alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Rebeca Mariola Torró Soler

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Consellera de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
 • Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
 • Nomenament: 14/05/2022 DOGV
 • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre. Torre 1. 46018. València
 • torro_reb@gva.es
 • 961 208 159

Agenda

Agenda set-oct
26 27 28 29 30 1 2

La persona titular de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat és l'òrgan jeràrquic superior del departament i exerceix totes les atribucions conferides per la Llei del Consell en l'àmbit de les competències que estableix l'article 11 del Decret 5/2019, de 16 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determinen el nombre i la denominació de les conselleries, i les seues atribucions, i qualsevol altra que li atorgue l'ordenament jurídic en l'esmentat àmbit competencial.

Fuente: Funciones

Consellera de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat Llista completa d'obsequis

07/06/2022 - 08/06/2022

Assistència a la presentación del nou CUPRA per delegació del President

Costs
 • Allotjament
  465,68 €
 • Manutenció
  45,73 €
 • Transport
  210,68 €
 • Total 722,09 €
05/06/2022 - 06/06/2022

Assistència als Diàlegs del President del Fòrum Europa a Madrid

Acompanyant/s
 • Director de Gabinet, José Luis Fitó
Costs
 • Allotjament
  321,10 €
 • Manutenció
  30,37 €
 • Transport
  506,66 €
 • Total 858,13 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 40.201,93 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 2.467,74 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 42.669,67 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec, des de la data de nomenament fins al 31 de desembre de 2022

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Consellera de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat Llista completa d'obsequis

22/09/2022

Bossa de roba amb dos llibres: "Picanya llaura" i "El carril bici de Picanya"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Picanya

Destinatari de l'obsequi: REBECA TORRÓ SOLER

Destinació: Consellera

16/09/2022

Reproducció en marc de fusta de 20x20 del pont de Querol de Morella

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Morella

Destinatari de l'obsequi: REBECA TORRÓ SOLER

Destinació: Despatxo Consellera

14/09/2022

Caixa amb productes de la marca

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Carmencita

Destinatari de l'obsequi: REBECA TORRÓ SOLER

Destinació: Personal de la Conselleria

14/09/2022

Maqueta de tren EURO9000

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Stadler

Destinatari de l'obsequi: REBECA TORRÓ SOLER

Destinació: Ús personal

26/08/2022

Figura commemorativa de la Comparsa Mossàrabs d'Ontinyent

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Comparsa Mossàrabs

Destinatari de l'obsequi: REBECA TORRÓ SOLER

Destinació: Despatx

26/08/2022

Vela aromàtica

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Capità Moro Ontinyent

Destinatari de l'obsequi: REBECA TORRÓ SOLER

Destinació: Personal de Gabinet

08/08/2022

Llibre programa festes de Moixent

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Guillermo Jorques, Alcalde

Destinatari de l'obsequi: REBECA TORRÓ SOLER

Destinació: Gabinet Consellera

01/08/2022

Escultura de la Dama d'Elx

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament d'Elx

Destinatari de l'obsequi: REBECA TORRÓ SOLER

Destinació: Despatx

01/08/2022

Programa de Feria d'Estiu Ajuntament de Jarafuel

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fernando García, Alcalde

Destinatari de l'obsequi: REBECA TORRÓ SOLER

Destinació: Servei de Documentació, Publicacions i Estadística Departamental

26/07/2022

Llibre "ELCA. Feliz Vida"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Presidente de la Diputació de València. Antoni Gaspar Ramos

Destinatari de l'obsequi: REBECA TORRÓ SOLER

Destinació: Despatx de la consellera

18/07/2022

Llibre "La vejez como experiencia humana en las pinturas del Museo Nacional del Prado"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Col·legi Notarial de València

Destinatari de l'obsequi: REBECA TORRÓ SOLER

Destinació: Despatx de la consellera

18/07/2022

Lot de quatre textos legislatius bàsics: Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions, Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Comú de les Administracions Públiques, Llei 40/2015 d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Director General de Política Lingüísitca i Gestió del Multilingüisme

Destinatari de l'obsequi: REBECA TORRÓ SOLER

Destinació: Despatx de la consellera

15/07/2022

Exemplar de la revista BETÀNIA editada amb motiu de les festes patronal de Novelda

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Alcalde de Novelda, Francisco José Martínez Alted

Destinatari de l'obsequi: REBECA TORRÓ SOLER

Destinació: Consellera

12/07/2022

Revista "Auditoría Pública"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ASOCEX Associació d'òrgans de Control Extern Autonòmics

Destinatari de l'obsequi: REBECA TORRÓ SOLER

Destinació: Servei de Documentació, Publicacions i Estadística Departamental

30/06/2022

Memoria gestió Ajuntament d'Alzira 2021

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Diego Gómez. Alcalde Alzira

Destinatari de l'obsequi: REBECA TORRÓ SOLER

Destinació: Servei de Documentació, publicancions i Estadística Documental

28/06/2022

Regal de botella de vi i caixa de bombons típics de Moldàvia juntament amb una llibreta i un bolígraf.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Delegació de Govern de Moldàvia

Destinatari de l'obsequi: REBECA TORRÓ SOLER

Destinació: Consellera

03/06/2022

Publicació "Mestres. Arquitectura Moderna a la Comunitat Valenciana"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Luis Sendra Mengual degà COACV

