alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Arcadi España García

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
 • Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
 • Nomenament: 17/06/2019 DOGV
 • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre. Torre 1. 46018. València
 • espanya_arc@gva.es
 • 961 208 159

Agenda

La persona titular de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat és l'òrgan jeràrquic superior del departament i exerceix totes les atribucions conferides per la Llei del Consell en l'àmbit de les competències que estableix l'article 11 del Decret 5/2019, de 16 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determinen el nombre i la denominació de les conselleries, i les seues atribucions, i qualsevol altra que li atorgue l'ordenament jurídic en l'esmentat àmbit competencial.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat Llista completa d'obsequis

29/11/2021

Reunió oficial a Madrid

Acompanyant/s
 • Cap de Premsa, Begoña Cano
Costs
 • Transport
  126,90 €
 • Total 126,90 €
15/11/2021

Reunió amb la Secretaria Seneral de Transports, del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana

Acompanyant/s
 • Secretària Autonòmica d’Obres Públiques, Transports i Moblitat Sostenible, María Pérez
 • Director del Gabinet, Marc Bellvis
 • Assessora de Premsa, Begoña Cano
Costs
 • Transport
  517,25 €
 • Total 517,25 €
10/11/2021

V Acte Empresarial pel Corredor Mediterràneo

Acompanyant/s
 • Director de Gabinet, Marc Bellvis Milian
 • Cap de Premsa, Begoña Cano Solis
Costs
 • Transport
  479,40 €
 • Total 479,40 €
27/10/2021 - 28/10/2021

VIII Trobada Corredor Ferroviario Mediterráneo

Acompanyant/s
 • Assessora d’Assumptes Partalamentaris, Ana Belén Domínguez Cana
 • Assessor de Asumptes Generals, Issac Almendros
 • Conductor del Conseller, Antonio Oliver
Costs
 • Allotjament
  460,00 €
 • Total 460,00 €
25/10/2021

Reunió amb el secretari general d'Agenda Urbana, David Lucas

Acompanyant/s
 • Director de Gabinet, Marc Bellvis
Costs
 • Transport
  166,95 €
 • Total 166,95 €
05/10/2021

Inauguració de l'I Fòrum Urbà d'Espanya i II Fòrum Global de Governs Locals

Acompanyant/s
 • Begoña Cano Solís, Cap de Premsa
Costs
 • Transport
  780,00 €
 • Total 780,00 €
20/07/2021 - 21/07/2021

Viatge a Madrid, diverses reunions oficials i desdejuni d'Éuropa Press del President

Acompanyant/s
 • Ana Domínguez, Assessora d'Assumptes Parlamentaris
Costs
 • Allotjament
  260,00 €
 • Transport
  254,50 €
 • Total 514,50 €
12/07/2021

Presa de possessió noves ministres a Madrid

Acompanyant/s
 • Begoña Cano Solís, asesora de prensa
Costs
 • Transport
  176,60 €
 • Total 176,60 €
22/06/2021 - 23/06/2021

Promoció de la ruta aèrea de l’Aeroport de Castelló amb Sevilla

Costs
 • Allotjament
  288,40 €
 • Transport
  1.110,00 €
 • Total 1.398,40 €
03/06/2021

Participació en el Congrés de CONAMA-FUNDICOT a Madrid

Acompanyant/s
 • Ana Domínguez Cana
Costs
 • Transport
  256,80 €
 • Total 256,80 €
18/05/2021 - 19/05/2021

Assistència a FITUR i roda de prensa de presentació de les Vies Verdes

Acompanyant/s
 • Begoña Cano. Asesora de prensa
 • Isaac Almendros. Asesor de asuntos generales
Costs
 • Allotjament
  356,55 €
 • Transport
  360,60 €
 • Total 717,15 €
16/02/2020 - 19/02/2020

Viatge institucional al Marroc, acompanyant al President de la Generalitat

Acompanyant/s
 • Assessora de Premsa, Begoña Cano
Costs
 • Allotjament
  2.131,78 €
 • Transport
  1.065,89 €
 • Total 3.197,67 €
12/02/2020

Reunions diverses al Ministeri de Transició Ecològica

Acompanyant/s
 • Director del Gabinete, Marc Bellvis Milian
Costs
 • Manutenció
  64,60 €
 • Transport
  235,44 €
 • Total 300,04 €
27/01/2020

Fórum Europa. President de la Generalitat

Costs
 • Transport
  235,44 €
 • Total 235,44 €
22/01/2020 - 23/01/2020

VIATGE A FITUR CV

Acompanyant/s
 • Director del Gabinete, Marc Bellvis
Costs
 • Allotjament
  506,18 €
 • Transport
  235,44 €
 • Total 741,62 €
13/01/2020

Viatge a Madrid a la presentació dels Ministres de Cultura i Esport i Ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana

Acompanyant/s
 • Marc Bellvis Milian
Costs
 • Manutenció
  43,50 €
 • Transport
  235,44 €
 • Total 278,94 €
18/11/2019 - 19/11/2019

Assistir al lliurament de medalles d'honor 2019 i els XII Premis Carles Ferrer Salat, acompanyant al President

Costs
 • Allotjament
  224,19 €
 • Transport
  45,99 €
 • Total 270,18 €
11/11/2019 - 12/11/2019

VIATGE A BRUSSEL.LES, RÉGION DE BRUXELLES - CAPITALE (BÉLGICA), els dies del l' 11/11/2019 al l' 12/11/2019, amb motiu de mantindre diverses reunions sobre finançament de projectes de mobilitat sostenible.

Acompanyant/s
 • Marc Bellvis Milian, Director de Gabinet
 • Begoña Cano Solis, Assessora de Premsa
Costs
 • Allotjament
  461,82 €
 • Manutenció
  224,10 €
 • Transport
  1.186,67 €
 • Total 1.872,59 €
24/10/2019

Viatge a Madrid per a Reunió en l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia; tema: Estalvi d'energia en el transport públic

Acompanyant/s
 • Ana Dominguez Cana, assessora d'asumptes parlamentaris
Costs
 • Transport
  164,36 €
 • Total 164,36 €
15/10/2019 - 16/10/2019

Viatge a Brusel.les per l'exposició del Corredor Mediterrani i mantindre diverses reunions

Acompanyant/s
 • Ana Belén Dominguez, Asesora de Asuntos Parlamentarios
 • Begoña Cano, Asesora de Prensa
Costs
 • Allotjament
  493,41 €
 • Manutenció
  161,80 €
 • Transport
  1.439,17 €
 • Total 2.093,58 €
10/09/2019

Reunió amb Director General de la Oficina de l'Alt Comissionat per a l'agenda 2030 a Madrid

Acompanyant/s
 • Marc Bellvis, Director Gabinet
 • Begoña Cano, Assessora de Premsa
Costs
 • Manutenció
  62,00 €
 • Transport
  349,62 €
 • Total 411,62 €
22/07/2019

Anada a les Corts Generals a Madrid

Costs
 • Transport
  116,54 €
 • Total 116,54 €
01/07/2019 - 02/07/2019

Assistència al desdejuny d'Europa Press del M.H. President en Madrid

Costs
 • Transport
  116,54 €
 • Total 116,54 €
27/06/2019

Anada a Barcelona, al Saló de la Logística (SIL 2019)

Acompanyant/s
 • Marc Bellvis Milian
Costs
 • Transport
  149,04 €
 • Total 149,04 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 62.506,20 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 8.750,86 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 71.257,06 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2021

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat Llista completa d'obsequis

04/01/2022

Estoig ZUMOLEO, set monodosis de suc d'oliva integral verge extra.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Manuel García-Portillo, GRUPO MGP

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Conseller

03/01/2022

Replica en miniatura de la Graná Verge del Rosari.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Rafal

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: conseller

03/01/2022

Lliure Premi Novel·la Gràfica 2019

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de La Pobla de Farnals

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Servei de documentació, publicacions i estadística departamental

03/01/2022

Segona Col·lecció "Mujeres Pioneras"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Balearia

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Conseller

03/01/2022

CD "Música Empresonada"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Directora General de Cultura i Patrimoni

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Servei de documentació, publicacions i estadística departamental

30/12/2021

Mapa oficial de carreteres d'Espanya 2022

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Sotssecretari Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Gabinet del Conseller

28/12/2021

Caixa de xocolats

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ferrovial

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Personal Conselleria

28/12/2021

Llibre "Extraños en un tren"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Grup Ciutadans Corts Valencianes

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Despatx Conseller

23/12/2021

Corbina

Entitat/Persona que fa l'obsequi: corvina rex

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Conseller

23/12/2021

Sal i safrà

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Carmencita

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Personal Conselleria

23/12/2021

Borsa de viatge

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Premis Jaume I

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Conseller

23/12/2021

6 Ampolles de vi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Port de Dénia

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Personal Conselleria

23/12/2021

2 ampolles de vi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: cambra d'Oriola

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Personal de la Conselleria

23/12/2021

Caixa amb products nadalencs valencians

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President de la Generalitat

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Personal de la Conselleria

22/12/2021

Publicació "Malfalda y mucho más"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Port de València

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Despatx Conseller

22/12/2021

Productes nadalencs valencians

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Diputació de València

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Personal de la Conselleria

22/12/2021

Llibre premi Planeta "La bestia"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat Internacional de Valencia

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Personal Gabinet

21/12/2021

Memòria de Sostenibilitat 2021

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ASPAPEL, Associació Espanyola de Fabricants de Pasta, Paper i Cartó

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Servei de documentació, publicacions i estadísitca departamental.

21/12/2021

Agenda 2022

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell Valencià de Cultura

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Gabinet conseller

21/12/2021

Llibre 35 anys SACYR

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Director General Autovía del Turia, David Espeja

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Gabinet del conseller

21/12/2021

Exemplar revista economistes 2021

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Col·legi d'Economistes de València

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Servei de documentació, publicacions i estadística departamental

20/12/2021

Borsa amb una botella d'oli, pastilla torró i pot d'ametles amb xocolate

Entitat/Persona que fa l'obsequi: CORTS VALENCIANES

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Personal de la conselleria

20/12/2021

Plançó de carrasca

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Grupo Tragsa

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Conseller

20/12/2021

Caixa amb productes nadalencs

Entitat/Persona que fa l'obsequi: VECTALIA

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Personal de la conselleria

20/12/2021

Basquet de taronges i botella de vi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federico Felix, President de AGUA DE CHOVAR

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Personal conselleria

20/12/2021

Cistella de fruites variades i caixa amb brioixeria.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Enrique Riquelme, president de Empresas del Sol

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Personal conselleria

20/12/2021

Caixa amb botelles d'oli, vinagre i vi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: BOLUDA Corporació Marítima

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Conseller

17/12/2021

Botella de Cava

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Personal de la conselleria

16/12/2021

Llibre 35 anys SACYR

Entitat/Persona que fa l'obsequi: D.G. de Desenvolupament de Negoci i Contractació, José Manuel Loureda López

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Servei de documentació, pùblicacions i estadística departamental

15/12/2021

Caixa amb 6 botelles de vi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President de CHOVAR Aigua Mineral Natural

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Ús particular del conseller i personal de la conselleria.

14/12/2021

Sis pastilles de xocolate

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President d'AC Hotels

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Personal conselleria

13/12/2021

Llibre Premi Planeta 2021

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Director General Planeta Formació i Universitats

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Biblioteca conseller

10/12/2021

Llibre "¿te va a sustituir un logaritmo? El futuro del trabajo en España" de Lucía Velasco

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Lola Martín. Comunicació i Relacions Institucionals "TURNER"

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Servei de Documentació, Publicacions i Estadística Departamental

10/12/2021

Publicació "40 anys de la Unió de Periodistes Valenciasns. Cròniques per a un aniversari"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Unió de periodistes valencians

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Despatx Conseller

09/12/2021

Tres potets de roques de xocolate amb el logo de l'ONCE

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Delegat Territorial de l'ONCE en la Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Personal conselleria

07/12/2021

Llibre "1998-2015 Cabanyal Portes Obertes cultural i ciutadania"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: José Lui Pérez Pont. Director General Centre del Carme

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Servei de Documentació, Publicacions i Estadística Departamental

03/12/2021

Bol de ceràmica i caixa de torrons

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Xixona

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat.

22/11/2021

Publicació "Innovación desde el museo. Ensayos sobre emergencia cultural"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: José Luis Pérez Pont. Director General CCCC

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Servei de Documentació, Publicacions i Estadística Departamental

22/11/2021

Estudi Comparatiu de Pràctiques de conservació i explotació de carreteres en Espanya, Regne Unit, Alemanya, França i Itàlia de l'Assocació d'Empreses de Conservació y Explotació d'Infraestructures

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Jesús M. Álvarez Cortizo. Delegat COMSA

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Servei de Documentació, Publiacions i Estadística Departamental

08/11/2021

Publicació "José Capuz. Escultor del classicisme mordern. Una mostra del seu llegat artístic"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Centre Cultural del Carme Cultura Contemporània

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Servei de Documentació i Publicacions

21/10/2021

Guia "Género en grandes iniciativas urbanísticas"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Organització Jornada “Urbanismo sostenible y de género en la etapa post-pandemia (Gender and sustainable urban development in the post-pandemic)

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Despatx del conseller

21/10/2021

Llibre "Carmen Alborch, L'Art i la vida"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Jose Luis Pérez, Gerent del Centre del Carme Cultura Contemporània

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Conseller

19/10/2021

Llibre "La Via Augusta del segle XXI. El corredor Mediterrrani contra l'Espanya radial" Autor, Josep V.Boira

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Josep V.Boira

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Despatx del Conseller

08/10/2021

Llibre "Cultivar, compartir, practicar. De representacions, pràctiques i contextos"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: José Luis Pérez Pont. Director del CCC

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Servei de Publicacions, Documentació i Estadística Departamental

08/10/2021

Memòria de Responsabilitat Corporativa corresponent a l'any 2020 TM Grup Immobiliari

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Abel García Gómez, Vicepresident TM Grup Immobiliari

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Servei de Documentació, Publicacions i Estadística Departamental

08/10/2021

Llista dels Notaris de l'Il·lustre Col·legi de Notaris de València 2021.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Col·legi Notarial de València

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Servei de Publicacions, Documentació i Estadística Departamental

04/10/2021

Dos exemplars del llibre "El que sé de mi" autor, Antonio García Miralles

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat d'Alacant

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Un exemplar per al conseller i altre per al Servei de Documentació i Publicacions.

28/09/2021

ALSA Memòria de Sostenibilitat 2020

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Francisco Iglesias, Conseller Delegat d'ALSA

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Servei de Documentació, Publicacions i Estadística Documental

26/08/2021

Memòria anual 2020 REDIT

Entitat/Persona que fa l'obsequi: REDIT. FERNANDO SALUDES. PRESIDENT I GONZALO BELENGUER DIRECTOR

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Servei de Documentació, publicacions i Estadística Departamental

11/08/2021

Llibre de programa de festes patronals 2021 de Moixent

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Guillermo Jorques Lladosa, Alcalde de Moixent

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Servei de Documentació, publicacions i Estadística Departamental

23/07/2021

Dues botelles d'aigua del manantial Font en Segures

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Benassal

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Conseller

19/07/2021

Revista Juny 201 el MERCANTIL

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ANOMALIA EDICIONES SL

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Servei de documentació, publicacions i estadística departamental

05/07/2021

Memoria Annual 2020 "Grup Enusa"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: José Vicente Berlanga Arona. President

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Servei de Documentació, Publicacions i E.D.

05/07/2021

Revista núm. 148 CERCHA del Consell General de l'Arquitectura técnica d'Espanya

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Vicente Terol. President del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes tècnis i Enginyers de l'Edidficació de València

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Servei de Documentació, Publicacions i E.D.

28/05/2021

llibre "Fact Energy. La sostenibilidad que viene" de Pablo Foncillas

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Mª Eugenia Coronado. Directora General de Fundació Energy

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Servei de Documentació, publicacions i Estadística departamental

24/05/2021

llibre "Els alcaldes de Llíria del segle XX i altres encàrrecs" de Joan Josep Adrià i Montolío

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Alcalde de Llíria

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Servei de Documentació, publicacions i Estadística Documental

19/05/2021

Llibre "Cities and Pandemics: Towards a More Just, Green and Healthy Future"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Oficina d'ONU-Habitat España

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Conseller

19/05/2021

Llibre-informe "Claves e inversiones estratégicas para una España 5.0"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Siemens

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Conseller

18/05/2021

Llibre "Pioneras de la ingeniería valenciana"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Càtedra Demetrio Ribes

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Conseller

13/05/2021

Revista-programa de Festes de Moros i Cristians 2021 de Biar

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Biar

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Servei de Documentació

13/05/2021

Figura de metacrilato del ferry Eleanore Roosevelt y libreta

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Baleària

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Gabinet conseller

07/05/2021

Quadern de la mar, llibre "La flor de Guardamar", bust de la dama de Guardamar i bossa de roba amb nyores

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Guardamar

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Conselleria

29/04/2021

Manta de viatge

Entitat/Persona que fa l'obsequi: À Punt

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Personal de la Conselleria

28/04/2021

Saler amb sal i trufa

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Carmencita

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Personal de la Conselleria

14/04/2021

tres llibrets editats per la Universitat d'Alacant: "L'Alcudia d'Elx, un passeig per la història i l'entorn" "Las torres de L'Horta d'Alacant" i El Campus de la Universitat d'Alacant"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat d'Alacant

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Servei de Documentació, Publicacíons i Estadística Departamental

10/04/2021

dos plats decoratius Ajuntament de Biar

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ajuntamiento de Biar

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Gabinet del Conseller

23/03/2021

Dues llibretes amb el logo del Centre del Carme Cultura Contemporània

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Director Centre del Carme, Jose Luis Pérez

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Gabinet conseller

23/03/2021

Guia de les Vies Verdes: Sud, Centre i LLevant, de la Fundació dels Ferrocarrils Espanyols

Entitat/Persona que fa l'obsequi: José Carlos Domínguez Curiel, Director Fundació Ferrocarrils Espanyols

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Conseller

16/03/2021

Breviari del viatge apostòlic de La seua Santedat el Papa Francesc a l'Iraq

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Arquebisbe de València

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Servei de Documentació, Publicacions i ED

15/03/2021

Eina multiusos

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President del Port de Castelló

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Despatx del conseller

15/03/2021

Taça d'arròs de Pego

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ajuntament de Pego

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Gabinet Conseller

12/03/2021

kit faller

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de València

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: despatx

06/03/2021

dos llibrets de l'ajuntament de Picanya "Confinarts"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ajuntament de Picanya

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Servei de Documentació, publicacions i E.D.

06/03/2021

dos llibrets del carril bici de Picanya

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ajuntament de Picanya

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Servei de documentació, publicacions i E.D.

02/03/2021

Dos mascaretes i dos calendaris de taula

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Insittut Confuci de la Universitat de València

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: personal del gabinet

24/02/2021

Diversos llibres referents al Castell d'Alaquàs

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament d'Alaquàs

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Servici de documentació, publicacions i estadística departamental.

13/01/2021

Publicació "Acoger es un bien para todos" Exposició virtual Museu del Prado

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Francisco Cantos, Degà Col·legi Notarial de València

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Servei de Documentació, Publicacions i E.D.

11/01/2021

Llibre "Memòria 2019"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell Social Universitat Jaume I

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Servei de Documentació, Publicacions i Estadística Documental

07/01/2021

Publicació "UDALPLAN 2020" sistema d'informació geogràfica i banc de dades territorials de la Comunitat Autònoma del Pais Basc

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ignacio De la Puerta Rueda, Director de Planificació Territorial del Govern Basc

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Servei de Documentació, Pûblicacions i E.D.

29/12/2020

Mapa Oficial Carreteres 2021

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Jesús M. Gómez García. Sotssecretari Ministeri de Transport

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Gabinet Conseller

28/12/2020

Caixa amb corvines

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Frescamar

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Ús personal i personal de la Conselleria

28/12/2020

Llibre premi Planeta 2020 "Aquitania"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat Internacional de València, José Romos, Director General

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Biblioteca del Conseller

28/12/2020

Informe ONU-Habitat "Informe mundial de les Ciutats 2020 -El valor de la urbanització sostenible"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Carmen Sánchez-Miranda. Cap Oficina ONU-Habitat Espanya

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Servei de Documentació, publicacions i E.D.

28/12/2020

Llibre "Imàtges inesborrables" i llibre relatiu a l'exposició de Peridis al Port de València

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Aurelio Martínez. President Port de València

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Servei de Documentació, publicacions i E.D.

23/12/2020

2 Llibres "El nou pont Pumarejo, el Colós del Carib"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: SACYR, Rafael Gómez del Río, Conseller delegat i altres

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Servei de Publicacions, Documentació i E.D.

23/12/2020

Revista ACERCA, núm. 60

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Pedro Martínez, Director Corporatiu de Comunicació i Relacions Institucionals

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Servei de Documentació, Publicacions i E.D.

22/12/2020

Bossa de l'Ajuntament amb agenda, dos tabletes de xocolata i una samarreta fluorescent

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Torrent

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Ús personal i personal de la Conselleria

22/12/2020

Caixa amb dolços nadalencs DO Xixona

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Xixona

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Personal de la Conselleria

22/12/2020

Caixa amb pots de conserva

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Cámara de Comercio de Orihuela

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Personal de la Conselleria

22/12/2020

Dos pots de bombons

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ONCE

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Personal de la Conselleria

21/12/2020

Plantó de surera

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Tragsa

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Conseller

18/12/2020

informe "Jóvenes y Mercado de Trabajo en España"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: consell Econòmic i Social d'Espanya

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Despatx Conseller

18/12/2020

Làmines de l'exposíció Los ODS Baleàrics

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Baleària

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Despatx i personal de la Conselleria

18/12/2020

Una caixa amb productes d'alimentació típics de Nadal

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Global Omnium

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Ús personal i personal de la Conselleria

18/12/2020

Sis ampolles de vi valencìà

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fedacova

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Ús personal i personal de la Conselleria

18/12/2020

Una ampolla de cava tamany "benjamín"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Autoritat Portuària de València

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Personal de la Conselleria

18/12/2020

Una caixa amb productes d'alimentació típics de Nadal

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Vectalia

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Ús personal i personal de la Conselleria

17/12/2020

Agenda any 2021

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell Valencià de Cultura. Santiago Grisolía

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Personal de la Conselleria

17/12/2020

cinc mascaretes de tela del Centre del Carme

Entitat/Persona que fa l'obsequi: José Luis Pérez Pont. Director General

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Personal Conselleria

17/12/2020

Mascareta sanitària i porta mascareta

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Biar

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Personal conselleria

17/12/2020

Llibre "Las áreas urbanas funcionales en España"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació BBVA. Rafael Pardo Director

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Servei de Documentació, Publicacions i Estadística Departamental

16/12/2020

Llibres "Receptes Visigodes" i "Catalogue d'arbratge monumental i singular". Pin escut de l'ajuntament de Riba-roja de Túria

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Riba-roja de Túria

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Conseller

15/12/2020

Davantal i espècies

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Carmencita

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Personal Conselleria

15/12/2020

Tres ampolles de vi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Boluda Corporació Marítima

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Personal Conselleria

15/12/2020

2 kg. raïm de taula

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Novelda

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Personal de la Conselleria

14/12/2020

Caixa bombons

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ferrovial. Rafael del Pino, President

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Personal de Conselleria

30/11/2020

Informe "la inversió pública a España: Situació actual i prioritats estratètiques"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell Econòmic i Social d'Espanya

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Servei de Documentació, Publicacions i E.D.

27/11/2020

Botella de vi Heretat de Cesilia

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Corporació Empresarial VECTALIA SA

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Gabinet conseller

26/11/2020

Llibreta i usb de Ford Mustang

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ford

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Gabinet del Conseller

24/11/2020

Agenda 2021

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Mecael Industrial

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Gabinet del Conseller

20/11/2020

Corbata i mocador

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ports de l'Estat

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Gabinet conseller

18/11/2020

10 màscares i 10 cintes per a penjar mòbils amb el logo del Centre del Carme Cultura Contemporània.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: José Luis Pérez Pont, Director Gerent del Centre del Carme Cultura Contemporània

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Personal del Gabinet del Conseller

16/11/2020

Mascareta, funda i insignia

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Port Castelló

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Gabinet del Conseller

12/11/2020

Bossa, tassa, llibretes, webcam cover i bolígraf de la marca

Entitat/Persona que fa l'obsequi: À punt

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Personal de Gabinet

12/11/2020

Resum Executiu de la memòria de la situació socieconòmica i laboral de la Comunitat Valenciana, 2019

Entitat/Persona que fa l'obsequi: CES. Carlos Luis Alfonso. President

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Servei de Documentació, Publicacions i E.D.

12/11/2020

Informe sobre el Medi Rural en la Comunitat Valenciana

Entitat/Persona que fa l'obsequi: CES. Carlos Luis Alfonso. President

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Servei de Documentació, Publicacions i E.D.

06/11/2020

Agenda Urbana Espanyola (Guia per a educació primària)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: David Lucas, Secretario Gral. de agenda urbana i habitatge i Iñaqui Carnicero, DG de agenda urbana i habitatge. Mª Foment

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Servei de Documentació, Publicacions i ED

05/11/2020

Carta Encíclica "Fratelli Tutti" del Papa Francesc

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Arquebisbe de València, Cardenal Antonio Cañizares

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Biblioteca del Conseller

29/10/2020

Revista CERCHA, octubre 2020 del Consell General de l'Arquitectura Tècnica d'Espanya

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Vicente Terol Orero. President C.O. Aparejadores,

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Servei de Documentació, Publicacions i E.D.

28/10/2020

Memòria 2019. Fundació Comunitat Valenciana Regió Europea

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Joan Calabuig. Secretari Autonòmic per a la Unió Europea i Relacions Externes

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Servei de Documentació, Publicacions i Estadística Documental

27/10/2020

Informe "Beneficis socials del model de concessió en la gestió de carreteres" i Informe "Infraestructures per a la reconstrucció econòmica i social d'Espanya"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Julian Núñez, President

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Conseller

27/10/2020

Memòria de Responsabilitat Corporativa de TM Grup Immobiliari any 2019

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Abel García Gómez, Vicepresident

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Conseller

27/10/2020

Revista Economistes 2020

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Juan Jose Enriques Barbé, Degà President del Col·legi d'Economistes de València

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Biblioteca del conseller

27/10/2020

Revista de divulgació científica sobre el cicle hidràulic AGOA, primer monogràfic dedicat a "La ciutat fluvial"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Eugenio Calabuig, President de Global Omnium

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Conseller

23/10/2020

Memoria 2019 Premios Rei Jaume I

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Patronat Premis Rei Jaume I

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Despatx

21/10/2020

Llibre "Arquitectura reciente en Castellón 2010-2019"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Col·legi Territorial d'Arquitectes de Castelló

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Despatx

20/10/2020

Escultura xicoteta de FerPrad

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Corporació Marítima Boluda

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Gabinet

19/10/2020

Mascareta higiènica

Entitat/Persona que fa l'obsequi: À punt

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Personal de la planta de Gabinet

14/10/2020

Llibre "Excesos" de Emilio Ontiveros

Entitat/Persona que fa l'obsequi: L'autor

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Personal

13/10/2020

Revista ACERCA, N. 59

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Pedro Martinez, Director Corporatiu de Comunicació y Relacions Institucionals de CLH

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Servei de documentació, publicacions i estadística departamental.

13/10/2020

Llibre "Madrid 360" i ploma estilográfica marca Sheaffer

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President d'ENUSA

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Despatx

07/10/2020

Dos mascaretes higièniques

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Directora General de Cultura i Patrimoni

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Personal de la planta de Gabinete

05/10/2020

Abonament per a la temporada de Tardor del Palau de la Música

Entitat/Persona que fa l'obsequi: la presidenta de l'OAM

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Personal

02/10/2020

Productes d'alimentació de la zona

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Cofrentes

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Ús propi

02/10/2020

Motxilla i productes d'alimentació de la zona

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament d'Ayora

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Personal de Gabinet

28/09/2020

Llibre "EL BIENIO SOCIALISTA 2018-2020"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Enrique Linde y Felipe Guardiola

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Conseller

25/09/2020

Memòria d'activitats de l'exercici 2019

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Director de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la CV

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Conseller

23/09/2020

Memòria sobre la situació socioeconòmica i laboral Espanya 2019 (Resum executiu)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell Econòmic i Social Espanya

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Servei de documentació, publicacions i estadística departamental.

22/09/2020

Revista Espanyola de la Funció Consultiva

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Margarita Soler Sánchez. Directora Consell Jurídic Consultiu

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Servei de documentació, publicacions i estadística departamental

22/09/2020

ALSA Memòria de sostenibilitat 2019

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Francisco Iglesias, Conseller Delegat de ALSA

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Servei de documentació, publicacions i estadística departamental

14/09/2020

Diccionari villenero de José M.ª Soler García

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Alcalde Ayuntamiento de Villena, Fulgencio José Cerdán Barceló.

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Servici de documentació, publicacions i estadística departamental.

07/09/2020

Memòria 2019 de la Red d'Instituts Tecnològics de la Comunitat Valenciana (REDIT)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fernando Saludes Martínez, President

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Servei de Documentació, Publicacions i Estadística Departamental

03/09/2020

Dues Kits per a platja (delimitació parcel·la)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Gandia

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Gabinet del Conseller

13/08/2020

Bidó transparent per a begudes

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Club nàutic de Vinaròs

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Gabinet del Conseller

04/08/2020

Joc de dues mascaretes i fonga protectora

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Villena

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Us personal

04/08/2020

Memòria Elecnor 1958-2018

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Elecnor

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Servei de Documentació i Publicacions

21/07/2020

Informe EuroMedi. Anàlisi de les potencialitats de l'Euroregió Mediterrània i de les limitacions que li són imposades

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Vincle

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Despatx del conseller

17/07/2020

Directrices de Ordenación Territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Conseller de Medi Ambient, Planificació Territorial i Habitatge

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Despatx del conseller

16/07/2020

Informe La industria en España: Propuestas para su desarrollo

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consejo Económico y Social España

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Despatx del conseller

16/07/2020

Motxilla, tovallola, sac d'arròs i llibre 75 aniversari

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Pavasal

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Personal de Conselleria

03/07/2020

Guia Verda. Mesures mediambientals en la contractació pública en l'àmbit de l'edificació de la Generalitat

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Vicepresident II del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: conseller

10/06/2020

Llibre "Nuevo régimen urbanístico de la Comunidad Valenciana"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Jorge Hervás (coordinador-autor)

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Despatx

08/06/2020

Segon Volumen del número extraordinari de la "Revista Carreteras" editat pel 70 Aniversari

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Marta Rodrígo. Directora Executiva "Revista técnica de la AA española de la Carretera

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Gabinet Conseller

01/06/2020

Revista CERCHA, juny 2020 del Consell General de l'Arquitectura Tècnica d'Espanya

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President del C.O. de Aparelladors, Arquitectes tècnics i Enginyers d'Edificació Valencia

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Servei de Documentació, Publicacions i Estadística Departamental

26/02/2020

Rellotge marca Reebok

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Nueva Economia Forum

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Gabinet Conseller

17/02/2020

Caixeta de fusta amb departaments

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Secretari General Foment, Transport, Logística i Aigua, sr. Khalid Cherkaoui del Marroc

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Despatx del Conseller

11/02/2020

Reproducció de l'edifici de la Diputació Provincial d'Alacant en resina.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Diputació Provincial d'Alacant

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Despatx del conseller

07/02/2020

Escultura "PECES" d'Antonio Marí

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Xàbia

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Despaxt del Conseller

07/02/2020

Reproducciò del Títol de ciutat en favor de la vila de Dénia al regne de València i llibre d'Estudis Històrics

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Dénia

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Despaxt del Conseller

06/02/2020

2 samarretes i 2 suèters ecol·lògiques

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Empresa PRIMLAB

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Personal Gabinet

29/01/2020

Llibre "La Història de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de València de la segona meitat del s.XX al principi del s.XXI 1950-2015"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Il·lustre Col·legi d'Advocats de València

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Conseller

29/01/2020

Lot de productes valencians (paquet de rosquilletes, un llitre d'orxata, fartons, una borsa de magdalenes i mandarines)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: LIDL

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Personal de la planta

20/01/2020

Targeta personalitzada de Fira València any 2020

Entitat/Persona que fa l'obsequi: fira Valencia

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Conseller

13/01/2020

Calendari

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President d'Aragó

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Conseller

13/01/2020

Mapa oficial de carreteres d'Espanya

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Angelica Martínez Ortega, Secretaria General tècnica Ministeri Foment

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Gabinet del Conseller

07/01/2020

Llibre "Terra alta" de Javier Cercas

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universidad Internacional de Valencia

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Despatx

07/01/2020

Agenda 2020

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell Valencià de Cultura

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Gabinet

07/01/2020

Llibres: Informe sobre la evolución y la situación territorial de la Comunitat Valenciana, de Joaquín Farinós i Enrique Peiró; El desarrollo territorial valenciano; Los recursos territoriales valencianos; La Universitat de València i els seus entorns comarcals: La Ribera del Xúquer

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Vicerrector de la Universitat de València

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Despatx

07/01/2020

Llibre "El hospital regional dr. Leonardo Guzmán de Antofagasta"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Sacyr

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Despatx

02/01/2020

Bolígrafs (2), llibreta i licor de mandarina

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Vila-real

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Despatx

26/12/2019

Sis ampolles de vi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Port de Dénia

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Gabinet del Conseller

26/12/2019

xocolatines

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Alcalde. Ajuntament de Paterna

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Gabinet del Conseller

23/12/2019

Llibre "Historia y evolución del uniforme ferroviario"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ministeri de Foment

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Despats Conseller

20/12/2019

tres ampolles de vi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Global Omnium

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Conseller, us personal

20/12/2019

Memòria TECNIDEX, Fullet Projecte ORIGEN, llibreta notes, bolígraf i targeta de felicitació.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Manuel Garcia Portillo, President de TECNIDEX

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Despatx conseller

19/12/2019

Caixa mandarines

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federico Felix Real, President de FEDACOVA

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Personal de la planta

19/12/2019

Productes de Nadal

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Xixona

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Personal de la planta

19/12/2019

Bombons

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Jose Manuel Pichel, Delegado Territorial de l'ONCE

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Personal de la planta

19/12/2019

Torrons i mel

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Antoni Gaspar Ramos, President de la Diputació de València

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: personal de la planta

19/12/2019

Caixa de bombons

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Rafael del Pino, President de FERROVIAL

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Conseller

19/12/2019

Caixa botelles de vi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Vicente Boluda, President Boluda Corporació Marítima

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Conseller

18/12/2019

Plançó d'Arboç

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President Grup TRAGSA Jesús Casas Grande

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: CONSELLER

18/12/2019

Llibre DelfinTower

Entitat/Persona que fa l'obsequi: DelfinTower

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Biblioteca Conseller

18/12/2019

Corbata

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Profesor Manuel Broseta

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Conseller

12/12/2019

caixa de xocolats

Entitat/Persona que fa l'obsequi: AC HOTELES

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Conseller

11/12/2019

6 ampolles de vi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federació Empresarial de Agroalimentació de la Comunitat Valenciana. Federico Félix

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Conseller

27/11/2019

Agenda 2020

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Castellón Plaza

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Gabinet conseller

18/11/2019

Placa commemorativa Cupó de l'ONCE , Marató Valencia Trinidad Alfonso

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ONCE

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Gabinet del Conseller

15/11/2019

Agenda 2020

Entitat/Persona que fa l'obsequi: MECAEL INDUSTRIAL

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Gabinet conseller

11/11/2019

Revista del Col·legi Oficial d'Arquitectes de la Comunitat Valenciana nº 1 setembre de 2019

Entitat/Persona que fa l'obsequi: COACV

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Servei de Documentació, Publicacions i Estadística Departamental

24/10/2019

Llibre 50 anys Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canales i Ports de València

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Director Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canales i Ports de València

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Conseller

22/10/2019

Informe "La immigració a Espanya Efectes i Oportunitats"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell Econòmic i Social

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: CONSELLER

04/10/2019

Targeta personalitzada per a assistir a Fira Alacant

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President Institució Firal Alacantina

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Conseller

25/09/2019

Botella Closca

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Forum VLC Tech

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Gabinet del conseller

25/09/2019

Corbata

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ports de l'Estat

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Gabinet del conseller

13/09/2019

LLibre "Memoria Anual 2018 de la Red de Institutos Tecnológicos de la Comunitat Valencia"(REDIT)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: REDIT

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Servici de documentació, publicacions i estadistica Departamental

03/09/2019

LLibre "Memòria 2018"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell Social Universitat Jaume I

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Servei de documentacio , publicacions i Estadistica Departamental

