alts càrrecs

<< Ves enrere
  • Salomé Pradas Ten

  • XI legislatura (26/06/2023- )
  • Consellera de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
  • Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
  • Nomenament: 20/07/2023 DOGV
  • C/ De la Democràcia, 77 - Ciutat administrativa 9 d'octubre - Torre 1- 46018 - València
  • gabinet_mediambient@gva.es
  • 961208087
 

La Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori és el màxim òrgan responsable del Consell en matèria de medi ambient, caça, recursos hídrics, benestar animal, urbanisme i vertebració del territori, obres públiques, transports, ports i aeroports.

La persona titular de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori és l'òrgan jeràrquic superior del departament i exerceix totes les atribucions conferides per la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, en l'àmbit de les competències que estableix l'article 10 del Decret 10/2023, de 19 de juliol, del president de la Generalitat, pel qual es determinen el nombre i la denominació de les conselleries, i les seues atribucions, i qualsevol altra que li atorgue l'ordenament jurídic en l'àmbit competencial esmentat.

Així mateix, la persona titular de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori, sota la superior autoritat del Consell, assumeix la representació orgànica de la Conselleria davant tota classe d'institucions públiques i privades.

Fuente: Funciones

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

consellera de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori Llista completa d'obsequis

27/07/2023

Publicació "Mestres. Arquitectura Moderna a la Comunitat Valenciana"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Luis Sendra Mengual. Degà del Col·legi Oficial d'Arquitectes de la Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: SALOMÉ PRADAS TEN

Destinació: Consellera

27/07/2023

Llibre "Espanya en el núvol"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Antonio Vargas, Director Relacions Institucionals Amazon Web Services

Destinatari de l'obsequi: SALOMÉ PRADAS TEN

Destinació: Consellera de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

No consta informació. Els alts càrrecs tenen un termini de 2 mesos des del seu nomenament per a presentar la declaració.

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 76.903,66 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 0,85 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No consta informació. Els alts càrrecs tenen un termini de 2 mesos des del seu nomenament per a presentar la declaració.

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No consta informació. Els alts càrrecs tenen un termini de 2 mesos des del seu nomenament per a presentar la declaració.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae