alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Rosa Pérez Garijo

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica
 • Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica
 • Nomenament: 17/06/2019 DOGV
 • Passeig de l'Albereda, 16. 46010. València
 • secre_transparencia@gva.es
 • 961 922 281

Agenda

La persona titular de la conselleria és l'autoritat superior de la conselleria, i exerceix les competències que li confereix la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, i qualsevol altra que hi atorgue l'ordenament jurídic en l'àmbit competencial assignat a la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica.

Fuente: Funciones

Consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica Llista completa d'obsequis

08/07/2022 - 10/07/2022

Madrid. Participació actes dia de l'Orgull, organitzat per Turisme de la Comunitat Valenciana.

Costs
 • Transport
  92,00 €
 • Total 92,00 €
10/06/2022

Madrid. Assistència a la reunió de la Conferència Sectorial per a l'Agenda 2030.

Acompanyant/s
 • Ignasi Muñoz Lladro, cap de Premsa.
Costs
 • Manutenció
  11,00 €
 • Transport
  380,00 €
 • Total 391,00 €
14/05/2022 - 16/05/2022

Àustria (Linz-Gusen-Mauthausen) Actes internacionals commemoratius de l'alliberament dels deportats als camps nazis.

Acompanyant/s
 • Cap de Premsa, Ignasi Muñoz Lladró
Costs
 • Allotjament
  350,00 €
 • Manutenció
  73,00 €
 • Transport
  319,00 €
 • Total 742,00 €
28/04/2022 - 29/04/2022

Sevilla. II Conferencia Sectorial de Memòria Democràtica.

Acompanyant/s
 • Cap Premsa, Ignasi Muñoz Lladró
Costs
 • Allotjament
  309,00 €
 • Manutenció
  91,00 €
 • Transport
  1.063,00 €
 • Total 1.463,00 €
07/03/2022

Madrid. Acte al Congrés Diputats en suport al Dret Civil Valencià. Homenatge a la 1a advocada espanyola

Acompanyant/s
 • Cap de Premsa, Ignasi Muñoz Lladró
Costs
 • Manutenció
  36,00 €
 • Transport
  353,00 €
 • Total 389,00 €
12/01/2022

Corbera d'Ebre (Tarragona). Trobada entre la Generalitat de Catalunya i la Generalitat Valenciana, en materia de memòria democràtica

Acompanyant/s
 • Rafael Úbeda Barberá, director del Gabinet i Ignasi Muñoz Lladro, cap de Premsa.
Costs
 • Manutenció
  12,00 €
 • Transport
  675,00 €
 • Total 687,00 €
20/07/2021 - 21/07/2021

Madrid. Assistència al Desdejuni Informatiu amb el president de la Generalitat, Ximo Puig, organitzat per Europa Press.

Acompanyant/s
 • Cap de Premsa, Ignasi Muñoz Lladró.
Costs
 • Allotjament
  198,00 €
 • Manutenció
  41,00 €
 • Transport
  276,00 €
 • Total 515,00 €
13/06/2021 - 15/06/2021

Madrid. Conferència en Defensa de la Recuperació del Dret Civil Valencià al Congrés dels Diputats.

Acompanyant/s
 • Cap de Premsa.
Costs
 • Allotjament
  109,00 €
 • Manutenció
  31,00 €
 • Transport
  272,00 €
 • Total 412,00 €
17/05/2021 - 19/05/2021

Madrid. Reunió amb el secretari d'Estat de Memoria Democràtica i reunió amb el secretari d'Estat de l'Agenda 2030.

Acompanyant/s
 • Director del Gabinet i Cap de Premsa.
Costs
 • Allotjament
  158,00 €
 • Manutenció
  36,00 €
 • Transport
  431,00 €
 • Total 625,00 €
18/01/2020 - 20/01/2020

Paris. Assistència a la presentació a l'Ajuntament de París de les falleres majors del CEVEX-París.

Acompanyant/s
 • Directora General Participació Ciutadana (ací no consten les despeses de la DG)
Costs
 • Allotjament
  370,00 €
 • Manutenció
  61,00 €
 • Transport
  367,00 €
 • Total 798,00 €
13/01/2020

Madrid. Assistència a la presa de possessió de varios alts càrrecs del Govern Central.

Acompanyant/s
 • Director del Gabinet
Costs
 • Manutenció
  23,00 €
 • Transport
  307,00 €
 • Total 330,00 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 63.756,36 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 63.756,36 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2022

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica Llista completa d'obsequis

22/08/2022

Llibre "Proyecto Chile a mano", vol. 1.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President del Casal Valencià de Xile.

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Despatx consellera.

11/08/2022

Llibre "El viaje de El Campello: 120 años de municipio, milenios de historia" i una bossa.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de El Campello.

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Bossa ús de la consellera i llibre Biblioteca Conselleria.

01/08/2022

Llibre "Circo" de Rosa Ureña, llibre poemes de Miguel Hernández, quadern viatger, catàleg museu a l'aire lliure, marcadors llibres i imants.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament d'Oriola.

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Uso personal de la consellera.

25/07/2022

Llibre "ELCA Feliz Vida".

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Diputació Provincial de València.

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Despatx consellera.

04/07/2022

Llibre Artistes i Màquines: Diàlegs en el Desenvolupament de l'art digital i una bossa de teixit.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Centre del Carme Cultura Contemponània.

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Despatx de la consellera.

04/07/2022

Llibre de la Comunitat de Regants de Sagunt: "Terra, Aigua i Llengua".

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Comunitat de Regants de Sagunt. Sindicat de Regs.

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Biblioteca de la Conselleria.

01/07/2022

Llibre "La Torre de Sant Vicent", una bossa de teixit, dos CD, un ventall i dos fullets sobre la història de Benicàssim.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Benicàssim

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Ús consellera.

30/06/2022

Pintura a l'oli de Bernardo Ferrándiz, del Tribunal de les Aigües en 1800.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President del Tribunal de les Aigües de València

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Sala de reunions de la consellera.

08/06/2022

Lamina Reproducció pintor "Josep Renau"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President Excma. Diputació de València.

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Despatx de la Consellera.

16/05/2022

Llibre"Per què soc així?"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Centre del Carme Cultura Contemporània CCCC

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Biblioteca de la Conselleria.

21/04/2022

Un flascó de perfum.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ambaixador de Cuba.

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Ús personal consellera.

06/04/2022

Llibre Creure a través dels ulls, de Pablo González.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Museu de Belles Arts Sant Pius V

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Biblioteca de la Conselleria

29/03/2022

Llibre "Argentina contra Franco", de Mario Amorós.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ediciones Akal S.A.

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Biblioteca Conselleria.

25/03/2022

Tres llibres: "Francisco Ciutat, El estratega Excepcional", "Vilanova i Piera. Camí a la Prehistòria" i"La Prehistòria i la Mar, Recursos Marins en el Passat".

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Diputació Provincial de València (diputat Àrea de Cultura).

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Biblioteca Conselleria.

17/03/2022

Llibre 50 Dones d'Alginet.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Regidoria de la Dona, Ajuntament d'Alginet.

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Biblioteca Conselleria.

17/03/2022

Brusa fallera.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President de la Diputació Provincial de València.

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Ús personal consellera.

14/03/2022

Llibre "Evolución" La Historia de la Fiesta Nacional del Sol"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: CEVEX SAN JUAN. ARGENTINA

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Biblioteca de la Conselleria.

14/03/2022

Llibre "Difunta Correa" Vallecito San Juan

Entitat/Persona que fa l'obsequi: CEVEX SAN JUAN. ARGENTINA

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Biblioteca de la Conselleria.

14/03/2022

Dos llibres: "Evolución, la historia de la Fiesta Nacional del Sol" i "Difunta Correa".

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Centre Valencià de Sant Joan, d'Argentina

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Biblioteca de la Conselleria.

02/03/2022

Llibre Pàlpit, de Mª Aurelia Lerma i Serrador, dues mascaretes FFP2, una borsa de tela i diverses publicacions.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ASIEM

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Ús consellera.

28/02/2022

Quadre elaborat amb teixits acrílics, dos estoigs, un marca pàgines, un USB, una borsa de tela i divereses publicacions.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Centro Juana Azurduy

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Despatx consellera.

18/02/2022

Tres llibres (El Bosc de les Ombres, Aire i Contes a la Fresca), dues llibretes de notes, un marca pàgines, una baralla, una polsera de tela, un ventall, diverses publicacions i una borsa de tela.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament d'Altea

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Ús consellera.

18/02/2022

Mascaretes reutilitzables Covid 19.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de l'Alfàs del Pi

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Uso consellera.

13/02/2022

Diverses publicacions i una borsa de tela.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell de la Joventut de Xàtiva

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Despatx de la consellera.

26/01/2022

Un llibreta de notes, un bolígraf i una ampolla de licor de mandarina.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Vila-real

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Ús consellera.

20/01/2022

Llibre "Transparencia y Comunidades Autónomas: Una Perspectiva Multinivel"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Joaquín Martín Cubas. Facultat de Dret Universitat de València.

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Despatx de la Consellera.

12/01/2022

Llibre l'Abecedari de la Llibertat i llibre 200 Anys d'Història 1800-2007.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Corbera d'Ebre

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Biblioteca de la Conselleria.

12/01/2022

Un lot de llibres sobre memòria democràtica.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: COMEBE

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Biblioteca de la Conselleria.

10/01/2022

Pack "Zumoleo" suc d´oli verge extra.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: GRUPO MGP ZUMOLEO Zumo de Oliva

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Ús personal Consellera.

03/12/2021

Agenda any 2022

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Valencia Plaza

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Ús personal Consellera

30/11/2021

Dos exemplars del llibre Miquel Escrivà Pellicer (1896-1936) i la II República a Bellreguard.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Bellreguard.

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Biblioteca Conselleria.

24/11/2021

Llibre "Pasionaria"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Mario Amorós

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Ús personal Consellera.

22/11/2021

Llibre "Innovación desde el museo. Ensayos sobre emergencia cultural"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Centre de Cultura Contemporània del Carme

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Biblioteca de la Conselleria.

08/11/2021

Llibre José Capuz "Escultor del classicisme modern. Una mostra del seu llegat artístic"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Centre del Carme Cultura Contemporània

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Biblioteca de la Conselleria

30/10/2021

Llibreta i ampolla d´Oli.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Cocentaina

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Ús Personal Consellera.

27/10/2021

Llibre "El Desempeño Parlamentario de las Diputadas Autonómicas Valencianas (1983-2011)"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Berbabé Aldeguer Cerdá Dpto Derecho Constitucional Universitat de València

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Ús personal de la Consellera.

27/10/2021

Llibre "Democracia Paritaria y Cuotas Electorales" El acceso de las mujeres a las instituciones públicas.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Bernabé Aldeguer Cerdá Dpto Derecho Constitucional Facultad de Derecho de la Universitat de València.

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Ús personal de la Consellera.

26/10/2021

Lot de Productes alimenticis

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consume Palestina "La tenda de tot el Mon"

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Ús personal de la Consellera.

22/10/2021

Llibre "Carmen Alborch L´Art i la Vida"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Centre del Carme Cultura Contemporània

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Ús Personal Consellera.

28/07/2021

Llibre "Cultura 1933-1936" Edició Fascímil

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Castelló

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Biblioteca de la Conselleria.

23/07/2021

Libre "IN MEMORIAM" Dels Benassalencs Represaliats en la Guerra i la Postguerra, d´Emili Ferrando Puig

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Grup de Recuperació de la Memòria Històrica de Benassal

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Biblioteca de la Conselleria.

23/07/2021

Dues ampolles d´aigua i un Termo.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Benassal.

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Ús personal de la Consellera.

23/07/2021

Llibre "Escuts i Banderes dels Municipis de la Comunitat Valenciana" Any 2019.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Seminari de Govern Estiu 2021. Albocàsser Benassal

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Biblioteca de la Conselleria.

23/07/2021

Lot de Llibres "Benassal Segle XX"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Grup de Recuperació de la Memòria del Segle XX de Benassal

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Biblioteca de la Conselleria.

23/07/2021

Llibre "La Xiqueta de les sandàlies de pell de porc" d´Emili Ferrando Puig

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Grup de Recuperació de la Memòria Històrica de Benassal

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Biblioteca de la Conselleria.

23/07/2021

LLibre STUKA "Experiments de la Legió Còndor 1938" Benassal, Ares, Vilar de Canes i Albocàsser.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Grup de Recuperació de la Memòria Històrica del Segle XX Benassal

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Biblioteca de la Conselleria.

28/06/2021

Llibre "Polítiques de seguretat per a la pau" Una altra seguretat és posible i necesària. Pau i Desarmament

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Centre DELÀS d´Estudis per la Pau

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Biblioteca de la Conselleria.

28/06/2021

Llibre "PACIFISTAS EN ACCIÓN" Desmilitarizar, Desarmar, Pacificar.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: CENTRE DELÀS d´Estudis per la Pau.

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Biblioteca de la Conselleria.

22/06/2021

Llibre "35 ANYS D´HISTÒRIA 1986-2021" Associació Cultural Institut Obrer

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació Cultural Institut Obrer

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Biblioteca de la Conselleria

10/06/2021

Llibre "ETNOGRAFIA D´UNA EXHUMACIÓ" El cas de la fossa 100 del cementeri de Paterna

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Diputació de València. Memòria Històrica

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Biblioteca de la Conselleria.

10/06/2021

Llibre "Violencia, conceptualización, memoria, represión, estudios, monumentalización, exhumaciones" Valencia 1936-2020

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Diputació de València. Memòria Històrica.

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Biblioteca de la Conselleria.

05/06/2021

Pin de les Marxes per la Pau Sahara

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Fuenterrobles

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Ús personal Consellera.

05/06/2021

Taça d´Infusions

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de la Vall d´Uxó

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Ús personal Consellera.

24/05/2021

Llibre "València 1931-1939" Guía Urbana. La ciutat en la Segona República.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat de València

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Ús personal de la Consellera.

17/05/2021

Llibre "El Concierto Mano a Mano de Buñol" 40 aniversario.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Buñol

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Biblioteca de la Conselleria.

17/05/2021

Llibre "La Tomatina de Buñol" Chimo Masmano Palmer i Pegua Ruiz Corachán.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Buñol

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Biblioteca de la Conselleria.

17/05/2021

Llibre "LOS TRENES DE LA ESPERANZA"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: José Vicente Castillo García

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Biblioteca de la Conselleria.

17/05/2021

Llibre Exposició "Buñol Rojo"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Buñol

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Biblioteca de la Conselleria.

12/05/2021

Lámina Plaça de Espanya de Sant Vicent del Raspeig. Nº 169/200 de José Cerezo i insignia del Municipi.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Despatx de la Consellera.

07/05/2021

Figura "Dama de Guardamar" s.1 V A de C.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Guardamar

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Despatx de la Consellera.

07/05/2021

Llibre "La Flor de Guardamar" per Julio Bruno Gómez.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Guardamar del Segura

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Biblioteca de la Consellera.

07/05/2021

Llibre "Quadern de la Mar"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Guardamar

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Biblioteca de la Conselleria

07/05/2021

Lot de Nyores de Guardamar

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Guardamar

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Ús propi de la Consellera.

19/04/2021

Llibres. "XVIII Certamen Literario Ateneo" Edició 2019 i "XVII Certamen Literario Escolar" Edició 2018.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Xest

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Biblioteca de la Conselleria.

19/04/2021

Llibre "Palabras de Vida" Retazos de Sabiduría Popular.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Xest

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Biblioteca de la Conselleria.

31/03/2021

Dues Llibres "15 Anys Lluitant per la recuperació de la Memoria Histórica a Oriola".

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ateneu Soci-Cultural Vent del Poble.

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Despatx de la Consellera i Biblioteca de la Conselleria.

29/03/2021

Dos llibretes de notes.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Director-gerent del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana.

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Ús personal.

22/03/2021

Número especial 8M de la Revista Resgistradors.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils a la Comunitat Valenciana.

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Despatx de la consellera.

22/03/2021

Una borsa de tela i dos llibres: "Depósito Municipal, de Juan Bertomeu Ramis" i Història i Memoria, La Guerra Civil a Dénia.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Dénia.

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Despatx de la consellera.

22/03/2021

Llibre "Viaje apostólico de su santidad el Papa Francisco a Irak".

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Arquebisbe de València.

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Biblioteca de la Conselleria.

22/03/2021

Llibre "Depósito Municipal" de Juan Bertomeu Ramis

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Dènia

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Biblioteca de la Conselleria.

22/03/2021

Llibre Història i Memoria "La Guerra Civil a Dènia"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Dènia

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Biblioteca de la Conselleria.

15/03/2021

Llibre "Democracia, Gobierno y Administración Pública Contemporánea", directors Bernabé Aldeguer Cerdá i Gema pastor Albaladejo.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Grup Anaya. Bernabé Aldeguer Cerdá i Gema pastor Albaladejo.

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Despatx consellera.

09/03/2021

Una llibreta i un bolígraf.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Vila-real.

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Ús propi.

09/03/2021

Una bufanda.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Tots Units de Vila-real

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Ús propi.

02/03/2021

Calendari Conmemoració Any nou Xinès, i dues Mascaretes reutilitzables.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institut Confuci Universitat de València

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Despatx de la Consellera.

23/02/2021

Memòria d'activitats de l'exercici 2019, del "Consejo de Transparencia y Buen Gobierno".

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President del "Consejo de Transparencia y Buen Gobierno".

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Despatx de la consellera.

15/02/2021

Llibre "Código de Buenas Prácticas en Materia de Contratación Pública".

Entitat/Persona que fa l'obsequi: FEMP i RED

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Despatx de la consellera.

18/01/2021

Dos llibretes (una gran i una xicoteta), un bolígraf, un pendrive, un bloc de notes, post-it, una mascareta reutilitzable i una tassa.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: À Punt Televisió Valenciana

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Ús personal de la consellera.

13/01/2021

Memòria de Càtedres d'empresa, corresponents a l'any 2019.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Vicerrector d´Ocupació i Emprendiment. Universitat Politècnica de València.

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Despatx de la Consellera.

13/01/2021

Llibre ACOGER ES UN BIEN PARA TODOS "Una mirada al acogimiento familiar a través de las pinturas del Museo Nacional del Prado"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Col.legi Notarial València

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Despatx de la Consellera.

11/01/2021

Llibre "Derecho a la Justicia. Querellas contra la impunidad".

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Acció Ciutadana contra la Impunitat del Franquisme.

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Biblioteca Conselleria.

23/12/2020

Lot de rebosteria dolça.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Dolores.

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Ús personal Consellera.

23/12/2020

Lot Nadalenc, ampolla de Cava i vi blanc, torrons i dolços

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Corts Valencianes

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Ús personal Consellera.

22/12/2020

Una Caixa de dolçols nadalencs.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Xixona

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Ús personal.

21/12/2020

Una samarreta i un llibre "Vida y muerte de Fedrico García Lorca".

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Isabel ginés

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Ús personal.

17/12/2020

Agenda Any 2021.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell Valencià de Cultura.

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Ùs propi Consellera.

17/12/2020

Quadern de làmines "Els colors de la vida"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Balearia

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Despatx de la Consellera.

17/12/2020

Mascaretes reutilitzables Covid 19 color fusia.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Centre del Carme Cultura Contemporània.

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Ùs personal Consellera.

15/12/2020

Caixa de Raïm.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Novelda

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Ús personal Consellera.

09/12/2020

lot de llibres Història del poble de Barxeta.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Barxeta

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Biblioteca de la Conselleria.

05/12/2020

Lot publicacions Revista l´Associació Cultural "La Lloca" d´Antella.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament d´Antella

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Biblioteca de la Conselleria.

04/12/2020

Ampolla d'alumini d'aigua reutilitzable (500ml).

Entitat/Persona que fa l'obsequi: à Punt

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: ús personal Consellera.

02/12/2020

Mascaretes reutilitzables Covid 19 color negres.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Centre del Carme Cultura Contemporània.

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Ùs propio Consellera.

24/11/2020

4 Caixes de raïm roig.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Monforte del Cid.

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Ús personal Consellera, Cap del Gabinet de la Consellera i Cap de Premsa de la Consellera.

24/11/2020

3 Caixes de raïm blanc.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Aspe

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Ús Personal Consellera, Cap del Gabinet de la Consellera i Cap de Premsa de la Consellera.