03/09/2019

LLibre del programa de la Fira d'Estiu

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Jarafuel

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Gabinet del conseller

23/07/2019

Maqueta tren

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Stadler

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Despatx Conseller

19/07/2019

Dos volums , La Diputació Provincial de València i el patrimoni cultural

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Diputació de Valencia

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: El conseller

18/07/2019

llibre #somhortasud

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Mancomunitat Horta Sud

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: El conseller

18/07/2019

Llibre Dialogos

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Gremi de Restauració de Barcelona

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: El conseller

18/07/2019

Para comprender el urbanismo español (de una vez por todas)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Gerardo Roger Fernandez

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: El conseller

18/07/2019

Resum executiu:valoracions i recomanacions 2018

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Comité Económic i Social

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: El conseller

18/07/2019

Informe anual , La gobernanza Económica de la Union europea

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consejo Económico y Social

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: El conseller

30/06/2019

Tassa i llibreta

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Autoritat Portuària de València

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Gabinet del conseller

28/06/2019

Llibre 30 aniversari Premis Jaume I i motxilla

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Premis Jaume I

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Gabinet del conseller

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
PSPV-PSOE JEFE DE GABINETE 18/01/2013 02/07/2015 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
PATRONATO FUNDACIÓN C.V. REGIÓN EUROPEA PATRON NATO - ESTATUTOS FUNDACIÓN 17/06/2019
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR MIEMBRO NATO JUNTA DE GOBIERNO DECRETO 14/2016 17/06/2019 Pública
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA MIEMBRO NATO JUNTA DE GOBIERNO DECRETO 14/2016 17/06/2019 Pública
ALTO CONSEJO CUNSULTIVO EN I+D+I DECRETO 31/2012 VOCAL NATO DECRETO 31/2012 17/06/2019 Pública
INSTITUTO CARTOGRÁFICO VALENCIANO PRESIDENTE NATO CONSELL RECTOR 17/06/2019 Pública
FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA PRESIDENTE NATO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DECRETO 144/1986 17/06/2019 Pública
COMISIÓN DELEGADA CONSELL DE HACIENDA Y ASUNTOS ECONÓMICOS VOCAL NATO DECRETO 167/2015 17/06/2019 Pública
COMISION DELEGADA DEL CONSELL CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN VOCAL NATO DECRETO 55/2013 17/06/2019 Pública
COMISIÓN EVALUACIÓN IMPACTO EN SALUD VOCAL NATO DECRETO 86/2016 17/06/2019 Pública
ATMV PRESIDENTE NATO DECRETO 81/2017 17/06/2019 Pública
ALTO CONSEJO CONSULTIVO DESARROLLO AGENDA 2030 VOCAL NATO DECRERTO 9/2018 17/06/2019 Pública
COMISION INTERDEPARTAMENTAL PARA LA LUCHA CONTRA EL DESPOBLAMIENTO CV VOCAL NATO DECRETO 58/2017 17/06/2019 Pública
CONSEJO RECTOR DEL CONSORCIO VALENCIA 2007 VOCAL TITULAR POR ACUERDO DEL CONSELL 19/06/2020 Pública
MERCANTIL ALTA VELOCIDAD ALICANTE NODO DE TRANSPORTE VICEPRESIDENTE SEGUNDO 10/03/2020 Pública
MERCANTIL VALENCIA PARQUE CENTRAL VICEPRESIDENTE SEGUNDO 14/02/2020 Pública
VALENCIA PLATAFORMA INTERMODAL Y LOGISTICA SOCIO REPRESENTANTE DE LA GENERALITAT EN LA JUNTA GENERAL 17/06/2019 Pública
COMISIÓN DELEGADA DEL CONSELL DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL VOCAL NATO 17/06/2019 Pública
COMISIÓN DELEGADA DE INCLUSIÓN Y DERECHOS SOCIALES VOCAL NATO 17/06/2019 Pública
COMISIÓN MIXTA SEGUIMIENTO DRENAJE VEGA BAJA PRESIDENTE 30/07/2021 Pública
FUNDACIÓN PREMIOS REI JAUME I PATRÓN 17/06/2019 Pública
AEROCAS PRESIDENTE 07/02/2020 Pública
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL CORREDOR CÁNTABRO-MEDITERRÁNEO MIEMBRO 17/06/2019 Pública
CONFERENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES MIEMBRO 17/06/2019 Pública
CONFERENCIA SECTORIAL RETO DEMOGRÁFICO MIEMBRO 14/08/2020 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Nua propietat 100 Vivendes Valencia/València 65.287,84 €
Nua propietat 7 Locals Valencia/València 5.517,50 €
Ple domini 100 Immobles rústics Valencia/València 28.210,49 €
Ple domini 100 Immobles rústics Valencia/València 11.284,52 €
Ple domini 100 Immobles rústics Valencia/València 4.838,53 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 61.773,49 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Descripció Import
Total: 30.140,50 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Total: 1.700,00 €
Altres béns i drets de contingut econòmic.
Descripció Import
Valor resguardos SAT 4855 Pou Camí La Font 2.770,00 €
Total: 2.770,00 €
Control i gestió de valors i actius financers.
Descripció Import
Acciones Banco Santander 1.167,53 €
Total: 1.167,53 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 65.949,05 €
Guanys patrimonials (B.I. general) 130,58 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament successiu   i Es produeix quan una mateixa persona és nomenada de forma successiva en diferents llocs, inclosos els canvis de denominació de el lloc i de legislatura. 29/11/2019
Nomenament 05/11/2018

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos