Visualització de contingut web

Gràfics i taules sobre l'evolució de sol·licituds i resolucions d'informació pública

En aquest apartat poden veure una anàlisi detallada, tant de les sol·licituds d'informació pública com de les corresponents resolucions

Pie de pagina de los gráficos