alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Jaume Fullana Mestre

 • IX legislatura (29/06/2015-16/06/2019)
 • Director General de Política Educativa
 • Conselleria d´Educació, Investigació, Cultura i Esport
 • Cessament: 26/06/2019 DOGV
 • Nomenament: 09/07/2015 DOGV

La Direcció General de Política Educativa exercirà les funcions previstes en l'article 70 de la Llei del Consell i assumeix les funcions en matèria d'innovació educativa, educació a distància, ordenació acadèmica, avaluació general del sistema educatiu pel que fa a ensenyances no universitàries, anàlisi del seu resultat i la proposta de mesures, iniciatives i actuacions per a la millora de la qualitat de l'ensenyament, la planificació educativa ordinària i el foment de l'educació en igualtat i, en particular, exercirà les funcions següents:

 • Promoure el model d'escola definit per la Conselleria i assessorar els centres educatius per a garantir un correcte desenvolupament dels seus projectes educatius.
 • Dissenyar i realitzar l'avaluació general del sistema educatiu no universitari, sense perjuí de les competències atribuïdes a altres òrgans directius.
 • Fomentar l'aplicació dels principis de qualitat i excel•lència en el sistema educatiu, implementant els sistemes de gestió, i altres mesures que contribuïsquen a la seua millora contínua.
 • Proposar, dissenyar, coordinar i executar programes, projectes i qualsevol tipus d'actuació que tinga com a fi la innovació curricular, metodològica, didàctica i d'organització en els centres docents i que implique diferents agents de la comunitat escolar.
 • Planificar, organitzar i gestionar l'educació a distància i emetre informes sobre la seua autorització.
 • Ordenar les ensenyances que ofereix el sistema educatiu, a excepció de l'ensenyança universitària, la formació professional, els ensenyaments de règim especial i les ensenyances artístiques superiors, així com adaptar l'ordenació acadèmica a les diferències individuals de l'alumnat.
 • Elaborar els currículums educatius i establir els criteris per a impartir-los en els centres docents de les ensenyances a què es refereix l'apartat anterior.
 • Ordenar i gestionar els serveis especialitzats d'orientació educativa, psicopedagògica i professional, així com el suport als centres educatius i altres organismes amb funcions en aquesta matèria.
 • Promoure, dissenyar, implementar i coordinar mesures que propicien la millora del clima escolar i de l'educació en igualtat.
 • Elaborar, coordinar i promoure materials didàctics i de suport al professorat i a les famílies.
 • Promoure, dissenyar, implementar i coordinar mesures de prevenció i intervenció davant dels conflictes i la promoció de la convivència.
 • Elaborar l'estadística educativa no universitària.
 • Planificar, elaborar i proposar criteris per a l'ordenació del règim jurídic, administratiu i econòmic dels centres docents.
 • Planificar els centres educatius d'acord amb les necessitats d'escolarització.
 • Oferir als centres docents el suport i l'assessorament tècnic necessari en les actuacions relatives a l'experimentació, aplicació, desenvolupament i millora del plurilingüisme, així com la seua avaluació a fi de realitzar les propostes de millora necessàries.
 • Estudiar, proposar i executar plans d'actuació per a garantir la plena efectivitat de la cooficialitat del valencià i del castellà en el sistema educatiu, així com dissenyar, promocionar, autoritzar i assessorar els programes d'educació plurilingüe en els nivells no universitaris.
 • Formular propostes de creació, modificació, transformació i supressió dels centres docents públics.
 • Tramitar, proposar i, en general, executar els actes de gestió econòmica i administrativa que li corresponguen dins de l'àmbit funcional del centre directiu i d'acord amb el que establisquen les disposicions i instruccions dictades pels òrgans competents.
 • Actualitzar els continguts de la pàgina web de la Conselleria, en l'àmbit funcional de la Direcció General, sense perjuí de les atribucions de l'òrgan competent en matèria de tecnologies de la informació.
 • Elaborar, emetre informes i proposar disposicions sobre les matè- ries del seu àmbit funcional, així com dictar resolucions, circulars i instruccions en assumptes de la seua competència.
 • Col•laborar amb altres administracions, institucions i organismes que tinguen competències o atribucions en alguna de les funcions anteriorment descrites.
 • Qualsevol altra funció que li encomane la persona titular de la Conselleria o de la secretaria autonòmica corresponent, o que li conferisquen les disposicions vigents.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

 • dimarts, 25 juny 2019 16:30
  • Reunió amb l'Associació de Directors i Directores d'Infantil i Primària i el Secretarí Autonòmic d'Educació
  • València (València)
 • dimarts, 25 juny 2019 10:30
  • Reunió amb l'Associació de Directors i Directores d'Ensenyament Secundaria i el Secretari Autonòmic d'Educació
  • València (València)
 • dijous, 13 juny 2019 16:00
  • JORNADA D'ENSENYAMENT I ÚS DEL VALENCIÀ als Centres Educatius 2019. Intercanvi d'Experiències plurilingües.
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 12 juny 2019 13:00
  • Comissió d'experts - Comissió Interdepartamental Formació de Persones Adultes
  • València (València)
 • dimarts, 11 juny 2019 09:00
  • DG de Centres i Personal Docent i DG de Tecnologies de la Informació. Assumpte: Formació de persones adultes en competències digitals dins del marc DIGCOMPCV.
  • València (València)
 • dijous, 6 juny 2019 09:00
  • I trobada Internacional Escolar d'Educació Patrimonial i Comunitària
  • l'Alcora (Castelló)
 • dimarts, 4 juny 2019 11:00
  • Presentació, de l'estudi Impacte i valor econòmic del valencià, publicació que inicia la Col·lecció Rafael L. Ninyoles
  • València (València)
 • divendres, 31 maig 2019 13:00
  • Constitució Comissió Interdepartamentat Sanitat
  • València (València)
 • divendres, 31 maig 2019 10:30
  • Presentació reunió coordinació unidades Previ
  • València (València)
 • dijous, 30 maig 2019 20:00
  • Celebració 40 anys CEIP Ausiàs March - Picanya
  • Picanya (València)
 • dissabte, 25 maig 2019 11:00
  • Certamen Escolar de Lectura en Veu Alta - Final Comunitat Valenciana
  • València (València)
 • dimarts, 21 maig 2019 17:00
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic d'Educació i Investigació i l'Associació de directors de Secundària del PV ADIESPV
  • València (València)
 • dilluns, 20 maig 2019 10:00
  • Jornada Inaugural Aula Hospitalària Projecte Erasmus+
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 17 maig 2019 12:00
  • III Campaña de sensibilització i informació sobre Epilèpsia un milió de passos per l'Epilèpsia
  • València (València)
 • dijous, 16 maig 2019 12:00
  • Comissió de seguiment del document sobre la implantació de la reforma educativa en els centres concertats de la Comunitat Valenciana
  • València (València)
 • dimecres, 15 maig 2019 11:30
  • Comissió Gestora dels processos d'accés i prescripció Universitària
  • València (València)
 • dimarts, 14 maig 2019 16:30
  • Reunió amb AVAPACE
  • València (València)
 • divendres, 10 maig 2019 13:00
  • Entrevista a mitjans de comunicació. Cadena Ser
  • València (València)
 • divendres, 10 maig 2019 09:30
  • Desdejunis de Feceval-CECE: Un café amb l'Educació
  • València (València)
 • dijous, 9 maig 2019 11:00
  • Entrevista a mitjans de comunicació. Apunt
  • València (València)
 • dijous, 9 maig 2019 10:30
  • Mesa Sectorial d'Educació
  • València (València)
 • dijous, 9 maig 2019 09:00
  • I Jornades Iberoamericanes sobre Assetjament i Violència Escolar
  • Alfara del Patriarca (València)
 • dijous, 9 maig 2019 08:30
  • Entrevista a mitjans de comunicació. Informativos Apunt Radio. Assumpte: Matriculació
  • València (València)
 • dimecres, 8 maig 2019 19:00
  • Presentació de la 10a Declaració Educativa de la UCEV
  • València (València)
 • dimecres, 8 maig 2019 13:00
  • Entrevista a mitjans de comunicació. Cadena Ser. Assumpte: Matriculació
  • València (València)
 • dimarts, 7 maig 2019 16:00
  • Reunió amb la Regidora d'Educació del Ajuntament de Xativa
  • València (València)
 • dimarts, 7 maig 2019 12:30
  • Reunió amb responsables de Orange Espagne
  • València (València)
 • dilluns, 6 maig 2019 11:00
  • Reunió amb el Director General de Tecnologies de la Informació, Subdirector General de Planificació i Coordinació de projectes TU i les Comunicacions i DG Centres i Personal Docent
  • València (València)
 • dissabte, 4 maig 2019 10:15
  • Jornada d'Escoles Rurals del País Valencià 2019
  • Rugat (València)
 • dijous, 2 maig 2019 15:30
  • Entrevista en el programa "Pròxima Parada" d' Àpunt TV
  • València (València)
 • dijous, 2 maig 2019 14:00
  • Entrevista Àpunt TV
  • València (València)
 • dijous, 2 maig 2019 13:00
  • Entrevista Radio Nacional
  • València (València)
 • dijous, 2 maig 2019 08:00
  • Entrevista Àpunt Radio
  • València (València)
 • dimarts, 30 abril 2019 13:30
  • Entrevista Onda Cero
  • València (València)
 • dimarts, 30 abril 2019 13:00
  • Entrevista La Ser
  • València (València)
 • dimecres, 17 abril 2019 09:00
  • Reunió amb el Subdirector i la Cap de Servei d'Innovació
  • València (València)
 • dimarts, 16 abril 2019 16:00
  • Reunió amb representants CEIP. Ausias March de Paiporta
  • València (València)
 • dimarts, 16 abril 2019 09:30
  • Grup de treball sobre Centres CAES
  • València (València)
 • dilluns, 15 abril 2019 18:30
  • Entrevista Apunt
  • València (València)
 • dilluns, 15 abril 2019 11:00
  • Comissió de coordinació i seguiment de les unitats específiques en centres ordinaris
  • València (València)
 • dissabte, 13 abril 2019 17:00
  • Trobada d'escoles en valencià de la Marina Alta
  • Orba (Alacant)
 • divendres, 12 abril 2019 12:00
  • Comissio per a l'atencio de les persones amb TEA
  • València (València)
 • dijous, 11 abril 2019 13:30
  • Reunió amb el D.G de Gestió Sanitaria II, Cap de Servei de Coordinació Sociosanitaria y Tec. de Tuteles i D.G de Diversitat Funcional
  • València (València)
 • dijous, 11 abril 2019 09:00
  • Comissió Interdepertamental FPA
  • València (València)
 • dimecres, 10 abril 2019 16:00
  • Convocatòria de la reunió informativa sobre l'avaluació de context del curs 2017-18
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 10 abril 2019 11:00
  • Convocatòria de la reunió informativa sobre l'avaluació de context del curs 2017-18
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 9 abril 2019 16:30
  • Convocatòria de la reunió informativa sobre l'avaluació de context del curs 2017-18
  • València (València)
 • dimarts, 9 abril 2019 12:00
  • Convocatòria de la reunió informativa sobre l'avaluació de context del curs 2017-18
  • València (València)
 • dimarts, 9 abril 2019 10:00
  • Convocatòria de la reunió informativa sobre l'avaluació de context del curs 2017-18
  • València (València)
 • dilluns, 8 abril 2019 11:45
  • Convocatòria de la reunió informativa sobre l'avaluació de context del curs 2017-18
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • divendres, 5 abril 2019 21:00
  • XXXIV Trobada de la Marina
  • Orba (Alacant)
 • divendres, 5 abril 2019 19:00
  • Lliurament de premis Sambori
  • Orba (Alacant)
 • divendres, 5 abril 2019 10:00
  • Reunió amb la directora general d'Assistència Sanitària s/ personal sanitari per les unitats educatives terapèutiques
  • València (València)
 • dijous, 4 abril 2019 09:30
  • X Jornades d'equips directius d'infantil i primaria de la Comunitat Valenciana. ADIP-PV
  • València (València)
 • dimecres, 3 abril 2019 09:00
  • Sindicat STEPV s/ alumnat amb necessitats educatives especial
  • València (València)
 • dimarts, 2 abril 2019 17:00
  • Reunió de treball centres rurals agrupats CRAS
  • València (València)
 • dimarts, 2 abril 2019 16:30
  • Representants CEIP. Mestre Caballero d'Onda
  • València (València)
 • dimarts, 2 abril 2019 16:00
  • Reunió amb mestra d'audició i llenguatge
  • València (València)
 • dissabte, 30 març 2019 09:30
  • III Trobada de persones coordinadores d'igualtat i convivència; "Eduquem en igualtat? Avançant en el repte"
  • València (València)
 • divendres, 29 març 2019 19:30
  • Congrés LAMBDA
  • València (València)
 • divendres, 29 març 2019 12:00
  • Mesa Sectorial de Función Pública
  • València (València)
 • divendres, 29 març 2019 10:30
  • Mesa Tècnica de la Funció Pública
  • València (València)
 • dijous, 28 març 2019 17:00
  • Obertura d'Assamblea de la "Asociación Nacional de Estudiantes de Educación y Formación del Profesorado"
  • València (València)
 • dijous, 28 març 2019 09:30
  • Entrevista a mitjans de comunicació. El País
  • València (València)
 • dimecres, 27 març 2019 10:00
  • Participació en el programa de ràdio "Al Ras" d'À Punt.
  • València (València)
 • dimarts, 26 març 2019 17:30
  • Reunió amb la Confederació Gonzalo Anaya
  • València (València)
 • dimarts, 26 març 2019 17:00
  • Reunió amb el Director de FICIV+34
  • València (València)
 • dimarts, 26 març 2019 16:00
  • Reunió amb representants de directors CEE concertada
  • València (València)
 • dimarts, 26 març 2019 11:00
  • Reunió amb President del Col.lectiu de Mestres d'FPA
  • València (València)
 • dilluns, 25 març 2019 17:00
  • III Jornades Socioeducatives de la Safor. Educació Inclusiva i Convivència Escolar
  • Gandia (València)
 • dilluns, 25 març 2019 12:30
  • Reunió amb AVED-FPA
  • València (València)
 • dilluns, 25 març 2019 11:00
  • Reunió amb el director general de Centres i Personal Docent
  • València (València)
 • divendres, 22 març 2019 18:00
  • Jornada Dislèxia, Compartim, Comunitat Valenciana
  • València (València)
 • divendres, 22 març 2019 16:00
  • Reunió amb ADIP. Associació de Directors d'Infantil y Primaria
  • València (València)
 • dimecres, 20 març 2019 13:00
  • Reunió amb els Subdirectors d'Ordenació i Innovació
  • València (València)
 • dijous, 14 març 2019 17:30
  • Premis extraordinaris al rendiment acadèmic d'Educació Primària
  • València (València)
 • dijous, 14 març 2019 08:30
  • Reunió de coordinació amb el subdirectors d'Ordenació i d'Innovació
  • València (València)
 • dimecres, 13 març 2019 16:30
  • Premis extraordinaris al rendiment acadèmic d'Educació Primària
  • València (València)
 • dimecres, 13 març 2019 13:00
  • Reunió amb la directora general d'Infància i Adolescència i els directors territorial d'Igualtat i d'Educació
  • València (València)
 • dimecres, 13 març 2019 11:30
  • Reunió conjunta amb el DG de Política Educativa, DG de Formació Professional, Subdirector de Coordinació i Normalització de Procesos d'Educació amb AVED-FPA-Associació de directors i directores de centres públics de formació de persones adultes
  • València (València)
 • dimarts, 12 març 2019 16:30
  • Premis extraordinaris al rendiment acadèmic d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat
  • València (València)
 • dimarts, 12 març 2019 12:00
  • Regidor Gestió responsable del Territori de l'Ajuntament de Gandia
  • València (València)
 • dilluns, 11 març 2019 16:30
  • Directora i mares del CEIP Trenc d'Alba de Xàbia acompanyades per la regidora d'educació de l'Ajuntament de Xàbia
  • València (València)
 • dilluns, 11 març 2019 11:30
  • Reunió amb AVAMET, Associació Valenciana de Metereologia
  • València (València)
 • diumenge, 10 març 2019 18:00
  • Espectacle de la 4a Edició L'ESO canta amb cor
  • Teulada (Alacant)
 • dimecres, 6 març 2019 09:00
  • Reunió amb el Regidor d'Educació Vilamarxant
  • València (València)
 • dilluns, 4 març 2019 10:00
  • Reunió amb l'Alcalde de Beniatjar
  • València (València)
 • divendres, 1 març 2019 21:00
  • Celebració del 50 aniversari de l'IES Gregori Maians d'Oliva
  • Piles (València)
 • dijous, 28 febrer 2019 16:30
  • Mesa d´Alumnes
  • València (València)
 • dijous, 28 febrer 2019 10:00
  • Mesa de Mares i Pares
  • València (València)
 • dimecres, 27 febrer 2019 12:00
  • Reunió informativa sobre centres CAES amb els sindicats de la Mesa Sectorial
  • València (València)
 • dimarts, 26 febrer 2019 16:30
  • Premis extraòrdinaris al rendiment académic de Primària
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 26 febrer 2019 11:00
  • Reunió amb el Sotssecretari de Sanitat, Sotssecretari d'Educació, i la DG Recursos Humans de Sanitat
  • València (València)
 • dilluns, 25 febrer 2019 16:30
  • Premis extraordinaris al rendiment acadèmic de Primària
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dilluns, 25 febrer 2019 09:00
  • Conferencia Migració e Inclusió en la Unió Europea
  • València (València)
 • dissabte, 23 febrer 2019 10:00
  • IV Jornada de Participació i Intercanvi de la Comunitat Educativa: "«BONES PRÀCTIQUES» EDUSIONA’T
  • València (València)
 • divendres, 22 febrer 2019 17:30
  • III Jornadas de Dany Cerebral Adquirido Infantil de ADACEA.
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 22 febrer 2019 10:00
  • Agrupació per a l'assistència sanitària en centres educatius durant l'horari lectiu
  • València (València)
 • dijous, 21 febrer 2019 18:30
  • XII Jornadas Socioeducatives "La Inclusió Educativa"
  • Sueca (València)
 • dijous, 21 febrer 2019 10:30
  • Mesa sectorial (continuació de la setmana passada)
  • València (València)
 • dimecres, 20 febrer 2019 12:00
  • Reunió amb l'Alcalde d'Alcoi
  • València (València)
 • dimecres, 20 febrer 2019 11:00
  • Reunió amb el Pte. Confederació Gonzalo Anaya y Pte de FAMPA València
  • València (València)
 • divendres, 15 febrer 2019 20:00
  • Nit de la Ribera
  • l'Alcúdia (València)
 • divendres, 15 febrer 2019 12:00
  • Alcalde de Sedavi
  • València (València)
 • dijous, 14 febrer 2019 16:00
  • Col.legi Oficial d’Educadors Socials
  • València (València)
 • dijous, 14 febrer 2019 12:00
  • Reunió amb el Regidor d'Educació d'Alcoi
  • València (València)
 • dijous, 14 febrer 2019 09:30
  • Mesa Sectorial d'Educació
  • València (València)
 • dimecres, 13 febrer 2019 09:00
  • Reunió amb l'Alcaldessa de Potries
  • València (València)
 • dimarts, 12 febrer 2019 11:30
  • Visita a l'IES Veles e Vent
  • Gandia (València)
 • dilluns, 11 febrer 2019 20:00
  • 36à Setmana Cultural de l'IES Pare Vitòria
  • Alcoi (Alacant)
 • dilluns, 11 febrer 2019 11:00
  • Reunió amb el Sotssecretari de Sanitat, Sotssecretari d'Educació, i la DG Recursos Humans de Sanitat s/ Places d'infermeria en Centres Educatius
  • València (València)
 • divendres, 8 febrer 2019 12:00
  • CEIP Les Vessanes de Dènia
  • Dénia (Alacant)
 • dijous, 7 febrer 2019 18:30
  • Mostra Internacional de Cinema Educatiu 2019 - MICE
  • València (València)
 • dijous, 7 febrer 2019 16:30
  • Mesa de Mares i Pares
  • València (València)
 • dijous, 7 febrer 2019 16:00
  • Entrevista Diario.es
  • València (València)
 • dijous, 7 febrer 2019 11:30
  • Presentació de l'Estratègia Valenciana per a la Igualtat de Tracte, la No-Discriminació i la Prevenció dels Delictes d'Odi 2019-2024
  • València (València)
 • dijous, 7 febrer 2019 10:00
  • Comissió Mixta per al Desenvolupament de l'Estratègia Valenciana per a la Igualtat de Tracte, la No-Discriminació i la Prevenció dels Delictes d'Odi 2019-2024
  • València (València)
 • dimecres, 6 febrer 2019 10:00
  • Reunió amb el Cap d'inspecció General d'Educació i Directors de Centres d'Educació Especial
  • València (València)
 • dimarts, 5 febrer 2019 16:30
  • Reunió amb València Laica
  • València (València)
 • dimarts, 5 febrer 2019 16:00
  • Reunió amb representants de la Plataforma Defensa TEA
  • València (València)
 • dimarts, 5 febrer 2019 10:00
  • President de l'Associació CERMI
  • València (València)
 • dilluns, 4 febrer 2019 13:00
  • Reunió amb l'Alcaldessa de Montitxelvo
  • València (València)
 • divendres, 1 febrer 2019 20:30
  • Lliurament dels premis Fundació Bromera al Foment de la Lectura 2019
  • València (València)
 • divendres, 1 febrer 2019 11:00
  • Reunió amb el Secretario Autònomic d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
  • València (València)
 • dijous, 31 gener 2019 18:00
  • Fundación Secretariado Gitano
  • València (València)
 • dijous, 31 gener 2019 16:30
  • Reunió amb representant del Centro de referencia Estatal de Atención Psicosocial.
  • València (València)
 • dijous, 31 gener 2019 16:00
  • President de la Federació Valenciana de Jocs Tradicionals
  • València (València)
 • dijous, 31 gener 2019 12:00
  • Mesa Sectorial
  • València (València)
 • dijous, 31 gener 2019 10:30
  • Reunió amb l'Alcalde de Novelda
  • València (València)
 • dijous, 31 gener 2019 10:00
  • Entrevista Radio Nacional s/ ordre d'inclusió
  • València (València)
 • dimecres, 30 gener 2019 11:00
  • Llliurament de Premis Raquel Payà
  • València (València)
 • dimarts, 29 gener 2019 13:30
  • Reunió DG Agència Valenciana d'Igualtat en la Diversitat. Assumpte: acciones socioeducativas del concierto social del pueblo gitano
  • València (València)
 • dimarts, 29 gener 2019 12:30
  • Reunió Directora General d'Infància i Adolescència i Directora Territorial de Igualtat
  • València (València)
 • dimarts, 29 gener 2019 09:00
  • Comissió Interdepartamental per a la modernització Tecnològica i la Societat del coneixement de la C.V
  • València (València)
 • dilluns, 28 gener 2019 17:00
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic d'Educació y la Associació de Directores de Secundaria
  • València (València)
 • dilluns, 28 gener 2019 10:00
  • Comissió de Coordinació d'Educació amb el Secretari Autonòmic d'Educació
  • València (València)
 • divendres, 25 gener 2019 18:00
  • Jornada TDAH: Trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat
  • València (València)
 • divendres, 25 gener 2019 09:00
  • Reunió amb el Director del CEIP. Sanchis Guarner d´Elx.
  • València (València)
 • dijous, 24 gener 2019 18:30
  • Reunió amb el Col.legi Oficial Psicologia
  • València (València)
 • dijous, 24 gener 2019 17:00
  • Reunió amb SAO Produccions. Assumpte/ Gravació programa d'Educació Sexual " OH MY GEOIG"
  • València (València)
 • dimecres, 23 gener 2019 16:00
  • Reunió en la DG d'Infància i Adolescència amb membres del jurats dels premis Raquel Payá 2019
  • València (València)
 • dimecres, 23 gener 2019 11:00
  • Roda de prensa Presentació MICE 2019
  • València (València)
 • dilluns, 21 gener 2019 11:30
  • Regidor d'educació de l'Ajuntament de Dénia
  • Dénia (Alacant)
 • dijous, 17 gener 2019 12:00
  • Mesa de pares i mares
  • València (València)
 • dilluns, 14 gener 2019 10:10
  • Taula rodona AL RAS en Apunt TV. Assumpte: agresions cap al professorat
  • València (València)
 • divendres, 11 gener 2019 19:00
  • Entrevista en Radio Nacional. Assumpte: deures escolars
  • València (València)
 • divendres, 11 gener 2019 13:00
  • Reunió amb el director general de Coordinació Institucional
  • València (València)
 • dijous, 10 gener 2019 16:30
  • Reunió amb l'Alcalde Ajuntament de Villar del Arzobispo
  • València (València)
 • dijous, 10 gener 2019 16:00
  • Reunió amb l'IES Veles e Vents
  • València (València)
 • dijous, 10 gener 2019 10:00
  • Entrevista Radio Nacional s/ ordre d'inclusió
  • València (València)
 • dimecres, 9 gener 2019 14:00
  • Agregado de cooperació lingüística en España
  • València (València)
 • divendres, 28 desembre 2018 11:30
  • Confederació d'AMPAS Gonzalo Anaya
  • València (València)
 • dijous, 27 desembre 2018 11:00
  • Reunió amb FESORD. Assumpte: interprets de llengua de signes
  • València (València)
 • dimarts, 18 desembre 2018 17:00
  • Reunió amb la Fundació FUNDEM
  • València (València)
 • dimarts, 18 desembre 2018 16:00
  • Reunió amb L'Associació Asindown
  • València (València)
 • dilluns, 17 desembre 2018 12:00
  • Acte commemoratiu del 70 Aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans
  • València (València)
 • dilluns, 17 desembre 2018 10:00
  • Junta de Portaveus
  • València (València)
 • dimecres, 12 desembre 2018 17:00
  • Reunió amb l'Associació de Directors i Directores d'Infantil i Primària
  • València (València)
 • dimecres, 12 desembre 2018 13:00
  • Reunió del grup de treball d'Educació de l'Estratègia Valenciana per la Inclusió del Poble Gitano
  • València (València)
 • dimarts, 11 desembre 2018 17:00
  • Reunió amb l'Alcaldessa d'Alaquàs
  • València (València)
 • dimarts, 11 desembre 2018 16:30
  • Reunió amb la Fundació Cívica Novessendes
  • València (València)
 • dimarts, 11 desembre 2018 16:00
  • Reunió amb la Presidenta de CODINuCoVa
  • València (València)
 • dimarts, 11 desembre 2018 11:00
  • Jornada Formativa amb Centres de FPA
  • València (València)
 • dimecres, 5 desembre 2018 13:00
  • CEIP. José María Oltra de Moncada
  • València (València)
 • dimecres, 5 desembre 2018 12:00
  • Reunió PAVAEX. Assumpte: activitats extraescolars
  • València (València)
 • divendres, 30 novembre 2018 17:00
  • Jornada compartim: Transtorns de l'alimentació
  • València (València)
 • dijous, 29 novembre 2018 09:30
  • I Jornada del Pla Integral del poble gitano
  • Barcelona (Barcelona)
 • dimecres, 28 novembre 2018 17:00
  • Reunió amb la confederació Gonzalo Anaya
  • València (València)
 • dimecres, 28 novembre 2018 16:30
  • Reunió amb COCEMFE
  • València (València)
 • dimecres, 28 novembre 2018 09:00
  • XVIII Jornada d'Orientacio de la UPV
  • València (València)
 • dimarts, 27 novembre 2018 10:00
  • Reunió conjunta amb el D.G de Centres i Personal Docent i l'equip directiu del centre concertat Juan Comenius Coop. V
  • València (València)
 • divendres, 23 novembre 2018 12:00
  • IX Congreso Nacional e Iberoamericano de dislexia
  • Palma (Illes Balears)
 • dijous, 22 novembre 2018 13:00
  • Reunió amb Voluntària de zona de València de ALE
  • València (València)
 • dimecres, 21 novembre 2018 16:00
  • Reunió amb representant de l'AMPA del Col·legi San Miguel de Lliria
  • València (València)
 • dimecres, 21 novembre 2018 12:00
  • Comissió de Seguiment del Document d'Implantació de la Reforma Educativa en Centres Concertats
  • València (València)
 • dimarts, 20 novembre 2018 16:00
  • Presentació programa BATXIBAC
  • València (València)
 • dimarts, 20 novembre 2018 13:00
  • Reunió tècnica de BATXIBAC
  • València (València)
 • dimarts, 20 novembre 2018 10:30
  • Reunió DG Cooperació i Solidaritat. Assumpte: actuació conjunta agenda 2030
  • València (València)
 • dilluns, 19 novembre 2018 13:00
  • Reunió del grup de treball d'educació de l'Estratègia Valenciana per la Inclusió del Poble Gitano
  • València (València)
 • diumenge, 18 novembre 2018 17:00
  • 50 Aniversari l'Escola La Masia
  • València (València)
 • dissabte, 17 novembre 2018
  • Simposi "Educació i Lectura"
  • València (València)
 • divendres, 16 novembre 2018 16:00
  • Simposi "Educació i Lectura"
  • València (València)
 • dijous, 15 novembre 2018 17:30
  • Jornada de presentació del projecte CARTOGRAFIA A L'AULA
  • València (València)
 • dijous, 15 novembre 2018 16:00
  • Reunió amb el Col·lectiu LAMBDA
  • València (València)
 • dijous, 15 novembre 2018 11:00
  • Mesa Sectorial d'Eduació
  • València (València)
 • dijous, 15 novembre 2018 10:00
  • Reunió amb la degana de la Facultat de Química
  • València (València)
 • dimarts, 13 novembre 2018 19:30
  • III Curs sobre llengua i Identitat al Sud (2018) "el repte educatiu de construir una societat multilingüe"
  • Elx (Alacant)
 • dimarts, 13 novembre 2018 11:30
  • Reunió gestió de les adaptacions en les proves PAU
  • València (València)
 • dilluns, 12 novembre 2018 17:00
  • Reunió amb la Vicepresidenta i la Plataforma TEA
  • València (València)
 • divendres, 9 novembre 2018 20:30
  • Acte de lliurament dels XXX Premis Literaris Ciutat d'Alzira
  • Alzira (València)
 • divendres, 9 novembre 2018 10:00
  • Comissió d'experts de Formació de Persones Adultes de la Comissió Interdepartamental
  • València (València)
 • divendres, 9 novembre 2018 08:30
  • Reunió de coordinació amb el Sotsdirectors i Caps de Servei
  • València (València)
 • dijous, 8 novembre 2018 13:30
  • Reunió amb la Fundació MUSOL
  • València (València)
 • dimecres, 7 novembre 2018 10:00
  • Reunió amb el Sotsdirectors i Caps de Servei de la D.G de Política Educativa.
  • València (València)
 • dimarts, 6 novembre 2018 13:00
  • Reunió amb Cruz Roja de Alacant
  • València (València)
 • dimarts, 6 novembre 2018 11:00
  • Reunió amb el Sotsdirector d'Innovació i Cap de Servei d'Avaluació i Estudis
  • València (València)
 • dilluns, 5 novembre 2018 13:00
  • Reunió amb la Cap de Servei d'Educació Plurilingüe
  • València (València)
 • dimecres, 31 octubre 2018 17:30
  • Entrevista Diari El País
  • València (València)
 • dimarts, 30 octubre 2018 09:00
  • Jornada Presentació de Recursos per a la Inclusió
  • València (València)
 • dilluns, 29 octubre 2018 11:00
  • Comissió de coordinació d'Educació amb el Secretari Autonòmic d'Educació
  • València (València)
 • divendres, 26 octubre 2018 18:00
  • Compartim, Comunitat Educativa. " La participació de la familia: Garantia d'èxit"
  • València (València)
 • divendres, 26 octubre 2018 11:00
  • Plataforma TEA
  • València (València)
 • divendres, 26 octubre 2018 09:00
  • Presentació fitxes didàctiques del programa " Una habitació pròpia"
  • València (València)
 • dijous, 25 octubre 2018 17:30
  • Mesa de Mares i Pares
  • València (València)
 • dijous, 25 octubre 2018 11:00
  • Reunió amb Centres d'acció preferent
  • València (València)
 • dimecres, 24 octubre 2018 10:00
  • Comissió de Seguiment del document sobre la implantació de la reforma educativa en els centres concertats de la Comunitat Valenciana
  • València (València)
 • dimarts, 23 octubre 2018 16:00
  • Reunió amb Escoles Igualitarias
  • València (València)
 • dimarts, 23 octubre 2018 11:30
  • Comissió Gestora dels Processos d'Accés i Preinscripció
  • València (València)
 • dijous, 18 octubre 2018 10:30
  • Mesa Sectorial d'Educació
  • València (València)
 • dijous, 18 octubre 2018 10:00
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic d'Educació i Investigació i l'Associació EXLIBRIS.
  • València (València)
 • dimecres, 17 octubre 2018 10:00
  • Reunió amb el D.G. de Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern
  • València (València)
 • dimarts, 16 octubre 2018 16:30
  • Reunió amb la Plataforma defensa del TEA
  • València (València)
 • dimarts, 16 octubre 2018 16:00
  • Reunió amb la Plataforma Ciudadana contra la Islamofobia
  • València (València)
 • dilluns, 15 octubre 2018 09:00
  • Comissió de coordinació d'Educació
  • València (València)
 • dijous, 11 octubre 2018 11:00
  • Reunión de coordinació del Pla Director
  • València (València)
 • dimarts, 9 octubre 2018 10:00
  • Acte Institucional del Día de la Comunitat Valenciana 9 d'Octubre
  • València (València)
 • divendres, 5 octubre 2018 17:00
  • Congrés TIC i Educació
  • Gandia (València)
 • dijous, 4 octubre 2018 13:30
  • Entrevista a 8 Televisión
  • València (València)
 • dijous, 4 octubre 2018 12:00
  • Entrevista de Tele 5
  • València (València)
 • dimecres, 3 octubre 2018 12:00
  • Reunió de treball de l'Estratègia Valenciana per a la Igualtat i la Inclusió del Poble Gitano
  • València (València)
 • dimarts, 2 octubre 2018 17:30
  • Permanent STEPV
  • València (València)
 • dimarts, 2 octubre 2018 17:00
  • Reunió amb representats del Centre de Jesús i María
  • València (València)
 • dimarts, 2 octubre 2018 16:30
  • Reunió amb FESORD
  • València (València)
 • dimarts, 2 octubre 2018 16:00
  • Reunió amb el Director IES, Abastos de València
  • València (València)
 • divendres, 28 setembre 2018 16:20
  • Congrés Litera'T, L'aprenentatge deles llengües a través de la literatura
  • València (València)
 • divendres, 28 setembre 2018 14:00
  • Entrevista en LA SER
  • València (València)
 • divendres, 28 setembre 2018 11:00
  • Associació de Directors i Directores dels CEE Públics
  • València (València)
 • divendres, 28 setembre 2018 10:00
  • Comissió Tècnica per a l'elaboració del Pla General d'Actuacions per a la Formació de les Persones Adultes
  • València (València)
 • dijous, 27 setembre 2018 16:00
  • Visita de la Fundació Carolina de Colombia a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
  • València (València)
 • dijous, 27 setembre 2018 09:30
  • Jornades d’Educació Ambiental
  • València (València)
 • dimecres, 26 setembre 2018 13:00
  • Consell d'Administració de CIEGSA
  • València (València)
 • dimarts, 25 setembre 2018 19:00
  • Reunió amb membres Universitats Públiques Valencianes
  • València (València)
 • dimarts, 25 setembre 2018 17:00
  • Ple del Consell de la Formació de Persones Adultes
  • València (València)
 • dilluns, 24 setembre 2018 11:00
  • Comissió de coordinació d'Educació
  • València (València)
 • divendres, 21 setembre 2018 10:00
  • Reunió amb directors de centres del programa d'auxiliars de conversa en llengua estrangera
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 20 setembre 2018 12:00
  • Mesa de Mares i Pares
  • València (València)
 • dijous, 20 setembre 2018 09:30
  • Mesa Sectorial d'Educació
  • València (València)
 • dimecres, 12 setembre 2018 16:30
  • Reunió amb la regidora d'Educació de l'Ajuntament de Burjassot, la directora i la presidenta de l'AMPA del CEIP Villar Palasí de Burjassot.
  • València (València)
 • dimecres, 12 setembre 2018 10:00
  • Entrevista amb À Punt Radio
  • València (València)
 • dimarts, 11 setembre 2018 10:00
  • Directora general de Transparència i Participació
  • València (València)
 • dijous, 6 setembre 2018 11:30
  • Roda de premsa d'inici de curs
  • València (València)
 • dimecres, 5 setembre 2018 16:30
  • Entrevista À PUNT
  • València (València)
 • dilluns, 3 setembre 2018 12:30
  • Reunió amb Sotsdirectors, Caps de Servei i Tècnics de la D.G
  • València (València)
 • dimecres, 29 agost 2018 09:30
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic d'Educació i Investigació
  • València (València)
 • dimarts, 28 agost 2018 17:00
  • Reunió amb el President de FAMPA València
  • València (València)
 • dimarts, 28 agost 2018 10:00
  • Reunió amb la Diputada de Benestar Social de la Diputació de València.
  • València (València)
 • dilluns, 20 agost 2018 11:00
  • Reunió amb la Cap de Servei d'Educació Plurilingüe
  • València (València)
 • dilluns, 13 agost 2018 11:00
  • Reunió amb la Cap de Servei d'Inclusió
  • València (València)
 • dilluns, 13 agost 2018 10:00
  • Reunió amb la Cap de Servei d'Innovació i Qualitat Educativa
  • València (València)
 • dilluns, 6 agost 2018 10:00
  • Reunió amb FULL. Fundació pel Llibre i la Lectura
  • València (València)
 • divendres, 3 agost 2018 09:30
  • Entrevista a mitjans de Comunicació: A punt
  • València (València)
 • dimarts, 24 juliol 2018 18:00
  • Comissió d'Educació i Cultura de la MECUV
  • València (València)
 • dijous, 19 juliol 2018 09:30
  • Mesa Sectorial
  • València (València)
 • dimarts, 17 juliol 2018 16:30
  • Associació Brúfol
  • València (València)
 • dimarts, 17 juliol 2018 16:00
  • Associació PETALES
  • València (València)
 • divendres, 13 juliol 2018 10:00
  • Comissió Tècnica per a l'elaboració del Pla General d'Actuacions per a la Formació de les Persones Adultes
  • València (València)
 • dimecres, 11 juliol 2018 09:15
  • Jornada EDUSIONA't AMB LES ARTS
  • València (València)
 • dimarts, 10 juliol 2018 17:00
  • Reunió amb l'Alcalde Ajuntament de Turís
  • València (València)
 • dimarts, 10 juliol 2018 16:30
  • Reunió amb els Col·legis Oficials de Treball Socials de C.V.
  • València (València)
 • dimarts, 10 juliol 2018 16:00
  • Reunió Alcalde d’Aldaia i Director IES. Carles Salvador
  • València (València)
 • dimarts, 10 juliol 2018 12:00
  • Associació de professors de francés de la Comunitat Valenciana
  • València (València)
 • dilluns, 9 juliol 2018 13:00
  • Reunió execució pressupostària amb Sotssecretari i Sotsdirector de Règim Econòmic, d'Ordenació, d'Innovació i Qualitat Educativa.
  • València (València)
 • dilluns, 9 juliol 2018 09:30
  • Entrevista Ràdio Nacional. Asumpte: Edusionat i Motxilla Cultural
  • València (València)
 • divendres, 6 juliol 2018 12:00
  • Reunió amb la DGTIC
  • València (València)
 • dijous, 5 juliol 2018 16:00
  • Reunió amb FAMPA
  • València (València)
 • dijous, 5 juliol 2018 12:30
  • Comissió de seguiment del document sobre la implantació de la reforma educativa en els centres concertats de la Comunitat Valenciana
  • València (València)
 • dimecres, 4 juliol 2018 10:30
  • Reunió amb el Regidor d'Educació de l'Ajuntament d'Oliva i CEIP.Lluis Vives.
  • València (València)
 • dimarts, 3 juliol 2018 17:00
  • Reunió amb Centre Martí Sorolla
  • València (València)
 • dimarts, 3 juliol 2018 16:30
  • Reunió amb ANPE
  • València (València)
 • dimarts, 3 juliol 2018 16:00
  • Reunió amb pare del Centre Ntra. Sra. del Carmen de Elx
  • València (València)
 • dilluns, 2 juliol 2018 18:30
  • XXXI Trobada de Escuelas Asociaciones de UNESCO
  • Benidorm (Alacant)
 • divendres, 29 juny 2018 09:00
  • II Jornades d'educacio Ciutat d'Oliva
  • Oliva (València)
 • dijous, 28 juny 2018 09:30
  • Mesa Sectorial d'Educació
  • València (València)
 • dimecres, 27 juny 2018 13:00
  • Reunió amb Regidor d'Educació de Castelló
  • València (València)
 • dimarts, 26 juny 2018 17:00
  • Reunió amb la Fundació MIRA'M
  • València (València)
 • dimarts, 26 juny 2018 16:30
  • Reunió FAMPA València
  • València (València)
 • dimarts, 26 juny 2018 16:00
  • Reunió amb COLEF
  • València (València)
 • dimarts, 26 juny 2018 11:00
  • Acte de reconeixement CEPAFE 2018
  • València (València)
 • dilluns, 25 juny 2018 10:00
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic d'Educació i Investigació
  • València (València)
 • divendres, 22 juny 2018 11:30
  • Colectiu d'educadors d'EI d'ELX i CCOO
  • València (València)
 • dijous, 21 juny 2018 19:00
  • Premis Margarida Borràs
  • València (València)
 • dijous, 21 juny 2018 09:30
  • Mesa Sectorial d'Educació
  • València (València)
 • dimecres, 20 juny 2018 18:30
  • Reunió amb en l'Associació de directors i directores de Primària e Infantil del PV,
  • València (València)
 • dimecres, 20 juny 2018 17:00
  • Comissió d'Educació i Cultura de la MECUV
  • València (València)
 • dimecres, 20 juny 2018 16:30
  • Reunió amb l'Associació de directors i directores de Secundària del PV
  • València (València)
 • dimecres, 20 juny 2018 10:30
  • Comissió Mixta d'Atenció i Acolliment a Persones Refugiades i Desplaçades
  • València (València)
 • dimarts, 19 juny 2018 13:00
  • Reunió amb la Secretaria Autonòmica de Serveis Socials
  • València (València)
 • dilluns, 18 juny 2018 17:00
  • Sessió ordinària del ple de formació de persones adultes
  • València (València)
 • dilluns, 18 juny 2018 14:00
  • Consell d'Administració de CIEGSA
  • València (València)
 • dilluns, 18 juny 2018 10:00
  • Comissió de Coordinació d'Educació.
  • València (València)
 • divendres, 15 juny 2018 20:00
  • Acte de Record i homenatge a Vicent Esteve i Montalvà
  • València (València)
 • divendres, 15 juny 2018 17:00
  • Constitució CECOPI
  • València (València)
 • divendres, 15 juny 2018 09:30
  • Mesa Sectorial
  • València (València)
 • dijous, 14 juny 2018 18:00
  • Assemblea de directors i directores d'IES. Saló d'Actes, aulari 2 - Universitat d'Alacant
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 14 juny 2018 16:00
  • Assemblea de directors i directores de CEIPS . Saló d'Actes, aulari 2 - Universitat d'Alacant
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 13 juny 2018 13:00
  • Signatura amb el D.g d'Assistència Sanitària del protocol d'Atenció Sanitària a l'alumnat amb problemes de Salut crònica en horari escolar , atenció urgent i administració de medicaments
  • València (València)
 • dimecres, 13 juny 2018 11:30
  • Convòcatoria de constitució del CECOPI
  • l'Eliana (València)
 • dimecres, 13 juny 2018 10:00
  • Reunió amb el CEIP. Vicente Gaos. Assumpte: PLC
  • València (València)
 • dimarts, 12 juny 2018 18:00
  • Assemblea de directors i directores d'IES. Teatro Principal de València.
  • València (València)
 • dimarts, 12 juny 2018 16:30
  • Comixió Mixta d'Atenció i Acolliment a Persones Refugiades y Desplaçades
  • València (València)
 • dimarts, 12 juny 2018 16:00
  • Assemblea de directors i directores de CEIPS. Teatre Principal de València.
  • València (València)
 • dimarts, 12 juny 2018 11:00
  • CEIP Vilamar i CEIP Villar Palasi , AMPAS i Regidor d'Educació de Sagunt. Assumpte: planificació educativa
  • València (València)
 • dimarts, 12 juny 2018 09:00
  • Comissió técnica per a l'elaboració del Pla General d'Actuacions de la Formació de Persones Adultes
  • València (València)
 • dilluns, 11 juny 2018 18:00
  • Assemblea de directors i directores d'IES. Auditori de Castelló.
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dilluns, 11 juny 2018 16:00
  • Assemblea de directors i directores de CEIPS . Auditori de Castelló.
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dilluns, 11 juny 2018 12:00
  • Reunió equip d'educació de la Conselleria
  • València (València)
 • dilluns, 11 juny 2018 09:00
  • Edusiona't amb les arts
  • València (València)
 • dijous, 7 juny 2018 17:30
  • Reunió amb l'equip directiu i representants dels pares del CEIP Ntra. Sra. de la Esperanza de Crevillent
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 7 juny 2018 16:00
  • Jornada d’Ensenyament i ús del Valencià als Centres Educatius (Intercanvi d’Experiències plurilingües)
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 6 juny 2018 12:00
  • Comissió de Seguiment del document sobre la implantació de la reforma educativa en els centres concertats de la Comunitat Valenciana
  • València (València)
 • dilluns, 4 juny 2018 12:00
  • Reunió equip de direcció d'Educació
  • València (València)
 • dilluns, 4 juny 2018 10:00
  • Comissió de Coordinació d'Educació
  • València (València)
 • divendres, 1 juny 2018 12:00
  • 40 aniversari Federació Valenciana d'Aules de Tercera Edat .
  • Elda (Alacant)
 • dijous, 31 maig 2018 11:15
  • Reunió amb PAVAEX.
  • València (València)
 • dimecres, 30 maig 2018 11:00
  • Comisión de Estadística Educativa del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 29 maig 2018 16:00
  • Regidora d’Educació de Lliria i dos membres del AMPA Col·legi de Sant Miquel
  • València (València)
 • dilluns, 28 maig 2018 12:00
  • Consell de Direcció de la Conselleria
  • València (València)
 • dissabte, 26 maig 2018 11:00
  • Lliurament de Premis Sambori ( XX Concurs de Literatura en Valencià i XV Concurs Universari de Normativa de Narrativa curta )
  • Elx (Alacant)
 • divendres, 25 maig 2018 18:00
  • Jornada Hàbits del Son i Rendiment Escolar
  • València (València)
 • dijous, 24 maig 2018 18:30
  • Jornada de cloenda del projecte Europeu "Laboratorios de Humanidad"
  • Aldaia (València)
 • dijous, 24 maig 2018 16:00
  • Reunió amb el director del CEE Raquel Payá de Dénia
  • València (València)
 • dijous, 24 maig 2018 10:00
  • Jornada d'Unitats Pedagògiques Hospitalàries.
  • València (València)
 • dissabte, 19 maig 2018 08:35
  • Inauguració II Trobada de persones coordinadores d'igualtat i convivència: "L´educació sexual com a eina per a la prevenció de la violència masclista"
  • València (València)
 • divendres, 18 maig 2018 12:00
  • Comissió de seguiment del document de implantació de la reforma educativa en centres concertats
  • València (València)
 • divendres, 18 maig 2018 09:00
  • Comissió Mixta d'Educació i Medi Ambient
  • València (València)
 • dimecres, 16 maig 2018 17:00
  • Reunió informativa a centres educatius sobre l’avaluació final amb caràcter diagnòstic del curs 2017-2018.
  • València (València)
 • dimecres, 16 maig 2018 17:00
  • entrevista s/ inmigració a l'escola pública i concertada
  • València (València)
 • dimarts, 15 maig 2018 16:00
  • Reunió AMPA Morvedre del CEIP. Max AUB
  • València (València)
 • dilluns, 14 maig 2018 10:00
  • Comissió Interdepartamental per a la Lluita contra el Despoblament dels Municipis Valencians
  • València (València)
 • dissabte, 12 maig 2018 10:30
  • Acte d'inauguració del festival Xalónia
  • Xaló (Alacant)
 • divendres, 11 maig 2018 11:30
  • Mesa de Mares i Pares
  • València (València)
 • divendres, 11 maig 2018 09:00
  • Mesa Agents Socials per la Formación de les Persones Adultes (Reunió conjunta amb el D.G. de Centres I Personal Docent)
  • València (València)
 • dijous, 10 maig 2018 11:30
  • Comissió Gestora dels Processos d'Accés i Preinscripció Universitària
  • València (València)
 • dimecres, 9 maig 2018 19:00
  • Acte de Presentació del 50è Aniversari de l´Escola La Masia
  • València (València)
 • dimecres, 9 maig 2018 17:00
  • Reunió amb centres CRA.
  • València (València)
 • dimecres, 9 maig 2018 16:00
  • Reunió amb el Grup Promotor de l'Aprenentatge Servei de la comunitat Valenciana ( APS)
  • València (València)
 • dimecres, 9 maig 2018 13:30
  • Confederació Gonzalo Anaya
  • València (València)
 • dimecres, 9 maig 2018 11:00
  • Acte commemoratiu del Dia de Europa
  • València (València)
 • dimarts, 8 maig 2018 13:00
  • Comissió Mixta per al Desenvolupament de l'Estratègia Valenciana per a la Igualtat i la Inclusió del Poble Gitano,
  • València (València)
 • dilluns, 7 maig 2018 12:00
  • Reunió Equip de Direcció d'Educació
  • València (València)
 • divendres, 4 maig 2018 11:00
  • Reunió amb el Director general de l'Institut Valencià de la Joventut
  • València (València)
 • dijous, 3 maig 2018 17:00
  • Reunió amb Edicions Bromera. Assumpte: Presentació projecte competència comunicativa oral.
  • València (València)
 • dijous, 3 maig 2018 11:30
  • Reunió sindicat STEPV
  • València (València)
 • dijous, 3 maig 2018 10:00
  • Reunió amb la Fundació AUXILIA
  • València (València)
 • dimecres, 2 maig 2018 13:00
  • Comissió Interdepartamental de la Formació de persones adultes
  • València (València)
 • dimecres, 2 maig 2018 08:15
  • Entrevista en Apunt radio amb motiu del Dia Mundial Anti-bullying
  • València (València)
 • diumenge, 29 abril 2018 10:00
  • XVI Trobada de Secundària i Batxillerat en Valenciá " Emociona´t amb la lectura"
  • Alacant (Alacant)
 • dissabte, 28 abril 2018 09:30
  • Inauguració Jornada bones pràctiques d'atenció a l'autisme amb una visió multidisciplinar.
  • Gandia (València)
 • divendres, 27 abril 2018 10:00
  • XVI Trobada de Secundària i Batxillerat en Valencià " Emociona´t amb la lectura"
  • Sant Vicent del Raspeig (Alacant)
 • dimecres, 25 abril 2018 16:00
  • Reunió amb directors de centres d'Educació Especial
  • València (València)
 • dimarts, 24 abril 2018 19:30
  • Lliurament II de premis extraòrdinaris de Primaria. Auditori ADDA
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 24 abril 2018 16:30
  • Lliurament I de premis extraòrdinaris de Primaria. Auditori ADDA
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 24 abril 2018 12:30
  • Reunió amb la nova junta directiva de COVAPA
  • València (València)
 • dilluns, 23 abril 2018 16:30
  • Reunió amb el Sotssecretari de la Conselleria d'Educació
  • València (València)
 • dilluns, 23 abril 2018 12:30
  • Reunió equip de direcció d'Educació
  • València (València)
 • dissabte, 21 abril 2018 12:00
  • XXXIII Trobada de centres d'ensenyament en valencià
  • Alcalalí (Alacant)
 • dimecres, 18 abril 2018 17:00
  • Reunió amb l'Associació de Directors/es Primària i el Secretari Autonómic d'Educació i Investigació.
  • València (València)
 • dimecres, 18 abril 2018 10:00
  • Reunió amb FESORD
  • València (València)
 • dimarts, 17 abril 2018 17:15
  • Lliurament de premis extraordinaris de Primaria i Secundària. Palau de Congressos-Auditori
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimarts, 17 abril 2018 09:30
  • Comissió de seguiment del document sobre reforma educativa en centres concertats
  • València (València)
 • dilluns, 16 abril 2018 12:00
  • Reunió equip de direcció d'Educació
  • València (València)
 • diumenge, 15 abril 2018 09:00
  • XXXIII Trobada de centres d'Ensenyament en Valencià
  • Rafelguaraf (València)
 • dissabte, 14 abril 2018 13:15
  • Cloenda jornades educatives la Pobla de Vallbona "Emoció, Renovació, Innovació, Camp de Túria"
  • la Pobla de Vallbona (València)
 • divendres, 13 abril 2018 21:00
  • Acte de presentació "Trobades de escoles en Valencià"
  • Alcalalí (Alacant)
 • divendres, 13 abril 2018 19:00
  • Lliurament de premis SAMBORI 2018 a la Marina Alta. Alcalali
  • Alcalalí (Alacant)
 • dijous, 12 abril 2018 10:00
  • Mesa Sectorial d'Educació
  • València (València)
 • dijous, 12 abril 2018 09:00
  • Entrevista a mitjans de comunicació. Al ras. A Punt " Programes de reforç escolar"
  • València (València)
 • dimarts, 10 abril 2018 17:30
  • Entrevista delegació Bulgaria " Internacional d'Educació"
  • València (València)
 • dijous, 29 març 2018 10:30
  • Consell Administració CIEGSA CONSEJO
  • València (València)
 • dimecres, 28 març 2018 12:00
  • Mesa Sectorial
  • València (València)
 • dimarts, 27 març 2018 16:00
  • Lliurament de premis extraordinaris de Secundària. Palau de les Arts Reina Sofia
  • València (València)
 • dilluns, 26 març 2018 16:00
  • Lliurament de premis extraordinaris de Primaria. Palau de les Arts Reina Sofia
  • València (València)
 • dilluns, 26 març 2018 12:00
  • Reunió de l'Equip de Direcció d'Educació
  • València (València)
 • dilluns, 26 març 2018 10:00
  • Comissió de Coordinació d'Educació
  • València (València)
 • dissabte, 24 març 2018 10:00
  • Tercera jornada de participació i intercanvi de la comunitat educativa EDUSIONA'T: "Els drets humans"
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • divendres, 23 març 2018 16:30
  • Presentació Tercera jornada de participació i intercanvi de la comunitat educativa EDUSIONA'T: "Els drets humans"
  • València (València)
 • divendres, 23 març 2018 11:00
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic d'Educació i Investigació i PAVAEX
  • València (València)
 • dijous, 22 març 2018 13:00
  • Reunió amb Regidors Ajuntament d'Alcoi
  • València (València)
 • dimecres, 21 març 2018 13:30
  • Reunió Simposi Educació i Lectura
  • València (València)
 • dimecres, 21 març 2018 09:30
  • IX Jornada d´alumnes mediadors
  • Vila-real (Castelló)
 • dimarts, 20 març 2018 11:45
  • Reunió amb Representant del Institut Français.
  • València (València)
 • dimecres, 14 març 2018 12:00
  • Reunió amb Director i AMPA del CEIP Vicenta Ruso de Santa Pola
  • València (València)
 • dimecres, 14 març 2018 11:00
  • Alcalde Ajuntament de Los Montesinos
  • València (València)
 • dimarts, 13 març 2018 10:30
  • Presentació projecte REICO. Recursos web per a la Igualtat i la Convivència.
  • València (València)
 • dilluns, 12 març 2018 16:00
  • Reunió amb directors de centres superplurilíngües: Ceip. Bautista Lledo de Benidor, CEIP. Vil.la Romana de Catarroja. CEIP. Jose Soriano de Villa-Real, CEIP. Cosat Blanca d'Alacant.CEIP. Gloria Fuertes d?Alzira i CEIP. Sanchis Yago de Castelló
  • València (València)
 • dilluns, 12 març 2018 10:30
  • Comissió de Coordinació d'Educació
  • València (València)
 • divendres, 9 març 2018 08:00
  • Reunió amb la Cap de Servicio d'Innovació
  • València (València)
 • dimecres, 7 març 2018 18:00
  • Jornada informativa sobre plurilingüísme, a la seu de FECEVAL
  • València (València)
 • dimecres, 7 març 2018 10:20
  • III Encontre de Centres Innovadors a la Comunitat Valenciana
  • València (València)
 • dimarts, 6 març 2018 09:00
  • Reunió amb el director general de Reformes Democràtiques
  • València (València)
 • dilluns, 5 març 2018 16:00
  • Reunió de l'assessoria d'educació plurilíngüe
  • València (València)
 • divendres, 2 març 2018 18:00
  • 1ª sessió de COMPARTIM, COMUNITAT EDUCATIVA; TEA: Trastorn de l'Espectre de l'Autisme
  • València (València)
 • dijous, 1 març 2018 16:30
  • Respresentants de les AMPA dels CEIP Sanchis Yago, CEIP José Soriano, CEIP Gloria Fuertes i CEIP .Bautista Lledó
  • València (València)
 • dijous, 1 març 2018 13:00
  • Reunió de Directors de Centres d'Infantil i Primària de Calp
  • València (València)
 • dimecres, 28 febrer 2018 16:00
  • Reunió amb l'Associació d'Editors del Pais Valencià
  • València (València)
 • dimecres, 28 febrer 2018 12:00
  • Comissió Interdepartamental per a la Modernització Tecnològica, la Qualitat i la Societat del Coneixement de la Comunitat Valenciana (CITEC)
  • València (València)
 • dimarts, 27 febrer 2018 09:30
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic de Cultura. Assumpte: Any Europeu del Patrimoni Cultural
  • València (València)
 • dilluns, 26 febrer 2018 12:00
  • Reunió equip de Direcció
  • València (València)
 • dilluns, 26 febrer 2018 10:00
  • Reunió prèvia Consell de Direcció
  • València (València)
 • divendres, 23 febrer 2018 18:00
  • Acte Commemoratiu " I tu, t'imagines?" al centre d'educació especial Gargasindi de Calp
  • Calp (Alacant)
 • divendres, 23 febrer 2018 10:00
  • Reunió assessoria plurilíngüe
  • València (València)
 • dimecres, 21 febrer 2018 13:30
  • Reunió amb DIVERBO. Assumpte: Formació en Anglés
  • València (València)
 • dimecres, 21 febrer 2018 10:00
  • Reunió informativa per al desenvolupament de la llei que regula i promou el plurilingüísme en el sistema educatiu valencià
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimarts, 20 febrer 2018 12:00
  • Reunió informativa per al desenvolupament de la Llei que regula i promou el plurilingüísmo en el sistema educatiu valencià
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 20 febrer 2018 10:00
  • Reunió informativa per al desenvolupament de la Llei que regula i promou el plurilingüísme en el sistema educatiu valencià
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 19 febrer 2018 12:00
  • Reunió informativa per al desenvolupament de la Llei que regula i promou el plurilingüísmo en el sistema educatiu valencià
  • València (València)
 • dilluns, 19 febrer 2018 10:00
  • Reunió informativa per al desenvolupament de la Llei que regula i promou el plurilingüísme en el sistema educatiu valencià
  • València (València)
 • divendres, 16 febrer 2018 12:00
  • Entrevista per al semanari EL TEMPS
  • València (València)
 • dijous, 15 febrer 2018 11:00
  • Associació AANTEA, "Ayuda a adultos y niños con trastorno del espectro autista"
  • València (València)
 • dimecres, 14 febrer 2018 10:30
  • Ple de les Corts
  • València (València)
 • dimarts, 13 febrer 2018 17:00
  • Associació de directors i directores del Pais Valencià ADIP-PV.
  • València (València)
 • dilluns, 12 febrer 2018 12:00
  • Reunió de coordinació d'Educació
  • València (València)
 • dissabte, 10 febrer 2018 09:00
  • I Trobada d'Educació Infantil a La Marina Allta
  • Ondara (Alacant)
 • dijous, 8 febrer 2018 09:30
  • Mesa Sectorial d'Educació
  • València (València)
 • dimarts, 6 febrer 2018 19:00
  • Presentació del llibre "20 mestres del segle XXI al País Valencià"
  • València (València)
 • dimarts, 6 febrer 2018 11:00
  • II Edició Plans de Formació de la Universitat de València
  • València (València)
 • dilluns, 5 febrer 2018 12:00
  • Reunió de l'equip de direcció d'Educació
  • València (València)
 • divendres, 2 febrer 2018 11:00
  • Mesa amb Agents Socials per la FPA i Secretario Autonómico d'Educació i Investigació
  • València (València)
 • dijous, 1 febrer 2018 16:30
  • Reunió amb el Degà de Col·legi Oficial de Psicòlegs de C.V
  • València (València)
 • dijous, 1 febrer 2018 16:00
  • Reunió amb el President de la Sociedad Española de Estudios Clásicos ( SEEC) de Castelló i Vàlencia.
  • València (València)
 • dijous, 1 febrer 2018 10:30
  • Mesa de Pares i Mares
  • València (València)
 • dimecres, 31 gener 2018 11:00
  • Reunió amb el IES, Ifach
  • València (València)
 • divendres, 26 gener 2018 12:00
  • Fundació MAPFRE. Assumpte:presentació projecte Educatumundo
  • València (València)
 • dijous, 25 gener 2018 18:00
  • Pta. AMPA de Benassal
  • València (València)
 • dijous, 25 gener 2018 17:00
  • Col·legi Oficial de Pedagogs i Psicopedagogs de la C.V
  • València (València)
 • dijous, 25 gener 2018 16:30
  • Reunió amb FAMPA Vàlencia
  • València (València)
 • dimecres, 24 gener 2018 10:30
  • Jornada de acollida Auxiliars de conversa. Palau de les Arts
  • València (València)
 • dimarts, 23 gener 2018 16:30
  • Directora General d'Infància i Adolescència s/ Premis Raquel Payà
  • València (València)
 • dimarts, 23 gener 2018 14:00
  • Director de l' "Instituto de la Lengua Rumana de Bucarest"
  • València (València)
 • dimarts, 23 gener 2018 13:00
  • Reunió conjunta del D.G de Política Educativa, D.G d'Esport i Regidor de mobilitat sostenible i espai públic de l'Ajuntament de València. Assumpte: Congrés Bici
  • València (València)
 • dimarts, 23 gener 2018 11:00
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic d'Educació i Investigació, Director General de Centres i Personal Docent i altres.
  • València (València)
 • dimarts, 23 gener 2018 10:00
  • President de la Confederació de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica de la Comunitat Valenciana - COCEMFE
  • València (València)
 • divendres, 19 gener 2018 17:30
  • II Jornades Educatives per a famílies i docents a Nules
  • Nules (Castelló)
 • dijous, 18 gener 2018 16:00
  • Subdirectors d'Ordenació i d'Innovació i Qualitat Educativa
  • València (València)
 • dimecres, 17 gener 2018 14:00
  • Reunió amb els autors del llibre "20 mestres segle XX al País Valencià"
  • València (València)
 • dimarts, 16 gener 2018 17:00
  • Reunió amb la Directora de CEIP Censal de Castelló
  • València (València)
 • dimarts, 16 gener 2018 16:00
  • Coordinador Valencià de la xarxaPEA-UNESCO
  • València (València)
 • dimarts, 16 gener 2018 10:30
  • Reunió de la Comissió de Projectes Legislatius del Consell Escolar
  • València (València)
 • dilluns, 15 gener 2018 16:30
  • Associació de directors i directores de infantil i primària del País Valencià. ADIP-PV
  • València (València)
 • dilluns, 15 gener 2018 12:00
  • Reunió equip de direcció d'Educació
  • València (València)
 • dilluns, 15 gener 2018 10:00
  • Reunió secretari autonómic d'Educació i Investigació, director general de Centres i Personal Docent, directores territorials d'Educació de València, Alacant i Castelló
  • València (València)
 • divendres, 12 gener 2018 12:30
  • Rector de la Universitat Europea de Vàlencia, Assumpte: Pràctiques en IES.
  • València (València)
 • divendres, 12 gener 2018 10:30
  • AMPA Centro Concertado Juan Comenius
  • València (València)
 • divendres, 12 gener 2018 09:00
  • Reunió amb el Secretario Autonòmic d´Educació i Investigació.
  • València (València)
 • dijous, 11 gener 2018 12:30
  • Comissió de Seguimient del document sobre la implantació de la reforma educativa en els centres docents concertats de la Comunitat Valenciana
  • València (València)
 • dijous, 11 gener 2018 10:00
  • Mesa Sectorial d'Educació
  • València (València)
 • dimecres, 10 gener 2018 17:00
  • AMPA i equip directiu del CEIP Fabian y Fuero de Villar del Arzobispo
  • València (València)
 • dimecres, 10 gener 2018 16:00
  • FAMPA Castelló Penyagolosa
  • València (València)
 • dimecres, 10 gener 2018 12:00
  • Associació de directors i directores dels CEE públics del País Valencià. Situació dels centres públics d'Educació Especial.
  • València (València)
 • dimarts, 9 gener 2018 16:30
  • Associació de directors i directores dels centres públics d'Educació Secundària del País Valencià. ADIES-PV
  • València (València)
 • dimarts, 9 gener 2018 09:30
  • Mesa Sectorial d´Educació
  • València (València)
 • dilluns, 8 gener 2018 12:00
  • Consell de Direcció
  • València (València)
 • dijous, 21 desembre 2017 09:30
  • Comissió de seguiment del document sobre la implantació de la reforma educativa en els Centres Concertats de la C.V
  • València (València)
 • dimecres, 20 desembre 2017 11:30
  • Reunió nova Llei de Participació
  • València (València)
 • dimecres, 20 desembre 2017 10:00
  • Director IES. Ifach
  • València (València)
 • dimarts, 19 desembre 2017 16:30
  • Reunió amb l'empresa de restauració col·lectiva AERCOV
  • València (València)
 • dimarts, 19 desembre 2017 16:00
  • Valencia Laica.org
  • València (València)
 • dimarts, 19 desembre 2017 10:00
  • Mesa Sectorial
  • València (València)
 • dimarts, 19 desembre 2017 09:00
  • Consell Valencià de Cooperació al Desenvolupament
  • València (València)
 • divendres, 15 desembre 2017 13:00
  • reunió amb l'equip directiu i l'AMPA del CEIP Mediterráneo
  • Pilar de la Horadada (Alacant)
 • divendres, 15 desembre 2017 11:15
  • reunió amb l'equip directiu i l'AMPA del CEIP IES Les Dolses
  • Orihuela (Alacant)
 • divendres, 15 desembre 2017 09:00
  • reunió amb l'equip directiu i l'AMPA de l'IES García Berlanga
  • Sant Joan d'Alacant (Alacant)
 • dijous, 14 desembre 2017 20:00
  • Inauguració 6a edició de l'Escola de Mares i Pares "Qué hem de saber els pares i mares sobre ESO i Batxillerat"
  • Xàbia (Alacant)
 • dimecres, 13 desembre 2017 11:45
  • Movimiento contra la Intolerancia. Plataforma ciudadadana contra la Islamofóbia i Liga para la Educación Popular.
  • València (València)
 • dimarts, 12 desembre 2017 10:00
  • Director del Centre d'Inserció Social Torre Espioca de Picassent s/treballs en benefici de la comunitat. Entrevista conjunta amb el director general de Centres i Personal Docent
  • València (València)
 • dilluns, 11 desembre 2017 09:30
  • Director general de Assistència Sanitària
  • València (València)
 • dijous, 7 desembre 2017 20:00
  • Inauguració 6a edició de l'Escola de Mares i Pares "Qué hem de saber els pares i mares sobre ESO i Batxillerat" a l'IES Antoni Llidò de Xàbia
  • Xàbia (Alacant)
 • dimarts, 5 desembre 2017 12:00
  • Reunió amb centres rurals agrupats
  • València (València)
 • dimarts, 5 desembre 2017 10:00
  • Representant del documental Nosaltres Colors i de l´espectacle Emocionant amb Picasso
  • València (València)
 • dilluns, 4 desembre 2017 12:00
  • Reunió equip de direcció de Educació
  • València (València)
 • dilluns, 4 desembre 2017 10:30
  • Comissió coordinació d´Educació de la Secretaria Autonómica d'Educació i Investigació
  • València (València)
 • dissabte, 2 desembre 2017 10:30
  • XXX Curs de Sociolingüística de la Nucia
  • la Nucia (Alacant)
 • divendres, 1 desembre 2017 17:00
  • Inauguració Trobades de Professorat de València organitzades per Bromera
  • Alzira (València)
 • divendres, 1 desembre 2017 12:00
  • Mesa Sectorial
  • València (València)
 • divendres, 1 desembre 2017 10:00
  • Jornada d'FPA jornada commemorativa de l'educació de persones adultes
  • València (València)
 • dijous, 30 novembre 2017 09:30
  • Comissió de seguiment del document sobre la implantació de la reforma educativa en els Centres Concertats
  • València (València)
 • dimecres, 29 novembre 2017 10:30
  • Campionat Autonòmic de Formació Professional SKILLS 2017
  • Elx (Alacant)
 • dimarts, 28 novembre 2017 13:00
  • Alcalde d´Alzira
  • València (València)
 • dimarts, 28 novembre 2017 10:30
  • Visita al centre Luis Fortich
  • València (València)
 • dilluns, 27 novembre 2017 13:00
  • Reunió de coordinació amb subdirectors i caps de servei
  • València (València)
 • divendres, 24 novembre 2017 10:00
  • Reunió de coordinació amb els Subdirector d'Ordenació i d'Innovació i Qualitat Educativa
  • València (València)
 • divendres, 24 novembre 2017 09:00
  • Director del Institut Superior d'Ensenyaments Artístics
  • València (València)
 • dijous, 23 novembre 2017 19:00
  • Acte de commemoració del XXX aniversari del Programa Erasmus i a l'entrega de premis als guanyadors del concurs; Erasmus= + Europa + Futur
  • València (València)
 • dijous, 23 novembre 2017 10:00
  • Junta de Portaveus de la Mesa Sectorial d'Educació
  • València (València)
 • dijous, 23 novembre 2017 09:00
  • Reunió amb representat del CRA Benavites Quart de les Valls
  • València (València)
 • dimarts, 21 novembre 2017 19:00
  • Presentació campanya institucional pel Dia Internacional per a l'eliminació de la violència contra les dones
  • València (València)
 • dimarts, 21 novembre 2017 16:30
  • Sindicato ANPE
  • València (València)
 • dimarts, 21 novembre 2017 16:00
  • Reunió Directora CEIP. Lloma Llarga
  • València (València)
 • dimarts, 21 novembre 2017 08:30
  • Reunió amb la Sotsdirectora d'Ordenació i el Sotsdirector d'Innovació.
  • València (València)
 • dilluns, 20 novembre 2017 10:30
  • Comissió de Coordinació d´Educació
  • València (València)
 • dissabte, 18 novembre 2017 20:00
  • Nit de l'Escola Valenciana i sopar commeratiu
  • Gandia (València)
 • dijous, 16 novembre 2017 16:30
  • Mesa d´Alumnes
  • València (València)
 • dijous, 16 novembre 2017 12:00
  • Mesa de Pares i Mares
  • València (València)
 • dijous, 16 novembre 2017 09:30
  • Mesa Sectorial
  • València (València)
 • dimecres, 15 novembre 2017 13:30
  • Reunió amb l´Alcalde de Carcaixent
  • València (València)
 • dimarts, 14 novembre 2017 09:00
  • Jornada de Directors i Directores de Centres Públics d´Alcoi.
  • Alcoi (Alacant)
 • dilluns, 13 novembre 2017 16:30
  • Consell d´administració de CIEGSA
  • València (València)
 • dilluns, 13 novembre 2017 12:00
  • Reunió Consell de Direcció
  • València (València)
 • dilluns, 13 novembre 2017 10:00
  • Reunió prêvia Consell de Direcció
  • València (València)
 • divendres, 10 novembre 2017 20:30
  • Lliurament dels XXIX Premis Literaris Ciutat d´Alzira
  • Alzira (València)
 • divendres, 10 novembre 2017 11:30
  • Inauguració de les VI Jornades d´Atenció Precoç de la Comunitat Valenciana.
  • Petrer (Alacant)
 • dijous, 9 novembre 2017 09:30
  • Grup de Treball del Protocol Sanitari amb Sindicats d'Ensenyament Públic
  • València (València)
 • dimecres, 8 novembre 2017 10:00
  • Regidora d'educació d'Onda. Assumpte: planificació educativa de la localitat.
  • València (València)
 • dimarts, 7 novembre 2017 16:30
  • Reunió amb CEAR Comissió d´ajuda al Refugiat PV
  • València (València)
 • dimarts, 7 novembre 2017 16:00
  • Coordinadora Valenciana ONGD
  • València (València)
 • dimarts, 7 novembre 2017 10:00
  • Reunió Motxila Cultural
  • València (València)
 • dilluns, 6 novembre 2017 17:00
  • Reunió amb Centre Euro Africa
  • València (València)
 • dissabte, 4 novembre 2017 10:00
  • Jornada Cinquanta anys construint un model d’escola en valencià. Taula rodona: Passat, present i futur de l'ensenyament en valencià
  • València (València)
 • divendres, 3 novembre 2017 16:00
  • Mesa Alumnes
  • València (València)
 • divendres, 3 novembre 2017 12:15
  • Reunió amb la Federación de Personas Sordas de la Comunitat Valencia FESORD
  • València (València)
 • divendres, 3 novembre 2017 10:30
  • Comissió de Seguiment del document sobre la implantació de la reforma Educativa en los centres concertats de la Comunitat Valenciana
  • València (València)
 • divendres, 3 novembre 2017 09:30
  • Mesa Pares i Mares
  • València (València)
 • dimarts, 31 octubre 2017 11:00
  • Reunió amb la D.G. Investigació, Innovació.,Tecnologica i Calidad. s/ Aules Hospitalàries
  • València (València)
 • dilluns, 30 octubre 2017 16:30
  • Reunió amb ADIP. Associació de Directors d'Infantil i Primària
  • València (València)
 • dijous, 26 octubre 2017 18:00
  • Acte inaugural del curs escolar de les Escoles d'Adults de la comarca de l´Alacantí
  • Sant Vicent del Raspeig (Alacant)
 • dimecres, 25 octubre 2017 16:00
  • Reunió amb STPV
  • València (València)
 • dimecres, 25 octubre 2017 11:30
  • Reunió amb D.G de la Agència Valenciana d'Igualtat en la Diversitat
  • València (València)
 • dimecres, 25 octubre 2017 09:00
  • Reunió amb la Sotsdirectora d'Ordenació i tècnics. s/ Professorat FPA Diputació
  • València (València)
 • dimarts, 24 octubre 2017 11:30
  • Reunió Comissió Gestora dels Processos d'Accés i Preinscripció
  • València (València)
 • dissabte, 21 octubre 2017 11:30
  • Invitació XX Aniversari de la MaCMA
  • Ondara (Alacant)
 • divendres, 20 octubre 2017 19:30
  • Jornada Transsexualitats a l´Escola
  • València (València)
 • divendres, 20 octubre 2017 13:00
  • Entrevista La Sexta Televisió
  • València (València)
 • divendres, 20 octubre 2017 10:30
  • Reunió amb el col.lectiu de Mestres Municipals de FPA
  • València (València)
 • dijous, 19 octubre 2017 16:00
  • Mesa de Pares i Mares
  • València (València)
 • dijous, 19 octubre 2017 11:00
  • Mesa Sectorial d´Educació
  • València (València)
 • dimarts, 17 octubre 2017 18:00
  • Edusiona´t ." Una mirada de Pau". Prevenció i detecció del racisme, la xenofòbia i la intolerància en l´aula: propostes per a millorar la convivencia.
  • València (València)
 • dilluns, 16 octubre 2017 20:00
  • Jornada "Compromesos amb el dret a l'educació de les xiquetes i xiquets refugiats"
  • València (València)
 • dilluns, 16 octubre 2017 16:00
  • Edusiona´t ." Una mirada de Pau". Prevenció i detecció del racisme, la xenofòbia i la intolerància en l´aula: propostes per a millorar la convivencia.
  • València (València)
 • dimecres, 11 octubre 2017 10:00
  • Reunió sobre la LLei LGTBI
  • València (València)
 • dimarts, 10 octubre 2017 17:00
  • Plataforma del professorat interí damnificat pel requisit lingüístic
  • València (València)
 • dimarts, 10 octubre 2017 16:30
  • Reunió amb el Degà del Col.legi de Logopedes de la C.V
  • València (València)
 • dimarts, 10 octubre 2017 16:00
  • Valencia Language Exchange. Assumpte: Festival Internacional dels Idiomes 2018
  • València (València)
 • dilluns, 9 octubre 2017 10:00
  • Acte Institucional del 9 d'octubre
  • València (València)
 • divendres, 6 octubre 2017 10:00
  • Fòrum Europeu d´Administradors de l´Educació
  • València (València)
 • dijous, 5 octubre 2017 09:30
  • Reunió amb el Delegat del Consell per al Model Social Valencià- Asumpte: mapa escolar de serveis socials
  • València (València)
 • dimecres, 4 octubre 2017 12:00
  • Jornades formatives sobre atenció integral de les necessitats de les persones amb discapacitat: realitat i perspectives de futur. Taula rodona: Atenció a les necesitats educatives especials.
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 3 octubre 2017 12:00
  • Reunió amb el conseller i el director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüísme.
  • València (València)
 • dimarts, 3 octubre 2017 11:30
  • Reunió amb el President de la Diaconia Comunidad Valenciana/ Entidad Evangélica para la acción social.
  • València (València)
 • dimarts, 3 octubre 2017 10:00
  • Jornada d'acollida i orientació per auxiliars de conversa curs 2017-18
  • València (València)
 • dimarts, 3 octubre 2017 08:30
  • Reunió amb els Subdirectors d'Ordenació i d'Innovació i Qualitat Educativa
  • València (València)
 • dilluns, 2 octubre 2017 12:00
  • Reunió Equip de Direcció.
  • València (València)
 • divendres, 29 setembre 2017 17:00
  • XXX Anys d´Encontre d´Ensenyants - Reviscolem la Cultura Popular a l'Escola
  • Muro de Alcoy (Alacant)
 • divendres, 29 setembre 2017 11:30
  • Reunió i visita al Centre de Recursos de l'ONCE
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 28 setembre 2017 11:00
  • Reunió amb el Director General d'Assistència Sanitària. Assumpte: Protocol Salut Mental i Unitats Educatives Terapèutiques.
  • València (València)
 • dijous, 28 setembre 2017 09:30
  • Reunió Acadèmia Valenciana de la Llengua i el director general de Política Lingüística
  • València (València)
 • dimecres, 27 setembre 2017 16:00
  • Reunió amb Sotsdirectora i Tècnics d'Ordenació Acadèmica
  • València (València)
 • dimarts, 26 setembre 2017 16:30
  • Reunió amb Sotsdirectora i Tècnics d'Ordenació Acadèmica
  • València (València)
 • dilluns, 25 setembre 2017 16:30
  • Reunió amb Sotsdirector i cap de Servei d'Innovació i Qualitat
  • València (València)
 • dilluns, 25 setembre 2017 12:00
  • Consell de Direcció
  • València (València)
 • dilluns, 25 setembre 2017 10:00
  • Comissió de Coordinació d'Educació
  • València (València)
 • divendres, 22 setembre 2017 10:00
  • Inauguració de dos dependències del CEIP. Sant Vicent Ferrer.
  • Teulada (Alacant)
 • dijous, 21 setembre 2017 18:00
  • Universitat d´Alacant " Reptes del Plurilingüisme al País Valencià"
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 21 setembre 2017 11:00
  • Reunió amb la Sotsdirectora i Tècnic d'Ordenació Academica
  • València (València)
 • dimecres, 20 setembre 2017 16:00
  • AMPA CEIP Sanchis Yago de Castelló
  • València (València)
 • dimecres, 20 setembre 2017 12:00
  • Reunió amb la Vicepresidenta del Consell i amb el Cònsol de Rumania
  • València (València)
 • dimecres, 20 setembre 2017 09:00
  • Reunió amb la Cap de Servei d´Educació Plurilingüe
  • València (València)
 • dimarts, 19 setembre 2017 16:30
  • CEI. L' Alqueria
  • València (València)
 • dimarts, 19 setembre 2017 16:00
  • Reunió amb l´Associació de Mestres Grup de Treball per la infancia. AMESTI EDUCACIÓ.
  • València (València)
 • dimarts, 19 setembre 2017 10:00
  • Valencia Plaza. Assumpte: actuacions alumnat amb dislèxia
  • València (València)
 • dilluns, 18 setembre 2017 12:30
  • Reunió de l'equip de direcció d'educació
  • València (València)
 • dilluns, 18 setembre 2017 10:30
  • Reunió prèvia equip de Direcció
  • València (València)
 • divendres, 15 setembre 2017 10:30
  • Comissió Mixta per al Desenvolupament de l'Estratègia Valenciana per a la Igualtat i la Inclusió del Poble Gitano
  • València (València)
 • dijous, 14 setembre 2017 16:30
  • II Jornades Tecnologies de la Desregulació del Continguts Curriculars
  • València (València)
 • dijous, 14 setembre 2017 10:00
  • Reunió amb Subdirectors i Caps de Servei de la Direcció general de Política Educativa.
  • València (València)
 • dimecres, 13 setembre 2017 09:00
  • Reunió amb el Sotssecretari i Sotdirectora de Règim Econòmic.
  • València (València)
 • divendres, 8 setembre 2017 12:00
  • Ple de les Corts
  • València (València)
 • dijous, 7 setembre 2017 16:30
  • Reunió equip de Direcció
  • València (València)
 • dijous, 7 setembre 2017 13:30
  • Reunió amb el Director general d´Esport. Assumpte: Jornada Esportiva.
  • València (València)
 • dijous, 7 setembre 2017 12:00
  • Roda de Premsa. Assumpte: Inici de Curs
  • València (València)
 • dimarts, 5 setembre 2017 09:30
  • Reunió amb el Delegat del Consell per al Model Social Valencià
  • València (València)
 • dilluns, 4 setembre 2017 13:00
  • Reunió coordinació amb la Subdirecció d´Ordenació
  • València (València)
 • dilluns, 4 setembre 2017 10:30
  • Reunió de coordinació amb la Subdirecció d´Innovació
  • València (València)
 • divendres, 1 setembre 2017 12:00
  • Reunió amb els Assessors Plurilingües
  • València (València)
 • divendres, 1 setembre 2017 09:00
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic d´Educació i Investigació
  • València (València)
 • dijous, 31 agost 2017 10:00
  • Reunió amb el Cap de Servei de Planificació Educativa.
  • València (València)
 • dimecres, 30 agost 2017 12:30
  • Entrevista en directo en la cadena Ser de València. Assumpte: Assetjament Escolar.
  • València (València)
 • dimarts, 29 agost 2017 10:00
  • Reunió amb el El Secretari Autonòmic d'Educació i Investigació; Assumpte: Inici de curs.
  • València (València)
 • dimecres, 23 agost 2017 09:00
  • Reunió amb el Cap del Servei d´Avaluació i Estudis
  • València (València)
 • dimarts, 22 agost 2017 09:00
  • Reunió amb la cap del Servei d'Educació Plurilingüe
  • València (València)
 • dijous, 17 agost 2017 09:00
  • Reunió amb el Director General de l'Agència Valenciana d'Igualtat en la Diversitat
  • València (València)
 • dijous, 27 juliol 2017 11:00
  • Reunió amb la Secretaria General de Inmigración y Emigración del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte s/ Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 24 juliol 2017 12:00
  • Reunó de l'equip de direcció d'educació, amb el Conseller
  • València (València)
 • dijous, 20 juliol 2017 16:30
  • Reunión amb pares d'alumnes autistes
  • València (València)
 • dijous, 20 juliol 2017 16:00
  • Mare d'una alumna amb diversitat funcional
  • València (València)
 • dijous, 20 juliol 2017 09:30
  • Mesa Sectorial
  • València (València)
 • dilluns, 17 juliol 2017 12:00
  • Reunió de l'equip de direcció d'educació
  • València (València)
 • dijous, 13 juliol 2017 19:30
  • Fórum Ética Pública y Democràcia "Diàlegs d'Estiu" - Encontres del Consell y la Ciutadania.
  • Elda (Alacant)
 • dijous, 13 juliol 2017 13:00
  • Reunió Associació de Directores i Directors de Secundària ADIESPV
  • València (València)
 • dijous, 13 juliol 2017 09:15
  • Mesa Sectorial d'Educació
  • València (València)
 • dimecres, 12 juliol 2017 12:30
  • Reunió amb el Conseller
  • València (València)
 • dimarts, 11 juliol 2017 09:30
  • Jornada Edusiona't amb les arts
  • València (València)
 • dilluns, 10 juliol 2017 10:00
  • Reunión de coordinación del equipo de educación
  • València (València)
 • divendres, 7 juliol 2017 19:30
  • Acto de celebración de las más de 30 promociones de graduados y graduadas del Departamento de Filología Catalana de la Universitat d'Alacant
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 7 juliol 2017 11:00
  • Reunió amb Fundació ONCE
  • València (València)
 • dijous, 6 juliol 2017 10:00
  • Simposi d'Educació Plurilïngue, al Palau de les Arts
  • València (València)
 • dimecres, 5 juliol 2017 10:00
  • Simposi d'Educació Plurilïngue, al Palau de les Arts
  • València (València)
 • dimarts, 4 juliol 2017 16:00
  • Reunió amb la Plataforma Ciudadana contra la Islamofòbia
  • València (València)
 • dimarts, 4 juliol 2017 09:30
  • Comisió Interdepartamental per a la Modernització Tecnològica, la Qualitat i a Societat del Coneixement
  • València (València)
 • dilluns, 3 juliol 2017 12:00
  • Reunió amb el Subdirector d'Innovació i Qualitat Educativa
  • València (València)
 • divendres, 30 juny 2017 09:00
  • I Jornades d'aprenentatge inclusiu.
  • Oliva (València)
 • dijous, 29 juny 2017 17:00
  • Reunió de la Comissió d'Educació i Cultura de la Mesa de Cultura Valenciana
  • València (València)
 • dimecres, 28 juny 2017 17:00
  • Compareixenxa en la Comissió d'Educació a les CORTS, sobre Decret Plurilingüísme
  • València (València)
 • dimarts, 27 juny 2017 19:30
  • Lliurament de premis extraòrdinaris al rendiment acadèmic en Educació Secundària, de centres de la provincia de Castelló i Alacant, i en Batxillerat de centes de la Comunitat Valenciana.
  • València (València)
 • dimarts, 27 juny 2017 16:30
  • Lliurament de premis extraordinaris al rendiment academic en Educació Secundària de la Comunitat Valenciana de centres de la provincia de valencia
  • València (València)
 • dilluns, 26 juny 2017 12:00
  • Reunió de l'Equip de direcció d'Educació
  • València (València)
 • dilluns, 26 juny 2017 10:00
  • Comissió de Coordinació d'Educació, previa a la reunió de l'Equip de Direcció
  • València (València)
 • dissabte, 24 juny 2017 11:30
  • Acte commemoratiu del Dia Internacional de las Persones Sordcegues al Palau Provincial de la Diputació d'Alacant
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 23 juny 2017 11:00
  • Trobada de Centres de la xarxa Apuja el to contra el racisme, a l'IES Orriols de València
  • València (València)
 • divendres, 23 juny 2017 08:30
  • Reunió amb els Sotsdirectors d´Innovació i Ordenació.
  • València (València)
 • dijous, 22 juny 2017 16:30
  • Associació Valenciana contra el Cáncer
  • València (València)
 • dijous, 22 juny 2017 16:00
  • Fundació del Llibre i la Lectura
  • València (València)
 • dijous, 22 juny 2017 11:00
  • Reunió amb els Alcaldes i Tècnics d'Altura, Caudiel, Castellnovo, Jerica, Soneja, Segorbe i Viver.
  • València (València)
 • dimecres, 21 juny 2017 19:30
  • Celebració del 40 Aniversari del Centre Integrat Unió Musical de Llíria, amb el Musical "Els Somnis d'Alicia" al Teatre de la Societat Unió Musical
  • Llíria (València)
 • dimecres, 21 juny 2017 17:00
  • Consell de Formació de Persones Adultes
  • València (València)
 • dimecres, 21 juny 2017 11:00
  • Reunió conjunta Associació de Director de Centres de Formació de Personas Adultes amb D.G. de Centres i Personal Docent
  • València (València)
 • dimarts, 20 juny 2017 10:00
  • Reunió amb el Director de Culturarts
  • València (València)
 • dilluns, 19 juny 2017 17:00
  • Reunió seguiment protocol assistència sanitaria en centres.
  • València (València)
 • dilluns, 19 juny 2017 10:00
  • 1st International Seminar CLIL: Present and Future Developments in Multilingual Environments, amb la ponència "El programa d'educació plurilíngüe, un decret d'oportunitat"
  • Gandia (València)
 • divendres, 16 juny 2017 20:00
  • Lliurament del 20.é premi Ciutat de Dènia per a la formació de persones adultes
  • Dénia (Alacant)
 • divendres, 16 juny 2017 18:00
  • CEE. GARGASINDI Estrena de l'Obra “ I tu, què t'imagines”
  • Calp (Alacant)
 • divendres, 16 juny 2017 10:00
  • Reunió amb el Sotssecretari, els Directors Territorials d'Educació i la Subdirectora de Règim Econòmic.
  • València (València)
 • dimecres, 14 juny 2017 17:00
  • Consell de Persones Adultes
  • València (València)
 • dimarts, 13 juny 2017 16:30
  • Reunió amb S. Coop V Juan Comenius
  • València (València)
 • dimarts, 13 juny 2017 16:00
  • President del sindicat d'inspectors USIE
  • València (València)
 • dimarts, 13 juny 2017 12:00
  • Direcció territorial de València d'Igualtat i Polítiques Inclusives i Directora General de Infància i Adolescència
  • València (València)
 • dimarts, 13 juny 2017 10:00
  • Alcaldes de Polinyà del Xuquer i Albalat de la Ribera
  • València (València)
 • dilluns, 12 juny 2017 13:00
  • Reunió Consell de Direcció
  • València (València)
 • dilluns, 12 juny 2017 11:30
  • Presentació procés participatiu de la Llei d'Educació
  • València (València)
 • divendres, 9 juny 2017 11:30
  • Reunió amb FECEVAL
  • València (València)
 • divendres, 9 juny 2017 08:30
  • Reunió de coordinació amb les Subdireccions d'Ordenació i d'Innovació i Qualitat Educativa
  • València (València)
 • dijous, 8 juny 2017 16:00
  • Jornada d´Ensenyament i ús del Valencià a la Universitat d´Alacant
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 8 juny 2017 13:00
  • Reunió amb la regidora d'Educació de l'Ajuntament d'Alacant
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 6 juny 2017 16:30
  • Regidor d'Educació i Promoció Lingüística de Tavernes Blanques
  • València (València)
 • dimarts, 6 juny 2017 16:00
  • Reunió amb AMPA Sant Vicent Ferrer de València
  • València (València)
 • dimarts, 6 juny 2017 10:00
  • Reunió Barrets Films
  • València (València)
 • dilluns, 5 juny 2017 16:30
  • Director General de Política Lingüística
  • València (València)
 • dilluns, 5 juny 2017 10:00
  • Reunió de la Comissió de Coordinació d'Educació
  • València (València)
 • divendres, 2 juny 2017 12:00
  • Reunió amb ONCE
  • València (València)
 • divendres, 2 juny 2017 08:30
  • Reunió de coordinació amb les Subdireccions d'Ordenació i d'Innovació i Qualitat Educativa
  • València (València)
 • dimecres, 31 maig 2017 13:00
  • Reunió amb FEVAEX
  • València (València)
 • dimecres, 31 maig 2017 11:00
  • Reunió amb la DG de Relacions amb la Unió Europea, Sotssecretari i DG de Política Lingüística y Gestión del Multilingüisme
  • València (València)
 • dimecres, 31 maig 2017 10:00
  • Jornada Porfolio en Centres
  • València (València)
 • dimarts, 30 maig 2017 16:00
  • Reunió amb ACECOVA.
  • València (València)
 • divendres, 26 maig 2017 10:00
  • Reunió amb L´Alcalde d´Aldaia i Ampa CEIP. nº 5
  • València (València)
 • dijous, 25 maig 2017 18:00
  • Experiències Pràctiques dins del Projecte d´Innovació Ecoescoles
  • Calp (Alacant)
 • dimecres, 24 maig 2017 20:30
  • Xarrada col.loqui " Plurilingüísme: Per qué?"
  • Altea (Alacant)
 • dimarts, 23 maig 2017 12:00
  • Assesoria de Primaria i Secundaria
  • València (València)
 • dimarts, 23 maig 2017 09:30
  • Reunió amb ADIESPV
  • València (València)
 • dimarts, 23 maig 2017 09:00
  • III i ultima sessió de formació de Unitats Hospitalàries
  • València (València)
 • dilluns, 22 maig 2017 16:30
  • Lliurament de premis extraòrdinaris al rendiment acadèmic en Educació Primària
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 22 maig 2017 11:00
  • Consell Valencià de Cooperació
  • València (València)
 • dissabte, 20 maig 2017 17:00
  • XXX Trobada d´Escoles en Valencià " Creixem en Valencià"
  • Manises (València)
 • dissabte, 20 maig 2017 11:00
  • Premi Sambori 2017
  • València (València)
 • divendres, 19 maig 2017 19:30
  • Presentació del Llibre Finestral. Ajuntament de l´Olleria.
  • l'Olleria (València)
 • divendres, 19 maig 2017 13:00
  • Reunió Coodinadors de la Mesa de Cultura Valenciana
  • València (València)
 • divendres, 19 maig 2017 09:15
  • XI Jornades Psicologia , Educació I Municipi " El model Comunitari i la Inclusió Educativa"
  • València (València)
 • divendres, 19 maig 2017 08:00
  • Reunió amb el Subdirector d´Innovació i la Subdirectora d´Ordenació.
  • València (València)
 • dijous, 18 maig 2017 17:00
  • Reunió amb FADES
  • València (València)
 • dijous, 18 maig 2017 16:30
  • Reunió amb Unicef
  • València (València)
 • dijous, 18 maig 2017 16:00
  • Reunió amb Cinemes AlbaTexas
  • València (València)
 • dimecres, 17 maig 2017 16:30
  • Reunió amb CEIP. San Juan de Ribera de Burgassot
  • València (València)
 • dimecres, 17 maig 2017 13:30
  • Comisió Interdepartamental de Cooperació al Desenvolupament
  • València (València)
 • dimecres, 17 maig 2017 12:00
  • Reunió amb CEIP.Vicenta Ruso i AMPA.
  • València (València)
 • dimecres, 17 maig 2017 11:00
  • Reunió amb el Cap de Servei de Planificació Educativa
  • València (València)
 • dimarts, 16 maig 2017 16:00
  • Lliurament de premis extraordinaris al rendiment acadèmic en Educació Primària
  • València (València)
 • dilluns, 15 maig 2017 12:00
  • Reunió de l'equip de direcció d'Educació
  • València (València)
 • dilluns, 15 maig 2017 09:30
  • Comissió de Coordinació d´Educació.
  • València (València)
 • divendres, 12 maig 2017 22:00
  • Estrena de l'obra Frankenstain a la Platja dins de l'acte de Cloenda del programa Com sona L’ESO
  • Altea (Alacant)
 • divendres, 12 maig 2017 12:30
  • Constitució de la Comissió d´Educació i de la Cultura Valenciana MECUCV
  • València (València)
 • divendres, 12 maig 2017 12:00
  • Mesa de participació de la Cultura Valenciana MECUCV
  • València (València)
 • divendres, 12 maig 2017 11:00
  • Entrevista a miitjans de comunicació; El País.Assumpte: Protocol de Igualtat.
  • València (València)
 • dijous, 11 maig 2017 16:30
  • VIII Jornades d´Equips Directius d´Infantil i Primaria.
  • Sant Vicent del Raspeig (Alacant)
 • dijous, 11 maig 2017 11:00
  • Visita CEIP de Xalò
  • Xaló (Alacant)
 • dimecres, 10 maig 2017 13:30
  • Reunió amb el coordinador de la UEM
  • València (València)
 • dimecres, 10 maig 2017 11:00
  • Comissió Gestora dels Processos d´accés i preinscripció Universitaria.
  • València (València)
 • dimecres, 10 maig 2017 10:30
  • Reunió amb el CEIP.Campanar de València.
  • València (València)
 • dimecres, 10 maig 2017 09:00
  • Comissió Mixta d´Educació i Medi Ambient
  • València (València)
 • dimarts, 9 maig 2017 19:00
  • Invitació del President de la Unió de Cooperatives d´Ensenyament Valencianes per assistir a la presentació de la 8a Declaració Educativa
  • València (València)
 • dimarts, 9 maig 2017 17:00
  • Associació de Professorat de Francès d'Alacant
  • València (València)
 • dimarts, 9 maig 2017 16:30
  • Reunió amb l´Associació Iniciatives Solidaries
  • València (València)
 • dimarts, 9 maig 2017 16:00
  • Reunió amb escriptor; tema: Conferencia col·loqui "el Fet d¨escriure i publicar"
  • València (València)
 • dimarts, 9 maig 2017 12:00
  • Constitució de la Comissió Assessora del Pla d´actuació per a la millora ( PAM)
  • València (València)
 • dimarts, 9 maig 2017 11:00
  • Reunió amb ADIESPV
  • València (València)
 • dimarts, 9 maig 2017 09:30
  • Reunió amb la Confederació d´AMPES Gonzalo Anaya
  • València (València)
 • dilluns, 8 maig 2017 09:30
  • Convocatoria de la Comissió de Coordinació d´Educació.
  • València (València)
 • divendres, 5 maig 2017 19:00
  • Mesa redona
  • Chiva (València)
 • divendres, 5 maig 2017 13:00
  • Entrevista amb mitjans de comunicació . El Pais
  • València (València)
 • divendres, 5 maig 2017 11:00
  • Reunió amb el CEIP. Felicidad Bernabéu
  • València (València)
 • divendres, 5 maig 2017 10:00
  • Reunió amb el CEIP San Blas d'Alacant
  • València (València)
 • dijous, 4 maig 2017 12:00
  • Reunió de la Comissió Assesora del PAM (Pla d'actuació per a la millora)
  • València (València)
 • dimecres, 3 maig 2017 12:00
  • Jornada Formació Poble Gitano
  • València (València)
 • dimecres, 3 maig 2017 10:00
  • Confederació Gonzalo Anaya i FAPA Penyagolosa. Assumpte: incidències votacions jornada escolar
  • València (València)
 • dimarts, 2 maig 2017 17:30
  • Lliurament de premis extraordinaris al rendiment academico en Educació Primària
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimarts, 2 maig 2017 12:00
  • Alcalde de Tavernes de la Valldigna. Assumpte: arranjament escolar
  • València (València)
 • dimarts, 2 maig 2017 10:30
  • Reunió amb el CEIP. Soriano Ramos de Vila-real. Asumpte: programa experimental dins del nou Decret de model linguistic.
  • València (València)
 • dimarts, 2 maig 2017 10:00
  • Reunió amb el CEIP. Vil-la Romana de Catarroja. Asumpte: programa experimental dins del nou Decret de model linguistic
  • València (València)
 • dissabte, 29 abril 2017 09:45
  • Jornada Edusiona't amb la lectura
  • València (València)
 • divendres, 28 abril 2017 12:30
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic de Cultura
  • València (València)
 • divendres, 28 abril 2017 10:30
  • Comissió de seguiment sobre implantació de la reforma Educativa en els Centres Concertats de la C.V.
  • València (València)
 • dijous, 27 abril 2017 09:30
  • Mesa Sectorial
  • València (València)
 • dimarts, 25 abril 2017 17:30
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic d'Inclusió i Igualtat,
  • València (València)
 • dimarts, 25 abril 2017 12:00
  • Acte Institucional día de les Corts Valencianes
  • València (València)
 • dimarts, 25 abril 2017 09:00
  • Reunió amb la Subdirecció d´Ordenació
  • València (València)
 • dijous, 20 abril 2017 11:00
  • Presentació Pla Valencià d'Inclusió i Cohesió Social
  • València (València)
 • dimecres, 19 abril 2017 13:30
  • FSIE Federació de sindicants independents d'ensenyament de la Comunitat Valenciana. Assumpte: determinació de ratios
  • València (València)
 • dimecres, 19 abril 2017 09:30
  • Constitució i convocatòria reunió Pla Valencià d'Envelliment Actiu
  • València (València)
 • dimarts, 18 abril 2017 12:00
  • Reunió amb la plataforma educativa Clickedu.
  • València (València)
 • dimecres, 12 abril 2017 10:30
  • Reconeixements a Centres Educatius Promotors de l´Activitat Física i l´Esport
  • València (València)
 • dimecres, 12 abril 2017 09:30
  • Reunió amb l´Alcalde de l'Ajuntament de Xeresa. Assumpte: Gabinet Psicopedagògic.
  • València (València)
 • dimarts, 11 abril 2017 17:00
  • Reunió amb el coordinador de pilota valenciana.
  • València (València)
 • dimarts, 11 abril 2017 16:30
  • Reunió amb PAVAEX
  • València (València)
 • dimarts, 11 abril 2017 16:00
  • Reunió amb Marga Cabrera . Assumpte: videojocs i valors en l'ensenyament.
  • València (València)
 • dilluns, 10 abril 2017 13:00
  • Reunió amb centres. Assumpte: programes plurilíngües
  • València (València)
 • dilluns, 10 abril 2017 10:30
  • Reunió de coordinació previa al Consell de Direcció
  • València (València)
 • divendres, 7 abril 2017 13:00
  • Reunió amb l'alcalde i el regidor d'Educació. Assumpte: oferta formativa de formació de persones adultes
  • Mutxamel (Alacant)
 • divendres, 7 abril 2017 12:00
  • Visita al CEIP Arbre Blanc de Mutxamel
  • Mutxamel (Alacant)
 • dijous, 6 abril 2017 17:00
  • Presidenta de L´Ampa CEIP. Lluis Guarner.
  • València (València)
 • dijous, 6 abril 2017 16:30
  • Alcaldesa de Carlet. Assumpte: Escola d'adults
  • València (València)
 • dijous, 6 abril 2017 13:00
  • Visita als tallers de LUDI SAGUNTINI
  • Sagunt (València)
 • dijous, 6 abril 2017 10:30
  • Comisió Mixta al Desenvolupament de l'estratègia Valenciana per a la Igualtat i la Inclusió del Poble Gitano
  • València (València)
 • dimecres, 5 abril 2017 12:00
  • Reunió projecte de mediació escolar
  • València (València)
 • dimarts, 4 abril 2017 16:30
  • XXI Festival de Teatre Clàsic Ludi Saguntini, acte conmemoratiu de l'espectador 200.000 al Teatre Romà de Sagunt.
  • Sagunt (València)
 • dimarts, 4 abril 2017 13:00
  • Reunió amb el director general de Diversitat Funcional
  • València (València)
 • dimarts, 4 abril 2017 12:00
  • Reunió amb CODIFIVA
  • València (València)
 • dilluns, 3 abril 2017 10:30
  • Reunió Comissió de Coordinació d'Educació amb el Secretari Autonòmic d'Educació i Investigació
  • València (València)
 • divendres, 31 març 2017 14:00
  • Director general de Assistència Sanitaria, directora general de Infància i Adolescència. Assumpe: Salut mental infantil
  • València (València)
 • dijous, 30 març 2017 16:30
  • Secretari General de l'IVAJ. GVA JOVE, Directora General de Cultura i Director de l'Institut Valencià de Cultura. Assumpte: Motxila Cultural
  • València (València)
 • dijous, 30 març 2017 11:30
  • Comissió Gestora dels Processos d´accés i Preinscripció Universitària.
  • València (València)
 • dimecres, 29 març 2017 10:00
  • Assessoria d'Educació Plurilingüe
  • Xaló (Alacant)
 • dimarts, 28 març 2017 17:00
  • CEIP Sanchis Yago de Castelló
  • València (València)
 • dimarts, 28 març 2017 16:30
  • Asociación Empresarial de Restauración Colectiva de la Comunitat Valenciana. Assumpte: menjadors escolars i jornada continua.
  • València (València)
 • dimarts, 28 març 2017 16:00
  • Associació Valenciana de Professors de Dibuix. Assumpte: problemàtica de les asignatures de dibuix
  • València (València)
 • dimarts, 28 març 2017 13:00
  • Regidor d'Educació de Beniparrell i director el CEIP Blasco Ibáñez. Assumpte: escolarització alumnes 2-3 anys.
  • València (València)
 • dimarts, 28 març 2017 11:00
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic d'Educació i Investigació i la Secretària Autonòmica de Serveis Socials i Autonomía Personal
  • València (València)
 • dimarts, 28 març 2017 10:30
  • Reunió amb els directors d'Serveis Psicopedagógics Escolars de la Comunitat Valenciana
  • València (València)
 • dissabte, 25 març 2017 16:30
  • XXXII Trobada d'Escoles en Valencià 2017
  • el Verger (Alacant)
 • divendres, 24 març 2017 16:30
  • Jornada: Els temps escolars a debat, organitzada pel departament de Sociologia i Antropologia Social i el departament de Didàctica y Organització Escolar, de la Universitat de València.
  • València (València)
 • divendres, 24 març 2017 11:30
  • Consell d'Administració de CIEGSA
  • València (València)
 • divendres, 24 març 2017 09:30
  • Comissió de Seguiment del document sobre la implantació de la reforma educativa en els centres concertats de la Comunitat Valenciana
  • València (València)
 • dijous, 23 març 2017 13:00
  • Alcaldesa de Bétera i Regidor d'Educació. Assumpte: infraestructures educatives
  • València (València)
 • dijous, 23 març 2017 09:00
  • Mesa Sectorial d'Educació
  • València (València)
 • dimecres, 22 març 2017 12:30
  • Regidora d´educació de l´Ajuntament d´Altea. Assumpte: Escola inclusiva al municipi i projecte d'escoleta
  • València (València)
 • dimarts, 21 març 2017 17:00
  • Entrevista en alumnes de l'IES Ramon Llull per al periòdic del centre
  • València (València)
 • dimarts, 21 març 2017 16:30
  • Payasospital s/possibilitats de col·laboració amb l'assistència del director general de Centres i Personal Docent
  • València (València)
 • dimarts, 21 març 2017 16:00
  • Reunió amb Save the Children
  • València (València)
 • dimarts, 21 març 2017 11:00
  • Regidor d'educació de l'Ajuntament d'Alzira amb el pare d'un alumne d'educació especial
  • València (València)
 • dilluns, 20 març 2017 09:00
  • Reunió amb el cap del servei de Planificació Educativa
  • València (València)
 • dimecres, 15 març 2017 10:00
  • El director general es reuneix amb el secretari autonòmic d'Educació i Investigació
  • València (València)
 • dimecres, 15 març 2017 09:00
  • Reunió ONG "Deporte para la Educación y la Salud". Assumpte: presentació projecte Esport per a l'Educació i la Salut"
  • València (València)
 • dimarts, 14 març 2017 16:30
  • Reunió conjunta amb la Direcció General de Assistència Sanitaria i l'Agrupació per a la defensa de la Salut Escolar. Assumpte: Seguiment del Protocol Atenció Sanitària en Centres Educatius
  • València (València)
 • dilluns, 13 març 2017 17:00
  • Reunió amb equips directius i representants de les AMPA dels CEIP de la localitat. Assumpte: Programa d'Educació Plurilingüe Dinàmic del nou decret de plurilingüisme.
  • Elda (Alacant)
 • dilluns, 13 març 2017 15:00
  • Reunió amb equips directius i representants de les AMPA dels centres docents de la localitat. Assumpte: Programa d'Educació Plurilingüe Dinàmic del nou decret de plurilingüisme.
  • Villena (Alacant)
 • dilluns, 13 març 2017 10:00
  • Constitució de la Comissió per a l'elaboració de l'esborrany de la Llei d'Infància i Adolescència de la Comunitat Valenciana i la posterior Estratègia.
  • València (València)
 • divendres, 10 març 2017 21:30
  • Sopar de presentació de la Trobada d’Escoles de la Marina Alta, a la Fàbrica de Sabó d'El Verger
  • el Verger (Alacant)
 • divendres, 10 març 2017 19:00
  • Lliurament de Premis Sambori de literatura escolar, a la Casa de la Cultura d'El Verger
  • el Verger (Alacant)
 • divendres, 10 març 2017 12:00
  • Reunió Competències Digitals
  • València (València)
 • divendres, 10 març 2017 09:30
  • Comissió de Seguiment del document sobre la implantació de la reforma eductiva en els centres concertats de la Comunitat Valenciana
  • València (València)
 • dimecres, 8 març 2017 16:00
  • Reunió amb el D.G de Centres i Personal Docent: Assumpte: Planificació Educativa
  • València (València)
 • dimecres, 8 març 2017 11:00
  • Acte "Tots els dies, però també el 8 de març, erre que erre que erre, no pararem fins aconseguir la igualtat"
  • València (València)
 • dimecres, 8 març 2017 09:00
  • Consell Valencià de Desenvolupament
  • València (València)
 • dimarts, 7 març 2017 13:00
  • reunió de coordinació amb la subdirecció general d'Innovació i Qualitat Educativa
  • València (València)
 • dimarts, 7 març 2017 12:00
  • reunió de coordinació amb la subdirecció general d´Ordenació
  • València (València)
 • dimarts, 7 març 2017 10:00
  • Representació de pares i mares del CEIP Maestro Serrano de Mislata s/ necessitats educatives especial
  • València (València)
 • dilluns, 6 març 2017 12:00
  • Reunió equip de Direcció
  • València (València)
 • dilluns, 6 març 2017 10:00
  • Reunió de coordinació amb el secretari autonómic d'Educació i Investigació
  • València (València)
 • divendres, 3 març 2017 12:00
  • Reunió amb centres de les comarques de l'Horta Oest i l'Horta Sud . Assumpte: centres amb doble programa plurilíngüe
  • València (València)
 • divendres, 3 març 2017 09:30
  • Reunió amb centres de les comarques de l'Horta Oest i l'Horta Sud . Assumpte: centres amb doble programa plurilíngüe
  • València (València)
 • dijous, 2 març 2017 16:00
  • Reunió amb centres de les comarques de Camp de Morvedre i l'Horta Nord. Assumpte: centres amb doble programa plurilíngüe
  • València (València)
 • dijous, 2 març 2017 10:00
  • Mesa Sectorial d'Educació
  • València (València)
 • dimecres, 1 març 2017 16:30
  • Reunió amb Coordinador de Transplants de la Comunitat Valenciana
  • València (València)
 • dimecres, 1 març 2017 10:00
  • Jornada "L'escola inclusiva i l'atenció educativa de l'alumnat amb dificultats específiques en la lectura i en el llenguatge"
  • València (València)
 • dimarts, 28 febrer 2017 17:00
  • Presidenta del Centre Euro Africa. Assumpte: Presentació "II Seminario sobre los africanos y sus descendientes en Europa antes del siglo XX"
  • València (València)
 • dimarts, 28 febrer 2017 16:30
  • Reunió amb la Directora CEIP. Ciudad de Cremona
  • València (València)
 • dimarts, 28 febrer 2017 16:00
  • Reunió amb ALCE Epilepsia
  • València (València)
 • dimarts, 28 febrer 2017 13:15
  • Reunió amb el Regidor d´Educació de l'Ajuntament de Mutxamel
  • València (València)
 • dimarts, 28 febrer 2017 12:00
  • Directora General de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna. Assumpte Pla de producció ecològica i de proximitat
  • València (València)
 • dilluns, 27 febrer 2017 12:00
  • Reunió equip de Direcció.
  • València (València)
 • divendres, 24 febrer 2017 18:00
  • Jornada debat sobre el nou Decret de Plurilingüísme. En el CEIP. Cervantes de València
  • València (València)
 • divendres, 24 febrer 2017 11:30
  • Reunió Decret de Plurilingüísme i PLC en Centres de València
  • València (València)
 • divendres, 24 febrer 2017 09:30
  • Reunió Decret de Plurilingüísme i PLC en Centres de València
  • València (València)
 • dijous, 23 febrer 2017 16:00
  • Reunió Decret de Plurilingüíme i PLC amb centres de la Comarca del Vinalopó Mitjà, a Petrer
  • Petrer (Alacant)
 • dijous, 23 febrer 2017 12:30
  • Reunió Decret de Plurilingüísme i PLC amb centres de la Comarca de L´Alacantí, a Sant Vicent del Raspeig
  • Sant Vicent del Raspeig (Alacant)
 • dijous, 23 febrer 2017 12:00
  • Reunió amb la Regidora d´Educació de l´Ajuntament de San Vicent de Raspeig.
  • Sant Vicent del Raspeig (Alacant)
 • dijous, 23 febrer 2017 09:30
  • Reunió Decret de Plurilingüísme i PLC amb centres de la Comarca de la Marina Baixa, a l´Alfas del Pi.
  • l'Alfàs del Pi (Alacant)
 • dimarts, 21 febrer 2017 17:00
  • Reunió amb Voluntària de AFS Intercultura.
  • València (València)
 • dimarts, 21 febrer 2017 16:30
  • Reunió amb l´Editorial Camacuc.
  • València (València)
 • dimarts, 21 febrer 2017 16:00
  • Reunió amb l´ONG Escoles Solidaries. Assumpte: intercanvis d´Experiències Educatives.
  • València (València)
 • dimarts, 21 febrer 2017 11:00
  • Reunió de coordinació amb Subdirector i Caps de Servei
  • València (València)
 • dilluns, 20 febrer 2017 19:30
  • Assistència a l'acte de presa de possessió del President de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua
  • València (València)
 • diumenge, 19 febrer 2017 17:30
  • Ceremònia d´obertura de la Mostra Internacional Cinema Educatiu
  • València (València)
 • dissabte, 18 febrer 2017 12:30
  • Charla " El decreto de Plurilingüísmo"
  • València (València)
 • divendres, 17 febrer 2017 12:00
  • Reunió amb Directors de Centres d'Alacant. Assumpte: Projecte Lingüístic de Centre
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 17 febrer 2017 10:00
  • Reunió amb Directors de Centres d´Alacant. Assumpte: Projecte Lingüístic de Centre.
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 16 febrer 2017 12:00
  • Reunió amb Directors de Centres de València. Assumpte: Projecte Lingüístic de Centre
  • València (València)
 • dijous, 16 febrer 2017 10:00
  • Reunió amb Directors de Centres de València. Assumpte: Projecte Lingüístic de Centre
  • València (València)
 • dijous, 16 febrer 2017 08:15
  • Reunió amb el Subdirector d´Innovació i Qualitat Educativa i Cap de Servei d'Innovació
  • València (València)
 • dimecres, 15 febrer 2017 17:00
  • Consell de la Formació de Persones Adultes.
  • València (València)
 • dimecres, 15 febrer 2017 10:00
  • Reunió amb Directors de Centres de Castelló. Assumpte: Projecte Lingüístic de Centre
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimarts, 14 febrer 2017 10:00
  • Reunió d'assessoria d'educació plurilíngüe
  • València (València)
 • dilluns, 13 febrer 2017 10:30
  • Reunió de coordinació amb el Secretari Autonòmic d´Educació, Investigació i Esport
  • València (València)
 • divendres, 10 febrer 2017 15:30
  • Visita CEIP Voramar
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 10 febrer 2017 10:00
  • Visita centre concertat San Agustin
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 10 febrer 2017 09:15
  • Visita CEIP Costa Blanca
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 7 febrer 2017 17:30
  • Reunió Centre d´Acollida a Refugiats
  • València (València)
 • dimarts, 7 febrer 2017 10:30
  • Reunió amb el director general d'Economia, Emprendedoria i Cooperativisme. Assumpte: projecte sobre moneda educativa solidaria.
  • València (València)
 • dilluns, 6 febrer 2017 12:00
  • Reunió de l'equip de direcció d'Educació
  • València (València)
 • dilluns, 6 febrer 2017 10:00
  • Reunió de la Comissió de Coordinació d'Educació, previa a l'Equip de Direcció
  • València (València)
 • dijous, 2 febrer 2017 13:30
  • Reunió amb el Subdirector d´Innovació i Qualitat Educativa
  • València (València)
 • dijous, 2 febrer 2017 12:00
  • Reunió amb la Subdirectora d´Ordenació
  • València (València)
 • dimecres, 1 febrer 2017 16:00
  • Reunió "Guia Decret Plurilingüísme" amb el conseller, el secretari autonòmic d'Educació i Investigació i el cap d'Inspecció.
  • València (València)
 • dimecres, 1 febrer 2017 12:00
  • Reunió amb l'Associació de Directors d'Infantil i Primaria ADIP-PV
  • València (València)
 • dimecres, 1 febrer 2017 09:30
  • Consell Valencia de Cooperació al Desenvolupament
  • València (València)
 • dilluns, 30 gener 2017 10:30
  • X Edició premis Raquel Payá de la Generalitat
  • València (València)
 • dissabte, 28 gener 2017 13:30
  • Cloenda Jornada "Construïm entorns segurs i intervenim davant l'assetjament escolar i la LGTBfòbia"
  • València (València)
 • dissabte, 28 gener 2017 09:00
  • I Jornada de persones coordinadores d'igualtat i convivència "Construïm entorns segurs i intervenim davant l'assetjament escolar i la LGTBfòbia"
  • València (València)
 • divendres, 27 gener 2017 12:00
  • Consellera adjunta de l'ambaixada de França. Assumpte: propostes de col.laboració amb la Conselleria
  • València (València)
 • divendres, 27 gener 2017 10:00
  • FESORD. Assumpte: necesitats educatives especials
  • València (València)
 • dijous, 26 gener 2017 09:30
  • II Trobada amb l'Ensenyament Secundari "Sense tu no hi ha igualtat"
  • València (València)
 • dimecres, 25 gener 2017 12:30
  • Reunió amb la Direcció General de Centres i Personal Docent
  • València (València)
 • dimecres, 25 gener 2017 12:00
  • Inauguració institucional del Museo Joan Fuster en Sueca
  • València (València)
 • dimarts, 24 gener 2017 17:00
  • Reunió en la Direcció General d'Infancia i Adolescència s/ Premis Raquel Payà
  • València (València)
 • dimarts, 24 gener 2017 12:30
  • Reunió amb Subdirector i Inspectora General d´Atenció Ciutadania i Subdirector d´Innovació i Qualitat Educativa
  • València (València)
 • dimarts, 24 gener 2017 10:00
  • Entrevista al programa PUERTAS ABIERTAS del C.V Ràdio: Asumpte: Protocol d´acompanyament per garantir el dret a la indentitat de gènere, la expresió de gènere i la intersexualidad
  • València (València)
 • dilluns, 23 gener 2017 18:00
  • Plataforma d'educadors d'educació especial i infantil de la Comunitat valenciana
  • València (València)
 • dilluns, 23 gener 2017 13:00
  • Reunió amb el director general de Responsabilitat Social i Foment del Autogovern
  • València (València)
 • divendres, 20 gener 2017 12:00
  • Acte Acadèmic de Lliurament de la Medalla de la Universitat de València al Prof. Vicent Pascual Granell.
  • València (València)
 • divendres, 20 gener 2017 08:30
  • Reunió amb les subdirectors de Innovació y Qualitat Educativa i Ordenació.
  • València (València)
 • dijous, 19 gener 2017 16:30
  • CEAR Comissió d'Ajuda al Refugiat PV. Assumpte: iniciativa en materia eductiva per l'atenció dels refugiats.
  • València (València)
 • dijous, 19 gener 2017 16:00
  • Reunió amb el President de ANPE. Assumpte: monitors de menjador jornada continua
  • València (València)
 • dijous, 19 gener 2017 11:30
  • Mesa Sectorial
  • València (València)
 • dimecres, 18 gener 2017 12:30
  • Reunió amb el Alcalde de Sedaví. Assumpte: aules 2 anys i Plurilingüísme
  • València (València)
 • dimarts, 17 gener 2017 11:00
  • Reunió en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 16 gener 2017 12:00
  • Reunió equip de Direcció
  • València (València)
 • dilluns, 16 gener 2017 10:00
  • Reunió prèvia equip de Direcció
  • València (València)
 • dissabte, 14 gener 2017 10:00
  • II Jornada de participació i intercanvi EDUSIONA'T, a l'Auditori ADDA
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 13 gener 2017 10:00
  • Mesa d'agents socials per la Formació de les Persones Adultes
  • València (València)
 • dimecres, 11 gener 2017 10:30
  • Fundació Bromera. Assumpte: presentació projectes conjunts
  • València (València)
 • dimarts, 10 gener 2017 17:00
  • Reunió ambs els centres CAES concertats. Assumpte: estudi d'un marc normatiu per atendre la singularitat d'estos centres.
  • València (València)
 • dimarts, 10 gener 2017 16:00
  • Reunió amb escoles infantils El Trenet, Bresol i Patufet
  • València (València)
 • dilluns, 9 gener 2017 17:00
  • Reunió de l'equip de direcció d'educació
  • València (València)
 • dimarts, 27 desembre 2016 13:00
  • Reunió equip de Direcció.
  • València (València)
 • dimarts, 27 desembre 2016 10:00
  • Prèvia a la reunió de l'equip de direcció
  • València (València)
 • dijous, 22 desembre 2016 12:30
  • Reunió amb el Secretari general del IVAJ. Assumpte: XARXA JOVE
  • València (València)
 • dijous, 22 desembre 2016 11:30
  • Reunió amb COVAPA. Assumptes: jornada escolar, activitats extraescolar i model lingüistic
  • València (València)
 • dimecres, 21 desembre 2016 11:30
  • Entrevista amb periodistes de EL MUNDO, per tractar temes relacionats amb l'Educació
  • València (València)
 • dimarts, 20 desembre 2016 16:30
  • Reunió Protocol atenció sanitària en Centres Docents, en la Conselleria de Sanitat
  • València (València)
 • dimarts, 20 desembre 2016 09:30
  • Consell Valencià de Cooperació al Desenvolupament
  • València (València)
 • divendres, 16 desembre 2016 18:00
  • Opera La Mare dels Peixos, en el Palau de les Arts
  • València (València)
 • dijous, 15 desembre 2016 16:30
  • Reunió amb la Comisión Islámica de España.
  • València (València)
 • dijous, 15 desembre 2016 16:00
  • Reunió amb Europa Laica
  • València (València)
 • dijous, 15 desembre 2016 10:00
  • Reunió Formació de Persones Adultes
  • València (València)
 • dijous, 15 desembre 2016 10:00
  • Mesa Sectorial d´Educació
  • València (València)
 • dimecres, 14 desembre 2016 13:00
  • Acció Cultural del País Valencià
  • València (València)
 • dimecres, 14 desembre 2016 09:00
  • Reunió amb el cap de Servei d´Ordenació
  • València (València)
 • dimarts, 13 desembre 2016 12:00
  • Comissió d´Educació, Patrimoni Cultural, Cultura, Esport i Joventut de la Federació Valenciana de Municipis i Provincies. Assumpte: Jornada continua
  • València (València)
 • dilluns, 12 desembre 2016 19:00
  • Presentació campanya “Per nadal regala llibres valencians” dins d’un acte festiu titolat “Per Santa Llúcia, pòrrat i llibres”
  • València (València)
 • dilluns, 12 desembre 2016 12:00
  • Reunió de d'equip de direcció d'educació
  • València (València)
 • dilluns, 5 desembre 2016 12:00
  • Reunió equip de direcció
  • València (València)
 • divendres, 2 desembre 2016 10:00
  • Reunió informativa del projecte de Decret de Plurilingüísme amb Centres de les Comarques de la Ribera Alta i la Ribera Baixa
  • Alzira (València)
 • dimecres, 30 novembre 2016 16:30
  • Reunió informativa del projecte de Decret de Plurilingüísme amb Centres de València ciutat.
  • València (València)
 • dimecres, 30 novembre 2016 10:00
  • Reunió informativa del projecte de Decret de Plurilingüísme amb Centres de les Comarques de l´Horta Sud i l´Horta Nord
  • València (València)
 • dimarts, 29 novembre 2016 16:30
  • Reunió informativa del projecte de Decret de Plurilingüísme amb Centres de les Comarques de la Costera i Vall d´Albaida
  • Albaida (València)
 • dilluns, 28 novembre 2016 16:30
  • Reunió informativa del projecte de Decret de Plurilingüísme amb Centres de la Comarca de L´Horta Oest.
  • València (València)
 • dilluns, 28 novembre 2016 12:00
  • Entrevista a mitjans de comunicació. Cadena Ser. Assumpte: els deures
  • València (València)
 • dissabte, 26 novembre 2016 09:30
  • Jornada "Els deures a debat"
  • València (València)
 • divendres, 25 novembre 2016 10:45
  • Ple de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua
  • València (València)
 • dijous, 24 novembre 2016 10:00
  • Comissió Mixta d´Atenció i Acolliment a Persones Refugiades i Desplaçades.
  • València (València)
 • dijous, 24 novembre 2016 09:00
  • Reunió amb el secretari autonómic d´Educació i Investigació, el director general de Centres Docents i personal tècnic. Assumpte:formació de persones adultes
  • València (València)
 • dimecres, 23 novembre 2016 15:00
  • Reunió informativa del projecte de Decret de Plurilingüísme amb Centres de les Comarques de la Plana Alta i La Plana Baixa.
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimecres, 23 novembre 2016 10:00
  • Reunió informativa del projecte de Decret de Plurilingüísme amb Centres de les Comarques; L´Alcalatén, L´Alt Maestrat, Els Ports, L´Alt Millars, L´Alt Pàlancia, El Baix Maestrat i Castelló ciutat.
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimarts, 22 novembre 2016 15:00
  • Reunió informativa del projecte de Decret de Plurilingüísme amb Centres de les Comarques La Marina Alta i la Safor
  • Ondara (Alacant)
 • dimarts, 22 novembre 2016 10:00
  • Reunió informativa del projecte de Decret de Plurilingüísme amb Centres de les Comarques del Comtat i La Marina Baixa
  • Benidorm (Alacant)
 • dilluns, 21 novembre 2016 16:30
  • Reunió informativa del projecte de Decret de Plurilingüísme amb Centres de les Comarques; El Racó d´Ademús, Els Serrans, La Plana d´Utiel, La Vall de Cofrents, La Canal de Navarrés, El Camp de Morvedre i El Camp de Túria.
  • València (València)
 • dilluns, 21 novembre 2016 13:00
  • Comissió Interdepartamental per a la Modernització Tecnològica, la Qualitat i la Societat del Coneixement de la Comunitat Valenciana (CITEC)
  • València (València)
 • dilluns, 21 novembre 2016 10:45
  • Reunió amb el Gabinet de premsa Conselleria. Assumpte: Assetjament escolar
  • València (València)
 • dilluns, 21 novembre 2016 10:00
  • Reunió amb ANPE. Assumpte: Jornada Continua
  • València (València)
 • divendres, 18 novembre 2016 10:00
  • Reunió informativa del projecte de Decret de Plurilingüísme amb Centres de les Comarques El Vinalopó Mitjà i L´Alt Vinalopó.
  • Novelda (Alacant)
 • dijous, 17 novembre 2016 13:00
  • Reunió amb el representats de CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) y l'Associació d'Editors del Pais Valencià s/ sensibilitzció del professorat valencià en el respecte a la propietat intelel·lectual
  • València (València)
 • dijous, 17 novembre 2016 09:00
  • Reunió amb el Cap de Servei de Transparència de la Diputació de València.
  • València (València)
 • dijous, 17 novembre 2016 08:00
  • Reunió de coordinació amb els Subdirectors d'Ordenació i d'Innovació i Qualitat Educativa
  • València (València)
 • dimecres, 16 novembre 2016 15:00
  • Reunió informativa del projecte de Decret de Plurilingüísme amb Centres de la ciutat d´Alacant.
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 16 novembre 2016 10:00
  • Reunió informativa del projecte de Decret de Plurilingüísme amb Centres de les Comarques L´Alacantí i L´Alcoià.
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 15 novembre 2016 15:00
  • Reunió informativa del projecte de Decret de Plurilingüísme amb Centres de la Comarca del Baix Segura.
  • Elx (Alacant)
 • dimarts, 15 novembre 2016 10:00
  • Reunió informativa del projecte de Decret de Plurilingüísme amb Centres de la Comarca del Baix Vinalopó.
  • Elx (Alacant)
 • dilluns, 14 novembre 2016 12:30
  • Reunió equip de Direcció
  • València (València)
 • dilluns, 14 novembre 2016 10:00
  • Reunió de la Comissió d'Educació prèvia a la reunió de l'equip de direcció.
  • València (València)
 • dissabte, 12 novembre 2016 09:30
  • Jornada Pedagògica Rubio 60 aniversari.
  • València (València)
 • divendres, 11 novembre 2016 21:00
  • Acte de lliurament dels XXVIII Premis Literaris Ciutat d'Alzira
  • Alzira (València)
 • divendres, 11 novembre 2016 12:30
  • Reunió amb l´Alcalde de Benlloch. Assumpte: Escola infantil
  • València (València)
 • divendres, 11 novembre 2016 11:30
  • Reunió amb la regidora d´Educació Ajuntament de Mislata. Assumpte: Profesors de suport
  • València (València)
 • divendres, 11 novembre 2016 08:30
  • Reunió de coordinació amb el Subdirector d'Innovació i Qualitat Educativa i la Subdirectora d'Ordenació.
  • València (València)
 • dimecres, 9 novembre 2016 16:30
  • Inauguració de les XXII Jornades Internacionals de la Societat " Educar en temps de guerra"
  • València (València)
 • dimarts, 8 novembre 2016 08:00
  • Reunió de la Comissió d'Evaluación de la Conferencia d´Educació del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 7 novembre 2016 12:00
  • Reunió de l'equip de direcció d'Educació
  • València (València)
 • dilluns, 7 novembre 2016 10:30
  • Comissió de Coordinació d'Educació, previa a la reunió de l'Equip de Direcció
  • València (València)
 • dissabte, 5 novembre 2016 21:30
  • Nit d'Escola Valenciana
  • Ontinyent (València)
 • divendres, 4 novembre 2016 11:30
  • Reunió amb l´Alcalde i Regidora d´Educació de l´Ajuntament d´Alboraia.Assumpte IES. Patacona
  • València (València)
 • divendres, 4 novembre 2016 08:30
  • Reunió de coordinació amb els subdirector d'Ordenació i de Innovació i Qualitat Educativa
  • València (València)
 • dimecres, 2 novembre 2016 12:00
  • Comissió mixta de Conselleria d´Educació, Investigació, Cultura i Esporte i Conselleria d' Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.
  • València (València)
 • dijous, 27 octubre 2016 09:30
  • Inauguració de la VII Trobada anual dels Serveis d´Atenció a les Persones amb discapacitat.
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimarts, 25 octubre 2016 12:30
  • Grupo Unoporciento. Assumpte presentació projecte
  • València (València)
 • dimarts, 25 octubre 2016 11:45
  • Institut Français. Assumpte:experiència pilot Batxibac
  • València (València)
 • dimarts, 25 octubre 2016 10:00
  • Curs inicial de formació de les Unitats Pedagògiques Hospitalàries de la Comunitat Valenciana
  • València (València)
 • dilluns, 24 octubre 2016 12:00
  • Reunió del equip de direcció d'educació
  • València (València)
 • dilluns, 24 octubre 2016 10:00
  • Comissió de coordinació d'Educació
  • València (València)
 • divendres, 21 octubre 2016 10:30
  • Congrés europeu d'estudis gitanos. Comunitats d'aprenentatge: un model educatiu d'exit amb la infancia gitana.
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dijous, 20 octubre 2016 19:00
  • Presentació de la Guia Pràctica preventiva enfront de l'assetjament escolar editada per CEU.
  • València (València)
 • dijous, 20 octubre 2016 10:30
  • Comissió Gestora dels Processos d'Accés i Preinscripció Universitària
  • València (València)
 • dimecres, 19 octubre 2016 11:00
  • Directors de centres d'educació especial públics, reunió conjunta amb el director general de Centres i Personal Docent
  • València (València)
 • dimarts, 18 octubre 2016 17:00
  • Reunió amb Directora i Presidenta AMPA del CEIP. AMBRA. Assumpte: pla modificació jornada escolar.
  • València (València)
 • dimarts, 18 octubre 2016 16:30
  • Reunió amb l´Associació AVADIS. Assumpte: dificultats específiques d'aprenentatge dels alumnes amb dislexia
  • València (València)
 • dimarts, 18 octubre 2016 16:00
  • Reunió amb AVAST. Assumpte: escola inclusiva
  • València (València)
 • dilluns, 17 octubre 2016 12:00
  • Reunió equip de Direcció
  • València (València)
 • dilluns, 17 octubre 2016 10:00
  • Reinió prèvia equip de Direcció
  • València (València)
 • dissabte, 15 octubre 2016 18:00
  • Pancarta institucional de la manifestació que dona fi a la Setmana contra la Pobresa 2016
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 14 octubre 2016 13:00
  • Reunió amb mestra. Assumpte: Alumnat amb dificultats específiques d'aprenentatge.
  • València (València)
 • divendres, 14 octubre 2016 11:00
  • Reunió amb el Conseller d´Educació,Investigació, Cultura i Esport
  • València (València)
 • dijous, 13 octubre 2016 17:30
  • Lliurament de Premis del II Certamen de Joves Investigadors, a l'IES Malilla
  • València (València)
 • dijous, 13 octubre 2016 16:00
  • Reunió amb FEDER C.V. Assumpte: Presentació proyecte
  • València (València)
 • dijous, 13 octubre 2016 12:00
  • Reunió amb HELIX Assumpte: Integració Social
  • València (València)
 • dimarts, 11 octubre 2016 13:00
  • President de COVAPA. Assumpte: activitats organitzades per les AMPAS
  • València (València)
 • dimarts, 11 octubre 2016 10:00
  • Comissió Permanent del Consell Escolar. Assumpte: Decret de Plurilingüisme
  • València (València)
 • diumenge, 9 octubre 2016 10:00
  • Acte Institucional del Día de la Comunitat Valenciana al Palau de la Generalitat
  • València (València)
 • divendres, 7 octubre 2016 11:00
  • Comissió de Seguiment del document sobre la implantació de la Reforma Educativa en els centres privats concertats de la Comunitat Valenciana.
  • València (València)
 • dijous, 6 octubre 2016 11:00
  • Alcalde de Tavernes de Valldigna. Assumpte: gabinet psicopedagògic
  • València (València)
 • dijous, 6 octubre 2016 09:30
  • Reunió amb el regidor de Cultura del Ajuntament de Beniparrell. Assumpte: Aula dos anys.
  • València (València)
 • dimecres, 5 octubre 2016 17:00
  • APPEII. Asumpte:protocol malaltia inflamatoria intestinal.
  • València (València)
 • dimecres, 5 octubre 2016 16:30
  • Centres d'Educació Especial Concertats
  • València (València)
 • dimecres, 5 octubre 2016 12:30
  • Comissió mixta del barri de La Coma
  • València (València)
 • dimecres, 5 octubre 2016 11:00
  • Reunió amb la Subdrectora d´Ordenació. Assumpte: Decret Plurilingüísme
  • València (València)
 • dimarts, 4 octubre 2016 16:30
  • Reunió del conseller amb COVAL- Escuelas Católicas, secretari autonòmic d´Educació i Investigació i director general de Centres y Personal Docent. Assumte: Xarxa llibres, educació compensatòria i renovació concerts gener 2017.
  • València (València)
 • dimarts, 4 octubre 2016 16:00
  • Associació COCEMFE. Assumpte: necessitats de l'alumnat amb discapacitat
  • València (València)
 • dimarts, 4 octubre 2016 11:00
  • Reunió amb la presidenta de l'Associació Astea Safor. Assumpte:Aulas CIL
  • València (València)
 • dimarts, 4 octubre 2016 10:00
  • Jornada d'acollida i orientació d´auxiliars de conversa
  • València (València)
 • dilluns, 3 octubre 2016 12:00
  • Reunió de l'equip d'Educació
  • València (València)
 • dilluns, 3 octubre 2016 10:00
  • Comissió de Coordinació d'Educació
  • València (València)
 • divendres, 30 setembre 2016 12:30
  • Alcalde d´Oliva. Assumpte: Jornada continua.
  • València (València)
 • divendres, 30 setembre 2016 11:00
  • Presidenta d'ASPAU. Assumpte: Aules de comunicació i llenguatge per a alumnes autistes. Entrevista conjunta amb el director general de Centres i Personal Docent
  • València (València)
 • dijous, 29 setembre 2016 10:00
  • Mesa Sectorial
  • València (València)
 • dimecres, 28 setembre 2016 18:00
  • Obertura oficial del curs escolar 2016-2017, en el CEIP Pràctiques-La Aneja
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 28 setembre 2016 17:00
  • Reunió amb la regidora d'Educació de l' Ajuntament d´Alacant
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 28 setembre 2016 13:30
  • Reunió amb el secretari autonòmic d'Educació i Investigació, la directora general d'Universitats, el director general de Centres i Personal Docent i els vicerectors d'Estudiants de les Universitat de la CV.
  • València (València)
 • dimecres, 28 setembre 2016 10:00
  • Alcaldessa de Santa Pola. Assumpte: Jornada continua.
  • València (València)
 • dimarts, 27 setembre 2016 09:30
  • Mesa Sectorial
  • València (València)
 • dilluns, 26 setembre 2016 13:00
  • Acte de celebració del Dia Europeu de les Llengües
  • València (València)
 • dilluns, 26 setembre 2016 08:45
  • Acte de concesió de projectes de la Fundació Daniel y Nina Carasso
  • València (València)
 • divendres, 23 setembre 2016 08:30
  • Reunió de coordinació amb el Subdirector General de Innovació i Qualitat Educativa
  • València (València)
 • dijous, 22 setembre 2016 18:00
  • Mesa d'Alumnes
  • València (València)
 • dijous, 22 setembre 2016 16:30
  • Mesa de Pares
  • València (València)
 • dijous, 22 setembre 2016 13:00
  • Comissió de Seguiment del document sobre reforma educativa en centres concertats
  • València (València)
 • dijous, 22 setembre 2016 11:00
  • Mesa Sectorial
  • València (València)
 • dijous, 22 setembre 2016 10:00
  • Jornada d'acollida del professorat de centres penitenciaris de Formació de Persones Adultes
  • València (València)
 • dijous, 22 setembre 2016 08:30
  • Presentació projecte SHASTU
  • València (València)
 • dimecres, 21 setembre 2016 09:30
  • Reunió amb l'alcalde de Calp. Assumpte: Informe de Planificació Educativa sobre la necessitat d'un nou IES al municipi.
  • Calp (Alacant)
 • dimarts, 20 setembre 2016 18:00
  • Acte de benvinguda a les families dels xiquets i xiquetes de dos anys del proyecte experimental que inicien la seua escolarització
  • Silla (València)
 • dimarts, 20 setembre 2016 17:00
  • Grup Arquimedes. Assumpte: Conclusions Jornades i currículum de Física
  • València (València)
 • dimarts, 20 setembre 2016 16:30
  • STAS-Intersindical. Assumpte: Educadors aules de 2 anys
  • València (València)
 • dimarts, 20 setembre 2016 16:00
  • Reunió amb Javier Pérez y Carmen Cabestany, membres i formadors del programa de prevenció contra l'assatjament escolar. Assumpte: presentació del programa T.E.I. (Tutoria entre iguals)
  • València (València)
 • dimarts, 20 setembre 2016 09:30
  • Jose Luis Pérez Pont - Director gerente del Consorci de Museus. Assumpte: projectes en comú
  • València (València)
 • dilluns, 19 setembre 2016 17:00
  • IV Jornades d'Experiències Multilingües de la UEM - UV i el CEFIRE de València
  • València (València)
 • dijous, 15 setembre 2016 21:00
  • Revisió dades de la votació sobre l'organització de la jornada escolar
  • València (València)
 • dijous, 15 setembre 2016 16:30
  • Entrevista en CV Radio, al programa Conecta Familia, Cóm serà la meua classe?
  • València (València)
 • dijous, 15 setembre 2016 14:00
  • Seguiment del procediment de votació sobre l'organització de la jornada escolar
  • València (València)
 • dimecres, 14 setembre 2016 16:00
  • Jornada d'acollida al professorat d'aules CyL
  • València (València)
 • dimecres, 14 setembre 2016 14:00
  • Reunió de coordinació amb la Subdirectora de Ordenació i el Subdirector de Innovació i Qualitat Educativa
  • València (València)
 • dimarts, 13 setembre 2016 16:45
  • Jose Ignacio Martínez, director de l'IES 25 d'abril d'Alfafar. Assumpte: infraestructures del centre
  • València (València)
 • dimarts, 13 setembre 2016 16:00
  • Presentació del proyecte "The Cubby House Project" de la productora "Desarrollo de Negocio de CTP Media"
  • València (València)
 • dimarts, 13 setembre 2016 09:00
  • Reunió de coordinació en matèria d'atenció primerenca a menors de 6 anys amb discapacitats.
  • València (València)
 • dilluns, 12 setembre 2016 16:30
  • CEIP Antonio Ferrandis del Barri de la Coma
  • València (València)
 • dilluns, 12 setembre 2016 12:00
  • Reunió de l'equip de direcció
  • València (València)
 • dilluns, 12 setembre 2016 10:00
  • Comissió de Coordinació d'Educació, previa a l'Equip de Direcció,
  • València (València)
 • dissabte, 10 setembre 2016 09:30
  • Jornada sobre temps escolars
  • València (València)
 • divendres, 9 setembre 2016 10:00
  • Alcalde d'Orba. Assumpte: infraestructures derivades de la impartició del segon cicle d'ESO a l'IES Enric Valor
  • València (València)
 • dijous, 8 setembre 2016 16:30
  • Mesa d'Alumnes
  • València (València)
 • dijous, 8 setembre 2016 13:00
  • Mesa de Negociació de l'Ensenyament Privat Concertat
  • València (València)
 • dijous, 8 setembre 2016 11:30
  • Mesa de Pares
  • València (València)
 • dijous, 8 setembre 2016 09:30
  • Mesa Sectorial d'Educació
  • València (València)
 • dimarts, 6 setembre 2016 16:45
  • Rodrigo Hernández, responsable de Save the Children seu Comunitat Valenciana. Assumpte: projecte investigació en polítiques per a reduïr el fracàs escolar
  • València (València)
 • dimarts, 6 setembre 2016 13:00
  • Cap del servei central d'inspecció educativa
  • València (València)
 • dimarts, 6 setembre 2016 09:30
  • Sessió formativa per als centres amb unitats noves 2-3 anys
  • València (València)
 • dilluns, 5 setembre 2016 13:30
  • Acte presentació inici curs 2016-17
  • València (València)
 • dilluns, 5 setembre 2016 11:00
  • Roda de premsa de inici de curs
  • València (València)
 • dijous, 1 setembre 2016 20:00
  • El director general assisteix a l'inauguració de l'exposició ANTROPOMETRIES. DEL JO AL NOSALTRES, en el Centre del Carme.
  • València (València)
 • dimecres, 31 agost 2016 12:00
  • Asociación Creamos Valor
  • València (València)
 • dimecres, 31 agost 2016 11:00
  • Reunió de coordinació amb la subdirectora i caps de servei d'Ordenació
  • València (València)
 • dimarts, 30 agost 2016 12:00
  • FEVAFA Federació Valenciana d'Associacions de familiars de persones amb Alzheimer
  • València (València)
 • dimarts, 30 agost 2016 09:00
  • Subdirector d'Innovació i Qualitat Educativa
  • València (València)
 • dilluns, 29 agost 2016 12:00
  • Consell de Direcció de la Conselleria
  • València (València)
 • dilluns, 29 agost 2016 10:30
  • Reunió del equip de direcció d'educació
  • València (València)
 • divendres, 26 agost 2016 12:00
  • Reunió amb el Conseller
  • València (València)
 • divendres, 26 agost 2016 11:30
  • Reunió amb Nacho Badenes, president de Col.lectius de Castelló. s/assumptes generals de política educativa.
  • València (València)
 • divendres, 26 agost 2016 09:00
  • Reunió amb els subdirectors d'Ordenació i de Innovació i Qualitat Educativa. Assumpte: revisió tasques inici curs
  • València (València)
 • dimecres, 24 agost 2016 10:30
  • Reunió amb el Conseller
  • València (València)
 • divendres, 5 agost 2016 10:30
  • Despatx amb el Conseller d´Educació, Investigació, Cultura i Esport s/ Plurilingüísme
  • València (València)
 • divendres, 5 agost 2016 08:30
  • Reunió amb Subdirectors y caps de Servei
  • València (València)
 • dijous, 4 agost 2016 11:00
  • Casa Ronald McDonal.
  • València (València)
 • dimecres, 3 agost 2016 16:30
  • Reunió amb el Conseller d´Educació, Investigació, Cultura i Esport , Secretario Autonòmic d´Educació i Investigació i D.g de Política Lingüística i Gestió del Multilingüísme s/ Plurilingüísme
  • València (València)
 • dimecres, 3 agost 2016 11:00
  • Subdirectora d¨Ordenació. s/ Modificació decret Curiculum
  • València (València)
 • dimecres, 3 agost 2016 09:00
  • Cap de Servei d´Innovació. s/ protocols
  • València (València)
 • dimarts, 2 agost 2016 13:30
  • Reunió amb AAVV. Raval i Pares i Mares del CEIP. Vicent Marzà i CEIP.Manel García Grau.
  • València (València)
 • dimarts, 2 agost 2016 12:00
  • Reunió amb l´Alcalde de Daimús, Directora del CEIP. Mestre Rafael Noguera i l´AMPA del Centre
  • València (València)
 • dimarts, 2 agost 2016 11:00
  • Reunió amb el Col·legi Parque Santa Ana de València
  • València (València)
 • divendres, 29 juliol 2016 12:00
  • Reunió del Pla director de seguritat viaria de la GV
  • València (València)
 • dijous, 28 juliol 2016 10:00
  • Reunió Associació de directors de Primaria
  • València (València)
 • dimecres, 27 juliol 2016 13:00
  • Institut Cartogràfic Valencià. Assumpte: noves tecnologies de la informació geoespacial aplicades a l'educació.
  • València (València)
 • dimecres, 27 juliol 2016 12:00
  • Reunió amb Cap de servei de Innovació s/ aules 2 a 3 anys
  • València (València)
 • dimecres, 27 juliol 2016 11:00
  • Jose Javier Navarro Pérez del Departament of Social Work and Social Services de la Universitat de Valencia. Assumpe: prevencíò violència de genere en adolescents
  • València (València)
 • dimarts, 26 juliol 2016 16:00
  • Encarna Ruiz, directora del CEIP El Castell d'Albalat dels Sorells. Assumpte: presentació projecte TIL
  • València (València)
 • dimarts, 26 juliol 2016 14:00
  • Cap de Inspecció General d¨Educació i Inspectors de Sanitat
  • València (València)
 • dimarts, 26 juliol 2016 13:00
  • Sumsi Carbonell
  • València (València)
 • dimarts, 26 juliol 2016 11:00
  • Carmen Longares, coordinadora Delegació Especial de la Agencia Tributària de València. Assumpte: campanya educativa de la Agencia Tributària
  • València (València)
 • dilluns, 25 juliol 2016 12:00
  • Secretari Atonòmic d´Educació i Investigació.
  • València (València)
 • divendres, 22 juliol 2016 12:00
  • Comissió Interdepartamental per a la Modernització Tecnològica, la Qualitat i la Societat del coneixement de la Comunitat Valenciana ( CITEC)
  • València (València)
 • divendres, 22 juliol 2016 10:00
  • Fundació Bromera s/ presentació projectes
  • València (València)
 • dijous, 21 juliol 2016 16:30
  • Consell d´Administració Contrucciones e Infraestructuras de la Generalitat Valenciana S.A
  • València (València)
 • dijous, 21 juliol 2016 13:00
  • Pablo Cervera ProtOS s/ Zeroacoso
  • València (València)
 • dimecres, 20 juliol 2016 16:00
  • Seminari de directors de centres d'Educació Especial concertats
  • València (València)
 • dimecres, 20 juliol 2016 08:30
  • Reunió amb la Subdirectora General d´Ordenació
  • València (València)
 • dimarts, 19 juliol 2016 10:00
  • Reunió amb Subdirectors i caps de Servei de la D.G de Política Educativa
  • València (València)
 • dilluns, 18 juliol 2016 12:00
  • Consell de Dirección d' Educació
  • València (València)
 • divendres, 15 juliol 2016 13:00
  • Els director generals d'Assitència Sanitària i Política Educativa es reunixen amb l'agrupación per a la asistència sanitaria en els centres educatius durant l' horari lectiu
  • València (València)
 • divendres, 15 juliol 2016 10:00
  • Reunió amb els membres de la Mesa dels Agents Socials de la Formacio de Persones Adultes de la Comunitat Valenciana
  • València (València)
 • dijous, 14 juliol 2016 14:00
  • Reunió amb Miguel Zaragoza, diputat provincial de Benestar de les Persones
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 14 juliol 2016 13:00
  • Reunió amb la Directora Territorial d'Alacant
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 14 juliol 2016 10:30
  • Ponència- Disseny Universal d'Aprenentatge: pensar des de la diversitat, fer un currículum accessible per a tots
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 14 juliol 2016 10:00
  • Inauguració II Jornades de l'itinerari de competències: Espais d'inclusió, competències clau i desenvollupament professional.
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 11 juliol 2016 13:00
  • Alcalde de Sant Antoni de Benagéber. Assumpte: planificació educativa de la localitat
  • València (València)
 • dilluns, 11 juliol 2016 10:00
  • Reunió amb el director general de Centres i Personal Docent
  • València (València)
 • divendres, 8 juliol 2016 13:00
  • Reunió Agrupacions Assistència Sanitaria en Centres Docents
  • València (València)
 • divendres, 8 juliol 2016 10:00
  • Reunió amb DG Assistència Sanitària
  • València (València)
 • divendres, 8 juliol 2016 09:00
  • Carmen Chirivella, directora IES n.1 de Cheste
  • València (València)
 • divendres, 8 juliol 2016 08:30
  • Reunió amb el Sotssecretari i el Secretari Autonòmic d'Innovació i Investigació
  • València (València)
 • dijous, 7 juliol 2016 09:15
  • Inauguració Jornada Edusiona´t amb les Arts
  • València (València)
 • dimecres, 6 juliol 2016 09:00
  • Equip de Direcció
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimarts, 5 juliol 2016 15:00
  • Reunió Equip de Direcció
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimarts, 5 juliol 2016 11:30
  • Recepció nous acadèmics De l'Acadèmia Valenciana de la Llengua
  • València (València)
 • dimarts, 5 juliol 2016 10:00
  • Ajuntament de Pobla LLarga
  • València (València)
 • dilluns, 4 juliol 2016 16:00
  • Reunió Amb Subdirectora d´Ordenació i Cap de servei Plurilingüe.
  • València (València)
 • dilluns, 4 juliol 2016 13:00
  • Reunió amb el cap d´Inspecció Central i Inspectors metges
  • València (València)
 • dilluns, 4 juliol 2016 10:00
  • Acte Inaugural Escola d´Estiu de Castelló
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • divendres, 1 juliol 2016 13:00
  • Ajuntament de Vall d´Uxo
  • València (València)
 • divendres, 1 juliol 2016 12:00
  • Carmen Tomàs, Regidora d´Educació Ajuntament d´Almàssera.
  • València (València)
 • dimecres, 29 juny 2016 16:00
  • Reunió amb la subdirectora d' Ordenació i el cap del servei d' Inspecció Central
  • València (València)
 • dimecres, 29 juny 2016 08:30
  • Reunió subdirector d'Innovació i Qualitat Educativa i subdirectora d'Ordenació
  • València (València)
 • dimarts, 28 juny 2016 18:00
  • AMPA Barri del Carmé, Juan José Cuñat i Rosa Ortell
  • València (València)
 • dimarts, 28 juny 2016 17:30
  • AMPA IES núm. 1 de Cheste. Assumpte: Batxillerat d´excel·lència
  • València (València)
 • dimarts, 28 juny 2016 16:45
  • Sergio Senabre ASINDOWN
  • València (València)
 • dimarts, 28 juny 2016 13:30
  • Comissió Interdepartamental de Cooperació al Desenvolupament
  • València (València)
 • dimarts, 28 juny 2016 12:00
  • Degà de la Facultat de Filosofia i Ciencies de l´Educació
  • València (València)
 • dimarts, 28 juny 2016 10:30
  • Colegio Oficial de Pedagogos y Psicopedagogos de la Comunidad Valenciana
  • València (València)
 • dilluns, 27 juny 2016 16:00
  • Reunió amb la subdirectora d'Ordenació i el cap del servei d'Inspecció Central
  • València (València)
 • dilluns, 27 juny 2016 09:00
  • Reunió amb el conseller
  • València (València)
 • divendres, 24 juny 2016 13:00
  • Pilar Almeria Companyia de Teatre Micalet
  • València (València)
 • divendres, 24 juny 2016 12:00
  • Ajuntament de Cheste
  • València (València)
 • dijous, 23 juny 2016 18:00
  • Subdirecció d´Ordenació
  • València (València)
 • dijous, 23 juny 2016 17:30
  • Ajuntament d´Ayora
  • València (València)
 • dijous, 23 juny 2016 16:45
  • Jorge Cardona, president del comité Autonòmic d'UNICEF C.V.
  • València (València)
 • dijous, 23 juny 2016 16:00
  • Reunió amb AMPES Centres plurilingües
  • València (València)
 • dijous, 23 juny 2016 09:30
  • Mesa Sectorial d´Educació
  • València (València)
 • dimecres, 22 juny 2016 10:45
  • amb el Conseller i Sotssecretari
  • València (València)
 • dimecres, 22 juny 2016 08:30
  • Rafael Sotoca, D.G.Assistència Sanitària i José Blasco, Cap d'Inspecció d'Educació
  • València (València)
 • dimarts, 21 juny 2016 11:00
  • Regidoria d´Educació de l´Ajuntament d´Alacant
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 20 juny 2016 17:00
  • Reunió de treball amb la directora general d´Universitats, director general de Politica Lingüística, Gabinet Tècnic i directora territorial d´Educació, Investigació, Cultura i Esports d´Alacant
  • València (València)
 • dilluns, 20 juny 2016 12:00
  • Consell de Direcció de la Conselleria
  • València (València)
 • dilluns, 20 juny 2016 10:00
  • Comissió d´educació de la secretaria autonòmica d´Educació
  • València (València)
 • dijous, 16 juny 2016 16:00
  • Director del CEFIRE d'Alacant
  • València (València)
 • dimarts, 14 juny 2016 18:00
  • Vicent Cassany
  • València (València)
 • dimarts, 14 juny 2016 17:30
  • Juan López Valero, director de l´IES Cueva Santa de Segorbe
  • València (València)
 • dimarts, 14 juny 2016 16:45
  • Benjamin Velasco. President d´ASVAES
  • València (València)
 • dimarts, 14 juny 2016 16:00
  • Fundació Lo Que De Verdad Importa.
  • València (València)
 • dimarts, 14 juny 2016 11:00
  • Reunió amb els centres del pla experimental d'educació infantil de 2 anys per al curs 2016-2017
  • València (València)
 • dimarts, 14 juny 2016 10:00
  • José de Lamo, D.G Agència Valenciana de Igualtat en la Diversitat
  • València (València)
 • dimarts, 14 juny 2016 08:30
  • Despatx amb el Comseller d´Educació, Investigacuín, Cultura i Esport
  • València (València)
 • divendres, 10 juny 2016 08:30
  • Subdirectors d'Ordenació i de Innovació i Qualitat Educativa
  • València (València)
 • dijous, 9 juny 2016 11:30
  • Comissió de Seguiment del document sobre la implantació de la reforma educativa en els centres concertats de la Comunitat Valenciana
  • València (València)
 • dijous, 9 juny 2016 10:00
  • Mesa Sectorial d´Educació
  • València (València)
 • dimecres, 8 juny 2016 11:30
  • Reunió Mercé Durà i Salva Aznar s/ Pàgina Web
  • València (València)
 • dimarts, 7 juny 2016 17:30
  • Col.legi d´Óptics Optometristes de la C.V
  • València (València)
 • dimarts, 7 juny 2016 16:45
  • Vicerrector Politiques de Formació i Qualitat Educativa U.V
  • València (València)
 • dimarts, 7 juny 2016 16:00
  • Gabinets psicopedagògics escolars
  • València (València)
 • dilluns, 6 juny 2016 12:00
  • Consell de Direcció
  • València (València)
 • divendres, 3 juny 2016 19:00
  • Premis Margarida Borrás 2016
  • València (València)
 • divendres, 3 juny 2016 13:30
  • Mercè Durà Cap de Servei d´Innovació i Qualitat Educativa i Salva Aznar Cap de Servici d´Informàtica per als Centres Educatius
  • València (València)
 • divendres, 3 juny 2016 11:30
  • Visita Centre Santa Cruz de Mislata
  • Mislata (València)
 • dijous, 2 juny 2016 16:30
  • Jornada d'ensenyament i ús del valencià als centres educatius intercanvi d'experiencies 2016.
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 1 juny 2016 11:00
  • Comissió d´Estadística Educativa de la Conferència d'Educació.
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 31 maig 2016 18:15
  • Col.lectiu dones educadores.
  • València (València)
 • dimarts, 31 maig 2016 17:30
  • Plataforma por San Antonio de Benagéber
  • València (València)
 • dimarts, 31 maig 2016 16:45
  • Emilia Serrano Pta. de Helix. Federació d'Associacions per la integració del sord en la C.V.
  • València (València)
 • dimarts, 31 maig 2016 16:00
  • Entitats Socials: ACCEM, CEAR i CRUZ ROJA
  • València (València)
 • dimarts, 31 maig 2016 10:00
  • Reunió amb Helena Ferrando Dg de Inclusió Social
  • València (València)
 • dimarts, 31 maig 2016 09:00
  • Subdirector general de Innovació i Qualitat Educativa
  • València (València)
 • dilluns, 30 maig 2016 12:00
  • Consell de Direcció de la Conselleria
  • València (València)
 • dissabte, 28 maig 2016 19:00
  • Conferència PROSOPON
  • Sagunt (València)
 • divendres, 27 maig 2016 11:00
  • D.G. Assistencia Sanitaria Rafael Sotoca i D.G Planificació i Organizació assistencial, Carlos Fluixa
  • València (València)
 • divendres, 27 maig 2016 09:30
  • Reunió Coordinació Direcció general de Política Educativa
  • València (València)
 • divendres, 27 maig 2016 09:00
  • Alcalde de Xeraco
  • València (València)
 • dijous, 26 maig 2016 17:00
  • Seminari Directors d´Educació Especial Concertada i Director General de Centres i Personal Docent
  • València (València)
 • dijous, 26 maig 2016 16:30
  • Fundació Mira´m
  • València (València)
 • dijous, 26 maig 2016 10:45
  • 1º Trobada projecte Erasmus + Integr-arte. CEIP Antonio Ferrandis, Paterna
  • València (València)
 • dimecres, 25 maig 2016 20:00
  • Proyecto Singa, Transformació social a traves de la música.
  • València (València)
 • dimecres, 25 maig 2016 16:30
  • Levante TV. s/ l´assetjament escolar
  • València (València)
 • dimarts, 24 maig 2016 19:00
  • VII Declaració Educativa de la Unió de cooperatives d´Ensenyament Valencianes.
  • València (València)
 • dimarts, 24 maig 2016 16:45
  • Javier Herrero- Iniciativa Ojo de Agua
  • València (València)
 • dimarts, 24 maig 2016 12:00
  • XXIV Premi de convivència
  • València (València)
 • dilluns, 23 maig 2016 16:30
  • Reunió amb la directora general d'Universitats, director general de Politica Educativa, Gabinet Tècnic i directora territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esports d'Alacant
  • València (València)
 • dilluns, 23 maig 2016 12:00
  • Consell de Direcció de la Conselleria
  • València (València)
 • dissabte, 21 maig 2016 16:30
  • Trobades d'Escola Valenciana
  • Ondara (Alacant)
 • divendres, 20 maig 2016 20:00
  • Presentació llibre de JESÚS MONCHO. Els meus orìgens: una senda d´emocions
  • Xaló (Alacant)
 • divendres, 20 maig 2016 13:30
  • Comissió Institucional de Coordinació Espai Socioeducatiu.
  • València (València)
 • divendres, 20 maig 2016 11:00
  • Alcalde d'Oliva, David González
  • València (València)
 • dijous, 19 maig 2016 18:00
  • CEIP Gloria Fuertes
  • Alzira (València)
 • dijous, 19 maig 2016 12:00
  • Regidora d´Educació de l´Ajuntament d´Alacant
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 17 maig 2016 17:30
  • Salvador Martínez. El Temps
  • València (València)
 • dimarts, 17 maig 2016 16:45
  • Jesús Martínez Vargas, coordinador de la xarxa d'Escoles Associades a la UNESCO al País Valencía
  • València (València)
 • dimarts, 17 maig 2016 16:00
  • Federación Maranatha de Asociaciones Gitanas
  • València (València)
 • dimarts, 17 maig 2016 13:00
  • Associació FESORD
  • València (València)
 • dimarts, 17 maig 2016 10:30
  • Centre concertat Sagrada Familia del carrer Pare Barranco, 40
  • València (València)
 • dimarts, 17 maig 2016 10:00
  • Jornada d´intercanvi d´experiències i valoració del projecte experimental d´incorpració del nivell educatiu de 2 a 3 anys
  • València (València)
 • dimarts, 17 maig 2016 08:30
  • Subdirectora de Ordenació i Cap de Servici d´Educació Plurilingüe
  • València (València)
 • dilluns, 16 maig 2016 17:30
  • Comissió de seguimient del document sobre la implantació de la reforma educativa en els centres concertats de la Comunitat Valenciana
  • València (València)
 • dilluns, 16 maig 2016 16:00
  • Mesa Sectorial
  • València (València)
 • dilluns, 16 maig 2016 10:00
  • Comissió de coordinació d'Educació
  • València (València)
 • diumenge, 15 maig 2016 17:30
  • Concert de PROESO, Cloenda de la Primavera Educativa
  • València (València)
 • diumenge, 15 maig 2016 12:40
  • Entrevista al programa "A vivir que son dos días" de la Cadena Ser
  • València (València)
 • diumenge, 15 maig 2016 10:30
  • Congrés L'aposta pel Multilingüísme
  • València (València)
 • dissabte, 14 maig 2016 21:30
  • Inauguració l'Arbre de les Llengües i concert homenatge de Capella de Ministrers a Ramón Llull
  • València (València)
 • dissabte, 14 maig 2016 14:30
  • PRIMAVERA EDUCATIVA - Dinar al Centre de Turisme
  • València (València)
 • dissabte, 14 maig 2016 11:30
  • Premis SAMBORI Pais
  • València (València)
 • divendres, 13 maig 2016 22:00
  • Concert Com sona l'ESO
  • València (València)
 • divendres, 13 maig 2016 19:00
  • Acte Institucional d´Inauguració de la Primavera Educativa
  • València (València)
 • divendres, 13 maig 2016 09:15
  • Inauguració Congrés d'Educació Inclusiva
  • València (València)
 • dijous, 12 maig 2016 20:30
  • BALLEM VALÈNCIA: Gran Ballada col.lectiva amb músiques i danses de carrer.
  • València (València)
 • dijous, 12 maig 2016 18:30
  • Acte de reconeixement a la trajectoria professional de directors/es dins de la Jornada "La Gestió Pedagógica dels Centres"
  • València (València)
 • dijous, 12 maig 2016 16:30
  • Jornades "La Gestió Pedagógica dels Centres"
  • València (València)
 • dimecres, 11 maig 2016 12:00
  • Cap del Servei Central d´Inspecció Educativa
  • València (València)
 • dimecres, 11 maig 2016 09:30
  • Sessió ordinària Consell Valencià de Cooperación al Desenrotllament
  • València (València)
 • dimarts, 10 maig 2016 17:30
  • Adolf Murillo i Jorge Sastre. Assumpte: presentació Soundcool
  • València (València)
 • dimarts, 10 maig 2016 16:45
  • Representans IES Isabel de Villena, IES El Grao i IES Serpis.
  • València (València)
 • dimarts, 10 maig 2016 16:00
  • Manuel Carceller, Plataforma per la LLengua.
  • València (València)
 • dimarts, 10 maig 2016 10:30
  • Subcomissió per a l'estudi respecte a la realització d'un treball integral per a l'erradicació de les violències de gènere a la Comunitat Valenciana
  • València (València)
 • dilluns, 9 maig 2016 12:30
  • Subdirectora general d'Ordenació. Tema : Comissió aules CyL.
  • València (València)
 • dilluns, 9 maig 2016 11:00
  • Concurs de dibuix escolar " Pintem l'Europa que volem"
  • València (València)
 • divendres, 6 maig 2016 19:00
  • Lliurament premis SAMBORI
  • Ondara (Alacant)
 • divendres, 6 maig 2016 11:00
  • Exposició commerorativa del 75è aniversari del C.P. Pare Jofré. " Recordar el passat, expllicar el present"
  • el Puig de Santa Maria (València)
 • divendres, 6 maig 2016 10:00
  • El Pais s/ Plurilingüisme
  • València (València)
 • dijous, 5 maig 2016 17:30
  • Associació de Directors i Directores dels Centres d'Educació Especial Públics. Asumpte: problemàtica dels centes d´educació especial.
  • València (València)
 • dijous, 5 maig 2016 12:30
  • Cap de Servei de Innovació
  • València (València)
 • dijous, 5 maig 2016 08:30
  • Subdirector general de Innovació i Qualitat Educativa
  • València (València)
 • dimecres, 4 maig 2016 18:00
  • V Jornades Internacionals d'Educació Infantil.
  • Benissa (Alacant)
 • dimecres, 4 maig 2016 13:45
  • Jose del Amo s/pla de diversitat sexual en centres educatius
  • València (València)
 • dimecres, 4 maig 2016 13:00
  • Mesa Negociació de l'Ensenyament Privat Concertat
  • València (València)
 • dimecres, 4 maig 2016 09:30
  • Presentació campaña divulgació infantil sobre tema tributari
  • València (València)
 • dimarts, 3 maig 2016 17:30
  • Robert Rey
  • València (València)
 • dimarts, 3 maig 2016 16:45
  • Manolo Avila.
  • València (València)
 • dimarts, 3 maig 2016 16:00
  • Rafael Dominguez. Editorial Tirant lo Blanch
  • València (València)
 • dimarts, 3 maig 2016 12:30
  • Reunió creació grup de treball del Mapa de desigualtats
  • València (València)
 • dilluns, 2 maig 2016 11:00
  • Acte de Lliurament de Beques FCT Europa / Erasmus + del Curs 2015/2016
  • València (València)
 • dissabte, 30 abril 2016 17:00
  • Trobada en La Font d'en Carròs
  • la Font d'En Carròs (València)
 • divendres, 29 abril 2016 19:30
  • Presentació Llibre " Contra les aules" de Tomàs Llopis. A la Fira del Llibre de València
  • València (València)
 • divendres, 29 abril 2016 12:00
  • Degà i Secretari de la Facultat de Magisteri de València, Assumpte: pròxima conmemoració del 150 aniversari dels estudis de Magisteri femeni.
  • València (València)
 • divendres, 29 abril 2016 11:15
  • Silvia Bernabeu. Pta. AMPA IES. Radio Exterior
  • València (València)
 • dijous, 28 abril 2016 18:30
  • Jornada de flabiol
  • València (València)
 • dijous, 28 abril 2016 17:30
  • Escoletes Infantils El Trenet, El Bresol i el Patufet, Cooperatives Valencianes. Assumpte: educació 0-3 anys
  • València (València)
 • dijous, 28 abril 2016 16:30
  • Associació Adoptans. Assumpte: Alumnes en acollida o adopció.
  • València (València)
 • dijous, 28 abril 2016 16:00
  • Vicent Boscá. Revista SAÓ. Asumpte: Presentació Revista
  • València (València)
 • dijous, 28 abril 2016 10:00
  • Reunió amb tots els Centres Especifics d'Educació Especial Publics i Concertats
  • València (València)
 • dimecres, 27 abril 2016 19:00
  • Xè Aniversari de AKOE EDUCACIÓ. Conferència de Francesco Tonucci
  • València (València)
 • dimecres, 27 abril 2016 12:30
  • Regidor d'Educació Ajuntament de Novelda i D.G. de Centres i Personal Docent
  • València (València)
 • dimecres, 27 abril 2016 10:00
  • Invitació Ponències Francesco Tonucci
  • València (València)
 • dimecres, 27 abril 2016 09:00
  • Subdirectora d'Ordenació
  • València (València)
 • dimarts, 26 abril 2016 11:45
  • Vicente Juan Botti, Vicerectorat de les Tecnologies de la informació i les comunicacions. Assumpte: Presentació projecte Polimedia
  • València (València)
 • dimarts, 26 abril 2016 10:00
  • Inauguració Jornada "La lectura en el segle XXI"
  • València (València)
 • dilluns, 25 abril 2016 10:00
  • Subdirectora d´Ordenació, Cap del Servei de Planificació Educativa i Cap del Servei Central d´Inspecció. Assumpte: arranjament escolar
  • València (València)
 • dimecres, 20 abril 2016 20:00
  • Lliurament de Premis Extraordinaris al Rendiment Acadèmic de Secundaria i Batxillerat
  • València (València)
 • dimecres, 20 abril 2016 16:30
  • Lliurament de Premis Extraordinaris al Rendiment Acadèmic de Primaria (torn III)
  • València (València)
 • dimecres, 20 abril 2016 11:30
  • IV Pla de Salut de la Comunitat Valenciana 2016 - 2020
  • València (València)
 • dimecres, 20 abril 2016 10:00
  • Reunió amb la Subdirectora d'Ordenació i la Subdirectora de Formación Profesional para el empleo, Rosa López s/ impartició competencies claus
  • València (València)
 • dimarts, 19 abril 2016 20:00
  • Lliurament de Premis Extraordinaris al Rendiment Acadèmic de Primaria (torn II)
  • València (València)
 • dimarts, 19 abril 2016 16:30
  • Lliurament de Premis Extraordinaris al Rendiment Acadèmic de Primaria (torn I)
  • València (València)
 • dimarts, 19 abril 2016 12:30
  • IES COTES BAIXES. Assumpte, Proyecte d'itinerari de Batxillerat
  • València (València)
 • dilluns, 18 abril 2016 16:00
  • Trobada d'educació en valors
  • València (València)
 • dilluns, 18 abril 2016 13:00
  • Reunió Equip de Direcció
  • València (València)
 • dilluns, 18 abril 2016 09:30
  • Comissió Coordinació d'Educació
  • València (València)
 • dissabte, 16 abril 2016 10:30
  • Trobades d'Escola Valenciana
  • Barxeta (València)
 • divendres, 15 abril 2016 12:30
  • Unió de Cooperatives d'Ensenyament Valencianes
  • València (València)
 • divendres, 15 abril 2016 09:30
  • Trobada d'oci Educatiu de la Comunitat Valenciana
  • València (València)
 • dijous, 14 abril 2016 18:00
  • Mesa d'Alumnes
  • València (València)
 • dijous, 14 abril 2016 16:30
  • Mesa de Pares i Mares
  • València (València)
 • dijous, 14 abril 2016 14:00
  • President de l'Associació de Directors de Primaria, Vicent Ripoll
  • València (València)
 • dijous, 14 abril 2016 13:00
  • Mesa de Negociació de l'Ensenyament Privat Concertat
  • València (València)
 • dijous, 14 abril 2016 12:00
  • Mesa Sectorial
  • València (València)
 • dijous, 14 abril 2016 10:00
  • Directora General de Cultura. Assumpte: Pla Estratègic Cultural 2016-2020
  • València (València)
 • dimecres, 13 abril 2016 13:30
  • Reunió amb Vicent Monroig
  • València (València)
 • dimecres, 13 abril 2016 10:00
  • FEAPS i FEAD
  • València (València)
 • dimarts, 12 abril 2016 17:00
  • Jornada d'Innovació Docent. Universitat de València.
  • València (València)
 • dimarts, 12 abril 2016 13:30
  • Presidenta de l'Associació Valenciana d'Educació Ambiental. Assumpte: educació ambiental
  • València (València)
 • dimarts, 12 abril 2016 12:30
  • Associació de Directors/es. Toni Gónzalez
  • València (València)
 • dimarts, 12 abril 2016 11:30
  • Carles Fontestad, Alcalde de Massalfasar s/ Escoleta Municipal
  • València (València)
 • dimarts, 12 abril 2016 10:00
  • XX Festival de teatre grecollatí de Sagunt
  • Sagunt (València)
 • dilluns, 11 abril 2016 21:00
  • Sopar-reunió d'alts càrrecs d'Alacant al gover de la Generalitat
  • València (València)
 • divendres, 8 abril 2016 13:00
  • Federació d'Ajedrez de la Comunitat Valenciana
  • València (València)
 • divendres, 8 abril 2016 12:00
  • Associació Sindrome de Down de la Comunitat Valenciana, President Alberto Mateu
  • València (València)
 • divendres, 8 abril 2016 10:00
  • Reunió amb la Subdirectora d'Ordenació i la Subdirectora de Formació Profesional.
  • València (València)
 • dijous, 7 abril 2016 17:30
  • Mesa d'Alumnes
  • València (València)
 • dijous, 7 abril 2016 16:30
  • Mesa de Pares i Mares
  • València (València)
 • dijous, 7 abril 2016 11:00
  • Mesa Sectorial d'Educació
  • València (València)
 • dijous, 7 abril 2016 10:00
  • Mesa de Negociació de l'Ensenyament Privat Concertat
  • València (València)
 • dimecres, 6 abril 2016 18:00
  • Reunió amb la regidora d'educació de l'Ajuntament d'Alacant
  • València (València)
 • dimecres, 6 abril 2016 11:00
  • Unitat d'Educació Multilingüe de la Universitat d'Alacant
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 5 abril 2016 16:00
  • Reunió amb la Cap del servei d'Educació Plurilingue
  • València (València)
 • dimarts, 5 abril 2016 09:30
  • Reunió de la Comissió Mixta al Barri de la Coma
  • València (València)
 • dijous, 31 març 2016 17:30
  • Unió Musical de Lliria. Assumpte: centre integrat de música
  • València (València)
 • dijous, 31 març 2016 16:45
  • FEAPS i FEAD, federacions per a l'atenció de persones amb discapacitat intelectual
  • València (València)
 • dijous, 31 març 2016 16:00
  • Vicent Monroig, Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació. Assumpte:XXII Jornades Internacionals d'Historia de l'Educació "Educar en tems de guerra"
  • València (València)
 • dijous, 31 març 2016 11:30
  • Pla Estratègic Cultural 2016-2020
  • València (València)
 • dimecres, 30 març 2016 16:00
  • Subdirector d'Innovació i Qualitat Educativa i Cap del Servei d'Educació Plurilingüe
  • València (València)
 • dimecres, 30 març 2016 13:00
  • Reunió amb Santiago Tello. IES Benlliure i Andreu Branchat. IES Leopoldo Querol de Vinarós. Assumpte: doble Batxillerat en Frances
  • València (València)
 • dimecres, 30 març 2016 12:30
  • Entrevista en la cadena SER. Assumpte: arranjament escolar
  • València (València)
 • dimecres, 30 març 2016 10:00
  • Consell d'administració de CIEGSA.
  • València (València)
 • dimarts, 29 març 2016 16:00
  • Subdirector d'Innovació i Qualitat Educativa i Cap del Servei d'Evaluació i Estudis
  • València (València)
 • dimarts, 29 març 2016 12:30
  • Reunió equip de Direcció
  • València (València)
 • dimecres, 23 març 2016 13:00
  • Ajuntament de Guardamar. Assumpte: Planificació Educativa de la Localitat.
  • València (València)
 • dimecres, 23 març 2016 11:00
  • Directora General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial i Director General de Centres y Personal Docent.
  • València (València)
 • dimarts, 22 març 2016 17:30
  • Lliurament de Premis Extraordinaris al Rendiment Acadèmic de Primaria
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimarts, 22 març 2016 12:30
  • Ernest Castelló
  • València (València)
 • dimarts, 22 març 2016 11:30
  • Reunió amb Amical Wikimedia, assumpte: l'us de la viquipèdia en l'ambit educatiu.
  • València (València)
 • dimarts, 22 març 2016 09:00
  • Reunió de coordinació de la direcció general
  • València (València)
 • dilluns, 21 març 2016 17:30
  • Entitats vinculades al CEED. Assumpte: formació de persones adultes
  • València (València)
 • dilluns, 21 març 2016 16:45
  • Miguel A. Alambiaga. Associació Victimes del Terrorisme. Assumpte: xarrades en centres
  • València (València)
 • dilluns, 21 març 2016 16:00
  • Director del Centre de Mediació del Col·legi d'Advocats. Assumpte: mediació escolar
  • València (València)
 • dilluns, 21 març 2016 14:00
  • Josep Chaqués de la Fundació Sambori-La Ribera
  • València (València)
 • dilluns, 21 març 2016 10:00
  • Comissió de Coordinació d'Educació de Directors Generals d'Educació.
  • València (València)
 • dimecres, 16 març 2016 12:00
  • Fundació pel Llibre i la Lectura, FULL. Assumpte: Foment de la Lectura.
  • València (València)
 • dimecres, 16 març 2016 11:00
  • Ajuntament de Santa Pola. Assumpte: Planificació educativa en la localitat.
  • València (València)
 • dimecres, 16 març 2016 10:00
  • Reunió amb Inspecció Central d'Educació
  • València (València)
 • dimarts, 15 març 2016 17:00
  • Escola Valenciana
  • València (València)
 • dimarts, 15 març 2016 13:00
  • Mª Ángeles Ull, Presidenta de AVEADS.
  • València (València)
 • dimarts, 15 març 2016 09:30
  • Reunió amb el director general del Política Lingüística
  • València (València)
 • dilluns, 14 març 2016 19:30
  • Lliurament de Premis Extraordinaris al Rendiment Acadèmic de Primaria (torn II)
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 14 març 2016 16:30
  • Lliurament de Premis Extraordinaris al Rendiment Acadèmic de Primaria (torn I)
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 14 març 2016 12:00
  • Subsecretari i Isabel Rubio. Assumpte: Gestió Conveni Bankia.
  • València (València)
 • dilluns, 14 març 2016 10:00
  • Associació ASPACE
  • València (València)
 • divendres, 11 març 2016 14:00
  • Pta. Consell Escolar Valencià. Encarna Cuenca
  • València (València)
 • divendres, 11 març 2016 11:30
  • Mesa de Negociació de l'Ensenyament Privat Concertat
  • València (València)
 • divendres, 11 març 2016 10:00
  • Reunió amb les Organizacions Empresarials
  • València (València)
 • divendres, 11 març 2016 08:30
  • Subdirectora d'Ordenació i Subdirector d'Innovació
  • València (València)
 • dijous, 10 març 2016 18:30
  • Mesa Sectorial d'Educació
  • València (València)
 • dijous, 10 març 2016 17:00
  • Mesa de Pares i Mares.
  • València (València)
 • dijous, 10 març 2016 13:00
  • Amb la Subdirectora d'Ordenació i Cap de Servici d'Ordenació. Assumpte: Premis extraordinaris.
  • València (València)
 • dijous, 10 març 2016 12:00
  • AMPA IES Cabanyal
  • València (València)
 • dijous, 10 març 2016 11:30
  • Diari Informació d'Alacant.
  • València (València)
 • dimecres, 9 març 2016 16:30
  • Consell de Formació de Persones Adultes
  • València (València)
 • dimecres, 9 març 2016 13:00
  • CEDRO. Assumpte: Conveni de col·laboració per a la difusió i defensa dels drets d'autor en el marc de l'ensenyament.
  • València (València)
 • dimecres, 9 març 2016 09:30
  • Reunió Comissió de refugiats
  • València (València)
 • dimarts, 8 març 2016 13:00
  • Laura Morant, regidora d'educació de l'Ajuntamen de Gandia s/centre d'educació infantil
  • València (València)
 • dimarts, 8 març 2016 11:00
  • Semanari El Temps. Assumpte: Trobades d'Escoles en Valencià.
  • València (València)
 • dilluns, 7 març 2016 12:00
  • Primavera educativa
  • València (València)
 • dilluns, 7 març 2016 11:15
  • Presentació projecte europeu ERASMUS+ PROJECT YES al CEIP La Balaguera
  • Albal (València)
 • divendres, 4 març 2016 18:00
  • XXI Jornada sociolingüística d'Alcoy.
  • Alcoi (Alacant)
 • divendres, 4 març 2016 13:00
  • Ajuntament de Xirivella
  • València (València)
 • divendres, 4 març 2016 11:00
  • Vicente Miñana, president del Col.legi Oficial de Llicenciats en Educació Física i en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport de la Comunitat Valenciana, amb la directora general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial.
  • València (València)
 • dijous, 3 març 2016 17:30
  • Associació malaltia de Crohn. Presidenta Carmen Gónzalez. Assumpte: problemàtica dels alumnes amb aquesta malaltia
  • València (València)
 • dijous, 3 març 2016 16:45
  • Europa Laica
  • València (València)
 • dijous, 3 març 2016 16:00
  • Emilio Martínez. Assumpte:propostes de millora en TIC als centres educatius
  • València (València)
 • dijous, 3 març 2016 14:00
  • Ramón López, president de COVAPA
  • València (València)
 • dijous, 3 març 2016 13:00
  • Oro Azorín, alcaldesa de Favara.
  • València (València)
 • dijous, 3 març 2016 12:15
  • Rosalia Solís, regidora d'educació de l'Ajuntament de Fontanars dels Alforins
  • València (València)
 • dimarts, 1 març 2016 10:00
  • Centre SEFARAD
  • València (València)
 • dimarts, 1 març 2016 09:00
  • Reunió amb el cap del servei de Formació del Professorat
  • València (València)
 • dilluns, 29 febrer 2016 16:00
  • Reunió de coordinació d'Educació amb el secretari autonòmic d'Educació i Investigació
  • València (València)
 • dilluns, 29 febrer 2016 08:30
  • Reunió de coordinació amb els subdirectors d'ordenació i d'innovació i qualitat educativa
  • València (València)
 • dissabte, 27 febrer 2016 10:00
  • I Jornada RADIOESCOLA La ràdio feta per alumnes
  • València (València)
 • divendres, 26 febrer 2016 13:00
  • Begoña Pradells. presidenta de ANEFAM.
  • València (València)
 • divendres, 26 febrer 2016 10:30
  • Reunió amb les Conselleries representades en el Consell de Formació de Persones Adultes
  • València (València)
 • dijous, 25 febrer 2016 16:30
  • Reunió amb el Conseller s/ Primavera Educativa
  • València (València)
 • dijous, 25 febrer 2016 10:30
  • Director revista Camacuc i el D.G de Política Lingúística.
  • València (València)
 • dimecres, 24 febrer 2016 19:00
  • Assisteix a l'inauguració de la MICE
  • València (València)
 • dimecres, 24 febrer 2016 10:00
  • Trobada Formació Professional - Territoris
  • València (València)
 • dimarts, 23 febrer 2016 13:00
  • Angel Ribes Bellés, Alcalde de Benlloch
  • València (València)
 • dimarts, 23 febrer 2016 10:00
  • Jornada "Front a les adiccions: salut i educació un binomi amb efectes multiplicadors"
  • València (València)
 • dilluns, 22 febrer 2016 12:00
  • Directora SPE de Dénia
  • València (València)
 • divendres, 19 febrer 2016 16:00
  • Homenatge al mestre Miguel López Marco, descoberta del bust i placa commemorativa al CEIP Paco López Ortiz.
  • Sollana (València)
 • divendres, 19 febrer 2016 12:00
  • Alcalde d'Albalat dels Sorells, Nicolau Claramunt
  • València (València)
 • divendres, 19 febrer 2016 10:00
  • Subdirector d'Innovació i Qualitat Educativa i cap del servei d'Avaluació i Estudis
  • València (València)
 • divendres, 19 febrer 2016 09:00
  • Reunió amb el Sotssecretari
  • València (València)
 • dijous, 18 febrer 2016 17:30
  • Amb CERMI
  • València (València)
 • dijous, 18 febrer 2016 16:45
  • Associació Valenciana professors de dibuix
  • València (València)
 • dijous, 18 febrer 2016 16:00
  • Amb Ignacío Mora Guijarro. s/ Campanya de participació del CJCV
  • València (València)
 • dijous, 18 febrer 2016 12:00
  • Amb Josep Riera, Alcalde Ajuntament de Meliana s/ Planificació educativa.
  • València (València)
 • dijous, 18 febrer 2016 10:00
  • Directora IES nº1 de Xest i cap del servei d'Ordenació Educativa
  • València (València)
 • dimecres, 17 febrer 2016 13:00
  • Associació Agricologia Recupera
  • València (València)
 • dimecres, 17 febrer 2016 12:00
  • Reunió amb el Cònsol de Romania a Castellò
  • València (València)
 • dimecres, 17 febrer 2016 09:30
  • Valencianada 2016 dins del projecte Word Mobile City Proyect
  • València (València)
 • dimarts, 16 febrer 2016 16:00
  • Escola Valenciana
  • València (València)
 • dimarts, 16 febrer 2016 13:30
  • Comissió mixta d'atenció i acogiment a persones refugiades i desplaçades.
  • València (València)
 • dimarts, 16 febrer 2016 10:00
  • Reunió amb Manel Garcia Company, director del ISEA
  • València (València)
 • dimarts, 16 febrer 2016 08:00
  • Amb el Subdirector d'Innovació i Qualitat Educativa i el Cap de Servei d'Avaluació i Estudis
  • València (València)
 • dilluns, 15 febrer 2016 16:30
  • Subdirector d'Innovació i Qualitat i Cap del Servei d'Ordenació Educativa
  • València (València)
 • dilluns, 15 febrer 2016 13:00
  • Directors Territorials de Valencia i Castello i Cap del Servei Central d'Inspecció
  • València (València)
 • dilluns, 15 febrer 2016 12:00
  • Director del CEIP El Fabraquet de Campello
  • València (València)
 • dilluns, 15 febrer 2016 12:00
  • amb el cap del Servei Central d'Inspecció Educativa
  • València (València)
 • dilluns, 15 febrer 2016 09:00
  • Desdejuni informatiu Fórum Europa Tribuna del Mediterrani
  • València (València)
 • dissabte, 13 febrer 2016 10:00
  • Visita a l'IES Isabel de Villena amb motiu dels actes commemoratius del 50 aniversari del centre.
  • València (València)
 • divendres, 12 febrer 2016 12:00
  • Jornada autonòmica d'equips directius de centres valencians de formació de persones adultes
  • Segorbe (Castelló)
 • divendres, 12 febrer 2016 10:00
  • Inauguració Jornada d'Intercanvi d'Experiències PORTFOLIO EUROPEU DE LES LLENGÜES
  • València (València)
 • dijous, 11 febrer 2016 17:30
  • Reunió amb AVAST
  • València (València)
 • dijous, 11 febrer 2016 16:45
  • Amb el Col·legi Ofical de Biòlegs
  • València (València)
 • dijous, 11 febrer 2016 16:00
  • Enclau
  • València (València)
 • dijous, 11 febrer 2016 12:30
  • Reunió amt el director general d'Assistència Sanitaria i cap de servei d'Inspecció Central d'Educació per tractar el protocòl d'assistència sanitaria en centres docents
  • València (València)
 • dijous, 11 febrer 2016 11:00
  • Reunió amb la Directora General de Transparència, Aitana Mas
  • València (València)
 • dimarts, 9 febrer 2016 13:30
  • Reunió amb Adolf Murillo s/ projecte OPERA LA MARE DELS PEIXOS.
  • València (València)
 • dimarts, 9 febrer 2016 10:00
  • reunió conjunta de les Conselleries d'educació i medi ambient: PROPOSTES PER A LA POTENCIACIÓ DE L'EDUCACIÓ AMBIENTAL COM A EINA PER A IMPULSAR LA SOSTENIBILITAT.
  • Sagunt (València)
 • dilluns, 8 febrer 2016 10:00
  • Comissió de coordinació d'educació
  • València (València)
 • divendres, 5 febrer 2016 16:00
  • Reuníó amb el conseller
  • València (València)
 • divendres, 5 febrer 2016 08:30
  • Subdirectors d'Ordenació i d'Innovació i Qualitat Educativa
  • València (València)
 • dijous, 4 febrer 2016 17:30
  • Jose Luis Álvarez Gracia
  • València (València)
 • dijous, 4 febrer 2016 16:45
  • Reunió amb Joan Bravo. Escoles solidàries.
  • València (València)
 • dijous, 4 febrer 2016 16:00
  • Reunió amb Climent Moreno del Grup Enciclopèdia Catalana, s/ Publicació obres sector educatiu
  • València (València)
 • dijous, 4 febrer 2016 12:30
  • Adrián Ballester, Tinent Alcalde de l'ajuntament de Redován. s/ Projectes d'Innovació
  • València (València)
 • dijous, 4 febrer 2016 11:00
  • Comissió Avaluacions Diagnòstiques
  • València (València)
 • dijous, 4 febrer 2016 10:00
  • Director General d'Assistència Sanitaria i Cap del Servei Central d'Inspecció Educativa
  • València (València)
 • dimecres, 3 febrer 2016 16:30
  • Secretari Autonómic d'Educació i Investigació
  • València (València)
 • dimecres, 3 febrer 2016 11:00
  • Reunió amb el Secretai Autonómic d'Educació i Investigacióel, Secretari Autonòmic d'Inclusió i de l'Agència Valenciana de la Igualtat, D.G. de l'Institut de la Dona i per la Igualtat de Gènere i D.G. d'Inclusió social.
  • València (València)
 • dimecres, 3 febrer 2016 09:00
  • Reunió amb el D. General de Centres i Personal Docent . s/ Reglamento Orgánico de Centros.
  • València (València)
 • dimarts, 2 febrer 2016 16:30
  • Subdirector d'Innovació i Qualitat Educativa i Cap del Servei d'Avaluació i Estudis
  • València (València)
 • dimarts, 2 febrer 2016 13:30
  • amb la Directora General de Formació Professional i Ensenyament de Règim Especial i el subdirectors de les dos direccions generals
  • València (València)
 • dimarts, 2 febrer 2016 10:00
  • Reunió amb Jesús Martí , Secretari General de L'IVAJ. s/ Trobada de ocio Educatiu
  • València (València)
 • dilluns, 1 febrer 2016 16:30
  • amb els directors territorials de Valencia, Castelló i Alacant
  • València (València)
 • dilluns, 1 febrer 2016 15:00
  • Dinar de treball en el IES. Ciutat de l'Aprenent de València.
  • València (València)
 • dilluns, 1 febrer 2016 12:00
  • Reunió Equip de Direcció.
  • València (València)
 • dilluns, 1 febrer 2016 10:00
  • Comissió de Coordinació d'Educació i Investigació
  • València (València)
 • dissabte, 30 gener 2016 14:00
  • Cloenda Jornada de participació EDUSIONA'T
  • València (València)
 • dissabte, 30 gener 2016 10:00
  • Inauguració Jornada de participació EDUSIONA'T
  • València (València)
 • divendres, 29 gener 2016 12:30
  • entrevista amb LA SER s/ jornada EDUSIONA'T
  • València (València)
 • divendres, 29 gener 2016 09:00
  • amb la responsable del plan PREVI
  • València (València)
 • dijous, 28 gener 2016 16:00
  • Emilio Martínez
  • València (València)
 • dijous, 28 gener 2016 11:45
  • Reunió en la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació
  • València (València)
 • dimecres, 27 gener 2016 13:00
  • amb el Director General d'Assistència Sanitaria
  • València (València)
 • dimecres, 27 gener 2016 11:00
  • Miguel Angel Vera, Secretari General de CCOO
  • València (València)
 • dimarts, 26 gener 2016 11:30
  • Coordinació de les unitats d'atenció i intervenció del pla PREVI
  • València (València)
 • dilluns, 25 gener 2016 18:30
  • Presentació "Anuario del Deporte Valenciano" i lliurament de Premis"X Anuario de Oro"
  • València (València)
 • dilluns, 25 gener 2016 18:30
  • X Premis ANUARI ORO
  • València (València)
 • dilluns, 25 gener 2016 10:00
  • Subdirector d' Innovació i Qualitat Educativa
  • València (València)
 • dijous, 21 gener 2016 18:00
  • Reunió amb Manolo Conca s/ Pilota Valenciana.
  • València (València)
 • dijous, 21 gener 2016 17:30
  • Reunió amb Esteban Burillo, Associació L'Arca. de Nazaret.
  • València (València)
 • dijous, 21 gener 2016 16:45
  • Directors centres experimentals d'anglés
  • València (València)
 • dijous, 21 gener 2016 16:00
  • Rafael Miralles i Jaume Carbonell s/ projecte Viatge per les escoles valencianes
  • València (València)
 • dijous, 21 gener 2016 12:00
  • Periòdic 20 MINUTOS
  • València (València)
 • dijous, 21 gener 2016 09:15
  • Visita al CEIP Jaume I el Conqueridor, centre pilot de tecnologies per a l'aprenentatge del coneixement.
  • Catarroja (València)
 • dimecres, 20 gener 2016 17:00
  • Vicent Pascual
  • València (València)
 • dimecres, 20 gener 2016 14:00
  • Associació Hispano-Siria de la Comunitat Valenciana
  • València (València)
 • dimecres, 20 gener 2016 13:00
  • Associació Hispano-Siria de la Comunitat Valenciana
  • València (València)
 • dimecres, 20 gener 2016 11:30
  • Reunió amb l'Assocació d'Editors del Pais Valencà s/ Currículum i XARXA de Llibres.
  • València (València)
 • dimecres, 20 gener 2016 10:00
  • Vicepresidenta del Consell, Directora General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial i Directora General de Cultura i Patrimoni s/projecte educatiu i cultural
  • València (València)
 • dimarts, 19 gener 2016 13:00
  • Plataforma Salvem 0-3
  • València (València)
 • dimarts, 19 gener 2016 11:00
  • Reunió amb la Directora General de Formació Professional i Ensenyament de Règim Especial
  • València (València)
 • dimarts, 19 gener 2016 09:00
  • Subdirectora d'Ordenació
  • València (València)
 • dilluns, 18 gener 2016 16:00
  • amb el Secretari Autonòmic d'Educació i Investigació
  • València (València)
 • dilluns, 18 gener 2016 12:00
  • Reunió equip de Direcció
  • València (València)
 • dilluns, 18 gener 2016 10:00
  • Comissió d'Educació amb el Secretari Autonòmic d'Educació i Innovació
  • València (València)
 • divendres, 15 gener 2016 14:00
  • Entrevista pera a La Ser
  • València (València)
 • divendres, 15 gener 2016 13:00
  • Entrevista per a La Sexta TV
  • València (València)
 • divendres, 15 gener 2016 10:00
  • Subdirector d'Innovació i Qualitat
  • València (València)
 • dijous, 14 gener 2016 19:00
  • Mesa d'Alumnes
  • València (València)
 • dijous, 14 gener 2016 16:00
  • Mesa de Negociació de l'Ensenyament Privada Concertada.
  • València (València)
 • dijous, 14 gener 2016 11:30
  • Mesa Sectorial d'Educació.
  • València (València)
 • dijous, 14 gener 2016 09:30
  • Mesa de Pares
  • València (València)
 • dimarts, 12 gener 2016 17:15
  • Escola Valenciana
  • València (València)
 • dimarts, 12 gener 2016 12:00
  • Projecte del Plà Valencià de Foment del Llibre i la Lectura
  • València (València)
 • dimarts, 12 gener 2016 10:00
  • Visita CEIP Francesc Pons
  • Carcaixent (València)
 • dimarts, 12 gener 2016 09:00
  • Visita amb la Regidora d'Educació a l'Escoleta Infantil La Vieta de Carcaixent.
  • Carcaixent (València)
 • dilluns, 11 gener 2016 12:00
  • Reunió equip de Direcció.
  • València (València)
 • dilluns, 11 gener 2016 10:00
  • Comissió d'Educació amb el secretari Autonòmic d'educació i investigació
  • València (València)
 • dilluns, 11 gener 2016 09:30
  • Magisteri Español
  • València (València)
 • dimecres, 30 desembre 2015 11:00
  • Directora de coordinació de comunicació de Bankia
  • València (València)
 • dimecres, 30 desembre 2015 10:00
  • Reunió amb el Tinent Alcalde Ferrant Baixauli i la Regidora d'Educació de l'Ajuntament de Sedaví
  • València (València)
 • dimecres, 30 desembre 2015 09:00
  • amb el Secretari Autonòmic d'Educació i Investigació
  • València (València)
 • dilluns, 28 desembre 2015 12:00
  • Reunió equip de direcció
  • València (València)
 • dilluns, 28 desembre 2015 09:30
  • Reunió prèvia equip de direcció
  • València (València)
 • dimecres, 23 desembre 2015 09:30
  • Biblioteca de cordes i nusos. José Antonio Portillo
  • València (València)
 • dimarts, 22 desembre 2015 16:30
  • Reunió amb la D.G de Salut Pública. Ana María Garcia
  • València (València)
 • dilluns, 21 desembre 2015 09:00
  • Caps de Servei de la Dirección General
  • València (València)
 • divendres, 18 desembre 2015 10:30
  • Inspector General d'Educació
  • València (València)
 • divendres, 18 desembre 2015 08:30
  • Reunió de coordinació de la D.G. Política Educativa.
  • València (València)
 • dijous, 17 desembre 2015 20:00
  • Proyecció del documental PROFES, per invitació de TRILEMA
  • València (València)
 • dijous, 17 desembre 2015 16:30
  • Jornada d'innovació TROBATIC
  • València (València)
 • dijous, 17 desembre 2015 12:30
  • Comissió Seguiment Refugiats
  • València (València)
 • dijous, 17 desembre 2015 09:30
  • Director de l'Institut Superior D'Ensenyances Artistiques ISEACV
  • València (València)
 • dimecres, 16 desembre 2015 17:30
  • Teresa Menadas, Presidenta de la Asociación de profesores de francés de Valencia
  • València (València)
 • dimecres, 16 desembre 2015 16:45
  • FESORD, Federació de persones sordes de la Comunitat Valenciana
  • València (València)
 • dimecres, 16 desembre 2015 16:00
  • Jordi Bosch López Andújar, director del centre concertat Santiago Apóstol de Valencia.
  • València (València)
 • dimecres, 16 desembre 2015 09:00
  • Inspector General d'Educació
  • València (València)
 • dimarts, 15 desembre 2015 17:00
  • Entrevista amb Escola Valenciana
  • València (València)
 • dimarts, 15 desembre 2015 10:00
  • amb la técnica responsable de biblioteques escolars
  • València (València)
 • dilluns, 14 desembre 2015 13:00
  • Coordinadora del PREVI
  • València (València)
 • dilluns, 14 desembre 2015 12:00
  • Reunió amb la directora general d'Universitat, Investigació i Ciència
  • València (València)
 • dilluns, 14 desembre 2015 11:30
  • Cap del Servei d'Avaluació i Estudis
  • València (València)
 • dilluns, 14 desembre 2015 09:30
  • Subdirectora d'Ordenació
  • València (València)
 • divendres, 11 desembre 2015 13:00
  • Reunió amb Antonio Jareño
  • València (València)
 • divendres, 11 desembre 2015 10:00
  • Reunió de coordinació de la direcció general de Política Educativa.
  • València (València)
 • divendres, 11 desembre 2015 09:00
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic d'Educació i Investigació i Sotssecretari s/ PRIMAVERA EDUCATIVA
  • València (València)
 • dijous, 10 desembre 2015 09:30
  • Inauguració XVI Congrés Internacional de Didáctica de la Llengua i la Literatura, (SEDLL).
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 9 desembre 2015 13:00
  • Comissió d'Educació
  • València (València)
 • dimecres, 9 desembre 2015 12:00
  • Secretari Autonòmic d'Educació i Investigació, DG Universits, DG Formació Professional s/ máster FP
  • València (València)
 • dimecres, 9 desembre 2015 11:00
  • Consell de Direcció de la Conselleria
  • València (València)
 • divendres, 4 desembre 2015 08:30
  • Reunió de coordinació de la D.G. Política Educativa.
  • València (València)
 • dijous, 3 desembre 2015 19:00
  • Calendari Solidari de l'Associació de Mares i Pares del col.legi públic d'Educació Especial Tomás Llacer d'Alcoi
  • Alcoi (Alacant)
 • dijous, 3 desembre 2015 16:30
  • Jesús Jornet, catedrátic de Medició y Avaluació Educatives del Departament MIDE de la Universitat de València, amb subdirector d'innovació i cap del servei d'ensenyaments artístics
  • València (València)
 • dijous, 3 desembre 2015 13:00
  • Entrevista amb la Cadena Ser s/ projecte experimental alumnes de 2 anys
  • València (València)
 • dijous, 3 desembre 2015 12:30
  • Escola Infantil Principe Valiente de Manises
  • Manises (València)
 • dijous, 3 desembre 2015 11:30
  • CEIP Gonzalez Gallarza d'Alaquàs
  • Alaquàs (València)
 • dijous, 3 desembre 2015 10:30
  • CEIP Ciutat de Cremona d'Alaquàs
  • Alaquàs (València)
 • dijous, 3 desembre 2015 09:30
  • CEIP Federico Maicas de Torrent
  • Torrent (València)
 • dimecres, 2 desembre 2015 13:00
  • Unitat Pedagògica hospitalària d l'Hospital Marina Salud de Dénia
  • Dénia (Alacant)
 • dimecres, 2 desembre 2015 11:00
  • Unitat Pedagògica hospitalària d l'Hospital General d'Alacant
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 2 desembre 2015 09:30
  • Inauguració Jornada de difusió del PORTFOLIO EUROPEU DE LES LLENGÜES
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 1 desembre 2015 12:00
  • Vicedirector y presidenta AMPA Secció IES La Canyada de Paterna
  • València (València)
 • dimarts, 1 desembre 2015 10:00
  • Reunió PEC amb Inspecció Educativa, Subdirecció d'Ordenació i Subdirecció d'Innovació
  • València (València)
 • divendres, 27 novembre 2015 18:45
  • Acte commemoratiu del 40 aniversari de l'Escola Gavina
  • Picanya (València)
 • divendres, 27 novembre 2015 14:30
  • Revisió dades eleccions a consells escolars
  • València (València)
 • divendres, 27 novembre 2015 13:30
  • Plataforma Salvem 0-3
  • València (València)
 • divendres, 27 novembre 2015 13:00
  • Cap del Servei de Planificació Educativa
  • València (València)
 • divendres, 27 novembre 2015 12:00
  • Reunió del projecte educatiu amb la subdirectora d'Ordenació i el subdirector d'Innovació
  • València (València)
 • dijous, 26 novembre 2015 18:30
  • VII Lliurament de Premis COCEMFE València 2015
  • València (València)
 • dijous, 26 novembre 2015 17:30
  • Laureano Bárcena, Sindicat ANPE
  • València (València)
 • dijous, 26 novembre 2015 16:30
  • Alcalde de Yátova, Regidor i Director del CEIP Pintor Sorolla de Yátova s/ autorizació escuela infantil de primer cicle, nou centre de primaria i dotació centre d'adults
  • València (València)
 • dijous, 26 novembre 2015 10:00
  • AMPA del CEIP Ciutat de Cremona d'Alaquàs
  • València (València)
 • dijous, 26 novembre 2015 09:00
  • Reunió amb la Subdirectora General de Ordenació
  • València (València)
 • dimecres, 25 novembre 2015 15:00
  • I jornada Docent, Educació vial a debat organitzada per la Fundación MAPFRE
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 25 novembre 2015 09:30
  • Inauguració Jornada Portfolio Europeo de les Llengües
  • València (València)
 • dimarts, 24 novembre 2015 17:00
  • Presentació activitats Dia internacional contra la violència de gènere
  • València (València)
 • dimarts, 24 novembre 2015 12:00
  • Acte d'entrega de la I edició de les Distincions que reconeixen el compromís i treball contra la violència de gènere.
  • València (València)
 • dimarts, 24 novembre 2015 10:30
  • Reunió grup de treball de violència de gènere convocada per la Delegació del Govern a la Comunitat Valenciana
  • València (València)
 • dimarts, 24 novembre 2015 08:30
  • Reunió programa COMBAS de col.laboració territorial de competències del Centre Nacional d'Innovació i Investigació Educativa i el seu desenvolupament en la Comunitat Valenciana
  • València (València)
 • dilluns, 23 novembre 2015 11:00
  • Comissió Mixta d'atenció i acolliment a persones refugiades i desplaçades. En al Conselleria d'igualtat i Politiques Inclusives.
  • València (València)
 • dissabte, 21 novembre 2015 19:00
  • Nit d'Escola Valenciana "De la nit al dia"
  • Alginet (València)
 • divendres, 20 novembre 2015 11:00
  • Mesa de Pares
  • València (València)
 • divendres, 20 novembre 2015 08:30
  • Reunió de coordinació amb caps de servei i subdirectors de la direcció general
  • València (València)
 • divendres, 20 novembre 2015 08:00
  • Cap del Servei d'Inspecció Educativa
  • València (València)
 • dijous, 19 novembre 2015 17:30
  • Liga Española de la Educación y la Cultura Popular
  • València (València)
 • dijous, 19 novembre 2015 16:45
  • Marc Sanz López, responsable de Google for Education en España amb el Director General de Centres i Personal Docent
  • València (València)
 • dijous, 19 novembre 2015 16:30
  • Trobada d'innovació s/ atenció a la diversitat i inclusió social.
  • València (València)
 • dijous, 19 novembre 2015 10:00
  • Mesa Sectorial
  • València (València)
 • dimecres, 18 novembre 2015 17:30
  • Conoce Google para la Educació
  • València (València)
 • dimecres, 18 novembre 2015 11:30
  • Associació Salvem de 0 a 3, amb el Secretari Autonòmic d'Educació i Investigació
  • València (València)
 • dimarts, 17 novembre 2015 17:30
  • Escola Valenciana
  • València (València)
 • dimarts, 17 novembre 2015 16:30
  • Trobada TROBATIC, espai de reflexió de l'aplicació de les TIC en l'àmbit educatiu
  • València (València)
 • dimarts, 17 novembre 2015 11:00
  • Reunión amb Secretarí Autonòmic d'Educació, Sotssecretari, Inma Sánchez, Secretari General Administratiu i Director General de Política Educativa. s/ Primavera Educativa.
  • València (València)
 • dimarts, 17 novembre 2015 10:00
  • Helena Ferrando, D.g de Inclusión Social.
  • València (València)
 • dilluns, 16 novembre 2015 12:00
  • Reunió de l'equip de direcció de la Conselleria
  • València (València)
 • dilluns, 16 novembre 2015 09:30
  • Comisió Coordinació Previa al Consell de Direcció
  • València (València)
 • dissabte, 14 novembre 2015 11:00
  • III Encuentro Autonómico de Estudiantes Gitanos- Comunidad Valenciana.
  • València (València)
 • divendres, 13 novembre 2015 20:45
  • Premios Literarios Ciudad d'Alzira
  • Alzira (València)
 • divendres, 13 novembre 2015 12:00
  • Anabel Dominguez, Fundación YEHUDI MENUHIN
  • València (València)
 • divendres, 13 novembre 2015 10:00
  • Reunió en el despatx del Secretari Autonòmic s/ MOVISTAR
  • València (València)
 • divendres, 13 novembre 2015 08:30
  • Reunió de coordinació de la D.G. Política Educativa.
  • València (València)
 • dijous, 12 novembre 2015 20:00
  • Inauguració 4ª edició de l'Escola de Pares de l'IES Antoni Llidó i primera conferència sobre Competència digital, ciutadania democràtica i èxit professional
  • Xàbia (Alacant)
 • dijous, 12 novembre 2015 17:30
  • Associació de Professors de Tecnologia de la CV
  • València (València)
 • dijous, 12 novembre 2015 17:00
  • José Balaguer, president de l'Associació ASPAYM
  • València (València)
 • dijous, 12 novembre 2015 16:30
  • Alberto Sebastián, responsable de relacions institucional de PEARSON s/ oferta servicis educatius
  • València (València)
 • dijous, 12 novembre 2015 16:00
  • Reunió amb Lola Fernández, FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO.
  • València (València)
 • dijous, 12 novembre 2015 10:00
  • Trobada de formació de persones adultes, a la Mezquita de Conselleria
  • València (València)
 • dijous, 12 novembre 2015 08:30
  • Cap del Servei de Planificació Educativa
  • València (València)
 • dimecres, 11 novembre 2015 16:30
  • Trobada de comunitats d'aprenentatge
  • València (València)
 • dimecres, 11 novembre 2015 13:00
  • Raquel Sánchez Grande, Regidora Ajuntament de Silla.
  • València (València)
 • dimecres, 11 novembre 2015 11:30
  • Ajuntament d'Altea s/jornada continua, amb el Secretari Autonònic d'Educació i Investigació
  • València (València)
 • dimecres, 11 novembre 2015 09:00
  • Subdirectora de Centres s/plaçes docents
  • València (València)
 • dimarts, 10 novembre 2015 14:00
  • Jesús Martínez Vargas i Vicent Romans s/ xarxa d Escoles associades a UNESCO al País Valencià
  • València (València)
 • dimarts, 10 novembre 2015 13:30
  • Carmen Agulló, professora la Universitat de Valencia s/ recuperació de la memòria dels profesors de valencià de la república
  • València (València)
 • dimarts, 10 novembre 2015 10:00
  • Junta de Portaveus de la Mesa Sectorial
  • València (València)
 • dilluns, 9 novembre 2015 13:00
  • amb el Conseller s/ xarxa llibres
  • València (València)
 • dilluns, 9 novembre 2015 11:00
  • Equip de Direcció.
  • València (València)
 • dilluns, 9 novembre 2015 09:30
  • Reunió de l'equip de direcció de la Conselleria
  • València (València)
 • divendres, 6 novembre 2015 17:30
  • Conferència "Factors per un plurilingüísme òptim" dins del curs per a l'obtenció del certificat de capacitació per a l'ensenyament de llengues estrangeres" organitzat per la UJI
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • divendres, 6 novembre 2015 08:30
  • Reunió de coordinació de la D.G. Política Educativa.
  • València (València)
 • dijous, 5 novembre 2015 16:30
  • Trobada d'innovació i convivència en el saló d'actes de Conselleria
  • València (València)
 • dijous, 5 novembre 2015 13:00
  • Regidora d'Educació de l'Ajuntament de Xàbia, Montse Villaverde s/ infraestructures educatives
  • València (València)
 • dimecres, 4 novembre 2015 17:30
  • Reunió Unitat d'Educació Multilingüe
  • València (València)
 • dimecres, 4 novembre 2015 16:30
  • Oscar Serrano Iniciativa solidària.Centre ocupacional EINA, amb el Secretari Autonòmic d'Educació i Investigació
  • València (València)
 • dimecres, 4 novembre 2015 13:45
  • Vicente Pascual de la UEM
  • València (València)
 • dimecres, 4 novembre 2015 10:30
  • Fundación ONCE, amb el Secretari Autonòmic d'Educació i Investigació
  • València (València)
 • dimarts, 3 novembre 2015 17:30
  • Reunió amb Salvador Borrás i Öscar Atencia, INSTITUT VALÈNCIA D'ALTES CAPACITATS
  • València (València)
 • dimarts, 3 novembre 2015 17:00
  • Confederació de persones amb discapacitat física i orgánica de la Comunitat Valenciana, COCEMFE s/ problemática del col·lectiu i vies de col·laboració
  • València (València)
 • dimarts, 3 novembre 2015 16:30
  • Reunió amb FECEVAL-CECE.
  • València (València)
 • dimarts, 3 novembre 2015 16:00
  • Red Española de Filosofia, Degà de la Facultat de Filosofia, Jesús Alcolea y Tobies Grimaltos/ situació de l'asignatura de Filosofia amb la LOMCE
  • València (València)
 • dimarts, 3 novembre 2015 12:00
  • Reunió del grup de treball de Formació de Persones Adultes
  • València (València)
 • dimarts, 3 novembre 2015 11:30
  • Sotssecretari, Secretaria Autonómic d'Educació i Investigació i DG de Formació Professional s/ reunió mantinguda amb Samsung i Telefónica
  • València (València)
 • dilluns, 2 novembre 2015 16:30
  • en el despatx del Conseller s/ English Helpers"
  • València (València)
 • dilluns, 2 novembre 2015 12:00
  • Reunió de l'equip de direcció de la Conselleria
  • València (València)
 • dilluns, 2 novembre 2015 09:30
  • Comissió de coordinació de Director Generals d'Educació i Directors Territorials amb el Secretàri Autonòmic d'Educació i Investigació
  • València (València)
 • dilluns, 2 novembre 2015 09:00
  • Marc Sanz López, màxim responsable de "Google Educación" en Espanya s/ proposta de aplicacions gratuites i tablets. Amb la subdirectora i cap del servei d'innovació tecnològica educativa i el cap del servei de formació del professorat
  • València (València)
 • dilluns, 2 novembre 2015 08:15
  • Advocada coordinadora de l'Advocacia de la Generalitat s/ execució sentència English Helpers
  • València (València)
 • divendres, 30 octubre 2015 13:30
  • Josep Bigorra, portaveu del grup municipal de Compromis-Los Verdes de Benidorm s/ menjador escolar i obres IES Pere Maria Orts i Bosch
  • València (València)
 • divendres, 30 octubre 2015 11:30
  • Atenció a la representació de la manifestació de la Associació de veïns del barri de La Coma amb el Regidor d'Educació de Paterna s/ reivindicació centre de formació de persones adultes en el barri.
  • València (València)
 • divendres, 30 octubre 2015 11:00
  • Directors d'SPEs de la Comunitat Valenciana amb la Subdirectora de Ordenació
  • València (València)
 • divendres, 30 octubre 2015 08:30
  • Reunió de coordinació de la D.G. Política Educativa.
  • València (València)
 • dijous, 29 octubre 2015 17:30
  • Reunión con IDOCAL José María Peiro i José Ramos. Universidad de Valencia. s/ Investigación en Orientación vocacional.
  • València (València)
 • dijous, 29 octubre 2015 17:00
  • AERCOV, Associació empresarial de restauració col·lectiva de la Comunitat Valenciana s/ repercusió de la jornada continua en el servei de menjador escolar.
  • València (València)
 • dijous, 29 octubre 2015 16:30
  • Reunió amb Col·legi Oficial de Psicòlegs
  • València (València)
 • dijous, 29 octubre 2015 16:00
  • Comunitats Aprenentatge de quatre centres
  • València (València)
 • dijous, 29 octubre 2015 08:30
  • Reunió sobre necessitats educatives especial amb Subdirectora de Ordenació
  • València (València)
 • dimecres, 28 octubre 2015 15:30
  • aula de 2 anys CEIP Villar Palasi de Oriola
  • Orihuela (Alacant)
 • dimecres, 28 octubre 2015 13:30
  • Diputat d'Educació de la Diputació d'Alacant
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 28 octubre 2015 10:30
  • aula de 2 anys CEIP Cervantes de Dénia
  • Dénia (Alacant)
 • dimecres, 28 octubre 2015 09:30
  • aula de 2 anys CEIP Les Vessanes de Dénia
  • Dénia (Alacant)
 • dimarts, 27 octubre 2015 16:00
  • Reunió amb Inspecció Educativa s/ Pla de seguiment Aules de 2 anys
  • València (València)
 • dilluns, 26 octubre 2015 12:00
  • Reunió s/ PRIMAVERA EDUCATIVA
  • València (València)
 • dilluns, 26 octubre 2015 10:00
  • JOSEP BISETTO (Agricologia)
  • València (València)
 • dilluns, 26 octubre 2015 09:00
  • Presidenta del Consell Escolar Valencià
  • València (València)
 • divendres, 23 octubre 2015 13:00
  • Reunió amb el Secretari Autonómic e Inspecció Educativa s/ planificació educativa
  • València (València)
 • divendres, 23 octubre 2015 12:00
  • Ajuntament de Mutxamel
  • València (València)
 • divendres, 23 octubre 2015 10:00
  • Comissió de treball d'adults amb Subdirectora d'Ordenació
  • València (València)
 • divendres, 23 octubre 2015 08:30
  • Reunió de coordinació de la D.G. Política Educativa.
  • València (València)
 • dijous, 22 octubre 2015 16:00
  • Vicent Camps
  • València (València)
 • dijous, 22 octubre 2015 11:30
  • Associació d'Editors ANELE, amb el Secretari Autonómic d' Educació i Innovacio
  • València (València)
 • dijous, 22 octubre 2015 10:00
  • Reunió amb centres de secundària de València s/ fons social europeu,
  • València (València)
 • dijous, 22 octubre 2015 10:00
  • Alcalde de Xalò, con el Secretari Autonòmic d'Educació i Investigació s/ inici obres CEIP Virgen Pobre
  • València (València)
 • dimecres, 21 octubre 2015 18:00
  • Vicent Gràcia, s/ aules 2 anys
  • València (València)
 • dimarts, 20 octubre 2015 19:00
  • Inauguració curs acadèmic del Centre de Persones Adultes Sant Carles d'Ontinyent, en la Casa de la Cultura d'Ontinyent
  • Ontinyent (València)
 • dimarts, 20 octubre 2015 11:00
  • Comissió de Ordenació convocada por el Ministeri d'Educació
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 19 octubre 2015 20:00
  • Reunió preparatòria de la Comissió d'Ordenació
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 19 octubre 2015 13:00
  • Pla director de convivència i millora, en la Subdelegació del Govern
  • València (València)
 • dilluns, 19 octubre 2015 12:00
  • Reunió de l'equip de direcció de la Conselleria
  • València (València)
 • dilluns, 19 octubre 2015 10:00
  • Comissió de coordinació de Director Generals d'Educació i Directors Territorials amb el Secretàri Autonòmic d'Educació i Investigació
  • València (València)
 • divendres, 16 octubre 2015 09:30
  • Directora General de les Dones
  • València (València)
 • divendres, 16 octubre 2015 08:30
  • Reunió de coordinació de la D.G. Política Educativa.
  • València (València)
 • dijous, 15 octubre 2015 17:00
  • Plataforma 0-3. Amb el Conseller d'Educació, el SAEI i el D.G. de Política Educativa.
  • València (València)
 • dijous, 15 octubre 2015 16:30
  • Societat Espanyola d'Estudis Clàssics de València i Castelló
  • València (València)
 • dijous, 15 octubre 2015 16:00
  • Associació de discapacitats físics CODIFIVA
  • València (València)
 • dijous, 15 octubre 2015 10:00
  • Federació d'Escola Valenciana
  • València (València)
 • dimecres, 14 octubre 2015 11:00
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic d'Educació i Investigació s/ pressupostos
  • València (València)
 • dimecres, 14 octubre 2015 09:30
  • Xelo Tomás, de l'SPE V7 de Llíria
  • València (València)
 • dimecres, 14 octubre 2015 09:00
  • Juanjo Bendicho s/ projecte de colpbol
  • València (València)
 • dimarts, 13 octubre 2015 17:30
  • Encarna Salvador s/ jornada continua
  • València (València)
 • dimarts, 13 octubre 2015 17:00
  • Bel Mondejar s/ Feria Familiar
  • València (València)
 • dimarts, 13 octubre 2015 16:30
  • Associació FAGA
  • València (València)
 • dimarts, 13 octubre 2015 16:00
  • Sindicat STEPV s/ política educativa
  • València (València)
 • dimarts, 13 octubre 2015 12:00
  • Ayuntament de Novelda
  • València (València)
 • dimarts, 13 octubre 2015 10:00
  • Inici curs de 2 anys en el CEIP Miguel Hernández
  • València (València)
 • dimarts, 13 octubre 2015 09:30
  • Inici curs de 2 anys en el CEIP Federico García Lorca
  • València (València)
 • divendres, 9 octubre 2015 10:00
  • Acte institucional amb motiu del 9 d'octubre
  • València (València)
 • dimecres, 7 octubre 2015 14:30
  • Celebració del dia de la Comunitat Valenciana amb el personal de la direcció general.
  • València (València)
 • dimecres, 7 octubre 2015 11:00
  • Jornada de formació educativa
  • València (València)
 • dimecres, 7 octubre 2015 09:00
  • Reunió s/ educació especial SPE
  • València (València)
 • dimarts, 6 octubre 2015 12:30
  • Inici curs aula cultura clàssica Domus Baebia
  • Sagunt (València)
 • dimarts, 6 octubre 2015 11:30
  • Aula CyL Col·legi Villar Palasi de Sagunt
  • Sagunt (València)
 • dimarts, 6 octubre 2015 10:00
  • JORNADA D' ACOLLIDA I ORIENTACIÓ " Auxiliars de conversa" 2015-16- 6/10/15
  • València (València)
 • dilluns, 5 octubre 2015 17:00
  • Conselleria de Igualtat, DG de l' Institut Valencià de les Dones i Delegat del Govern s/ Violencia de gènere en les aules
  • València (València)
 • dilluns, 5 octubre 2015 12:00
  • XXIX Convocatòria plé comisió autonòmica de seguretat vial 2015.
  • València (València)
 • dilluns, 5 octubre 2015 10:00
  • Reunió de coordinació amb el Secretari Autonómic d'Educació i Investigació
  • València (València)
 • dilluns, 5 octubre 2015 08:00
  • Reunió amb Anna Mari, s/ Premis extraordinarios
  • València (València)
 • divendres, 2 octubre 2015 08:30
  • Reunió de coordinació de la D.G. Política Educativa.
  • València (València)
 • dijous, 1 octubre 2015 17:30
  • Adolf Murillo Ribes s/ Presentació projecte d'ópera per a xiquets.( Erasmus plus K-2)
  • València (València)
 • dijous, 1 octubre 2015 17:00
  • Centro Infanta Leonor de niños autistas de Alicante
  • València (València)
 • dijous, 1 octubre 2015 16:30
  • Amb CCOO federació d' Ensenyament.
  • València (València)
 • dijous, 1 octubre 2015 16:00
  • Albert García Diputat de Ciutadans.
  • València (València)
 • dijous, 1 octubre 2015 14:00
  • Alexis Calvo s/ projecte Com sona l'ESO
  • València (València)
 • dijous, 1 octubre 2015 13:00
  • Alcalde de San Antonio de Benagéber
  • València (València)
 • dijous, 1 octubre 2015 12:30
  • Reunió amb Subdirectora de Personal Docent, Subdirectora General d'Ordenació i Subdirectora de Régim Econòmic s/execució sentència English Helpers
  • València (València)
 • dimecres, 30 setembre 2015 18:30
  • Acte inauguració inici de curs Centre Públic de Formació de Persones Adultes de Torrent.
  • Torrent (València)
 • dimecres, 30 setembre 2015 12:30
  • Assemblea de centres públics d'FPA
  • València (València)
 • dimecres, 30 setembre 2015 12:00
  • FESORD, amb el Secretari Autonómic d'Educació i Investigació
  • València (València)
 • dilluns, 28 setembre 2015 18:30
  • ValenciaLab, laboratori d'innovació urbà i obert del Grup La Florida Universitària (Inaugura el President)
  • València (València)
 • dilluns, 28 setembre 2015 16:30
  • Arranjament escolar
  • València (València)
 • dilluns, 28 setembre 2015 13:00
  • Reunió de l'equip de direcció de la Conselleria
  • València (València)
 • dilluns, 28 setembre 2015 10:00
  • Amb el Secretari Autonòmic de Educació i Investigació i Directors Generals d'Educació
  • València (València)
 • dilluns, 28 setembre 2015 09:00
  • Curs de formació de mestres de 2 anys en el saló de actes de Conselleria
  • València (València)
 • dilluns, 28 setembre 2015 08:30
  • Pressupostos
  • València (València)
 • dilluns, 28 setembre 2015 08:00
  • Consells Escolars
  • València (València)
 • divendres, 25 setembre 2015 10:30
  • Jornada de difussió nacional del Programa Pestalozzi "Promoción de los valoresy principios del Consejo de Europa en Educación" amb motiu de la celebració del Dia Europeu de les Llengues
  • Madrid (Madrid)
 • dijous, 24 setembre 2015 18:00
  • Acte d'inici de curs 2015-2016 " Cap a un nou model educactiu valencià, en la seu de la Universitat Ciutat d'Alacant
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 24 setembre 2015 12:30
  • Conmemoració día Europeo de les llengües i presentació D.G. Política Lingüístca i Gestió de Multiligüisme C.V
  • València (València)
 • dijous, 24 setembre 2015 11:00
  • Amb Cap de servei de Innovació tecnolôgica Educativa
  • València (València)
 • dimecres, 23 setembre 2015 17:00
  • Responsables de les Unitats d'Educació Multilingüe de les Universitats de Valencia, Alacant i Castelló
  • València (València)
 • dimarts, 22 setembre 2015 17:00
  • Gremi de Editors i Unió Gremial de Libreries
  • València (València)
 • dimarts, 22 setembre 2015 16:00
  • Proyecte "Com sona l'ESO"
  • València (València)
 • dimarts, 22 setembre 2015 11:00
  • CEÌP Emili Varela, amb el Coonseller i la Cap de Premsa
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 21 setembre 2015 16:30
  • Jornada d'innovació 2-3 anys
  • València (València)
 • dilluns, 21 setembre 2015 12:00
  • Reunió equip de direcció
  • València (València)
 • dilluns, 21 setembre 2015 10:00
  • Reunió de coordinació amb el Secretari Autonòmic d'Educació i Investigació i Directors General d'Educació
  • València (València)
 • divendres, 18 setembre 2015 10:00
  • Plé de les Corts
  • València (València)
 • divendres, 18 setembre 2015 08:30
  • Reunió de coordinació de la D.G. Política Educativa.
  • València (València)
 • dijous, 17 setembre 2015 19:00
  • Exposició Carles Salvador i el Seu Temps
  • València (València)
 • dijous, 17 setembre 2015 17:45
  • Confederació AMPES COVAPA
  • València (València)
 • dijous, 17 setembre 2015 17:15
  • Xavier Ricart s/ estudis de dolçaina
  • València (València)
 • dijous, 17 setembre 2015 16:45
  • Guanyem SAB
  • València (València)
 • dijous, 17 setembre 2015 16:15
  • Associació AVADIS
  • València (València)
 • dijous, 17 setembre 2015 16:00
  • S/ aules de dos anys
  • València (València)
 • dijous, 17 setembre 2015 13:00
  • FAPA Valencia
  • València (València)
 • dimecres, 16 setembre 2015 20:00
  • III Jornades d'Experiències Plurilingües
  • València (València)
 • dimecres, 16 setembre 2015 19:15
  • Ponencia en les III Jornades d'Experiències Plurilingües
  • València (València)
 • dimecres, 16 setembre 2015 10:00
  • Mesa Sectorial d'Educació s/ projecte experimental d'incorporació del nivell educatio de 2 a 3 anys
  • València (València)
 • dimarts, 15 setembre 2015 17:00
  • Secretari Autonòmic d'Educació i Investigació
  • València (València)
 • dimarts, 15 setembre 2015 13:00
  • STEPV i autoritats de Reggio Calabria s/ proyecte europeu BRIDGE
  • València (València)
 • dimarts, 15 setembre 2015 11:00
  • Cap del Servei d'Innovació i Qualitat i técnic de participació social s/ eleccions a consells escolars
  • València (València)
 • dilluns, 14 setembre 2015 10:00
  • Reunió de l'equip de direcció de la Conselleria
  • València (València)
 • dilluns, 14 setembre 2015 09:00
  • amb el Secretari Autonómic d'Educació i Alcaldes s/ projecte experimental d'incorporació del nivell educatio de 2 a 3 anys
  • València (València)
 • divendres, 11 setembre 2015
  • Inici de curs d'Educació Secundària Obligatoria
  • València (València)
 • divendres, 11 setembre 2015 18:00
  • Homenaje al Presidente Salvador Allende.
  • València (València)
 • divendres, 11 setembre 2015 08:30
  • Reunió de coordinació de la D.G. Política Educativa.
  • València (València)
 • dijous, 10 setembre 2015 17:30
  • Plataforma pel Respecte social
  • València (València)
 • dijous, 10 setembre 2015 17:00
  • Ricardo Torres s/ presentació proyecte
  • València (València)
 • dijous, 10 setembre 2015 16:30
  • FETE-UGT s/ linies educatives
  • València (València)
 • dijous, 10 setembre 2015 16:00
  • Directora del CEIP Maestro Tarazona de Port de Sagunt
  • València (València)
 • dijous, 10 setembre 2015 12:00
  • Inici de curs d'Educació Infantil i Primaria CP Ciudad de Cremona, Alaquàs
  • Alaquàs (València)
 • dijous, 10 setembre 2015 10:00
  • Reunió de coordinació amb el Conseller
  • València (València)
 • dijous, 10 setembre 2015 09:00
  • Acte d'inici de curs de la Plataforma per l'ensenyament públic, en el CEIP Santo Angel de la Guarda
  • València (València)
 • dijous, 10 setembre 2015 08:00
  • Reunió Subdirectors d'Innovació i d'Ordenació
  • València (València)
 • dimecres, 9 setembre 2015 15:00
  • Lola Navarro, coordinadora d'ensenyament privat concertat del STEPV
  • València (València)
 • dimecres, 9 setembre 2015 12:00
  • Ginés Pérez, president de la permanent de directores de primaria
  • València (València)
 • dimecres, 9 setembre 2015 09:00
  • Reunión amb la Subdirectora i el coordinador assesor d'Ordenació
  • València (València)
 • dimecres, 9 setembre 2015 08:00
  • Reunió amb el Subdirector d'Innovació i Qualitat Educativa i l'assessora coordinadora d'Innovació
  • València (València)
 • dimarts, 8 setembre 2015 13:00
  • Reunió amb el Subdirector d'Innovació i Qualitat Educativa i l'assessora coordinadora d'Innovació
  • València (València)
 • dimarts, 8 setembre 2015 11:00
  • Reunión de Seguimiento del Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos
  • València (València)
 • dimarts, 8 setembre 2015 09:00
  • Reunión amb la Subdirectora i el coordinador assesor d'Ordenació
  • València (València)
 • dimarts, 8 setembre 2015 08:00
  • Subdirector d'Innovació i Cap de Servei d'Evaluació s/ evaluacions
  • València (València)
 • dilluns, 7 setembre 2015 11:00
  • Roda de premsa d'inici de curs
  • València (València)
 • dilluns, 7 setembre 2015 09:30
  • Taller Europeo “Plurilingüismo y desarrollo de las competencias lingüísticas en el siglo XXI: impulsando la participación y la cohesión social a través de las herramientas europeas y las TIC”
  • València (València)
 • divendres, 4 setembre 2015 11:00
  • I Trobada de Docents Innovadors
  • València (València)
 • divendres, 4 setembre 2015 08:30
  • Reunió de coordinació de la D.G. Política Educativa.
  • València (València)
 • dijous, 3 setembre 2015 16:00
  • REUNIÓ AEPV i Gremi de Llibrers
  • València (València)
 • dijous, 3 setembre 2015 11:00
  • Reunió amb Caps d' Inspecció i Directors de Centres, s/ Pla experimental.
  • València (València)
 • dimecres, 2 setembre 2015 09:00
  • Jose Canto, cap de servei de Formació del profesorat.
  • València (València)
 • dimecres, 2 setembre 2015 08:30
  • Joan Coba, cap de servei dOrdenació.
  • València (València)
 • dimarts, 1 setembre 2015 13:00
  • Reunió Amb el Secretari Autonómic d¿Educació, Investigació, Cultura y Esport.
  • València (València)
 • dimarts, 1 setembre 2015 12:00
  • Enrique Giménez Fundación Punjab
  • València (València)
 • dilluns, 31 agost 2015 09:30
  • Consell de Direcció Conseller
  • València (València)
 • divendres, 28 agost 2015 13:00
  • Subdirector de Innovación y jefe de Servicio de Evaluación
  • València (València)
 • divendres, 28 agost 2015 10:00
  • Reunió coordinació Secretari Autonòmic d'Educació i Investigació amb els directors generals d'Educació
  • València (València)
 • divendres, 28 agost 2015 08:30
  • Reunión coordinación D.G. Política Educativa.
  • València (València)
 • dijous, 27 agost 2015 16:30
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic d'Educació i Investigació
  • València (València)
 • dijous, 27 agost 2015 09:00
  • Reunió amb alcalde de Lliria i Fco Garcia
  • València (València)
 • dijous, 27 agost 2015 08:00
  • Reunión coordinación con los Subdirectores de Innovación , de Ordenación y Asesores.
  • València (València)
 • dimecres, 26 agost 2015 08:30
  • Reunió amb personal de la D.G.
  • València (València)
 • dimarts, 25 agost 2015 11:00
  • Begoña Monllor. Regidora d¿Educación de San Vicent del Raspeig. S/ Jornada contínua L'han sol·licitat tots els centres volen ser poble pilot.
  • València (València)
 • dimarts, 25 agost 2015 08:30
  • Reunió coordinació amb Subdirectors i Caps de Servici de la D.G
  • València (València)
 • dilluns, 24 agost 2015 10:00
  • Consell de Direcció Conseller
  • València (València)
 • divendres, 21 agost 2015 08:30
  • Reunión coordinación D.G. Política Educativa.
  • València (València)
 • dijous, 20 agost 2015 09:30
  • Joan Elias Andrés
  • València (València)
 • dimarts, 18 agost 2015 14:00
  • Cap de Premsa de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.
  • València (València)
 • dimarts, 18 agost 2015 12:00
  • Subsecretari de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.
  • València (València)
 • dimarts, 18 agost 2015 11:00
  • Subdirector d'Innovació
  • València (València)
 • divendres, 14 agost 2015 09:30
  • Vicent Pascual
  • València (València)
 • divendres, 7 agost 2015 10:00
  • Ximo Mas del SPE d'Altea
  • València (València)
 • divendres, 7 agost 2015 08:30
  • Reunió amb els Subdirectors de Ordenació i d'Innovació i Qualitat Educativa
  • València (València)
 • dijous, 6 agost 2015 10:00
  • Conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport i el President d'Escola Valenciana
  • València (València)
 • dimarts, 4 agost 2015 13:00
  • Secretari autonòmic d'Educació i Investigació, Secretari Autonòmic d'Inclusió i Igualtat i DG. D'Igualtat i Diversitat S'Assetjament/ Escolar
  • València (València)
 • dimarts, 4 agost 2015 10:00
  • Consell d'Administració de CIEGSA
  • València (València)
 • dilluns, 3 agost 2015 10:00
  • Consell de Direcció Conseller
  • València (València)
 • divendres, 31 juliol 2015 13:00
  • Conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
  • València (València)
 • divendres, 31 juliol 2015 10:30
  • Secretari Autonòmic d'Educació i Invetigación, Cap de Servici de Planificació Educativa i Cap de Servici d'Infrastucturas. S/ Centres pendents de construcció
  • València (València)
 • divendres, 31 juliol 2015 08:00
  • Subdirectors y coordinadors de la D.G
  • València (València)
 • dijous, 30 juliol 2015 16:00
  • Mesa de pares.
  • València (València)
 • dijous, 30 juliol 2015 10:00
  • Mesa Sectorial. S/ Projecte Orde programa estades en l'estranger.
  • València (València)
 • dimecres, 29 juliol 2015 14:30
  • Subdirectora d'Ordenació
  • València (València)
 • dimecres, 29 juliol 2015 14:00
  • Subdirecció general d'Innovació i Qualitat Educativa
  • València (València)
 • dimecres, 29 juliol 2015 13:00
  • Secretari Autonòmic d'Educació i Insvestigación
  • València (València)
 • dimecres, 29 juliol 2015 12:00
  • Director general de Centres i Personal docent
  • València (València)
 • dimecres, 29 juliol 2015 11:00
  • Subsecretari d'Educació i Invesigación
  • València (València)
 • dimecres, 29 juliol 2015 10:00
  • Cap Advocacia general.
  • València (València)
 • dimecres, 29 juliol 2015 09:00
  • Cap de servei de Innovació i Qualitat
  • València (València)
 • dimarts, 28 juliol 2015 11:00
  • Consell Escolar Valencià
  • València (València)
 • dimarts, 28 juliol 2015 09:00
  • Reunió coordinació amb Subdirectors i Caps de Servici
  • València (València)
 • dilluns, 27 juliol 2015 15:00
  • Con Subdiretors
  • València (València)
 • dilluns, 27 juliol 2015 12:00
  • Consell de Direcció
  • València (València)
 • dilluns, 27 juliol 2015 10:00
  • Cap de Servici d'Innovació i Qualitat.
  • València (València)
 • dilluns, 27 juliol 2015 09:00
  • Subdirector d'Innovació i Qualitat Educativa
  • València (València)
 • divendres, 24 juliol 2015 14:45
  • Despatx amb la Subdirectora d'Ordenació.
  • València (València)
 • divendres, 24 juliol 2015 13:30
  • Despatx amb el Secretari Autonòmic d'Educació i Investigació
  • València (València)
 • divendres, 24 juliol 2015 10:30
  • David Jarque, de Ken's School of English, s/ estades en l'extranger
  • València (València)
 • divendres, 24 juliol 2015 09:30
  • Patronals de l'ensenyament concertat s/ modificació Decret curriculo
  • València (València)
 • dijous, 23 juliol 2015 18:00
  • Mesa de Pares
  • València (València)
 • dijous, 23 juliol 2015 13:00
  • Reunión con el Conseller
  • València (València)
 • dijous, 23 juliol 2015 12:00
  • Subdirectora de Ordenación
  • València (València)
 • dijous, 23 juliol 2015 11:00
  • DG de Política Lingüística
  • València (València)
 • dijous, 23 juliol 2015 10:00
  • Mesa d'Alumnes
  • València (València)
 • dimecres, 22 juliol 2015 17:00
  • Mesa Sectorial d'Educació
  • València (València)
 • dimecres, 22 juliol 2015 14:00
  • Secretari Autonòmic d'Educacíó e Investigació
  • València (València)
 • dimecres, 22 juliol 2015 09:00
  • Subdirectora de Ordenación y técnics de Planificació Educativa
  • València (València)
 • dimarts, 21 juliol 2015 11:00
  • Reunions en cadascú dels técnics docents de la DG
  • València (València)
 • dimarts, 21 juliol 2015 09:00
  • Reunions en cadascú dels caps de servei de la DG
  • València (València)
 • dilluns, 20 juliol 2015 10:00
  • Reunió de l'equip de direcció de la Conselleria
  • València (València)
 • dissabte, 18 juliol 2015
  • Jornada d' Estiu d' Escola Valenciana en la Casa de la Cultura d'Almussafes
  • Almussafes (València)
 • divendres, 17 juliol 2015 13:00
  • Secretari Autonómic d' Educació i Investigació
  • València (València)
 • divendres, 17 juliol 2015 10:00
  • personal de la DG
  • València (València)
 • dijous, 16 juliol 2015 13:00
  • Presentació als directors de centres de secundaria de les línies de treball de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport per part del Conseller, Secretari Autonómic de Educació i Investigació i equip de direcció.
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dijous, 16 juliol 2015 11:30
  • Presentació als directors de centres de primaria de les línies de treball de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport per part del Conseller, Secretari Autonómic de Educació i Investigació i equip de direcció.
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dijous, 16 juliol 2015 10:00
  • Presentació als inspectors i caps de servici de la Direcció Territorial de les línies de treball de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport per part del Conseller, Secretari Autonómic de Educació i Investigació i equip de direcció.
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimecres, 15 juliol 2015 13:00
  • Presentació als directors de centres de secundaria públics de les línies de treball de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport per part del Conseller, Secretari Autonómic de Educació i Investigació i equip de direcció.
  • València (València)
 • dimecres, 15 juliol 2015 11:30
  • Presentació als directors de centres de primaria públics de les línies de treball de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport per part del Conseller, Secretari Autonómic de Educació i Investigació i equip de direcció.
  • València (València)
 • dimecres, 15 juliol 2015 10:00
  • Presentació als directors de centres concertats de les línies de treball de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport per part del Conseller, Secretari Autonómic de Educació i Investigació i equip de direcció.
  • València (València)
 • dimecres, 15 juliol 2015 08:30
  • Presentació als inspectors i caps de servici de la Direcció Territorial de les línies de treball de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport per part del Conseller, Secretari Autonómic de Educació i Investigació i equip de direcció.
  • València (València)
 • dimarts, 14 juliol 2015 13:00
  • Presentació als directors de centres de secundaria de les línies de treball de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport per part del Conseller, Secretari Autonómic de Educació i Investigació i equip de direcció.
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 14 juliol 2015 11:30
  • Presentació als directors de centres de primaria de les línies de treball de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport per part del Conseller, Secretari Autonómic de Educació i Investigació i equip de direcció.
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 14 juliol 2015 10:00
  • Presentació als inspectors i caps de servici de la Direcció Territorial de les línies de treball de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport per part del Conseller, Secretari Autonómic de Educació i Investigació i equip de direcció.
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 13 juliol 2015 18:00
  • Reunió amb el Conseller
  • València (València)
 • dilluns, 13 juliol 2015 13:00
  • Reunió amb el Conseller i el Secretari Autonòmic d Educació i Investigació
  • València (València)
 • dilluns, 13 juliol 2015 11:30
  • Maria Abeledo, d Abogacia
  • València (València)
 • dilluns, 13 juliol 2015 11:00
  • Cap del Servei d Innovació i Qualitat Educativa
  • València (València)
 • dilluns, 13 juliol 2015 09:00
  • Reunió amb el Conseller
  • València (València)
 • divendres, 10 juliol 2015 12:00
  • Permanent de Directors i Directores de Secundaria
  • València (València)
 • divendres, 10 juliol 2015 11:00
  • Mesa de Directors i Directores
  • València (València)
 • dijous, 9 juliol 2015 11:00
  • despatx amb el conseller
  • València (València)

Director General de Política Educativa Llista completa d'obsequis

23/11/2018

IX Congrès Nacional i Iberoamericà de Dislexia

Costs
 • Manutenció
  9,80 €
 • Transport
  242,16 €
 • Total 251,96 €
30/05/2018

Comisión de Estadística Educativa del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Costs
 • Manutenció
  20,60 €
 • Transport
  129,30 €
 • Total 149,90 €
27/07/2017 - 27/12/2017

Reunió del Observatorio Español del Racismo y la Xenofóbia en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Costs
 • Manutenció
  15,05 €
 • Transport
  123,00 €
 • Total 138,05 €
17/01/2017

Reunió en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Costs
 • Manutenció
  14,50 €
 • Transport
  124,81 €
 • Total 139,31 €
08/11/2016

Comisión General de Educación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a Madrid

Costs
 • Manutenció
  11,00 €
 • Transport
  123,80 €
 • Total 134,80 €
15/06/2016

Visita CEIP El Sol de Madrid

Costs
 • Manutenció
  12,95 €
 • Transport
  127,20 €
 • Total 140,15 €
01/06/2016

Assistència Comissió d'Estadística Educativa. Conferencia d'Educació- MECD. Madrid

Costs
 • Manutenció
  12,80 €
 • Transport
  121,80 €
 • Total 134,60 €
17/03/2016

Reunió de programes de cooperació territorial. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Madrid

Costs
 • Transport
  92,65 €
 • Total 92,65 €
25/11/2015

Assistència Jornada Educació Viària a Debat, organitzada per la Fundació MAPFRE a Madrid

Costs
 • Manutenció
  24,50 €
 • Transport
  122,74 €
 • Total 147,24 €
19/10/2015 - 20/10/2015

Reunió preparatòria a les 20:00 del 19/10/15 de la reunió de la Comissió d'Ordenació Académica del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport del 20/10/15 a les 11:00

Costs
 • Allotjament
  65,97 €
 • Manutenció
  7,10 €
 • Transport
  73,94 €
 • Total 147,01 €
25/09/2015

Jornada de difussió nacional del Programa Pestarozzi "Promoción de los valores y principios del Consejo de Europa en Educación" a Madrid

Costs
 • Transport
  8,75 €
 • Total 8,75 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Director General de Política Educativa Llista completa d'obsequis

09/05/2019

Xoc de dos bolígrafs

Entitat/Persona que fa l'obsequi: CEU-I Jornades Iberoamericanes sobre Assetjament i Violència Escolar

Destinatari de l'obsequi: JAUME FULLANA MESTRE

Destinació: despatx director general

01/03/2019

Socarrat commemoratiu del 50 aniversari de l'IES Gregori Maians d'Oliva

Entitat/Persona que fa l'obsequi: IES Gregori Maians d'Oliva

Destinatari de l'obsequi: JAUME FULLANA MESTRE

Destinació: despatx director general

15/02/2019

Socarrat commemoratiu de la Trobada Carlet 2019, rebut a la Nit de la Ribera a l'Alcúdia

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Escola Valenciana

Destinatari de l'obsequi: JAUME FULLANA MESTRE

Destinació: despatx del director general

12/02/2019

plat de ceràmica amb la inscripció del nom de l'IES

Entitat/Persona que fa l'obsequi: IES Veles e Vents de Gandia

Destinatari de l'obsequi: JAUME FULLANA MESTRE

Destinació: Despatx del director general

10/04/2018

- Publicació "España: Esperanza en la diversidad" - Publicació turística de Bulgaria i CD - Revista de divulgació educativa "Innovamos" - Caixa de xocalitines i nina amb vestit típic bulgar

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Delegació bulgara

Destinatari de l'obsequi: JAUME FULLANA MESTRE

Destinació: despatx del director general

05/12/2017

CD Espectacle Emocionant amb Picasso

Entitat/Persona que fa l'obsequi: CEIP Victor Oroval i Tomás de Caracaixent

Destinatari de l'obsequi: JAUME FULLANA MESTRE

Destinació: despatx del director general

24/10/2017

1 kg. d'arròs varietat Albufera. Obsequi de les "XXVII Jornadas Estatales Dirección y Liderazgo en Centros Educativos"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: FEAE- Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: JAUME FULLANA MESTRE

Destinació: despatx director general

24/10/2017

Llibre "Selves. Viatja des del riu fins a la copa dels arbres"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Asociación de pacientes pediátricos con enfermedad inflamatoria intestinal APPEII

Destinatari de l'obsequi: JAUME FULLANA MESTRE

Destinació: despatx director general

24/10/2017

Llibre "Els meus sorprenents sentits"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Asociación de pacientes pediátricos con enfermedad inflamatoria intestinal APPEII

Destinatari de l'obsequi: JAUME FULLANA MESTRE

Destinació: despatx director general

06/10/2017

carpeta amb fulls de notes i llibre"Escuelas de autor, cuando educar es crear..."

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Editorial Santillana

Destinatari de l'obsequi: JAUME FULLANA MESTRE

Destinació: despatx del director general

08/09/2017

Llibreta de notes de les IV Jornades d'Educació Infantil 0-6

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació de mestres Amesti

Destinatari de l'obsequi: JAUME FULLANA MESTRE

Destinació: despatx del director general

01/06/2017

Llibre "Ortografia catalana"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institut d'Estudis Catalans

Destinatari de l'obsequi: JAUME FULLANA MESTRE

Destinació: destax del director general

31/05/2017

Llibre " 8 Comic books about aur indivual identities and mutual european feeling" dins del programa Erasmus+ "Strip to Identity"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: IES Alto Palancia de Segorbe

Destinatari de l'obsequi: JAUME FULLANA MESTRE

Destinació: despatx director general

20/05/2017

Alfabeguer calat de ceràmica valenciana

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Manises

Destinatari de l'obsequi: JAUME FULLANA MESTRE

Destinació: despatx del director

19/05/2017

Llibre "FINESTRAL Experiències 3er. nivell"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de l'Olleria

Destinatari de l'obsequi: JAUME FULLANA MESTRE

Destinació: despatx del director general

19/05/2017

Grabado en lámina, sin enmarcar.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Col.legi Oficial de Piscòlegs de la Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: JAUME FULLANA MESTRE

Destinació: despatx del director general

09/05/2017

Llibre "La ciutat de les flors"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Albert Hernàndez i Xulvi

Destinatari de l'obsequi: JAUME FULLANA MESTRE

Destinació: despatx del director

07/04/2017

Llibre "Arcadi Blascoo, art, arquitectura i memòria (1954-1974)"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Mutxamel

Destinatari de l'obsequi: JAUME FULLANA MESTRE

Destinació: despatx director general

06/04/2017

Llibre "Los Persas" d'Elquilo

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Prosopon

Destinatari de l'obsequi: JAUME FULLANA MESTRE

Destinació: despatx director general

22/03/2017

Llibre "Rutes de llegenda"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament d'Altea

Destinatari de l'obsequi: JAUME FULLANA MESTRE

Destinació: despat director general

13/02/2017

Llibre "Taula Redona, una nova ràdio televisió pública valenciana"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell Valencià de Cultura

Destinatari de l'obsequi: JAUME FULLANA MESTRE

Destinació: despatx del director general

13/02/2017

Llibre "Informe sobre violència escolar"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell Valencià de Cultura

Destinatari de l'obsequi: JAUME FULLANA MESTRE

Destinació: despatx del director general

13/02/2017

Llibre "Las novelas de Amalia Fenollosa"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell Valencià de Cultura

Destinatari de l'obsequi: JAUME FULLANA MESTRE

Destinació: despatx del director general

13/02/2017

Llibre "El Palau de la Generalitat Valenciana"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell Valencià de Cultura

Destinatari de l'obsequi: JAUME FULLANA MESTRE

Destinació: Despatx del director general

10/01/2017

Contes Cantats i Contats (publicació en paper i CD)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Directora de l'Escoleta Bressol de Benimaclet

Destinatari de l'obsequi: JAUME FULLANA MESTRE

Destinació: despatx director general

08/12/2016

Llibre "Xàtiva, d'un passat, d'un present" d'Antoni Marzal

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Xàtiva

Destinatari de l'obsequi: JAUME FULLANA MESTRE

Destinació: despatx del director general

20/10/2016

Libro: "Como prevenir el acoso escolar"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat Cardenal Herrera CEU

Destinatari de l'obsequi: JAUME FULLANA MESTRE

Destinació: despatx del director

30/09/2016

Llibres: "Bruna, la lluna i el far", "L'anarquista imprevist", "La casa del rellotge", "Amor impossible", "El catxerulo d'Andreu", "La boda dels Girau", "La casa que fa cantonet", "La jove sense nom", "L'espill del temps", "Mariola", "Música, mestres!"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Editorial Bromera

Destinatari de l'obsequi: JAUME FULLANA MESTRE

Destinació: despatx del director general

06/09/2016

Llibre: "Yo a eso no juego, bullying y ciberbullying en la infancia" Llibre: "Iluminando el futuro, invertir en educación es lulchar contra la pobreza infantil"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Rodrigo Hernández, responsable de Save the Children seu Comunitat Valenciana.

Destinatari de l'obsequi: JAUME FULLANA MESTRE

Destinació: despatx del director general

02/09/2016

Llibre: "Lo que hacen los mejores estudiantes de universidad"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Degà de la Facultat de Magisteri de la Universitat de València

Destinatari de l'obsequi: JAUME FULLANA MESTRE

Destinació: despatx del director general

30/08/2016

Compte "El meu iaio"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: FEVAFA Federació Valenciana d'Associacions de familiars de persones amb Alzheimer

Destinatari de l'obsequi: JAUME FULLANA MESTRE

Destinació: despatx director general

22/07/2016

Llibre "Propostes didàctiques, com es fa un llibre". Llibre "Poemania, guia pràctica per a fer lectors i lectores de poesia. Llibre "La lectura, una porta a l' aventura". Pla de foment lector de centre, una proposta de model. Llibre "Una casa que fa cantonet. El Cabanyal"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Bromera

Destinatari de l'obsequi: JAUME FULLANA MESTRE

Destinació: despatx director general

15/07/2016

Llibre" El camí d'invenció de la ciutadania i l'educació popular" Llibre "La renovació pedagògica en la formació de persones adultes: passat i pervenir" Llibre"Moviment entre resistència i compromís 30 anys d'educació popular a Xàtiva" Llibre "Autoformació creació i transformació social" Llibre "Creuant les fronteres educatives. Lectura del món i lectura de la paraula en la formació de persones adultes"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Mesa de agents socials d'EPA

Destinatari de l'obsequi: JAUME FULLANA MESTRE

Destinació: despatx director general

15/07/2016

Llibre "Repensant i refent la formació de persones adultes" Llibre "L'objecte i el territori de la formació de persones adultes" Llibre "Metodologies i didàctiques en la formació de persones adultes" Llibre "Europa, la democràcia i l'esquerra" Llibre"Les associacions de persones adultes: dispositius de construcció d'una ciutadania crítica" Llibre" El camí d'invenció de la ciutadania i l'educació popular"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Mesa de agents socials d'EPA

Destinatari de l'obsequi: JAUME FULLANA MESTRE

Destinació: despatx director general

15/07/2016

Llibre "Guia per a les històries de la vida. Fer i pensar" Llibre "Ciutadania i educació popular"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Mesa de agents socials d'EPA

Destinatari de l'obsequi: JAUME FULLANA MESTRE

Destinació: despatx del director general

13/06/2016

Llibre "Las enseñanzas de música y danza en la Comunidad Valenciana"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Raúl Juncos, coautor de la publicació

Destinatari de l'obsequi: JAUME FULLANA MESTRE

Destinació: despatx director general

16/05/2016

Publicació núm. 18 d'Investigació i Estudis Vila-realencs

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Vila-real

Destinatari de l'obsequi: JAUME FULLANA MESTRE

Destinació: despatx director general

14/04/2016

Declaracions Educatives núm. 2, 3, 4, 5, 6 i 7

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Unió de Cooperatives d'Ensenyament Valencianes UCEV

Destinatari de l'obsequi: JAUME FULLANA MESTRE

Destinació: despatx del director

31/03/2016

Llibre "100 años junto a la música. 1903-2003"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Unió Musical de Llíria

Destinatari de l'obsequi: JAUME FULLANA MESTRE

Destinació: despatx del director general

28/03/2016

Caixa amb tres bolígrafs Faber-Castell

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institut Supeior d'Ensenyaments Artístics Comunitat Valenciana ISEACV

Destinatari de l'obsequi: JAUME FULLANA MESTRE

Destinació: despatx del director general

13/02/2016

Llibre "La Lonja"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell Valencià de Cultura

Destinatari de l'obsequi: JAUME FULLANA MESTRE

Destinació: despatx del director general

19/01/2016

Llibre "10 experiencias y Buenas Prácticas en Integración" vol. II i vol. III Llibre "Nuestra identidad, orígenes, valores y fines" Llibre "Aproximación al estado de la interculturalidad. Red de escuelas interculturales" Llibre "Hacia una comunidad escolar intercultural y ciudadana. Red de escuelas interculturales" "Cuadernillos de aprendizaje: Turquia y Senegal" Cuadern de dibuix "La maleta de Diarry"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Liga Española de la Educción

Destinatari de l'obsequi: JAUME FULLANA MESTRE

Destinació: despatx director general

04/01/2016

CD formato MP3 "Ximo Tebar selected recordings"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ximo Tebar

Destinatari de l'obsequi: JAUME FULLANA MESTRE

Destinació: despatx director general

04/01/2016

manualitat decorada per alumnes de centres d'educació especial associats a FECEVAL

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federación de Centros de Enseñanza Privada y Privada Concertada FECEVAL

Destinatari de l'obsequi: JAUME FULLANA MESTRE

Destinació: despatx del director general

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT DIRECTOR DEL CEIP GABRIEL MIRO DE CALP 01/07/1991 31/12/2014 NO
SEGURETAT SOCIAL JUBILACIÓ 01/01/2015 07/07/2015 NO
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT DG DE POLÍTICA EDUCATIVA 08/07/2015 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
CONFERÈNCIA D'EDUCACIÓ DEL MECD COMISION ORDENACION ACADEMICA Ordenació acadèmica MEMBRE 01/07/2018
COMISSIO INSTITUCIONAL COORDINACIÓ INCLUSIO SOCIAL Actuacions per afavorir la inclusió social MEMBRE 01/07/2015
COMISSIO SALUT BUCODENTAL Salut bucodental MEMBRE 01/07/2018
COMISSIO ESTADISTICA - CONSELLERIES ECONOMIA I EDUCACIÓN Estadística educativa MEMBRE 01/07/2015
CONSELL VALENCIÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT MARC APLICACIÓ DELS ODS, Agenda 2030, aprobados por Naciones Unidas MEMBRE 01/07/2018
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL DE SUPORT A LAES FAMÍLIES BIOLÒGIQUES DE BEBÉS ROBATS I ALES ASSOCIACIONS QUE LES REPRESENTEN Seguiment de la situació dels bebés robats MEMBRE 06/11/2017
COMISSIÓ MIXTA DEL BARRI D'ACCIÓ PREFERENT 613 VIVENDES DE BURJASSOT Atenció necessitats educatives del barri MEMBRE 01/07/2015
CONSELL CONSULTIU TRANS DE LA CV Assessorament en materia d'atenció a les persones trans MEMBRE 06/11/2018
MESA SECTORIAL D'EDUACIÓ negociació amb les organitzacions sindicals de l'ensenyament públic MEMBRE 01/07/2015
OBSERVATORI PER LA CONVIVÈNCIA ESCOLAR ALS CENTRES DE LA CV Afavorir la convivència escolar als centres educatius MEMBRE 01/07/2015 Pública
MESA D'ALUMNES Relacions amb les organitzacions d'alumnes MEMBRE 01/07/2015 Pública
MESA DE LES ORGANITZACIONS DE PARES I MARES D'ALUMNES I ADMON. EDUCATIVA Relacions amb les organitzacions de mares i pares MEMBRE 01/07/2015 Pública
COMISSIO SEGUIMENT DEL PLA DIRECTOR DE SEGURETAT VIAL Educació vial i seguretat MEMBRE 01/07/2015 Pública
CONFERÈNCIA D'EDUCACIÓ DEL MECD COMISION ESTADISTICA EDUCATIVA Estadística educativa MEMBRE 01/07/2018 Pública
CONSTRUCCIONS I INFRAESTRUCTURES GVA Construccions infraestructures educatives MEMBRE 01/07/2015 Pública
COMISSIO INSTITUCIONAL COORDINACIÓ SOCIOSANITARIA GRUP INFANCIA Sanitat i educació MEMBRE 01/07/2015 Pública
MESA MIXTA BARRI DE LA COMA Atenció alumnat en risc d'exclusió del barri de la COMA, Paterna MEMBRE 01/07/2015 Pública
COMISSIO AUTONOMICA DE TRAFIC I SEGURETAT CIRCULACIÓ VIAL (DGT, MINISTERI INTERIOR) Millora seguretat vial MEMBRE 01/07/2015 Pública
CONSELL DE LA SALUT DE LA COMUNITAT VALENCIANA Promoure la salut escolar MEMBRE 08/04/2016 Pública
COMISSIO DE REDACCIÓ DE LA LLEI DE PROTECCIO PERSONES TRANSSEXUALS Redacció Llei de protecció persones transsexuals MEMBRE 01/07/2018 06/11/2018 Pública
COMISSIO DE COORDINACIÓ I SEGUIMENT AJUDA A LES VICTIMES DEL TERRORISME Ajuda a les victimes del terrorisme MEMBRE 01/07/2015 Pública
Comissió Mixta per al desenvolupament de l’Estratègia valenciana per a la igualtat i la inclusió del poble gitano Igualtat i inclusió del poble gitano MEMBRE 28/03/2017 Pública
COMISSIÓ GESTORA PROCESSOS ACCÉS i PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA Proves accés ala Universitat MEMBRE 01/07/2015 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL CITEC Modernització Tecnològica, la Qualitat i la Societat del Coneixement MEMBRE 01/07/2015 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL CONTRA EL DESPOBLAMENT MUNICIPIS VALENCIANS Lluita contra el despoblament MEMBRE 01/07/2015 Pública
COMISSIO INTERDEPARTAMENTAL ENVELLIMENT ACTIU Cooperació al desenvolupament MEMBRE 01/07/2018 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL FPA Atenció als centres FPA MEMBRE 02/05/2018 Pública
COMISSIÓ MIXTA ATENCIÓ I ACOLLIMENT PERSONES REFUGIADES I DESPLAÇADES Atenció a les persones refugiades MEMBRE 03/10/2017 Pública
COMISSIÓ SEGUIMENT PLA DIRECTOR PER A LA CONVIVÈNCIA I LA MILLORA DE LA SEGURETAT Revisar el Pla executor de convivència MEMBRE 01/07/2018 Pública
CONSELL DE L'FPA Formació de persones adultes MEMBRE 04/03/2016 Pública
COMISSIÓ PROVINCIAL D'EDUACIÓ VIAL Eduació vial MEMBRE 01/07/2015 Pública
CONSELL DE CENTRES VALENCIANS A L'EXTERIOR Regular els centres valencians a l'exterior MEMBRE 23/11/2016 Pública
COMISSIÓ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓ DE L'ESPAI SOCIOEDUCATIU Coordinació espai socioeducatiu MEMBRE 20/03/2016 Pública
MECUV: MESA DE LA CULTURA VALENCIANA Vertebrar els sectors de la cultura valenciana MEMBRE 12/05/2017 Pública
COMISSIÓ MIXTA D'EDUCACIÓ I MEDI AMBIENT Medi ambient en educació MEMBRE 28/10/2015 Pública
CONSELL DE SALUT DE LA COMUNITAT VALENCIANA Sanitat i salut pública MEMBRE 08/04/2016 Pública
COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL DOCUMENT D'IMPLANTACIÓ DE LA REFORMA EDUCATIVA EN CENTRES CONCERTATS Negociació amb sindicats i patronal de l'ensenyament concertat MEMBRE 01/07/2015 Pública
JUNTA DE PORTAVEUS DE LA MESA SECTORIAL D'EDUCACIÓ Planificació meses sectorials MEMBRE 01/07/2015 Pública
MESA DE NEGOCIACIÓ DE L'ENSENYAMENT PRIVAT CONCERTAT Relacions amb les organitzacions sindicals de l'ensenyament concertat MEMBRE 01/07/2015 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Multipropietat 50 Altres immobles urbans Alicante/Alacant 85.224,32 €
Multipropietat 50 Altres immobles urbans Alicante/Alacant 9.671,97 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 1.626,55 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Descripció Import
Total: 24.742,29 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Total: 16.526,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 46.041,54 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 770,30 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.