FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
  • X legislatura (17/06/2019-25/06/2023)
  • Consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
  • Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

La persona titular de la conselleria, sota la superior autoritat del Consell, assumeix la representació orgànica de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital davant de qualsevol tipus d'institucions públiques i privades.

La persona titular de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital és l'òrgan jeràrquic superior del departament i exerceix totes les atribucions conferides per la Llei 5/1983 en l'àmbit de les competències que estableix l'article 12 del Decret 5/2019, de 16 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determinen el nombre i la denominació de les conselleries, i les seues atribucions, així com qualsevol altra que li atorgue l'ordenament jurídic en l'àmbit competencial esmentat.

Fuente: Funciones

Curriculum vitae

cargando datos