alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Rosa Josefa Molero Mañes

 • IX legislatura (29/06/2015-16/06/2019)
 • Directora General d'Infància i Adolescència
 • Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
 • Cessament: 16/07/2019 DOGV
 • Nomenament: 06/08/2016 DOGV

La Direcció General d'Infància i Adolescència és el centre directiu de la Secretaria Autonòmica d'Inclusió i de l'Agència Valenciana de la Igualtat al qual li corresponen les funcions relatives a promoció, participació, prevenció, mesures de protecció i responsabilitat penal establides per la legislació vigent, en matèria d'infància i adolescència, d'intervenció familiar i d'adopcions que siguen competència de la Generalitat i de les entitats públiques.

Corresponen a la Direcció General les competències següents:

 • Planificar les polítiques d'infància i adolescència i d'intervenció familiar i establir directrius, coordinar i impulsar els serveis i recursos en els àmbits de promoció, participació, prevenció, mesures de protecció i responsabilitat penal establides per la legislació vigent que siguen competència de la Generalitat i de les entitats públiques.
 • Promoure els drets de la infància i l'adolescència i la seua participació activa en la societat.
 • Previndre conductes que entrebanquen la convivència, fomentant la cultura de la diversitat, del respecte, de la responsabilitat i de l'empatia.
 • Fomentar i garantir la igualtat d'oportunitats i previndre el risc diferencial de pobresa de les llars amb xiquets, xiquetes i adolescents.
 • Establir mesures adreçades a garantir el desenvolupament físic, cognitiu, emocional, comunitari, integral i harmònic dels xiquets, xiquetes i adolescents en els seus entorns de convivència i previndre el desarrelament.
 • Impulsar i coordinar les actuacions de les administracions públiques per a dotar dels recursos i suports necessaris les famílies amb fills i filles en situació de vulnerabilitat i risc.
 • Dissenyar i coordinar protocols i actuacions davant del risc i en matèria de desemparament, tutela i guarda.
 • Prioritzar l'acolliment familiar enfront del residencial, treballar per al retorn, dotar de transparència i qualitat els recursos d'acolliment i adopció i garantir la inclusió social als menors d'edat en conflicte social i amb mesures judicials, i generar recursos que recolzen la vida independent als joves que compleixen la majoria d'edat quan es troben sota una mesura de protecció.
 • Exercir, com a autoritat central en matèria d'adopció internacional, les competències que la Generalitat te atribuïdes en aquest àmbit.
 • Exercir la potestat sancionadora en matèria de protecció a la infància i l'adolescència.
 • Fomentar la formació dels professionals i la investigació, impulsar mecanismes de coordinació entre les administracions públiques presents a la Comunitat Valenciana i tots els serveis adscrits a aquesta direcció general o que estiguen acreditats per aquesta.
 • Dirigir i coordinar tècnicament i funcionalment, en les matèries de la seua competència, les actuacions en les direccions territorials, els serveis de les xarxes públiques d'atenció primària i especialitzada i promoure la transparència, així com fomentar la cultura de la participació.
 • Elaborar les propostes dels projectes normatius i de convocatòries relatius a l'àmbit de les funcions atribuïdes.
 • Portar el seguiment de l'execució dels expedients de contractació en l'àmbit de les seues competències.
 • Gestionar els concerts, les subvencions i les prestacions en matèria de la seua competència.
 • Elaborar els documents tècnics, les instruccions i els procediments necessaris per a aconseguir coherència i coordinació entre tots els programes i actuacions de la Direcció General.
 • Executar qualssevol altra funció que li assignen les persones titulars dels òrgans dels quals depén jeràrquicament, en matèries del seu àmbit d'actuació funcional.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

 • dijous, 4 juliol 2019 09:30
  • Reunió amb la Rectora de la Universitat de València
  • València (València)
 • dimarts, 2 juliol 2019 12:00
  • Reunió amb la Subdirectora i Caps de Servei sobre Pressupost 2020 i Concert
  • València (València)
 • dilluns, 1 juliol 2019 14:00
  • Reunió amb la Vicepresidenta i el Secretari Autonòmic d'Inclusió
  • València (València)
 • dilluns, 1 juliol 2019 13:00
  • Reunió amb Premsa de la Conselleria
  • València (València)
 • dilluns, 1 juliol 2019 12:00
  • Reunió Instrucció Salut Mental
  • València (València)
 • dilluns, 1 juliol 2019 09:30
  • Reunió de Coordinació amb tota la Direcció General d'Infància i Adolescència
  • València (València)
 • divendres, 28 juny 2019 13:00
  • Reunió amb la direcció general d'Infància i Adolescència sobre Pressupost 2020 i Concert
  • València (València)
 • divendres, 28 juny 2019 09:30
  • Reunió amb Save The Children
  • València (València)
 • dijous, 27 juny 2019 12:30
  • Reunió sobre Acolliment Familiar d'Urgència i Especialitzat amb les direccions territorials de València, Alacant i Castelló
  • València (València)
 • dijous, 27 juny 2019 11:30
  • Reunió amb la Vicepresidenta i el Secretari Autonòmic d'Inclusió i Diversitat
  • València (València)
 • dijous, 27 juny 2019 10:30
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic d'Inclusió i Diversitat
  • València (València)
 • dijous, 27 juny 2019 10:30
  • Consell d'Adopció de Menors de la Generalitat
  • València (València)
 • dimecres, 26 juny 2019 11:00
  • Reunió amb Associació Xiquets, Avaf, Acollint i Fades
  • València (València)
 • dimarts, 25 juny 2019 09:00
  • Reunió preparatòria per a Reunió Centres de dia
  • València (València)
 • dijous, 20 juny 2019 08:00
  • Visita Residències de Ninos, Xiquetes i Adolescents a Elx, Alacant
  • Elx (Alacant)
 • dimecres, 19 juny 2019 10:00
  • Reunió amb el Bisbe Auxiliar de València
  • València (València)
 • dimarts, 18 juny 2019 16:30
  • Reunió amb Col·legis Oficials de Treball Social de València, Alacant i Castelló
  • València (València)
 • divendres, 14 juny 2019 18:00
  • Reunió Intervenció en Trauma amb Menes
  • València (València)
 • divendres, 14 juny 2019 10:00
  • Reunió amb Direcció General i CCOO
  • València (València)
 • dijous, 13 juny 2019 15:30
  • Reunió amb President del Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana
  • València (València)
 • dijous, 13 juny 2019 12:00
  • Reunió amb Eulen
  • València (València)
 • dijous, 13 juny 2019 10:00
  • Reunió amb Associació Entitat Nova Infància
  • València (València)
 • dimarts, 11 juny 2019 11:00
  • Reunió amb el Director General de Farmàcia i Productes Sanitaris
  • València (València)
 • dissabte, 8 juny 2019 10:30
  • Trobe Consells d'Infància i Adolescència de la Província de Castelló a Morella
  • Morella (Castelló)
 • divendres, 7 juny 2019 10:00
  • Reunió amb la direcció general sobre emancipació
  • València (València)
 • dijous, 6 juny 2019 14:00
  • Reunió prèvia amb la direcció general sobre emancipació
  • València (València)
 • dijous, 6 juny 2019 09:00
  • Reunió amb la Subdirectora i els tres Caps de Servei per a revisar Llei
  • València (València)
 • dimecres, 5 juny 2019 17:00
  • Obra Teatre Taller del Centre d'Acolliment Verge del Lledó, a Castelló
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimarts, 4 juny 2019 18:00
  • Obra Teatre del Centre d'Acolliment de Menors La Foia de Bunyol
  • Buñol (València)
 • dimarts, 4 juny 2019 10:00
  • Videoconferència Comissió Bilateral sobre Llei 26/2918 de Drets i Garantias de la Infància i Adolescència
  • València (València)
 • dilluns, 3 juny 2019 18:00
  • Obra Teatre del Centre Les Rotes en Dénia
  • Dénia (Alacant)
 • dijous, 30 maig 2019 12:00
  • Reunió amb les direccions territorials de València, Alacant i Castelló sobre posada en marxa del Concert
  • València (València)
 • dijous, 30 maig 2019 10:30
  • Consell Extraordinari d'Adopció de Menors de la Generalitat
  • València (València)
 • dimecres, 29 maig 2019 13:00
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic d'Inclusió
  • València (València)
 • dimecres, 29 maig 2019 10:00
  • Reunió amb el Delegat del Govern a la Comunitat Valenciana
  • València (València)
 • dimarts, 28 maig 2019 12:00
  • Roda de Premsa Festival Tercera Setmana
  • València (València)
 • dimarts, 28 maig 2019 09:30
  • Reunió amb la Direcció Territorial de València, sobre Concert
  • València (València)
 • dilluns, 27 maig 2019 10:30
  • Reunió Instrucció Salut Mental
  • València (València)
 • dilluns, 27 maig 2019 09:00
  • Reunió amb Creu Roja
  • València (València)
 • dijous, 23 maig 2019 12:00
  • Reunió amb Associació Tercera Setmana
  • València (València)
 • dijous, 23 maig 2019 10:30
  • Consell d'Adopció de Menors de la Generalitat
  • València (València)
 • dilluns, 20 maig 2019 12:30
  • Reunió amb Secretari autonòmico d'Inclusió i Directors Generals
  • València (València)
 • dilluns, 20 maig 2019 10:30
  • Reunió amb les Direccions Territorials sobre la Revisió de la Instrucció d'Emancipació
  • València (València)
 • divendres, 17 maig 2019 11:30
  • Reunió amb Subdirectora i Cap de Servei de Promoció de la Autonomia Personal i Inclusió Activa de la Infància i l'Adolescència
  • València (València)
 • divendres, 17 maig 2019 09:00
  • Curs RECCI
  • València (València)
 • dijous, 16 maig 2019 10:00
  • Visita Residència a Potries
  • València (València)
 • dimecres, 15 maig 2019 10:00
  • Consell de Xiquetes i Xiquets L'Eliana
  • l'Eliana (València)
 • dimarts, 14 maig 2019 10:30
  • Reunió amb Diagrama
  • València (València)
 • dimarts, 14 maig 2019 09:00
  • Reunió amb Pedro J. Coronado
  • València (València)
 • dilluns, 13 maig 2019 12:30
  • Reunió amb Secretari autonòmico d'Inclusió i Directors Generals
  • València (València)
 • dilluns, 13 maig 2019 10:00
  • Jutjat d'Instrucció núm. 5 de Castelló
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dissabte, 11 maig 2019 10:00
  • VII Trobada Centres de Dia de la Comunitat Valenciana
  • València (València)
 • divendres, 10 maig 2019 13:00
  • Reunió amb Sindicats, Patronal, Universitat de València i Col·legi d'Educadors Socials
  • València (València)
 • divendres, 10 maig 2019 09:30
  • Reunió sobre Contractes amb Subdirectora i Cap de Servei de Promoció de l'Autonomia Personal
  • València (València)
 • dijous, 9 maig 2019 11:00
  • Reunió amb Caritas, Creu Roja i Direcció Territorial de València
  • València (València)
 • dijous, 9 maig 2019 09:30
  • Reunió amb Unicef
  • València (València)
 • dimecres, 8 maig 2019 18:00
  • Ple Municipal de Xiquets i Xiquetes a La Vall d'Uixó
  • la Vall d'Uixó (Castelló)
 • dimecres, 8 maig 2019 12:00
  • Reunió amb Entitat Fundació Asil L'Encarnació
  • València (València)
 • dimecres, 8 maig 2019 09:30
  • Reunió Centres de Dia
  • València (València)
 • dimarts, 7 maig 2019 16:30
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic d'Inclusió i Direcció General d'Infància i Adolescència
  • València (València)
 • dimarts, 7 maig 2019 10:00
  • Reunió amb Bisbe Auxiliar de València
  • València (València)
 • dimarts, 7 maig 2019 09:00
  • Reunió amb el Sotssecretari
  • València (València)
 • dilluns, 6 maig 2019 16:00
  • Curse Sistema de Protecció a la Infància. Marc jurídic i Socioeducatiu, Vila-real
  • Vila-real (Castelló)
 • dilluns, 6 maig 2019 12:30
  • Reunió amb Secretari autonòmico d'Inclusió i Directors Generals
  • València (València)
 • dilluns, 6 maig 2019 11:00
  • Reunió preparatòria de Centres de Dia
  • València (València)
 • dilluns, 6 maig 2019 09:30
  • Reunió amb el Servei de Promoció de la *Autonomia Personal i Inclusió Activa de la Infància i l'Adolescència
  • València (València)
 • diumenge, 5 maig 2019
  • III Col·loqui Internacional sobre Cooperació al Desenvolupament al Nord del Marroc
  • Marruecos
 • dissabte, 4 maig 2019
  • III Col·loqui Internacional sobre Cooperació al Desenvolupament al Nord del Marroc
  • Marruecos
 • divendres, 3 maig 2019
  • III Col·loqui Internacional sobre Cooperació al Desenvolupament al Nord del Marroc
  • Marruecos
 • dijous, 2 maig 2019 07:00
  • III Col·loqui Internacional sobre Cooperació al Desenvolupament al Nord del Marroc
  • Marruecos
 • dilluns, 29 abril 2019 12:30
  • Reunió amb Secretari autonòmico d'Inclusió i Directors Generals
  • València (València)
 • dijous, 25 abril 2019 10:30
  • Consell Municipal de Xiquets i Xiquetes de Torrent
  • Torrent (València)
 • dilluns, 22 abril 2019 12:30
  • Reunió amb Secretari autonòmico d'Inclusió i Directors Generals
  • València (València)
 • dimecres, 17 abril 2019 10:00
  • Reunió sobre expedient d'adopció nacional
  • València (València)
 • dimecres, 17 abril 2019 09:00
  • Reunió sobre expedient d'adopció nacional
  • València (València)
 • dimarts, 16 abril 2019 10:00
  • Reunió amb la Inspecció Tècnica i la Direcció General sobre Residència en València
  • València (València)
 • dilluns, 15 abril 2019 19:00
  • Presentació "Desenvolupament normatiu en el ambito de la Infància i Adolescència" en el Col·legi Oficial de Psicologia
  • València (València)
 • diumenge, 14 abril 2019 09:00
  • Visita Residències en Rotova i Alborache
  • Ròtova (València)
 • divendres, 12 abril 2019
  • Visita Residències a Villena i Agost
  • Villena (Alacant)
 • divendres, 12 abril 2019 10:30
  • Consell Municipal d'Infància a Alzira
  • Alzira (València)
 • dijous, 11 abril 2019 17:00
  • Consell Municipal d'Infància en Xabia
  • Xàbia (Alacant)
 • dijous, 11 abril 2019 17:00
  • Consell Municipal d'Infància en Xàbia
  • Xàbia (Alacant)
 • dijous, 11 abril 2019 10:00
  • Reunió amb Llar Infantil Santa Ana
  • València (València)
 • dimecres, 10 abril 2019 17:00
  • Visita Colònia Sant Vicent Ferrer a Godella i després Teatre Els Xics del Cor
  • Godella (València)
 • dimecres, 10 abril 2019 10:00
  • Entrevista amb Diari Informació
  • València (València)
 • dimarts, 9 abril 2019 12:30
  • Grup de Treball per a erradicació de la violència sobre les dones
  • València (València)
 • dimarts, 9 abril 2019 09:00
  • Reunió Centres de Dia
  • València (València)
 • dilluns, 8 abril 2019 14:00
  • Reunió amb el Director de l'Institut Valencià de Finances
  • València (València)
 • dissabte, 6 abril 2019 16:30
  • Consells Provincial d'Infància - Alzira, Valencia
  • Alzira (València)
 • dissabte, 6 abril 2019 10:30
  • Consell Provincial d'Infància a Moraira, Alacant
  • Teulada (Alacant)
 • divendres, 5 abril 2019 09:00
  • Jornada Ahnar en Universitat de València, Facultat de Psicologia
  • València (València)
 • dijous, 4 abril 2019 09:00
  • Jornada de Acasi, sobre abús sexual, en la Universitat Jaume I de Castelló
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimecres, 3 abril 2019 17:30
  • Consell Municipal d'Infància a Quart de Poblet, València
  • Quart de Poblet (València)
 • dimecres, 3 abril 2019 09:30
  • Comissió de Seguiment de Centre de menors en Les Virtuts
  • Villena (Alacant)
 • dimarts, 2 abril 2019 16:00
  • Reunió amb Monica Villar
  • València (València)
 • dilluns, 1 abril 2019 08:00
  • Visita diversos centres de menors a Villena, Rotova, Alborache i Serra
  • Villena (Alacant)
 • dissabte, 30 març 2019 16:00
  • Jornades El canvi de Paradigma en el sistema educatiu
  • València (València)
 • divendres, 29 març 2019 09:30
  • Reunió Estratègia Valenciana d'Infància i Adolescència
  • València (València)
 • dijous, 28 març 2019 09:30
  • VIII Fòrum de les Autonomias, a Madrid
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 27 març 2019 13:00
  • Reunió amb el Bisbe Auxiliar de València
  • València (València)
 • dimecres, 27 març 2019 10:00
  • Comissió Mixta per al Desenvolupament de l'Estratègia Valenciana per a la Igualtat i la Inclusió del Poble Gitano
  • València (València)
 • dimarts, 26 març 2019 18:00
  • Consell d'Infància i Adolescència a Carcaixent
  • Carcaixent (València)
 • dimarts, 26 març 2019 10:00
  • Visita a centre en Castalla
  • Castalla (Alacant)
 • dilluns, 25 març 2019 12:30
  • Reunió amb Secretari autonòmico d'Inclusió i Directors Generals
  • València (València)
 • dilluns, 25 març 2019 09:30
  • Reunió amb Delegació del Consell per al model social valencià
  • València (València)
 • divendres, 22 març 2019 13:00
  • Reunió amb la Regidora de Serveis Socials de Tavernes de la Valldigna
  • València (València)
 • divendres, 22 març 2019 10:30
  • Reunió amb la Fiscal de Menors de València
  • València (València)
 • divendres, 22 març 2019 09:00
  • Reunió amb Portaveu Grup Socialista de l'Ajuntament de Gatova
  • València (València)
 • dijous, 21 març 2019 13:30
  • Reunió amb Regidora de serveis Socials de l'Ajuntament de València
  • València (València)
 • dijous, 21 març 2019 09:30
  • Reunió Estratègia Valenciana d'Infància i Adolescència
  • València (València)
 • dimecres, 20 març 2019 10:00
  • Comissió Tècnica *Interautonómica de Protecció a la Infància a Madrid
  • Madrid (Madrid)
 • divendres, 15 març 2019 17:30
  • Jornada Fallera en Centre Laura Vicuña a Torrent
  • Torrent (València)
 • divendres, 15 març 2019 10:00
  • Reunió amb els Col·legis de Psicologos, Treballadors Socials, Educadors Socials i Advocats
  • València (València)
 • dijous, 14 març 2019 14:00
  • Reunió amb el Col·legi Oficial de Psicologos de València
  • València (València)
 • dijous, 14 març 2019 11:30
  • Consell d'Infància i Adolescència a Alfara del Patriarca
  • Alfara del Patriarca (València)
 • dijous, 14 març 2019 09:00
  • Reunió amb Vicente Cabedo, de la Universitat Politecnica de València
  • València (València)
 • dimecres, 13 març 2019 10:00
  • Consell Extraordinari d'Adopció de Menors de la Generalitat
  • València (València)
 • dimecres, 13 març 2019 09:30
  • Reunió amb Productora del Festival Escolar i Universitari d'Arts
  • València (València)
 • dilluns, 11 març 2019 18:00
  • Assemblea Informativa en Real de Gandia
  • el Real de Gandia (València)
 • dilluns, 11 març 2019 12:30
  • Reunió amb Secretari autonòmico d'Inclusió i Directors Generals
  • València (València)
 • dilluns, 11 març 2019 09:30
  • Reunió sobre Estratègia Valenciana d'Infància i Adolescència
  • València (València)
 • divendres, 8 març 2019 08:00
  • Sense agenda per secundar la vaga del Dia Internacional de la Dona
  • València (València)
 • dijous, 7 març 2019 10:00
  • Comissió Tècnica Interautonómica de Protecció a la Infància
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 6 març 2019 12:30
  • Reunió amb Director General de Diversitat Funcional i Direcció Territorial de València
  • València (València)
 • dimarts, 5 març 2019 18:00
  • Premis Isabel Ferrer, a Borriana
  • València (València)
 • dimarts, 5 març 2019 09:00
  • Reunió Centres de Dia
  • València (València)
 • dilluns, 4 març 2019 11:00
  • Reunió Preparatòria per a tractar centres de dia
  • València (València)
 • dilluns, 4 març 2019 08:30
  • Reunió documental "Asi creixen els nans"
  • València (València)
 • dijous, 28 febrer 2019 10:00
  • Reunió presentació Esborrany Diagnostique d'Estratègia Valenciana d'Infància i Adolescència
  • València (València)
 • dimecres, 27 febrer 2019
  • Reunió amb Servici de Promoció de l'Autonomia Personal i Inclusió
  • València (València)
 • dimecres, 27 febrer 2019 14:00
  • Reunió amb Subdirectora
  • València (València)
 • dimecres, 27 febrer 2019 09:00
  • Reunió amb Acasi
  • València (València)
 • dimarts, 26 febrer 2019 16:30
  • Reunió de coordinació amb el Secretari Autonòmic d'Inclusió i la Direcció General d'Infància i Adolescència
  • València (València)
 • dimarts, 26 febrer 2019 13:00
  • Reunió amb el Servici de Promoció dels Drets de la Infància i adolescència
  • València (València)
 • dimarts, 26 febrer 2019 10:00
  • Consell d'Adopcions de Menors de la Generalitat
  • València (València)
 • dilluns, 25 febrer 2019 17:00
  • Reunió amb la Vicepresidenta i l'alcalde d'Ontinyent
  • València (València)
 • dilluns, 25 febrer 2019 12:30
  • Reunió amb Secretari autonòmico d'Inclusió i Directors Generals
  • València (València)
 • dilluns, 25 febrer 2019 10:00
  • Jornades Migració i Inclusió en la Unió Europea
  • València (València)
 • divendres, 22 febrer 2019 10:00
  • Reunió Comissió seguiment de Sanitat, Educació i Igualtat
  • València (València)
 • divendres, 22 febrer 2019 09:30
  • Jornada Reunió Decret Contracte Programa
  • València (València)
 • dijous, 21 febrer 2019 16:30
  • Jornades Xarxa Punts de Trobada Familiar Judicials de la Comunitat Valenciana
  • València (València)
 • dijous, 21 febrer 2019 08:30
  • Taula Redona Avaluació Edat Menas
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 20 febrer 2019 12:00
  • Actes Quarta Pota a Silla
  • Silla (València)
 • dimecres, 20 febrer 2019 11:00
  • Actes Quarta Pota a Manises
  • Manises (València)
 • dimarts, 19 febrer 2019 10:00
  • Reunió amb la Directora Territorial de Castelló
  • València (València)
 • dilluns, 18 febrer 2019 12:30
  • Reunió amb Secretari autonòmico d'Inclusió i Directors Generals
  • València (València)
 • dilluns, 18 febrer 2019 10:00
  • Presentació Esborrany diagnostique d'Estratègia Valenciana d'Infància i adolescència
  • València (València)
 • divendres, 15 febrer 2019 12:30
  • Reunió Decret Contracte - Programa Actualitzat
  • València (València)
 • divendres, 15 febrer 2019 09:00
  • Reunió en la Direcció Territorial de Castelló
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dijous, 14 febrer 2019 11:00
  • Reunió per a l'Estratègia Valenciana d'Infància i Adolescència
  • València (València)
 • dimecres, 13 febrer 2019 16:00
  • Reunió amb la Directora de l'Oficina de l'Alt Comissionat per a la lluita contra la pobresa infantil a Madrid
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 13 febrer 2019 11:00
  • Ple Observatori de la Infància en el Ministeri de Sanitat
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 12 febrer 2019 16:30
  • Reunió de coordinació amb el Secretari Autonòmic d'Inclusió
  • València (València)
 • dimarts, 12 febrer 2019 13:00
  • Reunió amb Ita València, especialistes en salut mental
  • València (València)
 • dilluns, 11 febrer 2019 12:30
  • Reunió amb Secretari autonòmico d'Inclusió i Directors Generals
  • València (València)
 • dijous, 7 febrer 2019 11:30
  • Estratègia Valenciana per a la Igualtat de Tracte, no discriminació i prevenció de delictes d'odi
  • València (València)
 • dijous, 7 febrer 2019 10:00
  • Comissió Seguiment Estratègia Valenciana per a la Igualtat de Tracte, no discriminació i prevenció de delictes d'odi
  • València (València)
 • dimecres, 6 febrer 2019 16:00
  • Reunió amb Associació Casas Niu València
  • València (València)
 • dimecres, 6 febrer 2019 13:30
  • Reunió amb Sindicats
  • València (València)
 • dimarts, 5 febrer 2019 12:00
  • Reunió amb l'Assessor del Secretari Autonòmic, l'Oficina Tècnica i Subdirectora
  • València (València)
 • dimarts, 5 febrer 2019 11:00
  • Reunió amb Fundació Somiar Despert
  • València (València)
 • dilluns, 4 febrer 2019 12:30
  • Reunió amb Secretari autonòmico d'Inclusió i Directors Generals
  • València (València)
 • divendres, 1 febrer 2019 08:30
  • Reunió amb acollidors
  • València (València)
 • dijous, 31 gener 2019 16:00
  • Reunió amb Associació Casas Niu de València
  • València (València)
 • dijous, 31 gener 2019 13:00
  • Reunió amb la Rectora de la Universitat de València
  • València (València)
 • dijous, 31 gener 2019 09:00
  • Reunió amb Secretari Territorial de València de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
  • València (València)
 • dimecres, 30 gener 2019 11:00
  • Entrega de Premis Raquel Payá 2019 de la Comunitat Valenciana
  • València (València)
 • dimecres, 30 gener 2019 10:30
  • Aprovació Projecte Llei Servicis Socials Inclusius de la Comunitat Valenciana en Les Corts
  • València (València)
 • dimarts, 29 gener 2019 16:30
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic d'Inclusió i la Direcció General d'Infància i Adolescència
  • València (València)
 • dimarts, 29 gener 2019 12:30
  • Reunió amb director general de Polítiques Educatives i Directora Territorial de València
  • València (València)
 • dimarts, 29 gener 2019 10:00
  • Reunió amb la Subdirectora General de la Direcció General
  • València (València)
 • dimarts, 29 gener 2019 09:00
  • Reunió amb Institut Polibienestar de la Universitat de València
  • València (València)
 • dilluns, 28 gener 2019 16:30
  • Reunió amb la Vicepresidenta i Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives
  • València (València)
 • dilluns, 28 gener 2019 14:00
  • Reunió amb Fiscal de Menors
  • València (València)
 • dilluns, 28 gener 2019 12:30
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic d'Inclusió
  • València (València)
 • dilluns, 28 gener 2019 09:00
  • Reunió amb Alcaldessa
  • València (València)
 • divendres, 25 gener 2019 12:30
  • Reunió amb Entitats d'Emancipació
  • València (València)
 • divendres, 25 gener 2019 11:00
  • Reunió amb Fundació per la Justícia
  • València (València)
 • divendres, 25 gener 2019 09:30
  • Reunió amb pares acollidors
  • València (València)
 • dijous, 24 gener 2019 10:30
  • Consell d'adopcions de Menors de la Generalitat
  • València (València)
 • dijous, 24 gener 2019 09:00
  • Inauguració curs Programa de detecció i intervenció davant de situacions d'abusos sexuals i agressions de caràcter sexual
  • València (València)
 • dimecres, 23 gener 2019 17:30
  • Reunió amb Secretari Autonòmic d'Inclusió i Direcció General d'Infància i Adolescència
  • València (València)
 • dimecres, 23 gener 2019 16:00
  • Reunió amb membres del Jurat dels Premis Raquel Payá 2019
  • València (València)
 • dimecres, 23 gener 2019 11:00
  • Reunió amb Subsecretari
  • València (València)
 • dimecres, 23 gener 2019 10:00
  • Reunió amb Folia Consultors i Servici de Promoció dels Drets
  • València (València)
 • dimecres, 23 gener 2019 09:00
  • Reunió amb Directora Territorial de València i Assessor del Subsecretari
  • València (València)
 • dilluns, 21 gener 2019 12:30
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic, Director de l'Ivaj i Alcaldessa d'Alborache
  • València (València)
 • dilluns, 21 gener 2019 11:00
  • Reunió amb Caps de Servei de la Direcció General
  • València (València)
 • dilluns, 21 gener 2019 10:00
  • Reunió amb Ikea
  • València (València)
 • diumenge, 20 gener 2019
  • Seminari de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
  • Benicàssim (Castelló)
 • dissabte, 19 gener 2019
  • Seminari de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
  • Benicàssim (Castelló)
 • divendres, 18 gener 2019 15:00
  • Seminari de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
  • Benicàssim (Castelló)
 • divendres, 18 gener 2019 11:00
  • Reunió amb Directora de l'Advocacia de la Generalitat
  • València (València)
 • dijous, 17 gener 2019 16:00
  • Reunió amb Col·legi Oficial de Psicòlegs
  • València (València)
 • dijous, 17 gener 2019 13:00
  • Reunió amb Subdirectora General i Cap de Servici d'Intervenció Familiar
  • València (València)
 • dijous, 17 gener 2019 10:00
  • Entrevista A Punt sobre Llei de la Infància i Adolescència
  • València (València)
 • dimecres, 16 gener 2019 13:30
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic d'Inclusió i Directora Territorial de Castelló
  • València (València)
 • dimecres, 16 gener 2019 11:00
  • Comissió de treball per a la protecció de la Infància i Adolescència
  • València (València)
 • dimecres, 16 gener 2019 09:30
  • Reunió amb Secretari Autonòmic d'Inclusió i Director de l'Ivaj
  • València (València)
 • dimarts, 15 gener 2019 12:00
  • Reunió amb Pacte de la Infància i Premsa de la Conselleria
  • València (València)
 • dimarts, 15 gener 2019 11:00
  • Reunió amb Unicef
  • València (València)
 • dimarts, 15 gener 2019 09:00
  • Reunió amb Alcalde de l'Ajuntament d'Alfarrasí i Regidor de servicis Socials de l'Ajuntament de Montaverner
  • València (València)
 • dilluns, 14 gener 2019 12:30
  • Reunió amb Secretari autonòmico d'Inclusió i Directors Generals
  • València (València)
 • diumenge, 13 gener 2019 12:30
  • I Festival Rugbi Inclusiu ciutat de València, Torneig "Capaz"
  • València (València)
 • divendres, 11 gener 2019 17:40
  • Reunió Ajuntament de Potries
  • Potries (València)
 • divendres, 11 gener 2019 11:30
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic per a preparar Seminari
  • València (València)
 • dijous, 10 gener 2019 16:00
  • Reunió amb Save The Children
  • València (València)
 • dijous, 10 gener 2019 13:00
  • Reunió Coordinació Secció Administrativa
  • València (València)
 • dijous, 10 gener 2019 09:30
  • Comissió d'Acolliment Familiar
  • València (València)
 • dimecres, 9 gener 2019 09:30
  • Reunió amb Victoria Edo, Tercera Setmana
  • València (València)
 • dilluns, 7 gener 2019 08:00
  • Reunió amb Alcaldessa de Potries
  • Potries (València)
 • divendres, 4 gener 2019 12:00
  • Visita Centre Socioeducatiu Pi i Margall a Burjassot
  • Burjassot (València)
 • divendres, 4 gener 2019 10:30
  • Visita Centre Socioeducatiu Marià Ribera a Burjassot
  • Burjassot (València)
 • dijous, 3 gener 2019 11:30
  • Visita Centre d'Acollida de Menors "Sant Joan Bautista"
  • València (València)
 • dijous, 3 gener 2019 10:00
  • Visita Centre d'Acollida de Menors Can Riu
  • València (València)
 • dimecres, 2 gener 2019 11:00
  • Visita Centre d'Acollida de Menors Túria
  • València (València)
 • dilluns, 31 desembre 2018 12:30
  • Reunió amb Secretari autonòmico d'Inclusió i Directors Generals
  • València (València)
 • divendres, 21 desembre 2018 11:30
  • Visita Centre Llar San Francisco d'Assís
  • València (València)
 • divendres, 21 desembre 2018 09:30
  • Visita Centre Acollida en carrer Conca
  • València (València)
 • dijous, 20 desembre 2018 13:00
  • Clausura Pla Formatiu Col·legis Professionals
  • València (València)
 • dijous, 20 desembre 2018 12:30
  • Reunió amb Associació Kolectivo Jóvens Parke
  • València (València)
 • dimecres, 19 desembre 2018 17:00
  • Visita Centre Socioeducatiu a Alacant
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 19 desembre 2018 14:00
  • Visita Centre Socioeducatiu a Alacant
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 19 desembre 2018 11:30
  • Visita Centre La Vila a Villena, Alacant
  • València (València)
 • dimecres, 19 desembre 2018 09:30
  • Visita Centre en Les Virtudes, Villena (Alacant)
  • Villena (Alacant)
 • dimarts, 18 desembre 2018 13:00
  • Visita Betlem en la Ciutat de la Justícia amb Diagrama
  • València (València)
 • dimarts, 18 desembre 2018 10:30
  • Consell d'adopcions de menors de la Generalitat
  • València (València)
 • dimarts, 18 desembre 2018 10:00
  • Acte amb niños/niñas de Diagrama sobre la Nadal
  • València (València)
 • dilluns, 17 desembre 2018 17:30
  • Acte en la Pista de Patinatge de la Plaça de l'Ajuntament amb els Centres de Protecció
  • València (València)
 • dilluns, 17 desembre 2018 12:30
  • Reunió sobre contracte de publicitat i formació amb la Direcció General
  • València (València)
 • dilluns, 17 desembre 2018 09:00
  • Reunió amb Terciarias Capuchinas
  • València (València)
 • diumenge, 16 desembre 2018
  • Tercer Congrés de l'Associació EMDR Espanya
  • Madrid (Madrid)
 • dissabte, 15 desembre 2018
  • Tercer Congrés de l'Associació EMDR Espanya
  • Madrid (Madrid)
 • divendres, 14 desembre 2018 09:30
  • Tercer Congrés de l'Associació EMDR Espanya
  • Madrid (Madrid)
 • dijous, 13 desembre 2018 20:30
  • Sopar De Gala Celebració 30 Aniversari AVAF, Associació Voluntaris Acolliment Familiar
  • València (València)
 • dijous, 13 desembre 2018 09:30
  • Cima Tercer Sector Contra la Pobresa Infantil a Madrid
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 12 desembre 2018 16:00
  • Reunió amb Coordinador del Programa de Trastorn Mental Greu de la Infància i l'Adolescència de Castelló
  • València (València)
 • dimecres, 12 desembre 2018 13:00
  • Reunió amb Sindicats
  • València (València)
 • dimecres, 12 desembre 2018 12:00
  • Reunió amb Ivam
  • València (València)
 • dimecres, 12 desembre 2018 10:00
  • Reunió amb Bisbe Auxiliar de València
  • València (València)
 • dimarts, 11 desembre 2018 14:00
  • Reunió amb el Pacte de la Infància
  • València (València)
 • dimarts, 11 desembre 2018 12:00
  • Acte "Diputado per un dia"; organitzat per Aldees Infantils en Les Corts
  • València (València)
 • dilluns, 10 desembre 2018 12:30
  • Reunió amb Secretari autonòmico d'Inclusió i Directors Generals
  • València (València)
 • dilluns, 10 desembre 2018 12:00
  • Firma acord millora finançament condicions de treball del personal d'atenció a famílies i adolescència
  • València (València)
 • dilluns, 10 desembre 2018 09:00
  • Reunió semanal amb Subdirectora y Caps de Servici
  • València (València)
 • divendres, 7 desembre 2018 19:00
  • Aniversari Acaronar 25 anys en Teatre Liceu de Cheste
  • Cheste (València)
 • divendres, 7 desembre 2018 12:00
  • Documental "Així creixen els nanos"
  • València (València)
 • dimecres, 5 desembre 2018 12:30
  • Reunió amb Directora Territorial de Castelló
  • València (València)
 • dimarts, 4 desembre 2018 12:30
  • Reunió amb el Secretari Autonómic d'Igualtat
  • València (València)
 • dimarts, 4 desembre 2018 10:00
  • Visita Casa del Mar a València
  • València (València)
 • dilluns, 3 desembre 2018 12:30
  • Reunió amb Secretari autonòmico d'Inclusió i Directors Generals
  • València (València)
 • dilluns, 3 desembre 2018 09:00
  • Reunió semanal amb Subdirectora y Caps de Servici
  • València (València)
 • divendres, 30 novembre 2018 13:00
  • Reunió amb Centres de Dia
  • València (València)
 • dijous, 29 novembre 2018 13:00
  • Aprovació Llei Infància en Les Corts
  • València (València)
 • dijous, 29 novembre 2018 10:30
  • Reunió amb Grup Castillo
  • València (València)
 • dimecres, 28 novembre 2018 13:00
  • Reunió amb Aesco
  • València (València)
 • dimecres, 28 novembre 2018 11:30
  • Reunió amb Fundació Amigó
  • València (València)
 • dimecres, 28 novembre 2018 10:00
  • Reunió amb La Dinamo
  • València (València)
 • dimarts, 27 novembre 2018 13:00
  • Reunió amb FISAT, Centre de Dia Entre Amics
  • València (València)
 • dimarts, 27 novembre 2018 11:30
  • Reunió amb SERCOVAL
  • València (València)
 • dimarts, 27 novembre 2018 10:00
  • Comissió Seguiment del Pla Valencià d'Inclusió i Cohesió Social
  • València (València)
 • dilluns, 26 novembre 2018 16:30
  • Reunió amb Secretari autonòmico d'Inclusió i Directors Generals
  • València (València)
 • dilluns, 26 novembre 2018 09:30
  • Conferència Internacional: Millorar el sistema europeu de protecció de la infància en Universitat de València
  • València (València)
 • diumenge, 25 novembre 2018 10:00
  • Jornada d'encontre de Famílies Acollidores
  • València (València)
 • divendres, 23 novembre 2018 11:30
  • Reunió amb la Directora Territorial de València i El Cap de Servici
  • València (València)
 • divendres, 23 novembre 2018 10:30
  • Reunió amb Ignasi Navarro Pla
  • València (València)
 • divendres, 23 novembre 2018 09:30
  • Reunió amb el Subsecretario
  • València (València)
 • dijous, 22 novembre 2018 18:00
  • Acte Ple d'Infància i Adolescència en l'Ajuntament de Quart de Poblet
  • Quart de Poblet (València)
 • dijous, 22 novembre 2018 17:00
  • Reunió amb ALE
  • València (València)
 • dijous, 22 novembre 2018 12:30
  • Monogràfic Adopció Nacional amb les direccions territorials
  • València (València)
 • dijous, 22 novembre 2018 10:30
  • Consell d'Adopcions de Menors de la Generalitat
  • València (València)
 • dijous, 22 novembre 2018 09:30
  • Entrevista Ràdio Nacional
  • València (València)
 • dimecres, 21 novembre 2018
  • Reunió amb Direccions Territorials i Centres de Recepció sobre MENAS
  • València (València)
 • dimarts, 20 novembre 2018 19:30
  • Acte reconeixement municipi Acollidor, Sedavi
  • Sedaví (València)
 • dimarts, 20 novembre 2018 18:00
  • Dia Internacional de la Infància en Ajuntament de Mislata
  • València (València)
 • dimarts, 20 novembre 2018 16:30
  • Reunió amb el Secretari Autonómic d'Igualtat
  • València (València)
 • dimarts, 20 novembre 2018 12:00
  • Reunió amb la Regidora de Servicis Socials de l'Ajuntament de Tavernes de la Valldigna
  • València (València)
 • dimarts, 20 novembre 2018 09:30
  • Reunió amb el Subsecretari de la Conselleria
  • València (València)
 • dilluns, 19 novembre 2018 12:30
  • Reunió amb Secretari autonòmico d'Inclusió i Directors Generals
  • València (València)
 • dilluns, 19 novembre 2018 09:00
  • Reunió semanal amb Subdirectora y Caps de Servici
  • València (València)
 • divendres, 16 novembre 2018 12:30
  • Reunió Periódica Mensual amb Sotssecretaria
  • València (València)
 • dijous, 15 novembre 2018 12:30
  • Reunió amb la Subdirecció General i els Caps de Servicis
  • València (València)
 • dijous, 15 novembre 2018 09:30
  • Reunió amb el Regidor de Servicis Socials de Torrent
  • València (València)
 • dimecres, 14 novembre 2018 13:00
  • Reunió amb el Cònsol de Bulgària a València
  • València (València)
 • dimecres, 14 novembre 2018 11:00
  • Celebració del dia universal de la infància en ajuntament de València
  • València (València)
 • dimecres, 14 novembre 2018 09:30
  • Reunió amb Associació AAFEXA
  • València (València)
 • dimarts, 13 novembre 2018 11:00
  • Presentació Pla municipalització de les polítiques de joventut. IVAJ
  • València (València)
 • dilluns, 12 novembre 2018 10:30
  • Reunió amb Director Territorial d'Alacant i Cap de Servici
  • València (València)
 • dilluns, 12 novembre 2018 09:00
  • Reunió semanal amb Subdirectora y Caps de Servici
  • València (València)
 • dissabte, 10 novembre 2018 16:00
  • Jornades IVAJ
  • València (València)
 • divendres, 9 novembre 2018 11:00
  • Reunió amb Fundació Somiar Despert
  • València (València)
 • divendres, 9 novembre 2018 09:30
  • Reunió amb els acollidors Vicent Vidal i Rosa
  • València (València)
 • dijous, 8 novembre 2018 13:00
  • Reunió amb el Fiscal de Menors de Castelló
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dijous, 8 novembre 2018 10:00
  • Reunió amb la Directora Territorial de Castelló a Castelló
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimecres, 7 novembre 2018 13:00
  • Reunió amb el Col·legi Oficial d'Educadors Socials i la Universitat de València i els Sindicats
  • València (València)
 • dimecres, 7 novembre 2018 11:00
  • Reunió amb Fundació ST3
  • València (València)
 • dimarts, 6 novembre 2018 09:00
  • Jornades sobre reforma sistema d'acollida i protecció per als menors migrants sols
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 5 novembre 2018 17:00
  • Jornades sobre reforma sistema d'acollida i protecció per als menors migrants sols
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 5 novembre 2018 10:30
  • Reunión Grupo Trabajo Observatorio Infancia sobre Menores Migrantes
  • Madrid (Madrid)
 • divendres, 2 novembre 2018 14:00
  • Reunió amb l'Alcalde de Biar
  • Biar (Alacant)
 • divendres, 2 novembre 2018 12:00
  • Visita Alberg de l'IVAJ a Biar, Alacant
  • Biar (Alacant)
 • divendres, 2 novembre 2018 09:00
  • Reunió amb Sindicats i Patronal
  • València (València)
 • dimecres, 31 octubre 2018 12:30
  • Reunió amb l'Ajuntament de Rótova
  • Ròtova (València)
 • dimecres, 31 octubre 2018 10:30
  • Jornada La tracta de xiquets, xiquetes i adolescents en Universitat Politècnica de València
  • València (València)
 • dimarts, 30 octubre 2018 12:30
  • Reunió Comissió Seguiment del Centre de Menors de Buñol
  • València (València)
 • dimarts, 30 octubre 2018 11:45
  • Entrevista amb Televisió A Punt
  • València (València)
 • dimarts, 30 octubre 2018 10:30
  • Reunió amb "Cruz Roja"
  • València (València)
 • dimarts, 30 octubre 2018 09:30
  • Reunió amb el Director del Centre d'Emergències de la Generalitat
  • València (València)
 • diumenge, 28 octubre 2018 10:00
  • Jornades Trobada Famílies Acollidores
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • divendres, 26 octubre 2018 11:00
  • Taula Coordinació Interterritorial sobre Menors estrangers no acompanyats
  • Madrid (Madrid)
 • dijous, 25 octubre 2018 17:00
  • Reunió amb acollidors
  • València (València)
 • dijous, 25 octubre 2018 10:30
  • Consell d'Adopcions de Menors de la Generalitat
  • València (València)
 • dimecres, 24 octubre 2018 13:00
  • Reunió amb Centres de Dia
  • València (València)
 • dimecres, 24 octubre 2018 11:00
  • Firma Acord sobre millora del finançament dels salaris del sector família, infància i joventut de la Comunitat Valenciana
  • València (València)
 • dimecres, 24 octubre 2018 09:00
  • Reunió amb Diagrama
  • València (València)
 • dimarts, 23 octubre 2018 16:30
  • Entrevista amb Televisió Espanyola
  • València (València)
 • dimarts, 23 octubre 2018 16:30
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic d'Inclusió
  • València (València)
 • dimarts, 23 octubre 2018 12:00
  • Reunió amb Folia Consultors
  • València (València)
 • dimarts, 23 octubre 2018 11:15
  • Reunió amb la Fiscal de Menors de València
  • València (València)
 • dimarts, 23 octubre 2018 09:30
  • Comissió Mixta del Barri de la Coma de Paterna
  • València (València)
 • dilluns, 22 octubre 2018 16:30
  • Reunió amb el Director Territorial de Presidència a València
  • València (València)
 • dilluns, 22 octubre 2018 12:30
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic d'Inclusió i directors generals
  • València (València)
 • dilluns, 22 octubre 2018 09:00
  • Reunió amb Vicente Cabedo
  • València (València)
 • dilluns, 15 octubre 2018 12:30
  • Reunió amb Secretari autonòmico d'Inclusió i Directors Generals
  • València (València)
 • dijous, 11 octubre 2018 12:00
  • Reunió amb ALE (Associació per la Lliure Ensenyança)
  • València (València)
 • dijous, 11 octubre 2018 09:30
  • Reunió amb Fundació Las Claus de la Felicidad
  • València (València)
 • dimecres, 10 octubre 2018 16:00
  • Reunió amb Associació Acollint
  • València (València)
 • dimecres, 10 octubre 2018 13:00
  • Reunió amb directora general d'Assistència Sanitària
  • València (València)
 • dimecres, 10 octubre 2018 10:00
  • Reunió amb la Vicepresidenta i Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives
  • València (València)
 • dimecres, 10 octubre 2018 09:00
  • Reunió amb IMCA
  • València (València)
 • dimarts, 9 octubre 2018 16:30
  • Reunió amb el Secretari Autonómic d'Igualtat
  • València (València)
 • dimarts, 9 octubre 2018 10:00
  • Dia de la Comunitat Valenciana
  • València (València)
 • dilluns, 8 octubre 2018 12:30
  • Reunió amb Secretari autonòmico d'Inclusió i Directors Generals
  • València (València)
 • dilluns, 8 octubre 2018 09:00
  • Reunió amb la Direcció General
  • València (València)
 • divendres, 5 octubre 2018 09:00
  • Pacte Balear per a la Infància
  • Palma (Illes Balears)
 • dijous, 4 octubre 2018 11:00
  • Reunió amb la Rectora de la Universitat de València
  • València (València)
 • dijous, 4 octubre 2018 09:30
  • Reunió amb Alcalde de Llíria
  • València (València)
 • dimecres, 3 octubre 2018 13:30
  • Reunió amb Cap Secció Adopcions
  • València (València)
 • dimecres, 3 octubre 2018 10:00
  • Entrevista en televisió A Punt
  • València (València)
 • dimarts, 2 octubre 2018 14:00
  • Reunió sobre Centre Verge del Lledo
  • València (València)
 • dimarts, 2 octubre 2018 11:00
  • Reunió amb la Vicepresidenta
  • València (València)
 • dimarts, 2 octubre 2018 09:30
  • Jornades "Els Serveis Socials d'atenció primària des de l'educació social"
  • València (València)
 • dilluns, 1 octubre 2018 12:30
  • Reunió amb Secretari autonòmico d'Inclusió i Directors Generals
  • València (València)
 • dijous, 27 setembre 2018 09:00
  • Reunió amb Associació Valenciana d'Acolliment Familiar (Fran González)"
  • València (València)
 • dimecres, 26 setembre 2018 16:00
  • Reunió Concert Social amb Sindicats i Associacions
  • València (València)
 • dimecres, 26 setembre 2018 13:30
  • Reunió amb Cap de Secció d'Adopcions
  • València (València)
 • dimecres, 26 setembre 2018 09:30
  • Reunió amb Miriam Gómez Blanes
  • València (València)
 • dimarts, 25 setembre 2018 16:30
  • Reunió amb el Secretari Autonómic d'Igualtat
  • València (València)
 • dimarts, 25 setembre 2018 10:30
  • Reunió amb Fundació "Proyecto Vivir"
  • València (València)
 • dilluns, 24 setembre 2018 12:30
  • Reunió amb Secretari autonòmico d'Inclusió i Directors Generals
  • València (València)
 • dilluns, 24 setembre 2018 09:00
  • Reunió semanal amb Subdirectora y Caps de Servici
  • València (València)
 • dijous, 20 setembre 2018 10:30
  • Consell d'adopcions de menors de la Generalitat
  • València (València)
 • dimecres, 19 setembre 2018 12:00
  • Reunió amb Centres de Dia
  • València (València)
 • dimecres, 19 setembre 2018 09:30
  • Reunió amb Mª Jesus Perales, Universitat de València
  • València (València)
 • dimarts, 18 setembre 2018 10:00
  • Reunió amb la Direcció Territorial de València
  • València (València)
 • dilluns, 17 setembre 2018 12:30
  • Reunió amb Secretari autonòmico d'Inclusió i de L'Agència Valenciana de la Igualtat
  • València (València)
 • dilluns, 17 setembre 2018 12:30
  • Reunió amb Secretari Autonòmic d'Inclusió i direccions generals
  • València (València)
 • dilluns, 17 setembre 2018 09:00
  • Reunió amb Miriam Gómez Blanes
  • València (València)
 • divendres, 14 setembre 2018 10:30
  • Reunió amb Jose Mª Moreno, Grup Castillo
  • València (València)
 • dijous, 13 setembre 2018 10:00
  • Reunió amb Subdirectora i Caps de Serveis
  • València (València)
 • dijous, 13 setembre 2018 09:00
  • Reunió amb Sindicats CCOO i UGT
  • València (València)
 • dimecres, 12 setembre 2018 08:00
  • Ple de l'Observatori de la Infància amb Ministra de Sanitat
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 11 setembre 2018 16:30
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic d'Inclusió
  • València (València)
 • dilluns, 10 setembre 2018 12:30
  • Reunió amb Secretari autonòmico d'Inclusió i de L'Agència Valenciana de la Igualtat
  • València (València)
 • divendres, 7 setembre 2018 09:00
  • Reunió amb Subdirectora i Caps de Servici
  • València (València)
 • dimecres, 5 setembre 2018 08:00
  • Taula Coordinació Interterritorial sobre Menors estrangers no acompanyats
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 3 setembre 2018 10:00
  • Reunió amb Subdirecció y Secretaria
  • València (València)
 • divendres, 31 agost 2018 10:30
  • Reunió semanal amb Subdirectora y Caps de Servici
  • València (València)
 • dimecres, 29 agost 2018 09:00
  • Reunió amb la Cap de Secció de Gestió Económica
  • València (València)
 • dimarts, 28 agost 2018 16:30
  • Reunió amb el Secretari Autonómic d'Igualtat
  • València (València)
 • dimarts, 28 agost 2018 11:00
  • Reunió amb la Cap de Servici de Promoció de l'Autonomia Personal i Inclusió Activa de la Infància i la Adolescéncia.
  • València (València)
 • dimarts, 28 agost 2018 10:00
  • Reunió amb la Cap del Servei de Promoció de Drets de la Infància i Adolescència
  • València (València)
 • dimarts, 28 agost 2018 09:00
  • Reunió semanal amb la Cap de Servei Intervenció Familiar Acolliment i Adopció
  • València (València)
 • dijous, 9 agost 2018 09:30
  • Reunió amb els Advocats del Centre d'Acollida de Menors La Resurrecció
  • València (València)
 • dimecres, 8 agost 2018 08:00
  • Visita a Centres en Bullas, Elda i Villena
  • València (València)
 • dimarts, 7 agost 2018 13:00
  • Reunió amb Vicente Cabedo, U.P.V.
  • València (València)
 • dimarts, 7 agost 2018 10:00
  • Tertúlia en ràdio A Punt
  • València (València)
 • dilluns, 6 agost 2018 09:00
  • Reunió amb Centre de Dia Julia de Paterna
  • València (València)
 • dijous, 2 agost 2018 09:30
  • Reunió amb Fundació Amic
  • València (València)
 • dimecres, 1 agost 2018 12:00
  • Reunió amb Professora de la Facultat de FiloFilosofia i Ciències de l'Educació
  • València (València)
 • dimecres, 1 agost 2018 10:00
  • Acte de Firma Formalització Concert Social per a persones amb diversitat funcional
  • València (València)
 • dimecres, 1 agost 2018 09:00
  • Reunió amb Centre Laura Vicunya i el Regidor de Torrent
  • València (València)
 • dimarts, 31 juliol 2018 11:30
  • Reunió amb D. Gral de l'Institut Valencià de la Dona i D. Gral d'Inclusió Social
  • València (València)
 • dimarts, 31 juliol 2018 09:30
  • Reunió amb Superiora de les Terciàries Caputxines
  • València (València)
 • dilluns, 30 juliol 2018 11:00
  • Reunión amb Associació DIANOVA ESPAÑA
  • València (València)
 • dilluns, 30 juliol 2018 09:30
  • Reunió amb Mancomunitat de la Ribera Baixa
  • València (València)
 • divendres, 27 juliol 2018 13:00
  • Reunió amb Col·legi Oficial de Pedagogs
  • València (València)
 • divendres, 27 juliol 2018 09:00
  • Reunió amb Asociación CAVAS
  • València (València)
 • dijous, 26 juliol 2018 10:30
  • Reunió amb Alcalde de Rótova i Regidor de Benestar social
  • Ròtova (València)
 • dimecres, 25 juliol 2018 13:30
  • Reunió amb el Regidor de Benestar Social de l'Ajuntament de Villena i Centre de Dia El Cerezo i amb el Secretari Autonòmic d'Inclusió
  • València (València)
 • dimecres, 25 juliol 2018 12:00
  • Reunió amb PATRONALS I SINDICATS I AMB EL SECRETARI AUTONÒMIC D'INCLUSIÓ
  • València (València)
 • dimarts, 24 juliol 2018 18:00
  • Reunió amb Alcalde per a visitar Centre de Dia en Les Virtudes, pedania de Villena
  • Villena (Alacant)
 • dimarts, 24 juliol 2018 11:30
  • Reunió amb Delegació del Consell per al Model Social Valencià
  • València (València)
 • divendres, 20 juliol 2018 12:00
  • Reunió amb Subcomissió Centres de Dia
  • València (València)
 • dijous, 19 juliol 2018 10:30
  • Consell d'adopcions de menors de Generalitat
  • València (València)
 • dimarts, 17 juliol 2018 12:00
  • Reunió amb les Entitats de Seguiment de Contracte d'Acolliment
  • València (València)
 • dimarts, 17 juliol 2018 11:00
  • Reunió amb LA DINAMO ACCIÓ SOCIAL LA COMA
  • València (València)
 • dimarts, 17 juliol 2018 09:00
  • Reunió sobre el Concert Social
  • València (València)
 • dilluns, 16 juliol 2018 12:00
  • Revisió annexos adopcions i punts de trobada
  • València (València)
 • dilluns, 16 juliol 2018 11:00
  • Reunió amb ACASI
  • València (València)
 • divendres, 13 juliol 2018 13:00
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic sobre pressupostos
  • València (València)
 • divendres, 13 juliol 2018 10:00
  • Inauguració Hort Urbà en centre escolar amb Save The Children
  • València (València)
 • dijous, 12 juliol 2018 09:00
  • Curs ;Herramientas d'Intervenció per a la Reparació de l'Apego;. Nivell I
  • València (València)
 • dimecres, 11 juliol 2018 11:30
  • Reunió amb l'Alcalde de Villena
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 11 juliol 2018 09:00
  • Curs ;Herramientas d'Intervenció per a la Reparació de l'Apego;. Nivell I
  • València (València)
 • dimarts, 10 juliol 2018 10:00
  • Reunió amb la Regidora de Servicis socials de l'ajuntament de Tavernes de la Valldigna
  • València (València)
 • dilluns, 9 juliol 2018 10:00
  • Reunió amb l'IVAJ
  • València (València)
 • divendres, 6 juliol 2018 13:30
  • "Reunió per a preparar Seminari amb Secretari Autonòmic d'Inclusió i d'Ia Agència Valenciana de la Igualtat
  • València (València)
 • divendres, 6 juliol 2018 12:00
  • Reunió amb FUNDACIÓ ADSIS VALÈNCIA
  • València (València)
 • divendres, 6 juliol 2018 09:30
  • Reunió amb Cap de Premsa de la Conselleria
  • València (València)
 • dijous, 5 juliol 2018 12:00
  • Reunió amb Patronals i Sindicats, tema Concert Social
  • València (València)
 • dijous, 5 juliol 2018 10:00
  • Reunió amb DIAGRAMA (Pablo Mezquita)
  • València (València)
 • dimecres, 4 juliol 2018 11:00
  • Comissió Interautonòmica d'Infància i Família a Madrid
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 3 juliol 2018 12:00
  • Visita Alberg Florida d'Alacant
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 3 juliol 2018 10:00
  • Reunió amb D.T.Alacant
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 2 juliol 2018 12:30
  • "Reunió amb Coordinadora de l'Oficina Autonòmica de Salut Mental
  • València (València)
 • dilluns, 2 juliol 2018 09:00
  • Reunió amb la Subdirecció i Caps de Servei
  • València (València)
 • divendres, 29 juny 2018 11:00
  • Reunió amb PACTO VALENCIANO INFANCIA
  • València (València)
 • divendres, 29 juny 2018 09:00
  • Reunió amb DIAGRAMA
  • València (València)
 • dimecres, 27 juny 2018 09:00
  • Reunió amb la Cap de Secció de Gestió Económica
  • València (València)
 • dimarts, 26 juny 2018 11:00
  • Reunió amb la Cap de Servici de Promoció de l'Autonomia Personal i Inclusió Activa de la Infància i la Adolescéncia.
  • València (València)
 • dimarts, 26 juny 2018 10:00
  • Reunió amb la Cap del Servei de Promoció de Drets de la Infància i Adolescència
  • València (València)
 • dimarts, 26 juny 2018 09:00
  • Reunió semanal amb la Cap de Servei Intervenció Familiar Acolliment i Adopció
  • València (València)
 • dilluns, 25 juny 2018 10:00
  • Reunió amb Subdirecció y Secretaria
  • València (València)
 • divendres, 22 juny 2018 12:30
  • Reunió Periódica Mensual amb Sotssecretaria
  • València (València)
 • divendres, 22 juny 2018 10:30
  • Reunió semanal amb Subdirectora y Caps de Servici
  • València (València)
 • dimecres, 20 juny 2018 09:00
  • Reunió amb la Cap de Secció de Gestió Económica
  • València (València)
 • dimarts, 19 juny 2018 16:30
  • Reunió amb el Secretari Autonómic d'Igualtat
  • València (València)
 • dimarts, 19 juny 2018 11:00
  • Reunió amb la Cap de Servici de Promoció de l'Autonomia Personal i Inclusió Activa de la Infància i la Adolescéncia.
  • València (València)
 • dimarts, 19 juny 2018 10:00
  • Reunió amb la Cap del Servei de Promoció de Drets de la Infància i Adolescència
  • València (València)
 • dimarts, 19 juny 2018 09:00
  • Reunió semanal amb la Cap de Servei Intervenció Familiar Acolliment i Adopció
  • València (València)
 • dilluns, 18 juny 2018 10:00
  • Reunió amb Subdirecció y Secretaria
  • València (València)
 • divendres, 15 juny 2018 10:00
  • Reunión Dirección Territorial de Igualdad y Politicas Inclusivas Castellón
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dijous, 14 juny 2018 08:00
  • Jornada Sistema Protecció dels Menors Estrangers no Acompanyats (MENES)
  • Málaga (Málaga)
 • dimecres, 13 juny 2018 10:00
  • Jornada sistema protección de los menores extranjeros no acompañados MENA
  • Málaga (Málaga)
 • dimecres, 13 juny 2018 09:00
  • Reunió amb la Cap de Secció de Gestió Económica
  • València (València)
 • dimarts, 12 juny 2018 16:30
  • Reunión Decreto registro, aut. acred. centros (sala de juntas planta 8)
  • València (València)
 • dimarts, 12 juny 2018 10:00
  • Reunión en Dirección Territorial de Igualdad y Politicas Inclusivas de Valencia
  • València (València)
 • dimarts, 12 juny 2018 09:00
  • Reunió semanal amb la Cap de Servei Intervenció Familiar Acolliment i Adopció
  • València (València)
 • dilluns, 11 juny 2018 11:00
  • Reunión con Esteban Osset y Antonio Tomas Porta
  • València (València)
 • dilluns, 11 juny 2018 10:00
  • Reunió amb Subdirecció y Secretaria
  • València (València)
 • divendres, 8 juny 2018 11:30
  • Reunión SAII
  • València (València)
 • divendres, 8 juny 2018 10:30
  • Reunió semanal amb Subdirectora y Caps de Servici
  • València (València)
 • dijous, 7 juny 2018 10:00
  • Presentació Comisió Protecció Infancia. Ayuntament Lliria.
  • València (València)
 • dimecres, 6 juny 2018 16:30
  • Reunió con Delegat del Consell. Reg. Aut. i Acred.
  • València (València)
 • dimecres, 6 juny 2018 10:00
  • Reunión Dirección Territorial de Igualdad y Politicas Inclusivas de Valencia
  • València (València)
 • dimecres, 6 juny 2018 09:00
  • Reunió amb la Cap de Secció de Gestió Económica
  • València (València)
 • dimarts, 5 juny 2018 16:30
  • Reunió con SAII
  • València (València)
 • dimarts, 5 juny 2018 16:30
  • Reunió amb el Secretari Autonómic d'Igualtat
  • València (València)
 • dimarts, 5 juny 2018 08:00
  • Seminario HAND UPS - Universidad de Alicante
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 4 juny 2018 12:30
  • Reunión trimestraLO con D.G. Subd. Jefa de Servicio y Personal del Servicio SPDIA
  • València (València)
 • dilluns, 4 juny 2018 11:00
  • Reunión trimestral con D.G. Subd. Jefa de Servicio y Personal del Servicio SPAPAIA
  • València (València)
 • divendres, 1 juny 2018 12:30
  • Reunió Periódica Mensual amb Sotssecretaria
  • València (València)
 • divendres, 1 juny 2018 10:30
  • Reunió semanal amb Subdirectora y Caps de Servici
  • València (València)
 • dimecres, 30 maig 2018 12:00
  • Comisión para la Protección de la Infancia
  • València (València)
 • dimecres, 30 maig 2018 10:30
  • Reunió Direcció General i Subdirecció amb el Servei de Promoció Autonomía Personal e Inclusió Activa de l'Infància i lÀdolescència.
  • València (València)
 • dimecres, 30 maig 2018 09:00
  • Reunió amb la Cap de Secció de Gestió Económica
  • València (València)
 • dimarts, 29 maig 2018 12:00
  • Reunió con Presidenta Mancomunitat CAMP DE TURIA. Tema SEAFI'S
  • València (València)
 • dimarts, 29 maig 2018 11:00
  • Reunió amb la Cap de Servici de Promoció de l'Autonomia Personal i Inclusió Activa de la Infància i la Adolescéncia.
  • València (València)
 • dimarts, 29 maig 2018 10:00
  • Reunió amb la Cap del Servei de Promoció de Drets de la Infància i Adolescència
  • València (València)
 • dimarts, 29 maig 2018 09:00
  • Reunión D.G. Diversidad Funcional (concierto social)
  • València (València)
 • dimarts, 29 maig 2018 09:00
  • Reunión con Grupos Parlamentarios sobre Ley Infancia
  • València (València)
 • dimarts, 29 maig 2018 09:00
  • Reunió con la D.G. Diversitat Funcional. Concierto Social.
  • València (València)
 • dilluns, 28 maig 2018 14:00
  • Reunió con AIJU (Instituto Tecnologico de Producto Infantil y Ocio)
  • València (València)
 • dilluns, 28 maig 2018 12:30
  • Reunió con José Cloquell CCOO. Llocs, ratios i plantilles centros
  • València (València)
 • dilluns, 28 maig 2018 11:30
  • Reunió con D. Vicente Cabedo
  • València (València)
 • dilluns, 28 maig 2018 10:00
  • Reunió amb Subdirecció y Secretaria
  • València (València)
 • divendres, 25 maig 2018 11:00
  • Reunió con SAII i Grups Parlamentaris, LEI D'INFANCIA
  • València (València)
 • divendres, 25 maig 2018 10:30
  • Reunió semanal amb Subdirectora y Caps de Servici
  • València (València)
 • dijous, 24 maig 2018 13:00
  • Reunió amb AIJU ( Institut Tecnològic de Producte Infantil i Oci)
  • València (València)
 • dijous, 24 maig 2018 10:30
  • Consell d'Adopció
  • València (València)
 • dimecres, 23 maig 2018 10:00
  • Reunión amb els SEAFIS de la Provincia de València
  • València (València)
 • dimecres, 23 maig 2018 09:00
  • Reunió amb la Cap de Secció de Gestió Económica
  • València (València)
 • dimarts, 22 maig 2018 16:30
  • Reunió amb el Secretari Autonómic d'Igualtat
  • València (València)
 • dimarts, 22 maig 2018 11:00
  • Reunió amb el Consulat de Rumania
  • València (València)
 • dimarts, 22 maig 2018 11:00
  • Reunió amb la Cap de Servici de Promoció de l'Autonomia Personal i Inclusió Activa de la Infància i la Adolescéncia.
  • València (València)
 • dimarts, 22 maig 2018 10:00
  • Reunió amb la Cap del Servei de Promoció de Drets de la Infància i Adolescència
  • València (València)
 • dimarts, 22 maig 2018 09:00
  • Reunió semanal amb la Cap de Servei Intervenció Familiar Acolliment i Adopció
  • València (València)
 • dilluns, 21 maig 2018 13:00
  • Reunió con Ferd. Don Bosco (Sergio Cebral)
  • València (València)
 • dilluns, 21 maig 2018 10:00
  • Reunió amb Subdirecció y Secretaria
  • València (València)
 • dilluns, 21 maig 2018 09:30
  • Reunio amb Eva Gascó ( Coordinadora Centres de Día )
  • València (València)
 • divendres, 18 maig 2018 10:30
  • Reunió semanal amb Subdirectora y Caps de Servici
  • València (València)
 • dimecres, 16 maig 2018 13:00
  • Reunió amb Federació Don Bosco ( Sergio Cebral)
  • València (València)
 • dimecres, 16 maig 2018 11:00
  • Reunió amb Jose M Moreno i Jose Luis Sanchez (Arcos del Castillo)
  • València (València)
 • dimecres, 16 maig 2018 09:30
  • Reunió amb la Presidenta i la Coordinadora de la Mancomunitat Camp de Turia
  • València (València)
 • dimecres, 16 maig 2018 09:00
  • Reunió amb la Cap de Secció de Gestió Económica
  • València (València)
 • dimarts, 15 maig 2018 11:00
  • Reunió amb la Cap de Servici de Promoció de l'Autonomia Personal i Inclusió Activa de la Infància i la Adolescéncia.
  • València (València)
 • dimarts, 15 maig 2018 11:00
  • Reunió Col·lectiu Mesures Judicials d'Entitats Locals
  • València (València)
 • dimarts, 15 maig 2018 10:00
  • Reunió amb la Cap del Servei de Promoció de Drets de la Infància i Adolescència
  • València (València)
 • dimarts, 15 maig 2018 10:00
  • Reunió amb Silvia Villares: Forum Prevenció Abuso Infantil.
  • València (València)
 • dimarts, 15 maig 2018 09:00
  • Reunió semanal amb la Cap de Servei Intervenció Familiar Acolliment i Adopció
  • València (València)
 • dilluns, 14 maig 2018 11:00
  • Reunió amb pares d'Acollida
  • València (València)
 • dilluns, 14 maig 2018 10:00
  • Reunió amb Subdirecció y Secretaria
  • València (València)
 • divendres, 11 maig 2018 12:30
  • Reunió Periódica Mensual amb Sotssecretaria
  • València (València)
 • divendres, 11 maig 2018 10:30
  • Reunió semanal amb Subdirectora y Caps de Servici
  • València (València)
 • dimecres, 9 maig 2018 10:00
  • Reunió COINF : Mesurament d'Inversió Pressupostària en la Infáncia
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 9 maig 2018 09:00
  • Reunió amb la Cap de Secció de Gestió Económica
  • València (València)
 • dimarts, 8 maig 2018 16:30
  • Reunió amb el Secretari Autonómic d'Igualtat
  • València (València)
 • dimarts, 8 maig 2018 12:00
  • Reunió Secretària Autonòmica Convocatòria Comissió Mixta Extrategia Valenciana Igualtat Inclusió Poble Gitano.
  • València (València)
 • dimarts, 8 maig 2018 11:00
  • Reunió amb la Cap de Servici de Promoció de l'Autonomia Personal i Inclusió Activa de la Infància i la Adolescéncia.
  • València (València)
 • dimarts, 8 maig 2018 10:00
  • Reunió amb la Cap del Servei de Promoció de Drets de la Infància i Adolescència
  • València (València)
 • dimarts, 8 maig 2018 09:00
  • Reunió semanal amb la Cap de Servei Intervenció Familiar Acolliment i Adopció
  • València (València)
 • dilluns, 7 maig 2018 16:30
  • Reunió Consell de Direcció
  • València (València)
 • dilluns, 7 maig 2018 10:00
  • Reunió amb Subdirecció y Secretaria
  • València (València)
 • divendres, 4 maig 2018 12:00
  • Reunió amb el Secretari Autonómic d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
  • València (València)
 • divendres, 4 maig 2018 10:30
  • Reunió semanal amb Subdirectora y Caps de Servici
  • València (València)
 • dimecres, 2 maig 2018 11:30
  • Reunió amb els Regidor dels Ajuntaments de Pilar de la Horadara i de Guardamar del Segura .
  • València (València)
 • dimecres, 2 maig 2018 10:00
  • Reunió AVETID Associació empreses d'arrts escèniques del Pais Valencià
  • València (València)
 • dimecres, 2 maig 2018 09:00
  • Reunió amb la Cap de Secció de Gestió Económica
  • València (València)
 • dilluns, 30 abril 2018 10:00
  • Reunió amb Subdirecció y Secretaria
  • València (València)
 • divendres, 27 abril 2018 10:30
  • Reunió semanal amb Subdirectora y Caps de Servici
  • València (València)
 • divendres, 27 abril 2018 09:00
  • Jornada de portes obertes als Serveis Socials: Campanya de la Quarta Porta
  • Xàtiva (València)
 • dijous, 26 abril 2018 14:30
  • Reunió Comissió Interautonómica d'Infància i Familia
  • Madrid (Madrid)
 • dijous, 26 abril 2018 11:30
  • Reunió amb els Caps de Servici de les Direccións Territorials
  • València (València)
 • dijous, 26 abril 2018 10:30
  • Consell d'Adopció
  • València (València)
 • dijous, 26 abril 2018 09:00
  • Reunió amb Aldeas Infantiles
  • València (València)
 • dimecres, 25 abril 2018 18:00
  • Amb la Vicepresidenta Consellera d'Igualtat i Politiques Inclusives
  • València (València)
 • dimecres, 25 abril 2018 09:00
  • Jornada Pressupostos Polítiques i Drets de la Infància
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 25 abril 2018 09:00
  • Reunió amb la Cap de Secció de Gestió Económica
  • València (València)
 • dimarts, 24 abril 2018 16:30
  • Reunió amb el Secretari Autonómic d'Igualtat
  • València (València)
 • dimarts, 24 abril 2018 11:00
  • Reunió amb la Cap de Servici de Promoció de l'Autonomia Personal i Inclusió Activa de la Infància i la Adolescéncia.
  • València (València)
 • dimarts, 24 abril 2018 10:00
  • Reunió amb la Cap del Servei de Promoció de Drets de la Infància i Adolescència
  • València (València)
 • dimarts, 24 abril 2018 09:00
  • Reunió semanal amb la Cap de Servei Intervenció Familiar Acolliment i Adopció
  • València (València)
 • dimarts, 24 abril 2018 09:00
  • Reunió amb Fundació ANAR
  • València (València)
 • dilluns, 23 abril 2018 10:00
  • Reunió amb Secretaria Autonómica d'Igualtat i Polítiques Inclusives
  • València (València)
 • dilluns, 23 abril 2018 09:00
  • Visita i Reunió amb Ajuntaments de Mislata i de Manises
  • València (València)
 • divendres, 20 abril 2018 14:00
  • Jornada sobre intervenció psico social. FACULTAT PSICOLOGIA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
  • València (València)
 • divendres, 20 abril 2018 12:30
  • Reunió Periódica Mensual amb Sotssecretaria
  • València (València)
 • divendres, 20 abril 2018 10:30
  • Reunió semanal amb Subdirectora y Caps de Servici
  • València (València)
 • dijous, 19 abril 2018 13:00
  • Reunió amb Loren Llorens Rubio; Director Gestió Soci Sanitària.
  • València (València)
 • dijous, 19 abril 2018 09:30
  • Reunió amb Regidora de Benestar Social de l'Ajuntament de Puçol.
  • València (València)
 • dimecres, 18 abril 2018 13:30
  • Reunió amb Subsecretaria
  • València (València)
 • dimecres, 18 abril 2018 10:30
  • Reunió Subcomissió Acolliment Residencial
  • València (València)
 • dimecres, 18 abril 2018 09:00
  • Reunió amb la Cap de Secció de Gestió Económica
  • València (València)
 • dimarts, 17 abril 2018 11:00
  • Reunió amb la Cap de Servici de Promoció de l'Autonomia Personal i Inclusió Activa de la Infància i la Adolescéncia.
  • València (València)
 • dimarts, 17 abril 2018 10:00
  • Reunió amb la Cap del Servei de Promoció de Drets de la Infància i Adolescència
  • València (València)
 • dimarts, 17 abril 2018 09:00
  • Reunió semanal amb la Cap de Servei Intervenció Familiar Acolliment i Adopció
  • València (València)
 • dilluns, 16 abril 2018 16:30
  • Reunió amb Noelia Alberola, Regidora d'Assumptes Socials de l'Ajuntament de Tavernes de la Valldigna.
  • València (València)
 • dilluns, 16 abril 2018 10:00
  • Reunió amb Subdirecció y Secretaria
  • València (València)
 • divendres, 13 abril 2018 13:30
  • Reunió amb el Sotssecretari Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
  • València (València)
 • divendres, 13 abril 2018 10:30
  • Reunió semanal amb Subdirectora y Caps de Servici
  • València (València)
 • divendres, 13 abril 2018 10:30
  • Reunió semanal amb Subdirectora y Caps de Servici
  • València (València)
 • divendres, 13 abril 2018 09:30
  • Reunió amb Mario Porta Gurrea; President de Plena Inclusió.
  • València (València)
 • dijous, 12 abril 2018 09:00
  • Visita i Reunió Ajuntaments de Requena i Bunyol. Rutes PEF's
  • Requena (València)
 • dimecres, 11 abril 2018 12:30
  • Reunió amb Vicepresident i Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives i Directora General de l'Advocacia.
  • València (València)
 • dimecres, 11 abril 2018 11:00
  • Reunió amb Equip Educatiu Centre "Camp de Túria l'Horta d'Aldaia"
  • València (València)
 • dimecres, 11 abril 2018 10:00
  • Reunió amb Pedro Miguel Moyano
  • València (València)
 • dimecres, 11 abril 2018 09:00
  • Reunió amb Treballadores Socials i Tècnics Ajuntaments de Beniparrell Albal i Massanassa.
  • València (València)
 • dimecres, 11 abril 2018 09:00
  • Reunió amb la Cap de Secció de Gestió Económica
  • València (València)
 • dimarts, 10 abril 2018 16:30
  • Reunió amb les Entitats Impulsores del Pacte Valencià per la Infància
  • València (València)
 • dimarts, 10 abril 2018 11:00
  • Reunió amb la Cap de Servici de Promoció de l'Autonomia Personal i Inclusió Activa de la Infància i la Adolescéncia.
  • València (València)
 • dimarts, 10 abril 2018 10:00
  • Reunió amb la Cap del Servei de Promoció de Drets de la Infància i Adolescència
  • València (València)
 • dimarts, 10 abril 2018 09:00
  • Reunió semanal amb la Cap de Servei Intervenció Familiar Acolliment i Adopció
  • València (València)
 • divendres, 6 abril 2018 10:30
  • Reunió semanal amb Subdirectora y Caps de Servici
  • València (València)
 • dimecres, 4 abril 2018 09:00
  • Reunió amb la Cap de Secció de Gestió Económica
  • València (València)
 • dimarts, 3 abril 2018 11:00
  • Reunió amb la Cap de Servici de Promoció de l'Autonomia Personal i Inclusió Activa de la Infància i la Adolescéncia.
  • València (València)
 • dimarts, 3 abril 2018 10:00
  • Reunió amb la Cap del Servei de Promoció de Drets de la Infància i Adolescència
  • València (València)
 • dimarts, 3 abril 2018 09:00
  • Reunió semanal amb la Cap de Servei Intervenció Familiar Acolliment i Adopció
  • València (València)
 • dimecres, 28 març 2018 13:30
  • Reunió Periódica Mensual amb Sotssecretaria
  • València (València)
 • dimecres, 28 març 2018 12:00
  • Comissió d'Acolliment Familiar
  • València (València)
 • dimecres, 28 març 2018 09:00
  • Reunió amb la Cap de Secció de Gestió Económica
  • València (València)
 • dimecres, 28 març 2018 08:30
  • Reunió amb Cap's de Servici i Subdirecció
  • València (València)
 • dimarts, 27 març 2018 16:30
  • Reunió amb el Secretari Autonómic d'Igualtat
  • València (València)
 • dimarts, 27 març 2018 11:00
  • Reunió amb la Cap de Servici de Promoció de l'Autonomia Personal i Inclusió Activa de la Infància i la Adolescéncia.
  • València (València)
 • dimarts, 27 març 2018 10:00
  • Reunió "Comissió de Coordinació de seguiment dels Centres d'Acolliment de la província de Castelló"
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimarts, 27 març 2018 10:00
  • Reunió amb la Cap del Servei de Promoció de Drets de la Infància i Adolescència
  • València (València)
 • dimarts, 27 març 2018 09:00
  • Reunió semanal amb la Cap de Servei Intervenció Familiar Acolliment i Adopció
  • València (València)
 • dilluns, 26 març 2018 12:30
  • Reunió amb el COEESCV, Universitat Valenciana i la Comissió Paritaria
  • València (València)
 • dilluns, 26 març 2018 11:00
  • Reunió amb el SEAFI de la Mancomunitat de la Canal de Navarrés
  • València (València)
 • dilluns, 26 març 2018 10:00
  • Reunió amb Subdirecció y Secretaria
  • València (València)
 • divendres, 23 març 2018 13:30
  • Reunió Secretaria Autonòmica de Serveis Socials i Autonomia Personal: Concert Social
  • València (València)
 • divendres, 23 març 2018 10:30
  • Reunió semanal amb Subdirectora y Caps de Servici
  • València (València)
 • divendres, 23 març 2018 09:30
  • Reunió i Visita amb l'ajuntament de Carlet: Punts d'Encontre Familiar
  • Carlet (València)
 • dijous, 22 març 2018 19:00
  • Acte Institucional conmemoratiu del 600 aniversari de la sessio de Corts.
  • València (València)
 • dijous, 22 març 2018 16:00
  • Reunió amb Col.legis Profesionals: formació continua per a professionals del sistema de protecció.
  • València (València)
 • dijous, 22 març 2018 13:30
  • Reunión amb la Direcció Territorial de València
  • València (València)
 • dijous, 22 març 2018 11:30
  • Reunió amb els Caps de Servei de les Direccions Teritorials de València Castelló i Alacant
  • València (València)
 • dijous, 22 març 2018 10:30
  • Consell d'Adopció
  • València (València)
 • dijous, 22 març 2018 09:00
  • Reunió Fundació Nova Infància
  • València (València)
 • dimecres, 21 març 2018 09:00
  • Reunió amb la Cap de Secció de Gestió Económica
  • València (València)
 • dimarts, 20 març 2018 11:00
  • Reunió amb la Cap de Servici de Promoció de l'Autonomia Personal i Inclusió Activa de la Infància i la Adolescéncia.
  • València (València)
 • dimarts, 20 març 2018 10:00
  • Reunió amb la Cap del Servei de Promoció de Drets de la Infància i Adolescència
  • València (València)
 • dimarts, 20 març 2018 09:00
  • Reunió semanal amb la Cap de Servei Intervenció Familiar Acolliment i Adopció
  • València (València)
 • dimarts, 20 març 2018 09:00
  • Reunió amb Ajuntamnts de Alcoi Elda i Villena. Visita Punt d'Encontre Familiar
  • València (València)
 • dilluns, 19 març 2018 10:00
  • Reunió amb Subdirecció y Secretaria
  • València (València)
 • divendres, 16 març 2018 12:30
  • Reunió Periódica Mensual amb Sotssecretaria
  • València (València)
 • divendres, 16 març 2018 10:30
  • Reunió semanal amb Subdirectora y Caps de Servici
  • València (València)
 • dijous, 15 març 2018 08:30
  • Reunió amb Subdirecció, Servei SIFAIA i Secció Económica
  • València (València)
 • dimecres, 14 març 2018 09:00
  • Reunió amb la Cap de Secció de Gestió Económica
  • València (València)
 • dimarts, 13 març 2018 17:00
  • Activitat La infància a la Comunitat Valenciana - Ciències Polítiques CEU UCH
  • València (València)
 • dimarts, 13 març 2018 16:30
  • Reunió amb el Secretari Autonómic d'Igualtat
  • València (València)
 • dimarts, 13 març 2018 13:30
  • Reunió amb Patricia Blanco
  • València (València)
 • dimarts, 13 març 2018 11:00
  • Reunió amb la Cap de Servici de Promoció de l'Autonomia Personal i Inclusió Activa de la Infància i la Adolescéncia.
  • València (València)
 • dimarts, 13 març 2018 10:30
  • Reunió amb Antonio Jimenez (FECCOOPV i M.Carmen Tarazona (Delegada Equip Adopcions)
  • València (València)
 • dimarts, 13 març 2018 10:00
  • Reunió amb la Cap del Servei de Promoció de Drets de la Infància i Adolescència
  • València (València)
 • dimarts, 13 març 2018 09:00
  • Reunió semanal amb la Cap de Servei Intervenció Familiar Acolliment i Adopció
  • València (València)
 • dilluns, 12 març 2018 10:30
  • Visita Centres Mislata 1 i 2 i Campanar
  • València (València)
 • dilluns, 12 març 2018 10:00
  • Reunió amb Subdirecció y Secretaria
  • València (València)
 • dilluns, 12 març 2018 09:30
  • Reunió amb Familia d'Acolliment
  • València (València)
 • dilluns, 12 març 2018 08:30
  • Reunió amb Subdirecció y Servei de Intervenció Familiar, Acollida y Adopció
  • València (València)
 • divendres, 9 març 2018 12:30
  • Consell Extraordinari d'Adopció
  • València (València)
 • divendres, 9 març 2018 10:30
  • Reunió Comissió de Treball per a la Infància i la Adolescència
  • València (València)
 • divendres, 9 març 2018 09:00
  • Reunió semanal amb Subdirectora y Caps de Servici
  • València (València)
 • dimecres, 7 març 2018 14:00
  • Reunió amb la Presidenta de "FAMILIA DE COLORES" Susana Morales
  • València (València)
 • dimecres, 7 març 2018 12:00
  • Reunió Equip de Treball GVA Poble Gitano
  • València (València)
 • dimecres, 7 març 2018 10:30
  • Reunió Direcció General i Subdirecció amb el Servei de Promoció Autonomía Personal e Inclusió Activa de l'Infància i lÀdolescència.
  • València (València)
 • dimecres, 7 març 2018 09:00
  • Reunió amb la Cap de Secció de Gestió Económica
  • València (València)
 • dimecres, 7 març 2018 08:30
  • Seminari Jurídic i Social sobre la Figura del Menor
  • València (València)
 • dimarts, 6 març 2018 11:00
  • Reunió amb la Cap de Servici de Promoció de l'Autonomia Personal i Inclusió Activa de la Infància i la Adolescéncia.
  • València (València)
 • dimarts, 6 març 2018 11:00
  • Reunió amb l'Alcalde d'Alzira
  • Alzira (València)
 • dimarts, 6 març 2018 10:00
  • Reunió amb la Cap del Servei de Promoció de Drets de la Infància i Adolescència
  • València (València)
 • dimarts, 6 març 2018 09:00
  • Jornada Acogiment Alzira
  • Alzira (València)
 • dimarts, 6 març 2018 09:00
  • Reunió semanal amb la Cap de Servei Intervenció Familiar Acolliment i Adopció
  • València (València)
 • dilluns, 5 març 2018 10:00
  • Reunió amb Subdirecció y Secretaria
  • València (València)
 • dilluns, 5 març 2018 09:00
  • Reunió preparatòria Comissió Treball Infancia i Adolescència dia 1 de març.
  • València (València)
 • divendres, 2 març 2018 10:30
  • Reunió semanal amb Subdirectora y Caps de Servici
  • València (València)
 • dijous, 1 març 2018 09:00
  • Visites Ajuntaments i Centres de Sueca i Denia
  • València (València)
 • dimecres, 28 febrer 2018 11:30
  • Visita Centres i Ajuntaments provincia de Castelló: Vinarós,Vila-Reial; Castelló i Onda
  • València (València)
 • dimecres, 28 febrer 2018 10:00
  • Visita i reunió amb la Directora Territorial de Castelló (Carmen Fenollosa)
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimecres, 28 febrer 2018 09:00
  • Reunió amb la Cap de Secció de Gestió Económica
  • València (València)
 • dimarts, 27 febrer 2018 16:30
  • Reunió amb el Secretari Autonómic d'Igualtat
  • València (València)
 • dimarts, 27 febrer 2018 13:00
  • Reunió DGTIC Centres
  • València (València)
 • dimarts, 27 febrer 2018 11:30
  • Presentació Llei Valenciana igualtat de persones (LGTBI)
  • València (València)
 • dimarts, 27 febrer 2018 11:00
  • Reunió amb la Cap de Servici de Promoció de l'Autonomia Personal i Inclusió Activa de la Infància i la Adolescéncia.
  • València (València)
 • dimarts, 27 febrer 2018 10:00
  • Reunió amb la Cap del Servei de Promoció de Drets de la Infància i Adolescència
  • València (València)
 • dimarts, 27 febrer 2018 09:30
  • Reunió amb la Regidora "Liduvina Gil de 'Ajuntament de Gandia".
  • València (València)
 • dimarts, 27 febrer 2018 09:00
  • Reunió semanal amb la Cap de Servei Intervenció Familiar Acolliment i Adopció
  • València (València)
 • dilluns, 26 febrer 2018 16:00
  • Reunió amb Vicepresidencia; Secretaria Autonómica i Ajuntamnet de Paterna
  • València (València)
 • dilluns, 26 febrer 2018 10:00
  • Reunió amb Subdirecció y Secretaria
  • València (València)
 • divendres, 23 febrer 2018 12:30
  • Reunió Inspecció
  • València (València)
 • divendres, 23 febrer 2018 10:30
  • Reunió semanal amb Subdirectora y Caps de Servici
  • València (València)
 • divendres, 23 febrer 2018 09:00
  • Reunió preparatòria1ª de la Comissió de Treball Infància i Adolescència del dia 1 de març
  • València (València)
 • dijous, 22 febrer 2018 16:00
  • Reunió amb Associació "CASAS NIDO VALENCIA"
  • València (València)
 • dijous, 22 febrer 2018 11:30
  • Reunió Mensual amb Caps de Servei de les Direccións Territorials
  • València (València)
 • dijous, 22 febrer 2018 10:30
  • Consell d'Adopció
  • València (València)
 • dimecres, 21 febrer 2018 09:30
  • Reunió amb la Vicepresidenta al Palau de Valeriola
  • València (València)
 • dimecres, 21 febrer 2018 09:00
  • Reunió amb la Cap de Secció de Gestió Económica
  • València (València)
 • dimarts, 20 febrer 2018 13:30
  • Jornada d'Avaluació de l'Experiència Pilot Coordinació de Parentalitat en els Jutjats de Família.
  • València (València)
 • dimarts, 20 febrer 2018 12:00
  • Sessió Plenaria Diputats per un dia (Corts Valencianes)
  • València (València)
 • dimarts, 20 febrer 2018 11:00
  • Reunió amb la Cap de Servici de Promoció de l'Autonomia Personal i Inclusió Activa de la Infància i la Adolescéncia.
  • València (València)
 • dimarts, 20 febrer 2018 10:00
  • Reunió amb la Cap del Servei de Promoció de Drets de la Infància i Adolescència
  • València (València)
 • dimarts, 20 febrer 2018 09:00
  • Reunió semanal amb la Cap de Servei Intervenció Familiar Acolliment i Adopció
  • València (València)
 • dilluns, 19 febrer 2018 16:30
  • Reunió de la Comissió de Seguiment del Pla Valencià d' Inclusió i Cohesió Social- PVICS.
  • València (València)
 • dilluns, 19 febrer 2018 10:00
  • Reunió amb Subdirecció y Secretaria
  • València (València)
 • dilluns, 19 febrer 2018 09:00
  • Reunió amb Aldeas Infantiles SOS ( Mª Teresa Molina Martínez) Directora Territorial
  • València (València)
 • divendres, 16 febrer 2018 12:30
  • Reunió Periódica Mensual amb Sotssecretaria
  • València (València)
 • divendres, 16 febrer 2018 10:30
  • Reunió semanal amb Subdirectora y Caps de Servici
  • València (València)
 • dijous, 15 febrer 2018 11:00
  • Acte de presentació del esborrany de la LLEI D'INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA,
  • València (València)
 • dimecres, 14 febrer 2018 09:00
  • Reunió amb la Cap de Secció de Gestió Económica
  • València (València)
 • dimarts, 13 febrer 2018 16:30
  • Reunió amb el Secretari Autonómic d'Igualtat
  • València (València)
 • dimarts, 13 febrer 2018 11:00
  • Reunió amb la Cap de Servici de Promoció de l'Autonomia Personal i Inclusió Activa de la Infància i la Adolescéncia.
  • València (València)
 • dimarts, 13 febrer 2018 11:00
  • Reunió amb Save The Children: Rodrigo Hernandez; Yohara Quilez i Jennifer Zuppiroli
  • València (València)
 • dimarts, 13 febrer 2018 10:00
  • Reunió amb la Cap del Servei de Promoció de Drets de la Infància i Adolescència
  • València (València)
 • dimarts, 13 febrer 2018 09:00
  • Reunió semanal amb la Cap de Servei Intervenció Familiar Acolliment i Adopció
  • València (València)
 • dilluns, 12 febrer 2018 13:30
  • Reunió amb Jose Mª Moreno ( Grup el Castillo)
  • València (València)
 • dilluns, 12 febrer 2018 10:30
  • Reunió amb Josefa Moreno Santiago
  • València (València)
 • dilluns, 12 febrer 2018 10:00
  • Reunió amb Subdirecció y Secretaria
  • València (València)
 • divendres, 9 febrer 2018 10:30
  • Reunió semanal amb Subdirectora y Caps de Servici
  • València (València)
 • dijous, 8 febrer 2018 11:00
  • Reunió amb la Regidora de Benestar Social, Joventut i Sanitat del Ajuntament de Denia (Cristina Morera)
  • València (València)
 • dimecres, 7 febrer 2018 12:30
  • Reunió amb li Regidor de Serveis Socials de l'Ajuntament de Callosa del Segura
  • València (València)
 • dimecres, 7 febrer 2018 09:00
  • Reunió amb la Cap de Secció de Gestió Económica
  • València (València)
 • dimarts, 6 febrer 2018 17:00
  • Reunió amb la Vicepresidenta al Palau de Valeriola
  • València (València)
 • dimarts, 6 febrer 2018 11:00
  • Reunió amb la Cap de Servici de Promoció de l'Autonomia Personal i Inclusió Activa de la Infància i la Adolescéncia.
  • València (València)
 • dimarts, 6 febrer 2018 10:00
  • Reunió amb la Cap del Servei de Promoció de Drets de la Infància i Adolescència
  • València (València)
 • dimarts, 6 febrer 2018 10:00
  • Reunio amb Nebula Comunicació Estrategica
  • València (València)
 • dimarts, 6 febrer 2018 09:00
  • Reunió semanal amb la Cap de Servei Intervenció Familiar Acolliment i Adopció
  • València (València)
 • dimarts, 6 febrer 2018 09:00
  • Reunió Asociació AAAFEXA
  • València (València)
 • dilluns, 5 febrer 2018 16:30
  • Reunió amb José de Lamo D.G. Agència Valenciana
  • València (València)
 • dilluns, 5 febrer 2018 13:00
  • Reunió amb Subdirecció y Cap's de Secció
  • València (València)
 • dilluns, 5 febrer 2018 11:00
  • Reunió amb Cristina Lomo i Lorena Guillém de EULEN
  • València (València)
 • dilluns, 5 febrer 2018 10:00
  • Reunió amb Subdirecció y Secretaria
  • València (València)
 • divendres, 2 febrer 2018 10:30
  • Reunió semanal amb Subdirectora y Caps de Servici
  • València (València)
 • dijous, 1 febrer 2018 13:00
  • Reunió amb Nebula Comunicació
  • València (València)
 • dijous, 1 febrer 2018 12:00
  • Visita Centres Zona de Valencia
  • València (València)
 • dimecres, 31 gener 2018 18:00
  • Presentació l'Esborrany de la Lley de Serveis Socials Inclusius de la Comunitat Valenciana
  • València (València)
 • dimecres, 31 gener 2018 09:45
  • Desdejuni informatiu del "Forum Europa. Tribuna Mediterrània" amb Na Isabel Boning Presidenta PP CV
  • València (València)
 • dimecres, 31 gener 2018 09:00
  • Reunió amb la Cap de Secció de Gestió Económica
  • València (València)
 • dimarts, 30 gener 2018 16:30
  • Reunió amb Joan Conca. GABINET DE LA VICEPRESIDÈNCIA DEL CONSELL
  • València (València)
 • dimarts, 30 gener 2018 11:00
  • Acte Entrega Premis "Raquel Payá" Generalitat Valencianas 2018
  • València (València)
 • dimarts, 30 gener 2018 11:00
  • Reunió amb la Cap de Servici de Promoció de l'Autonomia Personal i Inclusió Activa de la Infància i la Adolescéncia.
  • València (València)
 • dimarts, 30 gener 2018 10:00
  • Reunió amb la Cap del Servei de Promoció de Drets de la Infància i Adolescència
  • València (València)
 • dimarts, 30 gener 2018 09:00
  • Reunió semanal amb la Cap de Servei Intervenció Familiar Acolliment i Adopció
  • València (València)
 • dilluns, 29 gener 2018 11:30
  • Reunió amb Pedro Joaquim Costa (PROJECTE AOFS) Associació Valenciana Operadors Familiars i Socials.
  • València (València)
 • dilluns, 29 gener 2018 10:00
  • Reunió amb Subdirecció y Secretaria
  • València (València)
 • dilluns, 29 gener 2018 08:30
  • Reunió amb Asosicació Acaronar ( Ricardo Casado)
  • València (València)
 • divendres, 26 gener 2018 14:00
  • Reunió amb Families Etiopia y PIAO
  • València (València)
 • divendres, 26 gener 2018 12:30
  • Reunió Periódica Mensual amb Sotssecretaria
  • València (València)
 • divendres, 26 gener 2018 10:30
  • Reunió amb Noelia Alberola Regidora Serveis Socials Ajuntament Tavernes de la Valldigna
  • València (València)
 • divendres, 26 gener 2018 09:00
  • Reunió semanal amb Subdirectora y Caps de Servici
  • València (València)
 • dijous, 25 gener 2018 13:00
  • Reunió amb Direcció General i Direcció Territorial de valència
  • València (València)
 • dijous, 25 gener 2018 11:30
  • Reunión Mensual amb les Direccións Territorials, Caps de Servici y Caps de Secció de la Provincia
  • València (València)
 • dijous, 25 gener 2018 10:30
  • Consell d'Adopció
  • València (València)
 • dimecres, 24 gener 2018 16:30
  • Reunió amb el Secretari Autonómic d' Inclusió i de l'Agencia Valenciana de la Igualtat
  • València (València)
 • dimecres, 24 gener 2018 14:00
  • Reunió amb la Fundació Valencia Club de Fútbol
  • València (València)
 • dimecres, 24 gener 2018 11:30
  • Campanya Divulgació dels Serveis Socials Municipals (Presentació per la Vicepresidenta Mónica Oltra)
  • València (València)
 • dimecres, 24 gener 2018 09:00
  • Reunió amb la Cap de Secció de Gestió Económica
  • València (València)
 • dimecres, 24 gener 2018 09:00
  • Reunió amb Save The Children (Rodrigo Hernández)
  • València (València)
 • dimarts, 23 gener 2018 16:00
  • Reunió Membre Jurat Premis Raquel Payà 2018 Generalitat Valenciana
  • València (València)
 • dimarts, 23 gener 2018 13:00
  • Reunió amb M. Dolores Gallego. Representant Punt Encontre Familiar de Mislata
  • València (València)
 • dimarts, 23 gener 2018 11:00
  • Reunió amb la Cap de Servici de Promoció de l'Autonomia Personal i Inclusió Activa de la Infància i la Adolescéncia.
  • València (València)
 • dimarts, 23 gener 2018 10:00
  • Reunió amb Coordinadora Centres de Dia de la Comunitat Valenciana
  • València (València)
 • dimarts, 23 gener 2018 10:00
  • Reunió amb la Cap del Servei de Promoció de Drets de la Infància i Adolescència
  • València (València)
 • dimarts, 23 gener 2018 09:00
  • Reunió semanal amb la Cap de Servei Intervenció Familiar Acolliment i Adopció
  • València (València)
 • divendres, 19 gener 2018 12:00
  • Reunió amb el delegat del Consell per al Model Social Valencia
  • València (València)
 • divendres, 19 gener 2018 09:00
  • Reunió semanal amb Subdirectora y Caps de Servici
  • València (València)
 • divendres, 19 gener 2018 09:00
  • Reunió amb Associació Espill.
  • València (València)
 • dijous, 18 gener 2018 12:00
  • Reunió Subcomissió Emancipació TREBALL PROTECCIÓ INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
  • València (València)
 • dijous, 18 gener 2018 09:00
  • Reunió amb la Inspecció
  • València (València)
 • dimecres, 17 gener 2018 11:00
  • Reunió amb Jose Mª Grup Entitat "El Castillo"
  • València (València)
 • dimecres, 17 gener 2018 09:00
  • Reunió amb la Cap de Secció de Gestió Económica
  • València (València)
 • dimarts, 16 gener 2018 10:00
  • Reunió amb la Cap del Servei de Promoció de Drets de la Infància i Adolescència
  • València (València)
 • dimarts, 16 gener 2018 09:30
  • Reunió Agenda Secretari Aunómic
  • València (València)
 • dimarts, 16 gener 2018 09:00
  • Conferencia Tribuna del Forum Europa i Tribuna Mediterrània, de D.Mónica Oltra. Vicepresidenta i Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives. Secretària i Portaveu del Consell de la Generalitat Valenciana.
  • València (València)
 • dilluns, 15 gener 2018 13:00
  • Reunió Preparació Subcomissió Emancipacio dia 180118
  • València (València)
 • dilluns, 15 gener 2018 11:30
  • Reunió Extraordinaria Caps de Servici: Objetius: 2018
  • València (València)
 • dilluns, 15 gener 2018 10:00
  • Reunió amb Subdirecció y Secretaria
  • València (València)
 • diumenge, 14 gener 2018
  • Seminari de treball a PILES
  • València (València)
 • dissabte, 13 gener 2018
  • Seminari de treball a PILES
  • València (València)
 • divendres, 12 gener 2018 11:30
  • Visita amb Mònica Álvaro Diputada del Grup Parlamentari Compromís al Centre de Recepció de Valencia
  • València (València)
 • divendres, 12 gener 2018 09:00
  • Reunió semanas amb Subdirectora y Caps de Servici
  • València (València)
 • divendres, 12 gener 2018 09:00
  • Seminari de treball a PILES
  • València (València)
 • dijous, 11 gener 2018 16:30
  • Reunió amb S.A. preparació Seminari Piles
  • València (València)
 • dijous, 11 gener 2018 13:00
  • Reunió amb Antoni Jimenez (CCOO)
  • València (València)
 • dijous, 11 gener 2018 10:30
  • Reunió amb Vicepresidenta y D.G. Save The Children España
  • València (València)
 • dimecres, 10 gener 2018 10:30
  • Reunió del Secretari Autonómic amb els Directors Generals i els Directors Territorials
  • València (València)
 • dimecres, 10 gener 2018 09:00
  • Reunió amb la Cap de Secció de Gestió Económica
  • València (València)
 • dimarts, 9 gener 2018 10:00
  • Reunió amb la Cap del Servei de Promoció de Drets de la Infància i Adolescència
  • València (València)
 • dimarts, 9 gener 2018 10:00
  • Reunió amb la D.G d' Inclusió Social
  • València (València)
 • dilluns, 8 gener 2018 10:00
  • Reunió amb Subdirecció y Secretaria
  • València (València)
 • dimecres, 3 gener 2018 17:00
  • Reuíó amb Viceprecidencia Palau de Valeriola.
  • València (València)
 • dimecres, 3 gener 2018 09:00
  • Reunió amb la Cap de Secció de Gestió Económica
  • València (València)
 • dimarts, 2 gener 2018 10:00
  • Reunió amb la Cap del Servei de Promoció de Drets de la Infància i Adolescència
  • València (València)
 • dijous, 28 desembre 2017 11:00
  • Reunió amb Fundació Proyecto Vivir: Lourdes Capote (Presidenta)
  • València (València)
 • dimecres, 27 desembre 2017 09:00
  • Reunió amb la Cap de Secció de Gestió Económica
  • València (València)
 • dimarts, 26 desembre 2017 13:00
  • Reunió amb Cap del Servici d'Intervenció Familiar, Acollida i Adopció
  • València (València)
 • dimarts, 26 desembre 2017 11:00
  • Reunió amb la Cap del Servici de Promoció de l'Autonomia Personal i Inclusió Activa de la Infància i Adolescència
  • València (València)
 • dimarts, 26 desembre 2017 10:00
  • Reunió amb la Cap del Servei de Promoció de Drets de la Infància i Adolescència
  • València (València)
 • divendres, 22 desembre 2017 13:00
  • Amb el Secretari Autonómic (Llei d'Infància)
  • València (València)
 • divendres, 22 desembre 2017 12:00
  • Amb el Secretari Autonómic (Reunió PEF'S)
  • València (València)
 • divendres, 22 desembre 2017 09:30
  • Mesa d'Experts i Expertes Punts de Trobada Familiar (PEF'S)
  • València (València)
 • dijous, 21 desembre 2017 09:00
  • Jornades "Curs d'Apego a Castelló"
  • València (València)
 • dimecres, 20 desembre 2017 16:00
  • Jornades "Curs d'Apego a Castelló"
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimecres, 20 desembre 2017 10:00
  • Reunió Comissió Interautonómica d'Infància i Adolescència
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 20 desembre 2017 09:00
  • Reunió amb la Cap de Secció de Gestió Económica
  • València (València)
 • dimecres, 20 desembre 2017 09:00
  • Jornades "Curs d'Apego a Castelló"
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimarts, 19 desembre 2017 16:30
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic per a Coordinació d'Agenda
  • València (València)
 • dimarts, 19 desembre 2017 13:00
  • Reunió amb Cap del Servici d'Intervenció Familiar, Acollida i Adopció
  • València (València)
 • dimarts, 19 desembre 2017 11:00
  • Reunió amb la Cap del Servici de Promoció de l'Autonomia Personal i Inclusió Activa de la Infància i Adolescència
  • València (València)
 • dimarts, 19 desembre 2017 10:00
  • Reunió amb la Cap del Servei de Promoció de Drets de la Infància i Adolescència
  • València (València)
 • dimarts, 19 desembre 2017 10:00
  • Convocatòria Reunió Comissió Observatori de la Infància COINF
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 19 desembre 2017 09:30
  • Reunió amb en Secretari Autonómic. Agenda Comú
  • València (València)
 • dilluns, 18 desembre 2017 13:00
  • Reunió amb la Cap de la Secció de Gestió Administrativa
  • València (València)
 • dilluns, 18 desembre 2017 11:00
  • Reunió avantprojecte de Llei Valenciana de la Infància i Adolescència.
  • València (València)
 • dilluns, 18 desembre 2017 10:00
  • Reunió amb Subdirecció y Secretaria
  • València (València)
 • divendres, 15 desembre 2017 09:30
  • Reunió de Treball amb subdirectora i Caps de Servici
  • València (València)
 • divendres, 15 desembre 2017 09:00
  • Reunió d'experts Projecte Hands Up per a l'eliminació del càstig fisico ( Universitat d'Alacant) Dpto Comunicacion i Psicologia Social.
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 14 desembre 2017 12:30
  • Acte del Lliurament premis de la II Edició dels premis Tour & Kids d'Innovació i Creativitat.
  • València (València)
 • dijous, 14 desembre 2017 10:00
  • Entrevista Alumnes IES Ramon Muntaner RRM Xirivella 95.9 FM
  • Xirivella (València)
 • dimecres, 13 desembre 2017 19:00
  • Mostra Taller de Teatre del Centre de Recepció de Menors de Bunyol
  • Buñol (València)
 • dimecres, 13 desembre 2017 13:00
  • Reunió amb la Cap de la Secció de Gestió Administrativa
  • València (València)
 • dimecres, 13 desembre 2017 10:30
  • Reunió del Secretari Autonómic amb els Directors Generals i els Directors Territorials
  • València (València)
 • dimecres, 13 desembre 2017 09:00
  • Reunió amb la Cap de Secció de Gestió Económica
  • València (València)
 • dimarts, 12 desembre 2017 18:00
  • Reunió amb Vicepresidenta i Director de Save The Children al Palau de Valeriola
  • València (València)
 • dimarts, 12 desembre 2017 13:00
  • Reunió amb Cap del Servici d'Intervenció Familiar, Acollida i Adopció
  • València (València)
 • dimarts, 12 desembre 2017 11:00
  • Reunió amb la Cap del Servici de Promoció de l'Autonomia Personal i Inclusió Activa de la Infància i Adolescència
  • València (València)
 • dimarts, 12 desembre 2017 10:00
  • Reunió amb la Cap del Servei de Promoció de Drets de la Infància i Adolescència
  • València (València)
 • dilluns, 11 desembre 2017 16:30
  • Charrada, intervenció Socio-Educativa en Acolliment Familiar a la UNED de Vila Real.
  • Vila-real (Castelló)
 • dilluns, 11 desembre 2017 10:00
  • Reunió amb Subdirecció y Secretaria
  • València (València)
 • divendres, 8 desembre 2017 09:30
  • Reunió de Treball amb subdirectora i Caps de Servici
  • València (València)
 • dimecres, 6 desembre 2017 10:00
  • Reunió mensual amb el secretari Autonòmic, els directors generals, i els directors territorials.
  • València (València)
 • dimecres, 6 desembre 2017 09:00
  • Reunió amb la Cap de Secció de Gestió Económica
  • València (València)
 • dimarts, 5 desembre 2017 16:30
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic per a Coordinació d'Agenda
  • València (València)
 • dimarts, 5 desembre 2017 13:00
  • Reunió amb Cap del Servici d'Intervenció Familiar, Acollida i Adopció
  • València (València)
 • dimarts, 5 desembre 2017 11:00
  • Reunió amb la Cap del Servici de Promoció de l'Autonomia Personal i Inclusió Activa de la Infància i Adolescència
  • València (València)
 • dimarts, 5 desembre 2017 10:00
  • Reunió amb la Cap del Servei de Promoció de Drets de la Infància i Adolescència
  • València (València)
 • dimarts, 5 desembre 2017 09:30
  • Reunió amb en Secretari Autonómic. Agenda Comú
  • València (València)
 • dilluns, 4 desembre 2017 12:00
  • Comissió d'Acolliment Familiar
  • València (València)
 • dilluns, 4 desembre 2017 10:00
  • Reunió amb Subdirecció y Secretaria
  • València (València)
 • divendres, 1 desembre 2017 10:00
  • Reunió Ple Observatoria de l'Infància Sessio Extraordinaria
  • Madrid (Madrid)
 • divendres, 1 desembre 2017 09:30
  • Reunió de Treball amb subdirectora i Caps de Servici
  • València (València)
 • dijous, 30 novembre 2017 13:00
  • Reunió amb Mensajeros de la Paz ( Miguel Fenoi)
  • València (València)
 • dijous, 30 novembre 2017 10:00
  • Reunión Convocatoria Comision de Coordinación con Direcciones Territoriales
  • València (València)
 • dimecres, 29 novembre 2017 13:00
  • Reunió amb Cap del Servici d'Intervenció Familiar, Acollida i Adopció
  • València (València)
 • dimecres, 29 novembre 2017 13:00
  • Entrevista Premsa de l'Eliana-Paterna referent als Punts de Encontre Familiar
  • València (València)
 • dimecres, 29 novembre 2017 11:00
  • Reunió amb la Cap del Servici de Promoció de l'Autonomia Personal i Inclusió Activa de la Infància i Adolescència
  • València (València)
 • dimecres, 29 novembre 2017 10:30
  • Presentació Informe "La situació de la Infància en vulnerabilitat social en la CV. Creu Roja
  • València (València)
 • dimecres, 29 novembre 2017 10:00
  • Reunió amb la Cap del Servei de Promoció de Drets de la Infància i Adolescència
  • València (València)
 • dimecres, 29 novembre 2017 09:00
  • Reunió amb la Cap de Secció de Gestió Económica
  • València (València)
 • dimarts, 28 novembre 2017 09:00
  • III Congrés d'Acolliment Familiar:Una mesura de Proteccio necessària. El Interes Superior del Xiquet
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 27 novembre 2017 10:00
  • Reunió amb Subdirecció y Secretaria
  • València (València)
 • diumenge, 26 novembre 2017
  • Trobada Famililas d'Acolliment al Biopark amb motiu del Dia Universal de la Infància.
  • València (València)
 • dissabte, 25 novembre 2017 17:30
  • Ple del Consell de l'Infància Ajuntament de Bellreguard
  • Bellreguard (València)
 • dissabte, 25 novembre 2017 10:00
  • Trobada Famililas d'Acolliment al Biopark amb motiu del Dia Universal de la Infància.
  • València (València)
 • divendres, 24 novembre 2017 19:00
  • Entrega premis concurs dibuix. Celebració Dia Internacional de xiquets i xiquetes en l'Auditori dels Dominiques de Carcaixent
  • Carcaixent (València)
 • divendres, 24 novembre 2017 18:00
  • Palau de Valeriola: Explica Contes Infantil. Dia de l'Infància
  • València (València)
 • divendres, 24 novembre 2017 09:00
  • Reunió de Treball amb subdirectora i Caps de Servici
  • València (València)
 • dijous, 23 novembre 2017 13:30
  • Reunió amb D.G. del Inst. Vael de Atenció Social Sanitari IVASS. Ser,. Angel Bonafé
  • València (València)
 • dijous, 23 novembre 2017 10:30
  • Consell d' Adopció
  • València (València)
 • dijous, 23 novembre 2017 10:30
  • Reunió Comissió Sociosanitaria a la Conselleria de Sanitat
  • València (València)
 • dijous, 23 novembre 2017 09:00
  • Reunió amb la Associació Acaronat
  • València (València)
 • dimecres, 22 novembre 2017 16:30
  • Reunió i Visita amb el Secretari Autonómic al Ajuntament de Xativa amb el Concejal de Asumptes Socials y l'Alcalde de Xativa
  • Xàtiva (València)
 • dimecres, 22 novembre 2017 10:30
  • Reunió amb Maria Dolores Gallego (Representatn dels PEF's de Mislata)
  • València (València)
 • dimecres, 22 novembre 2017 09:00
  • Reunió amb la Cap de Secció de Gestió Económica
  • València (València)
 • dimarts, 21 novembre 2017 18:00
  • PRESENTACIÓ por la VICEPRESIDENTA de la CAMPANYA INSTUTIONAL del dia INTERNACIONAL PER A L'ELIMINACIO DE LA VIOLÈNCIA contra les dones.
  • València (València)
 • dimarts, 21 novembre 2017 16:30
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic per a Coordinació d'Agenda
  • València (València)
 • dimarts, 21 novembre 2017 13:00
  • Reunió amb Cap del Servici d'Intervenció Familiar, Acollida i Adopció
  • València (València)
 • dimarts, 21 novembre 2017 12:00
  • Reunió Grup de Treball Salut Mental/Drogue-Dependències, amb la Direcció general de Salut Publica i Integral en la Conselleria de Sanitat.
  • València (València)
 • dimarts, 21 novembre 2017 11:00
  • Reunió amb la Cap del Servici de Promoció de l'Autonomia Personal i Inclusió Activa de la Infància i Adolescència
  • València (València)
 • dimarts, 21 novembre 2017 09:30
  • Reunió amb en Secretari Autonómic. Agenda Comú
  • València (València)
 • dimarts, 21 novembre 2017 08:30
  • Reunió amb Antoni Martinez (Subcirector Centre de Les Palmeres) Alboraia
  • València (València)
 • dilluns, 20 novembre 2017 20:00
  • Acte Conscienciació i informació d'acolliment familiar.
  • Tavernes de la Valldigna (València)
 • dilluns, 20 novembre 2017 18:00
  • Acte Institucional Nombrament dels Nous Representatns del Consell d'Infància i Adolescència a l'Ajuntament de Mislata
  • Mislata (València)
 • dilluns, 20 novembre 2017 13:30
  • Reunió amb la Direcció Territorial de València: Instruccións Centre Recepció València
  • València (València)
 • dilluns, 20 novembre 2017 11:30
  • Comissió Despeses Extraordinàries
  • València (València)
 • dilluns, 20 novembre 2017 10:00
  • Ponència llei d'Infància a l'Ajuntament de Picassent en el Dia dels Drets de l'Infància
  • Picassent (València)
 • dilluns, 20 novembre 2017 09:00
  • Acte Bienvenida Curs Ministeri de Sanitat "L'Interès Superior Del Menor
  • València (València)
 • divendres, 17 novembre 2017 18:00
  • Assistència a lliurament premis Isabel de Villena en l'Ajuntament de Quart de Poblet
  • València (València)
 • divendres, 17 novembre 2017 14:00
  • Visita Centres Recepció Valencia
  • València (València)
 • divendres, 17 novembre 2017 11:30
  • Reunió Alcalde i Regidora Assumptes socials Ayuntament de Lliria
  • Llíria (València)
 • divendres, 17 novembre 2017 09:30
  • Reunió de Treball amb subdirectora i Caps de Servici
  • València (València)
 • dijous, 16 novembre 2017 09:00
  • Jornades "Curs Apego" a Alacant
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 15 novembre 2017 09:00
  • Jornades" Curs Apego" a Alacant
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 14 novembre 2017 13:00
  • Reunió amb Cap del Servici d'Intervenció Familiar, Acollida i Adopció
  • València (València)
 • dimarts, 14 novembre 2017 11:30
  • Reunió Comissió Sociosanitaria
  • València (València)
 • dimarts, 14 novembre 2017 11:00
  • Reunió amb la Cap del Servici de Promoció de l'Autonomia Personal i Inclusió Activa de la Infància i Adolescència
  • València (València)
 • dimarts, 14 novembre 2017 09:00
  • Reunió Subcomissió Centres de Dia Treball Protecció infància i Adolescència
  • València (València)
 • dilluns, 13 novembre 2017 16:30
  • Reunió amb Fabiola Meco del Grup Parlamentaria PODEM
  • València (València)
 • dilluns, 13 novembre 2017 13:00
  • Reunió amb Asociació Acollint (Presidenta Maria Atienza)
  • València (València)
 • dilluns, 13 novembre 2017 13:00
  • Reunió amb la Cap de la Secció de Gestió Administrativa
  • València (València)
 • divendres, 10 novembre 2017 09:30
  • Reunió de Treball amb subdirectora i Caps de Servici
  • València (València)
 • dimecres, 8 novembre 2017 11:30
  • Reunió mensual del Secretari Autonòmic amb els 3 Directors Territorials i els Directors Generals
  • València (València)
 • dimarts, 7 novembre 2017 16:30
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic per a Coordinació d'Agenda
  • València (València)
 • dimarts, 7 novembre 2017 13:00
  • Reunió Distribució Personal Centre Recepció
  • València (València)
 • dimarts, 7 novembre 2017 12:00
  • Acte UNICEF d'Infancia a les Corts Valencianes
  • València (València)
 • dimarts, 7 novembre 2017 11:00
  • Reunió amb la Cap del Servici de Promoció de l'Autonomia Personal i Inclusió Activa de la Infància i Adolescència
  • València (València)
 • dimarts, 7 novembre 2017 09:30
  • Reunió amb en Secretari Autonómic. Agenda Comú
  • València (València)
 • dilluns, 6 novembre 2017 13:00
  • Reunió amb Jose Delamo. Director General de l'Agència Valenciana d'Igualtat a la Diversitat.
  • València (València)
 • dilluns, 6 novembre 2017 12:00
  • Reunió amb Fundació Grup El Castillo
  • València (València)
 • dilluns, 6 novembre 2017 10:00
  • Reunió amb Francisco Herrero (Grup Social La Dinamo)
  • València (València)
 • dilluns, 6 novembre 2017 09:00
  • Reunió amb el Centre d'Acollida Santa Ana (Fca Oyonarte)
  • València (València)
 • dilluns, 6 novembre 2017 08:00
  • Reunió amb la Subdirectora General de Planificació Evaluació i Qualitat
  • València (València)
 • divendres, 3 novembre 2017
  • Reunió mensual amb el secretari Autonòmic , Directors Territorials i Directors Generals
  • València (València)
 • divendres, 3 novembre 2017 10:00
  • Reunió mensual amb el secretari Autonòmic, els directors generals, i els directors territorials.
  • València (València)
 • divendres, 3 novembre 2017 09:30
  • Reunió de Treball amb subdirectora i Caps de Servici
  • València (València)
 • dimarts, 31 octubre 2017 13:00
  • Reunió amb Cap del Servici d'Intervenció Familiar, Acollida i Adopció
  • València (València)
 • dimarts, 31 octubre 2017 11:00
  • Reunió amb la Cap del Servici de Promoció de l'Autonomia Personal i Inclusió Activa de la Infància i Adolescència
  • València (València)
 • dilluns, 30 octubre 2017 13:00
  • Reunió amb la Cap de la Secció de Gestió Administrativa
  • València (València)
 • dilluns, 30 octubre 2017 13:00
  • Reunió amb la Direcció Territorial de València
  • València (València)
 • dilluns, 30 octubre 2017 10:30
  • Subcomissió Messures Judicials Treball Protecció Infància i Adolescència
  • València (València)
 • divendres, 27 octubre 2017 09:30
  • Reunió de Treball amb subdirectora i Caps de Servici
  • València (València)
 • dimarts, 24 octubre 2017 16:30
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic per a Coordinació d'Agenda
  • València (València)
 • dimarts, 24 octubre 2017 13:00
  • Reunió amb Cap del Servici d'Intervenció Familiar, Acollida i Adopció
  • València (València)
 • dimarts, 24 octubre 2017 11:00
  • Reunió amb la Cap del Servici de Promoció de l'Autonomia Personal i Inclusió Activa de la Infància i Adolescència
  • València (València)
 • dimarts, 24 octubre 2017 09:30
  • Reunió amb en Secretari Autonómic. Agenda Comú
  • València (València)
 • dilluns, 23 octubre 2017 13:00
  • Reunió amb la Cap de la Secció de Gestió Administrativa
  • València (València)
 • divendres, 20 octubre 2017 11:00
  • Reunió de la Directora General amb Jose De Lamo Pastor D.G. L'Agencia Valenciana d'Igualtat.
  • València (València)
 • divendres, 20 octubre 2017 09:30
  • Reunió de Treball amb subdirectora i Caps de Servici
  • València (València)
 • dijous, 19 octubre 2017 09:30
  • Reunió Subcomissió Emancipació Treball Protecció Infància i Adolescència
  • València (València)
 • dimecres, 18 octubre 2017 08:00
  • Comissió interautonòmica d'infància i Família.Comissió Tècnica Ministeri
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 17 octubre 2017 14:00
  • Reunió Cap Servei Promoció dels Drests de l'Infancia i l'Adolescència
  • València (València)
 • dimarts, 17 octubre 2017 13:00
  • Reunió amb Cap del Servici d'Intervenció Familiar, Acollida i Adopció
  • València (València)
 • dimarts, 17 octubre 2017 11:00
  • Reunió amb la Cap del Servici de Promoció de l'Autonomia Personal i Inclusió Activa de la Infància i Adolescència
  • València (València)
 • dimarts, 17 octubre 2017 10:00
  • Reunió Subcomissió Acolliment Familiar Treball per a la Protecció de l'Infancia i l'adolescència.
  • València (València)
 • dilluns, 16 octubre 2017 13:30
  •   Reunió amb la presidenta del Col·legi Oficial d'Educadores i Educadors Socials de la Comunitat Valenciana.
  • València (València)
 • dilluns, 16 octubre 2017 12:00
  • Reunión Agenda de la Directora General amb el Secretari Autonòmic
  • València (València)
 • dilluns, 16 octubre 2017 10:30
  • Reunió Preparació Subcomissió Emancipació. Convocatòria Trevall dia 191017
  • València (València)
 • dilluns, 16 octubre 2017 09:00
  • Reunión de la Directora General amb la Direcció Territorial de València
  • València (València)
 • divendres, 13 octubre 2017 09:30
  • Reunió de Treball amb subdirectora i Caps de Servici
  • València (València)
 • dimecres, 11 octubre 2017 13:30
  • Reunió y visita Centre Diagrama
  • València (València)
 • dimecres, 11 octubre 2017 12:30
  • Reunió y Visita Entitat Arcos del Castillo
  • València (València)
 • dimecres, 11 octubre 2017 11:00
  • Reunió amb Subdireccio. reparació Subcomissió Emancipació convocatòria dia 191017
  • València (València)
 • dimecres, 11 octubre 2017 10:00
  • Reunió amb FECCOOPV Antonio Jimenez
  • València (València)
 • dimarts, 10 octubre 2017 16:30
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic per a Coordinació d'Agenda
  • València (València)
 • dimarts, 10 octubre 2017 13:00
  • Reunió amb Cap del Servici d'Intervenció Familiar, Acollida i Adopció
  • València (València)
 • dimarts, 10 octubre 2017 11:00
  • Reunió amb la Cap del Servici de Promoció de l'Autonomia Personal i Inclusió Activa de la Infància i Adolescència
  • València (València)
 • dimarts, 10 octubre 2017 09:30
  • Reunió amb en Secretari Autonómic. Agenda Comú
  • València (València)
 • dimarts, 10 octubre 2017 08:30
  • Reunió Cap Servici Promoció de l'Autonomia personal i Inclusió Activa de la Infància i de l'Adolescència
  • València (València)
 • dilluns, 9 octubre 2017 10:00
  • Acte Institucional del dia de la Comunitat Valenciana al Palau de la Generalitat
  • València (València)
 • divendres, 6 octubre 2017 09:30
  • Reunió de Treball amb subdirectora i Caps de Servici
  • València (València)
 • dijous, 5 octubre 2017 12:00
  • Formació Nou Model Social del delegat del Consell Xavier Uceda
  • València (València)
 • dijous, 5 octubre 2017 10:00
  • Reunió Anàlisis informes Sindic de Greuges i Aplicació Nova Legislació
  • València (València)
 • dimecres, 4 octubre 2017 12:30
  • Reunió amb universitat politècnica assumpte aula d'infància
  • València (València)
 • dimecres, 4 octubre 2017 10:00
  • Reunió mensual amb el secretari Autonòmic, els directors generals, i els directors territorials.
  • València (València)
 • dimarts, 3 octubre 2017
  • Reunió mensual amb el secretari Autonòmic , Directors Territorials i Directors Generals
  • València (València)
 • dimarts, 3 octubre 2017 11:00
  • Reunió amb la Cap del Servici de Promoció de l'Autonomia Personal i Inclusió Activa de la Infància i Adolescència
  • València (València)
 • dimarts, 3 octubre 2017 10:00
  • Reunió mensual amb el secretari Autonòmic, els directors generals, i els directors territorials.
  • València (València)
 • dimarts, 3 octubre 2017 10:00
  • Reunió mensual amb el secretari Autonòmic, els directors generals, i els directors territorials.
  • València (València)
 • dimarts, 3 octubre 2017 09:00
  • Reunió Revisió Llei d'Infància
  • València (València)
 • dilluns, 2 octubre 2017 13:00
  • Reunió amb la Cap de la Secció de Gestió Administrativa
  • València (València)
 • dilluns, 2 octubre 2017 12:00
  • Consell de Direcció
  • València (València)
 • divendres, 29 setembre 2017 08:00
  • Trasllat jornada laboral de la Direcció General a Piles
  • Piles (València)
 • dimecres, 27 setembre 2017 10:00
  • Reunió amb el Secretarí Autonómic d' Inclusió i de l'Agencia Valenciana de l'Igualtat, per a tractar tema asumpte de "Mapa Infraestructures"
  • València (València)
 • dimarts, 26 setembre 2017 16:30
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic per a Coordinació d'Agenda
  • València (València)
 • dimarts, 26 setembre 2017 14:00
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic per a Coordinació d'Agenda
  • València (València)
 • dimarts, 26 setembre 2017 12:30
  • Reunió de la D.G., amb la Subcomissió de treball de Mesures Judicials per a la protecció de la Infància i Adolescència.
  • València (València)
 • dimarts, 26 setembre 2017 11:00
  • Reunió amb la Cap del Servici de Promoció de l'Autonomia Personal i Inclusió Activa de la Infància i Adolescència
  • València (València)
 • dilluns, 25 setembre 2017 13:00
  • Reunió amb la Cap de la Secció de Gestió Administrativa
  • València (València)
 • dilluns, 25 setembre 2017 11:00
  • Reunió de la D.G. amb la Regidora de Serveis Socials Noelia Alberola i Elena del Ayuntament de Tavernes de la Valldigna
  • València (València)
 • divendres, 22 setembre 2017 17:00
  • Ponència inagural II Jornades de Pedagogia de l'Atenció. "La Dinamo Acció Social la Coma"
  • València (València)
 • divendres, 22 setembre 2017 14:00
  • Reunión con la Directora General de Servicios Sociales y Personas en Situación de Dependencia. Asumptes: Criteris del Ministeri
  • València (València)
 • divendres, 22 setembre 2017 13:00
  • Reunió de la D.G amb "Quatre Fulles, s.l."
  • València (València)
 • divendres, 22 setembre 2017 11:30
  • Reunió amb Maria Jose Conca Delegada Personal Punts de Trobada Familiar
  • València (València)
 • divendres, 22 setembre 2017 09:30
  • Reunió de Treball amb subdirectora i Caps de Servici
  • València (València)
 • divendres, 22 setembre 2017 08:30
  • Reunió de la directora general amb l'Alcaldessa de Buñol per a tractar assumptes del Centre de Recepció de Menors de Buñol.
  • València (València)
 • dijous, 21 setembre 2017 16:30
  • Reunió de treball amb el secretari Autonòmic d'Inclusió i de l'Agència Valenciana de la Igualtat
  • València (València)
 • dijous, 21 setembre 2017 12:30
  • Reunió de la D.G. amb la Subcomissió de Treball Emancipació per a la Protecció de la Infància i l'Adolescència
  • València (València)
 • dijous, 21 setembre 2017 11:00
  • Reunió de la D.G amb Diputats Comissió Politica Social
  • València (València)
 • dijous, 21 setembre 2017 10:30
  • Reunió de la D.G. amb el Consell d'Adopcions
  • València (València)
 • dimecres, 20 setembre 2017 10:00
  • Reunió amb el Viceconseller de Polítiques Socials i Vivenda del Govern de Canàries. D. Francisco Cresol Gonzalez i D. Antonio Sosa Marrero, Gerent Fundació Canària Joventut IDEO
  • València (València)
 • dimarts, 19 setembre 2017 14:00
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic per a Coordinació d'Agenda
  • València (València)
 • dimarts, 19 setembre 2017 11:00
  • Reunió amb la Cap del Servici de Promoció de l'Autonomia Personal i Inclusió Activa de la Infància i Adolescència
  • València (València)
 • dimarts, 19 setembre 2017 09:00
  • Reunió Subcomissió de Treball Centres de Día Protecció Infància i Adolescència
  • València (València)
 • divendres, 15 setembre 2017 10:30
  • Reunió amb la Comissió Mixta per al desenvolupament de l'estratègia valenciana per a la igualtat i la inclusió del poble gitano.
  • València (València)
 • divendres, 15 setembre 2017 09:30
  • Reunió de Treball amb subdirectora i Caps de Servici
  • València (València)
 • dijous, 14 setembre 2017 16:30
  • Reunió de treball amb el secretari Autonòmic d'Inclusió i de l'Agència Valenciana de la Igualtat
  • València (València)
 • dimecres, 13 setembre 2017
  • Viatge de la Directora general a la convocatòria del Consell Consultiu d'Adopció Internacional
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 12 setembre 2017 14:00
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic per a Coordinació d'Agenda
  • València (València)
 • dimarts, 12 setembre 2017 11:00
  • Reunió amb la Cap del Servici de Promoció de l'Autonomia Personal i Inclusió Activa de la Infància i Adolescència
  • València (València)
 • dilluns, 11 setembre 2017 13:00
  • Reunió Amb Llucia Martínez de "SAVE THE CHILDREN"
  • València (València)
 • dilluns, 11 setembre 2017 12:00
  • Reunió de la D.G. Amb Meridianos Org.( Juan José Joya )
  • València (València)
 • dilluns, 11 setembre 2017 09:00
  • Visita de la D.G. Al Punt d' Encontre Familiar de València
  • València (València)
 • divendres, 8 setembre 2017 09:30
  • Reunió de Treball amb subdirectora i Caps de Servici
  • València (València)
 • dijous, 7 setembre 2017
  • Reunió del Secretari AutonòmiC d' Inclusió i de l'Agencia Valenciana de la Igualtat, amb els Directors Generals
  • València (València)
 • dijous, 7 setembre 2017 16:30
  • Reunió de treball amb el secretari Autonòmic d'Inclusió i de l'Agència Valenciana de la Igualtat
  • València (València)
 • dijous, 7 setembre 2017 12:00
  • Reunió de la directora general amb el Regidor de Benestar Social (Ximo Moreno) i El Cap de Servici (Salvador Almenar) de l'Ajuntament de Mislata.
  • València (València)
 • dijous, 7 setembre 2017 10:30
  • Reunió de la D.G. amb el Delegat Sindical de CGT i Representants dels treballadors de l'equip d'intervenció d'acolliment familiar.
  • València (València)
 • dimecres, 6 setembre 2017
  • Reunió mensual amb el secretari Autonòmic , Directors Territorials i Directors Generals
  • València (València)
 • dimecres, 6 setembre 2017 08:45
  • Reunió de la Directora General amb la Directora Teritorial de València, la Subdirecció i Direccions
  • València (València)
 • dimarts, 5 setembre 2017 14:00
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic per a Coordinació d'Agenda
  • València (València)
 • dimarts, 5 setembre 2017 13:30
  • Reunió de la Directora general d'Infància i Adolescència amb la Regidora de Servicis Socials de Bétera, Raquel Puig.
  • Bétera (València)
 • dimarts, 5 setembre 2017 12:00
  • Reunio de la Directora General amb la Asociació "Kolectivo"
  • València (València)
 • dimarts, 5 setembre 2017 11:00
  • Reunió amb la Cap del Servici de Promoció de l'Autonomia Personal i Inclusió Activa de la Infància i Adolescència
  • València (València)
 • dilluns, 4 setembre 2017 13:00
  • Reunió amb la Cap de la Secció de Gestió Administrativa
  • València (València)
 • dilluns, 4 setembre 2017 11:00
  • Reunió de la Directora General d' Infància i Adolescència amb l'Alcalde de Xirivella
  • Xirivella (València)
 • divendres, 1 setembre 2017 09:30
  • Reunió de Treball amb subdirectora i Caps de Servici
  • València (València)
 • dijous, 31 agost 2017 16:30
  • Reunió de treball amb el secretari Autonòmic d'Inclusió i de l'Agència Valenciana de la Igualtat
  • València (València)
 • dimecres, 30 agost 2017 12:00
  • Reunió de la D.G. Dña. Rosa J. Molero, am el Delegat del Consell per al Model Social Valencià D. Francesc Xavier Uceda.
  • València (València)
 • dimecres, 30 agost 2017 11:00
  • Reunió de la D.G. amb la Directora Territorial de Valencia
  • València (València)
 • dimarts, 29 agost 2017 14:00
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic per a Coordinació d'Agenda
  • València (València)
 • dimarts, 29 agost 2017 12:00
  • Reunió de la D.G. Amb el director de Marqueting del Bio-park (Alejandro del Toro) Assumpte referent a l'Encontre de Famílies a l'octubre.
  • València (València)
 • dimarts, 29 agost 2017 11:00
  • Reunió amb la Cap del Servici de Promoció de l'Autonomia Personal i Inclusió Activa de la Infància i Adolescència
  • València (València)
 • dilluns, 28 agost 2017 13:00
  • Reunió amb la Cap de la Secció de Gestió Administrativa
  • València (València)
 • dissabte, 26 agost 2017 11:00
  • Reunió de la Dirctora General amb la Vicepresidenta i la Comissió de seguiment de l'acord de distribució de personal del centre de recepció de València
  • València (València)
 • divendres, 25 agost 2017 11:30
  • Visita de la la Directora general a l'Alberg Juvenil "Torre De Alborache"
  • Alborache (València)
 • divendres, 25 agost 2017 09:30
  • Reunió de Treball amb subdirectora i Caps de Servici
  • València (València)
 • dijous, 24 agost 2017 17:30
  • Reunió de la Vicepresidenta d' Igualtat i Polítiques Inclusives amb la Directora General d'Infància i Adolescència i l'Alcadessa de Buñol.
  • València (València)
 • dijous, 24 agost 2017 16:30
  • Reunió de treball amb el secretari Autonòmic d'Inclusió i de l'Agència Valenciana de la Igualtat
  • València (València)
 • dimarts, 22 agost 2017 14:00
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic per a Coordinació d'Agenda
  • València (València)
 • dimarts, 22 agost 2017 13:00
  • Reunió de la Directora General d'Infància i Adolescència amb l'Alcaldessa de Buñol
  • Buñol (València)
 • dimarts, 22 agost 2017 11:00
  • Reunió amb la Cap del Servici de Promoció de l'Autonomia Personal i Inclusió Activa de la Infància i Adolescència
  • València (València)
 • dilluns, 21 agost 2017 13:00
  • Reunió amb la Cap de la Secció de Gestió Administrativa
  • València (València)
 • divendres, 18 agost 2017 12:30
  • Reunió am de la Directora General d'Infància i Adolescència amb L'alcalde del Municipi.
  • Albalat de la Ribera (València)
 • divendres, 18 agost 2017 09:30
  • Reunió de Treball amb subdirectora i Caps de Servici
  • València (València)
 • dijous, 17 agost 2017 16:30
  • Reunió de treball amb el secretari Autonòmic d'Inclusió i de l'Agència Valenciana de la Igualtat
  • València (València)
 • dimarts, 15 agost 2017 14:00
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic per a Coordinació d'Agenda
  • València (València)
 • dimarts, 15 agost 2017 11:00
  • Reunió amb la Cap del Servici de Promoció de l'Autonomia Personal i Inclusió Activa de la Infància i Adolescència
  • València (València)
 • dilluns, 14 agost 2017 13:00
  • Reunió amb la Cap de la Secció de Gestió Administrativa
  • València (València)
 • divendres, 11 agost 2017 09:30
  • Reunió de Treball amb subdirectora i Caps de Servici
  • València (València)
 • dijous, 10 agost 2017 16:30
  • Reunió de treball amb el secretari Autonòmic d'Inclusió i de l'Agència Valenciana de la Igualtat
  • València (València)
 • dimarts, 8 agost 2017 14:00
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic per a Coordinació d'Agenda
  • València (València)
 • dimarts, 8 agost 2017 11:00
  • Reunió amb la Cap del Servici de Promoció de l'Autonomia Personal i Inclusió Activa de la Infància i Adolescència
  • València (València)
 • dilluns, 7 agost 2017 13:00
  • Reunió amb la Cap de la Secció de Gestió Administrativa
  • València (València)
 • divendres, 4 agost 2017 09:30
  • Reunió de Treball amb subdirectora i Caps de Servici
  • València (València)
 • dijous, 3 agost 2017 16:30
  • Reunió de treball amb el secretari Autonòmic d'Inclusió i de l'Agència Valenciana de la Igualtat
  • València (València)
 • dimarts, 1 agost 2017 14:00
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic per a Coordinació d'Agenda
  • València (València)
 • dimarts, 1 agost 2017 11:00
  • Reunió amb la Cap del Servici de Promoció de l'Autonomia Personal i Inclusió Activa de la Infància i Adolescència
  • València (València)
 • dilluns, 31 juliol 2017 13:00
  • Reunió amb la Cap de la Secció de Gestió Administrativa
  • València (València)
 • divendres, 28 juliol 2017 09:30
  • Reunió de Treball amb subdirectora i Caps de Servici
  • València (València)
 • dijous, 27 juliol 2017 16:30
  • Reunió de treball amb el secretari Autonòmic d'Inclusió i de l'Agència Valenciana de la Igualtat
  • València (València)
 • dimarts, 25 juliol 2017 14:00
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic per a Coordinació d'Agenda
  • València (València)
 • dimarts, 25 juliol 2017 11:00
  • Reunió amb la Cap del Servici de Promoció de l'Autonomia Personal i Inclusió Activa de la Infància i Adolescència
  • València (València)
 • dilluns, 24 juliol 2017 13:00
  • Comissió de Treball per a la Protecció de la Infància i l'Adolescència
  • València (València)
 • dilluns, 24 juliol 2017 08:30
  • Visita Centre Recepció Bunol
  • Buñol (València)
 • divendres, 21 juliol 2017 10:30
  • Plè Observatori de la Infància
  • Madrid (Madrid)
 • divendres, 21 juliol 2017 09:30
  • Reunió de Treball amb subdirectora i Caps de Servici
  • València (València)
 • dijous, 20 juliol 2017 16:30
  • Reunió de treball amb el secretari Autonòmic d'Inclusió i de l'Agència Valenciana de la Igualtat
  • València (València)
 • dimecres, 19 juliol 2017 12:00
  • Reunio amb la Vicepresidenta del Consell i Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives
  • València (València)
 • dimecres, 19 juliol 2017 09:00
  • Reunió Directora General d'Infància i Adolèscencia amb la Cordinaora de Centres de Dia de la Comunitat Valenciana.
  • València (València)
 • dimarts, 18 juliol 2017 14:00
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic per a Coordinació d'Agenda
  • València (València)
 • dimarts, 18 juliol 2017 13:00
  • Reunió de la Directora General d' Infància i Adolescència amb el Delegat del Consell
  • València (València)
 • dimarts, 18 juliol 2017 11:00
  • Reunió de la Directora General de Infància i Adolescencia amb Representants de Creu Roja.
  • València (València)
 • dimarts, 18 juliol 2017 11:00
  • Reunió amb la Cap del Servici de Promoció de l'Autonomia Personal i Inclusió Activa de la Infància i Adolescència
  • València (València)
 • dilluns, 17 juliol 2017 13:00
  • Reunió amb la Cap de la Secció de Gestió Administrativa
  • València (València)
 • dilluns, 17 juliol 2017 12:00
  • Reunió amb el Secretari Autonómic d'Inclusió i de l' Agencia Valenciana de la Igualtat; l'Alcaldessa de Bunyol i el Primer Tinent d'Alcalde. Asumpte Centres d'Infància
  • València (València)
 • divendres, 14 juliol 2017 10:30
  • Visita Centres d'infància amb el Secretàri Autonómic d'Inclusió i de lÁgencia Valenciana de l'Igualtat
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 14 juliol 2017 09:30
  • Reunió de Treball amb subdirectora i Caps de Servici
  • València (València)
 • dijous, 13 juliol 2017 15:30
  • Reunió Centre Recepció de València
  • València (València)
 • dijous, 13 juliol 2017 15:30
  • Reunió amb representants i treballadors del Centre de Recepció València
  • València (València)
 • dijous, 13 juliol 2017 13:00
  • Reunió amb la Directora Territorial de València
  • València (València)
 • dimarts, 11 juliol 2017 14:00
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic per a Coordinació d'Agenda
  • València (València)
 • dimarts, 11 juliol 2017 12:00
  • Reunió amb representant - S. Igualtat FTSP-USOCV
  • València (València)
 • dimarts, 11 juliol 2017 08:30
  • Reunió amb representants de la Direcció Territorial i del Centre de Recepció València
  • València (València)
 • dilluns, 10 juliol 2017 13:30
  • Reunió amb representants sindicats
  • València (València)
 • dilluns, 10 juliol 2017 13:00
  • Reunió amb la Cap de la Secció de Gestió Administrativa
  • València (València)
 • divendres, 7 juliol 2017 09:30
  • Reunió de Treball amb subdirectora i Caps de Servici
  • València (València)
 • dijous, 6 juliol 2017 16:30
  • Reunió de treball amb el secretari Autonòmic d'Inclusió i de l'Agència Valenciana de la Igualtat
  • València (València)
 • dimecres, 5 juliol 2017 13:00
  • Reunió amb representant de NOUPERTRES GESTIÓ SOCIAL
  • València (València)
 • dimecres, 5 juliol 2017 10:00
  • Reunió mensual del secretari Autonòmic amb els directors territorials i els directors generals
  • València (València)
 • dimarts, 4 juliol 2017 14:00
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic per a Coordinació d'Agenda
  • València (València)
 • dimarts, 4 juliol 2017 11:00
  • Reunió Taula EMANCIPACIÓ
  • València (València)
 • dimarts, 4 juliol 2017 08:30
  • Reunió amb representants de la Direcció Territorial de València -Tema: Projecte Educatiu
  • València (València)
 • dilluns, 3 juliol 2017 14:00
  • Reunió GESTIÓ IRPF
  • València (València)
 • divendres, 30 juny 2017 12:00
  • Representant d'entitat Fundación Salud y Comunidad
  • València (València)
 • divendres, 30 juny 2017 09:00
  • Reunió de Treball preparatòria de Seminari d'estiu
  • València (València)
 • dijous, 29 juny 2017 12:00
  • Reunió amb representant de la Delegació de la Fundació ANAR (Ajuda a Xiquets i Adolescents en Risc) a la Comunitat Valenciana.
  • València (València)
 • dijous, 29 juny 2017 10:00
  • Reunió amb el president del Col·legi Oficial de Pedagogs i Psicopedagogs de la Comunitat Valenciana
  • València (València)
 • dijous, 29 juny 2017 09:30
  • Reunió amb representant de la Diputació de Castelló sobre ACOLLIMENT RESIDENCIAL
  • València (València)
 • dimecres, 28 juny 2017 09:30
  • Reunió amb representants de l'Ajuntament de Riba-roja
  • València (València)
 • dimecres, 28 juny 2017 08:00
  • Reunió amb director general de Diversitat Funcional
  • València (València)
 • dimarts, 27 juny 2017 12:30
  • Comissió de Treball Protecció Infància i Adolescència
  • València (València)
 • dimarts, 27 juny 2017 10:00
  • Consell d'Adopcions
  • València (València)
 • dimarts, 27 juny 2017 09:00
  • Reunió amb representants de la Direcció Territorial i Centre de Recepció
  • València (València)
 • dilluns, 26 juny 2017 13:00
  • Reunió amb la Cap de la Secció de Gestió Administrativa
  • València (València)
 • dilluns, 26 juny 2017 12:00
  • Reunió amb la Cap del Servici de Promoció dels Drets de la Infància i Adolescència
  • València (València)
 • dilluns, 26 juny 2017 11:00
  • Reunió amb la Cap del Servici de Promoció de l'Autonomia Personal i Inclusió Activa de la Infància i Adolescència
  • València (València)
 • dilluns, 26 juny 2017 08:00
  • Reunió amb la Cap del Servici d'Intervenció Familiar, Acollida i Adopció
  • València (València)
 • divendres, 23 juny 2017 12:00
  • Reunió amb Regidora de Servicis Socials de l'Ajuntament de Tavernes de la Valldigna
  • València (València)
 • divendres, 23 juny 2017 09:00
  • Reunió atenció Famílies - Tema: Acolliment
  • València (València)
 • dijous, 22 juny 2017 10:00
  • Reunió Comissió interautonòmica d'Infància i Família
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 21 juny 2017 09:00
  • Jornada de la Qualitat de l'Aferrament en el Desenvolupament Evolutiu
  • València (València)
 • dimarts, 20 juny 2017 09:00
  • Jornada de la Qualitat de l'Aferrament en el Desenvolupament Evolutiu
  • València (València)
 • dilluns, 19 juny 2017 17:00
  • Reunió amb Director General d'Assistència Sanitària i Director General de Política Educativa
  • València (València)
 • dilluns, 19 juny 2017 13:00
  • Reunió amb la Cap de la Secció de Gestió Administrativa
  • València (València)
 • dilluns, 19 juny 2017 12:00
  • Reunió amb representants de la Direcció Territorial i el Centre de Recepció de València
  • València (València)
 • dilluns, 19 juny 2017 11:00
  • Atenció a famílies: ACOLLIMENT
  • València (València)
 • dilluns, 19 juny 2017 08:00
  • Reunió amb la Cap del Servici d'Intervenció Familiar, Acollida i Adopció
  • València (València)
 • divendres, 16 juny 2017 13:30
  • Reunió amb el director general de Diversitat Funcional
  • València (València)
 • divendres, 16 juny 2017 11:30
  • Reunió amb el secretari Executiu del Sistema Nacional de Protecciónde Xiquetes i Xiquets de Mèxic i un membre del comité de Drets del Xiquet de les nacions Unides
  • València (València)
 • divendres, 16 juny 2017 09:30
  • Ponència en la Jornada - Construint la nova Llei Valenciana d'Infància i Adolescència
  • València (València)
 • divendres, 16 juny 2017 09:30
  • Reunió de Treball amb Caps de Servici i de Secció de Gestió Administrativa
  • València (València)
 • dijous, 15 juny 2017 16:00
  • Reunió de treball amb el secretari Autonòmic d'Inclusió i de l'Agència Valenciana de la Igualtat
  • València (València)
 • dijous, 15 juny 2017 14:30
  • Reunió amb Coordinador Centres de dia i representant d'APIME
  • València (València)
 • dijous, 15 juny 2017 12:30
  • Inauguració Congrés AEPNyA
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dijous, 15 juny 2017 10:30
  • Reunió de treball sobre Campanyes Publicitàries de la Direcció General d'Infància i Adolescència
  • València (València)
 • dimecres, 14 juny 2017 13:00
  • Reunió sobre Centres d'Acollida, amb representants de sindicats i tercer sector
  • València (València)
 • dimecres, 14 juny 2017 10:00
  • Reunió mensual del secretari Autonòmic amb els directors territorials i els directors generals
  • València (València)
 • dimarts, 13 juny 2017 14:00
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic per a Coordinació d'Agenda
  • València (València)
 • dilluns, 12 juny 2017 13:00
  • Reunió amb la Cap de la Secció de Gestió Administrativa
  • València (València)
 • dilluns, 12 juny 2017 12:00
  • Reunió amb la Cap del Servici de Promoció dels Drets de la Infància i Adolescència
  • València (València)
 • dilluns, 12 juny 2017 11:00
  • Reunió amb la Cap del Servici de Promoció de l'Autonomia Personal i Inclusió Activa de la Infància i Adolescència
  • València (València)
 • dilluns, 12 juny 2017 08:00
  • Reunió amb la Cap del Servici d'Intervenció Familiar, Acollida i Adopció
  • València (València)
 • dissabte, 10 juny 2017 08:00
  • Trobada Consells municipals Infantils
  • Piles (València)
 • divendres, 9 juny 2017 09:30
  • Reunió de Treball amb Caps de Servici i de Secció de Gestió Administrativa
  • València (València)
 • dijous, 8 juny 2017 16:00
  • Reunió de treball amb el secretari Autonòmic d'Inclusió i de l'Agència Valenciana de la Igualtat
  • València (València)
 • dimarts, 6 juny 2017 14:00
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic per a Coordinació d'Agenda
  • València (València)
 • dimarts, 6 juny 2017 09:00
  • Reunió amb la Directora Territorial de Castelló
  • València (València)
 • dilluns, 5 juny 2017 13:00
  • Reunió amb la Cap de la Secció de Gestió Administrativa
  • València (València)
 • dilluns, 5 juny 2017 12:00
  • Reunió amb la Cap del Servici de Promoció dels Drets de la Infància i Adolescència
  • València (València)
 • dilluns, 5 juny 2017 11:00
  • Reunió amb la Cap del Servici de Promoció de l'Autonomia Personal i Inclusió Activa de la Infància i Adolescència
  • València (València)
 • dilluns, 5 juny 2017 08:00
  • Reunió amb la Cap del Servici d'Intervenció Familiar, Acollida i Adopció
  • València (València)
 • divendres, 2 juny 2017 09:30
  • Reunió de Treball amb Caps de Servici i de Secció de Gestió Administrativa
  • València (València)
 • dijous, 1 juny 2017 16:00
  • Reunió de treball amb el secretari Autonòmic d'Inclusió i de l'Agència Valenciana de la Igualtat
  • València (València)
 • dijous, 1 juny 2017 13:30
  • Reunió amb representants del Col·legi Oficial d'Educadors Socials
  • València (València)
 • dijous, 1 juny 2017 09:30
  • Reunió amb el Coordinador de Servicis Socials Especialitzats de l'Ajuntament de València
  • València (València)
 • dijous, 1 juny 2017 08:15
  • Reunió de treball amb tècnics de la Direcció General sobre SEAFIS
  • València (València)
 • dimecres, 31 maig 2017 19:50
  • Entrevista a mitjans de comunicació
  • València (València)
 • dimecres, 31 maig 2017 17:30
  • Reunió amb Vicepresidenta i treballadors del CAM LA FOIA DE BUNYOL
  • València (València)
 • dimecres, 31 maig 2017 12:00
  • Reunió amb representants de l'Ajuntament d'Oliva
  • València (València)
 • dimarts, 30 maig 2017 14:00
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic per a Coordinació d'Agenda
  • València (València)
 • dimarts, 30 maig 2017 10:00
  • Reunió amb entitats Acolliment
  • València (València)
 • dilluns, 29 maig 2017 18:30
  • Reunió amb representants del Centre Penyeta Roja
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dilluns, 29 maig 2017 16:30
  • Consell de Direcció.
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dilluns, 29 maig 2017 13:00
  • Reunió amb la Cap de la Secció de Gestió Administrativa
  • València (València)
 • dilluns, 29 maig 2017 12:00
  • Reunió amb la Cap del Servici de Promoció dels Drets de la Infància i Adolescència
  • València (València)
 • dilluns, 29 maig 2017 11:00
  • Reunió amb la Cap del Servici de Promoció de l'Autonomia Personal i Inclusió Activa de la Infància i Adolescència
  • València (València)
 • dilluns, 29 maig 2017 08:00
  • Reunió amb la Cap del Servici d'Intervenció Familiar, Acollida i Adopció
  • València (València)
 • divendres, 26 maig 2017 09:30
  • Reunió de Treball amb Caps de Servici i de Secció de Gestió Administrativa
  • València (València)
 • dijous, 25 maig 2017 17:30
  • Jornada L'Educació Social en la Infància, l'Adolescència i la Joventut
  • València (València)
 • dijous, 25 maig 2017 16:00
  • Reunió de treball amb el secretari Autonòmic d'Inclusió i de l'Agència Valenciana de la Igualtat
  • València (València)
 • dijous, 25 maig 2017 12:30
  • Comissió de Treball per a la Protecció de la Infància i Adolescència
  • València (València)
 • dijous, 25 maig 2017 10:30
  • Consell d'Adopcions
  • València (València)
 • dimarts, 23 maig 2017 14:00
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic per a Coordinació d'Agenda
  • València (València)
 • dilluns, 22 maig 2017 13:00
  • Reunió amb la Cap de la Secció de Gestió Administrativa
  • València (València)
 • dilluns, 22 maig 2017 12:00
  • Reunió amb la Cap del Servici de Promoció dels Drets de la Infància i Adolescència
  • València (València)
 • dilluns, 22 maig 2017 11:00
  • Reunió amb la Cap del Servici de Promoció de l'Autonomia Personal i Inclusió Activa de la Infància i Adolescència
  • València (València)
 • dilluns, 22 maig 2017 08:00
  • Reunió amb la Cap del Servici d'Intervenció Familiar, Acollida i Adopció
  • València (València)
 • divendres, 19 maig 2017 13:00
  • XI JORNADES PSICOLOGIA, EDUCACIÓ I MUNICIPI, organitzades pel Col·legi Oficial de Psicòlegs CV
  • València (València)
 • divendres, 19 maig 2017 09:30
  • Reunió de Treball amb Caps de Servici i de Secció de Gestió Administrativa
  • València (València)
 • dijous, 18 maig 2017 16:00
  • Reunió de treball amb el secretari Autonòmic d'Inclusió i de l'Agència Valenciana de la Igualtat
  • València (València)
 • dijous, 18 maig 2017 14:00
  • Reunió amb el director d'Institut Valencià de Finances
  • València (València)
 • dijous, 18 maig 2017 13:00
  • Reunió amb alcalde d'Oliva
  • València (València)
 • dijous, 18 maig 2017 09:00
  • Reunió de treball amb tècnics de la Direcció General
  • València (València)
 • dimarts, 16 maig 2017 14:00
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic per a Coordinació d'Agenda
  • València (València)
 • dimarts, 16 maig 2017 11:30
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic d'Inclusió i igualtat
  • València (València)
 • dilluns, 15 maig 2017 13:00
  • Reunió amb la Cap de la Secció de Gestió Administrativa
  • València (València)
 • dilluns, 15 maig 2017 12:00
  • Reunió amb la Cap del Servici de Promoció dels Drets de la Infància i Adolescència
  • València (València)
 • dilluns, 15 maig 2017 11:00
  • Reunió amb la Cap del Servici de Promoció de l'Autonomia Personal i Inclusió Activa de la Infància i Adolescència
  • València (València)
 • dilluns, 15 maig 2017 08:00
  • Reunió amb la Cap del Servici d'Intervenció Familiar, Acollida i Adopció
  • València (València)
 • divendres, 12 maig 2017 09:30
  • Reunió de Treball amb Caps de Servici i de Secció de Gestió Administrativa
  • València (València)
 • dijous, 11 maig 2017 16:00
  • Reunió de treball amb el secretari Autonòmic d'Inclusió i de l'Agència Valenciana de la Igualtat
  • València (València)
 • dijous, 11 maig 2017 11:00
  • Reunió amb representants de la Diputació de València
  • València (València)
 • dijous, 11 maig 2017 10:00
  • Visita a Hospital de Dia Infanto-Juvenil de Castelló
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimarts, 9 maig 2017 14:00
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic per a Coordinació d'Agenda
  • València (València)
 • dilluns, 8 maig 2017 13:00
  • Reunió amb la Cap de la Secció de Gestió Administrativa
  • València (València)
 • dilluns, 8 maig 2017 12:00
  • Reunió amb la Cap del Servici de Promoció dels Drets de la Infància i Adolescència
  • València (València)
 • dilluns, 8 maig 2017 11:00
  • Reunió amb la Cap del Servici de Promoció de l'Autonomia Personal i Inclusió Activa de la Infància i Adolescència
  • València (València)
 • dilluns, 8 maig 2017 08:00
  • Reunió amb la Cap del Servici d'Intervenció Familiar, Acollida i Adopció
  • València (València)
 • diumenge, 7 maig 2017 12:00
  • Visita a la Fira de la Primavera
  • València (València)
 • divendres, 5 maig 2017 09:30
  • Reunió de Treball amb Caps de Servici i de Secció de Gestió Administrativa
  • València (València)
 • dijous, 4 maig 2017 16:00
  • Reunió de treball amb el secretari Autonòmic d'Inclusió i de l'Agència Valenciana de la Igualtat
  • València (València)
 • dijous, 4 maig 2017 13:00
  • Reunió de treball sobre acolliment familiar
  • València (València)
 • dijous, 4 maig 2017 11:30
  • Reunió amb representants d'APIME
  • València (València)
 • dijous, 4 maig 2017 10:00
  • Reunió amb representants de l'Ajuntament de Tavernes de la Valldigna
  • València (València)
 • dimecres, 3 maig 2017 17:30
  • Reunió amb el Delegat del Consell per al Model Social Valencià
  • València (València)
 • dimecres, 3 maig 2017 12:00
  • ESTRATÈGIA POBLE GITANO – Jornada Formativa
  • València (València)
 • dimecres, 3 maig 2017 10:00
  • Reunió mensual del Secretari Autonòmic amb els directors territorials i els directors generals
  • València (València)
 • dimarts, 2 maig 2017 14:00
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic per a Coordinació d'Agenda
  • València (València)
 • dimarts, 2 maig 2017 12:00
  • Reunió amb Directora de l'Institut Espill
  • València (València)
 • dimarts, 2 maig 2017 10:00
  • Reunió amb representants d'AESCO
  • València (València)
 • divendres, 28 abril 2017 12:00
  • Reunió amb representant de l'Institut Espill
  • València (València)
 • divendres, 28 abril 2017 09:30
  • Reunió de Treball amb Caps de Servici i de Secció de Gestió Administrativa
  • València (València)
 • dijous, 27 abril 2017 16:00
  • Reunió de treball amb el secretari Autonòmic d'Inclusió i de l'Agència Valenciana de la Igualtat
  • València (València)
 • dijous, 27 abril 2017 09:30
  • Reunió i visita a centre de Castelló
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimecres, 26 abril 2017 12:30
  • Comissió de Treball per a la Protecció de la Infància i Adolescència
  • València (València)
 • dimecres, 26 abril 2017 10:30
  • Consell d'Adopcions
  • València (València)
 • dimarts, 25 abril 2017 14:00
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic per a Coordinació d'Agenda
  • València (València)
 • dimarts, 25 abril 2017 12:00
  • Reunió amb representants de la Diputació de València
  • València (València)
 • divendres, 21 abril 2017 09:30
  • Jornada en el Col·legi Oficial de Psicòlegs d'Alacant
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 20 abril 2017 16:00
  • Reunió de treball amb el secretari Autonòmic d'Inclusió i de l'Agència Valenciana de la Igualtat
  • València (València)
 • dijous, 20 abril 2017 11:00
  • Presentació del Pla Valencià d'Inclusió i Cohesió Social
  • València (València)
 • dimecres, 19 abril 2017 11:00
  • Reunió sobre Projecte Europeu
  • València (València)
 • dimecres, 19 abril 2017 09:30
  • Reunió amb Regidora Benestar Social de l'Ajuntament de Puçol
  • València (València)
 • dimarts, 18 abril 2017 14:00
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic per a Coordinació d'Agenda
  • València (València)
 • dimarts, 18 abril 2017 08:30
  • Reunió de treball amb representants de la Direcció Territorial de València
  • València (València)
 • dimecres, 12 abril 2017 13:00
  • Reunió amb Directora General d'Inclusió Social
  • València (València)
 • dimecres, 12 abril 2017 12:00
  • Reunió de treball amb representants de la Direcció Territorial de València
  • València (València)
 • dimarts, 11 abril 2017 14:00
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic per a Coordinació d'Agenda
  • València (València)
 • dimarts, 11 abril 2017 12:00
  • Reunió amb treballadors de Centre “Foia de Bunyol”
  • València (València)
 • dimarts, 11 abril 2017 11:00
  • Reunió Grup de Treball Llei d'Infància
  • València (València)
 • dimarts, 11 abril 2017 10:00
  • Reunió amb representant d'UNICEF
  • València (València)
 • dilluns, 10 abril 2017 16:00
  • Reunió de treball tema : adopcions
  • València (València)
 • dilluns, 10 abril 2017 14:00
  • Reunió amb Secretari Autonòmic sobre centres d'Alacant
  • València (València)
 • dilluns, 10 abril 2017 12:00
  • Reunió de treball sobre Projecte Europeu
  • València (València)
 • dilluns, 10 abril 2017 09:30
  • Reunió de Treball amb Subdirectora, Caps de Servici i de Secció de Gestió Administrativa
  • València (València)
 • divendres, 7 abril 2017 12:00
  • Curs de formació personal Direcció General
  • València (València)
 • divendres, 7 abril 2017 09:30
  • Reunió de Treball amb Caps de Servici i de Secció de Gestió Administrativa
  • València (València)
 • dijous, 6 abril 2017 16:00
  • Reunió de treball amb el secretari Autonòmic d'Inclusió i de l'Agència Valenciana de la Igualtat
  • València (València)
 • dijous, 6 abril 2017 12:30
  • Comissió de Treball per a la Protecció de la Infància i Adolescència
  • València (València)
 • dijous, 6 abril 2017 10:00
  • Reunió amb representant de la Colònia San Vicente
  • València (València)
 • dimecres, 5 abril 2017 16:30
  • Reunió de treball amb Secretari Autonòmic i Directors Generals
  • València (València)
 • dimecres, 5 abril 2017 12:30
  • Reunió amb Equips Tècnics de Fiscalia de Menors
  • València (València)
 • dimecres, 5 abril 2017 10:00
  • Reunió mensual del Secretari Autonòmic amb els Directors Territorials i els Directors Generals
  • València (València)
 • dimecres, 5 abril 2017 08:30
  • Reunió de treball amb la Subdirectora i les Caps de Servici de la Direcció General
  • València (València)
 • dimarts, 4 abril 2017 19:00
  • Presentació de la campanya institucional emmarcada en el DIA INTERNACIONAL DEL POBLE GITANO (8 d'abril)
  • València (València)
 • dimarts, 4 abril 2017 09:30
  • Reunió en la Direcció Territorial d'Alacant i visita a centres
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 3 abril 2017 16:30
  • Consell de Direcció de la Conselleria
  • València (València)
 • dilluns, 3 abril 2017 13:00
  • Reunió amb la Cap de la Secció de Gestió Administrativa
  • València (València)
 • dilluns, 3 abril 2017 12:00
  • Reunió amb la Cap del Servici de Promoció dels Drets de la Infància i Adolescència
  • València (València)
 • dilluns, 3 abril 2017 11:00
  • Reunió amb la Cap del Servici de Promoció de l'Autonomia Personal i Inclusió Activa de la Infància i Adolescència
  • València (València)
 • dilluns, 3 abril 2017 08:00
  • Reunió amb la Cap del Servici d'Intervenció Familiar, Acollida i Adopció
  • València (València)
 • divendres, 31 març 2017 14:00
  • Reunió amb els Directors Generals d'Assistència sanitària i Política Educativa
  • València (València)
 • divendres, 31 març 2017 11:30
  • Reunió Comissió de Seguiment de Centres amb places de Formació Especial i Terapèutica
  • València (València)
 • divendres, 31 març 2017 09:30
  • Reunió de Treball amb Caps de Servici i de Secció de Gestió Administrativa
  • València (València)
 • dijous, 30 març 2017 16:00
  • Reunió de treball amb el secretari Autonòmic d'Inclusió i de l'Agència Valenciana de la Igualtat
  • València (València)
 • dijous, 30 març 2017 14:00
  • Reunió amb el President del Col·legi Oficial de Psicòlegs
  • València (València)
 • dijous, 30 març 2017 13:00
  • Reunió amb representants del Departament Pedagògic de la Direcció General de Trànsit
  • València (València)
 • dijous, 30 març 2017 10:30
  • Consell d'Adopcions
  • València (València)
 • dimecres, 29 març 2017 11:00
  • Reunió amb representants de Fundació Diagrama
  • València (València)
 • dimecres, 29 març 2017 09:30
  • Reunió amb representant de la Federació Espanyola de Punts de Trobada Familiar
  • València (València)
 • dimarts, 28 març 2017 14:00
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic per a Coordinació d'Agenda
  • València (València)
 • dimarts, 28 març 2017 11:30
  • Atenció famílies- Tema: jóvens extutelats amb diversitat funcional.
  • València (València)
 • dimarts, 28 març 2017 10:00
  • Reunió amb Investigadora predoctoral de Criminologia de la U.V. - Projecte d'Investigació
  • València (València)
 • dilluns, 27 març 2017 16:00
  • Reunió de treball amb el Secretari Autonòmic
  • València (València)
 • divendres, 24 març 2017 11:30
  • Reunió amb representants de les Ciutats Amigues de la Infància
  • València (València)
 • divendres, 24 març 2017 09:30
  • Reunió de Treball amb Caps de Servici i de Secció de Gestió Administrativa
  • València (València)
 • dijous, 23 març 2017 16:00
  • Reunió de treball amb el secretari Autonòmic d'Inclusió i de l'Agència Valenciana de la Igualtat
  • València (València)
 • dijous, 23 març 2017 12:00
  • Jornada formativa - Direcció General d'Infància i Adolescència
  • València (València)
 • dimecres, 22 març 2017 14:15
  • Reunió amb representants de l'associació “Mamàs en Acció”
  • València (València)
 • dimecres, 22 març 2017 13:00
  • Reunió de treball amb representants de la Direcció General i Gabinet de Premsa
  • València (València)
 • dimecres, 22 març 2017 09:00
  • Reunió amb el Comité de Seguretat i Salut
  • València (València)
 • dimarts, 21 març 2017 14:00
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic per a Coordinació d'Agenda
  • València (València)
 • dimarts, 21 març 2017 12:00
  • Presentació CONCERT SOCIAL
  • València (València)
 • dimarts, 21 març 2017 09:30
  • Reunió amb la Coordinadora de la Fiscalia de Menors
  • València (València)
 • dilluns, 20 març 2017 16:00
  • Reunió Conveni amb la Ribera alta per a fer un laboratori social i del conveni marc amb les universitats
  • València (València)
 • dilluns, 20 març 2017 14:00
  • Reunió amb El Cap del Servici de Promoció dels Drets de la Infància i Adolescència
  • València (València)
 • dilluns, 20 març 2017 13:00
  • Reunió amb El Cap de la Secció de Gestió Administrativa
  • València (València)
 • dilluns, 20 març 2017 12:00
  • Reunió de treball amb Secretari Autonòmic
  • València (València)
 • dilluns, 20 març 2017 11:00
  • Reunió amb El Cap del Servici de Promoció de l'Autonomia Personal i Inclusió Activa de la Infància i Adolescència
  • València (València)
 • dilluns, 20 març 2017 08:00
  • Reunió amb El Cap del Servici d'Intervenció Familiar, Acollida i Adopció
  • València (València)
 • dimecres, 15 març 2017 09:30
  • Reunió de coordinació de la Direcció General d'Infància i Adolescència
  • València (València)
 • dimarts, 14 març 2017 16:30
  • Reunió de l'Agrupació per a la defensa de la salut escolar
  • València (València)
 • dimarts, 14 març 2017 14:00
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic per a Coordinació d'Agenda
  • València (València)
 • dimarts, 14 març 2017 13:00
  • Reunió sobre Punts de Trobada Familiar de la província de València
  • València (València)
 • dimarts, 14 març 2017 10:30
  • Reunió assumptes parlamentaris
  • València (València)
 • dilluns, 13 març 2017 13:00
  • Reunió amb El Cap de la Secció de Gestió Administrativa
  • València (València)
 • dilluns, 13 març 2017 12:00
  • Reunió amb El Cap del Servici de Promoció dels Drets de la Infància i Adolescència
  • València (València)
 • dilluns, 13 març 2017 11:00
  • Reunió amb El Cap del Servici de Promoció de l'Autonomia Personal i Inclusió Activa de la Infància i Adolescència
  • València (València)
 • dilluns, 13 març 2017 10:00
  • Constitució de la Comissió per a l'elaboració de l'esborrany de la Llei de la Infància i Adolescència en la C.V. I de l'Estratègia d'Infància i Adolescència
  • València (València)
 • dilluns, 13 març 2017 08:00
  • Reunió amb El Cap del Servici d'Intervenció Familiar, Acollida i Adopció
  • València (València)
 • divendres, 10 març 2017 12:00
  • Reunió amb la Secretària General Administrativa
  • València (València)
 • divendres, 10 març 2017 09:30
  • Reunió de Treball amb Caps de Servici i de Secció de Gestió Administrativa
  • València (València)
 • dijous, 9 març 2017 17:00
  • Visita al Centre “Foia de Bunyol”
  • Buñol (València)
 • dijous, 9 març 2017 12:00
  • Reunió amb les Direccions Territorials sobre ACOLLIMENT FAMILIAR
  • València (València)
 • dimecres, 8 març 2017 16:00
  • Taula de treball sobre Punts de Trobada Familiar
  • València (València)
 • dimecres, 8 març 2017 12:00
  • Visita a centre a Paterna
  • Paterna (València)
 • dimecres, 8 març 2017 10:30
  • Visita a Centre de Llíria
  • Llíria (València)
 • dimecres, 8 març 2017 09:30
  • Visita a centre a La Pobla de Vallbona
  • la Pobla de Vallbona (València)
 • dimarts, 7 març 2017 14:00
  • Visita a centres a Castelló
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimarts, 7 març 2017 10:00
  • Reunió Comissió Seguiment Mesures Judicials - Castelló
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dilluns, 6 març 2017 13:00
  • Reunió amb El Cap de la Secció de Gestió Administrativa
  • València (València)
 • dilluns, 6 març 2017 12:00
  • Reunió amb El Cap del Servici de Promoció dels Drets de la Infància i Adolescència
  • València (València)
 • dilluns, 6 març 2017 11:00
  • Reunió amb El Cap del Servici de Promoció de l'Autonomia Personal i Inclusió Activa de la Infància i Adolescència
  • València (València)
 • dilluns, 6 març 2017 10:00
  • Entrevista amb la Revista Interviu sobre Famílies d'Acollida
  • València (València)
 • dilluns, 6 març 2017 08:00
  • Reunió amb El Cap del Servici d'Intervenció Familiar, Acollida i Adopció
  • València (València)
 • dissabte, 4 març 2017 10:00
  • XXIV jornada Anual VIVIM EN UNA SOCIETAT VIOLENTA? respostes des de la psicologia
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • divendres, 3 març 2017 13:30
  • Reunió con municipis del Partit Judicial de Carlet
  • Carlet (València)
 • divendres, 3 març 2017 13:00
  • Reunió amb representants de l'Ajuntament de la Vall d'Uxió
  • València (València)
 • divendres, 3 març 2017 12:30
  • Reunió amb representants de l'ajuntament de Vall d'Uixo
  • València (València)
 • divendres, 3 març 2017 09:30
  • Reunió de Treball amb Caps de Servici i de Secció de Gestió Administrativa
  • València (València)
 • dijous, 2 març 2017 16:00
  • Reunió de treball amb el secretari Autonòmic d'Inclusió i de l'Agència Valenciana de la Igualtat
  • València (València)
 • dijous, 2 març 2017 13:30
  • Reunió de treball amb els tècnics de l'equip de formació de la Direcció General
  • València (València)
 • dijous, 2 març 2017 13:00
  • Reunió amb representant del centre "Hogar Marcelino de Champagnat"
  • València (València)
 • dijous, 2 març 2017 11:30
  • Reunió amb representants del "Colegio Imperial de Huérfanos de San Vicente Ferrer" i de les conselleries d'Educació, Investigació, Cultura i Esport i d'Igualtat i Polítiques Inclusives
  • València (València)
 • dijous, 2 març 2017 10:00
  • Atenció a famílies
  • València (València)
 • dijous, 2 març 2017 08:30
  • Reunió amb representant de l'entitat Fundació Diagrama
  • València (València)
 • dimecres, 1 març 2017 16:00
  • Taula de treball sobre punts de trobada familiar
  • València (València)
 • dimecres, 1 març 2017 13:00
  • Reunió amb representant de l'entitat Project Obert
  • València (València)
 • dimecres, 1 març 2017 10:00
  • Reunió mensual del Secretari Autonòmic amb els Directors territorials i els Directors Generals
  • València (València)
 • dimecres, 1 març 2017 08:30
  • Reunió amb representant de l'entitat Fundación Amigó
  • València (València)
 • dimarts, 28 febrer 2017 17:00
  • Reunió amb representants de l'associació Casa Nido Valencia
  • València (València)
 • dimarts, 28 febrer 2017 13:00
  • Visita al Punt de Trobada Familiar de Manises
  • Manises (València)
 • dimarts, 28 febrer 2017 10:00
  • Reunió sobre Projecte CREEM
  • València (València)
 • dimarts, 28 febrer 2017 09:00
  • Reunió sobre el Concert Social
  • València (València)
 • dilluns, 27 febrer 2017 12:30
  • Reunió sobre Centres municipals en Diputació de València
  • València (València)
 • dilluns, 27 febrer 2017 11:00
  • Reunió amb Diputat Corts Valencianes . Grup parlamentari Ciutadans per a tractar temes sobre infància i adolescència
  • València (València)
 • dilluns, 27 febrer 2017 09:15
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic per a Coordinació d'Agenda
  • València (València)
 • dilluns, 27 febrer 2017 08:00
  • Reunió amb El Cap del Servici d'Intervenció Familiar, Acollida i Adopció
  • València (València)
 • divendres, 24 febrer 2017 12:00
  • Reunió amb Plataforma i entitats d'Acolliment familiar
  • València (València)
 • divendres, 24 febrer 2017 09:30
  • Reunió de Treball amb Caps de Servici i de Secció de Gestió Administrativa
  • València (València)
 • divendres, 24 febrer 2017 09:00
  • Reunió atenció a família , tema: Adopció
  • València (València)
 • dijous, 23 febrer 2017 17:45
  • Reunió de treball amb el secretari Autonòmic d'Inclusió i de l'Agència Valenciana de la Igualtat
  • València (València)
 • dijous, 23 febrer 2017 16:00
  • Reunió amb representants del Col·legi Oficial de Psicòlegs
  • València (València)
 • dijous, 23 febrer 2017 12:30
  • Reunió de la Comissió de Protecció de la Infància i Adolescència
  • València (València)
 • dijous, 23 febrer 2017 10:30
  • Consell d'Adopcions de la Generalitat
  • València (València)
 • dimecres, 22 febrer 2017 08:00
  • Reunió amb SEAFIS i Direcció Territorial d'Alacant
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 21 febrer 2017 17:00
  • Reunió amb representant del Col·legi Oficial de Psicòlegs
  • València (València)
 • dimarts, 21 febrer 2017 16:30
  • Presentació Projecte ESCOLES COR BLANQUINEGRE en Centre Colònia SAN Vicente
  • València (València)
 • dimarts, 21 febrer 2017 10:00
  • Atenció a família - Tema: Acolliment
  • València (València)
 • dilluns, 20 febrer 2017 13:00
  • Reunió amb El Cap de la Secció de Gestió Administrativa
  • València (València)
 • dilluns, 20 febrer 2017 11:00
  • Visita d'un Centre en el municipi de Canet d'En Berenguer
  • Canet d'En Berenguer (València)
 • dilluns, 20 febrer 2017 08:00
  • Reunió amb El Cap del Servici d'Intervenció Familiar, Acollida i Adopció
  • València (València)
 • divendres, 17 febrer 2017 13:00
  • Reunió amb representants de la Universitat de València sobre el Pla de Formació
  • València (València)
 • divendres, 17 febrer 2017 12:00
  • Reunió amb representants de l'empresa ADIS MERIDIANOS per a presentar entitat i activitats
  • València (València)
 • divendres, 17 febrer 2017 09:30
  • Reunió de Treball amb Caps de Servici i de Secció de Gestió Administrativa
  • València (València)
 • divendres, 17 febrer 2017 09:00
  • Visita Centre de Colonia San Vicente (Burjassot)
  • Burjassot (València)
 • dijous, 16 febrer 2017 15:30
  • Visita Centre “Pi Gros” de Castelló
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dijous, 16 febrer 2017 13:00
  • Visita Centre de Torrent
  • Torrent (València)
 • dijous, 16 febrer 2017 09:30
  • Inauguració del V Trobada del CONSELL EUROPEU DE JUSTÍCIA JUVENIL
  • València (València)
 • dimecres, 15 febrer 2017 18:30
  • Taula Redona sobre Acolliment Familiar amb els alcaldes i Regidors de l'Àrea de Servicis Socials de la comarca de l'Horta Nord i tècnics
  • Museros (València)
 • dimecres, 15 febrer 2017 13:30
  • Reunió amb El Cap del Servici d'Oficina Tècnica de Projectes i Obres
  • València (València)
 • dimecres, 15 febrer 2017 12:30
  • Reunió amb tècnic d'Advocacia de la Generalitat
  • València (València)
 • dimecres, 15 febrer 2017 10:30
  • Reunió sobre mares i pares de dia amb representants de la Direcció General i de l'Agència Valenciana d'Igualtat en la Diversitat
  • València (València)
 • dimecres, 15 febrer 2017 09:00
  • Reunió amb Servici d'Acreditació i Inspecció de Centres
  • València (València)
 • dimarts, 14 febrer 2017 16:00
  • Reunió de treball amb el secretari Autonòmic d'Inclusió i de l'Agència Valenciana de la Igualtat
  • València (València)
 • dimarts, 14 febrer 2017 14:00
  • Jornada de Formació amb SAVE THE CHILDREN
  • València (València)
 • dimarts, 14 febrer 2017 12:00
  • Sessió Plenària "Diputats per un Dia" organitzat per Aldeas Infantiles SOS España
  • València (València)
 • dimarts, 14 febrer 2017 09:00
  • Reunió amb representant de la Fundació Diagrama
  • València (València)
 • dilluns, 13 febrer 2017 13:00
  • Reunió amb El Cap de la Secció de Gestió Administrativa
  • València (València)
 • dilluns, 13 febrer 2017 12:00
  • Reunió amb El Cap del Servici de Promoció dels Drets de la Infància i Adolescència
  • València (València)
 • dilluns, 13 febrer 2017 11:00
  • Reunió amb El Cap del Servici de Promoció de l'Autonomia Personal i Inclusió Activa de la Infància i Adolescència
  • València (València)
 • dilluns, 13 febrer 2017 09:15
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic per a Coordinació d'Agenda
  • València (València)
 • dilluns, 13 febrer 2017 08:00
  • Reunió amb El Cap del Servici d'Intervenció Familiar, Acollida i Adopció
  • València (València)
 • diumenge, 12 febrer 2017 12:30
  • Acte de Lectura Manifest amb motiu del "Dia Internacional del xiquet amb càncer"
  • València (València)
 • divendres, 10 febrer 2017 10:30
  • Inauguració Jornada "INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN CONTEXTOS DE CONFLICTIVIDAD Y VIOLENCIA ARMADA"
  • València (València)
 • divendres, 10 febrer 2017 09:30
  • Reunió de Treball amb Caps de Servici i de Secció de Gestió Administrativa
  • València (València)
 • dijous, 9 febrer 2017 16:00
  • Reunió de treball amb el secretari Autonòmic d'Inclusió i de l'Agència Valenciana de la Igualtat
  • València (València)
 • dijous, 9 febrer 2017 09:00
  • Comissió de Mesures Judicials - Direcció Territorial de València
  • València (València)
 • dimecres, 8 febrer 2017 08:00
  • Reunió amb representants de la Direcció Territorial de Castelló, SEAFIS i equips de Servicis Socials
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimarts, 7 febrer 2017 17:00
  • Reunió amb Psiquiatre Coordinador del Programa de Trastorn Mental Greu de la Infància i Adolescència de Castelló
  • València (València)
 • dimarts, 7 febrer 2017 13:30
  • Reunió amb Directora General d'Inclusió Social
  • València (València)
 • dimarts, 7 febrer 2017 12:30
  • Reunió amb la Directora General de l'Institut Valencià, de les Dones i per la Igualtat de Gènere
  • València (València)
 • dimarts, 7 febrer 2017 11:00
  • Reunió amb El Cap del Servici de Promoció dels Drets de la infància i Adolescència
  • València (València)
 • dimarts, 7 febrer 2017 09:30
  • Reunió amb El Cap del Servici de Protecció de la Infància, Joventut, Intervenció Familiar i Mesures Judicials
  • València (València)
 • dimarts, 7 febrer 2017 08:00
  • Reunió amb El Cap del Servici de Promoció i Atenció al Menor en Famílies
  • València (València)
 • dilluns, 6 febrer 2017 10:45
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic per a Coordinació d'Agenda
  • València (València)
 • divendres, 3 febrer 2017 13:00
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic i el President de la Fundació Salut i Comunitat
  • València (València)
 • divendres, 3 febrer 2017 09:00
  • Visita al centre : LA FOIA DE BUNYOL
  • Buñol (València)
 • dijous, 2 febrer 2017 16:00
  • Reunió de treball amb el secretari Autonòmic d'Inclusió i de l'Agència Valenciana de la Igualtat
  • València (València)
 • dijous, 2 febrer 2017 12:00
  • Reunió amb representants de SAVE THE CHILDREN
  • València (València)
 • dijous, 2 febrer 2017 11:00
  • Reunió amb representants de la Universitat de València
  • València (València)
 • dijous, 2 febrer 2017 10:00
  • Reunió amb representants de Fundació ADSIS
  • València (València)
 • dijous, 2 febrer 2017 08:30
  • Reunió amb la Directora i Subdirectora del Centre de Recepció VALÈNCIA
  • València (València)
 • dimecres, 1 febrer 2017 14:00
  • Reunió de treball amb la Secretària General Administrativa i Cap del Servici de Contractació i Assumptes Generals
  • València (València)
 • dimecres, 1 febrer 2017 12:30
  • Reunió amb representants de l'Ajuntament de Quart de Poble
  • València (València)
 • dimecres, 1 febrer 2017 10:00
  • Reunió de treball - Secretari Autonòmic amb els Directors territorials i Directors generals
  • València (València)
 • dimecres, 1 febrer 2017 09:30
  • Consell Extraordinari d'Adopcions
  • València (València)
 • dimarts, 31 gener 2017 08:00
  • Visita a Punt de Trobada Familiar d'Alacant
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 30 gener 2017 16:00
  • Atenció a família. Tema: Adopcions
  • València (València)
 • dilluns, 30 gener 2017 10:30
  • Lliurament de Premis RAQUEL PAYÁ
  • València (València)
 • dilluns, 30 gener 2017 09:15
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic per a Coordinació d'Agenda
  • València (València)
 • divendres, 27 gener 2017 09:30
  • Reunió amb els municipis del Partit Judicial núm. 5 (Sueca) i visita a centre
  • Sueca (València)
 • dijous, 26 gener 2017 17:30
  • Primera Xarrada Informativa en la DT d'Alacant sobre Acolliment Familiar
  • València (València)
 • dijous, 26 gener 2017 12:30
  • Comissió de Treball per a la Protecció de la Infància i Adolescència
  • València (València)
 • dijous, 26 gener 2017 10:30
  • Consell d'Adopcions
  • València (València)
 • dimecres, 25 gener 2017 12:00
  • Reunió de treball amb el Subsecretari
  • València (València)
 • dimecres, 25 gener 2017 09:00
  • Primera xarrada informativa en la Direcció Territorial de València sobre acolliment familiar
  • València (València)
 • dimarts, 24 gener 2017 17:00
  • Reunió Jurat Premis RAQUEL PAYÁ
  • València (València)
 • dimarts, 24 gener 2017 11:30
  • Visita al punt de trobada familiar de Castelló
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimarts, 24 gener 2017 11:00
  • Reunió amb El Cap del Servici de Promoció dels Drets de la infància i Adolescència
  • València (València)
 • dimarts, 24 gener 2017 09:30
  • Reunió de treball amb Secretari Autonòmic i Directors generals
  • València (València)
 • dimarts, 24 gener 2017 08:00
  • Reunió amb El Cap del Servici de Promoció i Atenció al Menor en Famílies
  • València (València)
 • dilluns, 23 gener 2017 16:30
  • Consell de Direcció
  • València (València)
 • dilluns, 23 gener 2017 10:45
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic per a Coordinació d'Agenda
  • València (València)
 • divendres, 20 gener 2017 09:30
  • Reunió de Treball amb el Subsecretari
  • València (València)
 • divendres, 20 gener 2017 09:30
  • Reunió de Treball amb Caps de Servici i de Secció de Gestió Administrativa
  • València (València)
 • dijous, 19 gener 2017 12:00
  • Sessió de Formació per a personal Direción General
  • València (València)
 • dijous, 19 gener 2017 10:00
  • Reunió amb entitats de Foment
  • València (València)
 • dimecres, 18 gener 2017 16:00
  • Reunió Planificació Anual 2017
  • València (València)
 • dimecres, 18 gener 2017 12:30
  • Reunió Implantació del Sistema Bàsic de Qualitat
  • València (València)
 • dimecres, 18 gener 2017 10:00
  • Reunió amb representants de la cadena de jugues TOY PLANET - Campanya No Sexista de Joguets
  • València (València)
 • dimarts, 17 gener 2017 13:30
  • Reunió amb representants de la Universitat de València
  • València (València)
 • dimarts, 17 gener 2017 12:30
  • Reunió de treball amb El Cap de la Secció de Gestió Administrativa
  • València (València)
 • dimarts, 17 gener 2017 11:00
  • Entrevista amb Valencia Plaza sobre Acolliment Familiar
  • València (València)
 • dimarts, 17 gener 2017 11:00
  • Reunió amb El Cap del Servici de Promoció dels Drets de la infància i Adolescència
  • València (València)
 • dimarts, 17 gener 2017 09:30
  • Reunió amb El Cap del Servici de Protecció de la Infància, Joventut, Intervenció Familiar i Mesures Judicials
  • València (València)
 • dimarts, 17 gener 2017 08:00
  • Reunió amb El Cap del Servici de Promoció i Atenció al Menor en Famílies
  • València (València)
 • dilluns, 16 gener 2017 12:00
  • Reunió sobre Model de Gestió i intervenció
  • València (València)
 • dilluns, 16 gener 2017 10:45
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic per a Coordinació d'Agenda
  • València (València)
 • dilluns, 16 gener 2017 09:00
  • Reunió amb l'Alcalde de l'Eliana
  • l'Eliana (València)
 • divendres, 13 gener 2017 09:30
  • Reunió de Treball amb Caps de Servici i de Secció de Gestió Administrativa
  • València (València)
 • dijous, 12 gener 2017 16:00
  • Reunió de treball amb el secretari Autonòmic d'Inclusió i de l'Agència Valenciana de la Igualtat
  • València (València)
 • dijous, 12 gener 2017 14:00
  • Reunió sobre Punts de Trobada Familiar amb tècnics i director general de l'Agència Valenciana d'Igualtat en la Diversitat
  • València (València)
 • dijous, 12 gener 2017 13:00
  • Reunió amb representant de la Fundació Iniciativa Solidària Ángel Tomás
  • València (València)
 • dijous, 12 gener 2017 12:00
  • Representant de l'Ajuntament de Paterna: Tema ACOLLIMENT FAMILIAR
  • València (València)
 • dijous, 12 gener 2017 11:00
  • Atenció família, tema - Protecció
  • València (València)
 • dijous, 12 gener 2017 10:00
  • Reunió amb representants de la Fundació València Club de Futbol per a presentar Projecte ESCOLES COR BLANQUINEGRE
  • València (València)
 • dijous, 12 gener 2017 09:00
  • Reunió amb representants de l'Associació Idogs - Intervencions Assistides amb Gossos
  • València (València)
 • dimecres, 11 gener 2017 14:00
  • Reunió de treball amb Caps de Servici de la Direcció General
  • València (València)
 • dimecres, 11 gener 2017 12:00
  • Reunió amb Directora de l'INSTITUT ESPILL
  • València (València)
 • dimecres, 11 gener 2017 11:00
  • Reunió amb representants de la Fundació SAMU i la Directora General d'Inclusió Social
  • València (València)
 • dimecres, 11 gener 2017 10:00
  • Reunió amb la Fundació de Treballadors de la Siderúrgia Integral
  • València (València)
 • dimarts, 10 gener 2017 10:00
  • Reunió a Alacant amb Diputat Provincial, reunió en Direcció Territorial i visita a centres
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 10 gener 2017 09:00
  • Reunió amb El Cap del Servici de Protecció de la Infància, Joventut, Intervenció Familiar i Mesures Judicials
  • València (València)
 • dilluns, 9 gener 2017 13:30
  • Reunió sobre el Model de Gestió d'Intervenció
  • València (València)
 • dilluns, 9 gener 2017 13:30
  • Reunió sobre el Model de Gestió d'Intervenció
  • València (València)
 • dilluns, 9 gener 2017 10:45
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic per a Coordinació d'Agenda
  • València (València)
 • divendres, 30 desembre 2016 12:30
  • Reunió de treball amb el Secretari Autonòmic
  • València (València)
 • divendres, 30 desembre 2016 09:30
  • Reunió de Treball amb Caps de Servici i de Secció de Gestió Administrativa
  • València (València)
 • dijous, 29 desembre 2016 12:00
  • Reunió de treball amb el cap de l'Oficina Tècnica de Projectes i Obres
  • València (València)
 • dijous, 29 desembre 2016 10:00
  • Reunió amb un representant de l'Alta Inspecció d'Educació Subdelegació de Govern, sobre el PLA DIRECTOR
  • València (València)
 • dimecres, 28 desembre 2016 12:00
  • Reunió amb representants d'ADECOP - PIAO València
  • València (València)
 • dimecres, 28 desembre 2016 10:00
  • Reunió de treball amb la secretària general Administrativa, Caps de Servici de la Direcció General i del SECOAD
  • València (València)
 • dimarts, 27 desembre 2016 12:30
  • Reunió de treball amb El Cap de la Secció de Gestió Administrativa
  • València (València)
 • dimarts, 27 desembre 2016 11:00
  • Reunió amb El Cap del Servici de Promoció dels Drets de la infància i Adolescència
  • València (València)
 • dimarts, 27 desembre 2016 10:30
  • Reunió amb alcaldessa de Vistabella del Maestrat (Castelló) i visita a centres municipals
  • Vistabella del Maestrat (Castelló)
 • dimarts, 27 desembre 2016 09:30
  • Reunió amb El Cap del Servici de Protecció de la Infància, Joventut, Intervenció Familiar i Mesures Judicials
  • València (València)
 • dimarts, 27 desembre 2016 08:00
  • Reunió amb El Cap del Servici de Promoció i Atenció al Menor en Famílies
  • València (València)
 • divendres, 23 desembre 2016 09:30
  • Reunió de Treball amb Caps de Servici i de Secció de Gestió Administrativa
  • València (València)
 • divendres, 23 desembre 2016 09:30
  • Consell d'Adopció de Menors de la Generalitat
  • València (València)
 • divendres, 23 desembre 2016 08:30
  • Reunió amb representants de la FUNDACIÓ ADSIS per a presentar projectes
  • València (València)
 • dijous, 22 desembre 2016
  • Reunió amb representants del Col·legi Oficial d'Educadors Socials
  • València (València)
 • dijous, 22 desembre 2016 16:00
  • Reunió monogràfica amb Secretari Autonòmic i Directors Generals
  • València (València)
 • dijous, 22 desembre 2016 10:00
  • Reunió sobre ACOLLIMENT FAMILIAR (Ajuntament Paterna)
  • València (València)
 • dimecres, 21 desembre 2016 12:30
  • Reunió de treball amb El Cap de la Secció de Gestió Administrativa
  • València (València)
 • dimecres, 21 desembre 2016 11:00
  • Reunió amb El Cap del Servici de Promoció dels Drets de la infància i Adolescència
  • València (València)
 • dimecres, 21 desembre 2016 09:30
  • Reunió amb El Cap del Servici de Protecció de la Infància, Joventut, Intervenció Familiar i Mesures Judicials
  • València (València)
 • dimecres, 21 desembre 2016 08:00
  • Reunió amb El Cap del Servici de Promoció i Atenció al Menor en Famílies
  • València (València)
 • dimarts, 20 desembre 2016 16:30
  • Reunió amb l'Agrupació per a la defensa de la salut escolar i la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
  • València (València)
 • dimarts, 20 desembre 2016 13:30
  • Festa de Nadal del Centre de Recepció i Acollida "ELS PALMERES"
  • Alboraia (València)
 • dilluns, 19 desembre 2016 16:00
  • Visita a Centres en província d'Alacant
  • Alcoi (Alacant)
 • dilluns, 19 desembre 2016 13:00
  • Reunió en la Diputació d'Alacant, sobre el tema de la LLAR PROVINCIAL
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 19 desembre 2016 10:30
  • Reunió Comissió de Mesures Judicials en la Direcció Territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives Alacant
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 16 desembre 2016 12:00
  • Reunió amb representants de la Fundació ALANA
  • València (València)
 • divendres, 16 desembre 2016 10:00
  • Reunió amb l'Associació de pares i mares separats "Custòdia Compartida ja",
  • València (València)
 • divendres, 16 desembre 2016 10:00
  • Reunió amb Secretari Autonòmic per al tema de la coordinació de polítiques de famílies i atenció a la infànci
  • València (València)
 • divendres, 16 desembre 2016 09:30
  • Reunió de Treball amb Caps de Servici i de Secció de Gestió Administrativa
  • València (València)
 • dijous, 15 desembre 2016 19:45
  • Sopar de Nadal en el Centre d'Acollida - Projecte Obert La Salle -
  • Paterna (València)
 • dijous, 15 desembre 2016 16:00
  • Reunió amb el secretari Autonòmic d'Inclusió i Igualtat
  • València (València)
 • dijous, 15 desembre 2016 16:00
  • Reunió monogràfica amb Secretari Autonòmic i Directors Generals
  • València (València)
 • dijous, 15 desembre 2016 12:30
  • Reunió de la Comissió de Treball per a la Protecció de la Infància i l'Adolescència
  • València (València)
 • dijous, 15 desembre 2016 10:00
  • Consell d'Adopció de Menors de la Generalitat
  • València (València)
 • dimecres, 14 desembre 2016 19:00
  • Presentació Campanya d'Acolliment de xiquetes/vos de 0 a 6 anys  amb necessitats especials i Conferència - organitza ACARONAR
  • València (València)
 • dimecres, 14 desembre 2016 14:00
  • Reunió amb representants d'UNICEF
  • València (València)
 • dimecres, 14 desembre 2016 13:00
  • Reunió amb representants d'UNICEF
  • València (València)
 • dimecres, 14 desembre 2016 12:30
  • Reunió sobre MODEL ECONÒMIC
  • València (València)
 • dimecres, 14 desembre 2016 11:30
  • Reunió amb representants de la llar CHAMPAGNAT de Germans Maristes
  • València (València)
 • dimecres, 14 desembre 2016 10:00
  • Reunió amb representants de diversos sindicats per a tractar el tema del Centre de Recepció VALÈNCIA
  • València (València)
 • dimecres, 14 desembre 2016 09:30
  • Reunió amb El Cap del Servici de Protecció de la Infància, Joventut, Intervenció Familiar i Mesures Judicials
  • València (València)
 • dimarts, 13 desembre 2016 12:30
  • Reunió de treball amb El Cap de la Secció de Gestió Administrativa
  • València (València)
 • dimarts, 13 desembre 2016 11:00
  • Reunió amb El Cap del Servici de Promoció dels Drets de la infància i Adolescència
  • València (València)
 • dimarts, 13 desembre 2016 10:00
  • Reunió de Treball amb tècnics de la Direcció Territorial de València sobre SEAFIS
  • València (València)
 • dimarts, 13 desembre 2016 09:30
  • Reunió amb El Cap del Servici de Protecció de la Infància, Joventut, Intervenció Familiar i Mesures Judicials
  • València (València)
 • dimarts, 13 desembre 2016 08:00
  • Reunió amb El Cap del Servici de Promoció i Atenció al Menor en Famílies
  • València (València)
 • dilluns, 12 desembre 2016 18:00
  • Presentació RENDA
  • València (València)
 • dilluns, 12 desembre 2016 17:00
  • Jornada Universitat de València - PROJECTE SAVE
  • València (València)
 • dilluns, 12 desembre 2016 10:45
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic per a coordinació d'agenda
  • València (València)
 • dilluns, 12 desembre 2016 09:00
  • Reunió de treball amb tècnics de la Direcció Territorial de València sobre CENTRES
  • València (València)
 • dissabte, 10 desembre 2016 11:00
  • Trobada amb Famílies Educadores de Castelló
  • Vila-real (Castelló)
 • divendres, 9 desembre 2016 14:00
  • Reunió amb representants del Col·legi Oficial de Pedagogs i Psicopedagogs de la Comunitat Valenciana
  • València (València)
 • divendres, 9 desembre 2016 13:00
  • Reunió per a exposar problemàtica en Punt de Trobada Familiar - cas particular
  • València (València)
 • divendres, 9 desembre 2016 11:30
  • Reunió amb representants de la Universitat de València
  • València (València)
 • divendres, 9 desembre 2016 09:30
  • Reunió amb les Caps dels tres Servicis de la Direcció Geneeral i Cap de la Secció de Gestió Administrativa
  • València (València)
 • divendres, 9 desembre 2016 08:00
  • Reunió amb El Cap del Servici de Promoció i Atenció al Menor en Famílies
  • València (València)
 • dimecres, 7 desembre 2016 13:00
  • Reunió amb El Cap de la Secció de Gestió Administrativa
  • València (València)
 • dimecres, 7 desembre 2016 12:00
  • Reunió amb El Cap del Servici de Protecció de la Infància, Joventut, Intervenció Familiar i Mesures Judicials
  • València (València)
 • dimecres, 7 desembre 2016 10:00
  • Presentació campanya "El Joguet No Té Gènere"
  • València (València)
 • dimecres, 7 desembre 2016 09:30
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic
  • València (València)
 • dimarts, 6 desembre 2016 12:30
  • Reunió de treball amb El Cap de la Secció de Gestió Administrativa
  • València (València)
 • dimarts, 6 desembre 2016 11:00
  • Reunió amb El Cap del Servici de Promoció dels Drets de la infància i Adolescència
  • València (València)
 • dimarts, 6 desembre 2016 09:30
  • Reunió amb El Cap del Servici de Protecció de la Infància, Joventut, Intervenció Familiar i Mesures Judicials
  • València (València)
 • dimarts, 6 desembre 2016 08:00
  • Reunió amb El Cap del Servici de Promoció i Atenció al Menor en Famílies
  • València (València)
 • dilluns, 5 desembre 2016 10:45
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic per a coordinació d'agenda
  • València (València)
 • dilluns, 5 desembre 2016 10:30
  • Reunió amb representants d'UNICEF Comunitat Valenciana
  • València (València)
 • divendres, 2 desembre 2016 13:00
  • Reunió amb l'Associació de Veïns Cabanyal-Canyamelar
  • València (València)
 • divendres, 2 desembre 2016 12:00
  • Reunió amb l'associació SAVE THE CHILDREN, per a presentació del "Baròmetre de la Infància"
  • València (València)
 • divendres, 2 desembre 2016 09:30
  • Reunió de Treball amb Caps de Servici i de Secció de Gestió Administrativa
  • València (València)
 • dijous, 1 desembre 2016 16:00
  • Reunió monogràfica amb Secretari Autonòmic i Directors Generals
  • València (València)
 • dijous, 1 desembre 2016 12:00
  • Jornades sobre Educació Social 2016- TAULA REDONA "Polítiques Públiques i Educació Social"
  • València (València)
 • dimecres, 30 novembre 2016 13:00
  • Entrevista en l'emissora ONDA ZERO
  • València (València)
 • dimecres, 30 novembre 2016 09:30
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic
  • València (València)
 • dimarts, 29 novembre 2016 19:00
  • Commemoració Tercer Aniversari Associació "MAMÁS EN ACCIÓN"
  • València (València)
 • dimarts, 29 novembre 2016 17:00
  • Reunió amb el Delegat del Govern sobre les persones migrants menors d'edat no acompanyats
  • València (València)
 • dimarts, 29 novembre 2016 12:30
  • Reunió de treball amb El Cap de la Secció de Gestió Administrativa
  • València (València)
 • dimarts, 29 novembre 2016 11:00
  • Reunió amb El Cap del Servici de Promoció dels Drets de la infància i Adolescència
  • València (València)
 • dimarts, 29 novembre 2016 10:00
  • Reunió amb representants de la Plataforma per a la Defensa de l'Acolliment Familiar a la Comunitat Valenciana
  • València (València)
 • dimarts, 29 novembre 2016 09:30
  • Reunió amb El Cap del Servici de Protecció de la Infància, Joventut, Intervenció Familiar i Mesures Judicials
  • València (València)
 • dimarts, 29 novembre 2016 08:00
  • Reunió amb El Cap del Servici de Promoció i Atenció al Menor en Famílies
  • València (València)
 • dilluns, 28 novembre 2016 12:00
  • Reunió del Grup de Treball d'Experts del Pla Valencià d'Inclusió i Cohesió Social
  • València (València)
 • dilluns, 28 novembre 2016 10:45
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic per a coordinació d'agenda
  • València (València)
 • divendres, 25 novembre 2016 10:00
  • Reunió amb representant de CULTURARTS
  • València (València)
 • dijous, 24 novembre 2016 18:00
  • Commemoració del Dia Mundial de la Infància, amb un Ple de l'Ajuntament - QUART DE POBLET
  • Quart de Poblet (València)
 • dijous, 24 novembre 2016 16:00
  • Reunió monogràfica amb Secretari Autonòmic i Directors Generals
  • València (València)
 • dijous, 24 novembre 2016 10:00
  • Consell d'Adopció de Menors de la Generalitat
  • València (València)
 • dimecres, 23 novembre 2016 09:30
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic
  • València (València)
 • dimarts, 22 novembre 2016 19:00
  • Presentació campanya institucional #UnHomeDeVeritat
  • València (València)
 • dimarts, 22 novembre 2016 09:00
  • Visita al Centre "la Foia de Bunyol"
  • Buñol (València)
 • dilluns, 21 novembre 2016 13:00
  • Reunió de treball amb Cap Secció Administrativa de la Direcció General
  • València (València)
 • dilluns, 21 novembre 2016 10:45
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic per a coordinació d'agenda
  • València (València)
 • dissabte, 19 novembre 2016 11:00
  • Compte Contes - Commemoració "Dia Universal dels Drets de la Infància"
  • València (València)
 • divendres, 18 novembre 2016 09:00
  • Assistència a la inauguració: I Jornada Autonòmica: Un model de Serveis Socials de la Comunitat Valenciana.
  • València (València)
 • dijous, 17 novembre 2016 17:30
  • Ple Infantil Extraordinari del Consell Municipal de Xiquets i Xiquetes de la ciutat de Alzira
  • Alzira (València)
 • dijous, 17 novembre 2016 16:00
  • Reunió monogràfica amb Secretari Autonòmic i Directors Generals
  • València (València)
 • dijous, 17 novembre 2016 10:30
  • Entrevista en emissora de ràdio LA SER, sobre el tema infància i adolescència
  • València (València)
 • dimecres, 16 novembre 2016 09:30
  • Jornada sobre abús sexual infantil
  • Paiporta (València)
 • dimecres, 16 novembre 2016 09:30
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic
  • València (València)
 • dimarts, 15 novembre 2016 16:30
  • Entrevista CV Ràdio Programa "CONECTA FAMILIA"
  • València (València)
 • dimarts, 15 novembre 2016 13:00
  • Reunió amb Directora General d'Inclusió Social sobre Renda Garantida i Mediadors Interculturals en Centres de Menors
  • València (València)
 • dimarts, 15 novembre 2016 11:00
  • Reunió del Grup de Treball d'Experts del Pla Valencià d'Inclusió i Cohesió Social
  • València (València)
 • dilluns, 14 novembre 2016 18:00
  • Inauguració i taula redona, Dia Internacional de la Infància a Mislata
  • València (València)
 • dilluns, 14 novembre 2016 16:30
  • Consell de Direcció
  • València (València)
 • dilluns, 14 novembre 2016 13:00
  • Reunió de treball amb Cap Secció Administrativa de la Direcció General
  • València (València)
 • dilluns, 14 novembre 2016 10:45
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic per a coordinació d'agenda
  • València (València)
 • dilluns, 14 novembre 2016 09:00
  • Reunió amb representants del Centre del Carme, Institut Pedagògic
  • València (València)
 • dissabte, 12 novembre 2016 09:30
  • Jornada Pedagògica organitza per Quaderns RUBIO
  • València (València)
 • divendres, 11 novembre 2016 11:00
  • Reunió amb representants de la Policia autonòmica, Fiscalia de Menors, DG Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències i Direcció General per a establir protocols d'actuació per a incidències en Centre de Recepció
  • València (València)
 • divendres, 11 novembre 2016 09:15
  • Visita al Centre del Cabanyal, amb representant de Fundació Amigó i Regidor de l'Eliana
  • València (València)
 • dijous, 10 novembre 2016 16:00
  • Reunió monogràfica amb Secretari Autonòmic i Directors Generals
  • València (València)
 • dijous, 10 novembre 2016 11:30
  • Reunió de treball, amb tècnics i Directora Territorial de la Direcció Territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives de València
  • València (València)
 • dimecres, 9 novembre 2016 12:30
  • Reunió de treball, amb tècnics de la Direcció Territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives de Alacant
  • València (València)
 • dimecres, 9 novembre 2016 09:30
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic
  • València (València)
 • dimarts, 8 novembre 2016 09:30
  • Reunió de treball, amb tècnics i Directora Territorial de la Direcció Territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives de Castelló
  • València (València)
 • dilluns, 7 novembre 2016 13:00
  • Reunió de treball amb Cap Secció Administrativa de la Direcció General
  • València (València)
 • dilluns, 7 novembre 2016 10:45
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic per a coordinació d'agenda
  • València (València)
 • divendres, 4 novembre 2016 11:30
  • Reunió amb representant de CCOO
  • València (València)
 • divendres, 4 novembre 2016 08:00
  • Visita a Centre de l'Eliana
  • València (València)
 • dijous, 3 novembre 2016 16:00
  • Reunió monogràfica amb Secretari Autonòmic i Directors Generals
  • València (València)
 • dijous, 3 novembre 2016 12:00
  • Reunió de la Comissió de Protecció de la Infància i Adolescència
  • València (València)
 • dijous, 3 novembre 2016 10:30
  • Reunió amb representants de les Direccions Territorials de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, del tema Infància i Adolescència
  • València (València)
 • dijous, 3 novembre 2016 09:30
  • Reunió amb representants del Centre de Recepció de València sobre Programa d'Activitats
  • València (València)
 • dimecres, 2 novembre 2016 09:30
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic
  • València (València)
 • divendres, 28 octubre 2016 12:30
  • Reunió de treball amb el Cap del Servici d'Igualtat de Tracte, contra la discriminació i els delictes d'odi de l'Agència Valenciana Iguadad en la Diversitat
  • València (València)
 • divendres, 28 octubre 2016 11:00
  • Reunió amb Emili Belda Seguí - Delegat Territorial de València - EDUCO
  • València (València)
 • divendres, 28 octubre 2016 10:00
  • Reunió amb representants de Fundació ANAR - Delegació València
  • València (València)
 • dijous, 27 octubre 2016 16:00
  • Reunió monogràfica amb Secretari Autonòmic i Directors Generals
  • València (València)
 • dijous, 27 octubre 2016 10:00
  • Consell d'Adopció de Menors de la Generalitat
  • València (València)
 • dimecres, 26 octubre 2016 09:30
  • Reunió amb el secretari Autonòmic d'Inclusió i Igualtat i amb el secretari Autonòmic de Salut publica i Sistema Sanitari Públic
  • València (València)
 • dimarts, 25 octubre 2016 12:30
  • Reunió amb representants de Fundació Diagrama
  • València (València)
 • dimarts, 25 octubre 2016 10:30
  • Reunió amb equips SEAFIs de diversos municipis de València
  • València (València)
 • dilluns, 24 octubre 2016 13:30
  • Reunió amb representants de l'entitat FUNDACIÓN AMIGÓ
  • València (València)
 • dilluns, 24 octubre 2016 13:00
  • Reunió de treball amb Cap Secció Administrativa de la Direcció General
  • València (València)
 • dilluns, 24 octubre 2016 10:45
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic per a coordinació d'agenda
  • València (València)
 • dilluns, 24 octubre 2016 09:30
  • Reunió de treball amb el Secretari Autonòmic d'Inclusió i Agència Valenciana de la Igualtat i la Cap de Premsa i assessora
  • València (València)
 • divendres, 21 octubre 2016 13:00
  • Visita al Punt de Trobada Familiar - València -
  • València (València)
 • divendres, 21 octubre 2016 10:00
  • Reunió amb representant de la Congregació Germanes de Santa Anna
  • València (València)
 • divendres, 21 octubre 2016 09:00
  • Reunió amb Directora de l'Institut Espill
  • València (València)
 • dijous, 20 octubre 2016 16:00
  • Reunió monogràfica amb Secretari Autonòmic i Directors Generals
  • València (València)
 • dijous, 20 octubre 2016 13:00
  • Reunió amb professor del Departament de Treball Social i Servicis Socials de la Universitat de València per a presentar APP Lia@as per a Centres d'Acolliment
  • València (València)
 • dijous, 20 octubre 2016 11:30
  • Reunió amb el Degà de la Facultat de Ciències Socials i Jurídiques de Elx sobre programa CIBERUP
  • València (València)
 • dijous, 20 octubre 2016 10:00
  • Reunió sobre Practiques d'Educació Social, Pedagogia i Màsters
  • València (València)
 • dijous, 20 octubre 2016 09:00
  • Reunió amb representants de l'Associació CAVAS
  • València (València)
 • dimecres, 19 octubre 2016 09:30
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic
  • València (València)
 • dimecres, 19 octubre 2016 09:00
  • Curs "informe d'Impacte en la Infància"
  • València (València)
 • dimarts, 18 octubre 2016 17:00
  • Reunió amb docents del Curs de "INFORME D'IMPACTE EN LA INFÀNCIA"
  • València (València)
 • dimarts, 18 octubre 2016 12:00
  • Presentació del Llibre "Comentario sobre las Leyes de Reforma del Sistema de Protección a la Infancia y la Adolescencia"
  • València (València)
 • dimarts, 18 octubre 2016 10:00
  • Reunió amb el director de RED CENIT (Centros de Desarrollo Cognitivo)
  • València (València)
 • dilluns, 17 octubre 2016 13:30
  • Reunió amb Cap de Gabinet i Missatgers de la Pau
  • València (València)
 • dilluns, 17 octubre 2016 13:00
  • Reunió de treball amb Cap Secció Administrativa de la Direcció General
  • València (València)
 • dilluns, 17 octubre 2016 12:30
  • Reunió amb Adjunt Síndic de Greuges
  • València (València)
 • dilluns, 17 octubre 2016 10:45
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic per a coordinació d'agenda
  • València (València)
 • divendres, 14 octubre 2016 13:30
  • Reunió amb Miguel Angel Segura - Asoc. NATZARET -presentar Programa Prevenció Actuació Mares Jóvens amb fills.
  • València (València)
 • divendres, 14 octubre 2016 11:30
  • Reunió amb l'Alcalde de Tavernes de la Valldigna i la Regidora de Servicis Socials
  • València (València)
 • divendres, 14 octubre 2016 10:00
  • Reunió amb representants de CULTURARTS -
  • València (València)
 • dijous, 13 octubre 2016 12:00
  • Visita a l'Ajuntament de Carcaixent per a inauguració exposició "Acolliment Familiar"
  • Carcaixent (València)
 • dimecres, 12 octubre 2016 09:30
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic
  • València (València)
 • dimarts, 11 octubre 2016 10:30
  • Reunió de coordinació amb representants de les direccions territorials i Direcció General sobre: ACOLLIMENT FAMILIAR
  • València (València)
 • dimarts, 11 octubre 2016 08:30
  • Reunió amb representants del Centre de Recepció de Menors -VALÈNCIA- (directora, subdirector, Psicòleg i Treballador Social)
  • València (València)
 • dilluns, 10 octubre 2016 17:30
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic per a coordinació d'agenda
  • València (València)
 • dilluns, 10 octubre 2016 16:00
  • Reunió amb representants de la Facultat de Ciències de l'Educació
  • València (València)
 • dilluns, 10 octubre 2016 13:00
  • Reunió de treball amb Cap Secció Administrativa de la Direcció General
  • València (València)
 • dilluns, 10 octubre 2016 12:00
  • Reunió amb Assessor parlamentari
  • València (València)
 • diumenge, 9 octubre 2016 10:00
  • Acte Institucional 9 d'Octubre del Dia de la Comunitat Valenciana
  • València (València)
 • divendres, 7 octubre 2016 11:30
  • Reunió amb representants de l'Ajuntament de l'Alcudia de Crespins alcalde, Regidor de SS.SS i Treballadora Social
  • València (València)
 • divendres, 7 octubre 2016 09:30
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic d'Inclusió Social i AGI i el Director de l'Agència de Seguretat i resposta a les Emergència
  • València (València)
 • dijous, 6 octubre 2016 16:00
  • Reunió monogràfica amb Secretari Autonòmic i Directors Generals
  • València (València)
 • dimecres, 5 octubre 2016 11:00
  • Reunió amb Administrador concursal d'EMAUS, secretària Autonòmica de de SS.SS i Autonomia Personal i Fundació Salud y Comunidad
  • València (València)
 • dimecres, 5 octubre 2016 09:30
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic
  • València (València)
 • dimarts, 4 octubre 2016 19:00
  • Presentació de l'informe FOESSA - Medi Ambient i Política Social. Anàlisi i Perspectives. Comunitat Valenciana 2016
  • València (València)
 • dimarts, 4 octubre 2016 11:30
  • Reunió amb President de la Fundació ST3 SOCIAL TRES
  • València (València)
 • dimarts, 4 octubre 2016 08:00
  • Reunió de treball amb responsables dels Servicis de la Direcció General
  • València (València)
 • dilluns, 3 octubre 2016 12:00
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic per a coordinació d'agenda
  • València (València)
 • divendres, 30 setembre 2016 18:00
  • Acte Firma Adhesió Manifest per a un Finançament just, amb entitats
  • València (València)
 • divendres, 30 setembre 2016 12:30
  • Reunió sobre INFÀNCIA I PROTECCIÓ
  • València (València)
 • dijous, 29 setembre 2016 12:00
  • Reunió amb representants d'entitats: Colònia SAN Vicente i Amigonianos
  • València (València)
 • dijous, 29 setembre 2016 10:00
  • Reunió amb el secretari Autonòmic, la Directora Territorial de Castelló i la Diputada de Benestar Social (Diputació)
  • València (València)
 • dimecres, 28 setembre 2016 12:00
  • Reunió amb treballadores socials dels ajuntaments De, Massanassa i Beniparrell, per a tractar el tema: SEAFIS
  • València (València)
 • dimecres, 28 setembre 2016 09:30
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic
  • València (València)
 • dimecres, 28 setembre 2016 08:00
  • Reunió de treball amb el Servici de Protecció de la Infància, joventut, interv. Familiar i medidad judicials
  • València (València)
 • dimarts, 27 setembre 2016 17:00
  • Visita a les instal·lacions de l'antiga presó de Llíria i reunió amb l'Alcalde de Llíria, secretari Autonòmic d'Inclusió i directora del Centre de Recepció "València"
  • Llíria (València)
 • dimarts, 27 setembre 2016 12:30
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic i la Presidenta de l'Associació CALA
  • València (València)
 • dimarts, 27 setembre 2016 10:00
  • Reunió de treball sobre acolliment familiar, amb representants de la Direcció Territorial i del Servici de Promoció i Atención al menor en famílies de la Direcció General.
  • València (València)
 • dilluns, 26 setembre 2016 16:00
  • Consell de Direcció de la Conselleria
  • València (València)
 • dilluns, 26 setembre 2016 12:00
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic per a coordinació d'agenda
  • València (València)
 • dilluns, 26 setembre 2016 09:30
  • Reunió amb la Fiscal En Cap, la Vicecoordinadora de la Fiscalia de Menors, la vicepresidenta i el secretari Autonòmic d'Inclusió
  • València (València)
 • diumenge, 25 setembre 2016
  • Seminari d'estiu amb la Vicepresidenta i Consellera i el seu equip de treball
  • València (València)
 • dissabte, 24 setembre 2016
  • Seminari d'estiu amb la Vicepresidenta i Consellera i el seu equip de treball
  • València (València)
 • divendres, 23 setembre 2016 18:00
  • Seminari d'estiu amb la Vicepresidenta i Consellera i el seu equip de treball
  • València (València)
 • divendres, 23 setembre 2016 10:00
  • Reunió amb el Delegat del Consell per al Model Social Valencià
  • València (València)
 • divendres, 23 setembre 2016 09:00
  • Reunió amb la presidenta del Col·legi Oficial de Treball Social de València. Tema: PEF's
  • València (València)
 • dijous, 22 setembre 2016 10:00
  • Consell d'Adopció de Menors de la Generalitat
  • València (València)
 • dimecres, 21 setembre 2016 10:00
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic
  • València (València)
 • dimarts, 20 setembre 2016 12:00
  • Reunió de Treball amb la Directora Territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives de València
  • València (València)
 • dimarts, 20 setembre 2016 10:00
  • Reunió amb el Coordinador de l'Area de Família, Infància i Joventut de la Federació FECCOOPV
  • València (València)
 • dimarts, 20 setembre 2016 08:00
  • Reunió de treball sobre la campanya de desinstitucionalització, amb Caps de Servici de la Direcció General d'Infància i Adolescència.
  • València (València)
 • dilluns, 19 setembre 2016 16:00
  • Consell de Direcció de la Conselleria
  • València (València)
 • dilluns, 19 setembre 2016 14:00
  • Reunió amb representant d'UNICEF, sobre el tema: "Impacte Infància"
  • València (València)
 • dilluns, 19 setembre 2016 13:00
  • Reunió amb representants de la Fundació Diagrama
  • València (València)
 • dilluns, 19 setembre 2016 12:00
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic per a coordinació d'agenda
  • València (València)
 • dilluns, 19 setembre 2016 11:00
  • Reunió amb Secretari General de l'IVAJ i Assessor de Festes de l'Ajuntament de València. Tema: expojove
  • València (València)
 • dilluns, 19 setembre 2016 10:00
  • Reunió amb la vicepresidenta
  • València (València)
 • dilluns, 19 setembre 2016 09:30
  • Reunió de treball amb Cap de Secció de Gestió Administrativa de la Direcció General
  • València (València)
 • divendres, 16 setembre 2016 17:30
  • 25 Aniversari Associació Perifèria
  • València (València)
 • divendres, 16 setembre 2016 13:00
  • Reunió de treball sobre centres amb els Caps de Servici de la Direcció General.
  • València (València)
 • divendres, 16 setembre 2016 12:30
  • Entrevista en la cadena SER
  • València (València)
 • divendres, 16 setembre 2016 11:30
  • Reunió amb el Coordinador de l'àrea família, infància i joventut de la Federació FECCOOPV
  • València (València)
 • divendres, 16 setembre 2016 10:00
  • Reunió amb representants de Creu Roja, el Secretari Autonòmic d'Inclusió i Ag. Vciana. De la Igualtat i la Directora General d'Inclusió Social.
  • València (València)
 • divendres, 16 setembre 2016 08:00
  • Reunió de treball sobre les ordes d'ajudes, amb els Caps de Servici de la Direcció General
  • València (València)
 • dijous, 15 setembre 2016 16:00
  • Reunió monogràfica amb Secretari Autonòmic i Directors Generals
  • València (València)
 • dijous, 15 setembre 2016 09:30
  • Reunió amb Consuelo Benavent- Coordinadora Fiscalia i S.A. Alberto Mezquita
  • València (València)
 • dimecres, 14 setembre 2016 09:30
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic
  • València (València)
 • dimarts, 13 setembre 2016 14:00
  • Reunió amb els Secretaris Autonòmics, Director General de Diversitat i Directora Territorial de Castelló. Tema: Centre Penyeta Roja
  • València (València)
 • dilluns, 12 setembre 2016 16:00
  • Consell de Direcció de la Conselleria
  • València (València)
 • dilluns, 12 setembre 2016 10:00
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic per a coordinació d'agenda
  • València (València)
 • divendres, 9 setembre 2016 12:30
  • Reunió amb Caps de Servici
  • València (València)
 • divendres, 9 setembre 2016 10:00
  • Reunió amb el D.G. de Cooperació i Solidaritat D. Federico Buyolo
  • València (València)
 • dijous, 8 setembre 2016 16:00
  • Reunió monogràfica amb Secretari Autonòmic i Directors Generals
  • València (València)
 • dijous, 8 setembre 2016 10:00
  • Reunió Pla d'Inclusió Social
  • València (València)
 • dijous, 8 setembre 2016 09:30
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic i ACASI
  • València (València)
 • dimecres, 7 setembre 2016 11:30
  • Presentació de l'avantprojecte de la Llei integral del reconeixement del dret a la identitat i l'expressió de gènere a la C.V.
  • València (València)
 • dimecres, 7 setembre 2016 09:30
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic
  • València (València)

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Llista d'obsequis filtrada per alt carrec

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
GENERALITAT VALENCIANA CONSELLERIA IGUALDAD Y POLITICAS INCLUSIVAS DIRECTORA GENERAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 05/08/2016 NO
GENERALITAT VALENCIANA CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLITICAS INCLUSIVAS ASESORA DE ASUNTOS GENERALES 13/11/2015 04/08/2016 NO
EMAFI COOP V INFANCIA Y FAMILIA PRESIDENTA 01/11/2004 31/10/2015 NO
UNIVERSIDAD DE VALENCIA EDUCACIÓN PROFESORA ASOCIADA 01/09/2006 30/06/2015 NO
UNIVERSIDAD LA FLORIDA EDUCACIÓN PROFESORA 01/09/2012 30/06/2016 NO

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València 119.022,03 €
Ple domini 50 Vivendes Itàlia 106,91 €
Ple domini 25 Vivendes Valencia/València 34.598,52 €
Ple domini 25 Garatge Valencia/València 4.426,41 €
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 37.702,36 €
Ple domini 100 Garatge Valencia/València Espanya 6.639,28 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 12.817,26 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Total: 4.500,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
PRESTAMO 50% 67.886,12 €
HIPOTECA VIVIENDA 25% 61.000,00 €
HIPOTECA VIVIENDA 33.000,00 €
HIPOTECA VIVIENDA 5.000,00 €
hipoteca 80.211,98 €
CREDITO 19.504,10 €
Total: 266.602,20 €
Plans de pensions.
Descripció Import
CAIXA BANK 9.143,33 €
Total: 9.143,33 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment de capital inmobiliari 535,50 €
Rendiment del treball 53.785,21 €
Pèrdues patrimonials (B.I. estalvi) 1.950,00 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament successiu   i Es produeix quan una mateixa persona és nomenada de forma successiva en diferents llocs, inclosos els canvis de denominació de el lloc i de legislatura. 29/11/2019
Nomenament 21/12/2018

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.