Destinatari de l'obsequi: REBECA TORRÓ SOLER

Destinació: Despatx de la consellera

30/05/2022

taulell pinta a mà, amb emblema de l'arquebisbe Rodrigo de Borja

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Gandia

Destinatari de l'obsequi: REBECA TORRÓ SOLER

Destinació: Gabinet de la Consellera

25/05/2022

Catàleg de l'exposició Josep Renau i el temps de les imatges

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President de la Diputació de València, Antoni F. Gaspar Ramos

Destinatari de l'obsequi: REBECA TORRÓ SOLER

Destinació: Consellera

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
AJUNTAMENT ONTINYENT ADMINISTRACIÓ PÚBLICA REGIDORA 1ª TINENT ALCALDE 13/06/2015 15/06/2019 NO
GENERALITAT VALENCIANA ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DIRECTORA GENERAL HABITATGE, REHABILITACIÓ I REGENERACIÓ URBANA 16/04/2016 06/07/2018 NO
DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA ADMINISTRACIÓ PÚBLICA VICEPRESIDENTA 2ª I DIPUTADA HISENDA 17/07/2018 02/07/2019 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
CONSORCI CONSELL DE L'HORTA DE VALÈNCIA VOCAL 19/09/2019
CONSELL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE LA COMUNITAT VALENCIANA VOCAL SUPLENT 01/10/2019
AGENCIA VALENCIANA DE SEGURETAT I RESPONSTES A LES EMERGÈNCIES VOCAL 27/09/2019
FUNDACIÓ INSTITUT PORTUARI DE ESTUDIS I COOPERACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA - FEPORTS PATRONA 08/11/2019
CONSELL DE PARTICIPACIÓ EPSAR VOCAL 12/12/2019
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER AL SEGUIMENT I LA COORDINACIÓ DE LA POSTEMERGÈNCIA VOCAL 09/03/2020
COMITÉ DE PARTS D'IVACE - ENTITAT DE CERTIFICACIÓ VOCAL 04/05/2020
CONSELL VALENCIÀ DE RESPONSABILITAT SOCIAL VOCAL 10/06/2020
COMISSIÓ TÈCNICA DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS VOCAL SUPLENT 17/05/2021
COMISSIÓ DELEGADA DEL CONSELL D'HISENDA I ASSUMPTES ECONÒMICS VOCAL NATA 14/05/2022 Pública
COMISSIÓ DELEGADA DEL CONSELL PER A LA CIÈNCIA, LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ VOCAL NATA 14/05/2022 Pública
ALT CONSELL CONSULTIU EN INVESTIGACIÓ, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT (ACC I+D+I) VOCAL NATA 14/05/2022 Pública
ENTITAT VALENCIANA D'HABITATGE I SÒL (EVha) VOCAL 01/08/2019 Pública
ALT CONSELL CONSULTIU PER AL DESENVOLUPAMENT DE L'AGENDA 2030 SUPLENT 17/05/2021 13/05/2022 Pública
CONFEDERACIÓN HIDROGRÀFICA DEL JÚCAR MEMBRE NATA DE LA JUNTA DE GOVERN 14/05/2022 Pública
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA MEMBRE NATA DE LA JUNTA DE GOVERN 14/05/2022 Pública
INSTITUT CARTOGRÀFIC VALENCIÀ PRESIDENTA NATA DEL CONSELL RECTOR 14/05/2022 Pública
FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA PRESIDENTA NATA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ 14/05/2022 Pública
COMISSIÓ D'AVAL·LUACIÓ D'IMPACTE EN SALUT VOCAL NATA 14/05/2022 Pública
PATRONAT DE LA FUNDACIÓ COMUNITAT VALENCIANA REGIÓ EUROPEA PATRONA NATA 14/05/2022 Pública
CONSORCI VALÈNCIA 2007 VICEPRESIDENTA SEGONA 27/05/2022 Pública
AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ A VALÈNCIA PRESIDENTA NATA 14/05/2022 Pública
ALT CONSELL CONSULTIU PER AL DESENVOLUPAMENT DE L'AGENDA 2030 VOCAL NATA 14/05/2022 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER A LA LLUITA CONTRA EL DESPOBLAMENT A LA COMUNITAT VALENCIANA VOCAL NATA 14/05/2022 Pública
VPI-VALÈNCIA PLATAFORMA INTERMODAL I LOGÍSTICA SOCIA REPRESENTANT DE LA GENERALITAT EN LA JUNTA GENERAL 14/05/2022 Pública
COMISSIÓ DELEGADA DEL CONSELL DE TRANSICIÓ ECOLÒGICA I SOSTENIBILITAT AMBIENTAL VOCAL NATA 14/05/2022 Pública
COMISSIÓ DELEGADA D'INCLUSIÓ I DRETS SOCIALS VOCAL NATA 14/05/2022 Pública
COMISSIÓ MIXTA DE SEGUIMENT I DRENATGE VEGA BAJA PRESIDENTA NATA 14/05/2022 Pública
COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL CORREDOR CÀNTABRO-MEDITERRANI MEMBRE 14/05/2022 Pública
CONFERÈNCIA NACIONAL DE TRANSPORTS MEMBRE 14/05/2022 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 5.000,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Total: 45.000,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
FINANÇAMENT COTXE 21.000,00 €
Total: 21.000,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 68.719,81 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament successiu   i Es produeix quan una mateixa persona és nomenada de forma successiva en diferents llocs, inclosos els canvis de denominació de el lloc i de legislatura. 16/06/2022
Nomenament 29/11/2019

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos