/01/2020

Madrid. Assistència al Fórum Europa del M. Hble. President de la Generalitat

Acompanyant/s
 • Jefe de Gabinete
Costs
 • Allotjament
  244,75 €
 • Manutenció
  3,90 €
 • Transport
  245,79 €
 • Total 494,44 €
20/01/2020 - 23/01/2020

Brussel·les. Mantindre reunions amb diversos càrrecs d'institucions europees per tractar les polítiques d'habitatge amb perspectiva d'eficiència energètica i llars vulnerables.

Acompanyant/s
 • Jefe de Gabinete
Costs
 • Allotjament
  898,14 €
 • Manutenció
  329,00 €
 • Transport
  342,80 €
 • Total 1.569,94 €
13/01/2020

Madrid. Assistència a la presa de possessió del govern de l'Estat

Acompanyant/s
 • Jefe de Gabinete
Costs
 • Manutenció
  44,10 €
 • Transport
  271,39 €
 • Total 315,49 €
12/12/2019 - 13/12/2019

Assistència a la cimera del clima COP 25. *( transport : tren+ taxi).

Acompanyant/s
 • Jefe de Gabinete
 • Jefa de Prensa
 • Asesor
Costs
 • Allotjament
  594,39 €
 • Manutenció
  44,05 €
 • Transport
  524,41 €
 • Total 1.162,85 €
02/12/2019 - 03/12/2019

Inauguració Cimera del Clima. COP 25 (transport: tren +taxi)

Acompanyant/s
 • Jefe Gabinete
 • Jefa de Prensa
Costs
 • Allotjament
  417,00 €
 • Manutenció
  55,40 €
 • Transport
  446,20 €
 • Total 918,60 €
14/10/2019 - 16/10/2019

Palermo.Assisteix a la Comissió CPMR Internacional i diverses reunions. Transport a càrrec del IVE. *(Taxi)

Acompanyant/s
 • Alejandro Aguilar (jefe de gabinete)
 • Isabel Donet (jefa de prensa)
Costs
 • Allotjament
  761,25 €
 • Manutenció
  299,10 €
 • Transport
  37,50 €
 • Total 1.097,85 €
07/10/2019 - 08/10/2019

Barcelona.Reunió amb l'alcaldessa de Barcelona. * (transporte: tren+taxi

Acompanyant/s
 • Alejandro Aguilar (jefe de gabinete)
 • Isabel Donet (jefa de prensa)
Costs
 • Allotjament
  348,18 €
 • Manutenció
  35,00 €
 • Transport
  241,84 €
 • Total 625,02 €
25/07/2019

Madrid. Assisteix a la sessió d'investidura en el Congrés dels Diputats.

Acompanyant/s
 • Alejandro Aguilar (Jefe de Gabinete)
 • Isabel Donet (Jefa de Prensa)
Costs
 • Transport
  349,62 €
 • Total 349,62 €
02/07/2019

Madrid. Assisteix al desdejuni informatiu en Europa Press, ponent MH President.

Acompanyant/s
 • Alejandro Aguilar (Jefe de Gabinete)
 • Isabel Donet (Jefa de Prensa)
Costs
 • Transport
  346,14 €
 • Total 346,14 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 62.506,20 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 3.065,10 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 64.285,32 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2021

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica Llista completa d'obsequis

15/06/2021

Llibre de fotografia de Morella

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Morella

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Ús personal

15/06/2021

Llibre d'història de Morella

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Morella

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Ús personal

08/06/2021

Figura d'una sargantana de porcellana

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de L'Eliana

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Ús personal

08/06/2021

Dos llibres d'història i fotografia del municipi de L'Eliana

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de L'Eliana

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Ús personal

07/06/2021

Una caixa de cireres

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Degà Col·legi d'Arquitectes de la Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Ús personal

25/05/2021

LLibre "València 1931-1939"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Rectora Universitat de València

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Despatx Vicepresident

24/05/2021

Llibre, "Fact Energy. La sostenibilidad que viene"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Naturgy.

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Despatx del Vicepresident.

21/04/2021

Un palmito artesà, un exemplar del catàleg del Museu del Palmito "Un mundo de Abanicos" i sis llibres de la Història d'Aldaia.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament d'Aldaia

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Ús personal

21/04/2021

Volums 4, 5, 6 i 7 de l'exemplar "Història de la Ciutat de València"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: REGIDORIA DE PATRIMONI I RECURSOS CULTURALS I BENESTAR ANIMAL DEL AJUNTAMENT DE VALÈNCIA.

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Despatx Vicepresident.

20/04/2021

Cinc carasetes amb logo d'Ontinyent

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament d'Ontinyent

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Ús personal

20/04/2021

Huit llibres de la Història de Bocairent

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Bocairent

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Despatx Vicepresident

02/04/2021

3 cd´s de música, tríptics d'informació turística de diversos llocs del municipi, una capseta de llapis de colors, un clauer, un mocador de les dones de Simat, una bossa i una tassa

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Simat de la Valldigna

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Gabinet

11/03/2021

Kit faller

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de València

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Despatx vicepresident segon i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

10/03/2021

Llibre, "Estrategia Avant 20-30. Pla Estratègic Valencià Antidespoblament"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Agenda Valenciana Antidespoblament

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Despatx Vicepresident.

01/03/2021

Llibre sobre el Municipi de Teulada-Moraira i botella de Vermut

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament Teulada

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Ús personal

26/02/2021

Dos Mascaretes i dos calendaris de l'Institut Confuci de la Universitat de València

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institut Confuci de la Universitat de València

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Ús personal i despatx vicepresident

09/02/2021

Llibre "El Real de Gandia. Geografía, història i patrimoni"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Real de Gandia

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Ús personal

28/01/2021

Exemplar catàleg Acollir és un bé per a tots. Una mirada a l'acolliment familiar a través de les pintures del Museu del Prado

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Degà Col·legi Notarial de València

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Despatx Vicepresident

25/01/2021

Exemplar Revista número 92 de Registradors

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Degana Col·legi Registradors

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Despatx del Vicepresident

25/01/2021

Exemplar de la Memòria de Càtedres d’Empresa Anual 2019

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Vicerectorat d'Ocupació i Emprenedoria

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Despatx Vicepresident

20/01/2021

Dos ampolles de vi i una ampolla de vermut

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Monòver

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Us personal

12/01/2021

Un bolígraf

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament d'Alboraia

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Ús personal

12/01/2021

Pin de l'ajuntament de Massamagrell

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Massamagrell

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Ús personal

29/12/2020

Llibre "Cercle de dones. Relats per a transformar" i publicació "Racisme i xenofòbia en temps de Covid"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Comissió d'Ajuda al Refugiat-PV

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Ús personal

28/12/2020

Material de difusió turística del municipi de Calp i un pin del Penyal d'Ifac

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Calp

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Ús personal

28/12/2020

Caixa de pastissos d'ametla

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Xaló

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Ús personal

22/12/2020

Caixa amb productes nadalencs típics del municipi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Xixona

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Ús personal

22/12/2020

Llibre "Història de Borriana"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Borriana

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Ús personal

21/12/2020

Dos ampolles de vi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Regidor de Benestar Social, Mercat, Comerç Local i Mitjans de comunicació de l'ajuntament de Monòver

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Ús personal

21/12/2020

Dolços nadalencs i torró

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Corts Valencianes

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Ús personal

18/12/2020

Agenda 2021

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell Valencià de Cultura

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Despatx Vicepresident

18/12/2020

Caixa composta d'una botella de vi, un pot de mel de romer i una botella d'oli d'oliva verge

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Global Omnium

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Ús personal

18/12/2020

Llibre, "El Desenvolupament Sostenible en Art"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Baleària.

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Despatx Vicepresident.

17/12/2020

Agenda any 2021

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President Consell Valencià de Cultura

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Ús personal

17/12/2020

5 màscares amb el logotip del Centre del Carme

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Director General Centre del Carme cultura Contemporània

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Ús personal

14/12/2020

Agenda any 2021

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Mancomunitat Ribera Alta

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Ús personal

14/12/2020

Llibre "Xuquer"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Mancomunitat Ribera Alta

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Despatx Vicepresident

14/12/2020

Bossa de roba

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Mancomunitat Ribera Alta

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Ús personal

14/12/2020

Llibre "Xuquer"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament d'Alzira

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Ús personal

14/12/2020

Bossa de roba amb logo de l'ajuntament

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament d'Alzira

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Ús personal

14/12/2020

Llibre "Alzira, Jardí babilònic entre el Xúquer i la Murta"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament d'Alzira

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Ús personal

09/12/2020

Una ampolla de vi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Vectalia

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: us personal

02/12/2020

Bossa de roba.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació de Jubilats i Pensionistes Uruguaians Residents a Espanya.

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Ús Personal

19/11/2020

Una tassa, màscara, bloc de notes, llibreta, bolígraf, agenda i bossa de roba amb el logotip de l'entitat

Entitat/Persona que fa l'obsequi: À Punt

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Ús personal

18/11/2020

Un exemplar de la Memòria Anual de 2019

Entitat/Persona que fa l'obsequi: REDIT

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Despatx Vicepresident

18/11/2020

Dos exemplars, un del Resum Executiu de la Memòria sobre la situació socioeconómica i laboral de la Comunitat Valenciana 2019 i un de l' informe sobre el Medi rural en la Comunitat Valenciana.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Comité Econòmic i Social (CESCV)

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Despatx Vicepresident

18/11/2020

Revista divulgació científica sobre el cicle hidràulic, medi ambient i ordenació territorial vinculada als ecosistemes aquàtics ("aGOa")

Entitat/Persona que fa l'obsequi: aGOa

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Despatx Vicepresident

18/11/2020

Un exemplar de l'obra "Gaudí i el Registre de la Propietat"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Degana Autonòmica col.legi registradors de la Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Despatx Vicepresident

18/11/2020

10 màscares i 10 penjadors amb el logotip del Centre

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Centre del Carme Cultura Contemporània

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Ús personal

18/11/2020

Un exemplar del Informe de gestió de 2019

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Confederació de Cooperativesd'Habitatges i Rehabilitació d'Espanya(CONCOVI)

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Despatx Vicepresident

09/11/2020

Llibre "La Carta de Poblament de Parcent (1612): Estudis i Documents.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ayuntament de Parcent

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Despatx Vicepresident

03/11/2020

Llibre "Carta encíclica Fratelli Tutti del Sant Pare Francisco sobre la fraternitat i l'amistat social"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Cardenal Arquebisbe de València

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Despatx Vicepresident

26/10/2020

Un puro havà

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Degà Col·legi Notaris de València

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Us personal

22/10/2020

Llibre de Ausiàs March "Vint Poemes d'amor i de mort i el Cant Espiritual", una ploma i un pin de la institució.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell Valencià de Cultura

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Despatx Vicepresident

19/10/2020

Una mascareta amb el logotip de "A Punt"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: A Punt

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Ús personal

08/10/2020

Bossa de roba

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació de Salut Mental de València (ASIEM)

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Ús personal

08/10/2020

3 Samarretes

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació Salut Mental de València (ASIEM)

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Ús personal

06/10/2020

Productes gastronòmics típics de la zona

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ondara

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Ús personal

02/10/2020

Productes gastronòmics típics de la zona

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ayora

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Ús personal

02/10/2020

Productes gastronòmics típics de la zona

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Cofrentes

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Ús Personal

02/10/2020

Oli

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Cortes de Pallàs

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Ús personal

29/09/2020

Llibre "Cap a un hàbitat sostenible. Proposta socioeconòmica per a l'etapa post COVID19"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institut d'Anàlisi de l'Hàbitat- Fundació Primer de Maig

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Despatx Vicepresident

25/09/2020

Llibre Economia, Treball i Societat " Memòria sobre la Situació Socioeconòmica i Laboral" Espanya 2019. (Resúmen Executiu)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell Econòmic i Social Espanya

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Despatx Vicepresident.

24/09/2020

Llibre Directori de la Comunitat Valenciana del Col·legi Notarial 2020.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Col·legi Notarial del Territori de València

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Despatx Vicepresident

24/09/2020

Llibre Revista Espanyola de la Funció Consultiva

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Despatx del Vicepresident

10/09/2020

Llibre: Memòria 2019.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Agència Valenciana Antifrau

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Despatx del Vicepresident.

09/09/2020

Invitació per a visualitzar l'obra "Perfectes Desconeguts"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Teatre Olympia

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: ús personal

02/09/2020

Llibre "José Manaut. De l´exili, a Edeta".

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Llíria.

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Despatx del Vicepresident.

02/09/2020

CD Ciutat de la música.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Llíria.

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Despatx del Vicepresident.

02/09/2020

Llibre "Manuel Silvestre de Edeta i Aquells Meravellosos anys…"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Llíria

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Despatx del Vicepresident.

27/08/2020

Llibre "Els catxirulos de Benaguasil. Una artesania de pedra en sec" entregat en la visita a l'ajuntament de Benaguasil

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Benaguasil

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Despatx Vicepresident

12/08/2020

Quatre mascaretes elaborades per empresa tèxtil del municipi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Villena

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Ús personal

30/07/2020

Llibre "20 anys IRP. Institut de Restauració del Patrimoni"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Catedrático Departamento Expresión Gráfica Arquitectónica

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Ús personal

23/07/2020

Mascaretes amb el logotip de l'entitat que l'efectua.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana.

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Ús personal.

21/07/2020

Informe EuroMedi. Anàlisi de les potencialitats de l'Euroregió Mediterrània i de les limitacions que li són imposades. Versió extensa i resumida

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Vincle

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Despatx Vicepresident

17/07/2020

Panettone artesà.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament d´Aspe

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Ús personal.

02/03/2020

Reproducció del Castell de Petrer en ceràmica

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Petrer

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Despatx Vicepresident

13/02/2020

2 Calendaris xinesos any 2020 dedicat a la Rata de Metall.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Vicent Andreu. Director de l´institut confuci de la Universitat de València.

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Despatx Vicepresident.

13/02/2020

Llibre, "20 anys IRP. Institut de restauració del patrimoni "

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institut universitari d´investigació. Universitat politècnica de València.

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Despatx Vicepresident.

31/01/2020

Llibre "L'últim dels valencians" de Guillermo Colomer

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Director de Valencia Plaza

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Despatx Vicepresident

16/01/2020

Mel de la Cooperativa d'Aiora

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Cooperativa d'Aiora

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Ús personal

16/01/2020

Productes locals

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Alcalde de Aiora

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Ús personal

27/12/2019

Llibre "Un projecte ple de vida. Memòria d'assoliments, premis i reconeixements a TECNIDEX i a Manuel García-Portillo" ; llibreta; bolígraf i CD de música de Caley.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Manuel Garcia Portillo. Grupo MGP

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Despatx Vicepresident

27/12/2019

Llibre "Litoral. Islas"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Balearia

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Despatx Vicepresident

27/12/2019

Caixa amb un vídeo informatiu del Grup Social ONCE de reproducció automàtica, ulleres de sol, cable usb i calendari de taula

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Grup Social ONCE

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Despatx Vicepresident

27/12/2019

Llibre "Acostament de la simbologia maçònica del cementeri de Buñol a Valencia"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Buñol

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Despatx Vicepresident

26/12/2019

Llibre "Història i evolució de l'uniforme ferroviari. Imatges per al record"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ministre de Foment

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Despatx Vicepresident

26/12/2019

Agenda 2020. València i els ports del Mediterrani

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell Valencià de Cultura

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Despatx Vicepresident

19/12/2019

6 cerveses de torró

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Heineken España

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Ús personal

19/12/2019

Torrons i mel

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President Diputació de València

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Ús personal

19/12/2019

2 caixes de bombons i un calendari 2020 de taula

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Delegat territorial de l'ONCE

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Despatx Vicepresident

16/12/2019

Llibre "Litoral.Islas"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Balearia

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Despatx Vicepresiden

14/12/2019

Cistella de Nadal

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President AVE

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Ús personal

12/12/2019

En la visita al municipi de Buñol entreguen els llibres "Comunistas en Buñol".Historia del PCE e IU" i "El concierto Mano a Mano de Buñol. 40 aniversario"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Alcaldessa de Buñol

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Despatx Vicepresident

12/12/2019

En la visita a l'ajuntament de Yatova entreguen botella d'oli de 80 ml.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Alcalde de Yatova

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Ús personal

09/12/2019

En la visita a l'ajuntament de Dénia. Llibre "Titol de ciutat en favor de la Vila de Dénia en el regne de Valencia"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Dénia

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Despatx del Vicepresident

22/11/2019

Dolços típics (Cachaps) "La Casa del Cachap".

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Paterna

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Es reparteix entre el personal del centre de treball

20/11/2019

En la visita a l'Ajuntament d'Ontinyent li entreguen botella de vidre amb serigrafia de l'Ajuntament.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament d'Ontinyent

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Despatx

18/11/2019

Llibre "Revista Iberoamericana de autogestión y acción cultural"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundación libre Academia para la enseñanza y la cultura - FLAPE

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Despatx del Vicepresident

15/11/2019

En la visita a l'ajuntament d'Alboraia: 1 socarrat + 1 bossa de xufes + llibres: "Recuperem el passat... construint una barraca valenciana"+ "Mar, huerta y horchata. Alboraia un placer para tus sentidos" + "Rutas por la huerta de Alboraya"+ "Paseo de la Patacona Alboraya".

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament d'Alboraia

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Despatx del Vicepresident i ús personal.

07/11/2019

Tres garrafes d'oli.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Pinos

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Ús personal.

07/11/2019

En la visita al municipi li entreguen 3 caixes de raïm.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament d'Aspe

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Ús personal

07/11/2019

1 ampolla de ví + Llibre.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Monòver

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Ús personal.

30/09/2019

Silueta en metacrilat de la façana de l'edifici de la Diputació.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President de la Diputació

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Despatx del Vicepresident.

05/09/2019

Llibre "Història de Vila-real"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament Vila-real

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Despatx Vicepresident

20/08/2019

Llibre homenatge Oliva"Una ciutat de la Mediterrània"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament Oliva

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Despatx Vicepresident

19/08/2019

Bastó típic de la Fira de Xàtiva amb gravat personalitzat.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Alcalde Xàtiva

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Despatx del Vicepresident.

19/08/2019

Llibre Fira d'agost 2019- Xàtiva

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament Xàtiva

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Despatx del Vicepresident

03/07/2019

Llibre, "La Diputació Provincial de València i el patrimoni cultural. Quinze anys d'història".

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Diputacion Valencia - Emili Altur Mena

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Despatx del Vicepresident.

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA UNIVERSITAT AVDA. DELS TARONGERS S/N 11/11/2010 17/06/2019 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
COMISSIÓ DELEGADA DEL CONSELL DE TRANSICIÓ ECOLÒGICA I SOSTENIBILITAT AMBIENTAL I SOSTENIBILITAT AMBIENTAL PRESIDENT 17/06/2019 Pública
OBSERVATORI DEL HÀBITAT I SEGREGACIÓ URBANA COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PRESIDENT 17/06/2019 Pública
COMISSIÓ D'ESTADÍSTICA PRESIDENT 17/06/2019 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 38.917,94 €
Multipropietat 25 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 376.100,00 €
Multipropietat 25 Altres immobles urbans Alicante/Alacant Espanya 104.606,00 €
Multipropietat 25 Altres immobles urbans Alicante/Alacant Espanya 644.300,00 €
Multipropietat 25 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 90.720,00 €
Multipropietat 25 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 86.970,00 €
Multipropietat 50 Vivendes Perú 54.673,00 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 16.316,96 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Total: 2.900,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
HIPOTECA TIPO VARIABLE 9.805,37 €
HIPOTECA 1.281,66 €
Total: 11.087,03 €
Altres béns i drets de contingut econòmic.
Descripció Import
PARTICIPACION SOCIEDAD PROJECTE OCTOBRE SL 2.184,79 €
Total: 2.184,79 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 61.419,45 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 2,76 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos