<< Ves enrere
  • Immaculada Cervera Medina

  • Directora d'Infermeria del Departament de Salut de Requena
  • Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
  • Nomenament: 13/05/2021
  • Hospital General de Requena - Paraje Casablanca S/N 46340 - Requena

La Direcció d'infermeria del departament sota la dependència directa de la gerència o de la direcció assistencial si n'hi haguera, té les funcions de dirigir, supervisar, coordinar i avaluar les activitats d'aquest personal de l'àmbit del departament, proposant a la direcció assistencial les mesures necessàries per al millor funcionament d'aquestes activitats i exercir les funcions que expressament aquesta li delegue o encomane.