FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
  • X legislatura (17/06/2019-25/06/2023)
  • Consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica
  • Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

La persona titular de la conselleria és l'autoritat superior de la conselleria, i exerceix les competències que li confereix la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, i qualsevol altra que hi atorgue l'ordenament jurídic en l'àmbit competencial assignat a la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica.

Fuente: Funciones

Curriculum vitae

cargando datos