Visualització de contingut web

Enquestes i estudis d'opinió

Consulte les enquestes d'opinió i els baròmetres en l'aplicació web creada per la Direcció General d'Anàlisi i Polítiques Públiques de Presidència de la Generalitat:

  • Baròmetres i enquestes d'opinió publicats en el portal d'informació Argos de Presidència (pàgina web externa)

 

Font: òrgan competent en matèria d'anàlisi sociològica
Data d'actualització: no consta, enllaça a pàgina web externa
Data de creació: juny 2014
Fonament jurídic: art. 25 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022) i article 20 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)