27/10/2020

Lot productes ecològics "Consume Palestina"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ONGDS Valenciana Assemblea de Cooperació per la Pau "Consume Palestina"

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Ús personal Consellera.

20/10/2020

Llibre "La recuperació de la memoria histórica al País Valencia: Reparar i dignificar les víctimes amb les subvencions estatals (2006-2011)"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat d´Alacant

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Biblioteca de la Conselleria.

20/10/2020

Llibre "Valencianes i Valencians Deportats en els Camps Nazis"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Cristina Escrivà

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Biblioteca de la Conselleria.

20/10/2020

Llibre "Història i Poètiques de la Memoria: La Violència Política en la Representació del Franquisme"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat d´Alacant

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Biblioteca Conselleria.

20/10/2020

Llibre "Silenci, oblit i preservació de la memoria democrática" Una aportació interdisciplinària.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat d´Alacant

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Biblioteca de la Conselleria.

20/10/2020

Llibre Lectures de l´Institut Obrer Revista de Pensament i Acció Social. "II SEMINARI INTERNACIONAL, HISTÒRIA, MEMÒRIA I FONTS ORALS"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Cristina Escrivà

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Biblioteca de la Conselleria.

14/10/2020

Bolígraf institucional de la FVMP.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federació Valenciana Municipis i Províncies.

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Ús personal consellera.

13/10/2020

Borsa de teixit, màscara reutilitzable, bloc de notes i bolígraf.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Xàtiva.

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Ús personal consellera.

07/10/2020

Mascareta reutilitzable Covid 19.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President de la Corporació Valenciana de Mitjans de la Comunicació. À Punt Mèdia.

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Ús propi.

03/10/2020

Borsa de productes alimentosos de la zona.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Balneari de Cofrents

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Consum propi.

02/10/2020

Bastó de lledoner.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Jarafuel

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Conselleria.

02/10/2020

Pack de Mascateta, Mel i Oli d´oliva Verge

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament d´Aiora

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Per a consum propi de l´equip assistent al Seminari del Consell.

30/09/2020

Ampolla d´Oli Verge Extra ecològic.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Chelva

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Ús personal de la Consellera.

30/09/2020

Llibre Actas 1ª Jornada "Guerra Civil y Memoria Histórica en la Serranía"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament del Villar del Arzobispo

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Biblioteca de la Conselleria.

30/09/2020

Llibre "Crónica de la Guerra Civil en El Villar"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament del Villar del Arzobispo

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Biblioteca de la Conselleria.

30/09/2020

Llibre "Guerra Civil y Memoria Histórica en la Serranía II"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament del Villar del Arzobispo

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Biblioteca de la Conselleria.

30/09/2020

Pot de Llonganisses en Oli.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Chelva

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Ús personal Consellera

24/09/2020

Memòria anual de la "Red de Institutos Tecnológicos de la Comunidad Valenciana".

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President i director de REDEIT.

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Biblioteca Conselleria.

24/09/2020

Revista Espanyola de la Funció Consultiva, núms. 30 i 31 (juliol-desembre 2018 i gener-juliol2019).

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Biblioteca Conselleria.

24/09/2020

Lot de llibres municipi d´Alzira.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament d´Alzira

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Biblioteca de la Conselleria.

21/09/2020

Llibre "Economía, Trabajo y Sociedad: Memoria sobre la Situación Socioeconómica y Laboral. España 209, resumen ejecutivo.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell Econòmic i Social Espanya

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Biblioteca Conselleria.

10/08/2020

Mascaretes reutilitzables Covid 19

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Villena

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Despatx de la Consellera.

23/07/2020

Mascaretes reutilitzables Covid 19

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament d´Ontinyent

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Despatx de la Consellera

07/07/2020

Figura del Palau de la Diputació Provincial d'Alacant.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Diputació Provincial d'Alacant

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Despatx de la consellera.

06/03/2020

Mocador, Fulard.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Sindicat Unió General Tunisiana del Treball

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Ús personal

04/03/2020

Dos llibres: "La 30 Brigada Mixta 1936-1938" i "Retaguardia, Guerra Civil y Vinalopó".

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament d'Elda

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Biblioteca de la Conselleria

02/03/2020

Ampolla de Vi Negre Pasión.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Camporrobles.

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Ús personal Consellera

18/02/2020

Calendari any 2020. Institut confuci de la Universitat de València

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institut Confuci de la Universitat de València

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Despatx de la Consellera

18/02/2020

Quadre de ceràmica del castell de Bétera

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Bétera

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Despatx de la Consellera

13/02/2020

Llibre Revista. CONCRET. ECONOMI I PENSAMENT

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institut d´economia i empresa. Ignasi Villalonga

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Despatx de la Consellera

07/02/2020

Productes locals i un "pendrive".

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Dènia

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Ús personal Consellera.

27/01/2020

Tres llibres de José Mª Soler García: "Diccionario Villenero", "Cancionero Popular Villenense" i "Historia de Villena".

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Villena

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Despatx de la Consellera.

17/01/2020

Llibre "La Guerra ha terminado". Alacant 1939.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Presidència de la Generalitat

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Despatx de la consellera.

05/01/2020

Dos llibres i dolços típics de Nadal.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament d'Alcoi

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Ús personal Consellera.

02/01/2020

Estoig que conté informació audiovisual sobre informació del Grup Social Once, un calendari i unes ulleres de sol.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundación Once

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Ús personal Consellera.

02/01/2020

Agenda 2020.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell Valencià de Cultura

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Ús personal consellera.

02/01/2020

Publicació llibre "La Línea Inmediata a Rafelbunyol"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Rafelbunyol

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Despatx Consellera.

23/12/2019

Un lost de dolçols típics nadalencs.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Xixona

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Ús personal.

18/12/2019

Un lot de torrons.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Diputació Provincial de València.

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Ús personal.

18/12/2019

Llibre "Litoral Islas".

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Balearia

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Despatx Consellera.

11/12/2019

Llibre Dret Administratiu "Comentarios a la Ley 2/2015, de 2 de abril, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana en la cCmunidad Valenciana".

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Despatx Consellera.

26/11/2019

Llibre "La residencia de señoritas, 1936-1939) i els núms. 2 i 3 de la revista LIO-Lectures de lInstitut Obrer, Revista de Pensament i Acció Social.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació Cultural Institut Obrer

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Despatx Consellera.

07/11/2019

Llibre "Memorias de un médico de la UMH en África", de Mariano Pérez Arroyo.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President del Consell Social i el Vicerrector de la Universitat Miguel Hernández, d'Elx.

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Despatx Consellera.

24/09/2019

Productes varis típics de Palestina.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Membres de l'Assemblea de Cooperació per la Pau.

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Ús personal de la consellera.

21/08/2019

Bastó per a caminar de fusta, amb motiu de la participació en el pregó de la Fira d'Estiu de Jarafuel

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Jarafuel (València)

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Consellera

21/08/2019

Cistella amb productes locals, amb motiu de la participació en el pregó de la Fira d'Estiu de Jarafuel

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Jarafuel (València)

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Consellera

21/08/2019

Ram de Flors, amb motiu de la participació en el pregó de la Fira d'Estiu de Jarafuel

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Jarafuel (València)

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Consellera

25/07/2019

Llibre "La Línea de Defensa Inmediata en riba-roja de Túria".

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació de Municipis Valencians Vinculats a La Immediata

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Despatx consellera

18/07/2019

Llibre 80 Anys d'Història. L'Institut Obrer de València

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Cristina Escrivà Moscardó. Ass. Cultural Institut Obrer

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Biblioteca Consellera

17/07/2019

2 llibres. "Llàgrimes de cotó, de pols i de silenci" i "La Dignidad y la azada" de Jordi Sebastià i Jordi PLa

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Fontilles

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Biblioteca Consellera

15/07/2019

4 CD's "Amanecerá y Veremos", "El Fique", "Magdalena Medio" i "Voces de Refugiadas"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ATELIER ONGD

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Despatx Consellera

27/06/2019

Un exemplar del llibre "Diálogos"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President del Gremi de Restauració de Barcelona

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Despatx Consellera

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA DOCÈNCIA PROFESSORA 22/01/2003 17/06/2019 NO
DIPUTACIÓN DE VALENCIA DIPUTADA-PORTAVOZ Y VICEPRESIDENTA 4ª. 12/07/2011 17/06/2019 NO
AYUNTAMIENTO DE CATARROJA CONCEJALA 14/06/2003 14/06/2019 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
CORTS VALENCIANES DIPUTADA AUTONOMICA DIPUTADA AUTONOMICA 16/05/2019 Pública
Comissió Delegada Consell Inclusió i Drets Socials VOCAL VOCAL 17/06/2019 Pública
Comissió Avaluació Impacte en Salut VOCAL VOCAL 17/06/2019 Pública
Comissió Interdepartamental Seguiment i Coordinació Desenvolupament de l'Estatut Autonomia i Impuls i Consolidació del Model Valencià d'Autogovern Vocal Presidenta 17/06/2019 Pública
Comissió Interdepartamental per a la Cooperació Internacional al Desenvolupament Presidenta Presidenta 17/06/2019 Pública
Comissió Interdepartamental per a la Coordinació, Suport i Seguiment del Procés Electoral a les Corts Vicepresidenta Vicepresidenta 17/06/2019 Pública
Comissió Interdepartametal per a la Lluita contra el Desploblament dels Municipis Valencians Vocal Vocal 17/06/2019 Pública
Comissió Interdepartamental per a la Modernització Tecnològica, la Qualitat i la Societat del Coneixement en la CV Vicepresidenta Vicepresidenta 17/06/2019 Pública
Comissió Interdepartamental per a la Prevenció d'Irregularitats i Males Pràctiques-CIPIMAP Presidenta Presidenta 17/06/2019 Pública
Consell de Participació Ciutadana de la CV Presidenta Presidenta 17/06/2019 Pública
Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern-Comissió Consultiva Vocal Vocal 17/06/2019 Pública
Consell Territorial Sectorial per a la Cooperació Internacional al Desenvolupament Presidenta Presidenta 17/06/2019 Pública
Consell Social de les Llengües-CSL Vocal Vocal 17/06/2019 Pública
Fundació Comunitat Valenciana-Regió Europea-FCVRE-Patronat Patrono Patrono 17/06/2019 Pública
Conferència Sectorial de Cooperació Membre Membre 17/06/2019 Pública
Premi Valencià a la Solidaritat i el Voluntariat-Jurat Presidenta Presidenta 17/06/2019 Pública
Comissió Interdepartamental per a la Recuperació de la Memòria Democràtica Vocal Vocal 17/06/2019 Pública
Alt Consell Consultiu per al Desenvolupament de l'Agenda 230 Vicepresidenta Vicepresidenta 17/06/2019 Pública
Comissió Assessora de Dret Civil Valencià Presidenta Presidenta 17/06/2019 Pública
Comissió Interdepartamental Commemorativa del 80 Aniversari del II Congrés Internacional d'Escriptors per a la Defensa de la Cultura Vocal Vocal 17/06/2019 Pública
Comité Permanent d'Acció Humanitària de la CV Presidenta Presidenta 17/06/2019 Pública
Consell de Centres Valencians a l'Exterior-CEVEX Presidenta Presidenta 17/06/2019 Pública
Institut Valencià de la Memòria Democràtica, Els Drets Humans i les LLibertats Públiques Presidenta Presidenta 17/06/2019 Pública

SI

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 20.790,55 €
Ple domini 100 Locals Valencia/València Espanya 187.971,33 €
Ple domini 100 Locals Valencia/València Espanya 155.770,65 €
Ple domini 100 Garatge Valencia/València Espanya 6.844,23 €
Ple domini 100 Altres immobles urbans Valencia/València Espanya 2.281,40 €
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 47.475,38 €
Ple domini 100 Garatge Valencia/València Espanya 6.844,23 €
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 53.858,49 €
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 21.021,58 €
Ple domini 100 Immobles rústics Valencia/València Espanya 328,11 €
Ple domini 50 Immobles rústics Valencia/València Espanya 776,88 €
Ple domini 100 Immobles rústics Valencia/València Espanya 247,12 €
Ple domini 100 Immobles rústics Valencia/València Espanya 83,36 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 198.711,63 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Total: 2.500,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment de capital immobiliari 5.931,87 €
Rendiment del treball 61.107,62 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 13/12/2019

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos